Visszhang
Olvasás: látogató számláló
Összesen 178 cikk


 
Tegnap, 10:52

Kep

Tavaszi Zsongás - amatőr kézműves kiállitás

Nyilvános · Gabriella Gogolyák szervezésében
Március 12., 16:00 – március 19., 12:00

A bácskossuthfalvi Ady Endre Művelődési Központ kézműves szakosztálya szeretettel meghívja Önt a hagyományos Tavaszi Zsongás elnevezésű amatőr kézműves és művészeti kiállításra, amelyet 2018. március 12.-19. között rendez az ECHO Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban (Ifjúsági utca 2.).

Az ünnepélyes megnyitóra március 12-én, hétfőn 16:00 órakor kerül sor, a kiállítást megnyissa Sutus Áron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke,

A kiállítást nyitva tartása:
március 13. du. 13.00 - 17.00
március 14. 10.00 - 18.00
március 15. 10.00 - 18.00
március 16. 13.00 - 17.00
március 17. és 18. 9.00 - 12.00 és 16.00 - 18.00
március 19. 9.00 - 12.00

Vissza


2018.02.20. 21:15

Kep

Saturday Night Fever with Dj.Noyz

Nyilvános · Amadeus Cafe szervezésében
március 3., 20:00 – március 4., 2:00
Amadeus Cafe
Bajsanski Put 3, 24340 Bácskossuthfalva

Vissza


2018.02.18. 12:26


Vissza


2018.02.16. 16:56

Kep

Carneval

Magyar Mozgó Képtár / Hungarian Movin' Gallery szervezésében
február 16., 20:00 – február 18., 0:00
Kultúra utcája Krimó Kazinczy 8.

A Magyar Mozgó Képtár farsangi kiállítása !!
Carnival exhibition of the Hungarian Movin' Gallery !!
Gyere jelmezbe ' Take Your mask :)))

Vissza


2018.02.15. 22:53

Kep
Nyúl Zoltán, lelkész

Házasság Hete rendezvény Moravicán
február 21-22-én 18.00 órától

Kep
a Baptista Gyülekezetben, a Macher házaspárral (Pécs).

A téma:
Pokol, vagy menyország? Ez itt a hamletti kérdés. Ha valóban Isten adta nekünk a házasságot, akkor az jó és gyönyörű, De miért nem az? A harmadik vajon képes szebbé tenni? Van-e csodaszer a házasság megmentésére? Egy csomó kérdés. Talán egyre, a saját kérdésedre megkaphatod a választ.
Osztható, ingyenes.

Vissza


2018.02.15. 21:40

Kep

BORUM 2018

Református Közéleti és Kulturális Alapítvány szervezésébe
március 2., 17:00 – március 4., 14:00
Bácskossuthfalva

Kié lesz a 2018. évi Magyarországi Református Egyház bora?

A BORUM 2013-ban indult útjára. Mindegyik találkozót más-más történelmi borvidéken rendeztük meg: először Sárospatakra, majd Mórra, Bihardiószegre, Hajós/Császártöltésre, míg tavaly Lévára és környékére invitáltuk a fórumot. Kiemelt célunk, hogy szakmai, baráti közösséget építsünk ki a református borászok között, megismertetve őket egymással, valamint az eseménynek helyet adó régióval és az ottani gyülekezetekkel. Az általunk szervezett borverseny egyszerre lehetőség és kihívás is, melyre érdemes idén is a legjobb borokkal készülni: szakmai zsűri döntése alapján a nyertes nedűk méltán viselhetik majd a “Magyarországi Református Egyház bora 2018” kitüntető címet.

Program és további információ:
http://borum.reformatus.hu/

Vissza


2018.02.14. 11:39

Kep
Pétër László festőművész írása

TOLLRAJZ

Sodr(ód)ások 4.


„Kérgesedik a kufár világ:
Szemükből kiolvadt a jövő
Langyos tócsákban álldogálnak
Az emberek”
(Poór K. Zsigmond: Elhervadunk)

Kep

KAPCSOLAT


A kíváncsiság az elme konzervnyitója. De vajon kivonhatta volna-e magát a polgárként nevelkedett modern művész a kíváncsisága által is megélt kufár világi bajokból? Mert végül világi szerepeket vállalt fel és játszott el akkor is, ha nem lett volna muszáj: még ha legvégül kibújt volna minden kataklizmát elindító (utólagos) felelősségvállalás alól is. Az avantgárd feltalálója a huszadik század eleji alkotást hol igazságot sugalló magánvéleményként, hol kihívó szándékú, a közösséget feszélyező, ingerlő és lázító tevékenységként élhette meg. Mindazonáltal művészünk a merész, újszerű láttatások felfedezése mellett nemegyszer megfeledkezett a magas fokú mesterségbeli tudás gyakorlásának a lehetőségéről, az esztétikai térhatár-közvetítések fontosságáról. Azáltal, hogy egyre közvetlenebb módon, a hagyományosnál általában jóval egyszerűbben, kurtábban meg tudta fogalmazni az újszerű meglátásait, konceptusainak közvetítésével gyakran túl messzire ment. Ha nem párhuzamban gyakorolta, akkor hanyagolni kezdte a megszokottság esztétikai bravúrjaival való, egészségesnek mondott kísérletezést. A legújabb kori művészet már szinte csak az időszerűséggel óhajtott foglalkozni, a fennköltségről, az örök igazságokról és az időtlenségről pedig megfeledkezett. A hagyományos vallási és erkölcsi logikával terheltséget is leginkább hanyagolta, néha kifigurázta, mert a köznapiság és a közönségesség sokkal inkább vonzotta. Ezáltal ingerültté, ingerlővé, sok esetben harsánnyá és profánná vált. Ugyanis miközben a művész az örök kíváncsiságát továbbra sem leplezve igazlátónak képzelte magát, közönsége számára az időszerűség vizuális-esztétikai meglátásai, megfogalmazásai a hagyományostól egyre jobban eltértek, egyre kevésbé lettek érthetők. Ez persze nem feltétlenül volt baj…

HERMETIZMUSOK

A huszadik századi művészet a nyers elvonatkoztató-képességével újszerű és irritáló hatású volt. Az expresszív szemléletmódot felváltó merész dadaista, szürrealista vagy még elvontabb jellegű ötlettárával: a sokféleségével zavart keltő volt, és a közérthetőség határmezsgyéjén ingadozva haladt. Rovására, a társadalom művészeteket elfogadó, pártoló és követni tudó elenyésző része is elég nehezen értette meg az igazságfeltáró szándékát. A kiszámíthatatlan társadalomkritikáival, a hagymázas, delejes ábrázolásaival, a merész stilisztikai és a nyársaló technikai újításaival, a tiltakozó performance-aival, a színészkedő, bohóckodó, kifigurázó akciójátékaival a művész még könnyedén átjutott a közösséggel közvetlen kapcsolatot létesíteni akaró szférába. De a társadalmi kérdésekkel feleselő partneri párbeszéd viszonyívelését már nem követte készségesen. Ugyanis bátorkodott elhanyagolni a hagyományos esztétikát, ezáltal pedig a széles közönségnek aligha kedvezett. Hanem inkább öncélúsággal, mindenféle fennköltséget nélkülöző, játékos, nyers, parlagias vagy akár brutalitás ízű megnyilvánulásaival azt elhanyagolni látszott. Egyébként őszinte és valóban igazságigényű volt, habár némelykor szándékosan túl elvonttá vagy túlzóan hermetikussá vált. Azaz katarzis nélkülivé vagy megbotránkoztatóvá változott a közönség számára. Ezzel a laikusok nagy részének az új művészettől való idegenkedését és eltávolodását okozta, ha ugyan nem a megvetését is. De ez sem lett volna feltétlenül baj…

KULCS HELYETT FAKANÁL

Úgy hisszük, hogy a huszadik századi művészet csupán csak a szocialista, vagyis a nemzeti szocialista irányultságában volt kész arra, hogy a társadalom egészéhez szóljon. Ekkor viszont az erőszakos és egytudó politikai fatalizmussal

Kep

elkeveredve sarkított, ha hitt benne, de olykor mesterien hazudott is. Nem is élte túl a diktatúra eszközeivel kezelt önmagát. Mert amikor a művészet a társadalom egészét meghódítani vagy a vezéreit/vezetőit szolgálni óhajtja, könnyen elveszti az őszinteségéhez való jogát…

Mi lehet a lényeges a korszerű művészetben? Úgy gondoljuk, hogy az időszerűség a modern művészi társadalomkritika egyik legmegfoghatóbb szerepköri sajátossága. A lényegretörőség, ahogy a hangulatmegfogalmazásokon túlmenően, állásfoglalásaiban ködöt oszlatóan, tisztán és világosan képes megfogalmazni a valóságot. Bizonyos időszakokban a robbanékony türelmetlensége miatt szabadelvű vagy akár politikai színezettel áthangszerelten elveti a sulykot. A bölcs véleményformálásai helyett sok esetben kimondatlanok, éretlenek és burokban maradnak a gondolatai.
Mindeközben hajlamos túlértelmezni, túlméretezni, misztifikálni a jelentéktelen dolgokat, így a véletlenszerűséget vagy az üresjáratokat. Mára ugyanis szinte megszokottá vált, hogy a fogkefét, a pillepalackot vagy a sárral teli talicskát is a szentesített/szakrális szimbólumok sorába emelje. És még ez sem feltétlenül baj…

SZEREPKÖRI BIZONYTALANKODÁSOK

Holott a művészet elégséges szerepe csupán annyi lenne, hogy többnyire talányos, de józan igazságtartalmú üzeneteket fogalmazzon meg. Minthogy néha nehéz teljesen elfogulatlannak lennie, a művészi misztikum helyett a polipkaros elvont művészet „értsd, ahogyan akarod” elvének bármely változatát veszi alapul. Ugyanezért viszont e sokféleség gyakran lesz kovásza a művészetnek. A sokoldalúság, a jól feldolgozott témák ábrázolt kétértelműsége, a sokféle értelmezhetőségek helyes vagy helytelen megfogalmazása minden bizonnyal kalandossá teszi a művészi élményt. Ám a nagyközönség számára sok esetben unalmas vagy lehangoló, sokak számára nem nyújt igazi műélvezetet. Csupán a művész hatalmas önbizalma, elhatározottsága, szenvedélyessége és a meggyőzésre, elhitetésre való hajlama képes tovább éltetni…

Az igazság sokféle megfogalmazási lehetősége, az eltérő látásmódok jelzik a művész(et) társadalmon belüli szerepvállalását. Vagyis azt a szerepkészséget, ami a valós feladatának vehető. A művész igazsághite által az egyediségre törekvést, az egyedi világlátást, valójában a sérthetetlen magánvéleményt erőlteti. De ezt mindenképpen a stilizált, kulturált vagy kulturálatlan, néha képtelenségek által sarkított, mégis intelligens művészi szemléletmód kivetülései tükrözik. E gondolatvilág lényege tehát nem a teljes objektivitás, hanem a gondolkodásra késztetés és a többféleképpen értelmezhetőség szándékoltsága. Általa ugyanis a kockázat nélküli értelmezések személyes szabadságát engedi meg a megvilágosodás számára. Egyáltalán nem baj…

LELKESÜLTSÉG VAGY ÁLHIT

És nem is oly kevés, amennyiben a diktatórikus társadalmi korszakokban való szerepléseire gondolunk, amikor a kétélű kard pengéjén táncolt. Szerepvállalásával ugyanis buzdított, kiszolgált vagy lapított, míg a demokratikus hangvételű kormányváltások és kormányzások idején sokszor harsány lett, bátor és szókimondó. A több mint száz éve megfogalmazódott avantgardizmus, valamint az utána kiharcolt művészeti irányultságoknak a politikával akkoriban még mit sem törődő lerohanó jellegű térfoglalásai ezt mutatják, és ebben nem csupán a művészi szabadság feltétlen igénylése, hanem valamiféle cinizmusa is benne volt. Ebből viszont sok baj lett…

Vissza


2018.02.14. 10:53

Takács Rajmund: Sorsunk nagyító alatt (Topolyai Téli Esték III)

Nyilvános · Dom kulture opštine Bačka Topola - Topolya község Művelődési Háza szervezésében
Február 20.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját és barátait a

TOPOLYAI TÉLI ESTÉK rendezvénysorozat

következő előadására, amelyet 2018. február 20-án (kedden) 18 órai kezdettel tartunk a
Művelődési Ház kiállítótermében Topolyán.

Vendégünk Takács Rajmund
, aki
Sorsunk nagyító alatt – társadalomtörténeti gondolatok címmel tart előadást.

A februári előadások sorát, 2018. február 27-én, dr. Gallé Róbert

Nyolc lábbal a földön - érdekességek a pókokról című előadása zárja.
Hamarosan következik a márciusi előadók és témák sorrendje is!

Topolyai Téli Esték...
-2018. február 6-a és március 27-e között-

Az eddigi Múzeumi Esték előadássorozat harmadik éve szerveződik új elnevezés alatt, viszont megszokott helyszínen és időpontban, továbbra is 8 egymást követő kedden este 18 órától a Művelődési Ház kiállítótermében Topolyán!

Idén is tartalmas előadásokkal, színes témaválasztékkal és neves előadókkal várják Önöket a Szervezők:
Művelődési Ház-Topolya és ARCUS K.E. Topolya

Vissza


2018.02.11. 21:30

   Kep
   Teliholdbéli csolnakos
   Fotó: Révész Róbert (2018)
   arch: _RRC4231_01
   (publikálási joggal rendelkezik)​

Vissza


2018.02.09. 21:37

2018. február 4-én hirdettük ki
Az év diák írói és költői 2017. pályázat eredményét Budapesten, ahol ismét rengeteg kreatív és tehetséges fiatallal találkoztunk.
Részletek, fényképek és alkotások weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/11/13/az-ev-diak-iroja-es-koltoje-2017/

----------------------------

Folytatódik művészportré sorozatunk Jacsó Pállal:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2018/02/05/muveszportre-jacso-pallal/
Ismerd meg Te is szerzőtársad!

A sorozat következő vendége Orgoványi Anikó lesz.

----------------------------

Bűvölő sorozatunk legutóbb közzétett dala Juhász Anikó szerzőnk És indulunk az égi házba... című dala.
Hallgasd meg YouTube csatornánkon:

https://www.youtube.com/watch?v=rXZdRZfddxg

----------------------------

Elkészült rádióműsorunk

"Az ősz hangjai és színei 2017." pályázat helyezett és sikeresen szerepelt verseiből, valamint képzőművészeti alkotásaiból:

https://www.youtube.com/watch?v=UFu73pblJQ8

----------------------------

Tavaszi szél
új irodalmi és képzőművészeti pályázatunkra várjuk a Te alkotásaid is!
Nőnap, Március 15., Húsvét és a 2018. évi Tavasz megünneplésére rádióműsorokkal, antológiával és felolvasóesttel is készülünk.
Tarts velünk Te is!
Részletek weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2018/02/09/tavaszi-szel-2018-szepirodalmi-es-kepzomuveszeti-palyazat/
Beküldési határidők: március 1. és március 15.

----------------------------

Az IfiRádióban bemutatkozott
az EGY MASZK Drámaműhely, aki várja új jelentkezők belépését is:

https://www.youtube.com/watch?v=Vru6tthKHSw

----------------------------

Kellemes tavaszváró, alkotókedvben gazdag napokat kívánnak a szerkesztők:
Zsoldos Árpád és Adrienn


Irodalmi Rádió
A gondolatok és az ihlet rádiója
http://www.irodalmiradio.hu

Vissza


2018.02.09. 21:22

Kep
Pétër László festőművész írása

TOLLRAJZ

Sodr(ód)ások 3.


  Ember vigyázz, figyeld meg jól világod:
  ez volt a múlt, emez a vad jelen, –
  hordozd szívedben. Éld e rossz világot
  és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte,
  hogy más legyen.
  (Radnóti Miklós)

Kep

Még mindig nem létezik makulátlanság. Kétértelműségek, félreértelmezhető állítások és nyíltan hazudozások mindig voltak/lesznek. A józan észt megkerülő naiv emberi félrehallások
is szinte természetszerűen adódnak.

FÖLDRE LESZÁLL(ÍTOT)T ANGYALOK

A huszadik század kritikus hangvételű művészete már túlzóan magabiztos volt, a mesterkéltségek levetkőzésének merészségeivel, őszinteségében majdhogynem csalóka szemfényvesztésekre is képes volt. Kitalált, teremtett, tévelygő és megrázó erőket mozgósító stílusmegfogalmazásaiban, azaz újszerű világ-képeiben olyannyira kakofonikus jelleggel bírt, mintha idegen bolygókon keletkezett világokat képviselt volna. Mégis egy közös eszme vezérelte: a valóság szégyentelenségének leleplezése izgatta, az „igazság” meglátása és kritikus láttatásának frekventált kérdésköre. Azaz, a világgal való, forradalmi hangulatokkal átitatott elégedetlenkedések összeütközésessé vált, gátlástalanul modern szellemisége.

Frusztráltságában, hirtelen irányváltó készségében és félretájékoztatható meggyőződéseiben, igazságérzetének mesterkélt és nem eléggé kiművelt rétegeltségeiben, de a mesterségbeli tudásának köszönhetően, a modern művészet azóta tökéletesen kritikusan bánhat a társadalmi jelenségek (fő)szereplőivel is. Régebben forradalminak mondták a rebellióit. Ma kevésbé fontos az angazsáltsága, de sajnos az igazságossága is kérdésessé vált.

A huszadik század legelején viszont, még tudálékos korlátoltságában, olyan szubjektív látásmódtartalmakat termelt ki magából, amelyekkel manipulálta a társadalmi közhangulatot, holott eszméi olykor tökéletesen szembemeneteltek egymással. Amely ütköztető törekvéseknek – legalábbis művészi értelemben – kétségtelenül voltak pozitív hozadékai. Hiszen a művész gátlástalan vágyai, ötletei, a szabadon terjeszthető eszméi/eszményiségei részben megvalósulhattak. Nélkülük halva született lenne a legújabb kori művészet. De a rajta sokszor vívódva csüngő/rágódó modern művészettörténeti irányultságok okfejtői szerepe feledhető lenne. Az elégedetlenkedő művész számára ezért lehetett fontos az Istentől elrugaszkodott gyorsítótár, a felfedezettségében elkeresztelt avantgardizmus, amelynek számos ága-boga lett hirtelen. Csak a nyughatatlan művész képzelte úgy, vagy valós igény is volt rá? Hiszen kezdetben csak az ingéből-gatyájából váratlanul kinőtt izgága kamaszra hasonlított, aki mintha spontán vetődött volna ki a felelősségteljes magatartás kötelezettségének vállalásai alól.

VALÓSÁG ÉS VALÓSÁG KÖZÖTT

Már a 19. századtól kezdve nemcsak szemléltetőeszközként bánt a tudományával, hanem öntudatosan érvelni is képes volt nemcsak a művészet kérdésköreiben, hanem a terebélyes/teres világi igazságok mellett vagy ellen is. De ha úgy akarjuk, már az európai forradalmak kirobbanásakor érdes élccel és elkötelezett nyers igazlátással rázta le őt visszatartó, vélt béklyóit… Régieket támadott, és új eszméket támogatott az új igazságok oldalán. Feltalálta az eszmenyaláboló, propagandisztikus politikus művészetet, a fájdalommentes, társadalomkritikus gúnyrajzot, a karikatúrát, egyúttal a fennkölt forradalmiságot és a lázító eszméket szolgáló vizualitás erejét. Veszített a korábbi, világtól elvonult, szemlélődő romantikusságából és a külvilági történésektől mentes, ártalmatlan és kudarcos fellengzősségéből. A művészet Parnasszusának magas létrájáról

Kep
Budapest – Éljen a magyar szabadság! Manfred Oesterle rajza

hirtelen zuhant le az őszinteség talajára, majd összevissza törte magát. Bemerészkedett ugyanis a társadalmi közegekbe, ahol nyitott szemmel járhatott, majd felbátorodva hamarosan beszállt a társadalmi harcba, miközben annak harsány egyoldalúsága révén nyíltan a merész eszméket kezdte szolgálni. Jogot formált tehát a való világra, megszerezte azt, és a változások lehetőségét eszményítette. Az új hatalomnak hízelgett, vagy szárnysegédjeként parolázott vele, önhitt lett, ő is a meglévő rendszer ellenlábasává vált, és a hibáin próbált meghízni. Harsányan kritizált, és éber műveivel belopta magát a köztudatba. Izgalmas témáit a dekadenciát megutáló revoltáltság oldalán találta, még ha új szerepét vállalva csak naiv, egytudó egyoldalúsággal formázta is meg a különvéleményét.

Amíg művészi megnyilvánulásai révén csupán rokonszenvezett az új eszmékkel, lelkendezve dicsért vagy fricskázva, megvető módon, egyoldalúsággal elítélt világi dolgokat, addig nagyjából rendben is volt. A bajok akkor kezdődtek el, amikor már ágálni, lázítani segített az új eszméknek szolgálva, amelyek viszont rombolva pusztító tűzként terjedtek, és felforgatták a társadalmi életformákat.

CSAK MINÉL TÁVOLABB!

A lázadó művész akár közös kiáltványokban is megfogalmazta, majd harsányan hirdette meg a világmegváltó művészeti programjait. Olykor hibát vétett, ezt nevezik művészi fatalizmusnak, egytudóságnak. Valóságra ébredése és kudarcos élményei a vérzivatarokba torkolló végkifejletekkor kezdődtek el. Amint a nyers valóság megmutatta magát, a művészek többsége észbe kapott, és menekülni próbált az eszelős, erőszakban gázoló emberi bűnöktől. Rájött, hogy a rombolás géniusza nem csupán játék, hanem véres valóság. Tehát, ha túlélte önmagát, igyekezett eltávolodni a kezdetekkor lelkesen lángot vivő szerepkörétől. A művész valódi szándéka ugyanis mindenkor a katartikus művészi élmény szolgáltatása/elérése volt, nem pedig az
igazi ártás, a fizikai tönkretétel. A történelem során gyilkos művészettel lehetetlen találkoznunk. Ott sincs, ahol az indulatos gondolkodó emberi szuperlény ezerféle igazságtartalmakat hirdető/terjesztő elméje diktál. Bár kétségtelen az is, hogy a történelemben gyakran előfordult, hogy a művész kiszolgálta a gyilkos téveszméket is. Ám képtelen a
gondolat, hogy a művész vágya a megsemmisítés lenne…

A művész igazságlátása mindig jóval fennköltebb volt, mint a politikusé. Bár vakhitűség-vezérelten meglátásai tele voltak a társadalmi érzékenységet és az újszerű, nemegyszer csupán felforgató jellegű politikai irányzatokat támogató nyílt színű vallomásokkal. Vagyis eszmékkel, amelyekben hinni vélt. A huszadik század modern művészetének éllovasai olykor jogosan, máskor (a végzetes utóhatásokat számba véve) felelőtlenül támogattak számukra ismeretlen eredetű új eszméket. Pedig a francia forradalom óta tudhatták, hogy ezen eszmék lehettek leigázó, embert
és kultúrát elpusztító jellegűek is. Az első világháborút megelőzően, irtózatos szociális gondokkal szembesülten, a rebellis dadaizmusig eljutó társadalomkritikai töltettel bírt, amivel réteggyűrt társadalmi véleményt alakított ki önmagáról. Kisebb-nagyobb csoportosulások csiholtak ördögi eszméket és új művészeti ágazatokat Németországban és Ausztriában (expresszionizmus), Franciaországban (lírai absztrakció), Itáliában (futurizmus), Spanyolországban (szürrealizmus)…

Vissza


2018.02.08. 08:39

  Kep

Kivèteles lehetőség, amit ki kell használni.

Gyakorlati képzést kapnak, programokkal, hogyan lehet a Bibliát tanulmányozni, kutatni, legyalább tucatnyi magyar fordítással, eredeti és mai nyelveken, térképeket, magyarázatokat mellékelni, az eredeti szavak lehetőséged fordításait megismerni stb.

Kompjuterre, lap-top ra, telefonra letölthető Biblia alkalmazásokat kapnak, sok hasznos ismeretet.

Az előadónak gyakorló informatikus, a Biblia programok magyar alkalmazásainak többségét személyesen készítette.

Várnak mindenkit szeretettel.

Aki szeretné magával vinni a programokat, vigye el a gépeit.

Vissza


2018.02.07. 19:28

2018. 02. 07. Bábszínház Bácskossuthfalván

Kep
A bácskossuthfalvi Bambi óvodában bábszínház volt ma délelőtt.
Enikő Mészáros, a Jancsi a bohóc bábszínház egyesületből tartott előadást,
Farsangoló nyulak címmel

(fotó: nzyang)

MÉG TÖBB KÉP...

Vissza


2018.02.07. 00:07

Kep
Simon M. Veronika festőművész:

Ma - 2018.02.06.- megnyílt a székesfehérvári ZENTAI ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN a modern festményeimből egy kiállítás.
Köszönöm az iskolának, hogy a tárlat egy hónapig látható a közönség számára is.

Kep

Egy modernebb világban élünk, ilyen alkotásokkal is Istent dicsőítem.

Vissza


2018.02.03. 17:44

Kep
Majláth Béla
Múltidézés

A „modern” hírközlés körüli bácskai bonyodalmak, a XIX. században.

1862-ben olyan esemény történt az akkor még rendezetlen utcarendszerű, kövezet, csatornázás és rendes világítás nélkül is büszke Szabadkán, amelyet korszakos szenzációként jegyeztek fel a krónikások: megnyílott a sürgönyhivatal!

A leveleket még lovasposta továbbította, de a sürgős üzenet már dróthuzalon száguldott távoli városok felé, és tíznapi járóföldre levő városokból is órák alatt megérkeztek az üzenetek ebbe a nagy parasztvárosba. Mi mindenre képes az ember – álmélkodtak a szabadkaiak – drót viszi a szót!

Alig 19 esztendő múlott csak el azóta, hogy Morse világraszóló találmányát gyakorlatilag alkalmazták, és 1843-ban megépült a világ első távíróvonala Washington és Baltimore között, s íme Szabadka, ez a nagy parasztváros is kapott sürgönyhivatalt. Král János főtávirdász küldte el az első sürgönyt 1862. augusztus 24-én Temesvárra, hivatalosan közölve, hogy a távíróvonal megkezdte működését.

A nagy szenzáció nem csak abból állt, hogy a szabadkai polgárok is élhettek a távközlésnek ezzel a legkorszerűbb módjával , hanem abból is, hogy az akkor még csak kisebb részben művelt, legnagyobb részt pedig legelőnek használt pusztákon keresztül furcsa alkotmányt létesítettek az inzselléreknek tisztelt mérnökök: zengő, zúgó, titokzatos dróthuzalt húztak ki a puszta fölé, s a drótokat katonás glédába állított oszlopsor emelte a magasba.

A pásztorembereknek ez nem volt mindegy. Betört az örök pusztára valami, ami idegen, titokzatos, érthetetlen. Valami, ami nyugtalanít embert, állatot egyaránt.

Meg is kezdődtek a bajok és bonyodalmak rövidesen.

A vármegye királyi biztosa október 8-án leiratot intéz a városi tanácshoz, mondván: „A távirda közlekedési vonal Baja és Szabadka között negédességbül tégla és furkós botokkal dobálások által rosszlelkűleg annyira megrongáltatott, hogy folyó hó 2-tól 6-áig a közlekedés már négyszer megakadályoztatott.”

Elrendelte a tettesek kinyomozását és legszigorúbb megbüntetését. Hasonló eset történt utána is számtalanszor.

A távirda vezetője viszont a gyerekekre panaszkodik. Nagyon sűrűn előfordul – mondja a városhoz intézett levelében -, hogy a gyerekek papírsárkányokat eregetnek a távíróvonalak közelében és ezzel veszélyeztetik a sürgönyszolgálat működését. A sárkány felakad a drótra és a földig lógó spárga – különösen esős, ködös idő esetén – levezeti az áramot a földbe és lehetetlenné teszi a hírközlést. Szigorú hatósági rendeletet tart szükségesnek a sárkányeregetés szabályozására. A város meg is hozta a rendeletet. Először történt meg, hogy a városi tanácsnak komoly intézkedést kellett hozni játszadozó gyerekek ellen.

Még talán ennél is több bajt okoztak a tolvajok. A rézdrót ugyanis ritka és drága portéka volt abban az időben is, ezért nagyon gyakori volt az eset, hogy éjszaka évadján ismeretlen tettesek ellopták a póznák közül a szót vivő rézdrótot. A dróttól rettegő pásztor hű cinkosa volt a tolvajnak. Ezért volt nehéz kinyomozni a tetteseket.

A hatóság egész sor intézkedést tett a rézhuzalok biztonsága érdekében. Éjszaka járőrök cirkáltak a távíróvonal körül, leigazoltattak mindenkit, aki naplemente után a pusztán csellengett, a rendőrség pedig állandó ellenőrzés alatt tartotta a rézműveseket, rézmű árúval kereskedőket, az iparosokat és házalókat, hogy tetteseket és orgazdáikat leleplezze.
Rengeteg rendelt született, amíg a nép megszokta a távírót és végre a drót zavartalanul vihette a szót.

Vissza


2018.02.03. 17:42

Tegnap még tavasz, ma már tél...

Kep

Kep

(photo: nzyang)

Vissza


2018.02.02. 17:09

Kep

Szeretettel várunk következő rendezvényeinkre:

2018. febr. 4., vasárnap, 13:00-16:00
Az év diák írója és költője 2017. pályázat eredményhirdetés, díjátadás és antológia bemutató

Helyszín: Csokonai Művelődési Központ
Budapest, XV. kerület, Eötvös u. 64-66.
Belépődíj: 1000 Ft/fő

-------------------

2018. febr. 17., szombat, 13:00

Szavalóverseny 6-18 éves miskolci és Miskolcon tanuló diákoknak.
Gyere el, hallgasd meg Te is az Irodalmi Rádió következő hangjait!
A belépés ingyenes.

-------------------

A Bűvölő sorozatban megjelent
Fodor Domonka szerzőnk Álom lovas című alkotása Karády István megzenésítésében és előadásában:


Videó

-------------------

Új netköteteink:
Deák Mária: Kötöny vére
Bodó Csiba Gizella: http://irodalmiradio.hu/wp/wp-content/uploads/2018/01/bodocsibagizella-halo.pdf
Bodó Csiba Gizella: Lapjaim Fejes Anikó: Életfa Kellemes olvasást kívánunk!

-------------------

2018. január 18-án, idei első rendezvényünkön bemutattuk Benedek Erzsébet szerzőnk Göröngyös út című regényét Miskolcon, a József Attila Könyvtárban. A rendezvényről készült képek megtekinthetők weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2018/01/23/benedek-erzsebet-gorongyos-ut-cimu-kotetenek-bemutatoja/

A könyv megrendelhető szerkesztőségünktől a kiadvany@irodalmiradio.hu ímélcímen 2000 Ft + 550 Ft postaköltség áron.


-------------------

Irodalmi Rádió
A gondolatok és az ihlet rádiója

Vissza


2018.02.02. 17:01

Kep

Kedves Alkotótársunk!

Örömmel értesítünk, hogy a holnapi nap folyamán (febr. 2. péntek) jön ki a nyomdából következő három antológiánk:

- Üzenetek a múltból
A 2017. évi Histórás pályázatunk műveivel

- Szerelmemnek Bálint-napra
Az év turbadúrja 2018. pályázat alkotásaival

- Ez minden

Az év diák írója és költője 2017. pályázat munkáival


A históriás és Valentin-napi kiadványokat febr. 5. hétfőtől postázzuk a megrendelőknek; a diák antológiát pedig febr. 4-én, vasárnap mutatjuk be Budapesten, a Csokonai Művelődési Központban.

Vissza


2018.02.01. 22:14

NZYANG: Múltidézés

2014 májusa a 9+1 Nemzetközi Művésztelepen

   Kep
          (photo: nzyang)

Vissza


2018.01.31. 20:42

  Kep

Vissza


2018.01.31. 20:12

Kep

Székesfehérvár-ért Nemzetközi Művészkör művészeinek és meghívott vendégeinek

2018. FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A BÁNHIDAI PUSKIN MŰVELŐDÉSI HÁZBA (2800, Tatabánya, Kossuth L. utca 4.)

HERCEG TERÉZ, SIMON M. VERONIKA, TÓTH MÁRTI festőművészek

„ A bor és a művészet” című kiállítására (egyenesen Bécs után)

2018. január 28-án 18.00 órára

vendégeket köszönti: VISEGRÁDI JÓZSEF, Borlovag

A tárlatot megnyitják A KIÁLLÍTÓ MŰVÉSZEK

Vissza


2018.01.31. 19:32

Kep

Csillagokkal még nem próbáltam. Döme Szabolccsal, Turkál Annával
zEtna Kiadó és Kuckó Gyermeksarok szervezésében

2018 02. 03. szombat, 17:00 – 18:00

Csillagokkal még nem próbáltam. Döme Szabolccsal, Turkál Annával Lennert Móger Tímea és Beszédes István beszélget. Közreműködik Balogh Virág László dalszerző, versénekes. A házigazda Szitás Mária.

Vissza


2018.01.31. 17:38

A Magyar Kultúra Napja alkalmából " Kötődések III." címmel, kollektív tárlat nyílt a Csongrádi Galériában. A Grotta Alapfokú Művészeti Iskolában végzett tanulók, ma már fiatal alkotóművészek is szerepeltek a kiállításon.

A Grotta Művészeti Iskola törekvése ma is, hogy a GROTTÁ-ban folyó tehetséggondozás hozzájáruljon ahhoz, hogy a művészeti pályán továbbtanulók a diplomaszerzés után visszakerüljenek a városunkba, s munkájukkal segítsék Csongrád város fejlődését, öregbítsék hírnevét. Ezért is vagyunk büszkék, hogy ezen a kiállításon többen, művészeti iskolánkban tanultak, ill. jelenleg is az iskolában tanító művésztanárok.

Balla Regina - építészmérnök
Baranyi Ádám - divattervező
Kálmán Áron - tervezőgrafikus
Pétersz Nóra - üvegtervező (tanárunk)
Pipei Borbála - formatervező (tanárunk)
Szabó Nelli - formatervező
Szepesi Dóra - festőművész (iskolánk volt tanára)
Sztanó Zsuzsanna - tervezőgrafikus
Vincze Aletta - festőművész

Gratulálunk! Pályájukon sok sikert kívánunk!

A kiállítás február 24-ig tekinthető meg.

Forrás:
Grotta Alapfokú Művészeti Iskola

Vissza


2018.01.31. 12:20

Kep

Nagy Tibor: Mátyás és a déli végek (Topolyai Téli Esték)
2018. február 6., 18:00 – február 18., 21:00

2018-ra Mátyás király-emlékévet hirdetett Magyarország nemzetpolitikai államtitkársága, így idén Mátyás király szellemében indulnak a Topolyai Téli Esték...
-2018. február 6-a és március 27-e között-

Az eddigi Múzeumi Esték előadássorozat harmadik éve szerveződik új elnevezés alatt, viszont megszokott helyszínen és időpontban, továbbra is 8 egymást követő kedden este 18 órától a Művelődési Ház kiállítótermében Topolyán!
Idén is tartalmas előadásokkal, színes témaválasztékkal és neves előadókkal várják Önöket a Szervezők:
Művelődési Ház-Topolya és ARCUS K.E. Topolya

Februári előadások:
• 2018. február 6-a
Nagy Tibor: Mátyás és a déli végek

• 2018. február 13-a
Szabados Klára: Tájvédelem és tájértékek

• 2018. február 20-a
Takács Rajmund: Sorsunk nagyító alatt - társadalomtörténeti gondolatok

• 2018. február 27-e
Dr.Gallé Róbert: Nyolc lábbal a földön - érdekességek a pókokról

Vissza


2018.01.31. 12:14

Kornelije Kovač ‒ Lénárd Róbert: Jeszenyin (Topolyán)
2018. 02. 01. - 19:00 – 21:00

Kornelije Kovač ‒ Lénárd Róbert: Jeszenyin
Rendező
Milan Belegišanin
‒ zenés költői életrajz vodkával ‒
Az Újvidéki Színház vendégelőadása Topolyán.
Jegyár: 250 dinár, csoportos belépőjegy vásárlása esetén (10+) 200 dinár
Egy költő énekelni kezd.
Nyomában ezernyi csaj, egy forradalom, vagy tizenöt zeneszám, a cári hadsereg, a teljes orosz irodalom az élén Majakovszkijjal, valamint vagy száz tükör.
A csörömpből nóta lesz, a nótából költészet. Meg vodka.
"És ha rúgták, azt ő szerette nagyon
Az ököl az arcán, mint az eső"
Szergej Jeszenyin ‒ Karalyos Gábor, m. v.
A Fekete Ember ‒ Mészáros Árpád
Anna Izrjadnova ‒ Crnkovity Gabriella
Zinaida Reich ‒ Ferenc Ágota
Isadora Duncan ‒ Elor Emina
Galina Beliszlavszkaja ‒ László Judit
Anatolij Mariengrof ‒ Kőrösi István
Alekszandr Blok ‒ Pongó Gábor
Nyikoláj Kljujev ‒ Sirmer Zoltán
Vlagyimir Majakovszkij ‒ Gombos Dániel
Ludmilla Alekszandrovna ‒ Figura Terézia
Tatyána Jeszenyinova / Tánya ‒ Krizsán Szilvia
Szófia Ivanovna ‒ Orlovity Sztaniszlava, m. v.
Pjotr Szemjonovics ‒ Soltis Lehel
Vladiszláv ‒ Magyar Attila
Rurik Ivnev ‒ Huszta Dániel
Vadim Sersenevics / Borisz Paszternak ‒ Ozsvár Róbert, m. v.
Alekszej Ganin ‒ Szalai Bence, m. v.
Lola Kinel ‒ Simon Melinda
A gyermek Jeszenyin ‒ Beren Živanac, m. v.

A dalszövegeket Szergej Jeszenyin versei alapján írta: Lénárd Róbert
Az Óda a forradalomhoz című verset írta: Vlagyimir Majakovszkij
Koreográfia: Ista Stepanov, m. v.
Díszlet: Maja Ivanović, f. h. és Salamon Luna, f. h.
Jelmez: Senka Ranosavljević, m. v.
Zenei munkatárs: Klemm Dávid, m. v.
Plakátterv: Maja Ivanović, f. h. és Salamon Luna, f. h.

Ügyelő és súgó: Bíró Alekszandra
Fény: Majoros Róbert
Hang: Bíró Tibor
Smink: Bojana Radović
Fotó: Srđan Doroški, m. v.

Rendezte: Milan Belegišanin, m. v.

Az előadást támogatta: Újvidék Város Kulturális és Oktatási Titkársága
* * *
Jeszenyin, a költő: A költők költője, angyal és démon, hús-vér ember, aki verekedett, csalt, szeretett és gyűlölt. És szenvedett. Imádták a nők, és ő ugyanolyan hévvel rajongott értük. Szinte ugyanakkora lázzal égett a vodkáért is. Politizált, nem túl szerencsésen. Világi, de orosz. Kortalan. Oroszország szerette, majd gyűlölte, ignorálta, az égig magasztalta... Sokakat megihletett. Sokféleképpen. Mind a mai napig... Mostanában az Újvidéki Színház is az ő verseitől visszhangzik...

Kornelije Kovač, zeneszerző:
Jeszenyin versei nagy hatással voltak rám, mondhatni, rajongok a költészetéért. Nem magáért az emberért, hanem a benne lakozó művészért. Sohasem tudtam kedvelni az olyan embereket, akik isznak, verekednek és kellemetlenek embertársaikkal, viszont tisztelem az ilyen emberek művészi kreativitását. Ilyen téren Jeszenyin teljesen lenyűgözött... Sokat és áthatóan tanulmányoztam költészetét, életútját, azt amit ő írt és amit mások írtak róla. Játéka a szavakkal és az általa formált költői képek... Jeszenyin egy óriási művész.

A költészete iránt abban az időben kezdtem el érdeklődni, amikor 1978-ban a családommal együtt kiköltöztem Angliába, ahol ki szerettem volna magam próbálni az ottani zeneiparban. Magammal vittem néhány könyvét, és mint utólag kiderült, a szabadidőm legnagyobb részét azzal töltöttem, hogy megzenésítettem néhány versét, zenéket szereztem, melyeket az ő költészete inspirált, viszont nem állt szándékomban közölni őket. Tilehurstnek hívják azt a kis városkát Reading mellett, ahol 15 szerzemény született.

Visszatérve Belgrádba, rájöttem, hogy munkatársra van szükségem, egy színházi emberre, egy dramaturgra. Sokáig eltartott a keresése, mert ha valakinek felvetettem a Jeszenyin témát, általában nem jutottunk közös nevezőre... Egyszerűen nem szerettem volna, ha valaki megír egy mesét, mert hiszen a történet adott Jeszenyin költészetében. Egy mozaikot szerettem volna a szerző szavaiból, gondolataiból, meséiből, hogy maga a szerző legyen a dramaturg. Általában így indultak a dolgok, de hamar feladták, mert sok időt igényelt volna a munka, le kellett volna vetkőzni az emberi hiúságot... Mikor hozzájutottam Venczel Valentin címéhez, egy hosszú, több oldalas levelet írtam neki. Ennek az eredménye lett ez az előadás.

Lénárd Róbert, szövegíró

Száz ‒ igen, pont száz ‒ évvel ezelőtt egy birodalom romba dőlt és egy másik megszületett. Ugyanekkor születik egy költői életmű is, sőt, ekkor szakad ketté a művészet örökre a formalizmus és a hagyománytisztelet ikertestvéreire. Sztanyiszlavszkij vs. Mejerhold. Jeszenyin vs. Majakovszkij.

Több módja van, hogy az ember nekilásson egy zenés előadás (esetünkben egy zenés életrajz) szövegkönyvének. Írjat bele szongokat. Vagy válogathat szongokat egy költői életműből. Vagy, és esetünkben ez bír relevanciával ‒ kaphat egy halom kész szongot, amelyek köré szóerődöt kell építenie. Aztán dokumentumokat ás elő: verseket, kéziratokat, fényképeket. Megpróbálja megérteni, ki volt Szergej Jeszenyin, angyal volt-e vagy ördög, sorozatot néz a költő életéről és állítólagos öngyilkosságáról, keresgéli számtalan szeretőjét...

És akkor jön a neheze... Megpróbál megérteni egy korszakot. A tocsogó vér és a politikai és művészi ideológiák nagy korszakát. Megpróbál párhuzamot vonni köztük és köztünk. Aztán elbőgi magát, mert 1917 óta semmi sem változott. Az alsóbb osztályokba tartozókat agyonlövik, az új hatalom vérszomjasabb, mint az előző, az utcákon hemoglobin és vodka. Meg szerelem.

Milan Belegišanin, rendező:
Minden ember világosságot és árnyakat hordoz a tarsolyában. Az, hogy a lelkének melyik fele jut előtérbe, attól függ, hogy merre viszi az útja. Tehetséges embereknél hajszálnyi a ez határ a két állapot között. Amennyiben ez a határ eltörlődik, akkor alakul ki a delírium, skizofrénia... Úgy tűnik, a tehetség velejárója a függőség átka. Jeszenyinnél az alkohol volt az az átok, ami ezt a határt áttételezte, tönkretette és leépítette...

Minden kornak megvan a maga igazsága. Ellenben a mai idővel ‒ a Facebook, az internet, a széttépett idegek idejével ‒, létezett egy másik kor is, ahol az idő lassan telt, és jutott idő az életre, szerelemre, szenvedésre...

Jeszenyin története a mi romantikus ifjúságunk meséje. Lénárd Róbert remek szöveget írt, én pedig három csodálatos intézmény - Jeszenyin, Kornelije Kovač és az Újvidéki Színház társaságában lehettem. Nagy megtiszteltetés és kiváltság abban a színházban dolgozni, ahol csodálatos pillanatokat éltem meg.

Karalyos Gábor Jeszenyin szerepében:
A próbafolyamat alatt, két nappal a bemutató előtt Jeszenyinről kérdezni engem olyan, mint azt kérdezni egy vajúdó nőtől, hogy vajon szép lesz-e a gyermeke. A szülési fájdalmak pedig már folyamatban vannak. Jeszenyin még mindig alakulófélben van, formálódik. Ami ebben a folyamatban nehéz, ám ugyanakkor hatalmas kihívás, az az, hogy én a költő világos oldalát játszom. A természetének sötét oldalát Mészáros Árpád alakítja. Mindketten fél embert formálunk meg a színpadon. Mindent ami félelem, kétség, demon ‒ azt Árpád játssza. Minden embernek kettős természete van, és ezzel manapság még nehezebb együtt élni, mert olyan korban élünk, amiben minden rohamosan változik, magának az időnek is teljesen más a definíciója, mint valamikor. Igen, számomra ez félelmetes, viszont megtaláltam a megoldást: saját, az időtől független világot alakítottam ki magamnak, amely ellentétben áll azzal az idővel, amiben élek. Egy hegy tetején lakom, ahonnan rálátok Budapestre. A városba csak dolgozni járok. Otthon kerámiával és kertészettel foglalkozom. Társasági életet csak időnként élek.

Mészáros Árpád a Fekete Ember szerepében:
Szeretek negatív szereplőket, őrülteket, démoni alakokat játszani. Valahogy azt hiszem, minél jobban átélem a bennem élő sötétséget, annál több fény, öröm és szeretet lesz bennem az evilági életemben ‒ elviselhetőbbé válok magam és mások számára is. Ugyanakkor szeretek ezekből a démonokból egy emberi mosolyt előcsalogatni, olyan mosolyt, amely hasonlót csal a néző arcára is, mert senki se fehér és senki se fekete. Jeszenyin esetében az alkoholtól és a nőktől való elképesztő függőség ez a mindent felzabáló démon. Hatszáz fokon ég, és természetesen az ilyenek nem élnek sokáig. A nagy tehetségű embereknél meglepően sokszor fordul elő, hogy belefolynak a politikába, még ha a legbanálisabb változatába is. Hiszem, hogy ez azért van, mert tiszta költészettel nem tudnak megváltoztatni valami alapvetőt és úgy érzik, hasznosabbak, ha beállnak a politika körtáncába. Azon gondolkodtam, hogy van-e valaki ma, aki a huszonegyedik századot ilyen komplex módon poetizálja, mint akkor Jeszenyin... Régebben azt képzeltem, hogy ez Bono a U2 együttesből, de úgy tűnik mostanában, hogy ő is megcsúszott... Az ember előbb vagy utóbb mindig megbotlik. Ehhez a ragyogáshoz, amit Jeszenyin ont, manapság talán Bob Dylan áll a legközelebb.

Vissza


2018.01.31. 09:55

Kep
Ernst Ferenc

  Álom mezsgyén

  Csukott szemekkel nyitom ajtóimat,
  szótlan varázsban nézem szemed,
  várom, hogy álmodban nyisd rám magad
  várod, hogy lelkemmel átöleljelek.

  Erdőt varázsol körénk a csend,
  rügyező cserjét, barkaágakat
  álmunk távoli, mégis összecseng,
  szomjunkat oltja egy fürge kispatak.

  Világra szül az ébredés,
  léleksimítást takar el a test,
  szavakkal leírhatatlan, oly kevés
  mit a nappal ad, bár jönne már az est.

  Várom, hogy lelkeddel együtt bújjak el
  várod, hogy rád nyissam magam,
  szótlan varázsod újra, s újra kell,
  csodálom, ahogy ajtóid nyílnak általam.

  2018.01.29-30.

Vissza


2018.01.30. 22:47

Kep

N Y E R E M É N Y J Á T É K


Vegye meg a Családi Kört, fejtse meg a MEGAKERESZTREJVTÉNYt, küldje el a megfejtéseket, és nyerjen egy tabletet vagy utazási utalványt!

A február elsején megjelenő Családi Körben falinaptár nagyságú keresztrejtvény-mellékletet talál. Az egyik oldalán egy megakeresztrejtvény várja, a másikon pedig egy óriás- és két kiskeresztrejtvény, valamint a megakeresztrejtvénybe elrejtettünk az egyik magyar író bölcseletét is. Ha mind az öt megfejtést elküldi címünkre, részt vesz a nyereményjátékunkban, melynek fődíja egy:

Huawei MediaPad tablet (7 inches, IPS kijelző, négymagos processzor)

Második díj: 30 euró értékű utazási utalvány (a zentai Domus utazási iroda ajándéka). Harmadik díj: Féléves Családi Kör-előfizetés

E Facebook-bejegyzést megosztók között egy hónapos Családi Kör előfizetést sorsolunk ki (sorsolás: február 2., 16 óra).

Akinek jelenleg is érvényes előfizetése van, ő is játszhat, ugyanis amennyiben ő lesz a szerencsés, akkor egy hónappal meghosszabbítjuk az előfizetését.

És ne felejtsék: szombaton, február 3-án Magyarkanizsán rendezik az I. Vajdasági Kereszrejtvényfejtő-versenyt, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk! Részletek a csütörtökön megjelenő Családi Körben.

Vissza


2018.01.30. 21:22

Kep
Pétër László festőművész írása

TOLLRAJZ

Teret fonó, teret hódító világ
Mezei Erzsébet Magyar Életfa díjas képzőművészünkről

Kep

AKINEK ÉLŐ MÚLTJA VAN, ANNAK JÖVŐJE IS VAN

Mezei Erzsébet zentai képzőművész Székelykevén született, és magában hordozza erdélyi őseinek a harcosságát, az al-dunai székelyeknek a csökönyösségig elmenő lelki habitusát. Jókedvű közvetlenségét, ugyanakkor szigorú következetességét is. Óbecsén és Újvidéken tanult, és itt is szerzett képzőművésztanári végzettséget. 1971 óta Zentán él, ahol elsajátíthatta a bácskai táj szelektált ízvilágát is, amely az ő esetében megint csak az élő népi hagyományok tiszteletét és megbecsülését jelzi. De nem csak a bennünk élő és a bennünket helyes irányba igazító magyar hagyományokra épít, amelyeknek a burkába fonódó, modern monumentalitását kölcsönzi. A különleges tisztaságú kánonrendszert termő évezredes japán kultúrát is a mesteri szerkesztői elvek mezsgyéjén követi. Ugyanis a képalkotó szenvedélye mellett évek óta a rakukerámia szerelmese és szabad művelője is. Melyben az időbeli ciklikusságot a mai modern művészetszemlélet építő jellegű stratégiájával ötvözi.

Mezei Erzsébet művészete a szabad játékossága ellenére is szigorú, művészi és erkölcsi tartásának a pontos megfelelője. Minden elgondolása a szilárdan megszerkesztett, alázattal hagyományokat ápoló, mégis állandó módosulásokat megkövetelő érzései révén válhat alkotássá. Mindig a jó hagyományok megtartó forrásaiból merít, ugyanakkor egyben az újszerűségnek is esélyt ad. Az átütő erejű csodának a meglepetés erejével kell hatnia. Ezt nevezzük katartikus hatásnak.

Jel-képi világa, jelképrendszere korán kikerekedett, képzőművészeti munkássága mégis viszonylag későn, 1989-ben kezdődött el. Akárcsak az őserővel rendelkező Csontváry Kosztka Tivadar, Mezei Erzsébet is érett képzőművészként kezdett el alkotni. Attól a pillanattól kezdve, amikor meg- érezte, hogy a világképe kiteljesedett, és megmásíthatatlan, kerek egésszé vált. Képzeletének zenei és színpadias világa a gyermekei révén is megérinti: Mezei Szilárd ismert kortárs zeneművész, Mezei Kinga pedig színművész, rendező és díszlettervező. Ez a tényező is támpontként szolgálhat rejtjelezett műveinek a megfejtésében, amelyekben egyszerre kap helyet a hagyományos és a modern formavilág. A szabad felfedezői lélek szárnyalása, a rejtőzködő, búvópatakként csörgedező tiszta forrás titokzatos sugallata és a kísérletező szándék örömteli élménye ötvöződik az alkotásaiban. Ezért is nyughatatlan kereső: a közlési szándékkal megáldott, minduntalan kísérletező alkotók közé sorolható. A nyitott, maga alkotta biblikus és totem-misztikus szimbolikája ősies és nőies, eszköztárának minden eleme érzéki spontaneitással adódik hozzá a lehelet finoman szerkesztett munkáihoz. Minderre ráépíti a meglágyított enformel, az elvont „alvilág” texturális, lepellel borított derengéseit, és sajátosan szabadelvű alkotásaira feszíti rá eme bársonyosan patinás képi elemeit.

AKI MÁSOKÉRT TESZ, FELEMELTETIK

Mezei Erzsébet Zentán és környékén a rajzpedagógiai munkássága révén évtizedekig magas fokon művelte a kreatív teremtőerőt képező, a gyermeki alkotókedvet és a szabad kreativitást eredményesebbé tevő, így mindennél előbbre való pozitív energiák átadását. 2008-ig a zentai Thurzó Lajos Általános Iskola képzőművészet szakos tanára volt. Egykori tanítványai a kézügyességi technikák mellett az alapvető grafikai technikákat is megtanulták. Eredményes nevelőmunkáját bizonyítja, hogy 1983-tól előbb a zentai diákok alkotóműhelyének létrehozója, a későbbiekben évekig a nyári kerámiatábor vezetője is volt. 1994-ben a tábor tízéves munkájának a gyümölcsét is összegezni tudta a Tízéves a zentai kerámiatábor c. katalógusban. Rajzpedagógusként és
felkészítő tanárként 1975 és 1995 között hét alkalommal kapott elismerést. A nyolcvanas évek legvégéig szinte csak rajztanítással és kézművességgel foglalkozott, teljes odaadással. Művészi tevékenysége csupán ekkor lobbant lángra, és szinte azonnal a gyakorlott, kitűnő képzőművész lehengerlő eredményeit hozta be a művészeti életünkbe.

Kep

Mezei Erzsébet erői kimeríthetetlenek. Nemcsak alkot, de hosszú évek óta fáradhatatlan és jeles szervezője is a vajdasági művészeti életnek. A nyolcvanas években még a jövő felnövekvő nemzedékét segítette, 1999-től 2014-ig képzőművészként már a Zentai Művésztelep grafikai műhelyének munkáját vezette. Mindeközben megalapította a nagy sikereket megélt Zentai Képzőművészeti Alkotóműhelyt, majd 2009-ben a Nemzetközi Művészeti Műhelyt is, melynek eredményeit rendre a Lámpás című őszi-téli közös kiállí-vtással mutatja be a Zentai Alkotóházban. A felsorolásból ki nem maradhat, hogy ezzel egy időben 2010-ben Zentán sok utánajárással tető alá hozta az első nemzetközi rakukerámiatelepet is, melyre 2017-ben immár nyolcadik alkalommal került sor.

Mintegy három évtizedes képzőművészi munkásságában minőségi ingadozásokat nem lelünk. Önálló kiállításaival meggyőzően robbant be a köztudatba: Újvidéken, Szabadkán, Székelykevén, Szegeden, Zentán, Kiskunhalason, Adán, Zsámbékon, Esztergomban, Kishegyesen, Gyergyószentmiklóson, Magyarkanizsán, Hódmezővásárhelyen, Győrött, Budapesten, Nagykikindán, Zágrábban.

Főbb díjai a Katona József grafikai pályázat, a Lakitelek Alapítvány különdíja (Kecskemét, 1991), a TAKT-díj (Temerin, 1996), a Forum Képzőművészeti Díj (Újvidék, 1998), a Pro Urbe díj (Zenta, 2009), a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj (Topolya, 2015).

A SZEDERINDA EREJÉVEL

Mezei Erzsébet munkásságát a szederinda szívósságával magyarázhatjuk. Legjellemzőbb kifejezőeszközei, műfajai, technikái a monotípia, a színes anyagnyomtatás, a hidegtű, de foglalkozik akvarellkészítéssel, szimbolikus népi motívumvilágú nemezeléssel, kerámiával és újabban akrilfestéssel is. Szerteágazó művészetében ötvöződik a hagyományokat ápoló lírai szürrealizmus, a szürrealista ízű szimbolizmus, majd az óvatos posztmodern és végül a transzavantgárd. Vidékünkön nem szokás a stílusirányzatok „vegytiszta receptúráit” követni, jeles alkotóink zöme leginkább öntörvényűen a maga útját járja. Művészeink azonban a közösségi életérzésükből adódóan valós vagy virtuális csoportokba verődve működtek. Holott a természetes igényük az önkifejezés tiszta szándéka marad. Mezei Erzsébet művészete elvontan tájjellegű is. Akárcsak Ács Józsefnél, Sáfrány Imrénél, Torok Sándornál, Wanyek Tivadarnál, Benes Józsefnél, Gyurkovics Hunornál, Boros Györgynél, Maurits Ferencnél, Zsáki Istvánnál, az erőteljes mágikus térélményei, delejes délvidéki tájai számunkra ugyanazt az otthonhoz ragaszkodó erőhatást fémjelzik. Alkotói nagyságát most poétikusan így összegezhetnénk:

Mezei Erzsébet képeinek hangulatában a miseharang szava elkeveredik a madarak énekével, melyek a poros székelykevei múlt rég kivágott eperfáinak lombjai közül szólnak. Az ablak előtt galambpár suhan el: és elrejtezve tovább érlelődik bennük a régi szülőfalu csendje. A zsongások és röpködések, a szárnysuhogások övezte galambdúcok hangulata a napkapuban, a virradat, az éppen letűnő napkerék, az öles sírkeresztek, a földeken kupacokba gyűjtött kocsányok és venyigenyalábok, a sárgán világító derengések: tükörképcserepeink, amelyekben néhanapján látni még a jelképes Jákob lajtorjáját is. Melynek ágán égi madarak, vagyis angyalok fészkelnek…

Vissza


2018.01.30. 18:31

  Kep

Vissza


2018.01.30. 18:20

  Kep
  Welland Historical Museum
  2016. január 28. · Welland (Ontario, Kanada)

The Blizzard of '77 began on this day 39 years ago. Here's a picture from the January 28, 1987 edition of the Welland Tribune which showcased the 10th anniversary of the storm! Courtesy of Liz and Michael. #throwbackthursday

Forrás:
Welland Historical Museum

Vissza


2018.01.30. 18:09


  AZ ŐSI SZÉKELY HIMNUSZ - videó

  Hej, én édes jó Istenem,
  Oltalmazóm, segedelmem.
  Vándorlásban reménységem.
  Ínységemben lágy kenyerem.

  Vándorfecske sebes szárnyát,
  Vándorlegény vándorbotját.
  Vándor székely reménységét.
  Jézus áldd meg Erdély földjét!

  Vándorfecske hazatalál,
  Édesanyja fészkire száll.
  Hazajöttünk megáldott, a
  Csíksomlyói Szűz Mária.

Vissza


2018.01.30. 14:54

Kep
Majláth Béla:
Múltidézés

Alföldi boszorkányok, akik 290 éve eladták az esőt az ördögnek…

Az 1720-as évek is aszályosak voltak a Duna-Tisza közén, majd 1728-ban annyira csapadékhiányos nyár következett, hogy minden növény kiégett, sem gyümölcs, sem vetés nem ért be. A nagy ínségbe jutott nép körében az a hír terjedt el, hogy e szörnyű szárazságot boszorkányok okozták azzal, hogy hét esztendőre eladták az esőt az ördögnek.

Ez a néphiedelem indította el a hírhedté vált szegedi boszorkánypert, melynek következménye az volt, hogy 1728.július 23-án tizenhárom boszorkányt ítéltek halálra és a Boszorkány-szigeten elégettek.

Érdemes néhány „emlékezet felfrissítő” módszerről is szót ejteni, miként jutottak el a hatóság emberei a beismerő vallomásokig. Gerinctörés, végtagok csavargatása, szöges lóra való ültetés nagyon hatékony módszerei voltak a kihallgatásoknak. A boszorkány teszt ennél is egyszerűbben döntötte el ki a boszorkány, és ki nem. Mindez a boszorkányok fürösztésével kezdődött, a Tisza-parton. Ilyenkor a vádlottak kezeit és lábait összekötötték, majd derekukhoz egy hosszú kötelet erősítettek, amit a parton tartottak, és a vízbe dobták őket. Amelyik elmerült, az nem boszorkány, -habár megfulladt- amelyik viszont úszott a víz színén, mint a parafa, boszorkánynak kiálltatott ki. Nem tudni pontosan, hány embert fürösztöttek meg, s azt sem, hogy hány halt bele a műveletbe.

Ezután következett a mérlegelés, ahol a súlyukat mérték meg. Ha emberi ész számára érthetetlenül, irracionálisan könnyűnek találtattak, szintén boszorkánynak lettek kikiáltva. Ezek után nem maradt más, a börtönbe vetették őket, s ők ott vártak az ítéletre.

A periratok szerint a szegedi boszorkányokat Szabadkáról irányították, s a máglyára ítéltek között is volt néhány bácskai.

A szegedi boszorkányper fővádlottja, Rózsa Dániel 82 éves tekintélyes polgár, Martonoson született. Vádlott társai azt állították róla, hogy a boszorkányok kapitánya. Rangban az ugyancsak martonosi Katona Ferenc követte, aki zászlótartó volt az ördög hadseregében. Rózsáné Széll Zsuzsanna szintén a vezérkarhoz tartozott.

A vádlottak vallomásai szerint a boszorkányok legfőbb parancsnoka, a boszorkány-generális Szabó János, Szabadkáról irányította a szegedi boszorkányok tevékenységét is. Ő kötelezte Rózsát arra, hogy a felhőket fegyverrel szétkergesse, hogy eső ne lehessen.

Dancsó Jánosné tanú részt vett egy boszorkány-nagygyűlésen, amelyet szabadkán tartottak Szent István-nap előtt. Hatszázhatvanhatan voltak. Arról tárgyaltak, hogy most már vissza kellene váltani az esőt, mert elmúlott a hét év, amióta eladták. Szent György napkor Martonoson voltak, ott tartottak gyűlést, és akkor visszafizették azt az egy akó pénzt, amelyért eladták az esőt.

Elmondta azt is, hogy Szabó generális úgy vitette el az esőt a földekről, hogy Szent György napján összeszedette a boszorkányokkal a harmatot, s azt korsókban eladta.

1737-ben tartották az utolsó szegedi boszorkánypert. Az egyik vádlott Hódi Györgyné, Kovács Rózsa azt vallotta, hogy télen Szabadkán felesküdött az ördögnek. Sokan voltak ott vendégségben. Ő kocsin ment. A kocsi elé négy-öt ember lett befogva ló helyett és fél óra alatt értek Szegedről Szabadkára.
Érdekes, hogy noha a szegedi per iratai unos-untalan emlegetik Szabadkát, semmi nyoma sincs annak, hogy Szabadkán is lett volna boszorkányper.

Egyetlenegy azért mégis volt ugyan, de ez fordítottja volt a szegedinek. Malecskovics Mária 1743. szeptember 23-án megjelent a tanács előtt és panaszt tett Cvijanov Péter ellen azért, mert azt híresztelte róla, hogy boszorkány, megrontotta az ő két fiát, s azok megbetegedtek. A tanács beidézte Cvijanovot és követelte, bizonyítsa be állításának valóságát. A bizonyítékokat a tanács nem tartotta elfogadhatónak, rágalomnak minősítette a szóbeszédet, és arra kötelezte Cvijanovot, hogy nyilvánosan, a városháza előtti téren kérjen bocsánatot az asszonytól, és mindenki füle hallatára vonja vissza a rágalmakat. Ha pedig a jövőben is megismétli, 50 forint pénzbüntetést fizet és börtönbe vetik. Úgy látszik a Szabadka város megőrizte józan eszét és tárgyilagosságát a szegedi törvényhatósággal szemben. A boszorkány hiedelmek azért még fennmaradtak vagy kétszáz évig ezt követően is, főleg a tanyavilágban.

Vissza


2018.01.30. 13:24

Magyar karácsony Bácskossuthfalván
K.P.D.
2017. december 13., 11:16

Szívhez szóló, közvetlen hangulatú, olykor megható és felemelő koncert részese lehetett a bácskossuthfalvi közönség a hétvégén Tolcsvay László Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, népszerű zenei előadó és Sáfár Mónika, Jászai Mari-díjas színművész, énekesnő közreműködésével.

Kep
Fotó: Kazinczy Paszterkó Diana

A hallgatóság Tolcsvay L. munkásságából hallhatott részleteket, így a Magyar mise című oratóriumból, a Mária evangéliumából, az Isten pénze című zeneműből, valamint a Vörös és fekete című musicalek betétdalai és örökzöld slágerek is felcsendülnek, így például a Békét és reménységet, vagy a Jöjj kedvesem című szerzemények.

– Olyan – a kommunizmus jegyében telt – időszakban foglalkoztam a zene eszköztárával tabukat döntögető szakrális témákkal, amikor azt felsőbb körökben igencsak nem nézték jó szemmel. Sok minden lefolyt azóta a Dunán, sajnos azonban, ami nem változott, az a körülöttünk élő emberek boldogságérzete. Ez pedig mindannyiunk alapérzése, ezért nekem, mint zeneszerzőnek, az a dolgom, hogy ezt az emberi hiányosságot orvosoljam a szerzeményeimmel. Itt, Bácskossuthfalván, pedig szívemhez közelálló, családias hangulatú koncerttel ajándékoztuk meg egymást, jó volt itt játszani – nyilatkozta Tolcsvay László.

Forrás:
Magyar Szó

Kiegészítés, mely nem része a cikknek:
Az esemény megvalósult 2017. 12. 08-án Bácskossuthfalván Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával.

Kep

Vissza


2018.01.30. 11:08

Torkos csütörtök
Gabriella Gogolyák szervezésében
2018. február 17., 17:00–22:00

Kep

A bácskossuthfalvi Ady Endre Művelődési Központ 2018. február 17-én, szombaton tartja a Torkos csütörtök elnevezésű rendezvényét 17.00 órai kezdettel a Juhász bálteremben Bácskossuthfalván.

Az érdeklődők harmadik alkalommal kóstolhatják végig a hagyományos morovici disznótoros étkeket (húsos hurka, svartli, tepertő, kocsonya, savanyú leves, disznótoros paprikás, szárma, sült hurka és kolbász, desszert: fánk). A jó hangulatról a Fokos és a Csalóka zenekar gondoskodik. A részvételi díj személyenként 800 dinár, helyfoglalás 2018. február 10-ig a részvételi díj befizetésével történik.

Bővebb információ: Gogolyák Gabriellánál a 063-173-83-61 telefonszámon vagy Bece Angélánál a 063-874-47-97 telefonszámon.

Vissza


2018.01.29. 19:00

Kep
Fábrik Attila

A minősèg magáèrt beszèl!!!

Kep

Kep

Kep

Vissza


2018.01.29. 17:42

Kep
Sztánkó Árpád:

Az országos döntő legjobb meccse. Miskolc-Mélykút 3:3


A tavalyi év Diákolimpia bajnoka a Miskolc, aki idén is megvédte a címét mindössze egy meccset nem tudott megnyerni az idei országos döntőn. Ez a meccs a mi csapatunk elleni csoportmeccs volt, amelyen a csoport első helye volt a tét, mert mindkét csapat már korábban biztosította a továbbjutást. A meccs igazi harcos, küzdős, fordulatos összecsapás volt, ami végül 3:3-as döntetlennel zárult. Ellenfelünk már 2:0-ra is vezetett, egy védelmi hibát kihasználva 3:17-nél 1:0, majd 4:25-nél egy félpályás bomba talált utat Tomasz kapujába 2:0 oda. Egy labdaszerzést követően 4:59-nél már szépítünk is, Veverka Csabi ültette le szépen az ellenfél vèdőjèt így már csak egy gólos volt a hátrány. 7:27-nél Dora Mátét pakolja fel a palánkra két miskolci srác, mint később kiderült ez a sérülés komolyan hátráltatta csapatunkat az elkövetkezendő két meccsen. A megítélt büntetőt Kránicz Hunor értékesíti ( 8:05-nél ) kiegyenlítünk! - és ezzel az eredménnyel már mi vagyunk a csoportelsők. A meccsnek azonban nincs vége, 2 perc még hátravan, Máté pedig nem tud visszajönni, vezére nélkül marad a csapat. A fiúk azonban nem ijednek meg, Hunor labdát szerez ( 8:45-nél ) és besétál vele a kapuba, fordítottunk 3:2 ide. Az örömünk nem tart sokáig, középkezdés után rögtön gólt kapunk ( 9:10-nél ), 3:3 az állás, de már csak egy perc van vissza. Az utolsó percben egy kis tüzijáték a kapunk előtt, de Tomasz állja a sarat így az eredmény nem változik. Mint később kiderült a Miskolciak megvédték diákolimpiai bajnoki címüket amihez gratulálunk, mi pedig harmadik, bronzérmes helyen végeztünk ami hatalmas siker számunkra. Erre a meccsre pedig teljes joggal lehetünk büszkék úgy gondolom.

Forrás:
Sztánkó Árpád

Vissza


2018.01.28. 19:11

Kep

Új világítótestek a Csáki Lajos iskola sportcsarnokában


Felújították a Csáki Lajos Általános Iskola sportcsarnokának világítását. A helyi közösség által az oktatási intézmények számára előirányzott keretből, valamint a Sat-Trakt Kft. támogatásából a fémhalogén világítótestek és a hozzájuk tartozó indukciós tekercsek cseréje is megtörtént. Mirić Námesztovszki Kornélia a helyi közösség tanácselnöke és Tomik Nimród a Végrehajtó Bizottság elnöke a helyszínen tekintették meg a beruházás eredményét, amikor a sportcsarnokban éppen a Szent Száva-napi ünnepség főpróbája zajlott. Zorica Malacko, az iskola igazgatónője elmondta, a termet nem csak a testnevelési órák alkalmával használják, de számos rendezvény helyszínéül szolgál és itt játsszák mérkőzéseiket a kosárlabdázók is. A helyi közösség idei költségvetéséből a városban működő mindkét általános iskola számára 750-750 ezer dinárt irányoztak elő.

Forrás:

IC/TK

Vissza


2018.01.28. 19:01

András Ments:

Kep

Moholon a Csobolyó Művelődési Egyesület

szervezésében Lajkó Mária által megvalósult és megszervezett "Vajdasági Brand" Vajdasági Helyi termék védjegy átadás Rigó Flórián Moholi VMSZ elnök jelenlétével.Csobolyó egyesület legkisebb táncosai bemutatójával.Köszönöm az élményt ! Ezért is érdemes ezt a munkát végezni!

FORRÁS ÉS TÖBB KÉP

Vissza


2018.01.28. 14:36


Vissza


2018.01.28. 13:56

  Kep

Vissza


2018.01.28. 13:19

Két videó a fesztiválról:
   Ozorák Sándor-Meloditon

Vissza


2018.01.28. 12:09

IV. Kisüsti verseny és I. Kocsonya Fesztivál - Bácskossuthfalva - 2. nap


Vissza


2018.01.28. 11:07

A Vajdasági Preferánsz Kupa
mostani fordulóját Bácskossuthfalván játszották. Bácskossuthfalva, Topolya és Pacsér összeállításban.

A helyezés:
1. Topolya
2. Bácskossuthfalva
3. Pacsér

Kep Kep
Kep Kep
Kep Kep
Kep Kep

Vissza


2018.01.26. 23:03

A magyar kultúra napja a Moravicai Értelmiségi Fórum, a Református Egyházközség és a Helyi Közösség Bácskossuthfalva szervezésében zajlott le 2018. január 26-án 17,00 órai kezdettel Bácskossuthfalván.

Kep
(fotó: nzyang)

TÖBB KÉP...

Vissza


2018.01.26. 16:24

IV. Kisüsti verseny és I. Kocsonya Fesztivál - Bácskossuthfalva

Kep

első szakasza, a zsürizés 2018. 01. 26-án zajlik.

Kep

Megnézem a többi képet is...

Vissza


2018.01.25. 21:54

Magyar kultúra napja

Nyilvános · Crnkovity Éva szervezésében
2018. január 26-án 17,00 órai kezdettel

Meghívó

A Moravicai Értelmiségi Fórum, a Református Egyházközség és a Helyi Közösség Bácskossuthfalva szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait a magyar kultúra napja alkalmából rendezett műsorára, amelyre 2018. január 26-án 17,00 órai kezdettel kerül sor a Juhász-bálteremben.

Az ünnepen koncertet ad az E. V. E. Project Trió, gitáron közreműködik Korponai László, továbbá fellépnek a Napsugár Református Óvoda óvodásai és az Id. Kovács Gyula Általános Iskola tanulói.

Vissza


2018.01.25. 11:56

Kep

januar 26., 21:00 – januar 27., 0:00

Lazarath - crossover hardcore bend iz Novog Sada, koncertom u Fabrici i Beogradu, gde sviraju kao porška kanadskom sastavu Comback Kid, počeće zagrevanje za predstojeću drugu zapadno evropsku turneju ,koja je predviđena za mart/april 2018.


https://www.youtube.com/watch?v=2yAD-55E1ug

Concrete Worms - Za ovu furioznu trojku ne treba trošiti reči. Garažni punk bend koji je dobro poznat novosadskoj masi. Iza sebe imaju gomilu koncerata po regionu i šire, posle kraće pauze vraćaju se u naš grad.


https://www.youtube.com/watch?v=3IoDwmI9ZUM

All Except One - Predvodnici zrenjaninske hardcore scene, vraćaju se na stejdž posle dve i po godine pauze i najavljuju novi video za numeru iz 2015. Njihov povratak izbegavaju da okarakterišu kao nekakav ''reunion''. To je samo nastavak onoga što rade poslednjih 15 godina. Posle sjajnih nastupa u Mužlji i Zrenjaninu na red je došao i Novi Sad.


https://www.youtube.com/watch?v=me9-nKKHR9k

Vissza


2018.01.25. 11:39

Kep

Megérkezett a naptár, megérkezett az új logó!
Mától pedig minden vásárlónk 1000 dináros vásárlás felett ajándék naptárat kap, amíg a készlet tart. Az akció az online rendelésre is érvényes.

Kep

Vissza


2018.01.24. 21:12

Kep
Pétër László festőművész írása

TOLLRAJZ

Sodr(ód)ások 2.


(Léphaft Pálnak)

Pártatlanok leszünk, és igazságosak. Nem lesz előttünk sem
egyéni, sem közauctoritás, mely ha nyomorú, hogy nyomorúnak
ne nevezzük. Egyetlen kegyeletet fogunk ismerni: az erényét.
(Lauka Gusztáv, Magyar Charivari, 1848. július 1.)


Kep

A delphoi jósda már a történetírás kora előtt is működött. Keletkezésének pontos leírását ezért sem ismerhetjük, csupán annyit tudhatunk, hogy az időszámításunk előtti 1500 körüli időkre tehető, a korai görög, azaz valószínűleg a mükénéi korba nyúlik vissza. Delphoi helyszínét egykor a föld gyomrából előtörő gázok, a füstölgő kipárolgások általi ködösség-misztikum tette különlegessé. Eredetileg a mindeneket megtermő, életadó Gaia földistennőnek a megszentelt helye volt. Mindenekelőtt a hit és az okkult bölcselések bölcsője volt, így az ókori görögök egyik legkedveltebb és legismertebb kultuszhelye lett. Kezdetben igen nagy szerepe volt az erkölcsök és a józan magatartásformák kialakításában és megtartásában. Szentélyének homlokzatán állítólag tízparancsolat-szerű rövid megfogalmazásokkal ez a szöveg állt: „Ismerd meg magadat. Semmit se túlozz el. Légy ura a lelkednek. Kerüld az igazságtalanságot. Tanúskodj igazul. Keresd a hírt. Dicsérd az erényt. Cselekedj igazságosan. Szeresd (fele)barátaidat. Védekezz ellenségeid ellen. A gőgöt gyűlöld. Beszélj tiszteletreméltóan. Könyörülj az elesetteken. Valósítsd meg céljaidat. Légy ura asszonyodnak. Senkit ne nézz le. Tiszteld a felsőbbséget. Hódolj az istenségnek. Ne kérkedj az erőddel. Gazdagodj tisztességesen.”

A szentély népszerűsége, tekintélye idővel túlnőtt a vallási kereteken, és már szinte csak jósdaként működött. Ezáltal profánná vált, és főként a jövő titkainak felfedését szorgalmazó örök emberi kíváncsiságot és részrehajlást szolgálta. Azaz, végül már csak az okkult, babonás jövőbe látni akarás aggódáskényszerének kielégítésére használták. Zeusz gyermekei ugyanis a kimagasló civilizáltságuk ellenére korántsem voltak mindenben bölcsek. Így például, mielőtt bármilyen kockázatos vállalkozásba kezdtek volna, szerettek jósoltatni. Püthia révülésében és okkult tudományában, a csillagok állásában, a kockavetésben vagy a kavicsok, csontok igazmondásában jobban hittek, mint a saját józan ítélőképességükben. Ezért mindenekelőtt a jövőbelátók, jósok (ravaszul, kétféleképpen megfogalmazott és talányosan értelmezhető) véleményére voltak kíváncsiak. De a képzelőerőt felcsigázó/tornáztató intézmény csaknem
vezérszerepet vállalt a művészetek mitológiák által vezérelt világának az alakítgatásában, fejlesztésében, továbbéltetésében is.

A szentély népszerűsége, tekintélye idővel túlnőtt a vallási kereteken, és már szinte csak jósdaként működött. Ezáltal profánná vált, és főként a jövő titkainak felfedését szorgalmazó örök emberi kíváncsiságot és részrehajlást szolgálta. Azaz, végül már csak az okkult, babonás jövőbe látni akarás aggódáskényszerének kielégítésére használták. Zeusz gyermekei ugyanis a kimagasló civilizáltságuk ellenére korántsem voltak mindenben bölcsek. Így például, mielőtt bármilyen kockázatos vállalkozásba kezdtek volna, szerettek jósoltatni. Püthia révülésében és okkult tudományában, a csillagok állásában, a kockavetésben vagy a kavicsok, csontok igazmondásában jobban hittek, mint a saját józan ítélőképességükben. Ezért mindenekelőtt a jövőbelátók, jósok (ravaszul, kétféleképpen megfogalmazott és talányosan értelmezhető) véleményére voltak kíváncsiak. De a képzelőerőt felcsigázó/tornáztató intézmény csaknem vezérszerepet vállalt a művészetek mitológiák által vezérelt világának az alakítgatásában, fejlesztésében, továbbéltetésében is.

A kétértelmű jósdai szövegezések kockázatmentes rafinériáit, a szóelválasztások értelemzavaró hiányát a későbbi korokban is jól hasznosította az emberiség. Egyik kései fondorlatos változatát ismerhetjük meg a középkori magyar történelem elhíresült merénylete kapcsán, amelyet Katona József Bánk Bán című drámája is feldolgozott.

PONTTEVÉSEK

A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem. (Latinul: Reginam occidere bonum est timere nolite et si omnes consenserint ego non contradico.)

1213 őszén egy magyar főurakból álló rebellis csoport (a „békétlenek tábora”, Petur bán és az ország nádora, Bór Benke, azaz Bór nemzetbéli Bánk bán vezetésével) összeesküvést szőtt. Bosszút forraltak II. András felesége, Merániai Gertrúd ellen, aki a király távollétében önkényesen saját öccsét, Bertoldot (Ottót) kiáltotta ki Kalocsa érsekévé. Az összeesküvő főurak azonban óvatosak voltak, a tervük végrehajtását megelőzően, biztatást várván, kikérték az akkori esztergom érsek, a szintén ellenlábas Merániai János tanácsát. A két tűz közé szorult főpap felettébb óvatosan cselekedett: bölcs válasza kétféleképpen volt értelmezhető, a vesszők és ponttevések eltérő alkalmazásával állt elő. Ezeket az írásjeleket érsekünk az ógörög jósok példájából merítve felejtette ki:

A királynét megölni. Nem kell félnetek. Jó lesz, ha mindenki egyetért. Én nem ellenzem.

A királynét megölni nem kell. Félnetek jó lesz. Ha mindenki egyetért, én nem. Ellenzem.

Bárhogy is alakulhattak a dolgok, ő mosta kezeit. Ennyi a példaértékű történet.

FRICSKÁK ÉS FORRADALMAK

A politika és a művészet torzításokra képes világában sok hasonló, változatos esettel találkozhatunk. A (félig kimondott) kétértelműség, a szófacsarás megszokott dolog a társadalmi fejlődés korszakaiban, és érdekfeszítő, változatos izgalmakkal jár. Mindkét területen teljesen eltérő meggyőződések és játékos, változatos alapállások sorjáznak. Törekvő szereplőinek világlátása szerint az emberi agyszülemények, a világmegváltó ötletek olykor túlzottan elragadóak és sodró hatásúak. Az őszinte vagy hamis, a tárgyilagos vagy megfontolatlan, az olykor körültekintő/óvatos vagy felelőtlen/naiv eszmék sokszor bomlasztóak lehetnek. És ha villámgyorsan megváltozik körülöttü(n)k a világ, a képletei is megújulnak. Ekkor viszont az újonnan előállt helyzeteknek is meg kell(ene) felelni, az odáig vezető út pedig általában hosszú, rögös, áldozatokkal teli.

A kudarcosságnak mentségéül, maradjunk mégis a csalóka jelzőnél, mely a többféleképpen értelmezhetőség szinonimája lehet. Az emberi éleslátás és a helyes valóságmegfogalmazás nem állandósult, inkább csak ritka kitüntetett pillanat. Mindenkor nyílt vagy burkolt, olykor erőteljesen egyértelmű és egysíkú, néha árnyalt vagy sablonos, rejtett vagy nyilvánvaló. Könnyen érthető (többnyire közérthető, de legalábbis megfejthető) vizuális jelzésekkel közvetítették a mesterek, művészek a saját korukat. Elrejtve palástolták vagy nyíltan védelmezték a megformált véleményüket, hol a pártolásaikat, hol az ellenszenvüket. Fő feladatuk mindenkor az volt, hogy a hatalom árnyékában meghúzódva, szája íze szerinti vizuális képleteket gyártsanak: magasztaljanak, ünnepeltessenek, népszerűsítsenek. A mesterek azonban suba alatt gyakran bonyolult, burkolt, olykor kritikus jelzéseket alkottak a környezetükről: a közállapotokról, a vallásról, a sokszor önkényeskedő nemességről, a dölyfös uralkodóról, a pazarló környezetéről. Beleértve a gyakran vérfertőzésben elbutult királyi családot (unokatestvérek házasságának szokásjoga) vagy az elbutult pápaságot és az inkvizíciót szorgalmazó papságot is.

A sötétség korszakaiban nemtörődöm, tehetetlenségükben, butaságukban, tunyaságukban leledző, féktelenül karneválozó népet finomított kajánsággal és alig észlelhető ellenszenvvel fricskázta a kiváló jellemismerő udvari festő, Goya. A 19. században festőink eljutottak az egészséges vagy a túlzó szarkazmusokig, a modern társadalomkritikáig is. Amely képi eszközeivel olykor nagyobb hatást váltott ki a kelleténél: a közhangulat felkorbácsolásával segítette a társadalmi változásokat. Így a francia forradalom sem nélkülözhette a lelkesítő vagy vádoló művészi segédleteket. A romantikus Delacroix vagy Jacques-Louis David által megfestett, pompás és mozgalmas történelmi témájú remekektől kezdve egészen a szellemes, olykor forradalmi, olykor csak gátlástalan, ízléstelen, kegyetlen és alantas ölő ösztönöket felizzító, röplapokon terjesztett gúnyrajzokig.

Mindenképpen utalnunk kell végül a korabeli bulvársajtóban visszhangot keltő társadalmi visszásságokat boncoló, emberi elvetemültséget kifigurázó, zseniális Honoré Daumier-re. Gunyoros, ritkán harsány gúnyrajzos művészete sosem lett idétlen vagy ízléstelen. Ősképe volt a fellengzős, léha cinizmusokat nemes művészi lelkiismeretességgel felváltó ki nomult látásmódnak, ikonképe lett a nemzeti forradalmunkat támogató Lauka Gusztávnak is. Aki 1848-ban jelentette meg francia mintára a Charivari – Dongó című élclapot. Ennek épp idén lesz 170 éve…

Vissza


2018.01.24. 19:49

Kep

Szeretettel invitálunk idei egyhetes alkotótáborunkba!

Helyszín: Nádas Panzió, Tiszafüred
Időpont: 2018. augusztus 14-20.

Szeretettel várjuk régi és új tagjainkat, mindenkit, aki szívesen találkozna a régi ismerősökkel, s azokat az új tagjainkat is, akik szeretnék megismerni a szerkesztőket, alkotótársaikat, s egy vidám, feledhetetlen hetet együtt tölteni velünk. A meghívás nemcsak a szerzőkre vonatkozik, hanem családjukra, barátaikra egyaránt.
Idén, ahogy tavaly is, minden alkotónak biztosítjuk a bemutatkozási lehetőséget a felolvasóestek keretén belül, ahol most is különféle csapatépítő, ügyességi és szellemi vetélkedőkkel színesítjük az összejöveteleket.

Elhelyezés: 2-3-4 ágyas szobákban.
Minden szobához tartozik: klíma, hűtő, televízió, zuhanykabinos fürdő, wc

Részvételi díj:
Blogszerzőknek és hozzátartozóiknak: 57.000 Ft/fő Új jelentkezőknek (akik nem blogszerzők) és hozzátartozóiknak: 62.000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
a szállást, az idegenforgalmi adót, minden nap reggelit és vacsorát, a felolvasásokon való részvételt.

Ezen felül ingyen használható: kültéri medence, zárt parkoló, sportpálya, minigolf, grill terasz.

Továbbá: minden résztvevőnek egy térítésmentes alkalom a szaunában és yakuzziban.

Tarts velünk Te is!
Jelentkezésed várjuk a nyaritabor@irodalmiradio.hu ímélcímre 2018. március 15-ig.

További részletek képekkel, videókkal, programajánlókkal és leírásokkal weboldalunkon:
http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/nyari-tabor/

Üdvözlettel
Zsoldos Árpád és Adrienn
szerkesztők

Vissza


2018.01.22. 17:48

2018. 01. 20. Mini gyermektábor

A Baptista Központ Bácskossuthfalva szervezésében egynapos gyermektábor volt. A gyermekfoglalkozás programja:

10:00 - 10:15 Gyülekező, regisztráció, uzsi
10:15 - 10:30 Üdvözlés, ima, ének
10:00 - 11:30 Történet
11:30 - 12:30 Kézműveskedés
12:30 - 13:00 Helyrerakodás, kézmosás, fényképezkedés
13:00 - 13:30 Ebéd
13:30 - 14:20 Csoportjáték (kicsik), kiscsoportos beszélgetés (nagyok)
14:20 - 14:55 Ismétlés, matricaosztás
14:55 - 15:00 Záró ima, búcsúzás

Kep
Fotó: nzyang

Még több kép

Vissza


2018.01.22. 17:11

Kep
Szalóki Ági:

A magyar kultúra napján, Kölcsey Himnuszának születése napján arra gondolok, hogy a kultúra szóról sokaknak csak a szórakozás jut eszébe. Mozi, színház, zene, irodalom, képzőművészet, táncművészet...
Pedig a kultúra, a kulturáltság-kulturálatlanság mindenhol jelen van. Abban, ahogy sorba állunk, tülekedünk, abban, ahogy autóval közlekedünk, abban, ahogy tisztálkodunk vagy elhanyagoljuk magunkat, abban, ahogy adakozunk vagy undorodva elfordulunk, abban, ahogy a köztereinkhez, épületeinkhez, ahogy a természethez viszonyulunk, abban, ahogy táplálkozunk, abban, ahogy vásárolunk, abban, ahogy szavazunk, abban, ahogy tüntetünk, abban, ahogy facebook kommenteket írunk, abban, ahogy gyereket nevelünk, abban, ahogy szüleinkkel, nagyszüleinkkel bánunk, abban, ahogy kenőpénzt adunk,abban, ahogy szülünk, abban, ahogy beszélgetünk, abban, ahogy egy problémához közelítünk.......

Rajtunk múlik, hogy virágzó kertben vagy mocsárban élünk. Rajtunk múlik, hogy van-e belső igényünk kultúrára minden téren, minden pillanatban.


Forrás:
Szalóki Ági official

Vissza


2018.01.22. 14:21

  Kep

Vissza


2018.01.21. 19:59

Kep
Majláth Béla
Múltidézés

Amikor még az igazságszolgáltatás nem csupán jelképes jogszolgáltatás volt...
Egy zombori gyilkosság 199 évvel ezelőtti históriája


Néhai Muhi János helytörténésznek, és Demetrovics Simon Zombor város egykori tanácsnokának és helyettes kapitányának köszönhetően, betekintést nyerhetünk egy majd kétszáz éves bűneset részleteibe és a korabeli igazságszolgáltatás módszereibe…

1819. december 6-án reggel, a zombori régi sáncárokban összekaszabolt férfiholttestet találtak. Megállapították, hogy Korits Antal 27 éves városi napidíjas az áldozat. Több mint harminc késszúrással és több baltacsapással tették el láb alól. A vizsgálat kiderítette, hogy Koritsot Tamaskovits János mészároslegény gyilkolta meg 120 forint vérdíjért, az áldozat felesége, Varga Jozefa húszéves kikapós menyecske megbízásából. A csinos fiatalasszony nemcsak felbérelte a mészárost, hanem segített is férje összekaszabolásában. Amíg a mészáros késsel szurkálta, az asszony baltával ütlegelte az áldozatot.

Zombor város büntetőtanácsa halálra ítélte a gyilkosokat a következő súlyosbítással: A kivégzés pallossal hajtandó végre, lefejezésük előtt jobb karjuk tőből levágandó, Tamaskovits fejét karóba kell húzni, testét pedig kerékbe törni. A bűntény előkészítésében való részvételért fejvesztésre ítélték Pray Györgyöt és feleségét, Danelkovits Józsefre pedig bilinccsel, kényszermunkával és évenkénti 50 botütéssel súlyosbított kétévi börtönt szabott ki a bíróság. A legfelsőbb bíróság megváltoztatta az ítéletet azzal, hogy a két gyilkosra kimondta a halálos ítéletet, de minden súlyosbítás nélkül, a Pray házaspárt pedig halálbüntetés helyett öt-öt évi bilinccsel, kényszermunkával, hetenkénti kétnapos böjttel és félévenként 30 bot-és korbácsütéssel súlyosbított börtönbüntetésre ítélte.

A halálos ítéleteket 1821. január 2-án hajtották végre valóságos népünnepély keretében.

Az elítélteket kivezették a városháza előtti térre, ahol már hatalmas tömeg várakozott, Konyovics Dávid aljegyző felolvasta a latin nyelvű ítéletet, amelyet Markovics Ábrahám tanácsnok szláv nyelven megmagyarázott a népnek, majd a megtagadott kegyelem jelképeként a vádlottak feje felett kettétört egy-egy feketére festett pálcát. Az ítélet kihirdetése után „a vérontó pallosjog haladéktalan gyakorlásának jeléül” – mint a jelentés mondja – a városháza keleti kapuja feletti erkélyre kitűzték a vörös zászlót, a gyilkosokat pedig siralomházba vitték.

Két nap múlva a délelőtti órákban szánokra rakták az elítélteket és megalakult a kivégzési menet. Az élen Demetrovits Simon és Ambrozovics János alügyész, „a bosszúálló fiskus megszemélyesítője” lovagolt, utánuk a halálra ítéltek szánkói a lelkészekkel, oldalt kivont karddal 12 császári katona, majd a gyalogos és lovas polgárok megszámlálhatatlan serege. A menet a leglassúbb lépésben haladt át a városon a vesztőhely felé, ahol újból felolvasták az ítéletet latin és szláv nyelven, majd Demetrovits Simon „nyilvánosan és nagy hangon”nagy beszédet tartott a népnek a halálra ítéltek bűnéről és a bosszúálló igazságról. Ambrozovics magyar és német nyelven akart beszédet mondani, az összesereglett nép azonban már annyira türelmetlenül sürgette a kivégzés megkezdését, hogy beszédet nem lehetett megtartani. Cölöphöz erősített vörösre festett székhez erősítették az elítélteket, majd Grauszgruber pécsi hóhér „pallosának egyetlenegy, nyakszirtet érő szerencsés csapásával” levágta az elítéltek fejét és magasra emelve villogtatta véres pallosát, hogy a nézők megcsodálhassák ügyességét. A kivégzés megtörténte után még két „velős és hatásos intőbeszéddel szólottak a néphez”, végül „a bosszúálló fiskust ugyanazon az úton diadalmasan visszakísérték a pallosjogát gyakorló városba” – írja a jelentés.

Vissza


2018.01.19. 18:05

K. P. D.
2018. január 18., 11:31

Építkezés, nyári táborok, humanitárius munka

A bácskossuthfalvi székhelyű Baptista Missziós Központ tevékenységéről

A korábban megkezdett építkezés befejezését, sportpálya kialakítását, nyári táborok szervezését, a rászorulók megsegítését tartja elsődleges céljának a bácskossuthfalvi székhelyű Baptista Missziós Központ, a helyi és a pacséri gyülekezeti tevékenysége mellett. A világ számos pontjáról érkezett vendég volt kíváncsi tavaly is az ott folyó munkára és az itt élő emberek mindennapjaira – tudtuk meg Nyúl Zoltán lelkipásztortól.

Kep
A Bácskossuthfalvára látogató külföldi adományozók egy csoportja Nyúl Zoltán társaságában

– Egyebek mellett Belgiumból, Franciaországból, Németországból érkeztek testvérgyülekezetek képviselői, az USA-ból orvostanhallgatók értékes gyógyszeradományokkal látogattak el hozzánk. Egy magyarországi család közreműködésével zajlik a tűzifaakciónk, eddig nyolc alkalommal osztottunk ki a rászorulóknak kb. 100 köbméter fát. Rákos betegekhez jutottunk el gyógyszeradományokkal. A sajtóban rólunk is szóló írások nyomán nagyon sok mélyszegénységben élő család kérte a segítségünket. Örömmel töltött el bennünket az idei cipősdoboz-akciónk, amikor is a Szabadkán és a környező településeken összegyűlt 950 darab dobozzal, illetve a Magyarországi Baptista Szeretetszolgálat adományaként kapott 300 és a békéscsabai baptista[/wkepszov]
gyülekezet 500 dobozával bőségesen túlléptük a remélt ötszázat. Az idén Vajdaság 18 településén jártunk a gimnazistákkal, jövőre ennek a folytatása következik. Itt megjegyzem, hogy egyre több olyan iskolában és településen járunk, ahol megdöbbentően kevés a gyerek. Fénypontként éljük meg, hogy bácskossuthfalvi gyülekezetünk ifjú tagjai több szétesőben levő család mintegy 10 gyermekét felkarolták, délutánonként várjuk őket frissen mosott ruhával, étellel, jó szóval. Fiataljaink felvették a kapcsolatot az iskolapedagógussal, és igyekeznek a házi feladatok elvégzésében is segítséget nyújtani. Azt tapasztaljuk, hogy a gyerekeket hosszú és nem kevés energiát, leleményt igénylő folyamat a nehéz helyzetből kiemelni – mutatott rá a lelkipásztor.

A bácskossuthfalvi székhelyű missziós központ egy a magyar kultúrtörténet számára is érdekes helyen, az Ungár-házban – Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival című regény történetének helyszínén – vert gyökeret immár több mint 10 éve. Az akkor megálmodott tervek mára kezdenek valóra válni.

– Az alapvető elgondolásunk az volt, hogy egy nagy találkozóhely legyen a székházunk. A gyülekezeti tagok és a szélrózsa minden irányából érkezett önkénteseink közreműködésével sikerült kétszintesre alakítanunk és letetőznünk az újonnan épített konyhát. A továbbiakban várjuk a pályázati kiírásokat, amik meghatározzák majd a helyiségek berendezését jelentő következő lépéseket. A modern, akár több száz személy étkeztetésére alkalmas helyiségeket nemcsak a nyári táboraink alkalmával szeretnénk használni, hanem a faluban és a környéken zajló szélesebb társadalmi vérkeringésnek szeretnénk a részesei lenni. A tűzpróbánk a nyáron volt a Durindó és a Gyöngyösbokréta alkalmával, amikor a faluban a három ételosztó hely egyik pontja voltunk mi, és egy nagyszerű csapatnak köszönhetően sikerült egy-egy nap 750 személyt jóllakatni – számolt be Nyúl Zoltán.

Nyúl Zoltán lelkipásztor történész is, és célként tűzte ki Bácskossuthfalván és Pacséron a még fellelhető zsidó tárgyi és eszmei emlékek felkutatását és összegyűjtését, ezzel kapcsolatban várja a polgárok jelentkezését. Illetve még az idén szeretné rendbe tenni a zsidó temető gazzal benőtt részét, ebben szintén számít a falubeliek közreműködésére.

Forrás:
Magyar Szó

Vissza


2018.01.18. 13:43

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Sodr(ód)ások


Kep
„Új időkhöz újabb képletek szükségeltetnek.”
(Sinkovits Péter: Rokonságban

Az a nemzet, amely nem tudja reprodukálni magát, lehúzhatja a rolót. Az a művészet, amelyik tartalmilag üres, elvész. Az a művésztelep, amelyik egyszerűen lecseréli, vagy kiszámíthatatlanul váltogatja, idő után már nem is tudja megtartani a tagságát, elhanyagolttá válik, besül. Az a művész, akinek határozott céljai elfogyóban vannak, maga is elfogy…)[/wkepszov]


ERÓZIÓ VAGY MEGMARADÁS

Ha a háború vérebeinek lett volna idejük a még vitális, termékeny, bennünket jól szolgáló, életben tartó és értékeket termő rendezvények kiiktatására is, akkor még ínségesebb időszak következett volna be. De akkoriban más, nagynemzeti törekvésekkel megfertőződött, tragikus leszámolási és átrendezési tervekkel foglalta le magát a széthullás peremére
sodródó ország.

Megannyi új képlet, és mind az elfogyás negatívumával
küszködik…

A kilencvenes évek elején kezdődött el a fájdalmasan gyors művésztelepi lemorzsolódások időszaka. Nem csak azért, mert az idősebb művésznemzedék fogyni kezdett. A nemzedékváltás mindenkor természetes folyamat volt. Mély árnyékot vetett azonban ránk a hirtelen, kényszerű, eszeveszett elvándorlásokból eredő foghíjasság. Természetesen elsősorban a művésztelep gyors erodálódását láttuk meg elsőként, holott sokkal nagyobb volt a baj: a déli nemzetrészünk veszélyeztetettségéről volt szó. Ami végzetes is lehetett volna a számunkra. Ekkortájt írta meg Koncz István kanizsai költőnk nyers jóslatként a Háború lesz című versét. Tari István pedig ellenkölteményét, Nem lesz háború címen. Háború mégis lett, és nem csak a lelkünkben. Ám sokkoló/roncsoló hatással volt nemcsak az ország népeire, hanem nyomasztó természetességgel a művészetekre, a szellemi műhelyekre: így a művésztelepeinkre is.

Vidékünk hihetetlen gyorsasággal néptelenedett el. Némely művésztelepünk nagy lelombozódásoknak volt kitéve. Sok év távlatából mégis azt láthatjuk, hogy a nagy szétrajzások következtében többségében megmaradtak. Nem tudni, hogy a Jóisten intézte-e ezt így, vagy inkább azoknak az Ács Józsefhez hasonlóan gondolkodó, a szervezett egység erejében kiutat találó művésztelepi vezetőknek volt köszönhető, akik a feladásokat lehetetlennek tartották és zsigerből elutasították. Voltak közöttük régiek és újak. A művésztelepek továbbélési kilátásai ugyanis javarészt a tagság nem természetes ritkulása és az erősen csökkenő anyagi támogatottság miatt roppantak meg. Minden rosszban van valami, ami jó. Vagyis azzá minősül egy idő után.

Szerencsénk, hogy keménykötésű szervezőink és művészeink vannak, akik fontosnak tartották, tartják a művésztelepeink megőrzését. Közülük néhányan a gondokkal teli időszakban túlfeszített munkájukkal próbálták a hiátusokat elfedni. Egyesek művésztelepi vezetőként frontális harcot vívnak a megmaradásért, mások a háttérből hatékonyan segítették a szervezést. Így vagyunk a néhai és mai közismert, vagy „csakcsupán” a háttérből gondos meghatározó figuráinkkal: a Hevér Jánosokkal, Novák Mihályokkal, Zsáki Istvánokkal, Mezei Erzsébetekkel, Léphaft Pálokkal, Csorba Bélákkal, Ádám Istvánokkal, Hevér Gáborokkal (a sor folytatható)… mindazokkal, akik a kilátástalannak tűnő helyzetben is hittel tették a dolgukat.

A MUSTÁRMAG EREJE

Ha van egy mustármagnyi hitünk, azzal már hatalmas dolgokat vihetünk véghez. A megmaradás egyik legszebb vajdasági példája volt a temeriniek kilencvenes évekbeli, majd az ezredforduló utáni összefogása. Példaértékű volt a Temerini Alkotóműhely és Képzőművészeti Tábor (TAKT), ezt az ifjúsági művésztelepet ekkoriban egymás után két csapás is érte. Előbb a sorozatban elvándorló fiatal művészek miatt csúszott válságba. Ekkor mentőötletként az oszlopos tagság helyébe gyors utánpótlásként egy egész, általános és középiskolásokból álló csapatot léptettek. Kihasználva azt, hogy néhány fiatal képzőművészünk még otthon maradt, és hajlandó is volt foglalkozni velük. Ideiglenesen pótolták ezek a tehetséges gyerekek a katonai önkéntesség elől elmenekült fiatal művésznemzedéket. És lám, vannak közülük, akik az óta művészeti pályára léptek…

  Kep

1990-től 2001-ig Hevér János elnöklő művésztelep-szervező irányította a TAKT Polgári Egyesületként elhíresült fundust. A Túlabarai Ifjúsági Tábor ismét válságos helyzetbe került, egyrészt, mert a háború után már „regenerálódott” oszlopos tagság egy sajnálatos, félreértéseken alapuló vita után 2001-ben elpártolt a művészteleptől. Másrészt, Hevér János ekkor már nagybeteg volt, és ez év október 23-án távozott is közülünk. Szervezőmunkáját a temerini TAKT polgári egyesülést vezető értelmiségiek vették át. 2002-ben a már előző évben is vendég, Svédországban élő Csikós Tibor festőművészt kérték fel, aki gyakorlott művészeti vezetőként irányította az immár gyér látogatottságú művésztelepen zajló munkát. Szakmai irányításával a művésztelepet ez évben egy külföldről hívó szóra hazalátogató, szívvel-lélekkel dolgozó képzőművészünk mentette a bajtól…

MUSZÁJ-HERKULESEK KORA

…átmenetileg, hiszen 2003-ra a helyzet olyannyira rosszabbodott, hogy Temerinben a magyar vezetésű önkormányzat megbuktatásával a községi támogatások elapadtak. A TAKT egy évre rá a tetszhalál-állapotot mégis átvészelte. Erős árnyszervezetének kevés pénzzel és – mint oly sokszor – a temerini lakosság (kisiparosok, kiskereskedők, helyi földművesek) segítségével sikerült újra életképessé tennie az ifjúsági művésztelepet. Az immár Ádám István vezette tíztagú szakmai bizottság jelenleg is sokrétű munkát fejt ki: szervez, hagyományőrzéssel foglalkozik, helytörténeti és egyéb nyomtatott kiadványokat jelentet meg, előadásokat és zenei, népzenei hangversenyeket, hagyományápoló programokat valósít meg, képzőművészeti és hagyományőrző szakosztályt működtet. A telephelyüket kiváló érzékkel választották meg, évekig tartó szívós munkával állították helyre az egykori Matuska-féle családi házat, melyet temerini tájháznak rendeztek be.

A TAKT 2003 óta természetes fenntartója az állandó néprajzi kiállításként és hagyományőrző rendezvényházként működő temerini tájháznak. 2016-ban például itt 27 előadás, könyvbemutató, tanácskozás, kiállítás, táncház, tábor és hangverseny valósult meg. A temeriniek gyakran igénylik a helytörténeti és a néprajzi előadásokat. De a csoportos vagy egyéni látogatói rendre megtekintik a tájház kertjében mára teljesen felépített, Móricz Károly (Boy) által megtervezett TAKT Alkotóház kiállításait is. A Prosperitati Alapítvány jóvoltából 2016-ban befejezték az udvar mélyén épített műtermes-kiállítóhelyiséges TAKT Alkotóházat, ezzel sikerült valóra váltani egy régen megálmodott nagy közös tervet. A TAKT szervezete élén jelenleg is kilenctagú az elnökség tevékenykedik: Ádám István (elnök), Jánosi László (alelnök), Balogh Sándor, Csorba Béla, Papp B. Ferenc, Móricz Károly, Utcai Dávid, Magyar Attila és Oláh László. Alaposan átgondolt, biztonságos elgondolásuk egyedülálló a Délvidéken.

Délvidéki művésztelepeink zöme az elmúlt negyed évszázadban olykor tartaléklángon, olykor jobb támogatottságot élvezve működik. Majd két évtizede azonban az Ady Endre által vizionált muszáj-Herkulesek korát éljük.

Vissza


2018.01.18. 11:15

  Kep

Vissza


2018.01.17. 22:36

Kep

IV. Kisüsti verseny és I. Kocsonya Fesztivál
2018. január 27., 12:00–21:00

Bácskossuthfalván 2018-ban ismét megrendezik a pálinka mustrát. A benevezéseket 2018. január 19-ig várjuk, ezúttal több helyszínen lesz lehetőség a mintákat leadni:
- Bácskossuthfalván a helyi közösségben (Pacséri út 2.) munkanapokon 7.00-14.00 óráig Gogolyák Gabriellánál (063-173-83-61)
-Topolyán a Turisztikai irodában (Fő utca 12.) munkanapokon 8.00-14.00 óráig Lovra Balázsnál (711-020)
-Temerinbe a Kertbarátkör irodájában (Népfront utca 82.) munkanapokon 9.00-12.00 óráig (063-577-705)
-Zentán a Gazdakör irodájában (Dózsa György utca 34.) munkanapokon 8.00-13.00 óráig (024-817-008)
-Zomborban Budai Istvánnál, Petra Drapšina utca 16, telefon 063-779-35-76
-Palicson, Sinka Ferencnél, Boško Buha utca 9. telefon 024/754-979
-Szegeden Németh Józsefnél, Hattyasi Szivattyútelep, telefon +36 30-206-70-84

Benevezési díj fél liter pálinka és 200 dinár fajtánként. A mintát tartalmazó üvegen levő címkén fel kell tüntetni a nevet, a pálinka fajtáját (vegyes pálinka esetében, hogy milyen gyümölcsökből készült), az évjáratot és a helységet. A zsűri (nem falubeliekből álló) január 26-án véleményezi a leadott pálinka mintákat. Január 27-én 13.00 órakor kerül sor a Fesztivál megnyitójára, az ünnepélyes díjkiosztóra pedig 16.00 órakor az ECHO Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban. A Fesztivál legjobb pálinkája és a Falu legjobb pálinkája értékes díjat kap: Két fő részére két éjszakás wellness hétvégét Egerben a Szent István hotelben. A legtöbb pálinkával versenyzők között is egy különdíjat osztunk ki, amit az a termelő kap, aki a legtöbb érmes pálinkát hozza: Két fő részére két éjszakás hétvége Magyarországon.

A díjkiosztó ünnepséget kultúrműsor színesíti majd és újdonság lesz az I. Kocsonya Fesztivál. Várjuk a jelentkezőket, akik a pálinka mellett kocsonyával is beneveznek. Négy kategóriában lehet benevezni: 1. Hagyományos bácskossuthfalvi kocsonya 2. Hagyományos kocsonya (sertés húsból), 3. Kocsonya különlegességek (halkocsonya, báránykocsonya, borjúkocsonya, pulykakocsonya, szárnyas belsőség kocsonya).4. Étel-ital harmónia (kocsonya és pálinka). A kocsonyákat zsűriztetésre január 26-án délután 17.00-19.00 óra között, illetve január 27-én reggel 8.00-9.00 óra között lehet leadni az ECHO Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban. Egységtálakban lehet leadni a kocsonyamintákat (fajtánként tíz egységtállal kell hozni a zsűrinek) és ezeket az egységtálakat a Helyi közösségben lehet átvenni Gogolyák Gabriellánál 2018. január 8-tól munkanapokon 7.00-14.00 óráig

Zsűrizési szempontok:
1. Étel külső megjelenése
2. A kocsonya színe, illata, állaga
3. Íz világa, aromája
4. Fűszerezése a fajtára utaló jegyek
5. Ha van pálinka is hozzá akkor az összekóstolást is elvégzi a zsűri (kocsonyát a pálinkával)
A kocsonyánál három díjat oszt ki a szakmai zsűri: A legjobb hagyományos kocsonya, a legjobb kocsonya különlegesség és a legharmonikusabb étel-ital. Ezen a verseny is értékes díjakat osztunk ki, hasonlóképpen mint a pálinkaversenyen.

A rendezvény szervezői a Rizling Egyesület és az Ady Endre Művelődési Központ.
Bővebb információ: 741-127 vagy 063-173-83-61 Gogolyák Gabriellánál vagy 063-683-761 Fábrik Attilánál.

Vissza


2018.01.17. 22:17

Kep

4. Rakijada i 1. Pihtijada

27. 01. 218. - 12:00–21:00

U St. Moravici 2018.godine će se ponovo organizovati degustacija rakije.

Prijave čekamo do 19. januara 2018.godine. Uzorci će moći da se predaju na više mesta:

Stara Moravica – Mesna zajednica (Pačirski put 2.), radnim danima od 7-14h kod Gogoljak Gabriele (063/173-83-61)
Bačka Topola – Turistička organizacija, radnim danima od 8-14h, Lovra Balaž (024/711-020)
Temerin – Društvo ljubitelja bašte, radnim danima od 9-12h, Ulica Narodnog fronta 82. (063/577-705)
Senta – Udruženje poljoprivrednika „Gazdakor“, radnim danima 9-12h, Doža Đerđa 34. (024/817-008)
Sombor, kod Budai Stevana, Petra Drapšina 16. (063/779-3576)
Palić, kod Šinka Ferenca, ul. Boška Buhe 9. (024/754-979)
Segedin, kod Jožef Nemeta (+36 30 2067084)

Za prijavu je potrebno pola litre rakije i 200 dinara po uzorku.

Na uzorcima je obavezno naglasiti ime i prezime kao i vrstu rakije (ako je mešana rakija od kojih vrsta voća je...), godinu i mesto.

Žiri (koji nije sačinjen od lokalnih članova) će 26. januara da ocenjuje predate uzorke rakije. Svečano otvaranje festivala će se održati 27. januara u 13.00 časova, a svečana dodela nagrada u 16.00 časova (Dečji i omladinski organizacioni centar „Echo“).

Najbolja festivalska rakija i najbolja seoska rakija dobija vredne nagrade: dve glavne nagrade – dva vikend noćenja u Eger-u, hotelu Sv. Ištvan. Onaj učesnik koji bude imao najviše dodeljenih medalja za svoje uzorke rakije dobija posebnu nagradu.

Proslavu dodele nagrade takođe čini i kulturni program.

Prvi put ćemo organizovati i Pihtijadu Očekujemo prijave i svih onih koji će pored rakije da se prijave i sa pihtijama, koje je moguće u 4 kategorije:
-tradicionalna moravička pihtija
-tradicionalna pihtija (sa svinjskim mesom)
- posebna pihtija (od jagnjećeg, jarećeg, ribljeg, ćurećeg mesa...)
- harmonija jela i pića (pihtija + rakija)

Pihtije se mogu predati na žiriranje 26. januara posle podne od 17-19 časova i 27. januara ujutro od 8.00 do 9.00 časova u Dečji i omladinski centar „Echo“.

Uzorci pihtije se mogu predati u istovetnim činijama (od svake vrste pihtije treba predati 10 uzoraka) i te činije se mogu preuzeti od 8. januara 2018. god. u Mesnoj zajednici kod Gogoljak Gabriele, radnim danima od 7-14h.

Žiri ocenjuje:
Izgled hrane
Boju pihtije, miris i sastav
Ukus i aromu
Začinjenost

Ako je i rakija uz pihtiju onda sve zajedno jedno sa drugim

Kod pihtija stručni žiri deli tri nagrade:
-najbolja tradicionalna pihtija
-najbolja posebna pihtija
-najharmoničnija pihtija

Organizatori: Udruženje „Rizling“ i Kulturni centar „Adi Endre“
Više informacija na 024/741-127 ili 063/173-8361 kod Gogoljak Gabriele, kao i na 063/683-761 kod Fabrik Atile.

Vissza


2018.01.16. 18:19

  Kep

Nyilvános · Dj Maxy és Amadeus Cafe szervezésében

2018. január 27., 20:00–2:00
Amadeus Cafe
Bajsanski Put 3, 24340 Bácskossuthfalva

Vissza


2018.01.16. 18:11

  Kep

Đorđe Balašević koncert u Novom Sadu, SPC Vojvodina, 19. 01. 2018.

Jegyek - Ulaznice za koncert http://gigstix.com/balasevic-novisad-2018

Vissza


2018.01.15. 21:22

Kep
Majláth Béla:

A GYERMEKSPORT ŐRZŐI
Topolyai kispályás labdarúgótorna győztesei HOLDING HANDS - OTTHON BÁCSKOSSUTHFALVA

Победници на Турниру у Бачкој Тополи у малом фудбалу "ЧУВАРИ ДЕЧИЈЕГ СПОРТА" су "HOLDING HANDS - OТТHОN" СТАРА МОРАВИЦА

Kep Kep

Vissza


2018.01.10. 18:55

  Kep

DJ Noyz ► Amadeus Café

Nyilvános · Amadeus Cafe és DJ.Noyz Official (SRB) szervezésében

2018. január 13., 20:00–január 14., 2:00

Hahóóó Moravica! :)

Utoljára évekkel ezelőtt jártam nálatok, de azok az évek mindig a legkedvesebbek lesznek számomra, hiszen 8 évig voltam az Echo rezidense! Sokan azóta felnőttek, sokan elköltöztek, van aki hazajött, és aki itthon van, bizony jöjjön el az Amadeusba szombaton, mert nem csak felidézzük a régi időket, de az újabb, trendi zenékből is hozok nektek! :) Korosztálytól függetlenül, gyertek hogy végre újra együtt bulizzunk, koccintsunk, legyen egy jó esténk, hiszen megérdemeljük! :)

Addig csekkoljátok az Instagram oldalam, bátran kövessetek be:
www.instagram.com/noyzdeejay

Vissza


2018.01.10. 18:35

  Kep

Vissza


2018.01.10. 18:30

Tanítót is hoztak magukkal
2009. október 19., 17:25

334 kun és jász család érkezett Omorovica pusztára -- Első dolguk volt templomot
majd iskolát építeni • Habár II. József császár utasítása szerint már a távozási engedély kiadásának évében el kellett volna hagyniuk Nagykunságot, erre csak a következő év tavaszán, 1786-ban József-napkor került sor. Hosszadalmas előkészületek előzték meg a kunok kivándorlását. Az ingatlanoktól való megszabadulás, a csereberélések, az adósságok rendezése és a hosszú útra való felkészülés mind késleltették az indulást. Meg aztán tél idején nem volt tanácsos útra kelni a sok gyerekkel és a nagyszámú jószággal. ĺgy megvárták, hogy kitavaszodjon, és a bácskai legelőkön már zsenge fű várja a jószágot. Az ómoravicai pusztára 334 református kun és jász család érkezett. Legtöbben Karcagról, Kunmadarasról és Jászkisérről jöttek, 1700 fő érkezett Bácskába. Lévén a kunok kifejezetten patriarchális népség, a nyilvántartásokba csak a családfő férfiak neve került be. Csak következtetni tudunk arra, hogy a családtagok száma átlagosan öt személyt tett ki. A feljegyzésekből láthatjuk a nagyszámú jószág átköltözését is. Csak Kunmadarasról a 497 fő mellett 78 ökör, 311 marha, 224 hámos ló, 21 heverő ló, 264 juh és 190 sertés érkezett. Azt, hogy a kunok megvetették a lábukat a Telecskai-dombokon, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a betelepülés után 10 évvel már 2595 fő volt Ómoravicán. Ennek a jelentős szaporulatnak csak a fele volt újszülött, a másik felét pedig későbbi bevándorlók képezték. Az új települések (Pacsér, Bácsfeketehegy és Piros) kifejezetten vonzóak voltak a későbbi bevándorlók számára. A sok csapás ellenére a hit és a bizakodás mindig erősebb volt. Az elmúlt két évszázadban volt himlő, kolera, árvíz, szárazság, marhavész, háború. Ennek ellenére a XIX. század végén (1900 körül) már 6300 lakosa volt a falunak.

Az első évben csak 11-en születtek, a másodikban 82-en, a harmadikban pedig 103-an. A csúcs 1852-ben volt, amikor is 249 csecsemő született. Az első újszülöttek Beke János és Nagy Sára voltak. Az első házasságot Borsos Mihály és Bursi Sára kötötték. A többször is kimért határ 19 467 kisholdat, azaz 209,5 telket tett ki. Mindezt szántó, kaszáló és közlegelő címén osztották szét az akkor még szabad kincstári jobbágyoknak. A szomszédos helységekhez hasonlóan itt is három kalkaturába sorolták a földeket. Az egyik őszi növényekkel, a másik tavasziakkal volt bevetve. A harmadik mindig pihentetve volt, és ez állandó körforgásban állt. Szőlő is volt bőven telepítve a filoxéra vész megjelenése előtt. Több mint 400 holdon szőlészkedtek. A tengerit és a krumplit 220 évvel ezelőtt még a németek termesztették.

Az ómoravicai puszta betelepítésekor a kunok a közösségi élet megszervezéséről is gondoskodtak. Első tanítómesterük a nagykőrösi Daru István, prédikátoruk pedig Halasi Gózon József volt. Nótáriust is választottak. Az első iskola a völgyben, a későbbi Boza- iskola helyén épült. Vert falú és nádfedeles volt. A második leányiskola volt (Kerekes), a harmadik pedig fiúiskola (Facsar). A református templomot is elkezdték ugyan építeni, de ez csak az 1788. év végére készült el. Karácsonykor volt a templomszentelő. Az új település legnagyobb épülete volt ez, de vályogból készült, és kezdetben nem volt tornya. A faanyagot Komáromból hozták. Az épület nagysága 15 X 6 öl volt. Vidéki sárművesek vezették az építkezést. Ez a templom volt a mai Bácska első református temploma. Jóval később, 1811-ben 125 000 téglát égettek a kőtorony felépítéséhez, majd 1815-ben gomb is kerül a torony hegyébe. A templomot 1822-ben és 1851-ben újították fel és bővítették. A harangok beszerzése 1787-től kezdődött. Először három tonnás, majd öt, és 1830-ban tíztonnás harangot vettek.

A császár ígérte könnyítések érvényessége gyorsan lejárt. A hároméves adómentességet sikerült ugyan egy évvel meghosszabbítani, de csak azért, mert a nagy elszántság ellenére az első évben a bevándorló kunok csak a házaikat tudták felépíteni. A termőföldek felhántolására már nem jutott idő, tehát a földek nem jövedelmeztek, és nem is lett volna miből adóztatni. ĺgy az adómentesség 1787–1790-ig elhúzódott. Ekkor még nem voltak földbirtokosai Ómoravicának. A későbbi évtizedeket meghatározó tulajdonosok csak 1801-től jelentek meg: ezek a Vojnits, Piukovics, Szalmássy, Tomcsányi és Heinrich (később Imrédy) családok voltak. A kun jobbágyokból földesúri jobbágyok lettek. A földesurak katolikus vallásúak voltak, és érkezésükkel ilyen vallású béresek, cselédek és iparosok is betelepültek. 1803-ban még csak 24 fő, százöt évvel később (1908) már 1078 katolikus volt. A katolikus vallású birtokosok megértőek és olykor segítőkészek is voltak a református „őslakosokkal” szemben.

Már 1810-ben katolikus templom is épült, Vojnits Antal helybeli földesúr a Kalocsai Érsekséghez fordul támogatásért, amit meg is kapott. Az egyház is létrejött, plébánost is találtak Honkó András személyében. Az első katolikus templom 28,5 méter hosszú és 12,5 méter széles zsindelyes tetejű épület volt, később bádogtetősre alakították. 1844-ben a felújítására is sor került. A templom mögött parókia és egy kisebb iskola is működött. Később a mai művésztelep helyére került a katolikus iskola (Kovacsics-ház). Később zsidó, szerb, bunyevác és más nemzetiségű lakosok is települtek ide. Az izraelitáknak is saját templomuk, iskolájuk és temetőjük volt. Üldözések, erőszakos kitelepítések és kegyetlen háború áldozatává váltak, a második világháború végéig szinte teljesen kivesztek.

A XIX. század elejétől a jobbágyok helyzete is megváltozott. Kötelességeik és jogaik a kilencpontos Urbáriumban voltak részletesen leírva. Így az egész telkes gazda a földesúrnak köteles volt minden héten egy napot két marhával és a saját szekerével neki dolgozni, azaz 52 napot évente. Ha nem volt igavonó állata, akkor kétszer annyit, 104 napot kellett dolgoznia. A kisebb gazdák arányosan kevesebbet dolgoztak. A jobbágynak évi egy hosszú fuvarozást is kellett vállalnia. A zselléreknek egy forint adót kellett fizetni a földesúrnak. Az egész telkes gazda köteles volt két csirkét, két kappant, tizenkét tojást és egy icce vajat is adni. A kilencedet a jószág évi szaporulatból kellett adni: borjú, bárány, gida... A termelt bor és pálinka is meg volt adóztatva kilenced formájában. A vendéglő és a mészárszék jövedelme is a földesúré volt. Két pont a kijáró büntetésekről rendelkezett (pálcázás, botozás, korbácsolás).

Még ez sem volt a kínok kínja. Az új földesurak újból mérték a falu határát. Mint később kiderült, a 12 kvadrátos kisholdak helyett csak 10 kvadrátos holdanként mérték a jobbágyok kaszálóit, és így – urasági birtoknak nevezve – közönséges csalással 3600 holdat elvettek tőlük. 1817-ben soha nem látott úrbéri per veszi kezdetét. Az első ítéletet 1824-ben, a másodikat 1829-ben hozták. A második után már 764 holdat visszaadtak a jobbágyoknak. Nagy volt az elégedetlenség. Király János helybéli jobbágy nagyon hangoskodott követeléseivel, és ötven botütést kapott. A deresre húzás nem bizonyult eléggé hatásosnak a kun jobbágyok esetében. Még mindig csak részben sikerül az igazságot kierőszakolni.

Az elégedetlenkedők Táncsics Mihállyal, az ismert íróval, politikussal és forradalmárral is tartották a kapcsolatot. Ő 1831–1832-ben Ómoravicán élt, és mint nevelő, oktató dolgozott Szalmássyéknál. Itt írta meg első könyvét is. Táncsics később országgyűlési képviselő lett. Kossuth Lajos közeli munkatársaként nagy érdemei voltak a ̓48-as forradalomban. A bácskai kun jobbágyok még jól emlékeztek a 15 évvel azelőtt Ómoravicán élő Táncsicsra. Többször is levéllel fordultak hozzá. „Hajja kend, Táncsics!”– így kezdték leveleiket. A nagyméretű pereskedés 31 évig, a magyar forradalom kezdetéig, 1848-ig tartott, és a jobbágyok javára dőlt el. A XIX. század második felében gyors fejlődésnek indul Ómoravica. A közösségi élet mind tartalmasabb lett. Olvasókör, Bibliakör, dalárda alakult, tűzoltó- és iparos egyesület is létesül. A gazdasági fejlődés jelei is látszottak: Bajmok és Topolya felé vezető utak kikövezése, a Cservenka–Ómoravica–Szabadka vasútvonal építése, malom, téglagyár, díványkészítő üzem, ostornyél üzem, takarékszövetkezet... Egy 1886-ban készült minisztériumi térképen Ómoravica mint mezőváros van feltüntetve.

Ma már túlzás lenne azt állítani, hogy Bácskossuthfalva, Bácsfeketehegy, Pacsér és Piros tiszta kun település, a népek jöttek-mentek és keveredtek. Tény viszont az., hogy ezek a települések megmaradtak, erősödtek. Sok ismerős családi nevet találunk még ma is az elvándoroltak listáján. Lakosaik megőrizték vallásukat, szokásaikat, identitásukat és a nagykunsági városokkal testvértelepülésként élénk kapcsolataik vannak. Bácskossuthfalva utcákat nevezett el Karcag, Kunmadaras és Jászkisér tiszteletére, így tisztelgett az ősök emléke előtt. Örök rejtély marad azonban számunkra, mi lett volna a kunokkal, hol és hogyan élnének, ha Dzsingisz kán unokája, Batu kán 770 évvel ezelőtt nem győzi le Kötöny kán vezette kun sereget, ha IV. Béla magyar király nem fogadja be őket, és ha II. József osztrák–magyar császár 225 évvel ezelőtt nem engedélyezi a református kunok Bácskába való vándorlását. – GULYÁS László

Forrás:
(Magyar Szó, 2009. október 17.)

Vissza


2018.01.10. 18:00

  Kep

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon túl…

Mesélünk, és amit hallunk a „Hol volt, holnem volt” elhangzásának pillanatától az „Igaz volt, mese volt, aki hallgatta, azé volt” utolsó szaváig a képzelet világába emeli hallgatóját. A mese úgy igaz, ahogy a képzelet igaz. Mesélünk és találkozunk a keresztutaknál…
2018. január 11-én várjuk azokat a játékra nyitott felnőtteket, szülőket, nagyszülőket, pedagógusokat, akik szívesen megállnának annál a kereszteződésnél, ahol találkozik időben a most és az egyszer volt.

Mesélünk és találkozunk egy lélegzetvétel, egy maroknyi varázslat erejéig. Aki nem hiszi, járjon utána!

A program jelentkezéshez kötött: kanc.zamlade.ka@gmail.com
Maximum létszám: 20 fő

A foglalkozás egy három alkalmas programsorozat első része.

Játékvezetők: Fehér Anikó gyógypedagógus / logopédus és Mácsai Mónika óvónő, drámajátékvezető – mindketten a gyermek-személyiségfejlesztés módszereinek alkalmazói.

A részvétel ingyenes!
Gyermekbarát

Vissza


2018.01.09. 11:04

  Kep

Vissza


2018.01.03. 19:53

Kep
Péter László festőművész írása

Minden egész eltörött
Filozofálgató, művésztelepi kisnapló
3.


Kep

A MŰVÉSZ-FORRADALMÁR

Jeles napunk november 14-e, Ács József (1914–1990) festőművész születésnapja. Tiszteletére ezt a napot javasolta a Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága a vajdasági magyar képzőművészet napjának ünnepévé. Az erről szóló döntést 2013-ban a Magyar Nemzeti Tanács hozta meg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a zentai Városi Múzeum és a Topolyai Művésztelep összehangolt kezdeményezésére.

Rendkívül sokoldalú forradalmár alkotónk volt Ács József festőművész, kritikus, pedagógus és művésztelep-szervező. A művészetében való szüntelen keresés és a folyamatos megújulásra való készség és képesség jellemezték. Módfelett érdekelték a világ művészeti aktualitásai, így az alkotói opusán át korának a legújabb művészeti jelenségeit is képes volt importálni a vajdasági művészetbe. Művészeti törekvéseiben időről időre robbantott, újított. A Konjovićnak, Nikolajevićnek, Trumićnak és másoknak köszönhetően divatossá vált bácskai tájexpresszionizmus mellett munkásságában hamarosan megjelentek a geometriai és lírai absztrakció, az op-art, a neorealizmus, a konceptuális művészet, majd a posztmodern hazai adaptációi. Jelenségeit nemcsak elénk tárta, hanem korszerűsíteni igyekezett, időszerűbbé szerette volna tenni őket. Legerőteljesebben a hetvenes és nyolcvanas években, amikor az őt rendkívül izgató, művészszemmel látott aktuális hazai társadalmi/gazdasági és képzőművészeti kérdések irányába fordult. Kimutatható ezzel, hogy Ács való(já)ban a mindenkor csellengésekre hajlamos regionális művészek/művészetek időszerűsítését sürgető világi felzárkóztatást érezte a legfontosabb feladatának. Művészetében mérföldköveket hódított, szívós szervező-irányító munkájával nagyszerű sikereket ért el.

A kortárs művészeteket taglaló kritikusi tevékenységével is jeleskedett, mellyel egyben „ismereti” hiányosságokat is pótolt. Az oktatói-pedagógusi tevékenységének egyik legsikeresebb formája azonban nem az iskolákban, hanem a Magyar Szó napilap hasábjain nyilvánult meg. Ebben ugyanis a képzőművészet iránt komolyan érdeklődő fi atalok útjait egyengette kitartóan. A Képzőművészeti Levelező Iskola című folytatásos tárcájában a hetvenes évek elejétől 1980–82-ig sok művészpalántának nyújtott folyamatos bemutatkozási lehetőséget és érdemük, fejlődésük szerinti jelenlétet, kitágítva eszmélő művészöntudatukat, és előkészítve őket az új nemzedékek harcára, a vajdasági magyar képzőművészeti életre.

DIÓHÉJBAN

Köztudottan elsősorban Ács kiállásának, vállalkozói merészségének és szervezési készségének köszönhetően jól működő művésztelepek jöttek létre a Vajdaságban. Így az elsők és legjelentősebbek, a zentai 1952-ben, a topolyai 1953-ban, az óbecsei 1954ben stb. E művésztelepeket szervező vállalásainak köszönhetően számos vajdasági képzőművészeti közgyűjtemény jött létre. A trianoni határrevíziót megélő század eleji művészeink is a csoportokba verődés szellemerősítő tényezőjével számoltak, amikor művészeti (szabad)iskolákat vagy művészkolóniákat próbáltak szervezni.

Ács stratégiája körültekintő és megfontolt, forradalmian új volt, ám tudjuk, hogy csupán folytatta az egykor megkezdett munkát. Hiszen a századfordulón is léteztek már igen szép számmal művésztelepek, amelyek egykor nagy hatással voltak az összmagyar művészet fejlődésére (is). Ám igen hamar felismerte a gondozatlanságból eredő erodálódás és az elposványosodás veszélyeit, így Ács a második világháború utáni Vajdaságban akart e gondokra hatékony ellenszert találni. Szerteágazó tevékenységében a jugoszláv szellemiségű multikulturális környezetben törekvése bevallatlanul is egyetlen nagy célt szolgált: bármilyen körülmények között szervezett alakulatokban kívánta szerepeltetni a vajdasági magyar képzőművészeinket. Bizonyára jól tudta, hogy a közösségi erőnlétünk feltétele a megmaradásunknak.

ÚJJÁSZERVEZÉSEK

A második világháború utáni művésztelepi mozgalom a jugoszláviai, részben magyarok lakta Vajdaságban kezdődött el az 1950-es évek elején. Ez a szimpózium jellegű mozgalom az 1960as, 1970-es években teljesedett ki, és a részt vevő képzőművészek nagy hányada magyar nemzetiségű volt.

Mint tudjuk, elsőként a Zentai Művésztelep alakult meg 1952ben. Ács József mellett alapítója és fedezeti szervezője a zentai múzeum igazgatója, Tripolsky Géza volt. Hosszú ideig kötetlen, de a társadalmi elvárásoknak is eleget tevő volt a művésztelepi munkálkodás. 1970-től azonban a művésztelepet programszerűen támogató mezőgazdasági kombinát termelői céljainak hatására a környező szocialista országokban uralkodó, erőteljesen öngerjesztővé vált szocreál szemlélet ellenében azt is megszelídítette. Ezek után ugyanis minden évben egy-egy népszerű mezőgazdasági tevékenység lett az alkotótábor munkájának meghatározott témája. Az ipari fejlesztések népszerűsítése ellenében az akkori vajdasági időszerűség a kukoricatermesztés, disznóhizlalás, paprikatermesztés stb. voltak. A Jugoszláviában ekkor már jól tapintható kulturális liberalizmus hatására a telepi munka résztvevői az adott tematikát
már forradalmasították, és a divatossá váló nyugati művészet stílusaiban, a pop-art, a groteszk szimbolizmus (Sáfrány Imre) vagy a konceptualizmus (Markulik József) szellemében dolgozták fel. Ez volt a haladás iránya, nemkülönben az is, hogy 1965-től a művésztelep már „nyitni” tudott, és utána évtizedekig szoros kapcsolatot tartott fenn Hódmezővásárhely művészeivel, elsősorban az anyaország művészetéhez való kapcsolódás igényével…

Kep

A Zentai Művésztelep a hagyományos, sőt hagyományápoló művésztelepek hatására formálódott, amelyek viszont már a századelőn is igen jól működtek. Ha az európai miliőt kihagyjuk, és csak az első világháború előtti magyarországi művésztelep csoportba verődéses művésztelepi mozgalmait vesszük alapul, a nagybányai, a szolnoki, a kecskeméti, a gödöllői művésztelepek sikereit akkor is életre teremtette a dédelgetett zseniális ötlet, hogy regionálisan, a különféle stílusbeli irányultságaik folytán úgy gazdagították és éltették tovább az összmagyar képzőművészeti életet, akárcsak a Kárpát-medencében dúsan szerteágazó élő magyar népművészet az évezredes virágzása alatt.

KIHAGYHATATLAN

A múltunkban ott vannak a Nagybánya tapasztalatával rendelkező vajdasági magyar festők háború utáni próbálkozásai, amelyekkel az új országba átkerülés gazdasági, politikai és kulturális kérdéseivel, az éles/életlen gondokkal való szembesülés riadt bénultságából felocsúdva, önszerveződő összetartozásért megtették az első lépéseiket. Először a Bácskában, ahol Szabadka, Verbász, Topolya, Zenta és Becse is törekvő lépésekre kényszerült, de a művészek kapcsolatrendszerének működő hálózatfonataiból adódóan a Bánságban is, ahol elsőként Nagybecskerek hangolódott rá a megoldások lehetőségére, hiszen művészei szervezőmunkája által áldozni szeretett volna a túlélésnek. Az addig félbe maradt törekvések nyomán a második világháború után Belgrádban festészetet tanult vajdasági magyarok közül először talán a vállalkozó szellemű Ács eszmélt fel, aki jól érezte vagy tudta, hogy a művésztelepek újraszervezésével érdemes próbálkozni.

Vissza


2018.01.03. 19:44

Kep
Majláth Béla: Múltidézés

Miért, és miként került iskolánk névadója, Id. Kovács Gyula másfél évszázaddal ezelőtt Kossuthfalvára?

Ez a történet most nem róla szól, hanem egy azt megelőző botrányról, a kiváltó okokról, ami mai szemmel akár már lehet szórakoztató is, de akkoriban egyáltalán nem volt az. (Érdemes elolvasni)
"Jegyzőkönyv, felvétetett 1870. december 28-i presbyteriális gyűlésen.
December 28.ka rendes lelkész elnöklete alatt tartott presbyteriális gyűlés, melyben jelen voltak: Búzás András, Tóth József, Buruzs István, Lódi József, Kötő János, Erdélyi János, Nagy István, Bíró Péter, Nagy Ferenc gondnok – felemlítetett: Bíró Mihály nagyobb fitanítónak december 21ik elkövetett botrányos tette. – ugyan is Bíró Mihály tanító Úr dec. 21ik reggel a disznótorból mámoros fővel ment az oskolájába, onnét a templomba, hol isteni tisztelet után tanítványait is benmarasztván az orgonának sípjait kezdte szétszedni. Az alatt a pajkos suhanczok pipára gyújtottak a templomban, tanító úr nem hagyhatván magától távol orgonáját, mert távoztával csintalan tanítványai avatatlan kezeikkel az orgonát elrontják, s a sípokat el is lopják, hanem két tanítványát leszalasztott a helység házához kis bíróért ott a szájokba adottakat, és nem adottakat elmondván, a községi Előljárók az éppen akkor helységházánál lévő Búzás András érdemes presbitert felküldötték a lelkészhez megtudni mi botrány követettik el a templomban, de mielőtt a lelkész szemmel látója lehetett volna tisztelt tanító úr templomi szoratkozásának a templomból eltávozott. Míg ezek a templomba történtek, az alatt az oskolában maradt zabolátlan vad Múzsák légzavaró lármájokkal, czivakovások, veszekedésükkel az oskolát csak nem felforgatták, ugy hogy Pap István kisebb fitanító kénytelen volt az oskolába menni a zavargókat hozzájok méltó fenyítő eszközzel rendre utasítani, majd később szoratkozás végett az udvarra kiereszteni. A templomból oskolájába vissza tért Bíró Mihály tanító úr tanítványai közül 3at vagy 4et még kinn találván, kérdi tőlök „ki eresztett ki benneteket?”
„Papp István tanító Úr” feleletükre ezen epés szavakkal az én oskolámba senki nem parancsol csak én, adá tudtára Pap István tanító társának, hogy semmiköze az Ő tanítványaihoz, hegedű szóban egyszersmind tudtára adá tanítványainak is, hogy Pap István tanítónak nem tartoznak engedelmeskedni, most takarodjatok be, azután végig sétálva oskoláját „szavai után” most kieresztelek benneteket játszani 11 órakor menjetek haza, maga pedig a tanító úr az éjj és nap fáradalmait kipihenendő haza távozott.
Bíró Mihály tanító úr tettei a presbiterium által roszaltatnak, érettök megrovatik. A jövőre nézve komolyan meghagyatik hogy ha társaskörben barátságért, akár kábító italból kelletinél többet találna felhörpinteni, olyankor ne menjen közönséges helyre, mert magát nevetségessé teszi, - nemenjen a templomba mert a buzgó híveket meg botránkoztatja, - nemenjen különösen tanítványai közzé. Mert rosz példájával azok erkölcsét megmételyezi. Ily izgatott lázas állapotában a tanító maradjon hon – míg alszik hanem épít is, denem ront továbbá.
Tanácsolja a presbiterium hogy vetkezze le azon önhitségből származott nagyra látását, hogy ő a praeparandiában tanulván többet tud mint tanító társa hogy ő a Rector, Kántor, orgonista is, ebből keletkezett lenézése tanító társának nem míveltséget, hanem neveletlenséget árul el, mely átszivárog tanítványaira is, az őket nem régiben jóra oktatott tanítójokat fel sem vevéssel, szófogadatlansággal jutalmazzák. Sőt a két oskola – a hogy ott egymást eltűrni, egymásbaján segíteni, egymáshoz jó szívvel, testvéri szeretettel viseltetni megszoknák, s tanulnák – mint ellenség áll egymással szemközt – a nagyobb oskolán a kisebbet kigúnyolja, csúfolja, üti, veri pofozza, sött az ellen Szenvet magával viszi gyermek életbe is, ott is eszébe jut a rajta elkövetett méltatlanság, ilyen vesélyes lévén a gyermek szivére, s erkölcsére a rosz példaadás. Az egyházi elöljárók megkivánják, hogy tanítók egyetértés s békességben legyenek egymásközt, egyiknek távoztával a másik ügyeljen fel a csend, rend, és erkölcsiségre – a ki többet tanult és tud, oskoláján mutassa meg bölcsességét, nem pedig tanítótársa lenézésén, hiszen ő sem szunyadt az élet oskolájában, tanult Ő is tapasztalás és gyakorlatból – mint szóval, úgy példájókkal, formálják, míveljék és pallérozzák a gyermekek szívét, s erkölcsét is, előttök tartván ama deák példa beszédet – a ki halad a tudományban, és hátra megy az erkölcsben, többet megy hátra mint előre – Különben cselekedvén, a presbyterium kénytelen lesz gyermekei oktatását nevelését más kezekre bízni: - ugyan csak a fentebb kitett napon tartott egyházi gyűlésben Búzás András presbiter kérdésben tevé: mitévők legyünk a 4000 frtos orgonával miután azzal czélunkat nem értük el? Nem hogy édesgetnénk buzditanánk a híveket a templom gyakorlásra, inkább elidegenitjük, nem hogy azzal buzgóságos emelnénk inkább fül sértő sipító hangja botránkoztatja a gyülekezetet, a nép zúg, hogy ha kántor nem tud orgonálni, s nem tudja a népet vezetni dobják le, vagy zárják be. – Az elnök véleménye szerint, e baj másként nem orvosolható mint ha az egyház a 264 fi növendékei oktatásuk végett a két tanitón kivűl még egyet hoz, kilegalább középszerűen orgonálni, s tanítványait énekelni tanitani képes leend – végre."
(A helyzet viszont inkább csak romlott, mint javult volna)
"Jegyzőkönyvi kivonat, felvétetett 1872. márczius 1-i presbyteriális gyűlésen.
Ez alkalommal Bíró Mihály orgonista-kántor febr 11-én az istenházában elkövetett botrányos tette említett fel.
Bíró Mihály ugyan is nem okulva a presbyteriumnak 1870-ik év December 28-áni dorgálásából, mely mint a jegyző könyvben olvasható – ugyan csak e hónapnak 21-én elkövetett tanítóhoz illetlen és botrányos tettei miatt érte őt, hanem tetteit azóta is kisebb nagyobb mértékben folytatta de legkirívóbban február 11-én mutatta be magát a gyülekezet botránkozására az isteni tiszteletnek megzavarására --- Ugyan is kegyetlenül lerészegedvén az orgonálást valóban minden önmunka nélkül nyaggatva, már mikor a segédlelkész a szószékben állott egyóra negyedig nyikorgatta kimondhatatlan botránkozására a híveknek, Aztán a szónoklat közben felszólalt „nem igaz az öcsém” majd nevetség tárgyul elfeküdt a templomban a délutáni isteni tisztelet alkalmával is tanítványai ujjal mutogattak rá „részeg rekturam”. Ugyan e nap estvéjén valahonnan, hol ismét ivott és részegségét tetézve – hazafele menendő a nagy Sárban térdig habuczkolva majd bukdácsolásai közben fejét, arczát a falba verve véresre zuzva – jelent meg 10-11 óra tájban a kaszinóban, hol különféle vallásu tagok előtt guny és nevetség tárgyul tette ki magát reggelig, honnan ismét részegen a templomba tért, hogy az isteni tiszteleten levőket ujból botránkoztassa. – Előhozatott, hogy Bíró Mihály tanító ha nincs pénze: tanítványaitól is elkéri tollra és papirra szüleiktől adott krajczáraikat és megissza. Igy azoknaknak is kimondhatatlan mértékben megveszitgeti erkölcseiket rosz példájával.
Az egyház tanács jelen valo köztagok, kik Bíró Mihály botrányos tetteit maguk is jól ismerik, határozatilag kimondják, hogy miután két év leforgása alatt nem hogy haladt volna az orgonálásban hanem rák módjára inkább hátrafelé megy – drága orgonájukat tovább nem bizzák kezére – miután pedig erkölcsi tekintetben gyermekeik, ily tanító alatt veszélyeztetve vannak. Ezt folyamodásilag fogja a n.t. Ar. gyűlésre jelenteni ’s kérelmezni, hogy mentse meg a nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés egyházunkat ez embertől.
Elhatározta ez uttal az egyháztanács, hogy orgonálni tudó tanítót hoz, kinek a jelenleg Bíró Mihály tanító által élvezett orgonálásérti díj és a temetési stólát fognak fizetéséhez csatoltatni.
Hogy mindezek Bíró Mihály urnak szemtől szembe elmondassanak felhivatott a paplakra – de kétszer is kellene instálni, hogy megjelenjék. Megjelenve aztán itt a presbyteriumot és az egyház tagjait általánosságban megsértette mondván: „ nem merné itt senki az ujját megharapni ő nála itt nincs külömb ember” A lelkészt pedig a legdurvább módon megtámadta beperléssel fenyegette őt.
Ily ember ki nem tanítóhoz illetőleg, de betyár módra viseli magát, nem méltó, de nem is szabad, hogy egy ily fényes egyházban tovább folytassa az egyház és iskola veszedelmére botrányos üzelmeit. Ugyan azért, mostani magaviseletét ujabb oknak találja arra az egyháztanács és a nép, hogy a nagytiszteletű egyház megyénél Bíró Mihály inneni elmozdítását kérelmezze.
Erre Bíró Mihály kijelenti, hogy őt Szt. Mihály napjáig kilévén fizetve addig szolgálni fog. E nyilatkozatot az egyház tanács és tagok lemondásnak véve örvendetes tudomásul veszik."
Hát így került végül kupai Kovács Gyula a falunkba, felváltva Bíró Mihályt, felvirágoztatva az oktatást, és helyreállítva az egyház nyugalmát és tekintélyét.

Kep Kep

Vissza


2018.01.03. 19:29

Tvrtko túl minden határon, Szeged

2018. február 2., 18:00–20:00
Belvárosi Mozi
Vaszy Viktor tér 3., Szegedin, Szeged, Hungary, 6720

TVRTKO ...túl minden határon... ÚJRA SZEGEDEN

A novemberi telt házas előadásra rengetegen nem fértek be, így a Belvárosi Mozival közösen új este meghírdetése mellett döntöttünk. Mivel az előadásról hazafelé menet rengetegen vettek jegyet a februári alkalomra -EZT NAGYON KÖSZÖNÖM- ismét érdemes sietni. Íme a jegyvásárló link:

https://www.ticketportal.hu/event.aspx?id=67037

VÁRLAK BENNETEKET egy lebilincselően izgalmas esten, rengeteg nevetéssel, még több kalanddal és a legyőzhetetlen erővel. Olyan este lesz ez, ami felemel és sokkal erősebbé tesz! Egy este, amit soha nem fogsz elfelejteni!

Barátsággal: Tvrtko

Vissza


2018.01.03. 18:02

Kep

Szívesen látunk minden kedves ÉRDEKLŐDŐT január 04-én 13 órakor Fehérváron a Zentai úti Ált Iskola aulájában tartandó festmény kiállítás megnyitóra.

Téma: az I. világháború.

Alkotók: kortárs lengyel, szlovák, magyar és ukrán művészek.

Németh ‎István ‎ – Emlékezet a Hősökre 1914-1918 - Ecsettel a Békéért

Vissza


2018.01.03. 10:54

Kep

Januári repertoár - Repertoar za Januar

23. (kedd) FELHŐ A NADRÁGBAN (r.: Kokan Mladenović)

24. (péntek) BÉRES MÁRTA ONE GIRL SHOW – magyar nyelven (r.: Urbán András)

27. (szombat) KARTON ÉS KARFIOL – Tolnai Ottó művei alapján - BEMUTATÓ (r.: Döbrei Dénes)

29. (hétfő) KARTON ÉS KARFIOL – Tolnai Ottó művei alapján - REPRÍZ (r.: Döbrei Dénes)

31. (szerda) KÉT KARODBAN – Ahogy Radnóti Miklós szeretett
(előadók: Béres Márta és Mészáros Gábor)

Vendégjáték:
22. (hétfő) – FELHŐ A NADRÁGBAN (r.: Kokan Mladenović) – Újvidéki Színház
------------------------------------------------
23. (utorak) OBLAK U PANTALONAMA (r.: Kokan Mladenović)

24. (petak) MARTA BEREŠ ONE GIRL SHOW – samo na mađarskom jeziku (r.: Andraš Urban)

27. (subota) KARTON I KARFIOL - Prema poeziji Otoa Tolnaija - PREMIJERA (r.: Deneš Debrei)

29. (ponedeljak) KARTON I KARFIOL - Prema poeziji Otoa Tolnaija - REPRIZA (r.: Deneš Debrei)
31. (sreda) U TVOM ZAGRLJAJU – Kako je Mikloš Radnoti voleo – samo na mađarskom jeziku (igraju: Marta Bereš i Gabor Mesaroš)

Gostovanje:
22. (ponedeljak) – OBLAK U PANTALONAMA (r.: Kokan Mladenović) – Novosadsko pozorište

JEGYEK - KARTE: 065 543 3203, jegy@kosztolanyi.org

Vissza


2018.01.02. 12:35

  Kep

Vissza


2018.01.01. 21:51

  Kep

Vissza


2018.01.01. 18:24

   Kep

Vissza


2018.01.01. 00:16

Pálné Ocsován:

  Lágy esőben, tömör ködben, részegen, mély gödörben
  Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján,
  átölelve a világot, Boldog Új Évet Kívánok!

Kep

Vissza


2017.12.31. 21:32

  Kep

Vissza


2017.12.31. 21:30

  Kep

Vissza


2017.12.31. 19:46

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Hazatalálás

Mise előtt

„Mëgszületett Krisztus, kárhozattól mëgmënt,
Öröm van a mënnyben, ujjongás van itt lent.”

  Kep

Szavak, évszázados, örömteli, ékes szavak… Közben alig hisszük el, hogy a megkeseredett élet-íz képes elnyomni székelyes életörömünket, amely így karácsony ünnepkörében mindig megerősíti az életbe vetett hitünket: az újjászületés képességének örömét. Most még a templomi homály kandikál elő a gyéren világító gyertyafények mögül, de Isten házának falai már türelmes várakozással telítődtek. Még csak néhány hívő, idősebb ember, főleg asszonyok ülnek a foghíjas padsorokban, mind imára kulcsolt kézzel. Egyórányira járunk még az éjféli misétől, csupán a helyiek vallási szokásait éltető túlélők foglalták el jó előre a megszokott helyüket. Ritkuló támasztékai a székelykevei templomnak, ők mindig is ide tartoztak. Erős lelkű székelyi asszonyok zsolozsmáznak, imádkoznak imamalomszerű pörgésben, öntudatosan, fölös, képmutató ájtatosság nélkül, hosszasan és őszintén. Ennek a tartásnak itthon nagy hagyománya van. Most mégis érezni, valamiféle szent elfogultsággal várják Jézus megszületését. De nemcsak azt, hanem az örök újjászületés csodáját is, amiből részt kér az elárvulás faluja. Mert az imádkozók mostanra a való életünk állapotához igazítják az imáikat, úgy várják a csodát… Hogy világosabb példával is éljünk, ma különösképpen a megélhetésük miatt messzire elcsámborgott falubeliek hazaérkezését, az éjféli misén megmutatkozásukat is. Akik hiányoznak a falunak. Így főleg a nemrég fürtösleg külföldre szaladt vendégmunkás fiatalok, akikkel a kettős honpolgárság elérésétől kezdve nemigen lehetett bírni. A túlélés ösztöne ugyanis hamarjában külföldre szólította őket, ahol munkát és kenyeret is kapnak, az otthoni, tévében szajkózott üres ígérgetések helyett. Az életerő oda vándorol, ahol forrásra lel, mert máskülönben a hosszú, kilátástalan várakozásba beleroppanhat… De akik elmentek, azok közül mostanában aligha tér haza bárki is. Legfeljebb a nyugdíjazásuk után. A falu azonban most várná vissza tékozló gyermekeit, nem holnaputánra, mert ilyen hosszú ideig elárvultan aligha bírja ki a megmaradást. Égető kérdések gyötrik hát az embert, még így, szent karácsony tájékán is. Emiatt mostanra szorongásfedő imáikba, könyörgéseikbe foglaltan a lehetetlen kívánalom is megfogalmazódik: a hazaféltés, hogy fiataljaink minél előbb térjenek haza, mert különben elszakad a folytonosság pányvája. És megfogalmazódnak reményeik, hogy próbálkozzanak csak csökönyösen tovább az itthoni, gyér túlélési lehetőségekkel kecsegtető, forgandó szerencséjű megélhetőséggel. A bizonytalanság manapság nagy úr. Hazajönni és valahogy megmaradni, vagy külhonban gyarapodni? Súlyt váltó szavak, mostanra sokféle hangsúllyal kimondható szavak, amelyeket a régmúlt nemzedéke még hírből sem ismert. Felfoghatatlan, hogy egykor, immár vagy negyed évezreddel ezelőtt, egészen másfajta gondokkal küszködtek bukovinai őseink: például a túlnépesedés rémével. Ami számunkra most örömforrás lehetne…

Most aztán foghatjuk a fejünket. Egyszer azért kerül bajba a nép, mert a bőséges gyermekáldás előre megjósolható ínséggel jár, és a túlélésért a betevő falatot vonják el maguktól a szülők. Azután megint eltelik egy kis idő, újfent megélhetési gondok jőnek, háborúval, új hazára lelés szándékával, elvándorlási lázzal… És megmutatkozik újra a szélsőséges állapot, amely azért rémisztőbb minden ínségnél, mert a kilátástalanság elmúlásos tapasztalásának rémével fenyeget. Valamikor azt mondták mifelénk: nem a szegénység, hanem a meghátrálás a szégyellnivaló. Vajon meghátrálás-e az elvágyódás, az elvándorlás szándéka? Van-e mostanság érvényessége, létjogosultsága, józansága az elvándorlásnak? Vajon a döntő súlyú elfogultságok tévéből ismert elkápráztató csillogása megmásította-e az igazságkeresés fényét?

REMÉNYEK

Van-e a székelyi karácsonyfa fényénél meghittebb, erőteljesebb élményünk? Vetekszik-e a gazdagság ígérete a küzdő józansággal? A csillogás palotája miben különbözik a jászol illatos melegétől? Nehéz lenne elfogulatlannak lennünk így karácsony tájékán. Ötvözni kellene valahogy a mindenkor örömét jelző ünnepi készülődést és a józaneszűség megoldást sürgető gondolatait. Az örömünk csak akkor lenne teljes, ha megoldások születnének a bajainkra. Ha rájönnénk, hogyan tovább. És ha mindaddig körbejárnánk a kudarcaink okát, amíg új lehetőségeinket a megmaradáshoz fel nem térképeznénk. A megoldásokat sürgető kérdések egész sora halaszthatatlan válaszokat kér: Merre, hogyan tovább? Ha nem éreznénk a magyar történelem sajátosan sok fintorral tarkított, szomorú és dicstelen fejezeteinek a végkifejlet-ízét, nyilván vidámabban fogalmazhatnánk.

Mi, székelyek azonban nem az önfeladások népe vagyunk. Nem is az önsajnálaté. A végső elkeseredésünk az a pont, amely nehéz sóhajokat vált ki lüktető szívünkből, ziháló tüdőnkből. Az elnéptelenedés réme mégis megállíthatatlan folyamként zúdul a falvainkra. Ez okozza a panaszáradatot, amely voltaképpen nem hangozhat oly messzire, hiszen a környéken csupán három satuba szorított, az Al-Duna kanyarulatába ékelt (ékített) falu visszhangtalan panaszát visszhangozza, szinte nyomtalanul. Az elmúlás rémével küzd, az elnéptelenedés fenyegetésével küszködik a három falu.

Mégis, bizonyosra vesszük, hogy nem lennének al-dunai székelyek, ha Mária Trézsiék annak idején Bécset nem tették volna meg kötelezően a világ közepének, és ha nem parancsolgatott volna, kiváltságaikat semmibe véve, a csíki és a háromszéki székelyeknek nem tetsző módon. Később az egykori sokat emlegetett, üresen hagyott keserédes Bukovinát ez a kilátástalanságérzetet szülő állapot sosem fenyegette. Épp ellenkezőleg: a túlnépesedés réme falvaik megalapítása után alig száz évvel immár oly mértékben okozott gondot, hogy a családi birtokok elaprózódása miatt a falu fiataljai vagy évekig tartó „móduvázással” próbálták elérni a megkapaszkodásuk állapotát, vagy Erdélybe szöktek vissza a nincstelenség elől.

  Kep

A karácsonyi ünnepkört 1764-re erősen beárnyékolta a Siculicidium, a székelyek gyülekezése Madéfalvára vitte őket, de végül vízkereszt napján következett be. A tragédiáért mégsem a karácsonyra haragszunk. A remény meghalt akkor, de később az Olt jeges vizében erőszakkal újrakereszteltetett székely áldozatok véréből mégiscsak kisarjadt az újjászületés ígérete. Ezt a folyondár kúszásához hasonlatos életigenlő folytatást nevezik titokzatos csodának. Az újjászületés igézete hosszadalmas, elhúzódó vajúdások árán lett meg. Bukovinából előbb új Tündérkertet kellett varázsolni. Majd amikor túl kicsi lett a túlnépesedés miatt, vándorbotot kellett fogniuk azoknak, akiknek már túl kevés jutott az öt falu kenyeréből. Ki gondolta volna, hogy pár emberöltő elteltével, aminek a folyamatos növekedés, az életigenlés ígéretes terebélyesedő életfája volt a járadéka-hozadéka. Az al-dunai székelyek erős közösséggé kovácsolódtak. Mára ismét szembesülnünk kell egy újabb hullámvölgy láposító tapasztalatával, az elcsángálással. Hogy mi lesz ennek a vége…

„Mi lënne? Túl këll hogy éljük ezt ës. Mëg këll hogy maradjunk…” Ezt zsolozsmázzák már a szentek, amikor nyílik a templom ajtaja. A nyikorgásra a padsorokból többen felfigyelnek: „Hál’ Istennek. Tük ës hazaértetëk…"

Vissza


2017.12.31. 18:56

  Kep

Vissza


2017.12.30. 18:48

Arany János-emlékest - fotóriport

Photo: nzyang

Kep Kep
Kep Kep

Megnézem a többi képet is...

Vissza


2017.12.30. 18:24

Kep

Dragi naši gosti!
Termalna Banja Pačir počinje da radi 05.01.2018 godine u petak.
Radno vreme svakog dana je od 11 do 19 časova.

Kedves vendégeink!
A Pacséri Gyógyfürdő 2018.01.05-én pénteken megnyitja kapuit.
Munkaidő minden nap 11-től 19 óráig.

Vissza


2017.12.29. 10:48

Kep

Arany János-emlékest

Nyilvános · Éva Crnkovity szervezésében

A Moravicai Értelmiségi Fórum és a Református Egyházközösség Bácskossuthfalva tisztelettel meghívja Önt a Vajdasági Magyar Versmondó Egyesület verses estjére, amelynek megrendezésére 2017.12. 29-én kerül sor 17,00 órai kezdettel a Református Templomban. A műsorral Arany János születésének 200. évfordulójára emlékezünk.

Vissza


2017.12.28. 15:34

  Kep

Vissza


2017.12.28. 15:18

Németh István:
december 20., 17:02

Tisztelt MŰVÉSZ Hölgyek és Urak, kedves Partnereink!!!

Néhány nap és rövidesen ismét temetünk egy esztendőt.

Számbavesszük a produktumokat és gyengeségeinket, ám egyúttal újabb terveket szövünk.
Az I. vh. centenáriuma nyomán a köz javát szolgáló közös projektünk immáron 5. évébe lép:
"Emlékezet a Hősökre 1914 - 1918 - Ecsettel a Békéért".
E cím jól kifejezi a törekvésünket és a mögötte lévő teljesítményt. Közel 200 festményből áll a mostanra a Közép-Európa léptékben is legnagyobbnak, minőségében igen színvonalasnak minősített tematikus kollekciónk, amely 58 kortárs lengyel, magyar, szlovák és ukrán nemzetiségű alkotó munkája. Máig mintegy 30 hazai és külföldi tárlat megnyitón sikerült feleleveníteni a 100 évvel korábbi eseményeket, a hazájukért küzdő és nagyon sokszor életüket áldozó katonák sorsát.
SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!!!
Hirdetjük és tesszük le folyamatosan e szavak mellé a kézjegyünket. Eddig több alkotótábort bonyolítottunk, ahol a feszített munka jól ötvöződött az ismeretterjesztő tevékenységgel, és az egymást megismerését elősegítő mozzanatok során újabb és újabb festmények lettek hordozóivá a projekt szellemiségének.

KÖSZÖNET a csapat minden tagjának.
Kérem, 2018-ban is folytassuk közös utunkat. Hiszem, hogy még többen fognak csatlakozni hozzánk. Jelenleg már 8 helyszínre van egyezségünk, ahol várják és szívesen fogadják a történelmünket a művészet eszközeivel felidéző kiállításunkat.
Kívánok mindannyiónknak KELLEMES ÜNNEPEKET, SZAKMAI SIKEREKBEN BŐVELKEDŐ ÚJ ESZTENDŐT.
(NIM)

Kep Kep
Kep Kep
Kep Kep

Vissza


2017.12.28. 10:54

MÜLLER PÉTER HETI ÜZENETE

"AZ EMBEEKET A HÜLYESÉGÜKKEL EGYÜTT KELL SZERETNI!"

Ezt a drága anyám mondta. Ő meg tudta tenni - én nem. Odáig eljutottam, hogy elfogadtam a másikat olyannak, amilyen. Megértettem. Sajnáltam is.

De nem szerettem. Ő meg szerette!

Mi volt a titka? Egyszer erről faggattam, és azt mondta:

"Nézd, minden ember hülye. Iszik, nagyhangú, önző, rendetlen, vagy bosszantóan precíz, könnyelmű, komor, gátlásos, gátlástalan, nem mosdik, tisztaságmániás, teli van szorongással, bizonytalansággal, néha durvasággal, gyávasággal, gyengeséggel, hirtelen haraggal és sérelemmel. Sorolhatnám még. Minden ember gyári hibás. Én is, te is. Azt hiszed, te nem vagy 'hülye'? Mégis szeretlek. Abban a hatalmas zsákban, amelyet a lelkemben nyitottam neked, minden rossz tulajdonságod belefér. Reggelig tudnám sorolni, mi miatt nem vagy szeretetre méltó. Mégis szeretlek! Ha nem így működnénk, nem lenne szeretet a világon! Nincs olyan ember, akinek ne lenne rossz természete, akinek ne lennének bűnei, tüskéi, démonai, bosszantó tulajdonságai. Nincs olyan lélek, akiben ne lenne szemét. Még a szentekében is van! De mennyi! A szeretethez bőséges lélek kell, egy nagy szemetes kosár, ahová a másik minden rossz tulajdonságát, vacakságát, bosszantó megnyilvánulását belehajítom. Kidobom vagy elfelejtem."

Nem értettem, s ezért még hozzátette:

"No, nézd! Vegyük csak azt, ami téged illet: ordítva születtél. Minden éjszakámat végigbömbölted hároméves korodig. Követelődző voltál. Önző, mohó. Csak arra kellettem neked, hogy adjak. Hogy etesselek, fürdesselek, mert hogy el ne felejtsük, naponta többször bepisiltél és összeszartad magad! Olyan büdös voltál, hogy minden idegen kiment a szobából. Én meg bírtam. Nem zavart. Sőt, mosolyogtam rajta. Életem legszebb korszakához tapad az a mások számára borzalmas bűz, ami belőled áradt. Éjszaka féltél, fölébresztettél, hozzám bújtál. Évekig nem tudtam aludni miattad. Az utcán lusta voltál járni, föl kellett emelni téged, és cipelni, mert te élvezted, én meg nyögtem alattad. Ha nem vettelek föl a nyakamba, bőgtél, de olyan kétségbeesett üvöltéssel, hogy szégyelltem magam a járókelők előtt: azt hitték, öllek téged. Így kezdődött a kapcsolatunk! És látod: szerettelek! Ne hidd, hogy egy párkapcsolatban, egy barátságban, vagy akármilyen emberi viszonyban másképp működik a szeretet! Nem! Ha valakit megszeretsz, vegyél hozzá egy jó nagy szemeteszsákot. Minden nap dobd bele a másik hibáit! És felejtsd el! Nézz a szemébe! Ember ő is, szegény, mint te, és teli van hibával. Ne azt nézd, hanem a szemeit! Csakis a szemeit! Vagy még inkább: a szívét!"

Vissza


2017.12.27. 12:46

Kep
Karsay István:

142 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A TEOZÓFIAI TÁRSULATOT


1875. november 17-én New Yorkban 16 fővel Helena Petrovna Blavatsky és Henry Steel Olcott megalapította a Teozófiai Társulatot, amelynek elnöke H.S. Olcott lett. A Társulat nevét az ókori neoplatonikusoktól vették.

A Nemzetközi Teozófiai Társulat központja ma Indiában, a Chennay (korábban: Madras) városban található Adyarban van, ahová az 1880-as évekelején még Olcott és Blavatsky együtt utaztak el, és onnan folytatták a Társulat szervezését. A Nemzetközi Teozófiai Társulat a világ több mint 50 országában működő nemzeti társulatokból áll. A széleskörű önállósággal rendelkező nemzeti társulatoknak elnöke, vezetősége és nemzeti alapszabálya van.

Adyarban indították el a The Theosophist című lapot, ami nemzetközi folyóirattá vált. Olcott rakta le a ma is működő hatalmas könyvtár alapjait. Az ókori Alexandria könyvtárának példája lebegett a szeme előtt, amikor hozzálátott ehhez a munkához. Ma a könyvtárnak számtalan értékes könyve mellett egyedülálló ősi kéziratgyűjteménye is van: 18 ezer pálmalevél és papír kézirat, másfélmillió könyv és sok ezer rövid értekezés, amelyek tárgya a keleti és nyugati vallások, filozófiák és tudományok. Az adyari központban van ma a Nemzetközi Társulat székháza a hivatalokkal. A központ nagy kiterjedésű parkban van, egyik oldalon a Bengáli öböl, másikon az Adyar folyó határolja.

Jelenleg 54 országban működik a teozófiai mozgalom, köztük Magyarországon is. Az Európai Központ Hollandiában, Naarden-ben található. Az Egyesült Államokban két központ is van: Illinois államban Wheatonban és Kalifornia államban lévő Ojai-i Krotonában, ahol a Teozófiai Intézet működik. Ez utóbbi teozófiai iskolájába az egész világból fogadják a tanulni vágyó társulati tagokat. A társulat ausztráliai központja Sydney-ben van, és Új-Zélandon is található egy teozófiai központ.

Az egyes nemzeti társulatoknak sok ismert tagja volt. Ilyen volt az írek nagy költője, Yeats, vagy Thomas A. Edison, aki 1878-tól haláláig tagja volt az Amerikai Teozófiai Társulatnak. Einstein íróasztalán is ott volt H.P. Blavatsky Titkos Tanítás című könyve. Amikor megkérdezték tőle, hogy miért olvassa H.P. Blavatsky írását, azt mondta, nem szégyen az, ha az ember vállalja, hogy honnan meríti az ötleteit.

A Nemzetközi Teozófiai Társulat 1875-ös megalakulása után szinte már az első években találunk magyar tagokat a társulatban. Vay Ödön báró 1880-ban a Teozófiai Társulat Főtanácsának tagja. Felesége, Vay Adelma, H.P. Blavatsky egyik unokatestvére, maga világhírű médium volt

UI:

Egy washingtoni professzor kísérletei bizonyítják, hogyan termel mérgeket szervezetünk a negatív érzelmek hatására
http://rejtelyekszigete.com/egy-washingtoni-professzor-kiserletei-bizonyitjak-hogyan-termel-mergeket-szervezetunk-negativ-erzelmek-hatasara/

Vissza


2017.12.27. 11:45

Az I. vh. centenáriuma nyomán a székesfehérvári székhelyű Krajczáros Alapítványnak egyik fontos projektje immáron az 5. évébe lép:

"EMLÉKEZET A HŐSÖKRE 1914 - 1918 – ECSETTEL A BÉKÉÉRT".

E cím jól kifejezi a közhasznú szervezet törekvéseit és a mögötte lévő teljesítményt: közel 200 festményből áll a mostanra a Közép-Európa léptékben is legnagyobbnak, minőségében igen színvonalasnak minősített tematikus kollekció, amely 58 kortárs lengyel, magyar, szlovák és ukrán nemzetiségű alkotó grátisz munkája. Máig mintegy 30 hazai és külföldi tárlat megnyitón sikerült feleleveníteniük a 100 évvel korábbi eseményeket, a hazájukért küzdő és életüket áldozó katonák sorsát.
SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT!!! - hirdeti az alapítvány és teszi le folyamatosan e szavak mellé a kézjegyét. KÖSZÖNET a MŰVÉSZ csapat minden tagjának.

Kep

Vissza


2017.12.26. 22:02

Kep

Bye-Bye 2017 with Wex

Nyilvános · Amadeus Cafe szervezésében
szombat, 20:00–2:00
december 30., 20:00–december 31., 2:00

Vissza


2017.12.25. 12:43

Kep
Karsay István:

Dan Clark
A cirkusz

A jó ember életének ez a legjava,
a szeretet és jóság kicsiny, névtelen,
gyorsan elfeledett cselekedetei.

   William Wurdsworth
Egyszer, még kamasz koromban, apámmal cirkuszjegyért álltunk sorba. Végül már csak egyetlen család volt köztünk és a pénztárablak között. Az a família mély benyomást tett rám. Nyolc gyerek szorongott a sorban, egyik sem látszott többnek tizenkét évesnél. Lerítt róluk, hogy nem dúskálnak. A ruhájuk olcsó, de tiszta. Jól nevelten vártak a sorukra, kettesével kézen fogva álltak a szüleik mögött. Izgatottan suttogtak a bohócokról, elefántok és más, aznap este műsorra kerülő látványosságokról. Érezhetően soha nem jártak még cirkuszban. Ez az este fiatal életük fénypontjának ígérkezett.

Az apa meg az anya vezette a kis csapatot, keblük dagadt a büszkeségtől. Az asszony fogta a férje kezét, felnézve rá, mintha azt mondaná: „Te vagy az én ezüstpáncélos lovagom”. A férfi mosolyogva sütkérezett a dicsfényben, a tekintete visszatükrözte felesége néma lelkesedését.

A pénztárosnő megkérdezte, hány jegyet kérnek.

- Nyolc gyerek-, és két felnőttjegyet legyen szíves – vágta ki peckesen az apa -, hogy elvihessem cirkuszba az egész családomat.

A jegyár hallatán az asszony eleresztette férje kezét, lehorgasztotta a fejét, a férfi ajka remegni kezdett.

- Mennyit mondott? – hajolt kissé közelebb.

A pénztárosnő megismételte az összeget. Nem volt náluk annyi.

Hogyan közölhette volna az apa nyolc csemetéjével, hogy nincs elég pénze a cirkuszra? A körülmények láttán apám a zsebébe nyúlt, előhúzott egy húszdollárost, és leejtette a földre. (Tudni kell, hogy semmiféle értelemben nem számítottunk tehetősnek!) Lehajolt, felvette a bankjegyet és megkocogtatta a férfi vállát.

- Elnézést uram, ez a zsebéből esett ki. A férfi pontosan tudta, mi történt. Eszébe se jutott volna kérni, az önkéntes segítséget mégis elfogadta kétségbeejtően szorult helyzetében. Mélyen apám szemébe nézett, két kezébe fogta apám jobbját, megmarkolta a húszast, s egy könnycsepp gördült le arcán:

- Köszönöm, kedves uram. Ez rengeteget jelent nekünk.

Visszaballagtunk az autónkhoz, és hazahajtottunk. Aznap este számunkra elmaradt a cirkusz, mégsem éreztük úgy, hogy lemeradtunk volna valamiről.

Vissza


2017.12.25. 11:39

Meghitt, áldott Karácsonyt kívánunk Mindenkinek!

  Kep

Vissza


2017.12.23. 19:28

Kep
Majláth Béla: Múltidézés

109 esztendővel ezelőtt robogott be az első gőzmozdony Kossuthfalvára

1908. december 23-án jeles-, és sorsfordító napra ébredt a falu. Várva várt ünnep volt ez: a „Vasszekér” diadala, mely beérte falunkat is. Akár korábban is jöhetett volna, de őseink – mint mindig – vitatkoztak, idegenkedtek és féltek a vasúttól. A századforduló után egyre időszerűbbé vált az új közlekedési- és áruszállítási rendszer kiépítése, de a falu vezetői (bár mélyen vallásosak voltak) babonásan és vehemens módon elutasították az „ördögi masina” községünkben való térhódításának még a gondolatát is. Miután alaposan meggyőződtek róla, hogy a „lokomotíva” mégsem ördögi találmány, még mindig megmaradt az aggodalom, hogy majd lángra lobbantja a sínek mellett húzódó búzamezőket a mozdonyból kicsapó szikra és lángnyelv. Nagyon nehezen adták be a derekukat. Ezzel persze nem voltak egyedül, Csantavér és Új-Verbász is hasonló ellenérveken évődött. Végül, 1906. augusztus 4-én megválasztották a vasútbejáró bizottságot, majd rövidesen elindult az építkezés. Kossuthfalva 200.000 koronával járult hozzá az építési költségekhez (ez akkortájt egy elképesztően nagy vagyonnal ért fel). Ebben az időben Belgium után, Magyarország rendelkezett a legsűrűbb vasúti hálózattal Európában. A Szabadka-Cservenkai vasútvonalat annak hőskorában, előszeretettel nevezte a köznyelv Betyár járatnak is, mely arra utalt, hogy éjszakánként már csak kétes egyének utazgattak rajta. A Cservenka környéki német ajkú lakosok pedig Zucker-Bahn-nak nevezték, utalva ezzel a cukorrépa szállítás fő útvonalára. Hetven évvel később, (1978 nyarán) a gazdasági fellendülés hevében és mámorában, hogy, hogy sem, hirtelen bebizonyosodott róla, hogy veszteséges vasúti vonal, és az újvidéki székhelyű Vasúti Szállítmányozási Szervezet javaslatára, valamint a tartományi kormány beleegyezésével elrendelték 14 vajdasági vasútvonal megszüntetését a következő évtől kezdődően. A szabadkai körzetben ennek kettő vasúti vonal esett áldozatul: A Csantavér-Nagyfény szakasz (9 km), és a Szabadka-Cservenka vasútvonal (62 km.) Bár 100 évvel korábban is már kávédarálónak csúfolták, az alig döcögő vicinálist, de mi mégis nosztalgiával emlékezünk rá.

A Szabdka-Cservenka vasútvonal állomásai: (Vasúti vonalszám: 827)
1908-1979

Szabadka 0 km,
Szabadka-közkorház 4 km,
Kisvörösegyháza (Hrvatski Majur) 12 km,
Mikićevo 15 km,
Kisvörösegyháza megállóhely 17 km,
Vámtelek (Pavlovac) 19 km,
Györgyén 23 km,
Györgyéni tanyák 25 km,
Pacséri szállás 29 km,
Pacsér 32 km,
Bácskossuthfalva 35 km,
Angyalbandi (Felső Roglaticza) 42 km,
Alsó Roglaticza 46 km,
Istenhozott (Srednji Salaš) 48 km,
Duboka 50 km,
Geyer szállás 52 km,
Istenvelünk (Nova Crvenka – László szállás) 54 km,
Cservenkai téglagyár 59 km,
Cservenka 62 km.

Kep
(Fényképen: a bácskossuthfalvi vasútállomás épülete, a lebontást megelőzően)

Vissza


2017.12.22. 10:16

Kazinczy Paszterkó Diana:

20 éves a VaMaDiSz

Amit a közösségért, egymásért, a jövőnkért teszel, azért köszönet nem jár, de a végén csak az marad meg...

Kep Kep

Vissza


2017.12.21. 15:38

Karácsonyi koncert Bácskossuthfalván 01


   Video by nzyang No. 235

   Karácsonyi koncert Bácskossuthfalván 02


   Video by nzyang No. 236

Vissza


2017.12.19. 21:06

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Jutott belőle mégës,
mégse maradt mëg…

Adventi fogfájásos vidámság

SOROLÓ

„Ki tudja, merre, merre visz a végzet…” A Székely himnusz szövegét 1921-ben Csanády György írta és Mihalik Kálmán zenésítette meg. Aligha akad a világon egy hasonlóan népszerű új keletű dallam, mint ez. A székelyek körében futótűzszerűen elterjedt, teljes beleéléssel énekelhető, szívdobogtató, könnyfakasztó, érzelmes hazafias műdal, amely Csaba királyfi gyermekeiről szól, és a mai napig töretlenül népszerű. Tetszik ez, vagy sem…

Kep

ÖNTUDATOSAK

A székelykevei gyerekek közül sokan, az iskolában vagy odahaza a szüleiktől, többnyire idejében megtanulják, később betéve tudják az őseik történetét, amely az 1764. évi madéfalvi veszedelemmel vette kezdetét. Nemcsak Nyírő József írta meg nagyszerű regényében, hanem Barabás Pál egykori székelykevei állatorvosunk is. Azaz Farkas Pali bácsi, akinek a majd háromszáz oldalasra duzzadt romantikus történelmi regényét máig nem sikerült kiadni.

Tehát, e gyerekek jól tudják, hogy őseiket a SICULICIDIUM (székelyölés) utáni években főként csíki és háromszéki falvakból menekült, évtizedig bujdosó székely családokból verbuválták. Akik Hadik András, Erdély gubernátora parancsolatára, mégis leginkább Mártonffy Mór néhai plébános rábeszélésének engedve, Bukovinában a Szucsáva mentén öt magyar falut alapítottak: Fogadjistent, Istensegítset, Hadikfalvát, Andrásfalvát és Józseffalvát.

A bukovinai székely közösség az erdélyitől való sok évtizedes elszakítottsága következtében ritkás rokonságot tartott. De a módosult életviteli körülmények következtében, a hagyományokat tisztelő, megtartó és művelő erejének segítségével, a népi kultúrája révén újult meg. Elsősorban az ízes, a többitől jól megkülönböztethető, jellegzetes bukovinai székely nyelvezetet és az újra rétegelt népdalos, népmesés, szájhagyományos műveltséget eredményezte. Nem is beszélve a lassacskán átalakult népviseletről. Minthogy két és fél évszázadon át mesterséges megosztottságban éltek, a nyelvi/kulturális elszigeteltségük és a szaporaságuk, fokozatos elszegényedésük következményeként az 1880-as évek elején végül elkezdődött a kényszerű kirajzásuk is. A többszöri széttelepülések ellenére e népcsoportot egységesen bukovinai székelynek mondják. De a szélrózsa minden irányába történő kivándorlások következtében az egyiket dévainak, a másikat völgységinek, a harmadikat al-dunainak nevezték el. Mint valami furfangos népmesében…

Az Al-Duna területére való kirajzás 1882–83-ban történt. A Pancsova környéki irtásokon ekkortájt alapították a három ma is létező települést, Hertelendyfalvát, Sándoregyházát és végül Székelykevét. Őket a századforduló után követték a Déva környékére (Csernakeresztúr) telepítettek, valamint a trianoni békekötés kudarcélménye után hamarosan a Kanadába és Brazíliába kivándorolni szándékozók kisebb létszámú csoportjai is. A második világháború alatt, 1941-ben Magyarország a második bécsi döntés nyomán átmenetileg visszaszerezte a Délvidék egy részét is. A Bácska visszanyerésével a bukovinai öt magyar falu maradék székelysége lehetőséget kapott a végső hazatérésre. Majd két tucat faluba ültették őket: főként a korábbiakban nagy erőkkel betelepített dobrovoljácok kiürített házaiba. A háború végére viszont e székelyeknek kellett elmenekülniük, a jugoszláv partizánok és az oroszok elől. A Dunántúlra, Tolnába, Baranyába, Bács-Kiskun megye falvaiba. Végül a völgységi németek kitelepítésével Bonyhád városába, Bátaszék, Hidas, Hőgyész, Izmény, Kakasd, Csátalja, Zomba, Kéty nevű falvakba kerültek. Szép számban élnek ma Nyugat-Európa több országában, sőt Amerikában, Kanadában, Ausztráliában is. Viszontagságaikról pedig számottevő irodalmi művek beszélnek. Hosszasan felolvasni vagy rangsorolni lehetne azon neveket, könyveket, szociográfiai tanulmányokat, dolgozatokat, szépirodalmi műveket, amelyek érthetővé és átérezhetővé teszik az évszázadokon átívelő megpróbáltatásaikat. A bukovinai székelyek küzdelmeit a megmaradásért.

Ami a legszembeszökőbb, hogy a közösségeik továbbra is sérülékenyek, mert hiszen többszöri kirajzás után is a völgységi székelyeket kivéve a többiek kisebbségi sorsban maradtak. Jelenleg szerte a világon mintegy 35 000 bukovinai származású székely élhet. Megközelítőleg 25 000 bukovinai székely Magyarországon vagy a szórványvidékeken. Jutott belőlük tehát szinte mindenüvé. Csak Bukovina maradt székelyek nélkül. Erre még találós kérdés is született:

– Jutott belőle mégës, mégse maradt mëg. Na, mi az?

– Hát, Bukovina!

HÁROMFALU

Őseik 1882–83-ban a „csángó láz” nyomán töltésépítőkként telepedtek meg az Al-Duna kanyarulatának mocsaraiban, a délvidéki Pancsova és Kovin (Temeskubin, Kevevára) közötti szakaszon, és nemcsak megélhetésük miatt, hanem az otthonteremtés céljából is képesek voltak az árvízveszélyes lapályok, mocsarak lecsapolására. Falvakat emeltek az ingoványon: Hertelendyfalvát, Sándoregyházát és Székelykevét.

Az Al-Duna mocsaras területére egykor mintegy négyezren települtek. Úgy tűnik, ennek még fittyet hánytak, mert a gyermekvállalási készségük miatt nem volt kérdéses számukra a megmaradás. Mára azonban tényleg maroknyian maradtak, és ez aggodalomra ad okot. Az al-dunaiak száma ugyanis a megközelítőleg a százhúsz évvel ezelőtti négyezres létszámra esett vissza. A láthatatlan ellenség a legveszélyesebb. Már hiába a veszekedve is összetartás, a paltyén-bolgárokkal való jótékony keveredésünk, a szellemi örökségünk ápolása, a jól konzervált tájszólásos nyelvezetünk. Ma a vélt erőnk és a valós gyengeségünk egyszerre mutatkoznak meg.

Hogy mi a jó mindebben? Az, hogy a bajok felismerése miatt még van esélyünk, hogy ellenálljunk a végső elfogyásnak. De az is biztató dolog, hogy mindig a megmaradáson törjük az eszünket. Az iparkodásunk nem lehet hasz(on)talan.

HÓBAN FAGYOSKODVA, SÁRBAN CSUBUKOLVA

Húsz-huszonegy esztendeje, amikor még tartott a délszláv háború, Székelykevén Fiser János plébános, esperes, segédlettel kitalálta: a faluban fel kell újítani a bukovinai betlehemezés különlegesen szép szokását, amelyet már-már befedett a feledés homálya. Ebből kerekedett ki a Dél-bánáti Betlehemes Találkozó, a szórvány betlehemezőinek hihetetlenül népes seregével…

De most kíváncsiak lettünk: vajon lesz-e idén Székelyen betlehemezés? Csilingelő hangon elénekelik-e kisdiákjaink újra azokat a mágikus tisztasággal összegyúrt, rímes, rigmusos, archaikus szövegeket, amelyeket még eleink hoztak el magukkal? Házhoz viszik-e megint Jézuska születésének a hírét? Ha már nem, akkor szomorúan gondolunk vissza azokra a régi, vígságos karácsonyi ünnepekre, amikor hóban fagyoskodva, sárban csubukolva, háztól házig jártak, és énekelték tiszta szívből:

  „Hëj, víg juhászok, csordások,
  Serkedëznek a források.
  De gyönyörű ez az éjjel,
  Bár tekintsetëk csak széjjel…"


És ha idén mégis felhangozna az angyali énekük, hát a Jóisten áldja meg őket. Ezerszer is: a szívükért, az angyali hitükért, a túlélésükért, a jövőbe vetett bizodalmukért, a reményteli megmaradásukért.

Ámen.

Vissza


2017.12.19. 11:46

    Kep
    Artist: Nagy Nzyang Zoltán - Csendélet nzyang-módra - Still life in nzyang mode

Vissza


2017.12.19. 11:07

Kep

Poszthumusz most – is
Nyilvános · zEtna Kiadó szervezésében
december 22.
péntek, 19:00–21:00

A zEtna XVIII. évfolyamzáró felolvasóestje Döme Szabolcs, Hernyák Zsóka, Kormányos Ákos, Lázár-Szűcs Anikó, Lennert Móger Tímea, Mészáros Anikó, Szabó Palócz Attila, Szögi Csaba és Wilhelm Józef részvételével.

Vissza


2017.12.18. 00:12

Kep
Ana Fafulic

Pozivam Vas na otvaranje izložbe slika BUDJENJE SVETLOSTI, 24.decembra u 19h, galerija Art for all. Dobrodošli!

  Kep

Vissza


2017.12.17. 22:50

BETLEHEMES JÁTÉK A FALUBAN

Bácskossuthfalván az Ady Endre Művelődési Központ szervezésében a Kalamajka néptánccsoport tagjai
2017. DECEMBER 17-ÉN, VASÁRNAP
BETLEHEMES JÁTÉKKAL
JÁRTÁK A FALUT.

Három, 14 fős csoport, 9.00 órakor indult és a faluban ellátogatott azokhoz a családokhoz, akik fogadták a betlehemező gyerekeket.

Kep Kep
Kep Kep
(fotó: nzyang)

MEGNÉZEM A TÖBBI KÉPET IS...

Vissza


2017.12.16. 13:56

Kep

Christmas Art Market
Nyilvános · Painters Palace szervezésében
2017. 12. 16.
15:00–22:00

::: Art Market at Painters Palace ::::

Get your artsy Christmas Gifts! Whether its be postcards or prints, handcrafted bits, posters and original pieces you are treating yourself to this Christmas.
We have it all, plus music, food, drinks and other activities!
See you all on Saturday!

If you would like to have your artwork and handicrafts for sale in this market then please contact us for details!

Vissza


2017.12.16. 11:47

Kep
Karsay István:

A büszke tölgyfa

Volt egyszer egy Köröskörül erdőben egy Sudár, fiatal tölgyfa. Kék ég felé nyújtózkodott, lombjain át arany napfényt szitálgatott, és erős gyökerével a föld minden erejét magába szívta. Ő volt a legszebb az erdőn. A madarak vágyakozva nézték erős Ágai hajlását, védelmező lombját. Szerettek volna rá fészket rakni, de a tölgyfa dölyfösen rázta magát.
- Hess innen, hangos népség! Nem leszek fészektartó! Szép koronám nem ilyenre termett. Hess, Hess!
Még a pihenő madárkát sem tűrte meg az ága hegyén, és ha olykor egy-egy tudatlan kis jövevény mégis próbálkozott rajta a fészekrakással, a büszke tölgy lerázta magáról a félig elkészült madárfészket. Őszidőben a mókusok vidáman felkapaszkodtak a derekára, és szépen kérték:
- Olyan éhesek vagyunk! Adj egy kis makkot!
A tölgyfa akkorát reccsent mérgében, hogy a mókuskák ijedtükben majdnem lepotyogtak róla. Csak a hízelgő szél tudott befurakodni a lombjai közé. Annak a duruzsolását hallgatta reggeltől estig. Lassan mindenki elkerülte. Már az őz sem mert a kérgéhez törleszkedni.
- Igazán mondom, egyszer a saját szememmel láttam mellette kibújni egy gombát a földből, de amint észrevette, hogy hol van, gyorsan kalapot emelt, és elgyalogolt máshova. Képzeljétek! ... már az árnyéka sem kellett senkinek!
Egy darabig így is Megvolt a tölgyfa. Hanem idővel az Évgyűrűk vastagítani kezdték a derekát, és - tetszett vagy nem tetszett - belebújt a kukac. Hosszú éjszakákon át kegyetlenül rágta. A tölgyfa hasogató fájdalmakra ébredt. Tavasz volt akkoriban. Minden fa boldogan érezte magában az új nedvek keringését, csak a tölgyfa állt rosszkedvűen, magányosan, szárazon. A féreg egyre jobban gyötörte.
- Ó, jaj nekem - sóhajtotta -, elpusztulok!
Keserves nyögését meghallotta a közelben tanyázó mókusasszonyka. Tüstént abbahagyta fiacskái mosdatását.
- Miért nem szóltál, hogy beteg vagy? - Kérdezte sajnálkozva. - Mindjárt idehívom Harkály doktort!
- Nem kell! Nem kell! - Hadonászott a fa. - Biztosan bosszút állna rajtam, és összevagdalna a csőrével, amiért nem engedtem be az odúmba.
- Ugyan, mit képzelsz? - Csóválta a fejét a mókus, és azért is elfutott a harkályért.
Harkály doktor tüstént ott termett. Még pici, piros sapkáját sem vette le a fejéről. Nem sokat törődött a tölgyfa nyögésével. Végigkúszott rajta, körbekopogtatta, Azután egy helyen megállt, és erős csőrét mélyen a kérgébe ütötte.
- Megvagy, mihaszna férge!
Ügyesen kiemelte, és - volt nincs! - Már el is tüntette éhes kis begyében. A tölgyfa felsóhajtott:
- Jobban vagyok!
- Körös-körül őzek, leskelődtek mókusok, madarak figyelték, hogy mi lesz. Mindenki örült, amikor a doktor bekapta a kukacot. A tölgyfa pedig csodálkozva kérdezte:

- Miért segítettél rajtam? Hiszen énrám mindenki haragszik!
Erre a körülállók kacagni kezdtek, és a harangvirágok összekoccantották fejecskéjüket.
- Ó, te tölgyfa! Senki sem haragszik rád, hanem te haragudtál az egész világra!
Harkály doktor hozzátette:
- Beteg voltál, de most már meggyógyulsz. Orvosságot is rendeltem: sok vidámságra, madárdalra van szükséged.
- Meglesz! Meglesz! - Kiáltották az állatok, és mindjárt körültáncolták. A Tölgyfa nagyon sokáig nem tudott szólni, csak állt közöttük, szégyenkezve. Aztán egyszer csak gondolt egyet, és kitárta ág-karjait a madarak felé:
- Gyertek ide, hozzám!
Azok nyomban odasereglettek, és örömükben olyan vidáman kezdtek csivitelni, füttyögetni, énekelni, mintha mi sem történt volna.

(Fésűs Éva: Az ezüsthegedű c. mesekönyvéből)

Vissza


2017.12.15. 19:42

WELCOME Ana Fafulic, REPRESENTATIVE WE ARE SOLELY ON THE SIDE OF PEACE SERBIA 2017-18.

  Kep

Vissza


2017.12.15. 19:08

  Kep

Vissza


2017.12.15. 18:31

Németh ‎István :
2017. 12. 15.

Emlékezet a Hősökre 1914-1918 - Ecsettel a Békéért

Kep Kep

Tisztelt Érdeklődők:

Az I. vh-s festménykiállítás sorozat illetve kollekció gyarapítása 2014-2018 közötti időszakban - jelenleg lekötött időpontjaink (a kérdőjeles adatok még nem véglegesek):

január 03. Zentai úti Ált Iskola Szfvár
január 05. Szabadegyháza Műv. Ház
február 09.-28. Vereb Műv. Ház
március Sárospatak ???
március 05. Szeged Hattyas - Klebelsberg Műv. Ház.
április 23. Szeged Agria
május 23. Oroszlány
június 25. Szfvár Szt István Műv. Ház
szeptember 06. Bardejov
szeptember 29. Stropkov
??? Rozvadow (PL) ???
??? nov. 11. Opole ???
??? Nagymegyer (Sk) ???

= de folyamatban vannak további tárgyalások...
= Törekvésünk, az eddigi lengyel, szlovák helyszínek mellé erdélyi és szlovén, olasz térségek illetve újabb hazai települések, iskolák felé elmozdulás.
Egyéb szempontok:
= nem új keletű, ám fontos (bár rendkívül forrás függő) tervünk az alkotókról és képekről új kiadvány (katalógus? album?) készítése.
= augusztusban Bánk (esetlegesen Fehérvár vagy Szeged) alkotó tábor – I. vh. festmény kollekció bővítés – Simon M. Veronika és csapata, valamint Anna Simkulicova és partnerei (vagy pályázati forrás esetén Slo illetve Sk helyszínnel)

Kep Kep

Szívesen látunk minden korábbi és új művész partnert, aki e nemzetközi projektnek részese kíván lenni. Számítunk olyan jelentkezőkre is, akik helyszínt tudnak biztosítani egy tárlatnak. (nim)

Vissza


2017.12.15. 13:16

December 17-én helyi közösségi választások Topolya községben


Videó
Közügyek (Pannon RTV) - Vendégek: Fremond Árpád, a VMSZ topolyai községi elnöke és Kislinder Gábor, Topolya polgármestere.

Vissza


2017.12.15. 12:43

Kep

IV. Kisüsti verseny és I. Kocsonya Fesztivál
Nyilvános · Gabriella Gogolyák szervezésében
2018. január 27., 12:00–21:00

Bácskossuthfalván 2018-ban ismét megrendezik a pálinka mustrát.
A benevezéseket 2018. január 19-ig várjuk, ezúttal több helyszínen lesz lehetőség a mintákat leadni:

- Bácskossuthfalván a helyi közösségben (Pacséri út 2.) munkanapokon 7.00-14.00 óráig Gogolyák Gabriellánál (063-173-83-61)
-Topolyán a Turisztikai irodában (Fő utca 12.) munkanapokon 8.00-14.00 óráig Lovra Balázsnál (711-020)
-Temerinbe a Kertbarátkör irodájában (Népfront utca 82.) munkanapokon 9.00-12.00 óráig (063-577-705)
-Zentán a Gazdakör irodájában (Dózsa György utca 34.) munkanapokon 8.00-13.00 óráig (024-817-008)
-Zomborban Budai Istvánnál, Petra Drapšina utca 16, telefon 063-779-35-76
-Palicson, Sinka Ferencnél, Boško Buha utca 9. telefon 024/754-979
-Szegeden Németh Józsefnél, Hattyasi Szivattyútelep, telefon +36 30-206-70-84

Benevezési díj fél liter pálinka és 200 dinár fajtánként. A mintát tartalmazó üvegen levő címkén fel kell tüntetni a nevet, a pálinka fajtáját (vegyes pálinka esetében, hogy milyen gyümölcsökből készült), az évjáratot és a helységet. A zsűri (nem falubeliekből álló) január 20-án véleményezi a leadott pálinka mintákat és az ünnepélyes díjkiosztóra január 27-én 16.00 órakor kerül sor az ECHO Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban. A Fesztivál legjobb pálinkája és a Falu legjobb pálinkája értékes dijat kap: Két fő részére két éjszakás wellness hétvégét Egerben a Szent István hotelben.

A díjkiosztó ünnepséget kultúrműsor színesíti majd és újdonság lesz az I. Kocsonya Fesztivál. Várjuk a jelentkezőket, akik a pálinka mellett kocsonyával is beneveznek. Három kategóriában lehet benevezni:1. Hagyományos kocsonya (sertés húsból), 2. Kocsonya különlegességek (halkocsonya, báránykocsonya, borjúkocsonya, pulykakocsonya, szárnyas belsőség kocsonya).3. Étel-ital harmónia (kocsonya és pálinka). A kocsonyákat zsűriztetésre január 26-án délután 17.00-19.00 óra között lehet leadni az ECHO Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban. Egységtálakban lehet leadni a kocsonyamintákat és ezeket az egységtálakat a Helyi közösségben lehet átvenni Gogolyák Gabriellánál 2018. január 8-tól munkanapokon 7.00-14.00 óráig.

Zsűrizési szempontok:
1. Étel külső megjelenése
2. A kocsonya színe, illata, állaga
3. Íz világa, aromája
4. Fűszerezése a fajtára utaló jegyek
5. Ha van pálinka is hozzá akkor az összekóstolást is elvégzi a zsűri (kocsonyát a pálinkával)
A kocsonyánál három díjat oszt ki a szakmai zsűri: A legjobb hagyományos kocsonya, a legjobb kocsonya különlegesség és a legharmonikusab étel-ital. A versenyeken értékes dijakat osztunk ki.

A rendezvény szervezői a Rizling Egyesület és az Ady Endre Művelődési Központ.
Bővebb információ: 024/741-127 vagy 063-173-83-61 Gogolyák Gabriellánál vagy 063-683-761 Fábrik Attilánál.

Vissza


2017.12.15. 12:26

Kep
Nyilvános · Klein house / social bar & art gallery szervezésében
Štrosmajerova u. 9., 24000 Szabadka
december 15. - 20:00–23:59

Vass Szabolcs: Pszeudo primitív maszkok
Michael Houellebouecq posztapokaliptikus klónjai


Vass Szabolcs 1992-ben született Topolyán. 2011-ben fejezett az újvidéki „Bogdan Šuput” formatervezői szakközépiskola tervezőgrafikai szakán. Ezek után felvételt nyert a Művészeti Akadémia képgrafika szakára és 2017-ben diplomált prof. Zoran Todović osztályában. Jelenleg másodfokú akadémiai képzés hallgatója Iparművészet és dizájn szakon. Felkészítő tanára prof. Dragan Bibin. Munkáit a szimbólumhasználat, erősen kifejező szociális érzékenység, politikai éleslátás és társadalomkritika jellemzi. Mindez festmény, rajz, kerámia, digitális kép, performansz és installáció formájában manifesztálódik. Egy időben illusztrátor a mashol.net online nemzetközi lapszemlénél. A Dombos Visual művésztelep koordinátora. Abszolút dilettáns DJ.
Kishegyesen él.

A kiállítást megnyitja: Virág Gábor

Afterparty: Hot Cheese Concept
Bandi Craft Beer Promo

Vissza


2017.12.15. 12:20

Kep

Afrika alakú. Döme Szabolccsal a Klein House-ban
Nyilvános · Klein house / social bar & art gallery és zEtna Kiadó szervezésében
December 16.
17:00 –18:00


Klein House égisze alatt sorra kerülő karácsonyi könyves szemlén és könyvvásáron kiadónk egy könyv feletti beszélgetés erejéig Döme Szabolcs A felhő neve c. novelláskötetét fogja bemutatni. A szerzővel Mészáros Anikó és Beszédes István beszélget. Az olvasó a délután és az este során a Forum és az Életjel kötetei mellett zEtna-könyveket is talál majd. Akinek régebbi kötetre volna szüksége, jelezze!
Kiadványaink listája itt: http://www.zetna.org/zek/folyoiratok/62/pub.html

Vissza


2017.12.15. 12:12

Kep

Q-Art Live Concert at Amadeus Cafe
December 16 - 21:00 órakor · Amadeus Cafe · Bácskossuthfalva

Vissza


2017.12.15. 12:05

Kep

VIII. Papp Dániel Irodalmi Est
Nyilvános · Éva Crnkovity szervezésében
december 16.
15:00 –16:00

Meghívó

A Moravicai Értelmiségi Fórum szeretettel meghívja Önt és kedves családját, barátait

2017. december 16-án (szombat) 15.00 órára

irodalmi műsorunkra az Echo Gyermek- és Ifjúsági Központba (Ifjúság u. 2.) a VIII. Papp Dániel irodalmi estre.

Program:


Köszöntő


 • Dr. Ispánovics Csapó Julianna „Semmis” helyek, furcsa figurák Papp Dániel szövegvilágában c. előadása (Újvidéki Egyetem BTK)
 • Dr. Utasi Csilla A képzőművészeti látás B. Szabó György írásaiban (Újvidéki Egyetem BTK)
 • Kocsis Lenke PhD-hallgató A Maszat-hegyen innen és túl. Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregényéről c. előadása (Újvidéki Egyetem BTK)
 • A VIII. Papp Dániel-emlékest alkalmából meghirdetett fogalmazás-, esszé- és novellaíró pályázat eredményhirdetése

Díjátadó

Tisztelettel:
Dr. Crnkovity Gábor - elnök

Vissza


2017.12.15. 11:47

Kep
Fremond Árpád:
2017. 12. 15.

Az Ipari Parkunk fejlesztése is jól halad Topolya községben. 2018-ban újabb komoly beruhazók érkeznek. Nem tétlenkedünk, hisz azt ígértük a választópolgároknak, hogy keményen fogunk dolgozni céljaink megvalosításán. Reméljük támogatnak bennünket továbbra is!


Közügyek (Pannon RTV) - Vendég Fazekas Róbert, az Első Vajdasági Ipari Park - Logisztikai Központ Kft., igazgatóhelyettese
VIDEÓ

Vissza


2017.12.15. 11:34

Kep
Cservenák Pál:
2017. 12. 15.

Azon gondolkodom,
hogy hová jutottunk mi topolyai polgárok,mi mindent lehet velünk megtenni büntetlenül?Pár nappal ezelőtt töménytelen mennyiségű szennyet engedtek a Krivajba ma pedig mértéktelenül árasszák a mérgező bűzös anyagot a levegőbe.Hová mennyünk mi egyszerű emberek hiszen a vezetőnk nem szólalnak meg,nem tiltakoznak ,nem tesznek semmit!

Kep

Vissza


2017.12.14. 23:41

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

„Serkenj, lelkëm, mély álmodból”

Vidám advent szabadon

A múlt század hatvanas éveitől kezdve valósággal meglepték a néprajzkutatók az al-dunai három falut, Székelykevét, Hertelendyfalvát és Sándoregyházát (vagy, ahogy mostanság emlegetik, az aligmagyar Ivánovát). Híre ment az első, Újvidékre szerződött magyar tanszékes hallgatók révén, hogy az al-dunai székely falvak valóságos tárháza a néprajzi kincseknek. Volt ebben némi legendásság, de a sajátos erdélyi gyökerű népi kultúrájuk maradékát is érdekfeszítőnek találták az érdeklődők, akik konyítottak a népi kultúrához. Tehát a hatvanas évektől megindult a hagyományok és a népdalok tudatos gyűjtése a még népes falvakban.

Kep

A legelső gyűjtő, aki Székelt többször is megjárta, talán Kiss Lajos vajdasági néprajzkutató volt. Kitűnő tanítványa, Bodor Anikó népzenekutató szinte teljesen feldolgozta a gyűjtései anyagát, és végül sikerült is kiadnia a legjavát. Később Király Ernő zeneszerző is járt itt, neki első ízben sikerült is bakelitlemezre vinnie a moholi lakodalmat. Itt, a székely falvakban főként a lakodalmi szokások megörökítését tűzte ki céljául.

Természetesen utánuk is jártak errefelé az al-dunai székelyek zenéjére kíváncsi népdalgyűjtők. Többek még NagyMagyarország térképe szerint járták, otthonosan, az egykor
mocsaras vidéket. Annak ellenére, hogy a régi helyett meghúzott határok voltak érvényben. A történelem fintora, hogy a népeket minduntalan átlépi a határ. A hangszeres gyűjtés gazdag termést hozott, de a táncokat gyűjtők is haszonnal jártak. 1969-ben a vidéket járta Martin György és Vásárhelyi László népi táncos is. Ennek is köszönhető, hogy a hagyományos táncéletük kései formájára is fény derülhetett. Igaz, hogy megkopott, hogy ebben az idegen elemeknek már sokkal nagyobb volt a jelentőségük, mint a régi székely táncoknak. A divatozások következtében ugyanis ők már inkább a 19. századi németes-polgári divattáncokat ismerték a sajátjuknak. Míg a „hétfélés” nevű ciklus a közkedvelt táncuk lett, a legényes és páros silladrit alig ismerték, akkoriban már nem vallották a sajátjuknak.

A nyomukban 1984-ben kedvet kapott a gyűjtéshez Gajdos Ferenc és Sebő Ferenc is. Kóka Rozália nemcsak mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő, népdalénekes, néprajzkutató, hanem író is. Szerencsénkre kutatási területe a bukovinai székelyek és moldvai csángók néprajza. Néprajzi gyűjtéseket végzett Erdélyben, Moldvában, Bukovinában, majd a nyolcvanas évek második felétől az al-dunai és a Kanadába szakadt bukovinai székelyeknél is.

Kep

Modern kori hőseink, megmentőink tudták, érezték, hogy ha a gyűjtéssel késnek, lehet, hogy sok értéktől örökre elbúcsúzhatunk. Ezért „serkentek fel”, és ezt a legárvább déli tájegységet is alaposan átkutatták. Akkor a székeliek még mondták: „A ház mëg az udvar külön országba szakadtak. Még ganyézni se lehet rendësen.” De meg lehet próbálni, ha az ól sarkába kapaszkodik az ember.

Azóta elkészültek a legsikeresebb gyűjtőutak termését
jelölő kitűnő gyűjteményes kiadványaik. Az egykori fonográfhengerek helyett immár hangszalagok után gyártott bakelitlemezek, hangszalagok, lekottázott dolgozatok és könyvek
formájában. A legfontosabb eredmény mégis az volt, hogy az adatközlések után e vidékeken mindenütt újjáéledt és felpezsdült a hagyományápolás. Igény volt rá, csak ezt észre is kellett venni…

Székelykevén a leghitelesebb énekmondó Nyisztor Bertalanné János Rozália, Bíró Ferenc és Hompot János voltak. Nyisztor Bertalanné később Székelykevéről a völgységi Majosra költözött a rokonságához. Bíró Ferenc bácsi után az unokája ma is énekel. Hompot Jani bácsi templomjáró, istenfélő ember volt, ő inkább Bukovinából áthurcolt régi templomi énekeket közölt. Róla lehetne a legtöbbet mesélni most, mert a falu Hompot-féle költött adomákkal volt tele. Így például, hogy volt nekik egy olyan furfangos disznajuk, amelyik sehogy sem akarta levágatni magát. Mintha előérzete lett volna, karácsonytájt, disznóvágás idején mindig lefogyott. Amikor moslékval kínálták, csak kerülgette. Ha kukoricacsövet dobtak neki, béfarolt az ólba, mintha tűzcsóvával dobták volna meg. Azt mondták róla: „seggvel mënyën a vályuhoz”. Hompot Jani bácsi mégis azért volt híres, mert egy nagyon szép, mára a gyűjtők által közkinccsé tett karácsonyi népéneket hagyott a falu népére:

Serkenj, lelkëm, mély álmodból, vigyázz magadra!
Mert ma Urad jött ez világra szép váltságidra,
Drága kincsët hoz magával orvoslásidra.

Örülj, ha vóltál bánatba, immár én lelkëm!
Ne irtózzál tőle, én szívem, mert égi kincsként
Elérkëzëtt ma tehozzád erős këgyelëm.


Hertelendyfalván az adatközlő énekesek sora hosszabb volt, mert ők a református Andrásfalváról jöttek, ahol erőst nótás kedvű emberek éltek egykor. A leghíresebbek: Erőss Istvánné Kovács Teréz, Lőcsei Lajosné Bréti Erzsébet, Kovács Júlia, Nagy Márton, Kemény József, Varga Zsiga József, Biszak Samu, Biszak Csaba, Kerekes Andrásné Kuruc Veronika, Györfi Balázs és Borsos Tamás. Borsos Tamás zenetanárként hatalmas szervezőmunkát végzett mind a népzeneoktatásban, mind az élő hagyományok terjesztésében. Furcsamód, Hertelendyfalván voltak még szerb és román adatközlők is, akik az itteni magyar népi kultúra továbbhordozói voltak: Brezina Toma, Janjić Jaroslav és Ion Graciani!

Sándoregyháza székely népessége Hadikfalváról származott, Vámos Józsefné Basa Viktória és Ambrus Kati is, még 1969-ben Kiss Lajosnak énekelgettek. Ambrus Kati bukovinai kontyolót, mert emlékezett arra, ahogyan az 1900-as évek elején énekelték a menyasszonykísérés alkalmával. Lakodalmas táncnóta volt, amelyet komótosan, lassan, ingadozva jártak:

Addig élëm világomot,
Míg szél fújja pántlikámot.
A pántlika hosszú ruha,
Azt a szél is jobban fújja.


Vámos Józsefné Basa Viktória pedig azt, hogy:

Úgy elmënyëk, mëglássátok,
Soha hírëm nem halljátok.
Mikor hírëm hallanátok,
Akkor síromat ássátok!

Vissza


2017.12.14. 12:09

Kep
Majláth Béla: Múltidézés

Bácskossuthfalva első katonai felderítőgép pilótája: MOHAI LÁSZLÓ
(1905-1957) volt.

A képen pilóta bőrruhában látható, 85 évvel ezelőtt, a Jugoszláv Királyság légi erejének Breguet-A típusú gépével. A felderítőgép műszaki adatai: hossza: 9,61 m, magassága: 3,69 m, szárnyak fesztávolsága: 14,83 m, szárnyfelület: 50 m2, hatótáv: 800 km, személyzet: 2 fő, csúcsmagasság: 7200 m, szerkezeti tömeg: 1387 kg (felszálló tömeg: 2700 kg), csúcssebesség: 240 km/ó, fegyverzet: egy 7,7 mm-es Lewis forgatható géppuska a hátsó ülésben. Hajtómű: egy 613 Le-s (382,5 kW) Renault típusú, 12 hengeres V-motor.

Kep

Vissza


2017.12.14. 11:30

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk a Juhász Erzsébet Emlékév zárórendezvényére, amelyet

JE-REMIX - Topolya

címmel rendezünk meg
2017. december 15-én, pénteken, 18 óra kezdettel a topolyai Juhász Erzsébet Könyvtár padlástermében.

Közreműködik: Bencsik Orsolya, Benedek Miklós, Bíró Tímea, Fehér Miklós, Hernyák Zsóka, Komáromi Dóra, Patyerek Réka, Terék Anna és Váradi Ibolya

Az est moderátora: Patócs László

Az est keretében bemutatjuk Antal Szilárd-Csernik Előd- Miskolczy Rennė: Bőröm alatt a külvilág, érzed? című kisfilmjét

  Kep

Vissza


2017.12.14. 11:25

Új aszfalt réteget kapott az Ady Endre utca Bácskossuthfalván

Kep Kep

Vissza


2017.12.14. 11:08

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Minden egész eltörött
Filozofálgató, művésztelepi kisnapló

4.

Kep

„Mikor a szépet megismerik, felbukkan a rút is; mikor a jót megismerik, felbukkan a rossz is; Lét és nemlét szüli egymást, nehéz és könnyű megalkotja egymást, hosszú és rövid alakítja egymást, magas és mély kulcsolja egymást, sok hang összeolvasztja egymást, korábbi s későbbi követi egymást.”

(Lao-Ce: Tao Te King, avagy Az Út és Erény könyve, részlet. Fordította Weöres Sándor)

TOPOLYA

Az ötvenes évek kezdetén az új jugoszláv képzőművészet fejlődéséhez kedvezőbb viszonyok alakultak ki. Az erőltetett (orosz) szocreál művészeti törekvések ellenében, hivatalos politikai támogatással, ekkoriban változhatott meg a képzőművészek kötelezettsége a (jugoszláv) szocialista társadalom iránt.

A Zentai Művésztelep után, 1953-ban beindult az igen nagy jelentőséggel bíró Topolyai Művésztelep is (melynek születésnapja szeptember 22-ére esett). A kezdetektől fogva a művésztelepen szerencsére nem uralkodott el valamiféle elvárás a hagyományos ízlés kiszolgálására. A művészek pedig természetesen vállalták annak a húzóerőként működő törekvésnek a kockázatát, hogy ne a tömegek szolgálatában alkossanak. Inkább azon fáradoztak, hogy egyéni látásmódjukat kifejezve közelebb hozzák a művészeti alkotást a modern képzőművészet létező potenciális kedvelői rétegeihez. Az első művésztelepi munkában részt vevő alapító tagok a művésztelep krónikája szerint: Ács József, Miloš Bajić, Petrik Pál, Stevan Maksimović, Zoran és Boško Petrović voltak. A társaságuk folyton gyarapodott. Igazolni akarván a művésztelepi mozgalmak szükségességét, a későbbiekben szinte mindannyian részt vettek más alakuló vajdasági művésztelepek munkájában is.

A Topolyai Művésztelep alapító vezetője 1960-ig Dévics Imre (1922–1971) volt, akinek 1962-ben a Forum kiadónál megjelent kismonográfi áját csak elővezetőként lehetett értékelni. 1972-ben pedig Szilágyi Gábor írt biztató méltatást róla a Létünk folyóiratban. (Létünk, 1972/5.) 1973-ban a húszéves művésztelepi múltat A topolyai művésztelep húsz éve című jelentős, Szabadkán megjelent monográfi ájával Ipacs József dolgozta fel dokumentatív pontossággal. Az 1980-as évektől a művésztelep a Munkásegyetem keretébe került, ezután sok éven át Ádor Pál volt a vezetője, aki hozzáértéssel teremtette meg a kulturális és művészeti kapcsolatot Csongrád városával. Emiatt kapta meg 1999-ben Csongrád megye alkotói díját is. Jelenleg Zsáki István festőművészünk szervezi és irányítja jó érzékkel a Topolyai Művésztelep kiegyensúlyozott munkáját. A művésztelepnek mára felújított alkotóháza és tekintélyes gyűjteménye, képtára van. Működése során nagyszerű, lassan legendává váló művészeket vonultatott fel. Hosszasan sorolhatnánk őket, régieket és maiakat…

KÖZELÍTÉSEK, KÖVETÉSEK

Úgy tűnik, hogy a vajdasági művésztelepek javarészt ma is betöltik az egykori szerepvállalásukat. Megbecsülvén az egykori és a mai művészetszervezői erőfeszítéseket, több művészünk és művészettörténészünk is foglalkozott/foglalkozik a vajdasági művésztelepek bonyolult életrevalóságával. Ismét csak szemelvényesen említhetjük meg Bela Duranci, Baranyi Anna, Gulyás Gizella, Ninkov Kovačev Olga, Németh Ferenc művészettörténészeink nevét. De másokét is, akik hosszú ideje követik és elemzik a tájunkon megfogant legmodernebb művészi törekvéseket. Így egészen a konceptualizmusig (Bosch+Bosch, Matković, Szalma, Csernik, Ladik…) vagy a transzavantgárdig terjedő művészeti vonulatot. Beleértve az újfestészetben szorgoskodókét, például Bada Dada vagy Máriás Béla alkotói pályáját. Őket Szombathy Bálint „szépségkutató” művészünk elemezte, aki már a hetvenes évek végén nagy elhivatottsággal érdeklődött a világ időszerű művészi törekvései iránt. Vagy itt említhetjük meg Tolnai Ottó költőíró-esztétánkat, aki évtizedek óta a művészeti múltunkban kutakodik, képzőművészeti tanulmányaiban felejthetetlen líraisággal ecsetelvén a művészi miszticizmusunkat. Visszatekintve, igen mélyre ásott, és a hagyományos vajdasági művészeti múlttal kapcsolatosan ritka nagy tiszteletadással írt.

Művészetelemzőink nemcsak tanulmányozzák, hanem jól áttekinthető módon fel is dolgozták a tájunkon megfogant művészeti törekvéseket. Beleértve természetesen alkotóink opusait, művésztelepeink követhető múltját, valamint a jelen állapotokat is. A nevek hiánytalan sorolása jogos lenne, de ez a próbálkozás túlfeszítené az írás kereteit, így csupán szemel
vényesnek mondható. Kihagyhatatlan azonban, és meg kell még említenünk egyik legnagyszerűbb eredményét. Megnyugtatóan jó érzés kezünkben tartani Balázs-Arth Valéria példátlan szorgalommal összeállított és megírt, 2007-ben kiadott Délvidéki magyar képzőművészeti lexikonát: amely alaposságával mára kitűnő képzőművészeti tudástárunkká vált.

A vajdasági értelmiségieket, művészeinket eltéphetetlen szálak fűzik a régiójukhoz. Eléggé nyilvánvaló módon művészettörténészeink, lokálpatrióta esztétáink elemző érdeklődésének is a központjában állnak. Sokak küldetésszerűen dolgoznak a vajdasági képzőművészet hagyományainak teljes körű feldolgozásán. A művésztelepek időszerűsége és az egyedi művészeti törekvések fesztávjának feltérképezése minálunk mindig is terítéken volt. A teljességre való törekvés szinte lehetetlen vállalkozás, mégis nagy ívű, nemes szándékot és eltökéltséget jelent. AZ

IKAROSZOKRÓL

Nem csak a Durindó és a Gyöngyösbokréta fogant meg Bácskossuthfalván. Mára a művésztelepe is az ecsetek szilárd közösséget idéző, vaskos, erős kötege. Ide nyaranta a hivatásosak mellett rangos „autodidakta” művészeink is szívesen járnak el. A 9+1 első megtapasztalása óta ide vonatkozólag mindig előtüremkedik egy kellemetlen/ pofátlan kérdés is: miféle felfordulásokat okoz(hat) máig a profi zmus és a jó értelemben vett „amatörizmus” – lényegi, elkülönülésekre sarkalló – megosztó szerepköre szerte a világban? Így a világi vagy az egyetemes magyar művészetben is, és például minálunk. Talán mert még mindig bennünk

Kep

van a hagyományosság tisztelete/félsze, és inkább biztosra mennénk, az egykori akadémizmust cirógató, kései cizelláló szerepet betöltő művészeti akadémiák nyomvonalát követnénk. Azaz, a főiskolák kizárólagosságot diktáló tendenciáit. Amelyek – holott az autodidaktákat ma is „leválasztják” a hivatásos művészetről – mégis elismerik, hogy több mint egy évszázada már, hogy elfogadták, majd jószerivel be is kebelezték az egykor oly zavaró, túl bátor, félvad művészi törekvéseket. Amelyek viszont szemtelenül sutba vágták az akadémista szabályrendszert? Ők (is) egykor számkivetettek voltak. Ács József szavaival élve: Ikarosz is egykor amatőr volt…

A KONZERVATIVIZMUS ÁTKA

Egykor a konzervativizmust jelentő/gerjesztő magas mércéivel tűntek ki a tudományos precizitással dolgozó hagyományos művészeti iskolák, akadémiák. Amelyek azóta már számtalan őstehetséget löktek el, közösítettek ki maguk közül. Átmenetileg. A múlt századelőtől ugyanis megtöbbszöröződött azon autodidakta művészeknek a száma, akik nagy nyomást gyakoroltak a hivatalos művészeti vívmányokra. Kimozdítván őket netán a holtpontról. Gondoljunk csak Csontváry Kosztka Tivadarra, aki magányos volt, mert művésztársai rendre a perifériára igyekeztek szorítani őt. Vagy Kondor Bélára, akit a képzőművészeti főiskoláról maga Szőnyi István tanácsolt volna el: ha nem áll ki mellette a kevésbé népszerű, de jólelkű és zseniálisan jó művészi érzékkel megáldott Koff án Károly.

Vissza


2017.12.14. 10:42

Kep
Bárczis Mekdsz diákkör szervezésében

Mi tiszta szívvel várunk!
December 14.
Üllói út 1, Budapest, 1083
18:30–21:30

Kep

Kedves,
Gondos, szeretettel előmelegített helyed vár csütörtökön, a bárczis előkarácsony estéjén.
Kanapé, gőzölgő tea, puha takaró, jóakarat, otthon illata, sütemény és öröm…
Te is hangold a szíved e képpen:
- bújj karácsonyi pulcsiba
- hozz egy ajándékot 1000-2000ft értékben, amiért valaki megküzdhet.
(legyél eredeti, bögréje már mindenkinek lehet-love de no pressure)

Találkozzunk 18.30-kor a Klinikák metró megállónál!
Onnan együtt sétálunk a helyszínig. Ahol aztán megérkezünk, mint távoli bölcsek, letelepedünk, mint egyszerű pásztorok, és innentől már móka-kacagás vár.

Ebben a félévben, ez lesz az utolsó alkalom, hogy együtt találkozunk, úgy hogy mindenképpen gy e r e!

U.i.: Ha később jössz, dobj egy üzenetet, és megkapod a pontos címet. ;)

Vissza


2017.12.14. 10:25

Kep

Reményik Sándor: Végrendelet

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.

A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol - és mindenütt leszek.

Vissza


2017.12.13. 22:58

Kep
Marta Kiš Buterer:
2017. 12. 13.

Umetnost na i od papira

Poštovane koleginice i kolege!

Obaveštavam Vas da će se u subotu,16.decembra u 11 časova u OŠ”Petefi Šandor” u Novom Sadu održati 63. Izložba likovnih radova dece i omladine Srbije na temu ''Umetnost na i od papira'' u organizaciji “ Centra za likovno vaspitanje dece i omladine Vojvodine” kao i izložba sa stručnim skupom “Primeri dobre prakse” sa likovnim problemom “ Moj svet u boji i boje mog raspoloženja” u organizaciji “Društva likovnih pedagoga Vojvodine”.

Izložbu „ Umetnot na papiru I od papira” otvara Anamarija Viček, državni sekretar Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja Srbije.
Izložbu “Moj svet u boji I boje mog raspoloženja” otvara DR. Sanja Filipović Vanredni professor metodike likovnog vaspitanja i obrazovanja Akademije umetnosti u Beogradu i Novom Sadu.

Kep

Vissza


2017.12.13. 18:28

Kep

Veled vagyunk, Kristóf! S tobom smo Krištofe!


Nyilvános · Perpauer Alen és további 4 ember szervezésében
2017. december 22., 21:00–4:00
december 22., 21:00 – december 23., 4:00
Old Tisa Pub
Suboticki put 4, 24420 Magyarkanizsa

A Wemsical Serbia szervezésében jótékonysági koncert!
U organizaciji Wemsical Serbia humanitarni koncert!
Vojvodina All Star Jam Session Vol.1 @ OTP Ungarischekanizsa, with Szerda Árpád, Sóti Juli, Asztalos Kristóf, Hendrigz..., and many more, all together against disease.

Belépő, ulaznica: 200 rsd.

Segítsünk együtt a 23 éves magyarkanizsai Karapándzsity Kristófnak, aki non-Hodgkin limfómában szenved. A belépőjegy árával, illetve a helyszínen elhelyezett adománygyűjtő doboz tartalmával Te is támogathatod Kristófot!

Pomozimo zajedno Karapandžić Krištofu iz Kanjiže, koji boluje od non-Hodgkin limfoma. Sa cenom ulaznice, i sa kutijom za donacije možeš i ti da podržiš Krištofa!

További információk hamarosan!
Nove informacije uskoro!

***
Szabó Nikoletta:
Ha valaki szeretne segíteni, de nincs lehetősége részt venni az eseményen, erre a bankszámlaszámra tud utalni: 205-9001021226911-52

Ako neko nemoze da dodje, ali zeli da ucestvuje, uplatu moze da izvrsi na racun: 205-9001021226911-52
(Komercijalna banka)

Vissza


2017.12.13. 18:11

A Danilo Kis Színházi Műhely bemutatja
Nyilvános · Kálló Béla szervezésében
Skladište Omladinski Klub
Park Ferenca Rajhla 12a, 24000 Szabadka
DEC. 18.

Arany János születésének 200. évfordulójára
Kep

ARANYÉV

Szereplők:

Ágyas Ádám
Dudás Viktor
Lábadi Csilla
Pintér Fanny
Sótanyi Zsófia
Szabó Regina
Szecsei Tamás
Varga Andrea

és Tóth Péter Lóránt m.v (Radnóti díjas)

Osztályvezető tanár: Kálló Béla

A belépés ingyenes.

„Mi a mennydörgő mennykő jutott eszedbe, azt mondanod, hogy Toldi estéje utolsó munkád? Öcsém, a te fejedben még igen sok van, és ha magad szépszerével mindazt ki nem bocsátod, majd kiverem én, ne félj, akár bunkósbottal, akár kalapáccsal, amit választasz. Nekem pedig affélét többé ne írj, mert mindazon leveleidet, melyekben ilyesmik lesznek, fölbontatlanul küldöm vissza. Legelőször is kapj bele ismét Toldiba; ha már a fejét és a lábát megcsináltad, kötelességed a derekát is megcsinálni, különben vétkezel isten és ember ellen. Annak meg kell lennie, ha háromszor halsz is bele. Olvaszd egy nagyszerű egésszé.”

(Petőfi levele Aranynak, 1848. április 18.)

Vissza


2017.12.13. 17:58

Zalán Tibor: Páratlan nemzedéktelen (irodalmi est)

december 15.
péntek, 19:00–23:00
Csobánc utca 10., Budapest, 1086
Nyilvános · MERSZ KLUB szervezésében

Az undorgrund művészeti MERSZ KLUB meghív

Zalán Tibor
PÁRATLAN NEMZEDÉKTELEN
című irodalmi estjére

Beszélgetőtárs: Falcsik Mari

„Én
nem haldoklom
én így élek
nincs ebben gőg
sem alázat
sem ítélet
annyi vagyok
amennyit a létből
súlyom kiszorít
s már
nem érdekel
virág leszek-e majd
ki virít
vagy csak gyom
mit a köd lenyom”

Péntek este Zalánt hallhatjátok a MERSZ Klubban, nemzedéktelen generációnk e páratlan alkotóját. Akár a lovagköltőknek, csak egy neve van: Zalán. Így ismerjük, így olvassuk már vagy száz éve – én azóta, mióta olvasom, amit a generációm ír. Az én arctalan nemzedékem. Bár ahogy az idő halad, megmutatja magát életrajzaink néhány hasonló kiszögellése…

Zalán Szolnokon született, 1954-ben. Önmeghatározása szerint magyar költő, író, dramaturg, pedagógus, egyetemi tanár. 1979-ben a szombathelyi Életünkben jelenik meg botrányt kavaró esszéje, az Arctalan nemzedék, ami mindjárt ismertté teszi a nevét. Küzd a Kádár-rendszer puha diktatúrájával, éveken át munkanélküli, nehezen talál kiadót, állást és igaz barátokat. De ő – néhányunkkal ellentétben – nem nem hallgatás belső emigrációjában keres menedéket. Első verskötete, a Földfogyatkozás 1980-ban jelenik meg. 1987-ben József Attila-díjat kap. A rendszerváltásig középiskolákban tanít, aztán a felsőoktatásban is. A Kortárs versrovatának vezetője, a Várucca főmunkatársa. A Duna TV-ben kulturális műsort vezet, több színházban dramaturg, színdarabíró – ma már rendező is. Fontos feladatának tekinti az irodalmi tehetségkutatást és gondozást. Visszavonultan alkot, nem tartozik sem politikai, sem szakmai, sem szervezeti érdekszövetségekhez.

2017. december 15. (péntek)
Bejövetel: 19h. Program: 20h

Mersz Klub, Budapest VIII., Csobánc u. 10.
(szuterén utcai helyiség, vasajtóval)

A belépés ingyenes, a kilépés bizonytalan.
Dohányzó helyiség, korrekt árú büfé.
Ne hozz be saját italt, kisgyereket, kutyát.

Támogató: a Szépírók Társasága

Vissza


2017.12.13. 16:32

Kep
2017. 12. 13. - 07:15
Karsay István:

Karácsonyi gondolatok.

Karácsony van, Szenteste, most vittem haza az édesanyámat és nézem az üres, kihalt utcát. Most a koldusok is fedett, meleg helyre és közösségbe, társaságba mentek.

Csend van, és nyugalom. Időnként egy – egy pár sietős léptekkel megy még az elkésett esti vacsorára szeretteihez. Ki van világítva a Budapest belvárosa csodálatos fényekkel, de érdekes módon bennem nincs karácsonyi hangulat, mint azokban a sietős emberekben, akik lekésett vacsorájukhoz sietnek. És azon gondolkozom, hogy miért nincs bennem különleges érzés? De hamar rájöttem a válaszra!

Én az év minden napján karácsonyt tartok, nekem az év minden napja és órája ünnep, és így élem az életem. Ezért nekem a karácsony érzelmileg ugyanolyan nap, mint az év bármelyik napja!

Sok ember kizárólag a szeretet ünnepére időzíti látogatásait rokonaihoz, belefulladnak az ajándékozásba, pótolva az egész évi szeretetlenséget, a kihagyott szép szavakat, a meleg simogatást, a törődést, de ne gondolják ezek az emberek, hogy a pénztárnál kifizetett számlával rendezik adóságukat! Sok elhagyott embertársunknak fontosabbak az évközben kapott meleg szavak, mint az egyszeri, ajándékokkal tömött szatyrok.

Évközben, a magányos hétköznapok szürkeségében édesanyák, édesapák, nagymamák, testvérek, elhagyott gyermekek várják, hogy rájuk nyissák az ajtót, telefonon felhívják őket szeretetteik, fontos nekik, hogy érezzék a törődést, és azt, hogy még fontosak valakinek a számára!

De soha nem késő magunkba nézni, önkritikát gyakorolni, és kinyújtani segítő kezünket a másik felé!

Életünk nagy lépése az is, ha felismerjük, ha valami bűnt követtünk el valakivel szemben, aki már eljut erre, nagy lépést tett. Mert ez a bűnbánattal jár, és ennek utána a bocsánatkérés a következő lépése.

És ha nem mi követtünk el bűnt, hanem velünk szemben követték el, akkor a legnagyobb, amit MI tehetünk, hogy elfogadjuk az alázkodva kinyújtott bocsánatkérő kezet, és mindekinek mindent megbocsátunk, és a szeretet érzésével pecsételjük meg ezt a pillanatot. És erre nagyon alkalmas a karácsony, és az is, hogy ha kell MI tegyük meg az első lépést!

Karácsonykor eszünkbe jut egy 33 éves fiatalember, aki vérét áldozta értünk, leköltözött a fizikai síkra a legmagasabb szellemi szférából, hogy szeretetet hirdetve megmentsen minket szenvedése árán egy örök életre. Ha igaziból a szívünkben él a Krisztusi szeretet, akkor ne csak karácsonykor, hanem az év minden napján éljünk a Hegyibeszéd csodálatos tanítása szerint.

Édes Jézusom, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Befogadlak, mint Uramat, megváltómat. Kinyitom előtted életem kapuját, és kérlek, irányítsd úgy az életem, ahogyan azt Te szeretnéd. Ámen.

Vissza


2017.12.13. 16:09

Kep

Pop art i odjeci: This is Today
15. decembar

Nyilvános · Savremena galerija Subotica szervezésében

U Savremenoj galeriji Subotica će u petak, 15. decembra 2017. u 19 časova biti otvorena izložba Pop art i odjeci: This is Today. Prepoznatljiv vizuelni jezik Pop arta je modifikovan kroz individualna tumačenja aktera savremene umetničke scene. Miroslav Jovančić, kustos izložbe, izabrao je šest autora osobenih poetika. Na izložbi će se predstaviti: Danijel Babić, Tadija Janičić, Emil Kadirić, Tibor Lazar, Aleksandar Leka Mladenović i Janoš Tarko. Autor vizuelnog identiteta izložbe i dizajna kataloga je Boris Cupać, Refresh. Više informacija o izložbi objavljivaćemo na zvaničnoj FB stranici Savremene galerije Subotica na kojoj ćemo predstavljati autore tokom ove sedmice.

Srdačno Vas očekujemo :)
Várjuk szeretettel :)

Vissza


2017.12.13. 10:08

Kep
Marta Kiš Buterer

Ma készitettük az ötödikesekkel
Danas radila sa petacima

Kep Kep

Vissza


2017.12.12. 21:42

Kep
Fazekas Gábor:
december 10., 23:06

"Táltos Maskara"

Kep Kep
Kep Kep
Szomorú dologról kell beszámolnom és ezzel kapcsolatban segítséget is szeretnék kérni...
A nyár folyamán készült el a "Táltos Maskara" , Révész kooperációs bicska.
Egyik példányát, kihasználva némi házfelújítás körüli zűrzavart, sajnos ellopták.

A "Táltos Maskarából" 5 db készült. Ezekből egyetlen darabon szerepel - a megrendelő külön kérésére - a gyerekek monogramja, a B.P.H. spanyolozás. Bakos Attila (a megrendelő) kvázi "majdani örökségnek" szánta a bicskát a gyerekei számára. Ezért is vállaltam el az "extra egyediesítést".
Több lehetőséggel kell/lehet számolni.

1. A tolvajnak lehetséges, hogy fogalma sincs arról, hogy mit lopott el... 10 sör, 1 üveg pálinka, amiért tovább próbálja majd adni... Aztán ez így megy még pár közvetítőn keresztül, egyre magasabb árakon... Előbb-utóbb, valamelyik orgazda meghirdeti a neten, vagy máshol, a valós értéknek - mondjuk - a feléért... És nagyon nagy bukta lesz belőle... Mivel minden darab egyedileg készül, nincs két tökéletesen egyforma. Minden bicskát dokumentálok (fotók, stb.), de enélkül is bármikor beazonosítom bármelyiket.. Még abban az esetben is, ha "kireszelik" a különösen egyedi, B.P.H jelzést... Minden megrendelést dokumentálok, minden késhez egyedi certicate tartozik. Ha 5 éven belül (ennyi az elévülési idő - sajnos...), bárhol, bármikor felbukkan a bicska, akkor számlával, tanúvallomással, nyilatkozattal, stb. igazolom a "nagy értékre elkövetett lopás" bűntettét (akár 1-3 év letöltendő...), vagy az orgazdaság tényállását ( akár 1-4 év letöltendő...) ... Ergo: a bicska "piacképtelen".

2. Tudatosan, megrendelésre történt a lopás. A fentiekből adódóan, a tolvajnak, orgazdának nem sok lehetősége lesz: eldughatja a kést egy sufniban, aztán mélyen hallgat róla, és karácsonykor, húsvétkor, stb. előkotorja a lyukból, ahol rejtegeti, majd titokban felszel vele egy darab szalonnát és élvezi, hogy birtokolhat valamit, ami nem az övé... A tolvaj retteghet élete hátralévő részében a pár napnyi élvezetért, mert ez a bicska - mindent elkövetek ennek érdekében - olyan ismert lesz, hogy előbb-utóbb még a kis falvakba is eljut a híre... De ha óvatos, nem nyitnak rá véletlenül, stb... akkor elenyésző a lebukás veszélye...

ÁM: azt tudni kell, hogy még ha az utódja bukkan rá véletlenül a lopott késre az ő halála után - akkor is vissza kell szolgáltatnia a jogos tulajdonosának, annak örököseinek... És ez - minimum - kellemetlen kérdéseket fog felvetni, még sok év múlva is...

Ez a tolvajlás valahol - szomorú, nagyon keserű módon - némi elismerés is, mert tudomásom szerint, lakásból egyedi kést még nem loptak.. Egy arany Rolex, kilónyi ezüst étkészlet - ezek még bezúzva, beolvasztva is képviselnek némi forintosítható értéket.... Ez a bicska nem, csak így, egészében...

Summa-summarum: Ezt a "hírt" a magam részéről meg fogom osztani a közösségi média minden elérhető csoportjában, fórumában, stb. (Ami önmagában több tízezer személyhez jut el... Plusz az ismerősök ismerősei... stb..)

Erre biztatnék mindenkit, aki olvassa ezt...

Így hatványozódik a hatás...
Csatolok képeket a késről. Ha bárki, bárhol látja hirdetésben, felkínálják eladásra, stb. - kérem, hogy értesítsen.

Ps.: Ha mindezek ellenére, záros időn belül nem kerül elő a kés, akkor "anyag áron", reprodukálom/reprodukáljuk a valódi tulajdonos számára. Árpád Tóth közreműködésével, természetesen...

Vissza


2017.12.12. 21:08

  Kep

Vissza


2017.12.12. 20:56

Karácsonyi megterített asztalok bemutatója Csantavéren

Kep

Vissza


2017.12.12. 19:59

Kep

Kelemen Zoltán: Toporgó

Sötét csodákat
festett reggel az isten.
A mennyből poklot
varázsolt. Új dilemmát,
hogy ne tudjak dönteni,
utam merre vezessen,
hová induljak tovább.

Mohol, 2017. December 15.

Kep
Kelemen Zoltán fotója

Vissza


2017.12.12. 19:45

Kep
Karsay István:

A csodaszarvas - Székely legenda

Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé volt egyszer egy híres-nevezetes fejedelem, akit Nimródnak hívtak. Száz gulyása, ezer csikósa, tömérdek nyája, ménese volt ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem két fiára. Hunornak hívták az öregebbiket, Magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó növésű legény volt mind a kettő. Sas a szemük, villám a kezük. Nagy vadászember volt Nimród, s akármerre űzte, kergette a vadat, mindenfelé elkísérte a két fia. Mondta is neki a felesége, Enéh királynő.
- Nem jó vége lesz annak, uram királyom, ha te úgy rákapatod a gyerekeket a vadászatra.
- Ahogy az Östen akarja felelt mosolyogva az öreg fejedelem. Én már csak annak örülök, hogy nem kell már azokat félteni a vadállattól se, mert azzal is elbánnak.
Később a fiúk apjuk nélkül is elmentek vadászni. Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. Ötven deli levente kísérte Hunort, ötven nyalka legény Magyart. Sok madarat halomra nyilaztak, dárdájuk számtalan vadat leterített. A két testvér már éppen hazafelé készülődött, mikor hirtelen egy gímszarvas bukkant fel előttük. De olyan ám, amilyent még sohase láttak. Fehér a szőre, mint a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú.
- Ezt már csak nem hagyjuk itt! kiáltott Hunor, lovára pattanva. Legjobb volna elevenen elfogni, és hazavinni édesanyánknak!
Azzal felszökött paripájára Magyar is. Hajrá, száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak! Árkon, bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűből tisztásra, mezőről berekbe.
Reggeltől napszállatig nyomában voltak, de csak nem érték el a szarvast. Mikor már úgy volt, hogy mindjárt elfogják, nagyot szökkent a gyönyörű állat, s egy locsogós, mocsaras ingoványban végképp elveszett a szemük elől. A daliák egymásra néztek.
- Szeretném tudni, bátyám, hová kerültünk szólalt meg Magyar.
Körülnéztek, s csuda szép tájékot láttak maguk körül. Selyem a füve a legelőknek, mézes a gyümölcse a fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal.
- Hej, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni! Sóhajtott Hunor.
- De megszakadna apánk, anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket felelte Magyar.
- De látnak ám! Fordította hazafelé Hunor a lova fejét. Szüleinkhez hazatérünk, szándékunkra áldást kérünk!
Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta szándékukat, csak Enéh királyné sopánkodott.
- Jaj, édes gyerekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki gyolcsruhátokat?
- Majd csak ád az isten arra is valakit - biztatta az öreg fejedelem a feleségét.
Csakugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre, már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dul királynak a két lánya mulatott, mind a kettő ötven-ötven lánypajtásával. Táncoltak, bújócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint liliomvirágok a szélben.
Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel.
- No, fiúk, lesz már, aki főzzön, mosson ránk! Ebből lesz csak nagy lakodalom!
Úgy is lett! Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és azt mondta neki.
- Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó, kapa válasszon el bennünket egymástól.
Hunornak és Magyarnak a két királylány jutott. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, s azok voltak a hunok.
A keleti fele jutott Magyar leventének, s ezeknek utódjait nevezték magyaroknak. Az országot Szittyaországnak.
Ez a szép monda pedig szálljon tovább is szájról szájra.

Vissza


2017.12.12. 19:09

Kep
Majláth Béla: Múltidézés

Egy emlékmű állítás bonyodalmai a II. VH zűrzavarában


Egy emlékmű állítás bonyodalmai a II. világháború zűrzavarában, és egy megsárgult jegyzőkönyv tükrében Bácskossuthfalván.
Jegyzőkönyv
Készült Bácskossuthfalva község képviselőtestületének 1941 nov. 25 napján tartott rendkívüli közgyűlésén.
Jelen vannak:
Kovács Lajos községi bíró, Scheffer Lajos, Szűcs Bálint, Pásztor András, Vadócz Dániel, Nemes Lajos, Kecskeméti Lajos, Varga János, Kiss Gábor, Ömböli Péter, Fábián Márton, Vitéz Lazányi István, Mészáros József, Gyarmati Sándor, Zádory András, Veszelity Pál, Szeitz József, Hajdu István, Bézi Sándor, Tóth József, Otterbein József, Szöczi József, Zádory János és Jeges Sándor képviselőtestületi tagok és Csorja Zoltán vezetőjegyző.
Elnöklő községi bíró üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályos időben és módon történt, jegyzőkönyv hitelesítésére Gyarmati Sándor és Szeitz József képviselő testületi tagokat fölkéri, a közgyűlést megnyitja.
(Felesleges kihagyva)

7. kgy.-6963/941
Községi jegyző bejelenti, hogy a község vezető személyeségeinek kezdeményezésére a községben felállítandó hősi emlékmű építési költségeinek fedezésére gyűjtés indult meg. A gyűjtés során eddig 25.000 P. már befolyt, a további 15.000 P. bevételre lehet számítani. A hősi emlékműbizottság a tervező művész javaslatára, a református és a r. katholikus egyházak lelkészeinek hozzájárulása mellett úgy határozott, hogy az országzászlóval kombinált hősi emlékművet a református templom kertjébe építteti fel. A református lelkész az ügyet a presbitérium elő vitte, s ott majd később egy összeverődött társaság előtt az emlékmű református kertbe való elhelyezésének terve ellen fordult, fellépésével és szavaival olyan hangulatot keltett a két felekezethez tartozó lakosság körében, ami miatt a r. kath plébános egyházi főhatóságához fordult. Az egyházi főhatóság kérésére a vármegye főispánja arra utasította a bizottságot, hogy az emlékművet a felekezeti sérelem elkerülése érdekében, más alkalmasabb helyre építesse föl. Az első közgyűlés nyújtotta alkalmát megragadva, a képviselőtestület elé terjeszti az ügyet.
A hősi emlékmű a világháborúban elesett hőseink emlékét tartja fenn, hirdeti azt az áldozatot, melyet községünk népe hozott a magyar hazáért, a magyarság egyetemiért. A hazaszeretet, s a nemzetközösségért való önfeláldozás jelképe a hősi emlékmű. Örök emlék, de örök példamutató jel is, ami a nemzet fiait hazája ás nemzete iránti kötelességeire inti. Emlékfáklya, de gyujtószövetnék is ha kell. Forrás kell, hogy legyen a hazafiasi érzés tűzforrása, melyben nemzetünk múltjához illő jövőnk kiharcolásához erőt meríthetünk. Szent emlék és szent szimbólum. Közös célért való közös harc és közös áldozat szent emléke.
A közös sors és a közös kötelesség szent szimbóluma. De éppen ezért legkevésbé sem lehet elindítója a lakosság felekezetek szerinti széthúzásénak, s a felekezetek közti gyűlölködésnek.
Előadja, hogy az emlékmű helyéül a tervező művész javaslatára választották a ref. templom kertjét, ahol az emlékmű a község legszebb, s egyedül alkalmas helyére kerülne. A tervező művész maga is buzgó katholikus. A tervet a r. kath. plébános is helyeselte. A reformátusokra pedig éppenséggel nem lehet sértő, ha a község legszebb. legszentebb, legreprezentálóbb műve talál elhelyezést templomuk kertjében. Érthetetlen, miért ellenezte a ref. lelkész ennek a tervnek a megvalósítását, amit előbb a hősi emlékmű bizottságban helyesnek jelentett ki. Bejelenti, hogy a ref. lelkészt álláspontjának megváltoztatására bírta, most már megvan a lehetőség arra, hogy az emlékmű a tervező művész kívánságának megfelelően a község legszebb helyére kerüljön. Sajnálja, hogy a ref. lelkész távolmaradt a gyűlésről, kijelenti, hogy érzése szerint a ref. lelkésznek a felekezetek közti békét zavaró eljárását a reformátusság 90%-a helyteleníti, a református templom kertben kiváló elhelyezést talál az emlékmű, míg a község más területei megközelítőleg sem alkalmasak, felkéri ezért a jelenlevő r. kath. lelkészt, hogy az emlékmű ide való elhelyezésének tervét ne ellenezze, hanem, mint az emlékműbizottságban tette, támogassa, egyházmegyei főhatóságánál pedig járjon el, hogy a főispán urat az említett rendeletének visszavonására kérje föl.
R. kath. lelkész kijelenti, nem reméli, hogy a helybeli katholikusok és reformátusok között valaha is megszűnik az ellenségeskedés, biztosan tudja, hogy a reformátusok gúnyolni fogják a katólikusokat ha halottak vagy hősök napján templomi zászlókkal vonulnak a hősök emlékműve elé, s ott gyertyákat gyújtanak: ezért az emlékmű tervezett elhelyezését helyteleníti.
Községi jegyző névszerinti szavazás elrendelését kéri. Községi bíró ezt elrendeli. Az emlékműnek a ref. templomkertben való elhelyezése mellett szavaztak: Szűcs Bálint, Pásztor András, Vadócz Dániel, Nemes Lajos, Kecskeméti Lajos, Varga János, Ömböli Péter, vitéz Lazányi István, Gyarmati Sándor, Zádory András, Szeitz József, Bézi Sándor, Tóth Jószef, Otterbein József, Szőczi József, Zádori János, Jeges Sándor és Csorja Zoltán, képviselőtestületi tagok, összesen 18-an. Ellene 4-en szavaztak, és pedig: Veszelity Pál, Scheffer Lajos, Fábián Márton és Mészáros József.
Határozat.
A képviselőtestület 18 szavazattal 4 ellenében kimondja, hogy a hősi emlékművet a református templomkertben kell felépíteni.
Csorja Zoltán Kovács Lajos
v. jző, jkvvezető bíró, elnök
hitelesítjük:
Gyarmati Sándor
Szeitz József
**************
Jegyzőkönyv
Készült Bácskossuthfalva község képviselőtestületének 1941 december. 20, tartott rendes közgyűlésén.
Jelen vannak:
Kovács Lajos községi bíró, Scheffer Lajos, Szűcs Bálint, Pásztor András, Vadócz Dániel, Nemes Lajos, Kecskeméti Lajos, Ömböli Péter, Somogyi Sándor, Mászáros B. József, Gyarmati (József) Sándor, Veszelity Pál, Szeitz József, Hajdu István, Bognoczky Géza, Varjas Sándor, Bézi Sándor, Tóth József, Otterbein József, Szőczi József, Jeges Sándor, Zádory János, Varga János képviselőtestületi tagok és Csorja Zoltán vezetőjegyző.
Elnöklő községi bíró üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályos időben és módon történt, jegyzőkönyv hitelesítésére Zádory János és Varga János képviselő testületi tagokat fölkéri, a közgyűlést megnyitja.
(Felesleges kihagyva)

30. kgy.-6999/1941
Községi jegyző bejelenti, hogy a hősi emlékmű építése tárgyában hozott 7/kgy.1941. számu képv. határozatot, mely többek között azt mondta ki, hogy a hősi emlékművet az emlékbizottság elgondolásának megfelelően a református templom kertjében kell felállítani, nem terjesztette be jóváhagyásra. Kéri a képviselőtestületet, hogy ezen határozatnak az emlékmű elhelyezésére vonatkozó részét módosítsa, illetve mondja ki, hogy az emlékművet a községháza melletti kertben kell felállítani, s az emlékmű építésével kapcsolatos elhatározások meghozatala és tennivalók elvégzésére bizottságok küldjön ki.
Véghatározat
A képviselőtestület egyhangúlag kimondja a következőket:
1. 7/kgy1941. véghatározatának azt a részét, mely szerint az emlékművet a ref. templom kertjében kell felállítani, hatálytalanítja,
2. a hősi emlékművet a községháza melletti kertben kell felállítani,
3. Az emlékműnek a bemutatott terv szerinti megépítésével tervezőjét, Hatzon Ferenc, szobrászművész, tanársegédet bízza meg,
4. Az építési költségekre 28.000 pengőt szavaz meg a befolyt adományok terhére, s kötelezi a szobrászművészt, hogy az emlékmű alapozási munkálatait is ő végeztesse el, úgy, hogy a községnek az alapozási munkálatok újabb költségébe ne kerüljenek,
5. A községháza melletti kertet a belvíz elvezetésével, szökőkúttá átalakítható víztartó medence építésével kell alkalmassá tenni. Ezt a kertet parkká kell átalakítani, hogy az emlékmű méltó keretéül szolgáljon. Az ezzel kapcsolatos kiadásokat is a befolyt adományokból kell teljesíteni.
6. A tervező művész csak akkor kivitelezheti a tervet, ha a Hősi Emlékművek Bíráló Bizottsága, illetve az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács (jóváhagyja?). A hősi emlékművet a község csak veszi át, ha az elfogadott terv nagymintáját ez a bizottság kivitelezésre alkalmasnak találja. Ezt a tervező művész a bizottság írásbeli nyilatkozatával köteles igazolni.
7. Új szerződést nem kell kötni a tervező művésszel, de a szerződés csak a jelen határozatban foglalt módosításokkal, kikötésekkel, illetve kiegészítésekkel érvényes.
8. A hősi emlékmű pontos helyének megállapítására, a kert parkosításának, a vízmedence készítésének irányítására, a tervező művésszel való tárgyalások lefolytatására, esetleg egyezségek kötésére bizottságot küld ki, s a bizottság tagjaiul egyhangúlag Dr. Sántha György, Gyarmati Sándor, Zádory András, Szeitz József, Kovács Lajos és Csorja Zoltán, képviselőtestületi tagokat választja meg.
9. Az emlékmű építési költségeinek felét a terv és e határozat jóváhagyásakor, többi részét pedig a munka előre haladásának arányában kell a tervező művésznek kifizetni.
A határozatot jóváhagyás végett alispán elé kell terjeszteni. 15 napra közszemlére kell kitenni. Ez idő alatt fellebbezéssel lehet ellene élni, amit az elöljáróságnál kell beadni.
Csorja Zoltán Kovács Lajos
v. jző, jkvvezető bíró, elnök
Zádori János
Varga János
hitelesítők

Kep

Vissza


2017.12.11. 19:36

Majláth Béla:

Otthon - Értelmi Fogyatékosokat Gondozó Szociális Intézet

A tartományi pénzügyi titkárság továbbra is támogatja a vajdasági intézmények európai uniós pályázatait, a szükséges saját hozzájárulásaik átvállalásával. Intézményünk így részesült most, több mint 3 millió dinár támogatásban. Köszönjük szépen!

Покрајински секретаријат за финансије и даље подржава конкурсе Војвођанских институција/установа пред Европском унијом, преузимајући на себе покривање износа потребног сопственог учешћа тих установа у истим конкурсима. Тако је наша установа добила финансијску подршку од више од 3 милиона динара. Захваљујемо се!

Kep

Vissza


2017.12.11. 19:11

Kep
Péter László festőművész írása

Minden egész eltörött
Filozofálgató, művésztelepi kisnapló
3.


Kep

A MŰVÉSZ-FORRADALMÁR

Jeles napunk november 14-e, Ács József (1914–1990) festőművész születésnapja. Tiszteletére ezt a napot javasolta a Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága a vajdasági magyar képzőművészet napjának ünnepévé. Az erről szóló döntést 2013-ban a Magyar Nemzeti Tanács hozta meg a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a zentai Városi Múzeum és a Topolyai Művésztelep összehangolt kezdeményezésére.

Rendkívül sokoldalú forradalmár alkotónk volt Ács József festőművész, kritikus, pedagógus és művésztelep-szervező. A művészetében való szüntelen keresés és a folyamatos megújulásra való készség és képesség jellemezték. Módfelett érdekelték a világ művészeti aktualitásai, így az alkotói opusán át korának a legújabb művészeti jelenségeit is képes volt importálni a vajdasági művészetbe. Művészeti törekvéseiben időről időre robbantott, újított. A Konjovićnak, Nikolajevićnek, Trumićnak és másoknak köszönhetően divatossá vált bácskai tájexpresszionizmus mellett munkásságában hamarosan megjelentek a geometriai és lírai absztrakció, az op-art, a neorealizmus, a konceptuális művészet, majd a posztmodern hazai adaptációi. Jelenségeit nemcsak elénk tárta, hanem korszerűsíteni igyekezett, időszerűbbé szerette volna tenni őket. Legerőteljesebben a hetvenes és nyolcvanas években, amikor az őt rendkívül izgató, művészszemmel látott aktuális hazai társadalmi/gazdasági és képzőművészeti kérdések irányába fordult. Kimutatható ezzel, hogy Ács való(já)ban a mindenkor csellengésekre hajlamos regionális művészek/művészetek időszerűsítését sürgető világi felzárkóztatást érezte a legfontosabb feladatának. Művészetében mérföldköveket hódított, szívós szervező-irányító munkájával nagyszerű sikereket ért el.

A kortárs művészeteket taglaló kritikusi tevékenységével is jeleskedett, mellyel egyben „ismereti” hiányosságokat is pótolt. Az oktatói-pedagógusi tevékenységének egyik legsikeresebb formája azonban nem az iskolákban, hanem a Magyar Szó napilap hasábjain nyilvánult meg. Ebben ugyanis a képzőművészet iránt komolyan érdeklődő fi atalok útjait egyengette kitartóan. A Képzőművészeti Levelező Iskola című folytatásos tárcájában a hetvenes évek elejétől 1980–82-ig sok művészpalántának nyújtott folyamatos bemutatkozási lehetőséget és érdemük, fejlődésük szerinti jelenlétet, kitágítva eszmélő művészöntudatukat, és előkészítve őket az új nemzedékek harcára, a vajdasági magyar képzőművészeti életre.

DIÓHÉJBAN

Köztudottan elsősorban Ács kiállásának, vállalkozói merészségének és szervezési készségének köszönhetően jól működő művésztelepek jöttek létre a Vajdaságban. Így az elsők és legjelentősebbek, a zentai 1952-ben, a topolyai 1953-ban, az óbecsei 1954ben stb. E művésztelepeket szervező vállalásainak köszönhetően számos vajdasági képzőművészeti közgyűjtemény jött létre. A trianoni határrevíziót megélő század eleji művészeink is a csoportokba verődés szellemerősítő tényezőjével számoltak, amikor művészeti (szabad)iskolákat vagy művészkolóniákat próbáltak szervezni.

Ács stratégiája körültekintő és megfontolt, forradalmian új volt, ám tudjuk, hogy csupán folytatta az egykor megkezdett munkát. Hiszen a századfordulón is léteztek már igen szép számmal művésztelepek, amelyek egykor nagy hatással voltak az összmagyar művészet fejlődésére (is). Ám igen hamar felismerte a gondozatlanságból eredő erodálódás és az elposványosodás veszélyeit, így Ács a második világháború utáni Vajdaságban akart e gondokra hatékony ellenszert találni. Szerteágazó tevékenységében a jugoszláv szellemiségű multikulturális környezetben törekvése bevallatlanul is egyetlen nagy célt szolgált: bármilyen körülmények között szervezett alakulatokban kívánta szerepeltetni a vajdasági magyar képzőművészeinket. Bizonyára jól tudta, hogy a közösségi erőnlétünk feltétele a megmaradásunknak.

ÚJJÁSZERVEZÉSEK

A második világháború utáni művésztelepi mozgalom a jugoszláviai, részben magyarok lakta Vajdaságban kezdődött el az 1950-es évek elején. Ez a szimpózium jellegű mozgalom az 1960as, 1970-es években teljesedett ki, és a részt vevő képzőművészek nagy hányada magyar nemzetiségű volt.

Mint tudjuk, elsőként a Zentai Művésztelep alakult meg 1952ben. Ács József mellett alapítója és fedezeti szervezője a zentai múzeum igazgatója, Tripolsky Géza volt. Hosszú ideig kötetlen, de a társadalmi elvárásoknak is eleget tevő volt a művésztelepi munkálkodás. 1970-től azonban a művésztelepet programszerűen támogató mezőgazdasági kombinát termelői céljainak hatására a környező szocialista országokban uralkodó, erőteljesen öngerjesztővé vált szocreál szemlélet ellenében azt is megszelídítette. Ezek után ugyanis minden évben egy-egy népszerű mezőgazdasági tevékenység lett az alkotótábor munkájának meghatározott témája. Az ipari fejlesztések népszerűsítése ellenében az akkori vajdasági időszerűség a kukoricatermesztés, disznóhizlalás, paprikatermesztés stb. voltak. A Jugoszláviában ekkor már jól tapintható kulturális liberalizmus hatására a telepi munka résztvevői az adott tematikát
már forradalmasították, és a divatossá váló nyugati művészet stílusaiban, a pop-art, a groteszk szimbolizmus (Sáfrány Imre) vagy a konceptualizmus (Markulik József) szellemében dolgozták fel. Ez volt a haladás iránya, nemkülönben az is, hogy 1965-től a művésztelep már „nyitni” tudott, és utána évtizedekig szoros kapcsolatot tartott fenn Hódmezővásárhely művészeivel, elsősorban az anyaország művészetéhez való kapcsolódás igényével…

Kep

A Zentai Művésztelep a hagyományos, sőt hagyományápoló művésztelepek hatására formálódott, amelyek viszont már a századelőn is igen jól működtek. Ha az európai miliőt kihagyjuk, és csak az első világháború előtti magyarországi művésztelep csoportba verődéses művésztelepi mozgalmait vesszük alapul, a nagybányai, a szolnoki, a kecskeméti, a gödöllői művésztelepek sikereit akkor is életre teremtette a dédelgetett zseniális ötlet, hogy regionálisan, a különféle stílusbeli irányultságaik folytán úgy gazdagították és éltették tovább az összmagyar képzőművészeti életet, akárcsak a Kárpát-medencében dúsan szerteágazó élő magyar népművészet az évezredes virágzása alatt.

KIHAGYHATATLAN

A múltunkban ott vannak a Nagybánya tapasztalatával rendelkező vajdasági magyar festők háború utáni próbálkozásai, amelyekkel az új országba átkerülés gazdasági, politikai és kulturális kérdéseivel, az éles/életlen gondokkal való szembesülés riadt bénultságából felocsúdva, önszerveződő összetartozásért megtették az első lépéseiket. Először a Bácskában, ahol Szabadka, Verbász, Topolya, Zenta és Becse is törekvő lépésekre kényszerült, de a művészek kapcsolatrendszerének működő hálózatfonataiból adódóan a Bánságban is, ahol elsőként Nagybecskerek hangolódott rá a megoldások lehetőségére, hiszen művészei szervezőmunkája által áldozni szeretett volna a túlélésnek. Az addig félbe maradt törekvések nyomán a második világháború után Belgrádban festészetet tanult vajdasági magyarok közül először talán a vállalkozó szellemű Ács eszmélt fel, aki jól érezte vagy tudta, hogy a művésztelepek újraszervezésével érdemes próbálkozni.

Vissza


2017.12.11. 18:59

Boros György:

Karácsonyi Képzőművészeti Vásár,
holnap, kedden 2017. december 12-én 17:00 órakor.

Helyszín: Népkör Oláh Sándor Körgalériája

Božični likovni vašar
se otvara 12.decembra 2017.utorak u 17 časova .
Mesto : Kružna galerija „Nepker"

KepKepKepKep

Vissza


2017.12.11. 17:30

Biennálé 2017

Kep

Vissza


2017.12.11. 16:27

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Minden egész eltörött
Filozofálgató, művésztelepi kisnapló

2.

Kep

„Le kell ülni az asztalhoz, találkozni kell emberekkel. Ha nem találkozunk, nem tudunk beszélgetni, márpedig ez mindennek az alapja. Függetlenül attól, hogy rajzolunk, festünk vagy zongorázunk-e. Közhelynek hangzik, de ez egy olyan töltetet ad az embernek, hogy vagy megerősíti őt abban, amit gondol, vagy kételyeket támaszt benne, de ez is nagyon jó.” (Léphaft Pál a 9+1 Nemzetközi Művésztelepen)

TALÁN MÉGIS FORDÍTVA ÜLÜNK A LOVON

Művésztelep 1.


A művészember szereti megválogatni a maga művészi-baráti társaságát. Akkor tud jóízűeket beszélgetni. Azt a rendkívülit kellene megértenünk, értelmeznünk és tartalmas üzenetté formálnunk, ami mostanában körülöttünk történik. Mert az utóbbi időben mintha megszaporodtak volna a művésztelepi gondok.

Megalakulásuk első éveiben a művésztelepek még zavarmentesen működhettek.

Manapság bizonyos módosító elképzelések válnak valóra, és ez egyre idegesítőbb tud lenni. Furán lehangoló, gyakori mellékzöngéi vannak a nem művészember(ek) által történő művésztelepi beválogatásoknak. Ugyanis vannak már művésztelepek, ahol kivették a művészkezekből az önrendelkezés ezen egyszerű, célirányos és a művészbarátoknak örömöt szerző eszközét. Hogy évente újra és újra találkozhassanak azon a helyen, ahol megoszthatják egymással mind a művészi tapasztalataikat, mind a személyes megéléseiket, élményeiket.

Az új receptúra nem eshet jól minden résztvevőnek. Azoknak meg pláne nem, akik folyton kimaradnak e szűkülő művészkörökből, mert sem ide, sem oda nem hívják már őket azok a szervezők, akiknek amúgy nem az lenne a dolguk, hogy meghatározzák, ki az, aki megérdemli a meghívást, és ki az, akit kifelejtenek. A keserűség oka tehát az, hogy az ember kissé idegennek érzi már magát abban a közegben, amelyben a finom átrendezések előtt fesztelenül, otthonosan tudott mozogni. És feloldódni. Ebből a szemszögből nézve a mai félmegoldások bizonyos értelemben nemtörődömök, távlattalanok. Olykor szinte kigolyózásjellegűek.

Szoros barátságok lazulnak fel, és kényszeredett társalgási lehetőségek válnak megszokottá ott, ahol a meghívottak listáját már nem a törzsgárda gondolkodó művészemberei állítják össze. Mert a felülről jövő, összeállított névsorok kívülről irányítottak, kényszerítő jellegűek, és nem az összeszokott művésztársak társasági kaptafájára készültek. És ma is ott, ahol a meghívottak listáját művészek állítják össze. És ha a művésztelep gazdasági részét bonyolító szervező emberek ezt tiszteletben tudják tartani, nem eshetnek az önhittség diktátumának csapdájába.

A KÉTOLDALÚ ELVÁRÁSOK

Művésztelep 2.


A meghívások egyesek számára magától értetődőek és hízelgően kedvezőek. De ha túl könnyen érkeznek, olykor léha cinizmust szülnek. A „kifelejtetteknek” viszont csalódást okoznak. Kevesek akarják tudomásul venni, hogy a művésztelepi meghívás kitüntetés, és azt is, hogy a Vajdaságban évente egy vagy akár több tucat képzőművész hiába vár arra, hogy őt is megtiszteljék egy meghívással.

Úgy tűnik, hogy a megszokottság nagy úr. Táborszervezési téren egy ideje nagy haladás nincs. Inkább valamiféle tétovázás, tévetegség, néhol egysíkú szervezések, olykor lassú, magába zárkózó ellaposodás. A művésztelepi színvonal fejlesztésében, megtartásában egyébként egyedüli biztosíték a művész szaktudása és alkotókedve.

Miért van az, hogy többek előtt valamilyen okból bezárják a korábban szélesre tárt, átjárható kapukat? Míg mások előtt külön jogosultságként szélesre tárják akkor is, ha világos, hogy oda most (már) nem mennek. Ráadásul még válogatniuk is lehet, hiszen több irányból érkeznek meghívások. Ugyanis vannak jó nevű, sikeres művészeink, akik a külföldi művésztelepeken is próbára kívánják tenni magukat. Megtehetik, szívük joga. És ez a megmérettetés valójában természetes is.

PEDÁLOZÁSOK

Művésztelep 3.

Manapság a számítógépes világ drótpostahálóján kezdetleges módon történik a gyors meghívás. Mégis sokszor (általában?) hetekig elhúzódik a visszajelzés. Vajon miért? Azért-e,
mert a művészeknek ma már többnyire szerteágazó kapcsolataik vannak, viszont már nincs kialakult-megszokott, állandó odafigyelő baráti társaságuk? Mert manapság ritkábban tapasztalunk igazi, kitartó, összeszokott művészi-baráti köröket, mint egykor. Ma a meghívottak is inkább kivárnak, és ha lehet, késedelmesen választják ki azt a nekik dukáló, leginkább megfelelő társaságot, amelyben jól érezhetik magukat. Mindez azért, mert a legtöbb művésztelepen már nincs lehetőség az önszerveződő művésztársaság kialakulására.

De mi végre a szervezők manipulatív/hangulati pedálozása? Néha úgy tűnik, hogy az invitálások célirányosak. De a szervezői kommunikáció is egyre nyersebb, technikusabb, kissé idegen. Vagy annak tűnik.

Az egykori szervezők keményen dolgozó, hozzáértő művészek voltak, egyben a művésztelep arculatának kialakítói is. Mindegy, hogy Ács Józsefet, Tripolszky Gézát, Szilágyi Gábort, Novák Mihályt (hosszú a sor)… emlegetjük-e. Példamutató „vezérürük” voltak, akik a művészkollégával közvetlen hangú levelezések útján vagy rövid, de örömöt szerző felkéréssel, invitálással tisztázták, hogy a megszólított óhajt-e, részt tud-e venni a művésztelepi munkában.

A gyakorlott művészek esetében nem merültek föl kételyek, hogy nyaranta valamelyik művésztelepen ott a helyük. Általában örültek is a meghívásnak, a közösen eltöltött életteli programjaiknak, az alkotói szárnyalásoknak, az eszmecseréknek és az anekdotázásoknak. A találkozás örömteli lehetőségének. Amennyiben rendkívüli események, dolgok nem akadályozták meg őket, el is fogadták a meghívásokat. Nem mondtak nemet. De ez kiszámítható volt nemcsak a nagy múltú művésztelepeink, hanem még az autodidakta művésztelepek esetében is. Így példaértékű volt az igen széles merítésű és a természetes lemorzsolódás tisztességes elvét követő temerini TAKT ifjúsági művésztelepe is. Ahol a 80-as és 90-es években a tömegességben rejlő potenciális minőség meghatározó eleme és józan realitása volt a mozgalomnak.

ÉRZÉKETLENSÉGEK?

Művésztelep 4.

Eltűnőben a szabad, önszerveződő művésztársaság. Más válogat helyettük…

Mennyire lett érzéketlen a művészek közötti kommunikáció? Úgy tűnik, hogy a szervezők és a meghívottak között sincs meg már az igazi, személyes vagy baráti kapcsolat, amely megerősíthetné bennük az egy csapatba tartozás érzetét.

Az itthoni művésztelepi szervezések gyeplőszárát immár több helyütt kivették a gyakorlott/gyakorlatias és korábban a meghívandókat jó érzékkel összeválogató szervezőemberek (sok esetben szervező-művészemberek) kezéből. Mi végre?

Miféle új jogosultság a felülről irányítás, az önhatalmú döntés?

Kiféle, miféle (un)szimpátia dönt(het)i el, hogy kik valók és kik nem valók a művésztelepekre? Ki dönt(het) manapság arról, hogy kik az odaillők? Hogy ki érdemelheti ki a meghívást, az ingyenvásznat, a pár napos ellátást, amelynek fejében alkothat, és ajándék képet hagyhat maga után?

Vissza


2017.12.10. 10:52

Édua karikatúrák 6
Kep

Kep

Vissza


2017.12.09. 23:16

Nagy Nzyang Zoltán: Halotti torna győztese - The winner of the dead tournament
30x21 - acrylic/oil on wood fiber

Kep

Vissza


2017.12.09. 12:49

Papírcsillagok karácsonyra
2017.12.07. 11:17 kreablogger

A papírcsillagok készítése -az alapműveletek elsajátítása után- egyszerű, ám némi türelmet igénylő feladat. A végeredmény igen látványos, az alapanyag, ami akár szimpla fénymásolópapír is lehet, minden háztartásban fellelhető. Ma a kedvenc mintáimat mutatom meg nektek, kislányom osztályterme is ezekből a díszekből öltözik ünnepi pompába.

Kep

BŐVEBBEN...

Vissza


2017.12.09. 00:55

Sáfár Mónika és Tolcsvay László estje Bácskossuthfalván
(fotó: nzyang)

Kep
Kep
Kep
Kep

MÉG TÖBB KÉP


Video

Vissza


2017.12.08. 10:33

Sürgősen gazdikat keresek Bácskossuthfalván

Kep

Kinga Kasza
A bácskossuthfalvi állatorvosi rendelő felett lévő épületek között találtunk 4 kicsi kutyát anyukájukkal együtt. A falunk egyik állatbarát polgára minden nap kijár és megeteti a kiscsaládot, és féregtelenítette is őket. A nagy hidegek beállta előtt szeretnénk a kb. 2 hónapos piciknek szerető otthont biztosító gazdikat találni. Ha te lennél az egyik gazdi, privátban várom üzenetedet, ha nem, a megosztást is nagyon köszönöm! ❤️

Vissza


2017.12.07. 22:43

Rendezték a szeméttelepet
Magyar Szó / Vajdaság / Topolya
K. P. D.
2017. december 7., 11:17

Hosszú ideje halmozódtak és egyre terjeszkedtek a bácskossuthfalvi szeméttelepen az odaszállított hulladékkupacok. Ezt a napokban egy markológép segítségével sikerült átmenetileg rendezni – tudtuk meg Seffer Attilától, a helyi közösség tanácselnökétől.


– A kotrást végző munkagép költségeit a topolyai Komgrad Közvállalat 500 ezer dináros anyagi hozzájárulásával sikerült megoldanunk. A helyzet korántsem tökéletes, de jelentősen jobb, mint korábban volt. A falunk is nagyon várja már, hogy ténylegesen elinduljon a Regionális Hulladéktároló munkája, hogy meg legyen szervezve a faluból a szemét elszállítása, hogy végre megszabaduljunk ettől az egyébként hatalmas tehertől. Korábbi elképzeléseinknek megfelelően az eddigiek során ott felhalmozódott lakossági szemétre – a falu köztereinek takarítása és egyéb munkákkal összehangolva – folyamatosan újabb réteg föld kerül, és az utókorra gondolva be fogjuk ültetni ezt a területet értékes fákkal – nyilatkozta a tanácselnök, aki rámutatott, hogy a bácskossuthfalvi szemétdomb a nyugati katolikus temető felől közelíthető meg, a többi oda vezető utat már korábban lezárták.

Forrás:
Magyar Szó

Vissza


2017.12.07. 22:37

2017 - Karácsonyi kézműveskedés a Kuckóban
Bácskossuthfalva
(photo: nzyang)

KepKepKepKep

MÉG TÖBB KÉP

Vissza


2017.12.06. 20:53

Mikulás-Party Bácskossuthfalván
20017. 12. 06.
(photo: nzyang)

KepKepKepKep

A TÖBBI KÉP


VIDEÓK

Vissza


2017.12.06. 17:01

2017. 12. 6. - Mikulásvárás Bácskossuthfalván
(photo: nzyang)

KepKep
KepKep

MÉG TÖBB KÉP

Vissza


2017.12.05. 21:13

Dudás Sándor szobrászművész kiállítása
Csongrád Galéria, 2017. december 8. 18 óra

Kep

Vissza


2017.12.05. 20:54

Benes és az ikonikus álca

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Benes és az ikonikus álca
A Mester búcsúztatója

Kep

Sirató négysoros

Ott lehetett az asztal
melyet rendre körülültek
s a lámpás
mi felborulhatott


E haikut Szűgyi Zoltán költötte még 1985-ben.

Képverseként állította ki a TAKT-on egy, a vers szövegét körbefolyó, Bálind István illusztrálta hurkaszerű spirális rajzolattal. A költő sorait nem illik magyarázgatni. Az efféle verbalitások nem nagyon illenek a költészethez. De talán illők a képalkotásokhoz, ahol a róluk ejtett szó felcsigázza a látvány értelmét, és megfejtésekre sarkallja a bámészkodó emberfiát.

Most ennek a véletlenül megtalált kortalan versnek, haikunak időszerűsége és egyben szomorú ünnepélye is vagyon. Mintha e néhány, hirtelen rádöbbenést tükröző szókö(l)tésnek a véletlenből adódóan is sorsszerű köze lenne az ikonteremtő Benes Józsefhez.

I. KÖZELÍTÉSEK

1. A Mesterek mindig csendben távoznak, jutott eszembe az első épkézlábnak tűnő, kilátástalanságérzetből kimenekítő gondolat. Nyilván nem Jézusra gondoltam, akinek távozása
iszonyúan sokkoló lehetett, de a feltámadása jóleső döbbenetével hatalmasan felrázta a földhözragadt emberi világot. A festőmestereket nyilván más fából faragták. Mégis van mindegyiküknek valamiféle Krisztusi szeretet-béklyója, ami most is megejtő tud lenni a ma is gyászoló tanítványokban.

2. A Mester realistának mondta magát. Mégis évtizedekig alakítgatta, babusgatta a Husikának elnevezett, hol a tájba vesző, hol a térből kiragadott, erezett, pikkelyezett vagy hurkaszerűen gúzsba kötözött, bugyrosan túlméretezett, igéző alakváltozásokra késztethető fényárnyas bábfiguráit. És az utána jövőket is. Az utóbbi években átépített fura bordacsont-figurái szikárrá váltan eltárgyiasultak, ikonikus lényekké vagy fabordás sámánokká váltak. Eleinte, a régi Symposionban is leközöltek, még laposan kúszó, papírkivágott jelkép-árnyak voltak, és feketén hasítottak bele a térbe. Majd évek múltán megújultan vitorlavászonszerű, gúzsba kötött hús-vér figuraként dagadoztak. Mostanra a ráncosodó bőrükből kibomló, kitüremkedő, gúzsba kötött/kötegelt derengéshordó alakzatok, gumiköpenyszerű élő hústömegük rétegelt lehántásával ismét borda-csontosra száradtak. Relikviákká, emléktöredékekké váltan, immár vaksin, fakulásban meredeznek az időtlen térbe.

3. Holott ezek csak erőtlen megközelítések, mindenkor kelepcés, megfejthetetlennek tűnő dolgok… A vajdasági művészetben csupán ketten: Maurits és Benes tanítják meg nekünk, hogy a művészetben a borzalom lehet esztétikus is. Hogy az elesett, a torz vagy a gnóm is lehet megrázóan szép. Vagy például a félelmetes is lehet megejtően érzéki. Az alakjukat változtatni térben és időben közlekedni képes beúszós különös lényeik nagyon ritkán mondhatók szépek. Megkínzott, rút, néha félelmetes kísértetlények. De a rútságukban iszonyatos szépség lakozik.

4. Benes Mestert a talajvesztett emberléptékű érzelmi hangulatok (változó vagy köztes állapotok) kísérték (kísértették) mindig. Erre csak 2003-ban a Lendvai Művésztelepen együtt töltött pár napban jöttem rá, amikor napokra egy felújítatlan kastélyszárny romos helyiségébe szorultunk mindketten. Benes egy szitanyomókkal felszerelt hatalmas asztal mellé, gyakorlott, éves tapasztalattal rendelkező grafikusként. Én lázas örömmel nagyszerű muravidéki grafikusunk, Gálics István hátrahagyott (hagyatékolt) hatalmas csillagpréséhez láncolódva. Akkor ez is megadatott. És Benessel beszélgetni lehetett, sőt beszélgetni kellett vele, sokat, mert elvárta. Néha
a sors kitüntetettjének érezheti magát az ember. Mint ahogy az is.

5. Hogy az egykor történtek nyomán az ember szelektív emlékezete miféle ünnepélyfátyolba burkolt, kitüntetett pillanatokat tud megidézni évekkel később, az is kiszámíthatatlan. Nem valamiféle megszépült, megszépíthető, mindenáron megszépített emlékek, hanem a rádöbbenés furcsa mágiája az, amire gondolok. Mert a mágia titokzatos ünnepély. De miféle, az emberi lelkekbe belelátó, ikonos angyali kasztokba sorolható figurák emlékképeire irányította rá mesterünk a figyelmünket? Mert mintha valamiféle angyalok kasztrendszerét építette volna folyton. Lehet, hogy a terve kevesebb volt ennél, de lehet, hogy több is. Vagy ugyanannyi. Már nem vitatható e kérdés. Immár az örök titkok útvesztőjében vergődünk…

6. A Mester sajátja volt, hogy közvetlen modora ellenére teljesen sosem tárta fel gondolatait mások előtt. És ez a titkolódzás vagy titokzatosság volt a munkáiban a leginkább érdekfeszítő. Titokőrző volt ugyanis. Volt, amit nem akart felfedni. Olykor meglebbentette ugyan a titokfátylat, és ezzel újra és újra érdekfeszítővé vált. A tarisznyaszerű, bevarrt szájú, némaságukban, tehetetlenségükben és lekötözöttségük ellenére is élő, magukat vonszolni tudó, már nem élő, de halhatatlan, átalakulásokra kész lényeit takaró lepel redőit hullámoztatta. Máskor mozdulatlan agyagmasszába tapadt. Ki tudja majd megfejteni, hogy a Mester figurái való(já)ban mit jelentettek? Az ő dolga volt őrizni e titkot. A mi dolgunk lenne a megfejtésük.

7. Szitanyomózás, alkotás közben Lendván 2003-ban mondta el a gúzsba kötött figurái egyik történetét. Hogy a figurái nem kitaláltak, hanem nyugodni képtelen kósza lelkek: a partizánok által Tiszába lőtt délvidéki ártatlanok lelkei. Piszmogásaink közepette ezek után rájöhetnénk, hogy mi mindent jelenthettek számára e kötözött bábok, bábuk, figurák. Legelébb volt a belgrádi főiskolán Nedeljko Gvozdenović által osztályozott chiricói mechanikus bábu. Jóval később a valódi árnyéklényei. Olykor pedig csupán a jelenlétük hiánya. Bekötözött szántóföldi hegek, anyaföldbe ágyazott, szántóföldekbe rejtett, névtelen, ekeszántott emberkötegek, majd fóliasátorszerű bugyros tájsebek. A Mester mindig mosolyogni próbált. Még a pofonokat osztó igaz valóságon vagy a múlt lélegzetelállító kegyetlen tréfáin is, fogcsikorgatva.

8. Úgy tűnik, hogy a kései belenyugvás természetellenes. Az emlékezés tehetsége mindennél hatalmasabb. Az emlékezés évtizedek múltán is begyógyultnak tűnő, súlyos sebeket képes feltépni, olykor újakat ejteni. Nagy időbeni távolságból már mindegy lenne? Nem feltétlenül. Benes az 1978 előtti délvidéki pofonok nyomát is megőrizte. Kellettek a művészeti kelléktárába. De talán ezért volt képes cipelni az erejét meghaladni sosem tudó terhét. A látomás-puttonyaiban: önazonosságát. Hogy kinek mit jelenthetnek, kivel mit közölnek ma a benesi, lekötözött, behurkolt, gézkötegelt, vizes kötéldarabokkal mozdulatlanságra kényszerített sámán figurák? A torz szobrokká alakított, bevarrt szájuk szegletéből légzéstelenül suttogó, mantrázó árnyalakok?

9. Mezei Erzsébet egyik nagyszerű, sárgás fényben pompázó örömteli festményének repróján merengtem. Furcsa volt, hogy a sárga szín életrevalóbb, mint ahogyan Goethe színelméletében magyarázza, mert itt most éppenséggel valamiféle örömteli állapotot idéz. Azon tűnődtem, hogy a derengés fényével most a tűz éltető melege árad szét. A fény felé fordulás vajon mit is jelenthet nála, nálad, nálunk? Sokfélék az emberi megérzések. Gondolhatunk akár a régmúlt aranysárgán ragyogó ikonikus csodáira, amelyek a titokzatos élet megszületését egykor derengő, aranylemezkés mandorlaként övezték. A karácsonyra, amely nekünk, vajdaságiaknak, délvidékieknek is hűségesen eljő mindig. Mert megillet bennünket, mert még méltóak vagyunk rá. Igaz, hogy már nem az erős, összetartó közösség örömére. Meghittsége sok gondot képes felejtetni velünk, ideig-óráig. De ma leginkább a lefojtott gondokkal terhelt emberek lelkének szomorú biztatására szolgál…

Végül a molylepke repdesésére és a fényben feloldódó, öntudatlan köröző táncára gondoltam, amikor hirtelen Benes József eltávozásának a híre meglegyintett. Szabó Lőrinc-i keleties életfilozófia kapott erőre bennem. Mi a végső igazság?

10. 1977-ben a TAKT-on, talán Tolnai Ottó kíséretében egyszer csak megjelent egy talpig feketébe öltözött, hollófekete hajú figura. Zentáról érkezett, azt mondták róla, hogy félelmetes erejű grafikái vannak. Kíváncsi volt a fiatalokra, és minden formaság nélkül kezdett el érdeklődni, főként a muzslaiakról. Rácz Jancsit már korábbról ismerhette, vele beszélgetett legelébb. Még szokatlan volt, hogy suhancokként tegeznünk kellett őt, mintha kortársak lennénk. A nyolcvanegy éves művészről sosem tudtuk, hogy pontosan hány éves valójában. Ikonikus álcát viselt, amely megvédte az öregedéstől. A meghitt póz mégis rokonszenves volt. Hollófekete haja a babonás védelme lehetett: öregségriogató, kortalanra váltó fintora volt az örökkévalóság igényének. Mára szinte már el is hittük, hogy a Munkácsy Mihály-díjas magyar festő- és grafikusművész, a kecskeméti Műhely Művészeti Egyesület elnöke kortalan. De ha nem is, a művészetében már azzá vált. Az örökkévalóság és a Jóisten egyik látnoki homályba burkolódzó kegyeltje.

Vissza


2017.12.05. 19:07

Minden egész eltörött I. rész

Kep
Péter László festőművész írása

TOLLRAJZ

Minden egész eltörött
Filozofálgató, művésztelepi kisnapló

1.

Kep

Beszélgetni kellene, öncélúságról, tetszik, nem tetszik alapon: elidegenedés szele kísért, revideálni kellene takaréklángra tett önérzetünket.

ÖSSZHANGTALANUL

Az utóbbi néhány évben történt valami a művésztelepünkkel, művésztelepeinkkel. De ennek sem pozitív, sem negatív előjelet nem szeretnénk adni. Csupán elgondolkoztunk azokon a sikeres vagy sikertelenné tett változ(tat)ásokon, amelyek a jövőben is nagyban befolyásolhatják a zavartalan működésüket. Tehát nem akarok sem jót, sem rosszat mondani róluk, csupán valamiféle összhangzatot hiányolok a meglepő művésztelepi miliőinkből. De kivel lehetne megosztani egy másoknak talán visszatetsző magánvéleményt, ha nem levelezéseken vagy esetleg a nyilvánosság előtt, a sajtón keresztül? Vagy szabadverselésben? Beszélgetni kellene, vagy illene, kényessé vált dolgainkról. Például egy művésztelep megszületésének az okairól, az eszméjéről, a lényegéről, a szükségességéről, a megszokottságáról… Működésének a megértéséről.

HANGSÚLYTALAN ÁTJÁRÓK

Azt remélve kell véleményt mondanunk most, hogy ezzel haragosokat már nem szerzünk: de a mai művésztelepek működését mégis többnyire összhangtalannak érezzük. Működésükben ugyanis érezhetően kampányszerűvé váltak, és az egymás közötti (fölötti) kommunikáció közösségi érzetének hiányától szenvednek. Az ebből adódó tájékozatlan bizonytalankodások miatt jóval nehézkesebbek, mint régen, és sajnos igazi irányelvek nélküliek. Mint valami céltalan kirándulás…

Olyan ez, mint az egykor büszkén vállalt, majd bizonyos idő elteltével és valamiféle új-modern lelki fuvallatok érkezésével lekicsinyelt, majd egész egyszerűen elmarasztalt l’art pour l’art, művészet a művészetért elv. Ez az érzület manapság is létezik, de igazán nem is rólunk szól, hanem az ÖNCÉLÚSÁGRÓL. És talán csupán a megszokottság terhe miatt működik még: ahogyan egy darabológép, egy tüzet érzékelő riasztó sikeres mechanizmusa. A mai művésztelepek többségét konzervatív módon redukáltnak, ezért szinte lélektelenül visszafogottnak látjuk. Nem mintha nem működnének, de úgy tűnik, hiányzik belőlük az igazi közösségi szellem. Ezért mára lendülettelenné váltak. Ami miatt manapság talán már egyik múltbéli, legendás művészeti ősszervezőnk sem vallaná a magáénak őket.

Lehetséges-e, hogy észrevétlen, hirtelen eltűnnek a hagyományos szemléletű, közösségformáló szerepet is vállaló, frisslélek-ápoló, léleképítő művésztelepek? Lehetséges-e, hogy ahogyan a világ körülöttünk megváltozott és elszemélytelenedett, úgy észrevétlenül mi is? És az életszemléletünk is?

KÍSÉRLETEZÉSEK

Amíg egykor bizonyossággal tudni lehetett (társasági megfelelések szerint és súlyozottságuk ismeretében is), hogy mely vajdasági művésztelepre kik valók, addig ma a művésztelepek zömének már nincs igazi törzsgárdája. Emberek körbeforognak.

Mind e problematikához természetesen hozzájárul a művész mindenekfelett álló kifejlett egyéni látásmódja és egyedi kifejezőereje is, illetve annak szándéka, hogy a művészete tényleg különleges legyen. A szervezők viszont félig-meddig tájékozatlanságból vagy inkább kevés érzékkel válogatnak, és kissé önkényesen nyúlnak hozzá a lazán körvonalazható emberállományhoz. A potenciális résztvevői gárdához. És újabban talán leginkább „tetszik, nem tetszik” alapon meghívnak többnyire ismert vagy ismerős művészeket.

Egykor igazi művész vezéregyéniségek diktálták a kellőképpen ütemezett rangsoroló meghívásokat. Programokat hirdettek meg, olykor társadalminak mondott aktuális feladatoknak feleltek meg. Igazi, előre kitalált/kialakított vagy fortyogva alakuló művészeti elvek határozták meg akkor alkotómunkájukat (de nem mindenáron). Mint ahogyan azt is másképpen kezelték, hogy kik a művésztelep berkeibe illők, és hogy kik lehetnek a befogadható újonc fiatalok. Vagy kik tartoznak egy másik gárdához… Mert mindig is voltak érett, haladó és fiatal, még kezdő művészek, akiket szinte szó szerint a meghívhatók lajstromára vettek.

De mivel kevesebb volt a művésztelep, a meghívható művészek névsora is hosszas méricskélések és pontos információk alapján, igényesebben alakult ki. Ráadásul évről évre, következetességgel alakulgatott. (Ez a következetesség jellemezte az 1952-ben megalakult Zentai Művésztelepet és az 1953-ban alapított Topolyai Művésztelepet is).

MŰVÉSZTELEPEK HŐSKORA

A hőskorban a művésztelepek szervezői és meghívottjai jól tudták, hogy ki hová tartozik, így azt is, hogy kit hová érdemes meghívni. A kialakult vagy alakítható művészi körök ezért baráti társaságokként is jól szuperáltak. Az összetartozás ereje egybeesett az évtizedekig tartó őszinte barátságokkal. Ma a művésztelepeken meglehetős profi művészi termelőmunka folyik, de vékonyan csordogáló kampánytársalgásokkal. Nincs „közösségi célzatú” művészet, csak egyéni/egyedi utak és többnyire elmagányosodott, gondolkodó művészek. Komoly, aktuális, a közösségben érdekfeszítő, a köztudatban is élő művészeti témák szinte nem is említődnek. A legfőbb cél: a gépiesedett vizuális nyelvezetek termelő- és darálómunkája. És búcsúzásképpen egy-két hátrahagyott friss alkotás, amely egy őszi kiállítás utóhangjával vagy a művésztelep gyűjteményében marad, vagy eladatik…

A legtöbb esetben az egy év múlva történő viszontlátás reményében köszönünk el egymástól. A búcsúzás után bő egy év telik el, mígnem a művészek zöme újra találkozhat.

Olykor minden körültekintés nélkül egy-egy művészt két-három helyre is, míg másokat sehová se hívnak. A válogatás tehát ismét legtöbbször reflexes, spontán vagy esetleges. Rulett.

A szervezés és a részvétel is a befelé fordulás lehetőségeinek eleve meghatározottsága szerint hangol át mindenkit. Vajon tényleg az egymástól való elidegenedés szele kísért bennünket? Ahogyan anno Ács József jósolta meg a 80-as évek eleji temerini TAKT művésztelepén?

SPÓROLÓS KÍSÉRLETEZÉSEK

Sajnálatos, hogy az anyagi ráfordítások és a kényelmi körülmények fokozása lazulásokat vont maga után. Ahelyett hogy megélnénk újra a terebélyesebb és valószínűleg talán léptékkel kisebb kényelmet ígérő, jókedvű táborozásokat. Szerintünk az alacsonyabb fokozat lenne a legkisebb gond. Bár vannak, akik a kényelmi fokozásra szavaznának…

Az elkényelmesedő művészek korát éljük? Revideálni kellene magunkat, visszahozni némely régi telepi beidegződést? Ha más miatt nem, hát elsősorban a kohéziós erő megtartása, a baráti társaság összegyúrásának újbóli lehetőségét megadó mozgásokra, a pezsgő alkotói légkör megtartására történő erőfeszítés miatt. Megérné-e a tömegesebb művészeti táborok kalandja?

Néha úgy tűnik, hogy csupán a külcsínnek mondott, hangsúlyosan jó ellátás finomodott. A művésztelepeken együtt eltöltött idő pedig olykor unott-köznapivá vált vagy könnyed csevegésekké szelídült. Mert a művészetről szóló szenvedélyes, parttalan viták és beszélgetések kora lejárt? Átváltottunk volna? Akkor a párbeszédekre szánt idő szinte teljes egészében veszendőbe megy. Oly nagy manapság a szent és sérthetetlen szubjektivitásérzetünk…

ÖNÉRZETESKEDÉSEK

Vagy azért van ez így, mert a régi baráti invitálások zöme lapos-távolságtartóvá vált. Vagy azért, mert az alkotókat összeterelő, erőltetetten intelligens szervezés kívülről irányíttatik és szenvtelenül laikus. A legtöbbször már nem a tagságot jól ismerő művészember vezet, nem is általa történnek meg a meghívások és a szerepeltetések, hanem külön szervező-irányító emberek által.

Azért sem tud már jól összejönni/ összedolgozni egy művészi társaság, mert maguk a szervezők kénytelenek takarékoskodni (?) a meghívottakkal. Limitálva orvosolni némiképpen takaréklángra tett önérzetünket.

Vissza


2017.12.05. 18:48

KARÁCSONYI KÉZMŰVESKEDÉS A KUCKÓBAN


Öltöztessük karácsonyi díszbe a Kuckó Játszóházat! Készítsük el az Együtt Gyermekeinkért egyesület karácsonyfájának díszeit!
Helyszín: Bajsai út 1. Bácskossuthfalva, Időpont: 2017. 12. 07. csütörtök 15.00

Belépés: díjtalan. A foglalkozáshoz szükséges anyagok és eszközök biztosítva, az alkotások hazavihetők! A legszebb díszek, dekorációs tárgyak, kiöntött karácsonyi gipszformák a Kuckó Játszóház ablakait és az Együtt Gyermekeinkért egyesület karácsonyfáját ékesítik majd!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vissza


2017.12.05. 10:56

Pannon RTV

Kep

A Pannon Televízió a Pannon RTV egyik oszlopa, 2006 óta sugároz. Kezdetben csak Szabadkán és környékén láthatták a nézők, ma azonban az IPTV rendszernek köszönhetően egész Vajdaságban fogható, valamint a tartomány több kábeltévé-szolgáltatója is felvette kínálatába. Az interneten a világ bármely pontjáról követhető az adás, illetve visszanézhetők a műsorok. Saját készítésű tájékoztató- és szórakoztató műsorai naponta átlagosan 4-5 órát töltenek ki, emellett számos partnertelevízió (köztük a magyarországi és a szerbiai köztévé) produkcióit (riportműsorait, sorozatait) is sugározza a különböző filmes alkotások és szórakoztató tartalmak mellett. Egyebek mellett koncerteket, színházi előadásokat, játékfilmeket, dokumentumfilmeket, sorozatokat, rajzfilmeket, meséket és videoklipeket is láthatnak a nézők. A Pannon Televízió műsorai az élet összes területével foglalkoznak a tájékoztató- és magazinműsorainak köszönhetően. A médium egyre több saját készítésű dokumentumfilmet tud műsorra tűzni.

A Magyar Nemzeti Tanács médiastratégiájának részeként a Pannon Televízió a vajdasági magyar televíziós hálózat központja, a rendszer kialakítása 2012-ben, a stratégia elfogadása után kezdődött. A Pannon Televízió az elmúlt időszakban folyamatos fejlődést mutatott a műsorok, a technikai felszereltség és a sugárzás szempontjából is. A csatorna tartalmait egy főként fiatalokból álló csapat készíti. Rendszeresen tudósít a nagyobb horderejű eseményekről Vajdaság egész területéről, Szerbiából, valamint az anyaországból, továbbá beszámol Európa és a világ híreiről. A Pannon RTV számos művelődési rendezvény és más esemény médiaszponzora, így ezekről a televízió is beszámol a nézőknek. Élőben közvetíti a vajdasági magyarság kiemelt politikai, közéleti és művelődési eseményeit, ünnepi rendezvényeit és a sok embert megmozgató eseményeket (egyebek mellett a Magyar Nemzeti Tanács üléseit, a Pataki Gyűrű-díj átadóját, a Szent István napi központi ünnepséget).

A Pannon RTV tudósítóhálózata egész Vajdaságra kiterjed, emellett riporterei dolgoznak Belgrádban és Budapesten is.
A Pannon Televízió és Rádió a magyar közmédia, az MTVA (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) vajdasági tudósítópontja. Rendszeresen küld anyagokat (riportokat, tudósításokat, interjúkat) az m1, a Duna és a Kossuth Rádió műsorainak, valamint élő kapcsolatot biztosít Budapest és Szabadka között. Havonta átlagosan száz anyag jelenik meg ezáltal Vajdaságról a magyarországi adásokban. A közmédia mellett több vidéki tévé és rádió is partnere a Pannon RTV-nek.

A Pannon RTV egyik fontos küldetése a magyar-szerb párbeszéd előmozdítása is. A televíziós műsorainak egy részét feliratozza szerbre, a szerb nyelvűeket pedig magyarra. Riportjai rendszeresen megjelennek a szerbiai köztévében. A Pannon RTV szerződéses partneri kapcsolatot ápol a Vajdasági RTV-vel is. A Pannon Rádió és Televízió azonban nemcsak más médiumokkal működik együtt, hanem különböző intézményekkel és szervezetekkel is az élet minden területéről. A médiaház egyik fontos céljának tartja az Európai Unió bemutatását a vajdasági közönségnek. Ennek érdekében tematikus műsorokat is sugároz.

Az RTV műszaki bázisát 2014 februárjában újították fel. A médiaház ennek köszönhetően HD minőségben tud dolgozni, stúdiótechnikai tekintetben gyakorlatilag a legmodernebb műszaki felszereltségű vajdasági televízióként működhet, és lehetőség van az élő kapcsolásra is Szabadka és Budapest között. A felújítás az MTVA segítségével valósult meg.

Pannon Televízió fő- és felelős szerkesztő: Mohácsi Huba
Pannon Televízió fő- és felelős szerkesztőjének helyettese: Loboda Árpád

Televíziós műszaki vezető: Lipták Mladen

Vissza


2017.12.05. 10:33

Buhurt pro-fight gála

Kep

A vásár talán leglátványosabb vívóversenye a buhurt pro-fight gála. Legutóbb egy külföldi bajnokot hívtunk meg. A mostani vásárra viszont három harcos készül, hogy megmérkőzzön a hazaiakkal!
Első meghívott vendégünk Nemanja Apatovic Szerbiából, akinek az ellenfele az ifjú titán Szabó Richárd lesz!

Vissza


2017.12.05. 09:48

Karácsonyi koncert Bácskossuthfalván

Kep

Mesna zajednica Stara Moravica-Helyi közösség Bácskossuthfalva szervezésében
Decenber 20.

Bácskossuthfalva Helyi Közössége, az Id. Kovács gyula Általános Iskola, a Rizling Egyesület és a Méhecske Méhész Egyesület közös szervezésében

KARÁCSONYI KONCERT

A 149 éves Szabadkai Zeneiskola Szimfonikus Zenekara tagjai és a zeneiskola diákjai és tanárai, vezényel prof. Paskó Csaba karmester valamint
a Szabadkai Zeneiskola Vegyeskara, felkészitő tanár prof. Csikós Krisztina karnagy.

2017. december 20. 18.00 órakor

az Id. Kovács Gyula általános iskola tornatermében

A koncerten közreműködnek még:

az Id. Kovács Gyula általános diákjai, az iskola énekkarának tagjai és a
Bácskossuthfalvi Ifjúsági Fúvószenekar növendékei.

A belépés ingyenes

A koncert után az iskola udvarában forralt bor, mézes pálinka, kifli és
tűzijáték várja az érdeklődőket!!

Vissza


2017.12.03. 19:08

Kep

Karácsonyi cipősdoboz akció 2017
Réka Lévai és Gresák Lea szervezésében
Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium
Fasizmus áldozatainak tere 21., 24000 Szabadka
DEC. 4.

Üdv Mindenkinek!!!

Idén ismét megszervezzük a Cipősdoboz Akciót!
Miről is van szó? Esetleg nem vagy képben, vagy először hallasz róla?
Minden év karácsonyán a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium és a BMC civil szervezet (Nyúl Zoltán) segítségével megszervezi a Cipősdoboz Akciót! Ajándékokat gyűjtünk a szegényebb sorsú gyerekeknek, hogy boldogabb legyen a karácsonyuk.
Reméljük, hogy minél több cipősdobozba csomagolt ajándékot össze tudunk majd gyűjteni. SZÁMÍTUNK RÁTOK!!! Az ajándékokat Vajdaság különböző falvaiba visszük el.
Hogyan készíthetsz ajándékot?
- Keress egy jó állapotban lévő üres cipősdobozt!
- Döntsd el, hogy fiúnak vagy lánynak csinálod!(Kérünk ezt tüntesd fel a doboz tetején!)
-Töltsd meg mindenféle aprósággal:
-tisztálkodószerekkel(jól becsomagolva)
-édességekkel
-tanszerekkel(füzet, ceruza, radír stb..)
-játékokkal, jó állapotban lévő, NEM agresszív játékok (NE!!)
-zokni, sál, sapka.. stb

Határidő:

Célunk: 500+!! cipősdobozba csomagolt ajándék
Ha van barátod, aki szívesen készítene ajándékot, hívd meg az eseményre
A Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium III/S termében gyűjtjük a csomagokat, illetve az iskola portáján is leadhatjátok őket!

-TÁMOGATÓK:
Klein house
Pannon TV
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola(Magyarkanizsa)
Majsai Úti Általános Iskola (Szabadka)
Petőfi Sándor Általános Iskola (Királyhalom, Hajdújárás)
Miroslav Antić Általános Iskola (Palics)
Hunyadi János Általános Iskola (Csantavér)
Kolibri a Családokért Egyesület (Hajdújárás)
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka)
Id. Kovács Gyula Általános Iskola (Moravica)
Thalia café (Szabadka)
Kárász Karolina Általános Iskola (Horgos)
Csáki Lajos Általános Iskola (Topolya)
Október 10. Általános Iskola (Szabadka)
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola (Szabadka)
Középiskolások Diákotthona (Szabadka)
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar (Szabadka)
Topolyai Művelődési Ház
Cseh Károly Általános Iskola (Ada)
Szabadkai Népszínház Magyar Társulata
Topolyai Múzeum
Kosztolányi Dezső Színház (Szabadka)
Szabadkai Gyermekszínház
Arany János Általános Iskola (Orom)
”Ady Endre” Kísérleti Általános Iskola (Kishegyes)
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium (Zenta)
Palics Helyi Közösség
Palics Magyar Művelődési Egyesület

-GYŰJTŐPONTOK:
Klein house
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola (Magyarkanizsa)
Majsai Úti Általános Iskola (Szabadka)
Petőfi Sándor Általános Iskola (Királyhalom, Hajdújárás)
Miroslav Antić Általános Iskola (Palics)
Hunyadi János Általános Iskola (Csantavér)
Kolibri a Családokért Egyesület (Hajdújárás)
Id. Kovács Gyula Általános Iskola (Moravica)
Thalia café (Szabadka)
Kárász Karolina Általános Iskola (Horgos)
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola (Szabadka)
Topolyai Művelődési Ház
Cseh Károly Általános Iskola (Ada)
Topolyai Múzeum
Kosztolányi Dezső Színház (Szabadka)
Arany János Általános Iskola (Orom)
”Ady Endre” Kísérleti Általános Iskola (Kishegyes)
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium (Zenta)
Palics Helyi Közösség

-ISKOLÁK:
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola (Magyarkanizsa)
Majsai Úti Általános Iskola (Szabadka)
Petőfi Sándor Általános Iskola (Királyhalom, Hajdújárás)
Miroslav Antić Általános Iskola (Palics)
Hunyadi János Általános Iskola (Csantavér)
Id. Kovács Gyula Általános Iskola (Moravica)
Kárász Karolina Általános Iskola ( Horgos)
Csáki Lajos Általános Iskola (Topolya)
Október 10. Általános Iskola (Szabadka)
Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola (Szabadka)
Cseh Károly Általános Iskola (Ada)
Arany János Általános Iskola (Orom)
”Ady Endre” Kísérleti Általános Iskola (Kishegyes)
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium (Zenta)
További infók és kontaktok hamarosan!
Vajon mennyi szeretet fér egy cipősdobozba?

Vissza


2017.12.03. 13:47

Üzent a Télapó
Photo: nzyang

KepKepKepKep

Vissza


2017.12.02. 18:14

Kep

DESIRÉ AKADÉMIA

Desiré Central Station 2017 – anatomia

nemzetközi regionális kortárs színházi fesztivál

Szabadka, 2017. november 25. – december 3.

Beszélgetések, előadások, prezentációk, műhelymunka, kiállítás

Vissza


2017.12.02. 13:56

XIV. Dalai Láma: Korunk paradoxona

Nagyobb házak, kisebb családok;
Több háztartási gép, kevesebb idő;
Több végzettség, kevesebb ész;
Több tudás, kevesebb bölcsesség;
Több szakértő, több probléma;
Több gyógyszer, kevesebb egészség.
A Holdra mentünk, és visszajöttünk,
De az új szomszédhoz át nehezen jutunk.
Több számítógép több adattal,
Több másolatot készít mint valaha,
És mi egyre kevesebbet érintkezünk.
Sok mennyiség és kevés minőség,
Gyors étel és lassú emésztés,
Nagy emberek és kicsiny jellemek,
Magas profit és sekély kapcsolatok.
Olyan kor,
Mikor sok van az ablakban,
De semmi a szobában.

Vissza


2017.12.02. 00:14

Szöktem tőled, virradásra

  Kep

Vissza


2017.12.01. 18:14

Betlehemezés Bácskossuthfalván
Gabriella Gogolyák szervezésében

Kep

FELHÍVÁS

BETLEHEMES JÁTÉK A FALUBAN

Bácskossuthfalván az Ady Endre Művelődési Központ szervezésében a Kalamajka néptánccsoport tagjai

2017. DECEMBER 17-ÉN, VASÁRNAP
BETLEHEMES JÁTÉKKAL
JÁRJÁK A FALUT

Három, 14 fős csoport, 9.00 órakor indul és a faluban ellátogat azokhoz a családokhoz, akik fogadják a betlehemező gyerekeket.

Azok, akik szeretnék, hogy december 17-én, vasárnap a betlehemesek felkeressék otthonukat, jelentkezzenek a bácskossuthfalvi Helyi Közösségben
Gogolyák Gabriellánál, illetve telefonon
a 063-173-83-61 vagy

Antunović Karolinánál a 064-686-31-50 telefonszámon.

Jelentkezési határidő 2017. december 15. péntek.

Vissza


2017.12.01. 18:03

Karácsonyi nyereményözön a mórahalmi fürdő Facebook játékán

Kep

Eddig soha sem látott mennyiségű nyeremény lehet a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő hűséges Facebook rajongóié. Ilyenre még nem volt példa! Az adventi meglepetések játék december 1-el startol a fürdő Facebook oldalán!

December első napjaival már lassan mindenki hangolódik az ünnepekre. Sokan fontolgatják ilyenkor, hogy mit is adjanak idén ajándékba szeretteiknek, mivel lepjék meg kedvesüket, hogyan tudnák leginkább megörvendeztetni gyermeküket.
Nos, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő ehhez remek ötletekkel és egy nagyszabású nyereményjátékkal igyekszik segítséget nyújtani. A december 1-el induló új Facebook játékkal minden nap csakis nyerni lehet egészen december 24-ig.

A fürdő közösségi oldala olyannyira népszerű, hogy jelenleg közel 48 ezer követője akad. A „lájkolók” száma pedig napról-napra növekszik. Nem is csoda, mivel eddig is számos sikeres nyereményjátékot indítottak a hűséges rajongóknak. Említhetnénk akár a legutóbbi Erzsébet napi kvíz játékot vagy akár a Gyermekfürdő születésnapi rajzversenyét is. Mórahalom fürdőjének Facebook oldalát nem csak a fürdővendégek tartják jónak, hiszen a Turizmus Trend kommunikációs versenyén tavaly a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő Facebook kampányával elért III. helyezést szakmailag is elismerték.

A Facebook egy olyan közösségi média, pontosabban weboldal, ami nem csak információt nyújt számunkra ismerőseinkről, de közben interakcióba is lép velünk. A fürdő Facebook akcióinak célja, hogy a modern eszközök kihasználásával egyre több információ kerüljön fel a gyógyfürdőről, és minél kedvezőbb kép alakuljon ki a vendégek körében. Nem meglepő tehát, hogy a fürdő ismertsége megállíthatatlanul terjed.

Visszatérve az „Adventi meglepetések” elnevezésű új játékra, bizton állíthatjuk, hogy minden játékos nyerhet valamilyen ajándékot a karácsonyfa alá. A játékban való részvétel kezdő lépéseként a résztvevőknek a Facebook platformon kedvelt oldalként kell megjelölniük - azaz „lájkolniuk” kell - a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő oldalát. Ezt követően nyílik lehetőségük az oldalon belül működő „Adventi meglepetések” néven futó Adventi naptár használatára. Minden játékos december 1. és december 24. között kinyithatja az adott napot jelző ablakot a naptáron, majd az Adventi naptár felületén megjelenő kis üzenet értesíti arról, hogy kedvezett e neki a szerencse, és részesül e nyereményben. Tehát minden játékosnak 24 alkalommal van lehetősége kinyitni a naptár ablakát, ami azt jelenti, hogy aki rendszeresen nyitogat minden nap, az garantáltan hozzá fog jutni valamelyik nyereményhez, amellyel gazdagabbá és örömtelivé teheti a család idei karácsonyát. A játékba bárki, bármikor bekapcsolódhat.

Vissza


2017.12.01. 17:34

2018. január 13., 19:00 – 2:00 Ady-bál
Gabriella Gogolyák szervezésében

Bácskossuthfalván Az Ady Endre Müvelödési Központ
Kep

ADY- BÁLAT szervez 2018. január 13-án, szombaton
19.00 órától a Juhász bálteremben

Belépöjegy vacsorával 800,00 dinár/fö.

Jó hangulatról a Calypso együttes gondoskodik.

Jegyek elővétele és helyfoglalás
Gogolyák Gabriellánál vagy Kucor Róbertnál.
Bővebb információ a 741-127 vagy a 063-173-83-61 telefonszámon.

Vissza


2017.12.01. 13:43

Egy igazi mosoly karácsonyra!

ÉDUA KARIKATÚRÁK 6. !Három nyelven! ️KepKepKep

176 oldal, ára:3990 Ft

Megvásárolható: Írók Boltja (6. ker. Andrássy út 45.)
Láng Téka (13. ker. Pozsonyi út 5.)

Megrendelhető: edua.karikatura@gmail.com
tel: 20/933 2245

(házhozszállítás Budapesten belül)

Kep

Vissza


2017.12.01. 10:31

Egy hónap, amikor legyen mindenből több

  Kep

Vissza


2017.11.30. 23:22

18. Lurdy-Házi ásványbörze

Ásványok, ősmaradványok, drágakövek, meteoritok és ezekből készült dísztárgyak, ékszerek kiállítása és vására!

Földtudományi interaktív játszóház és egyéb INGYENES játékos ismeretterjesztő programok gyerekeknek.
Kep

Vissza


2017.11.30. 23:17

Mi a béke oldalán vagyunk!

  Kep

Vissza


2017.11.30. 13:40

A mi Mikulás Bácsink egyszerre 8(!) helyen tud lenni

Ezt hogyan csinálja??
Annyira gyorsan cikázik a helyek között, hogy mindenhol úgy tűnik, mintha folyamatosan ott lenne. :D ;)

Ezért van az, hogy van még néhány időpont december 1-től, amikor Hozzátok is ellátogathat!

Házhoz, céghez, oviba, suliba...

www.mikulasbacsi.hu | +36 20 9668 123 – – itt: Center Színház

Kep

Vissza


2017.11.30. 13:11

NZYANG: Galambokat etető asszony
5 perces novella

Kep

Az asszony felébred. Tekintete az óra számlapjára téved. Negyed tíz. Ismét fél órával később ébredt a megszokottnál.

Megfordul az ágyban, hasra fekszik. Néhány pillanatig így marad, utána felső testével felemelkedik, két könyökét maga mellé húzza, és rátámaszkodik. Tenyerét egymás felé fordítja, ujjai összefonódnak és két hüvelykujjával megtámasztja állát.

Kócos, hosszú fürtjei meredten csüngnek alá.

Az öreg, ráncos arcon - melyen itt-ott az ifjúság nemes-szép vonásai sejtetik magukat - halvány mosoly suhan át, midőn az éjjeliszekrényen levő fényképre tekint.

A fényképről egy tizenéves fiú és leány mosolyog reá. Két gyermek, melyet ő hozott a világra, kiket a Világ háborúja vett el tőle. - Jó reggel, mama - mondaná a leányka. - Jó reggelt, édes anyácskám - üdvözölné a fia. Nagyon szerette mindkettőt, de a fia, az kedvesebb volt számára. Talán azért, mert gyengédebb volt hozzá, mint a leány.

Képek sorozata táncol el szeme előtt: évek hosszú sora. Kifogástalanul öltözött, kék szemű férfi, amint felkéri táncolni… holdfényes, izzó szerelemben töltött éjszaka… majd babasírás… utána még egy… a gyermeknevelés bosszúságai és örömei… vészt jósló felhő a fejük felett, ezt követően pedig - nemsokára - a gyűlöletes háború: sziréna, sötétség, bombák robbanása, fölfegyverzett, jéghideg arcú katonák, erőszak és gépfegyverugatás… és végül egyedüllét, csend.

A hideg verejték kiüt a homlokán, bőrén a libabőr sokasága.

Felül az ágyon, könnyes szemmel ismét a fényképre néz, majd játszi könnyedséggel elrúgja magát az ágytól, és öltözni kezd.

Reggelijét - egy darab kenyeret, melyet máskor vajjal kent meg - már útközben fogyasztja el.

Minél közelebb ér a parkhoz, annál gyorsabban szedi lábait, nehogy elkéssen. Nem lett volna szabad így elábrándoznia. Már biztosan elkeseredetten várják. Lehet az is, hogy beleuntak a várakozásba, és csalódottan tovalibbentek, hátra-hátranézve, nem tűnik-e fel etetőjük imbolygó alakja.

Lihegve érkezik meg, a nap szárította, eső mosta, jég verte fapadhoz. A pad előtt, a rég letaposott, elszáradt füvön üresség…

Fájdalmasan, mint a halálosan sebzett vad, lerogy a padra. Táskájából remegő kézzel elővesz egy szelet kenyeret. Morzsolgatva aszott ujjai között, a földre szórja.

Felnéz a légbe, és énekelni kezd. Először halkan, alig hallhatóan, majd mind hangosabban, s közben a szeméből alápergő könnyek égetik a ráncokat az arcán.

Vissza


2017.11.30. 13:07

  FELHIVÁS
  Gabriella Gogolyák
  november 27., 11:11

Az Ady Endre Művelődési Központ várja azokat a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket, akik szívesen részt vennének valamelyik csoport, szakosztály munkájában:

Néptáncszakosztály
-Pántlika előkészítő csoport (3-7 évesek)
-Kalamajka csoport (8-12 évesek)
-Cimborák csoport (13-25 évesek)

Népzenei szakosztály
-Viola Lánykórus
-Rezeda asszonykórus

Kézműves szakosztály (Textil és kézműves műhely)
-Tarka Virág kézimunka csoport
-dekupázs műhely
-szövő csoport

Az érdeklődők jelentkezhetnek a 741-127 vagy a 063-173-83-61 telefonszámokon.

Vissza


2017.11.30. 11:52

A gyurgyalag-fészkek tavaszig üresek

KepKepKepKep

Vissza


2017.11.30. 10:34

Japán vízkúra

Kep
Karsay István
november 28., 6:12 ·

Japán vízkúra lényege.

Japánban élnek a világon a legtovább az emberek. Egészségesebben táplálkoznak, mint az európaiak, azon felül sok természetes gyógymódot használnak, mint például a vízkúra. Gyógyítási filozófiájuk azt sugallja, hogy a legjobb gyógymód a megelőzés, illetve használják a természetben rejlő ősi erőt.japán vízkúra Egy Japánban és Ázsia több részén elterjedt ősi gyógymód az úgynevezett éhgyomra való vízivás, ami jól ismert és bevett gyakorlat az ottani emberek között. A japán orvosi társadalom is elismeri ezt a gyógymódot, mint mellékhatások nélküli és rendkívül eredményes gyógyír sok súlyos betegségére. A japán vízterápia kezeli a következő betegségeket, tüneteket: fejfájás, testi fájdalom, szívrendszeri és vérnyomás panaszok, reumatikus panaszok, túlsúly, asztma, tüdőbetegségek, különféle gyulladásos folyamatok, vese- és vizelési betegségek, anyagcsere- és emésztési zavarok, aranyér, cukorbetegség, székrekedés, mindenfajta szembetegség, daganatok.

Maga a vízkúra módszere rendkívül egyszerű és bárki könnyedén elvégezheti. A kúrához nem ajánlatos klóros, esetlegesen más szennyeződésekkel is teli csapvizet inni, sem ásványvizet. A legjobb a tisztított Csapvíz A vízkúra lényege: Igyon vizet éhgyomorra!
Reggel, ahogy felébred, első dolga legyen (még fogmosás előtt), hogy éhgyomorra igyon 4-6 pohár (1-1,4 liter) vizet egyszerre.
Csak 1 óra elteltével reggelizhet meg!

Súlyosabb betegségek esetén a kúrát az első hetekben napi 3x később napi 2x ajánlatos elvégezni. Minden esetben fontos, hogy a vízivás előtt és után egy órával ne együnk semmit.
Lefekvés előtt 2 órával ne igyunk üdítő italt vagy alkoholt.

Akinek nehezére esik meginni ennyi vizet egyszerre, használja a fokozatosság elvét és napról napra növelje a mennyiséget. Előbb-utóbb hozzá fog szokni. Ha nem tudjuk egyszerre meginni ezt a mennyiséget, a felénél tartsunk egy 2 perces szünetet és aztán folytassuk tovább.

Krónikus betegségek esetén, mint pl. ízületi gyulladás, ajánlott, hogy az első héten csak három napig csinálják a kúrát, majd a második héttől minden nap. A vízkúránk nincsenek mellékhatásai, az első néhány napon kellemtelen lehet a sok víz a gyomorban, de ez pár perc után elmúlik, majd néhány nap után megszokjuk. Természetesen a reggeli vizeletürítés sokkal intenzívebb lesz és ez a mennyiség megindítja a reggeli székletet is. Nagyon ritka esetben érezhet fejfájást vagy kisebb kellemetlen érzést az első pár napban, de ez a méregtelenítés jele, a szervezet küzd azért, hogy megszabaduljon a felhalmozódott mérgektől.

Természetesen napközben megismételhetjük a kúrát 2x-3x is, fontos, hogy előtte és utána egy órával ne együnk és ne feledkezzünk el a só beviteléről sem: minden 4.-5. pohár vízhez tegyünk egy teáskanál jó minőségű sót.

Hihetetlen, de ez az egyszerű vízkúra pár hónap alatt rákból, cukorbetegségből, magas vérnyomásból gyógyított ki számtalan embert, sikertörténetek sora született meg. Aki nem szenved semmilyen súlyos betegségben az is nagyszerűen fogja érezni magát és jelentős energiaszint emelkedést és állapotjavulást fog tapasztalni. A kúra ugyanis tisztítja a vastagbelet és elősegíti, hogy a tápanyagok felszívódjanak, segíti a fogyást, lassítja az öregedést, regenerálja a sejteket, kimossa a mérgeket a vérünkből, bőrünk feszes és sugárzó lesz, energiával töltődünk fel, segít leküzdeni és elviselni a stresszt, segíti a nyirokcsomó működését és a gyulladások leküzdését, erősíti szerveinket és immunrendszerünket is.

forrás: facebook bejegyzés

Kep

Vissza


2017.11.29. 22:01

NZYANG: LEHET, HOGY VIHAR LESZ
5 perces novella

Felemeli addig vállamon nyugvó fejét és felnevet. Kacéran, szemtelenül. Nem szólok semmit. Erre õ dúdolni kezd, egy számomra ismeretlen dallamot. Bosszúból…

Mindenki neheztel rám, hogy ezzel a nõvel járok. Ez azonban nem zavar, mert minden találka rejtélyességet és váratlan fordulatokat tartogat számomra.

Szorongás fog el, ugyanis a vissza-visszatérõ idõkép. mely a válaszfalat építi közöttünk, az utolsó sorokat rakja. Mennem kell. Búcsúzóul megsimogatom haját, amitõl teste megremeg.

Nesztelen léptekkel lépkedek az utcán, mert érzem, hogy a késõ éjszaka fáradtan cammog velem. Nem szeretném zavarni. Már messze járok, de gondolataim még nem léptek ki a házból, amelyben az imént búcsúztam el. talán sohasem fogom megismerni ezt a nõt!

Sötét és szánalmas ez a mai éjszaka, és túlságosan csendes. Lehet, hogy vihar lesz. Ez a nõ is csendes, mint a víztükör, ugyanakkor kiszámíthatatlan. Ha teste hozzám simul, úgy érzem, a poklot tartom karjaimban.

Az esõcseppek jellegzetes kopogással csapkodnak az ablaküveghez, jelezve jövetelüket. Lassan bepettyezik az utca porát, a fák leveleit. Mindezt azonban nem lehet látni, mert az éj eltakarja szemünk elõl.

Az esõ sûrûbben esik, feltámad a szél is.

Még néhány másodperc és fejem felett kitör a vihar. Nem húzódok biztonságos helyre, nem húzom össze magamon a kabátot, és nem gyorsítom meg lépteim. Mélyen magamba szívom a friss levegõt, gyönyörködök a természeti erõk harcában, megyek utánuk, s közben a hajamról az ingem alá csurog a víz.

Vissza


2017.11.29. 21:59

  NZYANG: hamis fények
  haiku

  harmat a füvön
  rajta szomorú pille
  könnycsepp-csillogás

  ---

  csillogó cseppek
  hősi veszélyre lesnek
  csalóka álmok

  ---

  hív a csalódás
  csábító csókjaival
  könnycsepp-ajándék

  ***

Vissza


2017.11.29. 21:57

NZYANG: Féleszű góliát
prózavers

  Kep
A köd benyálazza arcomat.Összehúzom magam és meggyorsítom lépteim.
Furcsa, hogy az utca téglalap alakú kővel van kirakva - miért nem négyzet alakú, és mit keres az a kör az utca közepén?

Az egyik házból gyermeksírás hallatszik.

A ház előtt néhány ember hadonászva vitatkozik.

Odamegyek, és benézek a ház kapuján. Az udvar egyetlen fájához egy félmeztelen Kis dávid van kikötve. A Féleszű góliát - azt hiszem a Kis dávid apja - most önti rá a második vödör hidegvizet.

Az egyik szomszéd rendőrért, a másik mentőért rohan.

Az eszméletlen Kis dávidot beemelik a mentőkocsiba, A vézna testecske aligha tüdőgyulladást kap.

A két rendőr durván lökdösi maga előtt Féleszű góliátot - remélem felakasztják az udvar egyetlen fájára -, de nem teszik.

Indulok utamra.

Egyszerre csak megállok és elmosolyodok:
a Kis dávid ha felgyógyul, biztosan előveszi parittyáját...

Vissza


2017.11.29. 21:53

Karácsonyi kézműves vásár

Kep

Vissza


2017.11.29. 21:50

Szenvedélybetegségek rendszerszemléletben
Nyilvános · Család-rendszer terápia szervezésében
DEC. 1.

Részletek
Szenvedélybetegségek rendszerszemléletben – terapeutáknak, coachoknak, érdeklődőknek

Szenvedélyek vagy szenvedélybetegségek?
Workshopunk segítséget nyújt a résztvevőknek megtalálni a szenvedélybetegségek és a család egymásra hatását.

Milyen mintákat adunk át gyermekeinknek az örömszerzésről, az élet élvezetéről, a konfliktusok megoldási módjairól, és mindezek hogy befolyásolják azokat a működéseiket, amelyek a szenvedélyes élet vagy a szenvedélybetegségek felé viszik őket.

További információ:
http://www.csaladrendszerterapia.hu/szenvedelybetegsegek-rendszerszemleletben-terapeutaknak-coachoknak-erdeklodoknek/

Vissza


2017.11.29. 21:34

Mikulás - party a Juhász zenekarral
2017. december 6., 17:00–18:00

Kep

Az Ady Endre Művelődési Központ és Bácskossuthfalva Helyi közössége közös szervezésében 2017. december 6-án, szerdán 17.00 órai kezdettel a színházteremben Mikulás-Party lesz a gyerekek részére, amelynek keretében a Juhász zenekar gyermekműsorát nézheti és hallhatja a közönség. A koncertre a belépés ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A Juhász zenekar „MULASSUNK” című gyermekműsora elsősorban népzenén alapuló, de a mai gyermekek figyelmét lekötő program. A koncert anyaga felöleli az egész Kárpát-medencét, kiragadva belőle a legjellemzőbb, legmegkapóbb dallamokat, ritmusokat. A közreműködők törekedtek arra, hogy az előadáson minél több hangszer (hegedű, brácsa, nagybőgő, tambura, citera, klarinét, tárogató, furulya, kaval, harmonika, ütőgardon, dob) bemutatásra kerüljön, és minél érdekesebbé váljon a program a gyermekek számára. A népdalok mellett ismert gyermekverseket zenésítettek meg, népszerű gyermekdalokat dolgoztak fel, ezzel is közelebb hozva a népzenei hangzást a legfiatalabbak számára. A koncertek része, hogy a zeneszámok alatt a gyermekek megtanulják a nekik legjobban tetsző mondókákat, dalokat és kipróbálhatják a nekik tetsző hangszereket is.

Vissza


2017.11.29. 21:25

Magyar Karácsony – Sáfár Mónika és Tolcsvay László estje

Részletek
 1. Bácskossuthfalván a Helyi Közösség szervezésében 2017. december 08-án 18:00 órától az ECHO – Gyermek és Ifjúsági Rendezvényközpontban vendégszerepel Sáfár Mónika Jászai Mari díjas színművész és Tolcsvay László Erkel Ferenc díjas zeneszerző- előadó.
 2. Gyönyörű dallamok Sáfár Mónika Jászai Mari díjas színművész és Tolcsvay László Erkel Ferenc díjas zeneszerző- előadó előadásában, a szerző Magyar Mise c. oratóriumából.
  • Felcsendülnek továbbá népszerű musical dallamai: Mária evangéliuma, Isten pénze, Vörös és fekete, illetve hallhatjuk örökzöld slágereit, melyek generációkat kötnek össze határok nélkül.
  • Dalok, melyek felemelik a lelket, bensőséges hangulatot varázsolnak szívünkbe az adventi várakozás idején.
  • Mindenkit sok szeretettel várunk. BELÉPÉS INGYENES

Vissza


2017.11.29. 21:11

Kep

Vissza


cron