Szellemtan

Kép
Karsay   2018.04.17. 05:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Vedd észre, ha üzen a lelked!

Az utóbbi időkben mintha "járványszerűen" terjedne a pajzsmirigy alulműködése a nőknél. Állandó fáradtság, hízás, hajhullás, torokszorítás, rossz közérzet és még sok más tünet kíséri ezt a kellemetlen betegséget. Vajon miért egyre több az ilyen beteg – és miért pont a nők körében?


A holisztikus szemlélet alapján minden betegségünk pszichoszomatikusnak minősül. Betegségeink, tüneteink mögött mindig a lélek “üzenete” húzódik meg. Ha holisztikusan gondolkodunk, akkor a tünetet nem kioltani, sokkal inkább megérteni igyekszünk, és együttműködünk vele, így a gyógyulás az első tünetek megjelenésekor elkezdődhet, és nem kell megvárni, míg olyan mértékben súlyosbodik, ahonnan már nehézkesebb a visszaút. A test megbízhatóan visszajelzi a lelki folyamatok változását, kiváló tanácsadónk.

Az alulműködés kiváltója
Nézzük a pajzsmirigy-alulműködés lelki oldalát, holisztikus szemmel! A pajzsmirigyet szokás a hormonális rendszer karmesterének is hívni, mivel az általa termelt hormonok az egész test működésére, vagyis szinte minden életfunkciónkra – szimbolikusan nézve egész életünkre – kihatnak. A pajzsmirigy alulműködése azt jelzi, hogy az életünk szabályozása tartósan kibillent a ránk jellemző harmóniából, az életöröm és az életkedv alulműködik. Az illető teszi a dolgát, a kötelességeit, de nem sok öröme van benne. A fokozott kötelességtudat mellett sokszor észre sem veszi, hogy saját élete alig marad, szinte kizárólag másokért él, mások életét éli.

Ez sokféle okból alakulhat így, minden ember története más és más. Sokaknál a fokozott elvárások, a békességre való törekvés, a megfelelni akarás, a kielégíthetetlen szeretetéhség, az önbecsülés hiánya, a hozott családi minták, az élet tragédiái teremtenek olyan élethelyzetet, ahol az illető úgy érzi, nincs valódi választási lehetősége, eszi, nem eszi, azt kell tennie, amit az élet, vagy amit mások elvárnak tőle. Mindeközben valós negatív érzéseit – haragját, dühét, csalódottságát, keserűségét, tehetetlenségét stb. – elfojtja, és egyre mechanikusabban éli az életét. Az örömteli, de legalább elégedett élet helyett napról napra csak “túlél”. Megfakul az életkedv, eltűnik az életöröm, nincs szenvedély, lelkesedés, és ezek helyét lassan, sokszor észrevétlenül átveszi a beletörődés, a fásultság, a közöny és a sok-sok elfojtás.

“Minek örüljek? – kérdi az ilyen ember, ha az életéről kérdezik. – Már azt sem tudom, minek tudnék örülni.” Ilyenkor érdemes megpróbálni megkeresni, régebben mi tette őt boldoggá. Milyen jellegű tevékenység keltett pozitív életérzést benne? Ha elég erős az érzelmi vonzás, a lehetőségeket már könnyebb megteremteni hozzá. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, örülni bárminek lehet: egy kiadós sétának, egy új tanfolyamnak, vagy akár annak is, hogy van szemünk, orrunk, és láthatunk egy szivárványt, vagy hallhatjuk a hajnali rigócsicsergést. De akinek az életkedve megfakult, nehezen éri el ezt az érzést magában.

Vedd észre, ha üzen a lelked!
A nemet mondás képessége
Ha csakrákban gondolkodunk, a pajzsmirigy a torokcsakra területéhez tartozik. A kimondás képessége, az őszinte és nyílt kommunikáció, önmaga felvállalása egyaránt fontos téma a pajzsmirigy-alulműködéstől szenvedők számára. Az érintetteknek érdemes fejleszteniük kommunikációs képességüket, elsajátítani az asszertív kommunikáció és a nemet mondás képességeit is. Az első lépés persze önmagunkra figyelni és magunknak kimondani azt, amit őszintén érzünk, anélkül hogy önámításban léteznénk.

Sokaknál a pajzsmirigy alulműködése autoimmun jellegű elváltozás. Az autoimmun folyamatok mindig autoagresszív elváltozásokat takarnak. Ezekben az esetekben érdemes arra is gondolni, hogy az illető valami miatt, tudat alatt bántja, bünteti önmagát. Hogy miért van bűntudata? Sokszor csak azért, mert negatív érzései vannak mások, talán éppen a szerettei iránt. Önmaga ellen fordítja azt az agressziót, haragot, dühöt stb., amelyet mások ellen érez. Ha tudatában lenne ezeknek az érzéseknek, képes lenne őket megélni, integrálni, és a test nem jelezné őket. Ám mivel mindez nem tudatos, ezért elfojtja, és a tudatalattiba süllyeszti ezeket az érzéseket, a test pedig próbál a maga eszközeivel segíteni, vagyis tünetek formájában jelez.

Régi beidegződések
Gyerekkorunkban sokan megtanuljuk, hogy azok iránt, akiket szeretünk, nem táplálhatunk negatív érzéseket, és ezeket nem is fejezhetjük ki. Kevesen nőttek fel olyan érzelmi biztonságban, ahol nemcsak a pozitív, de a negatív érzéseiket is kifejezhették. Így tanulunk meg elfojtani olyasmit, ami nem kívánatos, miközben teljességgel természetesen létező. Innen pedig csak egy lépés, hogy ha rád nem haragudhatok, mert elveszítelek, akkor magamra fogok haragudni, és inkább önmagamat (az önmagammal való kapcsolatomat) veszítem el, és máris kész az autoimmun betegség táptalaja. Akiknek tehát a pajzsmirigy-alulműködésük autoimmun folyamat, érdemes lehet segítő támogatásával megvizsgálniuk azokat az elfojtott érzéseket is, amelyeket önmaguk ellen fordítottak.
Ha meg szeretnénk érteni bármilyen testi tünetünk üzenetét – így a pajzsmirigy-alulműködésnél is –, mindig érdemes két kérdést feltenni magunknak: Miben gátol ez engem? Mire kényszerít ez engem?

Ha például a betegségem arra kényszerít, hogy orvoshoz járjak, gyógyszereket szedjek, a netet böngésszem a gyógyulás lehetőségeit fürkészve, akkor valójában elérte célját, mert végre nemcsak másokkal, hanem magammal is törődni fogok.

Az önbecsülés hatása
A pajzsmirigy-alulműködéses ember nem sokat foglalkozik önmagával, inkább másokkal törődik. A betegség azonban rákényszeríti arra, amire enélkül nem volt képes: önmagára időt és energiát fordítani, és meggátolja abban, amiben túlműködött, vagyis hogy másokkal annyit törődjön, mint azelőtt.

Jóval több örömöt adna, ha betegség nélkül, önszántunkból választanánk meg az önmagunkkal törődés formáit. Ehhez persze nagy adag önbecsülésre lenne szükség, amiben a pajzsmirigy-alulműködők nem bővelkednek. Ők úgy érzik, nem érdemlik meg a törődést. Pont ezért akarnak mindenkinek megfelelni, ezért annyira fontos számukra mások elismerése, szeretete, hiszen ők önmagukat nem becsülik sokra. Sokszor jelentéktelennek, értéktelennek tartják magukat. Nem hiszik, hogy az életük, függetlenül a teljesítményeiktől, pusztán azért, mert léteznek, értékes. Pedig az, ahogyan mindenkié.

Mit tehetünk magunkért?,
• Építsd önbecsülésed azzal, hogy elkezdesz önmagadról másként gondolkodni, gondoskodni, odafigyelsz az érzéseidre, a szükségleteidre, az igényeidre, a testedre, a lelkedre, a gondolataidra, és nem önmagad helyett, nem önmagad feláldozása árán, hanem önmagadon keresztül működsz együtt környezeteddel!
• Törekedj az egyenrangúságra az alárendeltség helyett! Hidd el, hogy az te életed is éppen annyit ér, mint bárki másé, de semmiképpen sem kevesebbet! Fontos tudni, hogy ha én magam nem vagyok jól a testemben-lelkemben, akkor másoknak sem tudok tartósan a javára válni.
• Ha önmagammal is törődöm, az valójában nem önzés, mert ezzel a körülöttem élők is jól járnak, sokkal jobban, mintha beteg vagyok. Saját egészségünk valójában nem magánügy, hanem “közügy”!

Magyar Diana

UI:


A tudósok elmagyarázzák, mi történik velünk miután meghalunk!
http://filantropikum.com/a-tudosok-elmagyarazzak-mi-tortenik-velunk-miutan-meghalunk/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.16. 07:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A magyar szellemtan megpróbáltatása 2

Részlet Névtelen Szellem: A „Maradék”-hoz című könyv negyedik kötetének bevezetőjéből


Amikor 1942. október 7-én, felejthetetlen emlékű Pátkai Pál testvérünk, egyesületünk alelnöke és az Égi Világosság főszerkesztője hirtelenül és váratlanul meghalt az ő hátrahagyott végrendeletével kapcsolatban, amelyben egész vagyonát Eszter médiumra hagyta, Molnár László volt egyesületi titkár erőszakosan lépett fel és különösen szeretett Eszter testvérünkkel, a Névtelen Szellem nagyrabecsült médiumával szemben kifejtett rágalmaival, sértegetéseivel és a valóságnak meg nem felelő gyanúsításaival, erkölcsi hitelét rontani törekedve olyan helyzetet teremtett, amellyel az Istentől rábízott legmagasztosabb hivatását és működési erejét megbénította.
Lelki közösségünkben pedig a harmóniát megzavarta, ami azután a tagok között a megtörtént sajnálatos szakadást előidézte és a Névtelen Szellem becsületes és hűséges eszközét, Eszter testvérünket a nagynyilvánosság előtt hazugságokkal rágalmazta meg. Ennek szomorú mozzanataiként jelentkeznek azok a tények is, amelyek miatt az egyesület önkormányzati jogát felfüggesztették, bennünket az egyesület többségét képező - és mondhatjuk úgy az eszme lényegéhez, mint Eszter testvérünkhöz is a legszorosabban ragaszkodó testvéreket - (35-öt) az egyesület kötelékéből kizártak, s a különféle rágalmazások és valótlan állítások áradata miatt a büntetőbírósághoz kényszerítettek.
A tagok két évi bírósági meghurcolása után, miután Molnár László a bíróság előtt elismerte, hogy állításai a valóságnak nem felelnek meg, a bíróság előtt tett nyilatkozata alapján, melyet lapunk más helyén szószerint közlünk, a megindított vádeljárást ellene megszüntettük. Most pedig joggal kérdezheted kedves testvérem, hogy történhetett ez meg egy lelki egyesületben, alázatosságra és békességre törekvő, hívő emberek között? Röviden azt válaszolhatnánk: mert mindnyájan bűnnel terhelt, tökéletlen és tévedő emberek vagyunk. Éppen ezért azonban nem kívánunk erre magunk válaszolni, hanem ide iktatjuk kedves Vezetőnknek, a Névtelen Szellemnek 1944. március 30-án jött megvilágítását:

„Ami sötét és homályos volt, az világosságra került, hogy mindenki beletekinthessen abba. Mert mindenki előtt tisztázódott az az igazság, amelyet olyan sötét és piszkosszínűre festett a hazugság és a rosszakarat. Ennek meg kellett lenni, hogy mindenki kimutathassa lelki fokozatát. Mert határkőhöz érkezett el veled az az eszme, amelynek nagy hivatása van még a világban, mielőtt még ez a korszak lezáródik.
Veled - mondom - és mindazokkal egyetemben, akik hozzád tapadtak. Mert az Isten nem jelenti be az emberiségnek, hogy most fogja az embereket ebben, vagy abban próba elé állítani. Az Isten meglátogatását nem jelentik be nagy és díszes előhírnökök, hogy az emberek felvehessék a legdíszesebb öltözetüket és úgy várhassák, mint a királyokat szokták; hogy hajlongásaikért, udvarlásaikért a királyok megjutalmazzák őket. Nem! „Hanem úgy jő el, mint a lopó” az éjszaka sötétjében, amikor senkinek nem jutna eszébe, hogy a Hatalmas házához közeleg.
Nem fényes kísérettel, hanem álruhában. Néha koldusnak öltözve, néha csak vándornak, néha támogatást kereső özvegynek vagy árvának, néha munkásnak képében, hogy a Földön élők hitét és szeretetét próbára tegye: vajon milyen mértékkel mérnek egymásnak az emberek. Néha egyszerű szolgának vagy szolgálónak képében jön az emberek elé ez a határkő, hogy, akik vigyázva járnak az úton és az Isten törvényét mint iránytűt és világító lámpát a szívükben hordják, lássák, hogy egy állomást hagytak el a fejlődés vonalán és egy más útra, egy tisztább és egy könnyebb útra léptek és vele egy magasabb törvény világába emelkedtek. De akinek lelkéből hiányzik ez a világító lámpás és az iránymutató szerkezet, az nem tudja, nem érzi, hogy határkőhöz közeledett és nem tudja, hogy egy más út következik. Az belebotlik a kőbe és elbukik azon, megsebesül és elveszti tájékozódó képességét, mert homályos tekintetével nem tudja meglátni és felfogni, hogy a kő miért áll ott és miért nem folytathatja útját tovább abban az irányban.
Ez az az eszme, amelyet ti a sírontúli élet és a láthatatlan világ létezésének bizonyítására kaptatok, hogy a hitetek megerősödjön és a szeretet megnövekedjék, hogy ebben cselekedeteket mutathassatok be annak a nagy Hatalomnak, aki éberen figyeli a földi ember lelkének minden megmozdulását, hogy segítségével mindjobban és mind gyorsabban kiszabadíthassa a szenvedések völgyéből. Azért „akit szeret az Úr, azt megpróbálja”. Akire még nem tekintett, az még nem érkezett el a határkőhöz.
Ilyen kis próbák, ilyen kicsiny okok, nagy következményeket hozhatnak létre, amelyeken sok, nehezen megszerzett értékek zúzódnak széjjel.” (Névtelen Szellem.)
Egy újraszületésre készülő lélek vallomása

A magam részéről egy személyes vallomással kell folytassam. Múlha¬tatlanul szükségesnek tartom, hogy újra testbe érkezzem! Elmúlt életem, sőt életeim során a rendelkezésemre álló erőim és tudomásom szerint végigvizsgáltam mindent, és úgy döntöttem, hogy valóban szükségem van egy újra testesülésemre.
Utoljára női testben éltem, és női testbe kívánok érkezni ezentúl is. Óriási jelentősége van a női lelkek munkálkodásának! Sokkal erősebb és keményebb feladataik vannak és lehetnek, mint a férfi¬szellemeknek. Nagyobb a felelősségük, nagyobbak a munkáik, és sokkal nagyobbak az erőik is! Bár a tanítók egyforma erőkről szoktak beszámolni, de itt az erők más minőségéről van szó, és nem a nagyságrendjéről! Ezért a női lelkek testben való tevékenységéről sokkal jobb, nemesebb, tiszteletteljesebb véleményetek lehet, mind a nőknek, mind a férfiaknak, mert a jövendő időkben óriási szerepe lesz a minél jobban működő, jobban tisztulóbb és emelkedőbb női szellemeknek. Kifejezetten tudom és látom, hogy milyen óriási feladataim lesznek a következő életemben. Áttekintettem!
Nem tudom mennyire vagytok tájékozódva róla, de egy már komoly és tudatosult szellemi szint mellett a leszületés előtt álló szellem csaknem teljes egészében tud mindenről, ami reá vár, csak apró részletek és finomítási munkák, mint kidolgozatlan lehetőségek állnak még előtte. Természe¬tesen testesülve erről már nem tud, feledésbe merül. És minél erősebb, minél fejlettebb az a lélek, amely abba az új testbe kerül, annál több és jobb impulzust tud adni testének arról, hogy mit tegyen, hogyan gondolkoz¬zon, hogy végre tudja hajtani azt, amit ő szellemi állapotában már annyira világosan átlátott. Csaknem azt mondtam, hogy teljesen el is határozott.
Miért lehetséges ez, és miért furcsa? Mert valóságosan látom a múltat, és a jövendőnek nevezett ugyan azt. Úgy szokták ezt mondani, hogy ez a most pillanata. Teljes egészében úgy látom egész jövendő életemet, mint¬ha most zajlana le. Kissé homályosan, mert hiszen a részletek még hátra vannak. Rengeteg szép és jó feladatom lesz. Ez a mostani felszólalásom nem tanítás, hanem inkább bizonyosságtétel, mondhatnám, hogy pecsétet üt rá.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.15. 05:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A magyar szellemtan megpróbáltatása 1

Részlet Névtelen Szellem: A „Maradék”-hoz című könyv negyedik kötetének bevezetőjéből

Egy jellemző példája, amikor az emberek gyengéit kihasználva az ellentét erői befurakodnak, bomlasztanak és rombolnak minden szellemi törekvést, ahol csak tehetik, még a legmagasabban képzett szellemtani körökben is. A gyengeségek mint mindenkor itt is az önzés, a gőg és a hiúságból fakadt megkeserítve sok igazi szellemtanos életét.

A 2. magyar hadsereg hadszíntérre küldése és gyors megsemmisülése miatt gyászba boruló országban gyászol a Szellemi Búvárok Pesti Egylete is: 1942. október 7-én váratlanul és hirtelen elhunyt Pátkai Pál az Egyesület alelnöke és az Égi Világosság szerkesztője...
- erre az október 7-ére ma - ötvennyolc év után - sem tudok könnyek nélkül emlékezni... Aznap Édesanyámmal egy kiállításon voltunk, s hazatérve drága Nagyanyám azzal fogad: telefonáltak, hogy meghalt a Pali! - Ugyan Mama, Maga bizonyára félreértette, talán Eszti édesanyja halt meg?! - így Édesanyám - Nem értettem félre, Pali halt meg... - Villamost be sem várva lélekszakadva rohantunk fel a Lejtő útra, (két villamosmegállónyira laktunk egymástól) - és a hír valóban igaznak bizonyult...
Vigasztalhatatlanok és tanácstalanok voltunk. Különösen amikor a végrendeleti végrehajtó magatartását megtapasztaltuk: megdöbbenésünk nőttön-nőtt. - Mint kitűnt drága Pali bátyám halála válaszfalat vont a juhok és kecskék közé... Az űr, amely személyének elvesztésével keletkezett nem csupán betölthetetlen volt, hanem voltak, akiknek számára sorsfordítónak bizonyult.
Vizsgáztak a körtagok: ki milyen lélekkel látogatta az üléseket, ahol a Gyülekezet vezetője, a Névtelen Szellem és munkatársa - mint vezető médium - Eszter volt. Az Egyesület Pátkai Pál haláláig rejtetten lappangó súlyos és nehezen gyógyítható lelki betegségben szenvedőket is hordozott kebelén. Hiúságból és gőgből származó törekvések, lappangó zsarnoki hajlam, hatalmi túltengés, feltűnési és szereplési vágy; dicséret és hírnév utáni sóvárgás volt a baj. A kiváltó ok pedig: Eszter személye. - Voltak ugyanis, akik társadalmi hovatartozását nem találták megfelelőnek ahhoz a jelentős szerephez, amelyet, mint - az 1942-ig megjelent (huszonkét) könyv és a még nyilvánosságra hozatalra váró szellemi közlések - szövegtulajdonosának vinnie kell.
Másrészt irigység tárgya volt személye, mint Pátkai Pál hagyatékának örököse is. - Nos, felmerült a kérdés: vajon az említett lelki nyavalyák tönkretehetik-e az Egyesületet? - Mint az ideiktatott Égi Világosság idézetek tanúsítják, a Valóság győzedelmesen vívta meg harcát a hazugsággal: a bűnnel szemben. De amit Eszternek el kellett viselnie, azt bizony csak az Úristen nap mind nap adott intenzív segítségével lehetett elhordoznia.
A háború elvesztése és a 180-os fordulat a társadalmi berendezkedésben szinte semmivé tették a jogi úton elért eredményeket is. - Az 1945. június 19-én Magyar Pszichikai Kutató Társaságra változott nevű Egyesületet 1949. július 20-án - a vallási célú egyesületekkel együtt - az akkori hatalom feloszlatta. Az élet mindennapjai félelmetesen bizonytalanná váltak, Eszter idős férjének kenyérkereseti lehetőségét is megszűntették. - Isten azonban gondoskodott az Övéiről... Gondjaik megoldását amerikai testvéreink vállalták magukra és teljesítették híven Eszter 1977-ben bekövetkezett haláláig.
Így tulajdonképpen kedves Vezetőnk és Eszter duálja Lajos, nagyértékű munkáinak létrejöttét a Magyar Szellemkutatók Társasága, Cleveland áldozatos és nem lankadó szeretetének is köszönhetjük. Trombitás Gyula és Mészár Anna testvéreink, valamint Egyesületük minden tagja valóban legigazabb, lélek szerinti hozzátartozója Eszternek és a környezetéhez tartozóknak - mindnyájunknak, mind e mai napig...
A bűn betegeit pedig elfújta a szél... Tévedésük főoka az irigység és kevélység volt, amelyet be kellett vallaniuk, - mint arról az idézett hivatalos bírósági jegyzőkönyv tanúskodik. Azonban az általuk keltett vihar morajlása még soká visszahangzott kebleinkben...
Drága Eszti nénim lelkét - testét pedig mindez nagyon megviselte.... Az Ő életének - általam közvetlen tapasztalatból ismert - története bizony tele van a mindennapok súlyos gondjaival: emberi rosszindulat, éretlenség, értetlenség, fenyegetettség, félelem - hiszen az istenhit kiirtására berendezkedett kommunista társadalmi rend pláne ellenségként tekinthetett volna egy spiritiszta médiumra. - Azután a gyász Pátkai Pál, majd édesanyjának, később férjének halála miatt igen meggyötörték általános egészségi állapotát, szinte állandó idegfeszültségben élt. De gond volt az epével, majd mindkét szemét műteni kellett, sőt a Mammae carcinoma (emlőrák) sem kerülte el, ami az operáción kívül hosszas kezelést is igényelt.
Eszter „sorsa” élethűen demonstrálta Vezetőnk sok alkalommal kifejtett tanítását arról, hogy mit is jelent e Földön Isten Országa szolgálójának lenni, mert a rábízott feladatot híven teljesíteni kell, követésre való példát adva ezzel. Ezért aki a Névtelen Szellem tanítványa óhajt lenni: vegye tudomásul, hogy az igaz ember valóban hitből él, bízik az Úrban és tud várni; mert hiszen az ilyeneknek - az Isten Gyermekeinek - nem hazája és nem otthona a változások világa.

Vay Valéria, a könyvek szerkesztője

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.14. 04:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A NÉVTELEN SZELLEM MUNKÁLKODÁSÁNAK CÉLJA – UTOLSÓ IDŐK

Részlet a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján ciklus „A Maradékhoz” című könyvéből

A jó Isten megvilágosította a te értelmedet, az ige szerint és megértetted az én akaratomat, hogy szabadon, minden forma nélkül hirdethessem az igazságot és élő, eleven hitvilágban tudjam az emberek lelkét elvezetni a halhatatlanságba, az élő mozgó, gondolkozó, kereső és kutató szellemek világába, oda ahol az emberi lelkek számára új munka, új lehetőségek állnak készen, hogy megkezdett javulásukat tovább fejlesszék és az eredményekben gyönyörködhessenek. Mert minden igaz és jó eredmény meghozza azokat az örömöket is, amelyeket a Földön nem ismerhet meg a földi ember. Így mindenki megtalálja a maga helyét, munkáját és vele a tulajdon boldogulását, mely minden hamis, félreértéstől mentesen a saját értéke szerint érvényesül.
Én azért munkálkodom a földi embereken, az ő lelkük szent törekvésein keresztül, hogy megtisztulva minden hiúságtól és nagyot akarástól már a Földön elkezdhessék egyéniségük szerint azt a munkát, melyet a lélek szent elhatározása szerint képesek lesznek folytatni majd földi testük levetése után is.
Nem a földi testeken keresztül szerzett fájdalmas tapasztalások, vagy a sok földi élet cserélődése adják meg a léleknek azt a bölcsességet, mellyel érvényesülhet a szellemi életben, hanem az a szent odaadás és teljes odaszentelődés az isteni Akarat előtt az adja meg azt a bölcsességet, amelyet hiába hajszol a hiú, gőgös lélek évezredeken keresztül. Ezért van a Földön annyi szenvedés, annyi csalódás, annyi újrakezdés és annyi hiábavaló fáradozás, mert az emberi lélek tévelyeg, mert mindig az hiszi, hogy most találta meg azt a megoldást, amely az emberi életek boldogabbá tételét magával hozza. Nem!
Ezt nem találják meg az isteni törvény betűinek megismerése és követése nélkül, mert ez az alapja a boldog életeknek. Amikor az ember a „Törvény”-ről olvas, vagy hall valamit, szigorú, rideg parancsolatokat, betarthatatlan paragrafusokat képzel el magában és eleve elveti azokat, mert úgy érzi, hogy azok szigorú korlátok közé szorítják vágyait és törekvéseit. Nem sokat foglalkozik azokkal a gondolatokkal, hogy hogyan lehetne összhangba hozni a különböző jónak hitt törekvéseit, azokkal a törvényekkel, melyet az isteni Igazság minden egyes lélekbe beleírt a teremtés pillanatában.
Ezek a törvények benne vannak, kitörölhetetlenül az emberi lélekben és azok uralkodnak felette akkor is, amikor örül, amikor bánkódik és akkor is, amikor szenved, amikor igazságtalannak érzi sorsát és akkor is, amikor a világ urának képzeli magát. Minden fénynek van árnyéka. Minden szépnek, kívánatosnak van egy ellentétes, egy nem kívánatos és félelmetes oldala a földi világban. Ez a kiegyenlítések, a megváltoztatások, az átalakítások világa és élete.
Ezt az átalakítást, megváltoztatást az isteni Törvény a Természettörvénnyel együtt hajtja végre azzal a ráhatással, mely az embert gondolkodásra, megváltoztatásra serkenti. Az önmagában bizakodó ember saját hibás elgondolása szerint fog hozzá a cselekvéshez. A hívő lelkű ember megkeresi a Földön túli legmagasabb bölcsességet sugárzó Létezőt, meghajol előtte, világosságot, útbaigazítást kér, hogy tetteit azok szerint a kiegyenlítő és kiengesztelő igazságok szerint rendezhesse el, melyek még az emberi tudat mélyén szunnyadnak, melyeket még nem világított át az a hatalmas bölcsesség, mely a törvények világát átvilágította volna abban a lélekben.
Az isteni világosság minden magát megalázó lélekbe átszűrődik, még akkor is, ha bűnök és tévedések állják útját és árnyékok keletkeznek abban a lélekben. De az igazság világossága, ha egyszerre nem is teljesen, de fokonkint megvilágosítja azokat a tévedéseket és bűnöket, melyek útját állják az igazság fényének, hogy az terjeszkedhessék. Ez ellen a megvilágosító terjeszkedés ellen, az isteni Igazság ellen indít harcot a bűn és tévelygés vélt igazsága és nem egyszer diadalmaskodik felette, mert sokszor a múlandó test vágyai, céljai győznek az isteni Igazság Törvényével szemben. Ez a győzelem azonban nem végérvényes, mert a lélekben elrejtett „Törvény”, mely a teremtés pillanatában a lelket lélekké, az embert emberré tette – és az értelem és érzelem által minden földi teremtmény fölé helyezte – nem nyugszik meg abban az alacsonyrendűségben, melyet neki a tévelygés és bűn által sorsa juttatott.
A halálba nem tud és nem akar belenyugodni, nem a bűn és kárhozat világában akarja életét tudni. A léleknek törekvése veleszületett szent kötelessége, vagyis a benne elrejtett „törvény” izgató, nyugtalanító hatása az, mely az örökélet felé hajtja még akkor is, amikor a halált keresi. Ezt a törvényt akarom megismertetni a gőgös, elbizakodott tévelygő emberi lelkekkel, mert az idő közel van ahhoz, hogy a mennyek kapui bezáruljanak és a kívül maradottak sírás és jajgatás között átkozzák tévelygéseiket és azokat a földi hatalmakat, amelyek a gondolat és írás fegyverét a kezükbe adták azoknak a megtévedt lelkeknek, akik még nem tudták azt irányítani.
Ez a bűn és megtévesztés hatalmas áradatát indította el, mely megmérgezi a fejletlen emberlelkek gondolkozását és letéríti őket a fejlődés természetes útjáról és a bűn megáradt folyója zuhatagszerűen sodorja ezeket a mélyre. Az emberiség óriási csalódása az anyagban rettenetes véget ír elő azok részére, akiknek a lelkében már tudatossá vált a törvény ereje, de a múló földi kívánatos jó elérésének vágya legyőzte a lélek erejét és az örökélet tudatos hitével felcserélték a múlandó világ hitvány ígéretét.


https://www.youtube.com/watch?v=CFAkTmnpA2M
Reményik Sándor – Minden jól van

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.13. 01:12  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mozartról többen azt híresztelték: valójában nem is egyszerű halandó, hanem Atlantisz egy nagy mágusának reinkarnációja, aki azért született újra a XVIII. században, hogy zenéje varázsával felnyissa a tudatlan emberek szemét…

Mozart neve még életében szinte szinonimája lett a „zseni” fogalmának. Valóban, sorsa tipikus példája a lángelmék pályafutásának: csodagyerekként indult, megjárta a dicsőség mennyországát, de a legszörnyűbb lelki fájdalmak poklait is, kortársai pedig vagy istenítették, vagy pedig halálosan gyűlölték. Elterjesztették róla, hogy lepaktált földöntúli erőkkel. Ez persze sokak szerint csak puszta mese, hiedelem, melyet a karizmatikus zeneszerző iránti tisztelet váltott ki rajongóiból. Csakhogy az még a zenetörténészek által is elismert tény, hogy Mozart mély kapcsolatban állt a mágiával, alkímiával, s nem véletlen az sem, hogy több korabeli titkos társaság is a tagjának tudhatta őt. Márpedig a kor, melyben élt, az ezoterikus mozgalmak valóságos virágkora: a művelt rétegek egy része hitt abban, hogy hamarosan egy csodálatos szellemi forradalom köszönt az emberiségre, s többen úgy vélték, hogy ebben a folyamatban konkrétan Wolfgang Amadeus Mozartnak is fontos küldetést kell teljesítenie…

Így gondolhatta a zeneóriás apja, Leopold Mozart is, aki fia születésének éjjelén, 1756. január 27-én feljegyezte naplójába, hogy ezen az éjszakán a derűs égbolton szokatlanul erősen ragyogtak a csillagok. A gyermek érkezését egyfajta égi kegyelemnek tartották szülei, ezért is adták neki a – később kizárólagosan használt – Wolfgang utónéven kívül a Theophilus nevet is, melynek jelentése: „akit Isten különösen szeret”. Mozart később ezt latin változatában viselte, így pedig a kifejezés Amadeusként hangzik.
Talán már az a tény is jelezte kiválasztottságát, hogy a házaspár hét gyermeke közül csak ő, illetve nővére, Marianne maradtak életben. A kisfiú első lépéseit övező csodák folytatódtak: háromévesen már érdeklődve figyelte nővére zongoraóráit, négyesztendősen fél óra alatt megtanult egy menüettet, egy év múlva pedig már önálló műveket komponált… Hatévesen magától tanult meg hegedülni. Igazi megszállott volt már ekkor is, a muzsika valóságos mágusa, akiről a család egy barátja feljegyezte: „amint zenével kezdett el foglalkozni, érdeklődése minden más tevékenység iránt megszűnt”.

A csodagyerekkel 1762-ben kezdett el apja „haknizni”: József, bajor választófejedelem müncheni udvarában léptek fel először, mint a Mozartok családi zenekara: az apa, a tízéves Nannerl – így becézték Marianne-t –, illetve a hatesztendős „Wolfgang mester”. A kezdeti sikereket egyre nagyobbak követték: ahol csak felléptek, dörgő taps fogadta a komoly arccal, felnőttes ruhában színpadra lépő kisfiút, aki szédületes virtuozitásával még a kétkedőknek is torkára forrasztotta a szót.

Az első szédítő sikereket később megalázó jelenetek árnyalták. Miután visszatértek Salzburgba, a már tizenéves Wolfgang az itteni hercegérsek szolgálatába állt. Szabadságszeretete, büszkesége azonban nem tetszett a hízelgőkhöz szokott kényúrnak, ez pedig konfliktusokhoz, végül egy dühös jelenet után szakításhoz vezetett. Az ifjú Mozart Bécsben találta meg önálló életének kulcsát „szabadúszóként”, mint senkihez nem kötődő zeneszerző. Mindössze két olyan köteléket vállalt magára, melyről úgy vélte, hogy boldoggá teszik: 1782-ben feleségül vette szerelmét, Constanze Webert, 1784-ben pedig belépett a szabadkőművesek sorai közé.

Mozart viszonya a szabadkőműves mozgalommal több ponton is rejtélyes, tisztázatlan. Annyi biztos, hogy már a csatlakozása előtt ő is, apja is távoli, ám baráti kapcsolatban álltak a „kőművesekkel”. Amikor például Párizsban vendégszerepeltek, a fiatal Wolfgangot állítólag egy estélyen bemutatták egy kreol bőrű, fekete hajú, szikár férfinak, akinek tekintete a leírások szerint „izzott, mint a tűz”. Ezt a különös figurát Cagliostro grófként ismerte a párizsi előkelő társaság, s a korabeli közvélekedés szerint nagy hatalmú alkimista volt. Ő alapította meg az úgynevezett egyiptomi rítusú szabadkőművességet, melyet – és itt kapcsolódik be mindez a zeneóriás életébe – hamarosan maga Mozart is vallott és követett.

Az a szabadkőműves páholy ugyanis, melybe Wolfgang Amadeus Mozart 1784. december 14-én apjával együtt belépett, a Jócselekedethez elnevezést viselte, és teljes mértékben a Cagliostro-féle egyiptomi tanok alapján működött. Ez pedig azt jelenti, hogy Mozartnak – miként más jelölteknek – a felvételi szertartás során be kellett feküdnie egy emelvényen álló koporsóba. Ezzel ugyanis a novícius azonossá vált Ozirisszal, az egyiptomi istenséggel, aki a mítosz szerint úgy halt meg, hogy ellenségei élve egy szarkofágba zárták.

Oziriszról az egyiptomiak úgy hitték, hogy valamikor az ősidőkben az aranykor királya volt, egy olyan világé, melyben az emberek boldogan és szabadon éltek. Egy ilyen, „aranykorian” szabad, kötöttségek nélküli társadalomról álmodoztak a XVIII. századi szabadkőművesek is, mellyel – reményeik szerint – felválthatják a nemesek és jobbágyok ellentétén alapuló zsarnoki királyságokat.

Az egyiptomi hagyományok szerint Ozirisz azonban nemcsak király, de zseniális muzsikus, sőt zeneszerző volt, aki mágikus dallamaival tanította szeretetre, békére az embereket. A korabeli, ezoterikus körökben elterjedt hiedelem szerint azért üdvözölték tehát a szabadkőművesek olyan örömmel Mozartot a köreikben, mert úgy hitték: Ozirisz, az atlantiszi „zenemágus” született újjá benne! Állítólag ezért vette fel soraiba egy másik híres okkult csoport, az Illuminátusok társasága is…

írta: Kincses Boglárka


UI:

Problémás oltások - magyar felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=NTJiaPRaj8w

saját megjegyzés:

Hülyék ne legyünk, ami kell azt tegyük meg!!!!!!
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.12. 01:02  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szívnek is van agya nemcsak a fejnek - Felvezetés

A materialista világszemlélet képviselői sokat beszélnek a gondolatok születésével és működésével kapcsolatos dolgokról, de a valóságban nagyon kevés igazi tudásuk van róla, mert azokat a szellemi forrásokat, ahonnan valós és értékes tudást meríthetnének nem ismerik el, sőt hallani sem akarnak róluk. Ezért mint a mocsár sarába esettek csak vergődnek és tehetetlenségükben fűbe-fába kapaszkodva próbálják elérni a számukra megfoghatatlan igazságot. Ez azért nem sikerül, mert anyagias beállítottságuk miatt nem akarjág elfogadni a szellemi valóságot, amely annyira világos, érthető és természetes, hogy egy szellemi ember csak mosolyog vergődésükön, ahogyan vakon keresgélnek és vagdalkoznak az igazság keresésében.
Egy szellemi közlés 1939-ből érthetően és világosan bemutatja a gondolkozás szívbéli és agyi működését, ami az elmúlt közel nyolcvan évben remek támpontja lehetett volna a kutatásoknak, de senkit nem érdekelt sem akkor, sem most a tudományos világban.
Az alábbi cikkben egy Kanadában élő tudós asszony, egy ezoterikus tanító, ráérzett a fenti igazságra, összeszedte a vele kapcsolatos anyagias kutatásokbeli információkat és kijelenti a maga módján, hogy bizony a szívnek is van agyi tevékenysége, méghozzá elsődleges a feji agyhoz képest. Amíg a lélek fejlődésének kezdetén, a teljesen anyagias ember életében alig jut szerephez, jóformán csak a fej-agyi világi gondolkodás uralkodik, a későbbiekben a lelki fejlődés kibontakozásával a szívben található szellemi szikra mind erősebben kezdi befolyásolni a gondolkodás működését.. Ennek a lelki fejlődésnek a kulcsszava a szeretet, mert ettől függ minden, végső soron az isteni igazság befogadásának képessége.
Itt alább összefűzöm a mai tudományos álláspontból adódó felismeréseket és a Bertha Dudde általi 1939-es médiumi közlést teljes egészében, hogy az összecsengő igazság felismerései a Ti lelketekben is felfakadhassanak.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

A szívnek is van agya nemcsak a fejnek
Hagyjuk, hogy Isten irányítson bennünket
Emlékeztető – Médiumi közlés
A Maradék
Cselekvő szeretet
HANG – A gyermeknevelésről
A fekete pásztor


https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=uvsyvwB5l8k
Molnár V. József - Ügyekedés (Istenkedés)
Életvezetési tanácsok Magyaroknak, valós hittel!

https://www.youtube.com/watch?v=iRugvTPYXP8&t=57s
Szkíta rokonságunk történeti bizonyítékai – Obruzyánszky Borbála előadása

https://www.youtube.com/watch?v=KwczwMrE_ck
A magyar nyelv Ősnyelv, Nimród mágus nyelve! Dr. Bíró Lajos bölcsessége

https://www.youtube.com/watch?v=2AoyjS1t63s&feature=youtu.be
Ketten jösztök, hárman mentek - Dokumentumfilm

http://www.nxm.hu/nxm_okos_magyarok.html
Okos magyarok, akik mozgatják a világot

https://www.youtube.com/watch?v=i6Nl-yVGBZU
Székely titkok: Buda sírja, Hun őstörténet bőrökön, őstörvény

https://www.youtube.com/watch?v=M6Ks0Is25T0
Melyik nőt válasszam? – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=ziEs4pFEfLE&t=13s
Kis pályás szerelem – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.11. 06:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ki a te személyes boldogságangyalod?

Az angyalok az ősi ezoterikus tanok szerint Isten közvetlen kiáradásai, képviselői. Gyönyörű és jóságos fénylények, aki – amellett, hogy halhatatlanok – örök boldogságban töltik napjaikat a Szellemvilágban. Tudd meg, melyik angyal a te boldogságangyalod!

Az angyalok nem ismerik sem a múlt miatti bűntudatot, sem a jövő feletti aggodalmat: kizárólag a végtelen jelen örökkévalóságban élnek. „Könnyű nekik!” – sóhajthatnánk fel némiképp irigykedve. Hiszen szépek, hibátlanok, örök életűek; nem csoda hát, ha tökéletesen boldogok… Csakhogy egy szép legenda szerint Isten angyalai igazából csak akkor tudnak boldogságot érezni, ha boldognak látják a földi lényeket, főként az embert! Ám egy különleges csoportjuknak egyenesen az a hivatása, hogy a Földön az összes szomorú embert megvigasztalják, és megmutassák nekik a boldogságuk kulcsát: nem mások ők, mint a boldogság angyalai!


Létezésükről még Charles Baudelaire, a híres francia szimbolista költő is tudott, hiszen egyik versében ekként kiált fel: „Boldogság Angyala, óh, vidám, fényes angyal, Dávid a vég előtt tavaszod erejét kérte volna, bűvös tested friss delejét! Én csak imáidat kérem haló szavammal, Boldogság Angyala, óh, vidám, fényes angyal…”

A versben Baudelaire egy bibliai történetre utal. Dávid, Izrael királya a hagyomány szerint halálos ágyán a boldogság angyalaihoz imádkozott, hogy ők vezessék át lelkét a mennyországba – azaz hadd legyen még távozása is könnyű, derűs és boldog. Imáját Isten meghallgatta, és elküldte hozzá a boldogságangyalok közül Milkielt, a derű angyalát. Őhozzá akkor ajánlott imádkozniuk, ha búskomorság gyötri önöket, reménytelenséget éreznek, vagy általában véve olyan élethelyzetbe jutnak, ahol optimizmusra, derűlátásra volna szükség. Például a következőképpen: „Milkiel, Boldogság Legfőbb Angyala, Derű Uralkodója, kérlek, áldd meg szívemet derűvel, hogy miként Te az Égben, úgy én itt a Földön boldogságot sugározhassak élőlény társaim felé!”

Milkiel azért a „legfőbb angyal”, mert ő a boldogság angyalainak a vezére. Ő a Nap angyala is, aki az ember fénytestén a napfonat (3. csakra) működéséért felelős. Márpedig ez a csakra felel a derűért, a boldogságért, egyben pedig immunrendszerünk megfelelő erejéért. Nem véletlen, hogy ha Milkielt, a derű angyalát szeretnénk behívni az életünkbe segítségért, akkor vasárnap célszerű hozzá fohászkodnunk. A vasárnap ugyanis a Nap szent napja, amikor is a tüzes csillag energiája bennünk a leghatékonyabb.

Egy másik híres boldogságangyal Jofiel, aki a boldog munkavégzésért, illetve azért felelős, hogy örömüket leljék a hivatásukban. Ha valaki úgy érzi, összeütközésbe került a családi, magánéleti boldogsága a karrierjével, vagy egyszerűen csak nyomasztják a munkahelyi kötelességek, akkor tanácsos Jofielhez fordulnia. Például a következő szavakkal: „Jofiel, Boldog Munkavégzés Angyala, kérlek segíts, hogy beteljesíthessem azt a hivatást, amiért a Földre születtem! Mutasd meg az utat, hogy cselekedjek úgy, hogy boldog legyek, s mindenki más is az legyen a környezetemben – s én hálás szívvel fogom követni útmutatásodat…”

Előfordulhat az is, hogy azért nem érzik magukat boldognak, mert „kutyaszorítóba” kerültek – azaz valamilyen probléma közepébe, és úgy tűnik, bárhogy is döntenek, mindenképp bajba jutnak. Az ilyen dilemmák, élethelyzeti válságok megoldásában segít a harmadik legnagyobb hatalmú boldogságangyal, akit Dokielnek hívnak. Ha tehát elakadtak életük útvesztőiben, s úgy tűnik, hogy „csöbörből vödörbe” jutottak, akármerre lépnek, kérjenek segítséget Dokieltől, például így: „Dokiel, Boldog Megoldások Angyala, kérlek, add, hogy felragyogjon szívemben a helyes választás! Szeretettel és hálatelt szívvel kérem, vezess rá arra az útra, mely a legjobb nekem és az élőlény társaimnak is!”

Eddig a bibliai héber hagyomány boldogságangyalait említettük. De más népek is ismertek boldogságért felelős fénylényeket, így például az ókori perzsák, akik ezeket az angyalokat Amesa Szpenták-nak, azaz „Boldog Halhatatlanoknak” nevezték. Utóbbiak szerintük heten vannak, mégpedig a következők: Asa, az igazság, Vohu Manah a helyes gondolkodás, Armaiti a hit, Kshathra a hatalom, Szpenta Mainju, a boldog szellem, Haurvata a testi egészség, és Amereta a halhatatlanság angyala… A nyolcadik nem más, mint maga Isten, a legfőbb „boldogságfelelős”, akit a perzsák Ahura Mazdának, azaz „Jóságos Szellem”-nek hívtak.

A perzsa vallásban már felmerül a tanítás, miszerint minden embernek vannak személyes boldogságangyalai, akik konkrétan az ő boldogulásáért felelősek. Ezt a késő perzsa korban úgy értelmezték, hogy az azonos hónapban született emberek boldogságát feltehetően ugyanaz a boldogságangyal képes megadni – tehát az, hogy konkrétan valakinek ki a boldogságangyala, azon múlik, hogy melyik csillagjegyben született.

E tanítást átkerült a héber, majd a görög és a római hagyományba, innen pedig a középkori misztikába és asztrológiába is. Ha kíváncsi rá, hogy eszerint személyesen önnek melyik boldogságangyal hozhatja el élete boldogságát, akkor Nap-jegyének (uralkodó csillagjegyének) megfelelően olvassa el a vonatkozó részt…

Személyes boldogságangyalok
Ha a csillagjegyed a…

Kos: A boldogságangyalod Malchidiel angyal (neve jelentése „Isten Teljessége”). Tanács a hívásához: ahhoz, hogy könnyebben kommunikálhass angyaloddal, egy kicsit „lassíts le”, megfontoltabban, türelmesebben kellene élned.

Bika: A boldogságodért Aszmodel angyal felel (ő a kerubok vezetője is). Tanács a hívásához: te könnyen veszed fel a kapcsolatot a szellemi világgal, ám Aszmodel angyalt főként akkor érdemes kérned, ha egy konkrét problémában remélsz tanácsot.

Ikrek: Ambriel angyal, a trónoknak nevezett angyalok vezére felel a boldogságodért. Tanács a hívásához: Ambrielen kívül megszólíthatod a csillagjegyednek megfelelő „üzenethordozó angyalokat” és a „levevőszellemeket” is, akik eligazítanak közvetítői feladatodban.

Rák: A te személyes boldogságangyalod Muriel angyal, aki a Dél égtáját is uralja. Tanács a hívásához: a legenda szerint ez az angyal komoly varázserővel rendelkezik, melyet szükség esetén védenceire is átruházhat.

Oroszlán: Verchiel angyal, aki a Hatalmaknak nevezett angyalok vezetője, felelős a boldogságodért. Tanács a hívásához: Verchiel főként akkor hatékony, ha az egód mérsékléséhez van szükséged alázatra, szelídségre és türelemre, hogy az élet nehézségeit jobban viseld.

Szűz: A te személyes boldogságangyalod Hamaliel angyal (ő a szertartásmágia angyala is). Tanács a hívásához: Hamaliel angyaltól lehet kérni azt az adományt, hogy a kételkedést elengedve jobban higgy abban, hogy veled is történhetnek valódi csodák…

Mérleg: Neked Zuriel Angyal adhatja meg a boldogságot. Tanács a hívásához: Őt szokták arra kérni, hogy vigyázzon az újszülött gyermekekre, de arra is képes, hogy az emberi szívekbe igazságot és bölcsességet plántáljon.

Skorpió: A te boldogságangyalod Barbiel angyal. Tanács a hívásához: Barbiel a Hold 28 udvarát őrző angyalok egyike, a misztika, a mágia segítőszelleme, aki képes mély látnoki képességekkel felruházni a hozzá fohászkodót.

Nyilas: A te személyes boldogságangyalod Adnachiel angyal. Tanács a hívásához: Adnachiel igen magas rangú fénylény, akiről azt tartják, hogy ha mély hittel fohászkodunk hozzá, bármely jóindulatú kérést szívesen teljesít.

Bak: Hanael angyal felelős a te boldogságodért. Tanács a hívásához: Hanael az egyik legtitokzatosabb, legnagyobb hatalmú angyal, aki megóv a démonoktól, és a holtak szellemeit személyesen vezeti a mennyországba.

Vízöntő: Gábriel arkangyal őrködik a te boldogságodon. Tanács a hívásához: Gábriel a négy legmagasabb rangú angyalfejedelem egyike, aki képes tisztánlátással, bölcsességgel, józansággal ellátni téged.

Halak: A te boldogságodért Barakiel angyal felelős. Tanács a hívásához: ez az angyal az Erényeknek nevezett fénylények közé tartozik, és különösen veszélyes helyzetekben tud hatékony segítséget nyújtani.

írta: Kincses Boglárka

UI:

Meditáció 10 jótékony hatósa
https://spiritan.hu/a-meditacio-100-jotekony-hatasa/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.10. 06:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A titokzatos fehér zaj – szellemek suttogása a túlvilágról

A halál utáni továbbélés kérdése az emberi létezés egyik legnagyobb misztériuma. Egy hátborzongató, máig megmagyarázhatatlan jelenség, a fehér zaj talán segít jobban megérteni, mi is történik igazából "odaát" – még ha nem is ad választ az összes nyugtalanító kérdésre.

Magyar Diana
f Ajánlom
Máig nem sikerült megfejteni az úgynevezett fehér zaj titkát. Hogy mi ez? A különös jelenség rádiókból, telefonokból, televízióból hallatszó, elmosódott, suttogó zörej, mellyel sokak szerint az eltávozottak próbálnak üzenni nekünk…

Táskarádió a padláson

A titokzatos fehér zaj - Szellemek suttogása a túlvilágról
Az alábbi eset az 1990-es években történt Magyarországon. Egy jómódú házaspár, Gábor és Anna régóta kiszemelt magának egy gyönyörű, körpanorámás budai házat, melyet sikerült is megvásárolniuk. Boldogan költöztek be, és az első estén elindultak felfedezni a több mint 300 négyzetméteres ház szobáit, zegzugait. Nagy megdöbbenésükre az asszony a padláson – noha az előző tulajdonos mindent elszállíttatott – egy régimódi, ócska táskarádiót talált. A férjnek, Gábornak eleve nem volt bizalma a rádióhoz, így javasolta, hogy dobják ki. Anna azonban valamiért vonzódott a furcsa hangulatot árasztó „régiséghez”, ezért – mikor Gábor este elment hazulról – felszaladt a padlásra, s bekapcsolta a rádiót. Abban a pillanatban döbbenten hőkölt hátra. A rádióból ugyanis zene, beszéd helyett előbb valami elmosódott berregés, majd suttogó-sziszegő hang szűrődött ki.

A nő ide-oda tekergette a sávkeresőt, de mindegy volt, hová állítja, mert a furcsa zörej nem szűnt meg: mintha a rádió ezt az egy hangot tudná csak közvetíteni… Anna később azt mesélte: a sziszegés nagyon nyomasztó volt, rettegést, fájdalmat árasztott, s egy-egy szót is ki tudott hámozni belőle. Mintha egy női hang olyasmiket suttogott volna, hogy „félek”, „nagyon fáj”, és végül „a konyhában, a küszöb alatt”.

Amikor a férje hazajött, Anna elmesélte neki a rádióval kapcsolatos furcsa élményét. Gábor kinevette, mondván, ne csodálkozzon, ha ez az ócskaság rég elromlott, hiszen talán évtizedek óta nem kapcsolták be. A nőt azonban ez nem nyugtatta meg, ezért másnap, mikor férje megint elment otthonról, megvizsgálta a konyhai küszöböt, és észrevette, hogy az egyik léc kijár…

Szerelmes levelek a küszöb alatt

Anna nekiesett és kifeszegette. Egy réges-régi boríték akadt a kezébe, teli levéllel, s mindegyikük így kezdődött: „Imádott Emmám!” Anna megrendülten olvasta el őket, s kiderült, hogy egy Géza nevű férfi írta ezeket a szerelmes leveleket a ház asszonyának. A levelek nyomán Anna rájött, hogy Emma az 1950-es években lakott itt. Férje építette ezt a házat, aki miniszteri rangot viselő, gazdag ember volt. Házasságuk első éveiben a fiatalasszony beleszeretett férje titkárába, Gézába, aki szintén viszonozta érzelmeit. Külföldre akartak szökni, ám a férj közben rájött a dologra, s kitört a botrány, Emma pedig szégyenében felakasztotta magát a padláson. Ez utóbbit Anna onnét tudta meg, hogy – mivel szinte megszállottan nyomozott a történtek után – a könyvtárban talált egy régi napilapot, amely leközölte a miniszter feleségének, G-né K. Emmának a tragikus halálhírét.

Anna ekkor rádöbbent: a régimódi táskarádió nyilván Emmáéké lehetett. Talán ezért használhatta fel a halott asszony, hogy rajta keresztül üzenjen a túlvilágról. Anna nem tudta, hogy Emma igazából mit vár tőle, de úgy érezte, a szerelmes leveleket valahogy vissza kellene adnia neki. A közeli temetőben megkereste Emma sírját, s mécsest gyújtva letette rá kedvese leveleit. Hazatérve kíváncsian kapcsolta be újra a rádiót, melyből az egyik zenei csatorna muzsikája csendült fel.

A rádió tehát különös hirtelenséggel megjavult… Anna soha többé nem hallotta belőle a szomorú, panaszos hangokat. Most, hogy nem kerülhettek többé illetéktelen kézbe a levelek, melyek oly fontosak voltak neki, Emma lelke talán végleg megnyugodott.

A titokzatos fehér zaj - Szellemek suttogása a túlvilágról

Madárcsicsergés és szellemhangok

A jelenséget világszerte ismerik a paranormális jelenségek kutatói. A rádiókból, elektronikai berendezésekből érkező, ismeretlen eredetű, sziszegő-suttogó hangeffektet White Noise-nak, azaz fehér zajnak nevezték el, de pszichofónia (lélekhang) néven is ismert. Úgy tűnik, a rádiók, adóvevők, telefonok olykor „megbolondulnak”, s a kutatók magyarázata szerint ez azért lehet, mert ilyenkor a földi adótornyok helyett egy másik dimenzióra hangolódnak át – s innen közvetítenek üzeneteket a Földre.

Vajon ez csak néha, véletlenszerűen történhet meg? Vagy valakik nagyon is tudatosan használják fel ezeket az eszközöket, hogy kapcsolatba lépjenek a hozzátartozóikkal? A parapszichológusok szerint igen, s ezzel hasonlóan vélekednek, mint az ősi misztikus tanítások. Utóbbiak szerint ugyanis, ha a halott lelkének valami miatt nem sikerül bejutnia a legfelsőbb dimenzióba – a Fénybe –, akkor egy köztes szférában reked, ahol fájdalmas szenvedéseket kell átélnie. Ilyenkor a halottak megpróbálnak üzenni az élőknek, hogy segítséget kérjenek tőlük.

A fehér zaj kutatása nem új keletű. A jelenséget egy svéd tudós, Friedrich Jürgenson (1903-1987) fedezte fel, aki 1959-ben madárhangokat vett magnóra. Visszahallgatva döbbenten vette észre, hogy a madárcsicsergés közé szokatlan hangok is vegyülnek, melyekben mintha halott apja és fiatalon elvesztett felesége suttogását ismerte volna fel.

A köztes világban ragadtak üzennek

A titokzatos fehér zaj - Szellemek suttogása a túlvilágról
Jürgenson hatására egy lett pszichológus, Konstantin Raudive (1909-1974) is fellelkesült: lehet, hogy a fehér zajjal végre be lehet bizonyítani a túlvilág létezését? Ez a tudós, akit egy hasonló élmény késztetett a kutatásra, haláláig több mint 100 ezer magnószalagnyi „másvilági zörejt” rögzített, melyek többsége szerinte a köztes világban ragadt holtaktól származik.
Ami pedig a sors furcsasága – talán egyfajta szimbolikus jelzés –, hogy holta után állítólag maga Raudive is üzent követőinek a túlvilágról! 1985-ben két fiatal luxemburgi pszichiáter, Maggie és Jules Harsch-Fischbach épp a reggeli híreket hallgatták a rádión, amikor hirtelen megszakadt az adás. Helyette a tipikus, sistergő zörej hallatszott, melyből hamarosan megszólalt Raudive jellegzetes, mély hangja: „Itt Konstantin Raudive beszél. Ez az adás hamarosan mindenütt működni fog…”

Magyar Diana

UI:

Ki tud lépni a tudat a testből! Agyfelvételek bizonyíthatják azt, amiről korábban azt gondolták, lehetetlen
https://dszilvia.blogspot.hu/2018/03/ki-tud-lepni-tudat-testbol.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.09. 03:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Gondolatok a feltámadásról 2
Különböző szellemi tanításokból összefűzött részletek
A szellemben való feltámadás annyit jelent, mint a bukás által meghomályosodott ragyogást, elfakult színt visszanyerni. Minden egyes szellemnek vissza kell kapnia a maga tündöklését, a maga színét, amelyet neki Isten ajándékozott.
Azt kell tehát keresni, hogy mi takarja el ezt a szint, és ettől kell megszabadulni. Nézzétek csak az emberi társadalmat és az azt uraló általánosító fluidot. Ez az általánosító fluid bevonja az embereket, akikben az Isten szelleme szunnyadozik és ennek kényszere alatt azok bizonyos megszokott formák szerint cselekednek. Nem is tűri meg az emberi társadalom és nem képes megbocsátani, hogy egyes emberek, akik felébredtek, szakítsanak a megszokott formákkal, és a maguk egyéni útján haladjanak. Az általánosító fluid megkívánja, hogy mindenki egyformán gondolkozzék, a sablonok¬nak, a divatnak, a formaságoknak behódoljon, a nagy¬ságokat, akiket mindenki magasztal, ő is magasztalja, akit pedig a társadalom elítél, ő is elítélje, és így to¬vább.
Ez a homály, amely a szellemet így bevonja, egyik legnagyobb akadálya a szellem feltámadásának. Ettől a homálytól kell elsősorban megszabadulnia annak, aki szellemének feltámadásán tudatosan munkálkodik. Azt jelenti ez, hogy legyen az ember mindig őszinte önma-gához. Ne cselekedjék soha meggyőződése ellenére, ne legyen másnak a véleményén, hanem legyen csak a sa¬ját véleményén, azaz legyen a saját egyéniségéhez hű és igaz. A szellem feltámadásán munkálkodni tehát annyit jelent, mint igaznak és őszintének lenni. De valami-képpen azt ne értsétek ez alatt, hogy tűzön-vízen keresz¬tül erőszakolni kell a saját véleményt és legázolni és elvitatni más igazságát! Távolról sem!
A szellem feltámadását ennyivel segíthetitek elő: legyetek igazak és legyetek őszinték magatokhoz; legyen erkölcsi bátorságotok, azaz ne legyetek vakme¬rők, de ne is féljetek, ha az igazságért, amelyet képvi¬seltek, szenvednetek kell. Míg ettől féltek, áldozni kép¬telenek vagytok, mert aki az igazságért szenvedni nem hajlandó, az még nem jutott el a nagypéntek igazsá¬gához, tehát nem is remélheti a húsvét igazságát.
A szellem feltámadásának munkájában az embernek sokszor kell próbát állania. De valahány¬szor egy-egy próbát helyesen megállt és áldozatot ho¬zott az ő külső énjében az igazság szelleme érdekében, mindannyiszor tisztul a szelleme, mindannyiszor visszanyer valamit a szellem az eredeti színéből, és mindannyiszor többet lesz képes a jövőben asszimilálni a világosságból.
Krisztus teste a feltámadás reggelén szétsugárzott, mert tiszta, átszellemesített ősanyaggá, világossággá finomult. A ti testetek ellenben, ha meghaltok, elrothad a földben. Ha semmi más, ez maga elegendő legyen arra, hogy Krisztus isteni nagyságát és a magatok jelentéktelenségét, semmiségét, parányi voltát mindig észben tartsátok.
Mégis, egy élet alatt, amit leéltek ebben a bör¬tönben, ebben a sírban, amelyet emberi testnek neveztek, a tiszta gondolatok, a nemes érzések, az önlegyőzés, a jóságnak a gyakorlása, a szeretet és mindenek¬felett az alázatosság érzései még ennek az anyagnak a feltámadásához is jelentékeny részben hozzájárulnak.
Az az éteri test, amelyet magatokra öltöttetek, egy hit¬ben, jóság gyakorlásában, tisztaságra való törekvésben és alázatosságban leélt élet végén nem az az anyag többé, mint ami volt, amikor magatokra öltöttétek. Sőt ennek az éteri testnek vetülete, az anyagi test, maga sem ugyanolyan durva anyag többé, mint amilyen volt akkor, amikor magatokra vettétek. Általatok nem el¬lenőrizhető és nem látható, de szellemszemmel ellen¬őrizhető és látható átszellemesülési, átvilágítási folya¬mat megy végbe az erényesen leélt élet folyamán. Mégpedig nemcsak a testben, hanem a titeket kör¬nyező természeti világban is, amelyre a ti szeretetete¬ket, a ti jóságotokat, a ti örömötöket kiárasztjátok. Egy-egy parányi mértékkel, amilyen picinyek ti vagytok és mi is vagyunk, szegény bukott szellemek, hozzájárulhattok és hozzájárulhatunk e világ átszellemesítéséhez, e világ feltámadásához.
Ez a feltámadás az idők végeztéig folyamatosan tart, és ebben a hatalmas folyamatban soha el nem múló tőkét gyűjthet minden ember, amely itt, ebben a vi¬lágban, ahová valamennyien menendők vagytok, boldo¬gan élhettek. Boldogan élhettek, mert akinek a szel¬leme feltámad, akinek a lelke feltámad, annak azok az erői, amelyek addig kötve voltak felszabadulnak, és rendelkezésre állnak arra, hogy azokkal még több jót cselekedjék, még tovább munkálkodhassanak az élettelenségnek élettel való telítésén, vagyis az egyetemes fel¬támadás hatalmas munkáján.
*****
Akik nem hisznek a feltámadásban, azok nem is vágyódnak lelkük életére, és csak a földi élet kívánatos nekik. Ezt kívánják, amennyire csak lehet, meghosszabbítani.
Meghalnak ők is testileg, de ha lelküknek nincs élete - örökké a halálban marad, habár a föltámadás egyszer nekik is biztos lesz. Aki lelke életét keresi, és törekszik rá, az biztos lehet hogy a testi halál után az örök életre talál. Erre Jézus szolgáltatta a bizonyságot, amikor harmadik napon feltámadt a halálból, a halált legyőzte, és azt is, aki a halált a világba hozta.
A feltámadásban a hívők és a nem hívők is kételkednek, mert amíg valaki még csak hívő, de hite még nem eleven hit, addig hajlamos a kételkedésre, mert hite még nem ébredt az igazi életre. De amint az emberben hatni kezd a Szellem, elmúlnak kételyei, és Jézus Krisztus feltámadása a saját feltámadásának lesz a bizonyítéka. Tudja, hogy nem hal meg, hanem az e-világból átmegy a túl-világba, ahol örökké él.
Jézus Krisztus feltámadása állandó problémája az embereknek. Egyrészt mert kételkedni akarnak benne, másrészt, mert a "test" föltámadását akarják belőle levezetni. Azt hiszik ugyanis, hogy Jézus harmadnap szintén testben támadt föl. Még nem világos előttük, hogy Jézus csak azért lett látható előttük, hogy őket a hitre segítse. Látni viszont mindig a SZELLEMI-TESTET LÁTTÁK, amely szellemi szemeiknek látható lett. Kereszthalála által földi testének minden szubsztanciája átszellemült. Tehát az "ember" Jézus szellem-ruhában volt, amikor láthatóan a tanítványok elé lépett. És ezt a szellem-ruhát ti emberek is felveszitek, amikor feltámadtok az életre.
A föltámadás mindenki részére biztos. De az idejét, hogy mikor, azt magatok határozzátok meg.
A föltámadást helyesen kell elképzelnetek. Azért támadtam föl a halálból, hogy bizonyságot adjak az embereknek. De ezt a bizonyítékot is csak akkor vagytok képesek elfogadni, ha a szeretettel eltöltött élettel felébresztitek magatokban Szellemeteket. Most már ő felismerésel által megtanít mindenre, mindent megmagyaráz, és tudtok meggyőződéssel hinni abban, amit nem lehet bizonyítani. Törekedjetek az életre, és már örökké nem kell félnetek a haláltól, mert már erőben, világosságban, és szabadságban éltek mindörökké.
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbphTl_Fg4O3-q6w5w
Makk István előadásai a gömbszimbolikáról a 80-as évekből – A tárolóból


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.08. 06:33  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A boldogság szentháromsága: elengedés, megbocsátás, megtisztulás

Igaz történeten keresztül mutatjuk be, milyen elemi erejű, gyökeres változást hozhat az életükbe az, ha – szembenézve traumáikkal – végre ki merik mondani: "elengedem, nem hordozom tovább", illetve ami talán még nehezebb: "szívből megbocsátok".

A megtörtént esetek arra is figyelmeztetnek, hogy sose késő gyógyulni, változtatni, ám az is igaz, hogy minél tovább halogatják a megtisztulást, a magukba zárt fájdalmakat annál nehezebb lesz „kigyomlálniuk” a lelkükből. Márpedig, ha soha máskor, akkor MOST igazán itt az idő, hogy megpróbáljanak végre rendet rakni önmagukban – elvégre a karácsony a testi-lelki nagytakarítás, az önvizsgálat, a megtisztulás ünnepe…

Viszály vagy elfogadás

Azt szokták mondani, hogy akit keserű gyermekkorral vert, azt felnőtt korában gyakran sikerekkel, látványos felemelkedéssel kárpótolja a sors. A most 56 éves ikerpár, Ágnes és Andrea esetében sajnos ez nagyon nem vált be: a kicsi korukban elszenvedett bántalmaik terhét hurcolták tovább, megnehezítve ezzel párjuk, gyermekeik, szeretteik életét.

Szerelemgyerekként láttak napvilágot, ám színésznő édesanyjuk születésük után nem sokkal külföldre szökött – akkor még úgy mondták, disszidált – egy filmrendezővel. A kislányok így apjukra maradtak, aki – bár először erről esett szó – végül mégsem adta be őket gyermekotthonba, sőt megnősülve új anyukát szerzett nekik. Ágnes és Andrea csak külsőre tűnt egyformának, személyiségük nagyban különbözött egymástól: a pár perccel idősebb Ági érzékeny lelkű, csendes teremtés, míg Andrea talpraesett, cserfes, gyakran kissé indulatos.

Nem sokkal később az apa és az új asszony házassága megromlott, egyre gyakrabban hallatszott éjjel, amikor a lányok már aludtak, fojtott hangú veszekedés. És ami rosszabb, az immár nyíltan gyűlölködő pár elkezdte kijátszani egymás ellen az ikreket: az apa a 8 éves Ágitól azt kérte, ne játsszon annyit a húgával, mert a „neveletlen” Andrea rossz hatással van rá, és főként ne álljon szóba „Kati mamával”. Katalin, az asszony pedig Andinak magyarázott egész nap „vadállat, részeges” apjáról, és arról a „bamba” Ágnesről, akiből apja „elkényeztetett kisasszonyt” nevel…


A történet vége könnyen kitalálható. A házaspár elvált, és elszakította egymástól az ikreket: Katalin ugyanis megkapta a kisebbik lány, Andi felügyeleti jogát, míg az apa ragaszkodott Ágneshez. Felnőtt korunkban a lányok egyik rossz házasságból vergődtek át a másikba, míg végül 40 évesen mindketten egyedül maradtak, s – anyagi okokból – egy lakásba költöztek.

Kapcsolatuk azonban valóságos „se veled, se nélküled” viszonnyá vált: imádták, egyben gyűlölték egymást, veszekedéseik néha verekedésbe torkolltak, amikor is ugyanazokat vágták egymás fejéhez, amivel annak idején apjuk és Katalin próbálta egymásnak ugrasztani őket. Ez volt az a pont, amikor mindketten ugyanahhoz a spirituális gyógyítóhoz fordultak, kérve őt, hogy vegye le róluk ezt a „blokkot”, amely megmételyezi felnőtt korukat is…

Ötletünk Ágnesnek és Andreának: A PÁROS ELFOGADÁS-MEDITÁCIÓ! Üljenek le szemben azzal az emberrel, akivel szeretnék rendezni a kapcsolatunkat. (Ha nincs jelen, vagy nem hajlandó részt venni a meditációban, akkor üljenek le egymaguk, és gondolatban a velük szemben lévő székre képzeljék oda őt! Előtte szelíden kérjék magukban a jóváhagyását a gyakorlathoz.) Egy mécses fényében pár percig tisztítsák meg belső látásukat úgy, hogy elcsendesedve egy kicsit a lángba néznek. Ezután hunyják be szemüket, és bal kezükkel lassan közelítsenek saját szívükhöz! Képzeljék el, ahogy szívcsakrájuk zöld fényben felizzik, „nyúljanak bele” a fénybe, és kitárt tenyérrel ezt „árasszák” társuk felé… Ebben a fényben próbálják őt elképzelni olyannak, amilyen, és gondoljanak pozitív, szeretetre méltó tulajdonságaira! Közben suttoghatják vagy halkan mondhatják a mantrát: „Szívből elfogadlak téged úgy, ahogy vagy – kérlek, fogadj el te is engem!” Ha társuknak van hozzá kedve, ezután következhet a „csere”…


A 26 éves Laura története nagyon megrázó, ám egyben jó példa arra, mennyi kárt tud okozni az életben a továbbcipelt múltbeli sérülés. A szelíd, koraérett kislányt jómódú szülei nagy szeretettel nevelték. Sajnos azonban amint a gyermek közösségbe – óvodába, iskolába – került, vége is lett az „édeni boldogságnak”: Laurát csúfolták a gyerektársai, mert félénk lévén, nem tudott részt venni játékaikban. Inkább félrehúzódott, kezében egy könyvvel, de nem azért, mert lenézte volna a többieket, inkább csak azért, mert egyszerűen nem találta a hangot velük…

Később Laura az iskolai előmenetelben fedezte fel az örömöt: bizonyítványa tiszta kitűnő volt, és több matematikaversenyt is megnyert. Serdülőkorban azonban a nagyon kövér, pattanásos, vastag szemüveget viselő kislányt az osztálytársai nap mind nap durván csúfolták külseje miatt. Ahogy Laura később elmesélte, főként a lányok rendkívül kegyetlen módját választották a „szekálásnak”: kitalálták, hogy aznap melyik fiú osztálytársukat bosszantják azzal, hogy Laura nevében szerelmes leveleket írtak neki. Majd a levelet hangosan felolvasták, és – a többiek derültségére – sajnálkoztak a szegény „célponton”, hogy a „pöttyös arcú hájpacni” „üldözi őt a szerelmével”…

Laura felnőttként hatalmas változáson ment keresztül. Nádszálvékonyra fogyott, bőre gyönyörűen kisimult, szemüvegét kontaktlencsére cserélte. Egy világcég vezető programozójaként dolgozik, és nemrégiben ajánlottak fel neki kutatói állást egy kaliforniai laboratóriumban. Csak egyvalami hiányzik az életéből: a párkapcsolat. Laurának ugyanis eddig nem volt férfi az életében, mivel az egykori csúfolás hatására az immár irigyelt és gyönyörű lány még mindig súlyos önbizalomhiánnyal küzd…

Ötletünk Laurának: AZ „ELFÚJTA A SZÉL”-GYAKORLAT! Ezt a gyönyörű gyakorlatot egyedül végezze el, akár a karácsonyi ünnepek valamelyik estéjén! Üljön le egy kényelmes helyen, gyújtson gyertyát, esetleg füstölőt, és szemét lehunyva, fokozatosan lazítsa el testét! Ürítse ki elméjét is, kivéve egyvalamit: a múltbeli fájdalmat. A megaláztatást képzelje el tárgyiasítva – például egy szúrós labdaként stb. – anélkül, hogy újra átélné (mert ezzel csak feleslegesen feltépné a sebet). Bal kezével érintse meg szívét, miközben képzelje el, hogy finoman „belenyúl”, és kiveszi belőle azt a szúrós tárgyat (múltbeli sérelmét). Nyissa ki szemét, s bal tenyerét nyújtsa a gyertya lángja fölé, miközben finoman lefújja tenyeréről a régi traumát… Ezt többször is megismételheti, amíg tökéletesen tisztának és boldognak nem érzi magát.

Egy másik módszer: Képzelje maga elé azt a személyt vagy személyeket, aki(k) megbántották, és érezze, amint kezéből tiszta, szeretetteli fény árad feléjük. Magában pedig – vagy akár hangosan is – mondja ki a mantrát: „A Fény nevében, tiszta szívből megbocsátok neked”… De – ha erre van szükség – saját egykori önmaga kicsinyített mását is elképzelheti a bal tenyerén, s ilyenkor „neki” mondja ugyanezt!

írta: Kincses Boglárka

UI:

Tudd meg, mi tesz igazán boldoggá! Van benne teszt!
https://www.nlcafe.hu/ezvan/20121130/boldogsagteszt/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.07. 06:25  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Gondolatok a feltámadásról 1

Különböző szellemi tanításokból összefűzött részletek

Most részekre bontva is megosztom ezt a tanítás összeállítást, mert világos, érthető és nagyon fontos szellemi ismereteket közöl, melyeket nem lehet elégszer elolvasni. Érdekes, hogy a lélek felfogóképessége össze sem hasonlítható az elméjével, amely a léleknek egy kicsiny része, melyre a fizikai világban van szükségünk. A lélek mint egy sokdimenziós felvevőkamera az égadta világon mindent elsőre tökéletesen felvesz és rögzít a memóriatárában, tehát nem kell neki bármit is kétszer elmondani mint az elmének. Ezt igazolják a klinikai halálból visszatérők, akik a legapróbb részletekre is emlékeznek abból, ami a környezetükben történt.

Az Isten szellem, Krisztus pedig az Isten szellemé¬ből született tiszta, ragyogó világosság. Mivel tehát Ő is szellem, mint Atyja, azért azok az igazságok és az a táplálék, amelyet Ő hozott a földre, szintén a „szellem¬nek” szólnak és nem az (anyagi)„embernek”. Annak a szellemnek szólnak ezek az igazságok, aki ha anyagban van is, de sóvárgó vágyakozással igyekszik megszabadulni a test sírjából, sóvárgó vágyakozással óhajt a ragyogó világosság felé szárnyalni, mert tudja, hogy az az ő otthona, mert tudja, hogy csak az Atyánál lehet boldog, megelégedett, kiegyenlített, és az Atyához semmi más úton nem juthat, mint csak Annak az útján, aki ezt az utat megjárta a mennytől a földig.
A szellemnek szólnak ezek az igazságok, ezek az igék, és nem annak, amit közönséges értelemben léleknek és testnek nevezünk. A test a föld terméke, és mint ilyen, a földhöz van kötve; súlya lehúzza őt a földre, a sötétség az ő hazája, a sír a föld, amelyből kiemelkedett, és amelybe ismét alá fog szállani. A lélek sem asszimilálhatja ezeket a táplálékokat, mert a lélek is, amelyben az emberszellem él, itt a földön nem más, mint azoknak a lepleknek sorozata, amelyek beborítják a szellemet.
Krisztus igéi egyszerűeknek látszanak, mert az Ő felfoghatatlan bölcsességét csodás művészettel tudta az anyagban kifejezésre juttatni; mégis mérhetetlenül sokkal többet tartalmaz az a külső forma az igazság ragyogásából, mint amennyit akár a legfejlettebb em¬berszellem is ki tud belőle választani. Az a szellemi táplálék, az a szellemi világosság, amely az Ő rövidre fogott tanításaiban rejlik, a végtelenségig terjedő időkre, a föld örökkévalóságának végéig mindazt a táp-lálékot tartalmazza, ami a föld teljes feltámadásának idejéig szükséges lesz.
Minél jobban ki fog bontakozni a szelleme¬tek, annál több táplálékot találtok azokban az igékben, amelyeket az Úr ajándékozott a földnek. „Én vagyok a feltámadás és az élet”. A tény, amely Krisztus feltámadásával végbement olyan óriási, olyan csodálatos, hogy mi sem mutatja jobban a föld lakosságának mély szellemi bukottságát, mint az, hogy maga ez a tény nem ragadt meg lelkében, és nem rázta meg az egész földi társadalmat, és nem alakította át ennek a ténynek csak az elgondolása is tökéletesen magatartásában és vágyainak irányításában.
Szeretném, ha közelebb jutna lelketekhez az Úr Jézus feltámadásának mélységes misztériuma. De előrebocsátom, hogy a feltámadáshoz csak a Nagypéntek áldozatán keresztül lehet eljutni.
Krisztus emberi testében az „ember fiának” ne¬vezte magát, ami azt jelenti, hogy Ő, mielőtt testet öl¬tött, Magára nézve kötelező törvényül fogadta el az emberi élet törvényét. Ez a törvény, amelyet Ő Ma¬gára nézve kötelezővé tett, külsejében teljesen olyan¬nak tüntette fel Őt életének utolsó órájáig, mint a többi embert.
Azután eljött az Ő nagypénteki áldozata, és jött az a három nap, amely idő alatt, míg teste a sírban pi¬hent, szelleme a mélyen bukott szegény szellemek honát kereste fel, hogy ezeknek is vigyen az Ő erejéből, hogy azok is életet nyerjenek általa. Amikor ezt a misszióját is elvégezte, és Önmagára nézve a formaképzés kötelező törvényét feloldotta, akkor bekövetkezett a fel¬támadás. Az Ő isteni Szelleme szabaddá lett a Magára vett törvény alól, és teste, amelyet tökéletesen átszellemesített, szétsugárzott e föld világába, hogy annak erőparányai ennek a földnek megváltása és felemelése érdekében mindenütt, mint kezdő csirák, segítségére legyenek a megtérő lelkeknek. Megszűnt tehát számára a formaképzés törvénye, amelyet Magára vett.
Bizonysággal is kívánok szolgálni arra nézve, hogy ennek a tisztán szellemi folyamatnak valóságát köze¬lebb vigyem az értelmetekhez. Emlékezzetek arra a je¬lenetre, amikor Mária Magdaléna húsvét reggelén meg¬jelent a sírnál, amelyet nyitva talált és nem találta az Urat. Azután később, amikor visszajött és ismét kereste Őt, megállt mellette valaki, akiről azt hitte, hogy az az előtte ismeretlen kertész lehet. Mária Magdaléna meg is szólította Őt, akiben, dacára annak, hogy látta, da¬cára annak, hogy a hangját hallotta, mégsem ismerte fel az Úr Jézus Krisztust, akit pedig hosszú ideig imá¬dattal és rajongó szeretettel kísért vándorutain.
Miért nem ismerte fel? Mert többé nem abban a formában állt előtte, mint azelőtt, amikor még az „em¬ber fia” volt, hanem abban a formában, amelyet a fel¬támadott Szellem a maga méltóságában természetsze¬rűen öltött magára.
Amikor megállt a tanítványok között, meg kellett mutatnia kezeinek és oldalának sebét, hogy elhiggyék, hogy Ő az, mert az arca és az alakja teljesen más volt.
Mindenki csak akkor ismerte fel Őt, amikor a Szel¬lem szólt a szellemhez. Mária Magdaléna, az ember, nem ismerte fel Őt, de Mária Magdaléna, a szellem, az a szellem, akit Ő emelt fel a süllyedtségből, azonnal ráismert arról az egyetlen szóról, amellyel őt megszo¬kott kedves, mélységes szeretetének hangján megszólította: „Mária”. Amikor az emmauszi út után kezébe vette a kenyeret és hálát adott, akkor a Szellem szólalt meg, és tanítványai rögtön felismerték a „kenyér megtöréséről” Azt, aki őket három éven keresztül táplálta mennyei kenyérrel (szellemi tudással, világossággal), mert a szellem szólt a szellemhez. A halászok sem tudták addig, hogy az Úr áll a parton, míg a csoda be nem következett; de akkor megtudták, hogy ez az a Szellem, aki az Istentől jött. A Szellem szavát és meg¬nyilatkozását mindannyiszor felismerték a szellemek, akik nyitva voltak a szellemi világosság befogadására.
Az Úr feltámadott szellemben, amikor szelleme fel¬szabadult a Formaképzés törvénye alól, amelyet Magára nézve kötelezővé tett. Feltámadott lélekben, amikor az Ő tiszta erői felszabadultak az emberi és szellemi támadások nyomása alól, és feltámadott testben, amikor a tökéletesen átszellemesített anyag eloszlott, szétsugárzott (Krisztusparányok formájában) e föld világába, hogy e föld megváltásának hatalmas segítő eszközévé legyen.
Az embernek is szellemben, lélekben és testben, azaz szellemben, erőben és anyagban kell feltámadnia.
Hogyan kell szellemben feltámadni? Minden egyes szellem¬nek más a színe, és Istennek, az Atyának boldogsága éppen abban áll, hogy az Ő gyermekei, akiket azért te¬remtett, hogy szeresse őket, végtelenül változatos tün¬döklésükkel sugározzák Reá vissza azt a szeretetet, azt a világosságot, amelyet Ő áraszt gyermekeire.
Az Atya boldogsága tehát nem teljes mindaddig, míg ebből a szellemsokadalomból egyes részek bukás¬ban vannak. Ugyanúgy a magas szellemeknek is, akik¬nek a bűnhöz soha nem volt semmi közük, boldogsága hiányos annak tudatában, hogy az ő testvéreik a bu¬kásban, a gyötrelemben és szenvedésben sínylődnek. Éppen azért áldozzák fel boldogságukat, és azért száll-nak alá, hogy ezt a hiányérzetet kiegyenlítsék azáltal, hogy felemeljék magukhoz az elbukottakat, az eltévelyedetteket.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbpgcrhA2FRqgHF0zg
Karsay István két előadása Makk Istvánról és a gömbszimbolikáról,
amely brilliáns módja a szellemi négydimenziós valóság kifejezésének két dimenzióban. Ennél tökéletesebb ábrázolás szerintem nem létezik - Letöltés a tárolóból

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.06. 05:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A H A N G
Egy katolikus pap párbeszéde ÉGI LÉNYEKKEL

Én csak szerény húrja vagyok annak a GITÁRNAK,
amelynek rezonáló-doboza és főleg PENGETŐJE maga
a HANG

A „Hang” kötetek szerzője ,Dombi Ferenc 1927. november 25-én született. 1954-ben szentelték pappá. Egy évig káplán, majd hitoktató. 1960-tól az Állam nem engedélyezi hivatalos működését Székesfehérváron és Nagy-Budapest területén. 1976. október 4-én lélekkeresztségben részesül Alsószentivánon. (Fényélményt él át, erő hat rá, hangot hall.)
1977-től nem kap engedélyt önálló működésre. 1979-től Pátkán működhet, mint plébános egészen nyugdíjaztatásáig, 1987-ig. Ezután két hónapot tölt Medjugorjéban, ahol törött lába egy pillanat alatt csodálatos módon meggyógyul.
Az előző politikai rendszerbukása után 1991-ben engedélyt kap a Váci Megyés Főpásztortól arra, hogy Inárcs községben kisegítő lelkipásztori munkát végezhessen. Itt a hívek áldozatos szeretete és a helyi önkormányzat jóindulatú hozzáállása folytán két év alatt plébániát építenek számára, s a Váci Megyés Főpásztortól folytatólagosan évenként engedélyt kap további működéséhez.
Itt, Inárcson erősödik meg benne a HANG, amelyben égi lények gondolatait ismeri fel.
E könyv ezeket a gondolatokat tartalmazza.
"Míg idea valami, addig csak hordozóját boldogítja. A megvalósult idea kell, hogy hordozza Alkotóját. Erre és ezért teremtettelek!" (HANG)
Működési engedélyét 1997 őszén, a Váci Megyés-főpásztor, a Váci Egyházmegye területére vonatkozóan visszavonta. Majd 1999 őszén ismét visszakapta.
Betegsége miatt 2002-től a székesfehérvári papi otthonban élt. 2004. május 1-én elhagyta a földi világot, és égi otthonába költözött.

Kérdések és válaszok a kötetből:
Uram, kérlek szeretettel, mond el véleményedet a szellemidézésről!
„Barátom! Tudok arról az újságcikkről, amely óvja olvasóit az olyan szellemidézésektől, amelyeket ő szellemi fertőzéseknek nevez. E kérdést nem szabad ennyire leszűkíteni. Valóban van olyan szellemidézés, amelyet senkinek sem ajánlanék. Az Ellenem fellázadt és még most is lázadó szellemek mindent elkövetnek, amennyire lehetőségük van, hogy ártsanak nektek. Ez történhet úgy is, hogy érzékelhetően rátelepszenek emberekre, akik erre nekik lehetőséget adnak. Viszont a szellemidézést csakilyen szellemekre leszűkíteni nem volna szabad. Nem, mert az Engem szerető szellemek is szeretnének segíteni nektek, s azt teljesen helytelen lenne, ha a rossz szellemeknek adnék lehetőséget arra, hogy kapcsolatba kerüljenek veletek, a jó szellemeknek pedig nem.
Amikor kinyíltok a szellemvilág felé, olyankor szándékotok dönti el, hogy károtokra vagy előnyötökre nyíltatok meg.
Katolikus Egyházamban mindenszentmisében az átváltoztatás előtt megidézitek a szellemvilág legkiválóbb tagjait, hogy lépjenek veletek kapcsolatba. De mindannyiszor, ahányszorra szentekhez, angyalokhoz fordultok, ilyenkor szellemidézést végeztek, s ezt ebben az egyházamban senki nem mondaná szellemi fertőzést előidéző veszélynek. Bár tisztátalan szándékaitok gyakran teszik az ilyen találkozásotokat lelkileg veszélyessé. Gondolok most az e téren elburjánzó babonákra.
Egészen biztosan tiszta a szándékotok akkor, ha a szeretet gyakorlati megvalósításának hogyanját ,illetve e szeretethez szükséges erő mikéntjét akarjátok szellem-testvéreitek segítségével fölismerni és megélni.
Különösen alkalmasak erre a csoportos összejövetelek. Ilyenkor nagyobb méretűvé válik minden jelenlévő nyitottsága, és az ellenőrzés is adottabb.
Tévedésben vannak azok a gyermekeim, akik úgy gondolják, hogy a magán- kinyilatkoztatások, a magánsugallatok ideje lejárt. Ez sohasem fog megtörténni. Állandóan közlöm Magamat közvetlenül is, és szellemi teremtményeim által is. Ennek valóságát magad is tapasztalhatod mindannyiszor, ahányszor Hozzám fordulsz valami kérdéssel. És Én vagy egy Általam jónak ítélt szellem szól hozzád. Nem vagyok személyválogató. Bár hinnétek jobban, hogy egycsodálatosan gazdag szellemvilág áll rendelkezésetekre!
Szomorúan meg kell állapítanom, hogy sajnos szertartásaitokkal, amelyek általában szintén szellemidézési formák, nagyon lejárattátok azt a tényt, hogy a szellemvilág állapotszerűen rendelkezésetekre áll. Ez így, ahogy mondtam, a katolikus egyházamra áll. De vannak egyházak, amelyek sajnos még tovább mennek e téren, és kifejezetten bűnösnek ítélik meg, ha valaki a szellemvilággal kapcsolatot akar felvenni.
Ne a szellemektől féljetek. Önmagatokkal szemben legyetek óvatosak, mert szándékotok döntő abban, hogy a rátok hatni akaró szellemek munkája milyen következményekkel jár életetek további alakításban.
Uram, egyik testvéremnek komoly lakásgondjai vannak. Ezzel fordulok most Hozzád!
Gyermekem! Örülök kérdésfelvetésednek. E szavaid: ‘Hogyan oldódik meg.’ Ezek már tanúságot tesznek arról a gyermeki bizalomról, amely szilárdul tudja, hogy a probléma meg fog oldódni. A „hogyan” az, amit tudni szeretnél.
Gyermekem! Tudod-e, hogy lényegében mi a különbség a világ fiai és az én gyermekeim között? – Igen? Sok különbség van. De számodra a legfontosabb a következő: Az, ami a földi országotokban most történik, az mindenkit érint. Gyermekeimet, ellenségeimet egyaránt. A különbség a realitásban van.
A világ fiainak nyugtalansága a legkülönbözőbb bódítószerek használatát veszi elő. Az „enyéim” és te is gyermekem, bár kacsintgatsz bódítószerek felé, de nem ezt választod magadnak kiútnak. Ne is tedd!
Addig van az Én kezemben sorsod, míg van bátorságod és erőd bízni Bennem, amíg nem akarod átvenni az irányítást. - Nem te, hanem mások fogják megoldani problémádat. Így jársz legjobban. Angyalaim nem tétlenek, Ők dolgoznak azon, hogy Te majd joggal hálálkodj Nekem. Többször kell erőt merítened ahhoz, hogy bírjad türelemmel.
Erőt úgy tudsz meríteni, ha szinte magadba szuggerálod ezt: Jézus nagyon szeret engem, jobban mint gondolnám és főleg sokkal jobban, mint elvárhatnám. - Igen. Ez az „Igazság”, ami szabaddá tesz. (Jn. 8.32.)
Gyermekem! Azt tudod, hogy nekem nem volt hová fejem lehajtsam, mikor a Földön jártam. Ez nagyon belém itatta az empátiát mindenki iránt, akinek lakásgondjai vannak. Nagyon tudom, hogy nem elég a kijelentés: Hazátok a mennyben van. Nem, mert ez egy egészen más világ, s neked most ebben a világban kell tanúskodnod arról, hogy Istenben érdemes bízni, hogy Istenben nem lehet csalódni.
- Valóban nagyon szeretlek, és éppen szeretetem mindenhatósága az, hogy átvedd tőlem az én békémet. Tehát nem kifelé, hanem befelé van itt a megoldás.
Az is természetes, hogy drukkolsz jövődet illetően, de itt is arra figyelmeztetlek: ez ne olyandrukkolás legyen, mint egy versenyzőé a sportpályán, hanem olyan, mint egy drukkeré. Biztos lehetsz abban, hogy legyőzhetetlen vagyok. Sőt győztes! Tehát az én oldalamon állsz. Nagyon szeretlek. Éppen ezért teherbíró képességedet karizmává tudom finomítani, ha szükségét látom.
Kérd gyakrabban őrangyalod segítségét. Ő megbízatásának teljesítésében a te kérésedhez van kötve. Ő hatékonyan csak akkor tud segíteni, ha tőled erre felhatalmazást kap. Ezt nagyon fontos tudnod! Sokkal többet tehetett volna már eddig is érted, ha többször fölkérted volna erre. Légynagyobb bizalommal iránta. A Földön nem lelhetsz hozzá hasonló jó barátra. Használd fel ezt az égi barátoddal fennálló kapcsolatot jobban. Ő erre vár!
Gyermekem! Nyújtom békémet feléd. Az előzőekben említett mondattal: Jézus nagyon szeret engem, -tudod békémet átvenni. Nagyon meg fog így világosodni előtted e kijelentés: ”A holnap majd gondoskodik magáról.” (Mt. 6.3.)
Gyermekem! Nagyon szeretlek. - Nem köszönök el tőled, mert veled maradok.”
Forrás: Dombi Ferenc: A Hang1. kötete.
Hang
http://web-hang.hu/magazin.html#2018_marcius
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.05. 03:47  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Tanítások a feltámadásról - Felvezetés

Az Isten szellem, Krisztus pedig az Isten szellemé¬ből született tiszta, ragyogó világosság. Mivel tehát Ő is szellem, mint Atyja, azért azok az igazságok és az a táplálék, amelyet Ő hozott a földre, szintén a „szellem¬nek” szólnak és nem az (anyagi)„embernek”. Annak a szellemnek szólnak ezek az igazságok, aki ha anyagban van is, de sóvárgó vágyakozással igyekszik megszabadulni a test sírjából, sóvárgó vágyakozással óhajt a ragyogó világosság felé szárnyalni, mert tudja, hogy az az ő otthona, mert tudja, hogy csak az Atyánál lehet boldog, megelégedett, kiegyenlített, és az Atyához semmi más úton nem juthat, mint csak Annak az útján, aki ezt az utat megjárta a mennytől a földig.
A szellemnek szólnak ezek az igazságok, ezek az igék, és nem annak, amit közönséges értelemben léleknek és testnek nevezünk. A test a föld terméke, és mint ilyen, a földhöz van kötve; súlya lehúzza őt a földre, a sötétség az ő hazája, a sír a föld, amelyből kiemelkedett, és amelybe ismét alá fog szállani. A lélek sem asszimilálhatja ezeket a táplálékokat, mert a lélek is, amelyben az emberszellem él, itt a földön nem más, mint azoknak a lepleknek sorozata, amelyek beborítják a szellemet.
Krisztus igéi egyszerűeknek látszanak, mert az Ő felfoghatatlan bölcsességét csodás művészettel tudta az anyagban kifejezésre juttatni; mégis mérhetetlenül sokkal többet tartalmaz az a külső forma az igazság ragyogásából, mint amennyit akár a legfejlettebb em¬berszellem is ki tud belőle választani. Az a szellemi táplálék, az a szellemi világosság, amely az Ő rövidre fogott tanításaiban rejlik, a végtelenségig terjedő időkre, a föld örökkévalóságának végéig mindazt a táp¬lálékot tartalmazza, ami a föld teljes feltámadásának idejéig szükséges lesz.
Minél jobban ki fog bontakozni a szelleme¬tek, annál több táplálékot találtok azokban az igékben, amelyeket az Úr ajándékozott a földnek. „Én vagyok a feltámadás és az élet”. A tény, amely Krisztus feltámadásával végbement olyan óriási, olyan csodálatos, hogy mi sem mutatja jobban a föld lakosságának mély szellemi bukottságát, mint az, hogy maga ez a tény nem ragadt meg lelkében, és nem rázta meg az egész földi társadalmat, és nem alakította át ennek a ténynek csak az elgondolása is tökéletesen magatartásában és vágyainak irányításában.
Szeretném, ha közelebb jutna lelketekhez az Úr Jézus feltámadásának mélységes misztériuma. De előrebocsátom, hogy a feltámadáshoz csak a Nagypéntek áldozatán keresztül lehet eljutni.
Krisztus emberi testében az „ember fiának” ne¬vezte magát, ami azt jelenti, hogy Ő, mielőtt testet öl¬tött, Magára nézve kötelező törvényül fogadta el az emberi élet törvényét. Ez a törvény, amelyet Ő Ma¬gára nézve kötelezővé tett, külsejében teljesen olyan¬nak tüntette fel Őt életének utolsó órájáig, mint a többi embert.
Azután eljött az Ő nagypénteki áldozata, és jött az a három nap, amely idő alatt, míg teste a sírban pi¬hent, szelleme a mélyen bukott szegény szellemek honát kereste fel, hogy ezeknek is vigyen az Ő erejéből, hogy azok is életet nyerjenek általa. Amikor ezt a misszióját is elvégezte, és Önmagára nézve a formaképzés kötelező törvényét feloldotta, akkor bekövetkezett a fel¬támadás. Az Ő isteni Szelleme szabaddá lett a Magára vett törvény alól, és teste, amelyet tökéletesen átszellemesített, szétsugárzott e föld világába, hogy annak erőparányai ennek a földnek megváltása és felemelése érdekében mindenütt, mint kezdő csirák, segítségére legyenek a megtérő lelkeknek. Megszűnt tehát számára a formaképzés törvénye, amelyet Magára vett.
Az Úr feltámadott szellemben, amikor szelleme fel¬szabadult a Formaképzés törvénye alól, amelyet Magára nézve kötelezővé tett. Feltámadott lélekben, amikor az Ő tiszta erői felszabadultak az emberi és szellemi támadások nyomása alól, és feltámadott testben, amikor a tökéletesen átszellemesített anyag eloszlott, szétsugárzott (Krisztusparányok formájában) e föld világába, hogy e föld megváltásának hatalmas segítő eszközévé legyen.
Az embernek is szellemben, lélekben és testben, azaz szellemben, erőben és anyagban kell feltámadnia.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Tanítások a feltámadásról
A jó és a rossz celekedetekről
Az élet nagy érték
Bunok megtartása és megbocsátása
HANG – Az élet értelméről
Dédapám öröksége
Két órai szabadrablás

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=unETSIuAXKA
Juhász Zsolt – A rovás jelrendszer mint utikönyv

https://www.youtube.com/watch?v=QoWOL8845jI
Fényrend – Spirituális előadás_Energialények

https://www.youtube.com/watch?v=t51D_MX8XrM
Grandpierre Attila – A Naptevékenység rejtélyei - Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=e6U2iEW6faM
Papp Lajos ősmagyar egészségbölcselete –
így mérgeznek minket, így fogyj le, így előzd meg a rákot

https://www.youtube.com/watch?v=LjZwScsxIq0
A gének nem hazudnak. A magyarok genetikai ősei.

https://www.youtube.com/watch?v=nMVZQiccNaQ&feature=share
Az Árpádok DNS-e III.. Bélán keresztül, akit egyértelmüen azonosítani tudtak

https://www.youtube.com/watch?v=yEUEqWfUjB8
Sok hűhó semmiért – Shakespeare romantikus vígjátéka

https://www.youtube.com/watch?v=QkLtePympHg
Ha beüt az élet – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.04. 06:43  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek segélykiáltása – avagy a testi betegségek lelki okai

Mindenki ismeri a mondást: ép testben ép lélek. Ám ez elsősorban fordítva igaz: ha lelkünk ép, úgy testünk is jól működik, ha nem, akkor a sérült lélek előbb-utóbb megbetegíti a testet. A kettő között ugyanis életünk során egy végtelenül pontos, finom harmóniának kell fennállnia – ideális esetben.

Ha ez a harmónia megbomlik – például úgy, hogy életünk valamelyik területén nyugtalanok, boldogtalanok vagyunk –, a kapcsolat miatt a lelkünkben felgyülemlő negatív energiák “megfertőzik” a szervezetünket is. Az emberek többsége ilyenkor orvoshoz rohan, fájdalomcsillapítóért, piruláért nyúl – pedig inkább az okot kellene megszüntetni, nem az okozatot.

A lélek segélykiáltása - avagy a testi betegségek lelki okai
Ijesztő emlék is megbetegíthet
Mindig az a testrész, szerv betegszik meg, amelyik mintegy jelképezi az adott pszichés problémánkat. Ez régi megfigyelés: már az ókori görögök is meséltek egy királyfiról, aki azért nem tudott gyermeket nemzeni, mert kisfiú korában meglátott egy pásztort, aki épp egy kost ivartalanított.

A látvány nyilván annyira beégett a rémült gyerek tudatába, hogy lelki blokkot okozott, amely pont a nemzéssel kapcsolatos betegségben nyilvánult meg. Szerencsére azonban Melampusz, a híres orvos meggyógyította őt úgy, hogy jelképesen “törölte” az emléket. Ez jó példa rá, mennyire összefügg a tudat, az emlékezet, a lelkiállapot – és a testi betegségek.

A nemi téren történt sérelem, megaláztatás, gátlás például természetesen női, illetve férfibetegségeket okoz. Világszerte megfigyelték, hogy a nők meddőségét okozhatja, ha tudat alatt félnek a szüléstől, vagy az anyaságtól – például azért, mert nem tartják magukat elég érettnek a gyermekvállalásra. Hangsúlyozzuk: ez általában tudat alatt lapul, így az illető nő elkeseredve bizonygatja: “pedig én igenis nagyon, nagyon szeretnék gyereket!”

Nem bírom megemészteni…
“Kirúgtak a munkahelyemről, és ezt annyira a szívemre vettem!”, “Allergiás vagyok a szomszédomra!”, “Nem bírom megemészteni, hogy otthagyott a férjem!” Ugye ismerős panaszok? A magyar nyelv képes beszéddel sugallja: e problémák szó szerint úgy és ott betegíthetik meg a testet, ahogy ez a szóhasználat mondja.

Ha például gyomrunk nincs rendben, fel kell tennünk magunknak a kérdést: mi az, amit nem tudunk megemészteni? A gyomor amúgy is nagyon érzékeny a stresszre, szorongásra, túlzásba vitt aggodalomra. Az epe viszont akkor kezdhet el “rosszalkodni”, ha cinikusak vagyunk (“epés” megjegyzéssel illetünk másokat), vagy ellenkezőleg: mi magunk nem viseljük el a másoktól származó gúnyt, sértéseket.

A belek szintén hű tükrei személyiségünknek, illetve pillanatnyi lelkiállapotunknak is. Aki hasmenésre hajlamos, az tudat alatt gyorsan ki akar magából lökni valamilyen negatív érzelmet – például szorongást, dühöt, csalódottságot. Ellenben székrekedéstől azok szoktak szenvedni, akik magukba zárják, tartogatják fájdalmas emlékeiket, és folyton azon őrlődnek: miért úgy és miért nem másképp csináltak, vagy mondtak valamit.

Túlvállaltam magam
Napjainkban az orvostudomány gyökeres változáson megy keresztül. Egyre jobban rádöbbennek: a betegségek mögött negatív gondolatok, lelki válságok, életvezetési hibák állnak. Így kezelésük során is elsősorban életvitelünket, gondolkodásunkat kell rendbe tenni, mivel sokszor már ez elég ahhoz, hogy a szervi probléma is elmúljon.

Tibornak, az 53 éves taxisofőrnek például folyton fájt a válla. Fél évig kilincselt az ortopédiai rendelőkön, majd feltette magában a kérdést: vajon nem vállalta-e túl magát? (Nem véletlen az összefüggés a “váll” és a “vállal” szavak között.) Dehogynem, csodálkozott rá: évek óta nem volt nyaralni, szinte másodpercenként csörgött a mobilja, mivel a taxizás mellett még biztosítási ügynökként is dolgozott. Feleségével, aki arra panaszkodott, hogy elhanyagolja őt, válófélben voltak.

“A vállam csak azt akarta nekem üzenni: túlvállaltam magam, itt az idő lassítani!” – nevet Tibor. Hozzátette: (szó)viccen kívül, tény, hogy vállfájdalmai miatt vissza kellett fognia magát a munkával, mivel alig bírta tekerni az autó kormányát. Teste tehát szabályosan kikényszerítette, hogy lelkét, életét, házasságát is rendbe tegye, és ez sikerült is neki.

A testi tünet azonban konkrét pszichés bajoknak is lehet a segélykiáltása. Megfigyelték például, hogy aki nem fogadja el magát, önvádtól, bűntudattól szenved, annak immunrendszere legyengül, és fogékonyabb lesz a betegségekre. Mintha testünk is megsértődne azért, mert nem szeretjük eléggé magunkat.

Legjobb gyógyszerünk: saját magunk
Mindezt az ősidőkben jól tudták az emberek – és nem csak a gyógyítók. Napjainkban azonban Rüdiger Dahlke, a híres német természetgyógyász ismerte fel újra, hogy testünk minden pontja hű tükre lelki életünk megfelelő területeinek. Könyvének címe is sokat mondó: A betegség mint szimbólum. Dahlke általában úgy véli, hogy minden betegség valójában a “sértődött lélek felkiáltása”.

Lelkünk azonban, ha segítségért próbál kiáltani, nem szavakkal tudja ezt tenni, hanem testi fájdalmakkal, tünetekkel. Ezért, ha meg akarunk gyógyulni, első feladatunk elgondolkodni a következő kérdéseken: boldog és elégedett vagyok? Nem egészen? Mi az, ami bánt? Mit hiányolok életemből? Mikor jelent meg a testi problémám, és mi az a lelki trauma, esemény, emlék, amellyel összefüggésben lehet?

Természetesen ez nem helyettesítheti azt, hogy bizonyos betegségek esetén az orvos segítségét is igénybe vegyük. Ám gyógyulásunk csak akkor lehet teljes, végleges, ha önmagunk lelki életét megértjük, tisztába jövünk azzal, mire is vágyik legbelső énünk. Ahogy Paracelsus, a neves középkori orvos mondta: “az ember legjobb gyógyszere az ember maga!”

Magyar Diana

UI:

Lélekben otthon
http://www.lelekbenotthon.hu/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.03. 02:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1006
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KRISZTUS KÜLDETÉSE
Mediális közlés 4 részCsodálatosak voltak azok a napok, amelyeket átélhetett mindenki, aki akkor a földön élt. Az Úr híre mindenfelé eljutott és nagy távolságokról jöttek emberek - ki szamárháton, ki gyalog -, hogy Őt hallgathassák, hogy Őt megismerjék, hogy Általa meggyógyulhassanak, hogy Őáltala újra értelmet kapjon az életük, hogy az életet szeretni és tisztelni tudják. De nemcsak a maguk életét, ahogy azt az önző ember teszi, aki a maga életét félti, védi, óvja, de a másik ember életét nem értékeli.
Az önző ember öl és gyilkol fizikailag, amikor az élet nem érték előtte; amikor anyagi javakért harcba megy; amikor elveszi azt, ami nem jár neki; amikor elveszi a másik szabadságát. A szabadság olyan a léleknek, mint langyos eső a termésnek, mert minden emberléleknek szüksége van a szabadságra. Ezt a szabadságot hirdette az Úr. A rabszolgák, az elnyomottak azt gondolták, hogy a testi rabszolgaságból való szabadulást hirdeti az Úr. Akik már lélek szerint is felismerték az Úr mondanivalójában a lényeget, azok rájöttek, hogy sokkal többet kínál nékik az Úr, mert a bűntől való szabadulás teszi igazán szabaddá először a szellemet, a későbbiek folyamán pedig az embert is.
A szabad szellemek hazája végtelen; ott nincsenek korlátai sem képességeiknek, sem önmegvalósulásuknak, sem birodalmaiknak, sem boldogságuknak, sem erejüknek. Egyetlen korlátjuk az, hogy maguk felett el kell ismerniük a teremtő Istent, akitől mindent kaptak: az életüket, az erejüket, a lehetőségeiket, a birodalmaikat, a képességeiket és azt a lehetőséget is, hogy tökéletessé válhassanak.

Hogyan beszélhetnék én a tökéletlen embernek arról, hogy milyen szabadságot ad a tökéletesség tudata, hiszen azt magam sem értem még el, mert még magam sem jutottam el arra a fokozatra, magam is messze vagyok attól. De azt már értem, hogy mit is ad a szabad akarattal Isten az Ő teremtményének; mit is ad azzal, hogy tökéletessé válhat, amikor mindaz, amit megalkot maga körül, a tökéletességet, a harmóniát tükrözi vissza.
Nem lehet égiekről beszélni a földi embernek, hiszen ahogy az Úr mondotta: "ha földiekről beszélek néktek és nem értitek, hogyan értenétek akkor azt, amikor égiekről szólok"? Mindenre meg kell érnie úgy az embernek, mint a szellemnek is. Minden szellemit csak fokozatonként lehet adagolni, mindent csak a maga idejében, mert idő előtt, nagyobb adagban adva veszélyes lehet; visszaél azzal, elpazarolja azt, vagy tévhitbe kergeti őt. Az ember sem a túl nagy szomorúságot, sem a túl nagy boldogságot nem bírja el, mert szívét mind a kettő összeszorítja és megöli. Az embert a szellemvilágból áradó erős érzések itt, a fizikai síkon megbetegítik. De ha elérte a tökéletességét, akkor ezek éltetik, boldogítják, és még csodálatosabbá, fénylőbbé, hatalmasabbá, erősebbé teszik őt.

Szeretett testvéreim, ezekre tanított meg engem az én Uram, az én Krisztusom. Ég és föld elmúlik, de az Ő igazságai, az Ő beszédei, soha, soha el nem múlnak!
Kívánom nektek, hogy az Ő igazsága, és ezek a gyöngyszemek, amelyek az Ő igazságát a Szentlélek kijelentései által magyarázzák, megvilágítják, nektek is azt jelentsék, amit nekem, és ezáltal boldogok, megelégedettek legyetek és a szeretetből jelesre vizsgázhassatok! Ha a szeretetből jelesre vizsgáztok, akkor az Övéi vagytok, mert Ő a szeretet Mestere; ha a szeretetből jelesre vizsgáztok, akkor kinyílik előttetek a magasabb világokba vezető kapu.
Én ezt kívánom mindannyitoknak! Adja Isten és adja az én Krisztusom, hogy ez így legyen! Ámen.


Forrás: KRISZTUS AZ ÚR ÉS A BOLDOGSÁG VILÁGAI

OKTATÁSOK, MEGNYILATKOZÁSOK ÉS LÁTOMÁNYOK A SZELLEMVILÁGBÓL ZITA MÉDIUM ÁLTAL (118-129. oldal)

KIADJA: Magyar Szellemkutatók Társasága (Hungarian Spiritual Society)
695 Nortfiel Road Bedford, Ohió 44146 U.S.A. – CLEVELAND, 2000 április

UI:
Felirattal: "Bruno Gröning, a fenomén" c. dokumentumfilm tíz éve, sikertörténet (gyógyulások)
https://www.youtube.com/watch?v=xAwXl4_bzjY
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron