Szellemtan

Kép
Karsay   Ma, 05:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik – Felvezetés

Nem kell aggódnod, az Úr Isten minden gyermekéről gondoskodik és sokszor csak a kezét kell kinyújtani egyiknek-másiknak, máris ott találja a mentőövet, hogy magához ragadhassa és megmenekülhessen a veszedelemtől. Nem mindenki részére rejt veszedelmet még a tengeri vihar sem. Még a hajótöröttek is megmenekülnek idejében, ha az az eshetőség sorsukban van. A sorsukban lévő nagyon rossz dolgoktól is megmenekülnek sokan, ha idejében elérik azt a (lélek fejlődési) fokot, amelyen túl már nincs hatalma a karmának felettük.
Szándékomban volt ezt a dolgot az emberekkel közelebbről ismertetni, hogy felettébb el ne keseredjék az, akinek úgynevezett rossz karmája van; és el ne bizakodjék az, akinek látszólag igen előnyös kilátásai vannak a földi életben.
Mert minden rossz karmát meg lehet javítani, ha nem is egészen, de valójában mindent a maga helyére és idejére lehet állítani és ott valójában beteljesedik, ami meg van írva, de „...akik az Istent szeretik, azoknak mindenek javukra válnak.”
Az isteni Kegyelem azt, ami rossz, úgy engedi lefutni, hogy az nem tesz nagyobb horzsolást a lélek falán, mert előre átitatja azt az isteni Kegyelem azzal az elhordozó erővel, világossággal és bölcsességgel, hogy amikor már átesett rajta, akkor látja milyen nagyszerűen oldotta meg feladatát és milyen jó eredmény származott belőle. Mert nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy minden rosszat csak annak kell elszenvedni, aki azt valamikor előhozta és mindenki okvetlen méltán szenved a világon, vagyis saját maga okozta a bajokat, melyek miatt szenvednie kell.
Nem így van! Az emberi bűnök, mint az árnyék úgy bevonják a lélek világát és mivel sötétségben van, nem is tudja, hogy bűnt követ el bizonyos elgondolásaival és cselekedeteivel.
A Természettörvény nem egyéni sorsokat kalkulál, csak a beszennyezett erőket osztja el az egyénekre, még pedig úgy sorakoznak ezek, mint ahogyan a fényképeket készíti el a mai ember a napfény hatásokkal. Ez is magától sorakozik a fény és árny szerint, amint a meglévő dolgok a maguk képét önmagukon és önmagukban hordják. Ez nem előre elkészítése a sorsoknak, hanem csak kivetítődése a belső énből egy-egy résznek, mely a nap fényében a Törvény szerint formát nyer.
Lehet egy nagyszerű és szent elhatározása az egyéni léleknek, amivel esetleg egy hatalmas árnyékot akar a belőle kisugárzó fénnyel felbontani, de az árnyék nagy és tömörségével ellenáll a fénynek. Az árnyék felfalja a fényt és az eltűnik, mielőtt felbontotta volna az árnyékot. Ilyenkor azt mondják az emberek: nem sikerült a jónak diadalra jutnia a rosszal szemben. Ilyenkor, amikor a jó eredmény nélkül bukik el a világi színtéren, azt mondják, az emberek: nem jött még el az ideje..
Ebben is tévednek, mert amikor már előlép valaki valami jobbal, mint ami már megvan, annak máris itt van az ideje, csak a tudatlanság még sötét árnyékban tartja az emberek lelkét és nem értik meg, mivel nem is akarják megérteni a jobbat, hiszen azon gondolkozni és annak érdekében valamit cselekedni és áldozni kellene.
Ez az áldozathozatal nagy gyengéje a Földön élőknek és nehéz megértetni velük azt, hogy áldozat nélkül nem várhatnak semmi javulást sorsukban. Csak az áldozat eredménye hozhatja meg azt a kézzel fogható és érezhető jobbat, amire mindenki várt és mindig vár.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik
Látomány az Igazság világáról
Vidámsággal a felismerés útján
HANG - Boldogság és házasság
Hogyan hozta létre a Vatikán az iszlám vallást?
A magyar krónikák és a kitalált középkor II
Karsay István_A nagymama

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbsBFrctIWgTniG70A
Karsay István_Párkapcsolat 1-5 - Előadás – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=d3rp0_xZGpM&t=2827s
Tóth Ferenc – Államosítás Egyiptomban - Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=t4oWEzN2vV8&t=3s
Borbola János – A Magyar-Egyiptomi nyelvegyezés - Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=caIe937lh0Y
VNTV – Tanult zsidóskodás – Drábik János és Jakab István beszélgetése

https://www.youtube.com/watch?v=sEPCdiO2XTI&t=83s
Megmentőm a fény – Spirituális filmdráma

https://www.youtube.com/watch?v=iSRfIzMcAG0
Katie Fforde – Ásó, kapa, fakanál – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 06:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek tartózkodási helyének cseréje. - A test halála
(Bertha Dudde által)


Tulajdonképpeni "énetek" a lélek, amely elmúlhatatlan, és amely a testi halállal - amikor a földi menetét befejezte - csak a tartózkodási helyén változtat, hogy aztán más szférákban érlelődjön tovább. Feltéve, ha nem tart ki az irántam való ellenállásában, mert akkor a mélységbe merül. Tehát valójában számotokra boldogító gondolatnak kellene lenni, hogy a haláltól nem kell félnetek, hogy akkor is éltek, amikor a Földet elhagytátok! És ez az élet MESSZEMENŐN SZEBB ÉS BOLDOGÍTÓBB, mint amilyen a földi élet bármikor is lehetne! Reményteljesen kell azzal a nappal szembenézni, amikor levétetik rólatok a külső burok, amikor lehull minden ami nehéz - és ti könnyedén és akadálytalanul lendülhettek föl igazi hazátokba, amely valóban általatok soha nem sejtett csodákat rejt magába.
UJJONGANI KELLENE, hogy számotokra NINCS HALÁL, mert lelketek csak tartózkodási helyet cserél, ami lehet hogy végtelenül boldogító lesz. De miért is féltek a haláltól? Vagy miért néztek kellemetlen érzéssel a halál elé? Miért lett a halál borzalom a számotokra? Miért vált ki félelmet belőletek, amikor valójában csak á t m e n e t e t jelent egy másik szférába? Mert önkéntelenül is érzitek, hogy a Földön nem éltek helyesen, a lélek nem szerzi meg magának azt a világosságot, ami elvenné minden félelmét.
Az az ember, aki teljesíti szeretet-parancsomat, tehát aki a Földön akaratomnak megfelelően él, az a haláltól való félelmet nem érzi. Igazi hazájába kívánkozik, és vágyódik hogy letehesse a földi burkot. A szeretet világos tüzet gyújtott benne, és előre tekintve már a közelembe tudja magát, ahol sem szenvedés, sem fájdalom, sem szomorúság már nem érheti, ahol szeretetemben védve érzi magát. Minden embernek lehetne ilyen boldogító bizonyossága, hogy a szenvedésekkel teli nehéz létet ezzel a védettséggel cseréli fel, ha ilyen irányú célkitűzéssel éli az életét, ha állandóan követi a benső hangot, amely akaratomat világosan tudtára adja, ha már a Földön helyes kapcsolatot alakít ki velem, örök Istenével és Atyjával.
Maga a gondolat, hogy a testi halállal minden megszűnik, már elárulja, hogy az illető ember életútja nincs akaratom szerint. Ellenfelem hatása ez benne, aki azt akarja megakadályozni, hogy helyes felismerésre jusson, aki e célból folyton erősíti a kívánságot, hogy a földi létet teljes élvezettel kiélje.
Ezek az emberek nem gondolnak arra, hogy "énjük" soha nem múlik el. Énjük létét éppúgy lehatárolják, ahogyan a test léte le van határolva. Azért akarják a földi létet minden irányban kiélni és kiélvezni, folyton testükre gondolva - és nem a lelkükre. Az ilyen ember a test halála után nagyon kétséges sorsot vesz magára. Nem tud semmit valódi hazája csodáiról és dicsőségéről, mert lelki minősége miatt nem nyer felvételt abba a szférába, ahol a nem sejtett boldogságok várnák.
Bár még ekkor is lehetséges, hogy elváljon a mélytől, és világosabb szférákba menjen, de az itt már több megerőltetést és önlegyőzést követel tőle mint a Földön - és segítség nélkül nem is tudja végbevinni. De ekkor is magának a léleknek kell az erre irányuló akaratot létrehozni - ami a Földön megint csak sokkal könnyebb.
Az "ÉN" soha nem pusztul el! De a kínos, vagy boldog sorsot mindenki MAGA TEREMTI MEG MAGÁNAK!
Mikor majd az emberek megtanulják, hogy ne csak a testüket tartsák "élőnek" hanem a testbe belenemzett lelket tartsák a "tulajdonképpeni énjüknek" - majd csak akkor élnek felelősségteljesen a Földön. Akkor már a haláltól sem félnek, mert az csak a testet érinti, de nem a benne lakó lelket. Akkor majd akaratom szerint élnek, és várják azt az órát, amikor lelkük a külső buroktól eloldódhat, hogy bemehessenek a Birodalomba, amely az igazi hazájuk.

szemlézte: Klára Vargáné Szemerédi

UI:

Magazin letöltés
http://aquariuskincsei.hu/wp-content/uploads/2018/04/Aquarius_2018_2.pdf
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.23. 07:02  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A háború

Részlet az Adelma írómédium által írt „Elmélkedések könyve” című kötetből

Kedves emberek, ha csak negyedrésze volna meg bennetek azoknak az érzéseknek, amelyeket e könyvecskében felsoroltunk, akkor nem lennének többé háborúk a Földön. Miből keletkezik a háború? Ne higyjétek, hogy Isten, a jóság Atyja kívánja a háborút, és hogy ennek az Ő akaratából kell bekövetkeznie. Nem! A ti bűneitek, gőgötök, kapzsiságotok idézi azt elő. Többnyire egy-két ember agyában szülemlik meg politikai nézeteltérésből vagy anyagi okokból.
De mi is a politika? Nem képes a Föld politika nélkül ellenni? Honnan származtak a különböző népcsoportok? Honnan különböző vérmérsékletük? Bolygótok tökéletlenségéből és alacsony fokozatából, s abból, hogy a Föld nem az üdülés, hanem a vezeklés helye, azért ölt testet a Földön javulás céljából olyan sok vezeklő, tökéletlen szellem, hogy az ottani viszonyok közepette szellemileg haladjon. Politikátok gyűlöletből, kapzsiságból és büszkeségből áll! Miért nem vagytok képesek a vallási és nemzetségi gyűlöletet levetkőzni? Miért nem engeditek magatokat kizárólag a szeretet által vezéreltetni, mire valók azok a gyűlölködések, amelyek a kedélyeket annyira felizgatják, és végül a csatákban ezrek halálát idézik elő?
Nehéz és rettenetes azok felelőssége, akik háborút idéznek elő! Áldozataik kísértetei és jelenségei évszázadokon át fogják őket kínozni, üldözni. Nincsen senki sem, aki ilyen túlizgatott pillanatokban a Földön „megálljt” kiáltana? Mindannyian lázongást, gyilkosságot, vérontást, sebeket, nyomorúságot akartok előidézni? Emberek, milyen alacsony fokon álltok ti, hogy ilyen eszközöktől sem riadtok vissza! Nehéz megpróbáltatásokon kell még a Föld államainak és népeinek átmennie, míg eljutnak az úgynevezett polgáriasultságnak, a felebaráti szeretetnek olyan fokozatára, amely véget vet minden háborúnak. Isten nem akarja a háborút, viszont ellenkeznék az Ő örök természet-törvényeivel, ha az általatok és bűneitek által előidézett zavarokat és háborúkat parancsszavával megakadályozná. A világon mindennek meg van a maga lefolyása. Szabad akaratotok van, tehát ti készítitek magatoknak a jövőt. Retteghettek ti, akiket a háborúk előidézése terhel.
Szavaink nem üres, elhangzó hangok, hanem milliószor többet jelentenek, mint amennyit a Föld minden nyelve mondhatna nektek! Mindaddig, amíg az emberek a gyilkoló szerszámok tökéletesítésén törik a fejüket, amíg a gyilkosság bármely faja és formája létezik köztetek, a Föld a világmindenség legalacsonyabb fokozatán marad. Milyen messze vagytok még azoktól a világoktól, ahol az emberek egyetértésben és szeretetben élnek, gyűlölség, irigység és nemzetiségek nélkül egyetlen családot képeznek és Istennek, Atyjuknak engedelmeskednek! Miért nem fedezitek fel ti tudósok okos agyvelőtök segítségével, hogyan lehet a békességet és felebaráti szeretet megteremteni? Azért, mivel ezt csak szívvel és nem ésszel, gépekkel, gyárakban sablonosan lehet létrehozni; ti pedig mindent csak azon az úton alkotván meg, csakhamar magatok is hideg gépekké váltok. Könyveket írhatnánk ezekről a szomorú földi állapotukról. Vajon figyelembe veszitek-e szavainkat? Nem fogjátok-e a spiritizmust, amely megmenthetné szellemeteket, magatoktól elutasítani? Emberek, ragadjátok meg szellemtant buzgó szeretettel, hogy segítsen a Földet a szeretet és a béke lakóhelyévé változtatni.

https://www.youtube.com/watch?v=7Cagh23F48M
Reményik Sándor – Kegyelem

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.22. 06:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A változások, és azok velejárói

Az alábbi szellemi tanítás médiumi ülésen hangzott el.

Mindig is volt olyan vélemény, hogy bármi, ami előrelépés, haladás, az minden körülmény között nagy pusztítással, pusztulással, veszedelemmel jár. A külső események alátámasztani látszanak ezt. Mindegyike mélyen megalapozott és nem véletlenszerű, de nem mindig van, hogy építés, fejlődés kizárólag a már réginek, túlhaladottnak teljes elpusztításával, megsemmisítésével jár. Tény az, hogy egy-egy korszaknak, vagy egy eredményes emberi életrésznek is nem teljes megsemmisülése, romba dőlése az, amiből egy építkezés és jobb következik. Ez egy kifejezés, melynek mélyebb átgondolását mindenkinek saját magával kell tisztáznia.
Leginkább arról van szó, hogy valami elért régebbi eredmény gyökere a föld alatt van és már nem látható, nincs szem előtt, annak a romjain épül fel egy régebbi kornak az eredménye – még ha elpusztultnak is látszik – a soron következővel. A lényege nem a látható része, nem az, amely információilag, külső megvalósulásban történt és ismeretes, hanem a láthatatlan lényege nagyon is tovább él a következőben. Így nem beszélhetünk arról, hogy valami végpusztulás, általános rombolás kell ahhoz, hogy valami új, jó keletkezzék. Azt nem vette figyelembe sok okos és elfogadott írás, hogy mindig az a lényeg, amely mint egy vezérfonal tovább megy, és mindig a tápláló alapot szolgáltatja a következő számára, mely a felszínen és a külső megjelenésben érzékelhető, tapasztalható.
Egy veszedelemnek, ún. végítéletnek, utolsó időknek, háborús pusztításnak, megsemmisülésnek vett korszak lényege, "lelke" az, ami tovább megy, tápláló talajul szolgálva a soron következőnek. Ahogyan az emberi életben is egy elért eredmény, egy lelki kiépítettség túllépése következik be, az ember észre sem veszi, hogy az annál már jobb, különb, építőbb ezen alapult, ennek talaján nőtt ki, csak éppen észrevehetetlenül, és így elfelejti meghálálni annak a letűnt kornak, eszmének, saját gondolatrendszerének, hogy volt. Bár túllépett rajta, talán sok kellemetlenséggel és pusztulással is járt, - most inkább szellemi eredményekről beszélek, nem külsőleges pusztításokról, - mégis nagyon megköszönhető minden lépés, eltűnt és túlhaladott gondolat, szellemi felfogás, értelmezés, amely azon túl is jelen van láthatatlanul.
Van egy olyan kifejezés, hogy csak a szenvedések útja vezet el olyan eredményre, mely már megváltó, továbblépő, a felszabadulást hozza. A szenvedéseket, megkínlódásokat most kapcsoljuk össze a rombolás és veszedelmek, háborúk és más külsődleges dolgoknak belső vonatkozású részével, egy leépítéssel, túlhaladással: ezeken át kell menni, de ez nem egyszerű! Kinek-kinek több-kevesebb szenvedéssel, bajjal jár, és csak későn veszi észre, ha egyáltalán észreveszi, - mint a vajúdó asszony, aki a fájdalmaival van eltelve és csak arra koncentrál - hogy valami új, valami nagyszerű jött a világra, és meg kell köszönnie a szenvedéseket, a fájdalmakat, melyek azt lehetővé tették, és amely fájdalmak, háborúságok, kínok utólag semmisnek, de örömokozónak is bizonyulnak.
Mélyebben átgondolva ezt, sokkal könnyebben és rendszeresebben keresztül lehet jutni az új korszak megváltozott szenvedésein, külső-belső küzdelmein, leépülésein, ha az ember legalább titokban szem előtt tartja a gondolataiba behelyezve, hogy ezek a dolgok hozzák világra majd azt az új szemléletet, új lelki állapotot, amelynek öröme, szépsége, fénye még előtte van, és a fájdalmakban el sem tudja képzelni, hogy ilyen lehetséges. Ez nem vigasz, ez tény! Ezt minden anya ismeri, és az emberek világa jelenleg kínosan vajúdik. Még csak a szenvedést látja, azt veszi észre, de egyszer még megköszöni ezt.
Az ember, mint kettős, az anyagában és szellemében lévő lény él a Földön. Ahogy az ember, úgy a többi bolygó is, mint Lények, nem ugyanazok, mint a másik, mindegyiknek megvan a maga jellegzetessége, történése, energiaburka és formációja. A Föld és a többi bolygótestvérei az összefüggéseikben évről-évre elérkeznek olyan helyzetbe, ahol nagyon hasonló összhatás mutatkozik. Ilyenkor nem a bolygók összeállását és egy-máshoz való viszonyát kell nézni, hanem, hogy az időközben megváltozott, emberileg felfoghatatlan és mérhetetlen energiaváltozások egymásra hatnak, egymásra sugároznak. A Föld, mint bolygó, a testvérei felől érkező sugárzásokra reagál. Ezek változnak, nem mindig azonosan és azonos erővel. Bizonyos kisugárzási változások történnek a naprendszeren belül.
Van, aki hiszi, van, aki nem, de természetes, hogy mivel minden él, minden változik és módosul, egymásra hatva összemunkálkodásban van. Az, ami a bolygótestvérek energiaváltozásaiban egy esztendő alatt, vagy azon belül - mert ilyen is van – az erőteljes változások összmódosulataiban történnek, megjelenik a Földnek, mint "élő szervezetnek" a reakcióiban. Ha a többi bolygótestvére összemunkálkodásában valami változás van, azt ő megérzi. Ő is, és azok is, akik vele együtt élnek szimbiózisban.
Természetes, hogy a Föld a maga reakcióit óriási belső energiákkal jelzi, ez az ő módszere. Ilyenkor az történik, hogy a külső változásokban megrendülések, kataklizmák történnek, melyek az egész természeti környezetére hatnak. Hogy ilyenkor anyagi pusztulások és romlások vannak, és hogy az az embertestekre és a természeti testekre, növényzetre, állatra, mindenre hat, az velejár.
Itt olyan energiákról van szó, melyek alól kivonni magát nem tudja. Ez semmiképp nem vehető külsőleges szellemi hatásnak, hogy bosszúból, figyelmeztetésül, vagy tanító célzattal végeznek ilyen szörnyű romboláso- kat, mert természetes folyamat. Tehát nem az ember ellen történik, hanem összhatásokról szól. Ahol ilyen nagy rombolások vannak, ott a fizikai lét veszik el, de nem az élet, mert az nem veszíthető, vagy csökkenthető, az élet állandó és győzedelmesen diadalmas. Csak a külső megjelenés pusztulása történik, bármennyire is szomorú, megrendítő és szörnyű.
Nézzük az ellenhatását: mi történik egyes esetekben? Olyan csodálatos megmenekülések hallhatók, amelyek megmutatják az emberiség meg maradt tömegeinek, hogy itt nem a rombolás a cél, mert mellette ott van vele együtt a megmaradás, amire azt mondjátok, hogy csoda. Ez hívja fel a figyelmet, hogy nem egyértelműen a régebbi felfogás szerinti büntetésről van szó, még ha bolygóközi hatalmas energiamozgások is történnek. Ezek a megmenekülő esetek bizonyítják, hogy minden ilyen tragikus eseménynél vannak túlélők, ún. csodás "véletlenek," amelyek felhívják a figyelmet, hogy nem a rombolás, hanem a tovább vivő élet a cél.
Kegyetlenségnek tűnik, de az ilyen világviszonylati mozgásoknál az eltávozottak számszerinti alakulása nem meghatározó. Ilyen nem létezik! Minden egyes élet fontos, és amikor nagyok az életvesztések, azt kell felismerni, ami ezen túlmutat, bár ez tűnik fel. Mivel itt óriási energiákról és eseményekről van szó, természetes, hogy nem csak néhány áldozata van, mert nagyságrendileg hatalmasabb energiák működtek közre, mint máshol. Ez érthetetlennek és kegyetlennek tűnhet, és azt is felvetheti, hogy ha egyre nagyobb létszámú pusztításról van szó, akkor mi következhet legközelebb? Erről nincsen szó! Ezért jó ezt a figyelmeztetést megjegyezni.
Egy példát mondok: az ún. vízözönnél, vagy Atlantisznál nem százezres tételek voltak, mint némely manapság történő természeti csapásnál, hanem sokkal több! Olyan külső, anyagi testű pusztulás, amely többé nem lesz! Ha mostanában nagyságrendi növekedés tapasztalható, de mégis, hosszú távon csökkenő tendencia mutatkozik. Nem azért, mert máskor ki-sebb energiák robbantanak ki pusztításokat, hanem másért.
Ahogyan az ember belső élete változik, és annak megfelelő energiákat bocsát ki, az mint egy védőpajzs veszi körül a Földet. Most még nem nagyon védő, a jelen korban inkább a rombolás látszik, de a változás a Föld nagy energiamozgásait is kordában tudja tartani, kiegyensúlyozni. Mert ez az emberiség feladata és dolga! Nem azt mondom, hogy jóvátételi munkája, mert egy folyamatban vesz részt.
A folyamat az, ami emelkedő tendenciát mutat, és ebbe kellene inkább megkapaszkodnia, mint erőbe, hogy mit tud a folyamatért tenni, itt és most. Óriási erőt tudna adni, különösen ha arra gondol, hogy ő nem csak embertömegeknek, a természetnek, a Földnek, mint élőlénynek jövendőjét hordja a tenyerén és a lelkében. Jégkorszakon, bolygóbecsapódásokon, annyi mindenen átment a Föld, - pedig akkor is volt már élővilága! - melyek iszonyatos pusztulásokkal jártak. Ahhoz képest most ne panaszkodjon az emberiség. Az emberélet araszol, de az ember nem csak egy kis emberéletből áll, belül sokkal hatalmasabb és nagyobb áttekintőképessége van, és ez fejlik ki egyre jobban.
A katasztrófák helye emberi szempontból véletlenszerű. Az ilyen jelenségeket a Föld dönti el, az ő belső élete. Ugyanakkor vannak olyan hatalmas belső események, melyek emberiek. Ilyenek ismeretesek, melyek több ezer ember életét követelték, és ott is történtek túlélések, csodálatos visszahatások, összefogások, tanulságok, és olyan dolgok, amelyek sok helyen, ha nem is mindenütt, az emberi lélekben olyan pozitív változásokat eredményeztek, melyekhez képest a rombolás semmisnek mondható, bár-milyen borzasztó is volt.
Amit az emberi lélekben lévő rossz, elhajlás és hiba éppen a korszak végére létrehozott, annak végbe kell mennie, mert ki kell tisztulnia, ki kell robbannia, akármilyen következményekkel is jár. A visszahatás nem egyik napról a másikra következik be, a tanulságok leszűrése, megélése és jobbítása még mindig az emberiség előtt áll. Annak a bizonyos emberi gyarlóságnak és rossznak a kirobbanása, amely például a terrorizmus, még mindig nem zárult le. A jó hatás az ember kis araszoló voltában csak a későbbiekben mutatkozik meg. Jóvátesz olyan dolgokat, melyek most még borzasztóak, és az ember "karmosan" viszonyul hozzá.
Látható, hogy a teremtett világ egy nagy átalakulási korszakon megy át, anyagi és szellemi vonatkozásban egyaránt. Ez az átalakulás az örök fejlődés kozmikus útja, azonban nehéz vele lépést tartani. Tudjuk, hogy a korszakzárás előtt a vizsga bizonyságtétele van. A sok átmeneti állapot mellett tapasztalható a polarizálódás. A tömegek még ragaszkodnak a régi szemléletű tanításokhoz, ha egyáltalán el is indultak a szellemi ismeretek útján, néhányan viszont "elszállva," a maguk eléggé egyéni igazságukba zárkóznak. Közöttük ott van az a réteg, akik már kiléptek a régiből, de még nem igazán tették gyakorlattá a már elfogadott újat, néha még berzenkedve is a nehezen érthetők miatt.
Ez három különböző állapot jellemzői. Ezeket csak emberileg lehet elválasztólag felfogni, mert tulajdonképp egy óriási összegezés, ahol még nem történik egy bizonyos előrelépés, hanem úgy tűnik, mintha bezárkózás lenne. Ahol esetleg az eddigiektől már teljesen eltérő, és éppen ezért "elszállt" kifejezést kapott állapot van, az azt mutatja, hogy az egyik mélyen lesüllyedt, a másik pedig egészen magasan van. A kettő között óriási különbség van, és a kettő közötti összekötő réteg se ide, se oda nem tartozik.
Ezt úgy kell venni, hogy az egész összesség nem ilyen, nem olyan, vagy közbülső, hanem hatalmasan összefogott eredményt ad. Az, aki még egyáltalán nem mozdul, semmivel nem lekezelendőbb, mint az, aki már messze felette jár. Az összekötő rétegen nagyon sok múlik, a még ún. lent maradóban, és a fent járóban. Az egyik húzóerő, példamutató, hogy ilyen eredmények is vannak, nem kell feltétlenül követni, de megérteni igen, hogy egyáltalán nem lehetetlen oda eljutni. A másikat nem kell lenézni, hogy nem mozdul, csak lehúzza a társaságot. Sem a lebecsülés, sem a felbecsülés nem megfelelő, mind a kettőnek megvan a szerepe. A nagy tömeg, a zöme, mely se ide, se oda nem tartozik, ha tudja, ha nem, ő a köztes, az átmeneten dolgozó, aki szeretne valahová eljutni, de tudja, hogy még vannak visszahúzó erői. Éppen úgy, mint az alatta lévőnek, akit esetleg éppen kritizál.
Ez a nagy zöm a szívében, lelkében érzi a le és a felfelé húzó erőket, és dolgozik. Ő az erjesztő, ő az, akire számítani lehet, soha nem róható fel neki, hogy olyan, amilyen. Sok szép terve, vágya, tudomása, igyekezete van, de még mindig nem tud, vagy nem akar olyan eredményt felmutatni, mint az elmélete, mert a gyakorlata még az alsó, a vágya, a lelke a felső csoporthoz köti. Ez a nagy tömeg még nem elég tudatos, de már indul. Csak a tudatosulás útján fog önmagában rálátni erre a kettősségre, a lehúzóra és a felfelé vágyóra.
Nagy jelentőségű annak felfedezése, hogy ő kettőből áll, és ez a belső harc, késztetés csodálatos! Ha nem lenne, nagy baj lenne! A két polaritás küzdéséből, az önmagában meglévő minőség harcából bontakozik ki az a bizonyos felfelé vivő új világ. Boldogító és előrevivő a küszködés, nem fájdalom, nem feszültség, hanem közbülső erő. Aki felfedezi magában, az használni kezdi, hogy az egyikből kivonuljon, és a másikba be. Ezt az ezen kettős feszültségben lévő erő nélkül csak nagyon lassan és bonyolultan tudná végrehajtani. De megteszi, mert felfedezi, megéli, nyugtalanítja, tudja, hogy neki ezzel valami dolga van.

Szemlézve:a Szellemtani Közleményekből.
UI:

Lenyűgöző repülés a Hold körül
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=nr5Pj6GQL2o
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.21. 06:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TUDAT ALATTI TERMÉSZET

Részlet a Névtelen Szellem „Kiáltás az utolsó órában”című kötetéből, mely Eszter szomnambul írómédium által jött létre 1955-ben

Valaki, aki az Úr igaz, lélek szerinti követője, azt a Földön bárhova is állítja az Úr, az osztatlanul nem találja meg a saját lelki környezetét, mert a Földön nagyon vegyesen vannak a testet öltött szellemek elszórva. Főképpen azok, akik világítani vannak elküldve. Azoknak kell a világosság, akik sötétségben élnek és vannak.
Tehát az Úr lámpácskákat állított azokra a kanyargós utakra, amelyek a tévelygések útvesztőjében visszavezetik a földi emberek lelkét azokra a kiindulási pontokra, ahonnan jöttek, és ha ezekre rátaláltak a saját lelküknek megfelelő fokozat szerint, akkor azon tovább is mehessenek annál a világosságnál, melyet a fordulóknál egy-egy ilyen magányos lámpafény sugaránál megtalálnak.
Az ilyen kis útmutató lámpácskák sokat szenvednek a földön, mert az éretlen lelkek ezeket megtámadják beállított természetük szerint. Bár ösztönszerűen szeretik azt, hogy biztonságban lehetnek, de azt meg nem szeretik, hogy a lámpafény saját tévelygéseikre és bűneikre is rávilágít, ezért a rossz felé hajló ösztönük azt súgja, hogy a lámpást le kell a helyéről dobni, meg kell semmisíteni.
Ezek a szerencsétlenek ezt nem tudatosan cselekszik, hanem a bennük elrejtőző romlott természet sugallja ezt a tudatalatti énjükbe. A tudatalatti természet az, amit jóra vagy rosszra ki lehet használni a földi élet eggyétevő közös fluidjaiban megjelenő uralkodó tömegeszmének. Ez a tömegfluidokban uralkodó hajlam szerinti vágy, akarat és törekvés, mindig valamit a felszínre hoz az egyénben, amit a múltban talán nem is ismert, mert nem volt módjában ennek a vágynak a megvalósítására, még gondolatban sem. Ha az általánosító fluid (a korszellem eszmeisége) elfogadta ezeket a vágyakat, akkor addig forrong magában, amíg tömegeszmeként a felszínre jutva érvényt nem szerez annak, és az ki nem forrja benső erőit.
Azután lecsendesedik és vagy csalódva ellene fordulnak a tömegek és megdöntik uralmát, vagy megtisztulva annak legeszményibb kivonatát a kevesek kívánságának engedve megtartják mindaddig, amíg egy másik, talán jobb és igazabb gondolat teljesen el nem homályosítja azt.
Az ilyen igazságkereső eszméket mindig azok az elégedetlen vagy csalódott emberlelkek hozzák felszínre, akik nem találják meg a saját törekvéseik megvalósítását. Ez nem csak a Földön van így, hanem a szellemi világokban is hasonló a küzdelem, csak ott nem az erőszakkal, hanem a meggyőző bizonyságokkal harcolnak az elégedetlen szellemek. Az anyag itt már nem számít értéknek, sokkal inkább az elismerés a felsőbb hatalmak részéről. Ez már feljebb emelkedést és erőben való meggazdagodást jelent.
Azért, aki már a Földön is a jobbhoz, az igazabbhoz és a tisztább eszméhez csatlakozott, benne élt és eredményeket is tudott elérni, az már nagyobb vagyonnak megfelelő gazdagodást jelent. Ha pedig már áldozatot is tudott hozni a jó és igaz eszméért, az meg egyenesen felemelő, még akkor is, ha mint embernek, voltak is tévedései vagy fel nem ismert bűnei.. Azokat letakarják a Gondviselés angyalai, amíg újabb testet öltésben leküzdve azokat, az igaz úton haladva, elhalványodva, elerőtlenedve meg is szűnnek, és egészében megbocsáttatnak. Mert nagy a mi Istenünk kegyelme azokhoz, akik bíznak Benne és az Ő szent törvényeit magukévá teszik. Gyermekem, az Úr megtartja ígéretét mindenkor. Mindenben legyen meg az Úr akarata. Ámen! Isten veletek!

https://www.youtube.com/watch?v=D-giYTSVe_k
Juhász Gyula – Utolsó imágság

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.20. 07:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A halál órája
(Bertha Dudde által)

A lélek testtől való elválása olyan folyamat, amit a test többnyire fájdalmasnak érez, mert kell hozzá egy bizonyos érettségi fok, hogy a szétválás fájdalommentes legyen. Ezt az emberek ritkán érik el. A még éretlen emberben a halál órája azt a nézetet jelenti: ha egyszer az emberi burkot elhagyta, és saját erőből már nem képes semmire, akkor megszűnt minden - és ennek megfelelően a halál órája többé-kevésbé nehéz.
Amíg az ember a Földön él, van lehetősége, hogy eltávolítsa magából a selejtet. A lélek a túlvilágon megköszöni Teremtőjének, ha erre még a Földről való távozása előtt megadja a lehetőséget, és a léleknek nem kell a túlvilágon annyit szenvednie. Mert Isten igazságos, a léleknek el kell fogadnia a túlvilágon azt a sorsot amit megérdemel, és ott az érettség elérése sokkal nagyobb kínokat jelent. De e nélkül nem juthat a világosság-szférába, a magasabb lelki érettséget a szenvedés és kín hozza meg. Tehát a halál előtti hosszú küzdelmet mindig a magasabbra lépés küzdelmeinek kell tekinteni.
Az emberek csak a szenvedés állapotát látják, és ez okozza, hogy a haláltól azért félnek, mert a halál órája elviselhetetlennek tűnik nekik. Holott Isten ember iránti nagy szeretete készíti ezt, hogy a túlvilágon minél világosabb fénybe juthasson. Isten mindig e célból küld szenvedést és fájdalmat, hogy az ember testi vágyai elhaljanak, hogy csak a lelkére gondoljon, és annak tökéletesedésén dolgozzon. Áldás minden szenvedés, amelynek ez az eredménye. A földi élet hamar elmúlik. Ha valaki jóakarattal éli, és közben lemond minden anyagiakra vonatkozó vágyáról, akkor a lélek Isten akarata szerint alakul, és életútja végén nincs szüksége rendkívüli szenvedésre, hogy a Világosság Birodalmába juthasson.
De a szenvedés mindig magasabb érettséget hoz, és ezért kegyelem az ember számára. E nélkül hibáit és gyengeségeit a túlvilágon kellene letenni, ami szintén csak szenvedést jelent. Tehát a szenvedéstől semmiképpen sem szabadul - akkor sem, ha halála látszólag fájdalom-mentes volt. Isten minden egyes ember lelkét ismeri, ismeri jóakaratát, hogy mennyire akar küzdeni minden tisztátalan ellen, és ezért lehetőséget ad: a halál óráján utolsó alkalomként megengedi, hogy a lélek salakmentessé váljon, és az örökkévalóságba tisztán mehessen be. Amen.


szemlézte: Klára Vargáné Szemerédi

UI:

Igazolták, hogy bele lehet halni a bánatba
https://www.youtube.com/watch?v=GzX_65vDxS8

Atombomba hatása a világra
http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2018/04/ez-az-interaktiv-terkep-megmutatja.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.19. 05:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Út az Isten Országának kapujához – Felvezetés

Akik Istent megtalálták, akik lelkükben hordozzák azt az eleven vágyat, hogy csakugyan a valóságát ismerjék meg mindennek, ami bennük van, ami rájuk vár, amire vágynak, ami után törekszenek: ezek az emberlelkek idejében felébrednek, felébrednek mielőtt még az éjszaka eljön...
Titeket is ilyen idejében felébredt emberlelkeknek látlak mindnyájótokat, akik keresitek az örökkévaló Igazságokat, ezért mindnyájótokat szeretettel üdvözöllek azon a napon, amely napon az Úr erre a küldetésre engem kijelölt, engem választott, hogy a Földön élők részére megnyissa a láthatatlan világ ajtaját, hogy betekintést nyerhessenek abba a világba (a médiumi közlések által), amelyet nem ismernek, csak az Írások után és a fennmaradt emlékek alapján kutatásra érdemesnek tartanak. (Névtelen Szellem, aki nem más mint Buddha illetve Péter apostol szelleme kapta Krisztustól azt a felelős megbízatást, hogy vezesse és irányítsa az utolsó időkben a magas szintű szellemi tanítások mediális közlését az emberiséggel az egész Földön.)
A mindenható Isten elindított egy kis hajót, elindított egy gyenge csónakot a nagy tengeren. Ebben a gyenge csónakban - amire azt mondják, hogy lélekvesztő - ebben egy lélek indult útnak keresni a célt a másik partot. És az Úr engem küldött ki, hogy előtte járjak, kormányozzam azt a kis hajót - azt a kis lélekvesztőt hogy elérkezzünk a partra, ahová az Úrral való rendeltetés küldött mindegyikünket. És ezen az úton már-már látszik a kikötő, már látszik az élet, a mozgás, a munka és a munkának az eredménye.
Ezt a kis hajót újra és újra megtöltjük emberlelkekkel, hogy azok is velünk együtt célhoz érjenek és újabb és újabb kis hajók induljanak meg a nagy óceán, az élet óceán tengerén: keresni azt a kikötőt, azt a partot, ahol az Isten kegyelmével: a Szeretettel összetalálkozik a lélek, amit egész földi életében - sőt sok földi életében - hiába keresett, amiért küzdött, fáradott, evezett és mégsem érte el a partot, hogy ott kössön ki, ahová vágyai vezérelték.
Mert a viharok, a megpróbáltatások, a szenvedések előttük állottak és mivel nem volt a részükre annyi erő és nem találták meg a lehetőségeket, a kis hajó idő előtt elmerült és akik utaztak ezen, azok vele együtt nem érkezhettek be oda, ahová reménykedtek, és amit vágyaikkal már-már megközelíteni véltek és talán az utolsó pillanatokban kerestek és elmerültek újra csak abba a mélybe, ahonnan a hullámok visszahajtják oda, ahonnan elindultak: a földi életbe, a megpróbáltatások, a nehéz küzdelmek helyére.
Én azonban azt mondom tinektek: jól fogózzatok meg a kis hajóban, mert a kis hajó kincseket visz. A kis hajó kincseket hordoz egyik kikötőből a másikba, és akinek vannak kincsei, azok könnyen elérhetik vágyaikat ahová indultak, ahol boldogságot reméltek. Ott ezeken a kincseken megvásárolhatják azt, amit a próbákon, a szenvedéseken keresztül a keblükhöz szorítottak és nem engedték, hogy valamiképpen a világ hízelgő csalfasága kiszedje a kezükből. (Szellemi kincs minden olyan gondolat, érzés szó és cselekedet, mely az ember életében szeretetből, jó szándékkal és jó akarattal valósult meg, a nem ártás, mindenkinek megbocsátás és segítség ott és akkor mikor szükséges és lehetséges volt életelvek jegyében.)

Összeállitotta: Bíró László


A csatolt anyagok listája:

Út az Isten Országának kapujához
Az Isten Országa, a Sátán Országa és az Evilági Ország
Látomány a hegyen épült városról
Mindenkire szükség van
HANG - Állatok iránti elferdült szeretet
A magyar krónikák és a kitalált középkor 1
A csalogány és a rózsa – Szerelmes mesehttps://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=N8-P2CinC_U&feature=share
" A Szkíta múlt nélkül, nincs Magyar jövő" - Prof. Bakay Kornél cáfolhatatlan előadása

https://www.youtube.com/watch?v=7u4297xK3oc
A szkíta nyelv – Czeglédi Katalin előadása

https://www.youtube.com/watch?v=DefqH54EqZ4
VNTV - Halálközeli élmény - Átjáró Ég és Föld között –
Horányi Ágnes beszélgetése Putnoki Tiborral

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhbpyAQ4a5YHr1NgLEw
Kisné Szabó Ágnes médium három rövid közlésének letöltése a tárolóból

http://hvg.hu/tudomany/20150119_atveros_weboldalak
Itt a nagy átverős lista: weboldalak, melyeknek soha ne higgyen el semmi

https://www.youtube.com/watch?v=cwvBVuIjWIE
Házitündér varázsszóra – Romantikus misztikus film

https://www.youtube.com/watch?v=5yGRik0-VPc
Karácsonyi fények – Romantikus életrajzi film
Az életrajzi ihletésű filmben Thomas Kinkade, Amerika egyik népszerű, elismert festőjének pályakezdő éveibe nyerünk bepillantást
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.18. 07:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Rejtélyes múlt: alkimisták, mágusok, boszorkányok

Bár a lovagkor évszázadaiban a mágiát üldözték, és az ősi ezoterikus tanokat a sátán művének tartották, mégis úgy tűnik: varázslók, aranycsinálók, misztikus beavatottak irányították az eseményeket a színfalak mögül.

Mágia, alkímia, ezotéria a középkorban? A legtöbben azt hinnénk, mindezt legfeljebb néhány méregkeverő, gyors meggazdagodásra vágyó csaló vagy épp megcsömörlött szerzetes gyakorolta – persze teljes titokban, már ha nem akarták, hogy az inkvizíció lecsapjon rájuk. A “boszorkány” szó hallatán máglyára hurcolt szerencsétlen asszonyokra, míg az “alkimista” kapcsán ősz szakállú, lombikok fölé görnyedő öregemberre szoktunk gondolni.

Pedig a valóság egészen más. Talán meglepő, de tudunk igazi “boszorkány” francia királynéról, szellemeket megidéző pápáról, a legnagyobb magyar király pedig szabadidejében az alkímia művészetének hódolt!

Medici Katalin szerelmi varázstalizmánja
Rejtélyes múlt: alkimisták, mágusok, boszorkányok
Azzal tehát, hogy a Római Birodalom bukásával (476) megkezdődött a középkor, és a keresztény vallás lett az uralkodó világnézet Európában, az ezotéria korántsem tűnt el. Legfeljebb a kulisszák mögé húzódott, mivel nyíltan valóban nem lehetett gyakorolni – ám búvópatakként továbbra is jelen volt.

Sőt nem egyszer meghatározó szerephez jutott az események formálásában. Így például Medici Katalin (1519–1589), II. Henrik francia király felesége köztudottan rajongott a mágiáért, és állítólag maga is tehetséges látnok, médium volt. A hírhedt “boszorkány-királyné”, “a cselszövés mesterasszonya”, ahogy kortársai rosszallóan hívták, döntéseiben főként az udvarában hemzsegő asztrológusokra és alkimistákra hallgatott.

Azt mondják, azért fordult már ifjan az okkult tudományok felé, mert mérhetetlenül megalázta, hogy királyi férje szeretőt tart mellette. Hogy legyőzze vetélytársát, a fiatal és gyönyörű Diane de Poitiers-t, állítólag démonokkal szövetkezett, akik örök ifjúságot ígértek neki, a blois-i kastélyban ma is megtekinthető laboratóriumában pedig saját kezűleg kotyvasztott különféle szépítő varázsszereket.

Ám mivel Henrik továbbra sem volt hajlandó szakítani Diane-nel, Katalin királyné még hatékonyabbnak vélt módszerhez folyamodott. 1553-ban készített egy igazi mágikus amulettet, melybe állítólag ősi istenek erejét zárta be, és segítségével elérte, hogy a király szerelme ismét felé forduljon, így megszülethessen negyedik fiuk. Ha netán kételkednénk a történet hitelében, egy biztos: az amulett ma is látható a Francia Nemzeti Könyvtárban, és jól olvasható rajta Anúbisz, Jupiter, Ganümédész és más ókori istenségek neve.

Az angol királynő házi mágusa
Nostradamus és Medici Katalin
Nostradamus és Medici Katalin
A különc, zárkózott, boldogtalan asszony csak egy embernek nyílt meg igazán: udvari orvosának és bizalmasának, Michel de Notre-Dame-nak, azaz a Nostradamus néven ismert világhírű jósnak. Miután II. Henrik egy lovagi tornán az életét vesztette, az özvegy Katalint főként az érdekelte, melyik fia fogja örökölni a francia trónt.

Nostradamus azt kérte, vezessék a hercegek elé. Megvizsgálva őket, rossz hírt közölt az anyakirálynéval: ugyan mindegyik fiú uralkodni fog, csakhogy rövid életűek és boldogtalanok lesznek. Katalin elkeseredett, ám ekkor a jós észrevett kíséretében egy jelentéktelen kamaszfiút, és azt mondta úrnőjének: szeretné megnézni ennek a fiúnak a testén az anyajegyeket. Az ifjú – egy köznemesi származású apród – azonban túl szégyenlős volt, és királynéja biztatására sem volt hajlandó levetkőzni. Amikor azonban Nostradamus megleste őt alvás közben, kijelentette: ez a fiú lesz Franciaország királya a rövid életű trónörökösök után. Így is történt: Katalin már rég nem élt, amikor ő lett IV. (Navarrai) Henrik, a francia történelem egyik legsikeresebb uralkodója.

Nostradamuson kívül azonban más királyi tanácsadókról is tudni lehet, hogy valójában misztikusok, alkimisták, asztrológusok vagy egyéb, ezoterikus “szakemberek” voltak. Így például John Dee (1527–1609) I. Erzsébet angol királynő házi mágusaként szolgált, és mint kora legnagyobb varázslóját, félelemmel vegyes tisztelet övezte. Dr. Dee akkor szerezte hírnevét, mikor még Véres Mária királynő rémuralma alatt elkészítette egy házi őrizetben lévő hercegnő horoszkópját, melyben az állt: elődje erőszakos halálát követően ő lesz Anglia új királynője. Hiába uszította ezért Mária a doktorra az egyházi hatóságokat, a jóslat hamarosan beteljesült. A fogoly hercegnő ugyanis a későbbi Erzsébet királynő volt, aki Mária meggyilkolása után lépett trónra.

A pápa és a démonasszony
De nemcsak tanácsadók folyamodtak az ezotéria tanításaihoz, hanem sokszor még pápák is! A Vatikán trónján ülő “mágusok” közül a leghíresebb II. Szilveszter pápa (999–1003), aki hazánkban főként magyar vonatkozásáról ismert: ő küldte el Szent István királynak a magyar Szent Koronát, mely állítólag még a hun Attila kincstárából került Rómába.

II. Szilveszter nagyon fiatalon került kapcsolatba a mágiával – legalábbis a középkori anekdota szerint. Még mint Gerbert d’Aurillac, egy szegény pásztorfiú őrizte nyáját a Francia-Alpokban, amikor egy teliholdas éjjelen gyönyörű, mezítelen nő látogatta meg. A kísérteties szépségről kiderült, hogy ő a Meridiana nevű démon. Felajánlotta a fiúnak a szolgálatait: nincstelen senkiből a pápai trónra juttatja őt, cserébe azonban a másvilágon fordítva lesz: Gerbert-nek kell a démonasszonyt szolgálnia.

Rejtélyes múlt: alkimisták, mágusok, boszorkányok
A fiú belement, és vérszerződést kötött Meridianával, aki egész életében bizalmasa, szeretője, hű tanácsadója volt. Segítségével már mint II. Szilveszter pápa csodás dolgokat vitt véghez: készített például egy bronzfejet, mely emberi hangon beszélt, és bármilyen kérdésre tudta a választ. Meridiana a halála időpontját is megjósolta: azt mondta, Gerbert, azaz Szilveszter földi élete akkor jár le, ha Jeruzsálemben fog misét mondani.

Ezért a pápa soha be nem tette a lábát a Szentföldre. Ám egyszer, mikor a római Jeruzsálem elnevezésű templomban misézett, megjelent előtte Meridiana, és kijelentette: letelt a szerződés első része, most követnie kell őt a másvilágra. II. Szilveszter aznap este rosszul lett, és pár óra múlva meghalt…


Magyar Diana

UI:
Üdvözlöm a benned rejtőző szellemet!
http://tudatossag.kery.org/2013/07/udvozlom-benned-rejtozo-isteni-lelket.html#more
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.17. 05:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Vedd észre, ha üzen a lelked!

Az utóbbi időkben mintha "járványszerűen" terjedne a pajzsmirigy alulműködése a nőknél. Állandó fáradtság, hízás, hajhullás, torokszorítás, rossz közérzet és még sok más tünet kíséri ezt a kellemetlen betegséget. Vajon miért egyre több az ilyen beteg – és miért pont a nők körében?


A holisztikus szemlélet alapján minden betegségünk pszichoszomatikusnak minősül. Betegségeink, tüneteink mögött mindig a lélek “üzenete” húzódik meg. Ha holisztikusan gondolkodunk, akkor a tünetet nem kioltani, sokkal inkább megérteni igyekszünk, és együttműködünk vele, így a gyógyulás az első tünetek megjelenésekor elkezdődhet, és nem kell megvárni, míg olyan mértékben súlyosbodik, ahonnan már nehézkesebb a visszaút. A test megbízhatóan visszajelzi a lelki folyamatok változását, kiváló tanácsadónk.

Az alulműködés kiváltója
Nézzük a pajzsmirigy-alulműködés lelki oldalát, holisztikus szemmel! A pajzsmirigyet szokás a hormonális rendszer karmesterének is hívni, mivel az általa termelt hormonok az egész test működésére, vagyis szinte minden életfunkciónkra – szimbolikusan nézve egész életünkre – kihatnak. A pajzsmirigy alulműködése azt jelzi, hogy az életünk szabályozása tartósan kibillent a ránk jellemző harmóniából, az életöröm és az életkedv alulműködik. Az illető teszi a dolgát, a kötelességeit, de nem sok öröme van benne. A fokozott kötelességtudat mellett sokszor észre sem veszi, hogy saját élete alig marad, szinte kizárólag másokért él, mások életét éli.

Ez sokféle okból alakulhat így, minden ember története más és más. Sokaknál a fokozott elvárások, a békességre való törekvés, a megfelelni akarás, a kielégíthetetlen szeretetéhség, az önbecsülés hiánya, a hozott családi minták, az élet tragédiái teremtenek olyan élethelyzetet, ahol az illető úgy érzi, nincs valódi választási lehetősége, eszi, nem eszi, azt kell tennie, amit az élet, vagy amit mások elvárnak tőle. Mindeközben valós negatív érzéseit – haragját, dühét, csalódottságát, keserűségét, tehetetlenségét stb. – elfojtja, és egyre mechanikusabban éli az életét. Az örömteli, de legalább elégedett élet helyett napról napra csak “túlél”. Megfakul az életkedv, eltűnik az életöröm, nincs szenvedély, lelkesedés, és ezek helyét lassan, sokszor észrevétlenül átveszi a beletörődés, a fásultság, a közöny és a sok-sok elfojtás.

“Minek örüljek? – kérdi az ilyen ember, ha az életéről kérdezik. – Már azt sem tudom, minek tudnék örülni.” Ilyenkor érdemes megpróbálni megkeresni, régebben mi tette őt boldoggá. Milyen jellegű tevékenység keltett pozitív életérzést benne? Ha elég erős az érzelmi vonzás, a lehetőségeket már könnyebb megteremteni hozzá. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, örülni bárminek lehet: egy kiadós sétának, egy új tanfolyamnak, vagy akár annak is, hogy van szemünk, orrunk, és láthatunk egy szivárványt, vagy hallhatjuk a hajnali rigócsicsergést. De akinek az életkedve megfakult, nehezen éri el ezt az érzést magában.

Vedd észre, ha üzen a lelked!
A nemet mondás képessége
Ha csakrákban gondolkodunk, a pajzsmirigy a torokcsakra területéhez tartozik. A kimondás képessége, az őszinte és nyílt kommunikáció, önmaga felvállalása egyaránt fontos téma a pajzsmirigy-alulműködéstől szenvedők számára. Az érintetteknek érdemes fejleszteniük kommunikációs képességüket, elsajátítani az asszertív kommunikáció és a nemet mondás képességeit is. Az első lépés persze önmagunkra figyelni és magunknak kimondani azt, amit őszintén érzünk, anélkül hogy önámításban léteznénk.

Sokaknál a pajzsmirigy alulműködése autoimmun jellegű elváltozás. Az autoimmun folyamatok mindig autoagresszív elváltozásokat takarnak. Ezekben az esetekben érdemes arra is gondolni, hogy az illető valami miatt, tudat alatt bántja, bünteti önmagát. Hogy miért van bűntudata? Sokszor csak azért, mert negatív érzései vannak mások, talán éppen a szerettei iránt. Önmaga ellen fordítja azt az agressziót, haragot, dühöt stb., amelyet mások ellen érez. Ha tudatában lenne ezeknek az érzéseknek, képes lenne őket megélni, integrálni, és a test nem jelezné őket. Ám mivel mindez nem tudatos, ezért elfojtja, és a tudatalattiba süllyeszti ezeket az érzéseket, a test pedig próbál a maga eszközeivel segíteni, vagyis tünetek formájában jelez.

Régi beidegződések
Gyerekkorunkban sokan megtanuljuk, hogy azok iránt, akiket szeretünk, nem táplálhatunk negatív érzéseket, és ezeket nem is fejezhetjük ki. Kevesen nőttek fel olyan érzelmi biztonságban, ahol nemcsak a pozitív, de a negatív érzéseiket is kifejezhették. Így tanulunk meg elfojtani olyasmit, ami nem kívánatos, miközben teljességgel természetesen létező. Innen pedig csak egy lépés, hogy ha rád nem haragudhatok, mert elveszítelek, akkor magamra fogok haragudni, és inkább önmagamat (az önmagammal való kapcsolatomat) veszítem el, és máris kész az autoimmun betegség táptalaja. Akiknek tehát a pajzsmirigy-alulműködésük autoimmun folyamat, érdemes lehet segítő támogatásával megvizsgálniuk azokat az elfojtott érzéseket is, amelyeket önmaguk ellen fordítottak.
Ha meg szeretnénk érteni bármilyen testi tünetünk üzenetét – így a pajzsmirigy-alulműködésnél is –, mindig érdemes két kérdést feltenni magunknak: Miben gátol ez engem? Mire kényszerít ez engem?

Ha például a betegségem arra kényszerít, hogy orvoshoz járjak, gyógyszereket szedjek, a netet böngésszem a gyógyulás lehetőségeit fürkészve, akkor valójában elérte célját, mert végre nemcsak másokkal, hanem magammal is törődni fogok.

Az önbecsülés hatása
A pajzsmirigy-alulműködéses ember nem sokat foglalkozik önmagával, inkább másokkal törődik. A betegség azonban rákényszeríti arra, amire enélkül nem volt képes: önmagára időt és energiát fordítani, és meggátolja abban, amiben túlműködött, vagyis hogy másokkal annyit törődjön, mint azelőtt.

Jóval több örömöt adna, ha betegség nélkül, önszántunkból választanánk meg az önmagunkkal törődés formáit. Ehhez persze nagy adag önbecsülésre lenne szükség, amiben a pajzsmirigy-alulműködők nem bővelkednek. Ők úgy érzik, nem érdemlik meg a törődést. Pont ezért akarnak mindenkinek megfelelni, ezért annyira fontos számukra mások elismerése, szeretete, hiszen ők önmagukat nem becsülik sokra. Sokszor jelentéktelennek, értéktelennek tartják magukat. Nem hiszik, hogy az életük, függetlenül a teljesítményeiktől, pusztán azért, mert léteznek, értékes. Pedig az, ahogyan mindenkié.

Mit tehetünk magunkért?,
• Építsd önbecsülésed azzal, hogy elkezdesz önmagadról másként gondolkodni, gondoskodni, odafigyelsz az érzéseidre, a szükségleteidre, az igényeidre, a testedre, a lelkedre, a gondolataidra, és nem önmagad helyett, nem önmagad feláldozása árán, hanem önmagadon keresztül működsz együtt környezeteddel!
• Törekedj az egyenrangúságra az alárendeltség helyett! Hidd el, hogy az te életed is éppen annyit ér, mint bárki másé, de semmiképpen sem kevesebbet! Fontos tudni, hogy ha én magam nem vagyok jól a testemben-lelkemben, akkor másoknak sem tudok tartósan a javára válni.
• Ha önmagammal is törődöm, az valójában nem önzés, mert ezzel a körülöttem élők is jól járnak, sokkal jobban, mintha beteg vagyok. Saját egészségünk valójában nem magánügy, hanem “közügy”!

Magyar Diana

UI:


A tudósok elmagyarázzák, mi történik velünk miután meghalunk!
http://filantropikum.com/a-tudosok-elmagyarazzak-mi-tortenik-velunk-miutan-meghalunk/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.16. 07:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A magyar szellemtan megpróbáltatása 2

Részlet Névtelen Szellem: A „Maradék”-hoz című könyv negyedik kötetének bevezetőjéből


Amikor 1942. október 7-én, felejthetetlen emlékű Pátkai Pál testvérünk, egyesületünk alelnöke és az Égi Világosság főszerkesztője hirtelenül és váratlanul meghalt az ő hátrahagyott végrendeletével kapcsolatban, amelyben egész vagyonát Eszter médiumra hagyta, Molnár László volt egyesületi titkár erőszakosan lépett fel és különösen szeretett Eszter testvérünkkel, a Névtelen Szellem nagyrabecsült médiumával szemben kifejtett rágalmaival, sértegetéseivel és a valóságnak meg nem felelő gyanúsításaival, erkölcsi hitelét rontani törekedve olyan helyzetet teremtett, amellyel az Istentől rábízott legmagasztosabb hivatását és működési erejét megbénította.
Lelki közösségünkben pedig a harmóniát megzavarta, ami azután a tagok között a megtörtént sajnálatos szakadást előidézte és a Névtelen Szellem becsületes és hűséges eszközét, Eszter testvérünket a nagynyilvánosság előtt hazugságokkal rágalmazta meg. Ennek szomorú mozzanataiként jelentkeznek azok a tények is, amelyek miatt az egyesület önkormányzati jogát felfüggesztették, bennünket az egyesület többségét képező - és mondhatjuk úgy az eszme lényegéhez, mint Eszter testvérünkhöz is a legszorosabban ragaszkodó testvéreket - (35-öt) az egyesület kötelékéből kizártak, s a különféle rágalmazások és valótlan állítások áradata miatt a büntetőbírósághoz kényszerítettek.
A tagok két évi bírósági meghurcolása után, miután Molnár László a bíróság előtt elismerte, hogy állításai a valóságnak nem felelnek meg, a bíróság előtt tett nyilatkozata alapján, melyet lapunk más helyén szószerint közlünk, a megindított vádeljárást ellene megszüntettük. Most pedig joggal kérdezheted kedves testvérem, hogy történhetett ez meg egy lelki egyesületben, alázatosságra és békességre törekvő, hívő emberek között? Röviden azt válaszolhatnánk: mert mindnyájan bűnnel terhelt, tökéletlen és tévedő emberek vagyunk. Éppen ezért azonban nem kívánunk erre magunk válaszolni, hanem ide iktatjuk kedves Vezetőnknek, a Névtelen Szellemnek 1944. március 30-án jött megvilágítását:

„Ami sötét és homályos volt, az világosságra került, hogy mindenki beletekinthessen abba. Mert mindenki előtt tisztázódott az az igazság, amelyet olyan sötét és piszkosszínűre festett a hazugság és a rosszakarat. Ennek meg kellett lenni, hogy mindenki kimutathassa lelki fokozatát. Mert határkőhöz érkezett el veled az az eszme, amelynek nagy hivatása van még a világban, mielőtt még ez a korszak lezáródik.
Veled - mondom - és mindazokkal egyetemben, akik hozzád tapadtak. Mert az Isten nem jelenti be az emberiségnek, hogy most fogja az embereket ebben, vagy abban próba elé állítani. Az Isten meglátogatását nem jelentik be nagy és díszes előhírnökök, hogy az emberek felvehessék a legdíszesebb öltözetüket és úgy várhassák, mint a királyokat szokták; hogy hajlongásaikért, udvarlásaikért a királyok megjutalmazzák őket. Nem! „Hanem úgy jő el, mint a lopó” az éjszaka sötétjében, amikor senkinek nem jutna eszébe, hogy a Hatalmas házához közeleg.
Nem fényes kísérettel, hanem álruhában. Néha koldusnak öltözve, néha csak vándornak, néha támogatást kereső özvegynek vagy árvának, néha munkásnak képében, hogy a Földön élők hitét és szeretetét próbára tegye: vajon milyen mértékkel mérnek egymásnak az emberek. Néha egyszerű szolgának vagy szolgálónak képében jön az emberek elé ez a határkő, hogy, akik vigyázva járnak az úton és az Isten törvényét mint iránytűt és világító lámpát a szívükben hordják, lássák, hogy egy állomást hagytak el a fejlődés vonalán és egy más útra, egy tisztább és egy könnyebb útra léptek és vele egy magasabb törvény világába emelkedtek. De akinek lelkéből hiányzik ez a világító lámpás és az iránymutató szerkezet, az nem tudja, nem érzi, hogy határkőhöz közeledett és nem tudja, hogy egy más út következik. Az belebotlik a kőbe és elbukik azon, megsebesül és elveszti tájékozódó képességét, mert homályos tekintetével nem tudja meglátni és felfogni, hogy a kő miért áll ott és miért nem folytathatja útját tovább abban az irányban.
Ez az az eszme, amelyet ti a sírontúli élet és a láthatatlan világ létezésének bizonyítására kaptatok, hogy a hitetek megerősödjön és a szeretet megnövekedjék, hogy ebben cselekedeteket mutathassatok be annak a nagy Hatalomnak, aki éberen figyeli a földi ember lelkének minden megmozdulását, hogy segítségével mindjobban és mind gyorsabban kiszabadíthassa a szenvedések völgyéből. Azért „akit szeret az Úr, azt megpróbálja”. Akire még nem tekintett, az még nem érkezett el a határkőhöz.
Ilyen kis próbák, ilyen kicsiny okok, nagy következményeket hozhatnak létre, amelyeken sok, nehezen megszerzett értékek zúzódnak széjjel.” (Névtelen Szellem.)
Egy újraszületésre készülő lélek vallomása

A magam részéről egy személyes vallomással kell folytassam. Múlha¬tatlanul szükségesnek tartom, hogy újra testbe érkezzem! Elmúlt életem, sőt életeim során a rendelkezésemre álló erőim és tudomásom szerint végigvizsgáltam mindent, és úgy döntöttem, hogy valóban szükségem van egy újra testesülésemre.
Utoljára női testben éltem, és női testbe kívánok érkezni ezentúl is. Óriási jelentősége van a női lelkek munkálkodásának! Sokkal erősebb és keményebb feladataik vannak és lehetnek, mint a férfi¬szellemeknek. Nagyobb a felelősségük, nagyobbak a munkáik, és sokkal nagyobbak az erőik is! Bár a tanítók egyforma erőkről szoktak beszámolni, de itt az erők más minőségéről van szó, és nem a nagyságrendjéről! Ezért a női lelkek testben való tevékenységéről sokkal jobb, nemesebb, tiszteletteljesebb véleményetek lehet, mind a nőknek, mind a férfiaknak, mert a jövendő időkben óriási szerepe lesz a minél jobban működő, jobban tisztulóbb és emelkedőbb női szellemeknek. Kifejezetten tudom és látom, hogy milyen óriási feladataim lesznek a következő életemben. Áttekintettem!
Nem tudom mennyire vagytok tájékozódva róla, de egy már komoly és tudatosult szellemi szint mellett a leszületés előtt álló szellem csaknem teljes egészében tud mindenről, ami reá vár, csak apró részletek és finomítási munkák, mint kidolgozatlan lehetőségek állnak még előtte. Természe¬tesen testesülve erről már nem tud, feledésbe merül. És minél erősebb, minél fejlettebb az a lélek, amely abba az új testbe kerül, annál több és jobb impulzust tud adni testének arról, hogy mit tegyen, hogyan gondolkoz¬zon, hogy végre tudja hajtani azt, amit ő szellemi állapotában már annyira világosan átlátott. Csaknem azt mondtam, hogy teljesen el is határozott.
Miért lehetséges ez, és miért furcsa? Mert valóságosan látom a múltat, és a jövendőnek nevezett ugyan azt. Úgy szokták ezt mondani, hogy ez a most pillanata. Teljes egészében úgy látom egész jövendő életemet, mint¬ha most zajlana le. Kissé homályosan, mert hiszen a részletek még hátra vannak. Rengeteg szép és jó feladatom lesz. Ez a mostani felszólalásom nem tanítás, hanem inkább bizonyosságtétel, mondhatnám, hogy pecsétet üt rá.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.15. 05:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A magyar szellemtan megpróbáltatása 1

Részlet Névtelen Szellem: A „Maradék”-hoz című könyv negyedik kötetének bevezetőjéből

Egy jellemző példája, amikor az emberek gyengéit kihasználva az ellentét erői befurakodnak, bomlasztanak és rombolnak minden szellemi törekvést, ahol csak tehetik, még a legmagasabban képzett szellemtani körökben is. A gyengeségek mint mindenkor itt is az önzés, a gőg és a hiúságból fakadt megkeserítve sok igazi szellemtanos életét.

A 2. magyar hadsereg hadszíntérre küldése és gyors megsemmisülése miatt gyászba boruló országban gyászol a Szellemi Búvárok Pesti Egylete is: 1942. október 7-én váratlanul és hirtelen elhunyt Pátkai Pál az Egyesület alelnöke és az Égi Világosság szerkesztője...
- erre az október 7-ére ma - ötvennyolc év után - sem tudok könnyek nélkül emlékezni... Aznap Édesanyámmal egy kiállításon voltunk, s hazatérve drága Nagyanyám azzal fogad: telefonáltak, hogy meghalt a Pali! - Ugyan Mama, Maga bizonyára félreértette, talán Eszti édesanyja halt meg?! - így Édesanyám - Nem értettem félre, Pali halt meg... - Villamost be sem várva lélekszakadva rohantunk fel a Lejtő útra, (két villamosmegállónyira laktunk egymástól) - és a hír valóban igaznak bizonyult...
Vigasztalhatatlanok és tanácstalanok voltunk. Különösen amikor a végrendeleti végrehajtó magatartását megtapasztaltuk: megdöbbenésünk nőttön-nőtt. - Mint kitűnt drága Pali bátyám halála válaszfalat vont a juhok és kecskék közé... Az űr, amely személyének elvesztésével keletkezett nem csupán betölthetetlen volt, hanem voltak, akiknek számára sorsfordítónak bizonyult.
Vizsgáztak a körtagok: ki milyen lélekkel látogatta az üléseket, ahol a Gyülekezet vezetője, a Névtelen Szellem és munkatársa - mint vezető médium - Eszter volt. Az Egyesület Pátkai Pál haláláig rejtetten lappangó súlyos és nehezen gyógyítható lelki betegségben szenvedőket is hordozott kebelén. Hiúságból és gőgből származó törekvések, lappangó zsarnoki hajlam, hatalmi túltengés, feltűnési és szereplési vágy; dicséret és hírnév utáni sóvárgás volt a baj. A kiváltó ok pedig: Eszter személye. - Voltak ugyanis, akik társadalmi hovatartozását nem találták megfelelőnek ahhoz a jelentős szerephez, amelyet, mint - az 1942-ig megjelent (huszonkét) könyv és a még nyilvánosságra hozatalra váró szellemi közlések - szövegtulajdonosának vinnie kell.
Másrészt irigység tárgya volt személye, mint Pátkai Pál hagyatékának örököse is. - Nos, felmerült a kérdés: vajon az említett lelki nyavalyák tönkretehetik-e az Egyesületet? - Mint az ideiktatott Égi Világosság idézetek tanúsítják, a Valóság győzedelmesen vívta meg harcát a hazugsággal: a bűnnel szemben. De amit Eszternek el kellett viselnie, azt bizony csak az Úristen nap mind nap adott intenzív segítségével lehetett elhordoznia.
A háború elvesztése és a 180-os fordulat a társadalmi berendezkedésben szinte semmivé tették a jogi úton elért eredményeket is. - Az 1945. június 19-én Magyar Pszichikai Kutató Társaságra változott nevű Egyesületet 1949. július 20-án - a vallási célú egyesületekkel együtt - az akkori hatalom feloszlatta. Az élet mindennapjai félelmetesen bizonytalanná váltak, Eszter idős férjének kenyérkereseti lehetőségét is megszűntették. - Isten azonban gondoskodott az Övéiről... Gondjaik megoldását amerikai testvéreink vállalták magukra és teljesítették híven Eszter 1977-ben bekövetkezett haláláig.
Így tulajdonképpen kedves Vezetőnk és Eszter duálja Lajos, nagyértékű munkáinak létrejöttét a Magyar Szellemkutatók Társasága, Cleveland áldozatos és nem lankadó szeretetének is köszönhetjük. Trombitás Gyula és Mészár Anna testvéreink, valamint Egyesületük minden tagja valóban legigazabb, lélek szerinti hozzátartozója Eszternek és a környezetéhez tartozóknak - mindnyájunknak, mind e mai napig...
A bűn betegeit pedig elfújta a szél... Tévedésük főoka az irigység és kevélység volt, amelyet be kellett vallaniuk, - mint arról az idézett hivatalos bírósági jegyzőkönyv tanúskodik. Azonban az általuk keltett vihar morajlása még soká visszahangzott kebleinkben...
Drága Eszti nénim lelkét - testét pedig mindez nagyon megviselte.... Az Ő életének - általam közvetlen tapasztalatból ismert - története bizony tele van a mindennapok súlyos gondjaival: emberi rosszindulat, éretlenség, értetlenség, fenyegetettség, félelem - hiszen az istenhit kiirtására berendezkedett kommunista társadalmi rend pláne ellenségként tekinthetett volna egy spiritiszta médiumra. - Azután a gyász Pátkai Pál, majd édesanyjának, később férjének halála miatt igen meggyötörték általános egészségi állapotát, szinte állandó idegfeszültségben élt. De gond volt az epével, majd mindkét szemét műteni kellett, sőt a Mammae carcinoma (emlőrák) sem kerülte el, ami az operáción kívül hosszas kezelést is igényelt.
Eszter „sorsa” élethűen demonstrálta Vezetőnk sok alkalommal kifejtett tanítását arról, hogy mit is jelent e Földön Isten Országa szolgálójának lenni, mert a rábízott feladatot híven teljesíteni kell, követésre való példát adva ezzel. Ezért aki a Névtelen Szellem tanítványa óhajt lenni: vegye tudomásul, hogy az igaz ember valóban hitből él, bízik az Úrban és tud várni; mert hiszen az ilyeneknek - az Isten Gyermekeinek - nem hazája és nem otthona a változások világa.

Vay Valéria, a könyvek szerkesztője

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.14. 04:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A NÉVTELEN SZELLEM MUNKÁLKODÁSÁNAK CÉLJA – UTOLSÓ IDŐK

Részlet a Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján ciklus „A Maradékhoz” című könyvéből

A jó Isten megvilágosította a te értelmedet, az ige szerint és megértetted az én akaratomat, hogy szabadon, minden forma nélkül hirdethessem az igazságot és élő, eleven hitvilágban tudjam az emberek lelkét elvezetni a halhatatlanságba, az élő mozgó, gondolkozó, kereső és kutató szellemek világába, oda ahol az emberi lelkek számára új munka, új lehetőségek állnak készen, hogy megkezdett javulásukat tovább fejlesszék és az eredményekben gyönyörködhessenek. Mert minden igaz és jó eredmény meghozza azokat az örömöket is, amelyeket a Földön nem ismerhet meg a földi ember. Így mindenki megtalálja a maga helyét, munkáját és vele a tulajdon boldogulását, mely minden hamis, félreértéstől mentesen a saját értéke szerint érvényesül.
Én azért munkálkodom a földi embereken, az ő lelkük szent törekvésein keresztül, hogy megtisztulva minden hiúságtól és nagyot akarástól már a Földön elkezdhessék egyéniségük szerint azt a munkát, melyet a lélek szent elhatározása szerint képesek lesznek folytatni majd földi testük levetése után is.
Nem a földi testeken keresztül szerzett fájdalmas tapasztalások, vagy a sok földi élet cserélődése adják meg a léleknek azt a bölcsességet, mellyel érvényesülhet a szellemi életben, hanem az a szent odaadás és teljes odaszentelődés az isteni Akarat előtt az adja meg azt a bölcsességet, amelyet hiába hajszol a hiú, gőgös lélek évezredeken keresztül. Ezért van a Földön annyi szenvedés, annyi csalódás, annyi újrakezdés és annyi hiábavaló fáradozás, mert az emberi lélek tévelyeg, mert mindig az hiszi, hogy most találta meg azt a megoldást, amely az emberi életek boldogabbá tételét magával hozza. Nem!
Ezt nem találják meg az isteni törvény betűinek megismerése és követése nélkül, mert ez az alapja a boldog életeknek. Amikor az ember a „Törvény”-ről olvas, vagy hall valamit, szigorú, rideg parancsolatokat, betarthatatlan paragrafusokat képzel el magában és eleve elveti azokat, mert úgy érzi, hogy azok szigorú korlátok közé szorítják vágyait és törekvéseit. Nem sokat foglalkozik azokkal a gondolatokkal, hogy hogyan lehetne összhangba hozni a különböző jónak hitt törekvéseit, azokkal a törvényekkel, melyet az isteni Igazság minden egyes lélekbe beleírt a teremtés pillanatában.
Ezek a törvények benne vannak, kitörölhetetlenül az emberi lélekben és azok uralkodnak felette akkor is, amikor örül, amikor bánkódik és akkor is, amikor szenved, amikor igazságtalannak érzi sorsát és akkor is, amikor a világ urának képzeli magát. Minden fénynek van árnyéka. Minden szépnek, kívánatosnak van egy ellentétes, egy nem kívánatos és félelmetes oldala a földi világban. Ez a kiegyenlítések, a megváltoztatások, az átalakítások világa és élete.
Ezt az átalakítást, megváltoztatást az isteni Törvény a Természettörvénnyel együtt hajtja végre azzal a ráhatással, mely az embert gondolkodásra, megváltoztatásra serkenti. Az önmagában bizakodó ember saját hibás elgondolása szerint fog hozzá a cselekvéshez. A hívő lelkű ember megkeresi a Földön túli legmagasabb bölcsességet sugárzó Létezőt, meghajol előtte, világosságot, útbaigazítást kér, hogy tetteit azok szerint a kiegyenlítő és kiengesztelő igazságok szerint rendezhesse el, melyek még az emberi tudat mélyén szunnyadnak, melyeket még nem világított át az a hatalmas bölcsesség, mely a törvények világát átvilágította volna abban a lélekben.
Az isteni világosság minden magát megalázó lélekbe átszűrődik, még akkor is, ha bűnök és tévedések állják útját és árnyékok keletkeznek abban a lélekben. De az igazság világossága, ha egyszerre nem is teljesen, de fokonkint megvilágosítja azokat a tévedéseket és bűnöket, melyek útját állják az igazság fényének, hogy az terjeszkedhessék. Ez ellen a megvilágosító terjeszkedés ellen, az isteni Igazság ellen indít harcot a bűn és tévelygés vélt igazsága és nem egyszer diadalmaskodik felette, mert sokszor a múlandó test vágyai, céljai győznek az isteni Igazság Törvényével szemben. Ez a győzelem azonban nem végérvényes, mert a lélekben elrejtett „Törvény”, mely a teremtés pillanatában a lelket lélekké, az embert emberré tette – és az értelem és érzelem által minden földi teremtmény fölé helyezte – nem nyugszik meg abban az alacsonyrendűségben, melyet neki a tévelygés és bűn által sorsa juttatott.
A halálba nem tud és nem akar belenyugodni, nem a bűn és kárhozat világában akarja életét tudni. A léleknek törekvése veleszületett szent kötelessége, vagyis a benne elrejtett „törvény” izgató, nyugtalanító hatása az, mely az örökélet felé hajtja még akkor is, amikor a halált keresi. Ezt a törvényt akarom megismertetni a gőgös, elbizakodott tévelygő emberi lelkekkel, mert az idő közel van ahhoz, hogy a mennyek kapui bezáruljanak és a kívül maradottak sírás és jajgatás között átkozzák tévelygéseiket és azokat a földi hatalmakat, amelyek a gondolat és írás fegyverét a kezükbe adták azoknak a megtévedt lelkeknek, akik még nem tudták azt irányítani.
Ez a bűn és megtévesztés hatalmas áradatát indította el, mely megmérgezi a fejletlen emberlelkek gondolkozását és letéríti őket a fejlődés természetes útjáról és a bűn megáradt folyója zuhatagszerűen sodorja ezeket a mélyre. Az emberiség óriási csalódása az anyagban rettenetes véget ír elő azok részére, akiknek a lelkében már tudatossá vált a törvény ereje, de a múló földi kívánatos jó elérésének vágya legyőzte a lélek erejét és az örökélet tudatos hitével felcserélték a múlandó világ hitvány ígéretét.


https://www.youtube.com/watch?v=CFAkTmnpA2M
Reményik Sándor – Minden jól van

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.13. 01:12  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mozartról többen azt híresztelték: valójában nem is egyszerű halandó, hanem Atlantisz egy nagy mágusának reinkarnációja, aki azért született újra a XVIII. században, hogy zenéje varázsával felnyissa a tudatlan emberek szemét…

Mozart neve még életében szinte szinonimája lett a „zseni” fogalmának. Valóban, sorsa tipikus példája a lángelmék pályafutásának: csodagyerekként indult, megjárta a dicsőség mennyországát, de a legszörnyűbb lelki fájdalmak poklait is, kortársai pedig vagy istenítették, vagy pedig halálosan gyűlölték. Elterjesztették róla, hogy lepaktált földöntúli erőkkel. Ez persze sokak szerint csak puszta mese, hiedelem, melyet a karizmatikus zeneszerző iránti tisztelet váltott ki rajongóiból. Csakhogy az még a zenetörténészek által is elismert tény, hogy Mozart mély kapcsolatban állt a mágiával, alkímiával, s nem véletlen az sem, hogy több korabeli titkos társaság is a tagjának tudhatta őt. Márpedig a kor, melyben élt, az ezoterikus mozgalmak valóságos virágkora: a művelt rétegek egy része hitt abban, hogy hamarosan egy csodálatos szellemi forradalom köszönt az emberiségre, s többen úgy vélték, hogy ebben a folyamatban konkrétan Wolfgang Amadeus Mozartnak is fontos küldetést kell teljesítenie…

Így gondolhatta a zeneóriás apja, Leopold Mozart is, aki fia születésének éjjelén, 1756. január 27-én feljegyezte naplójába, hogy ezen az éjszakán a derűs égbolton szokatlanul erősen ragyogtak a csillagok. A gyermek érkezését egyfajta égi kegyelemnek tartották szülei, ezért is adták neki a – később kizárólagosan használt – Wolfgang utónéven kívül a Theophilus nevet is, melynek jelentése: „akit Isten különösen szeret”. Mozart később ezt latin változatában viselte, így pedig a kifejezés Amadeusként hangzik.
Talán már az a tény is jelezte kiválasztottságát, hogy a házaspár hét gyermeke közül csak ő, illetve nővére, Marianne maradtak életben. A kisfiú első lépéseit övező csodák folytatódtak: háromévesen már érdeklődve figyelte nővére zongoraóráit, négyesztendősen fél óra alatt megtanult egy menüettet, egy év múlva pedig már önálló műveket komponált… Hatévesen magától tanult meg hegedülni. Igazi megszállott volt már ekkor is, a muzsika valóságos mágusa, akiről a család egy barátja feljegyezte: „amint zenével kezdett el foglalkozni, érdeklődése minden más tevékenység iránt megszűnt”.

A csodagyerekkel 1762-ben kezdett el apja „haknizni”: József, bajor választófejedelem müncheni udvarában léptek fel először, mint a Mozartok családi zenekara: az apa, a tízéves Nannerl – így becézték Marianne-t –, illetve a hatesztendős „Wolfgang mester”. A kezdeti sikereket egyre nagyobbak követték: ahol csak felléptek, dörgő taps fogadta a komoly arccal, felnőttes ruhában színpadra lépő kisfiút, aki szédületes virtuozitásával még a kétkedőknek is torkára forrasztotta a szót.

Az első szédítő sikereket később megalázó jelenetek árnyalták. Miután visszatértek Salzburgba, a már tizenéves Wolfgang az itteni hercegérsek szolgálatába állt. Szabadságszeretete, büszkesége azonban nem tetszett a hízelgőkhöz szokott kényúrnak, ez pedig konfliktusokhoz, végül egy dühös jelenet után szakításhoz vezetett. Az ifjú Mozart Bécsben találta meg önálló életének kulcsát „szabadúszóként”, mint senkihez nem kötődő zeneszerző. Mindössze két olyan köteléket vállalt magára, melyről úgy vélte, hogy boldoggá teszik: 1782-ben feleségül vette szerelmét, Constanze Webert, 1784-ben pedig belépett a szabadkőművesek sorai közé.

Mozart viszonya a szabadkőműves mozgalommal több ponton is rejtélyes, tisztázatlan. Annyi biztos, hogy már a csatlakozása előtt ő is, apja is távoli, ám baráti kapcsolatban álltak a „kőművesekkel”. Amikor például Párizsban vendégszerepeltek, a fiatal Wolfgangot állítólag egy estélyen bemutatták egy kreol bőrű, fekete hajú, szikár férfinak, akinek tekintete a leírások szerint „izzott, mint a tűz”. Ezt a különös figurát Cagliostro grófként ismerte a párizsi előkelő társaság, s a korabeli közvélekedés szerint nagy hatalmú alkimista volt. Ő alapította meg az úgynevezett egyiptomi rítusú szabadkőművességet, melyet – és itt kapcsolódik be mindez a zeneóriás életébe – hamarosan maga Mozart is vallott és követett.

Az a szabadkőműves páholy ugyanis, melybe Wolfgang Amadeus Mozart 1784. december 14-én apjával együtt belépett, a Jócselekedethez elnevezést viselte, és teljes mértékben a Cagliostro-féle egyiptomi tanok alapján működött. Ez pedig azt jelenti, hogy Mozartnak – miként más jelölteknek – a felvételi szertartás során be kellett feküdnie egy emelvényen álló koporsóba. Ezzel ugyanis a novícius azonossá vált Ozirisszal, az egyiptomi istenséggel, aki a mítosz szerint úgy halt meg, hogy ellenségei élve egy szarkofágba zárták.

Oziriszról az egyiptomiak úgy hitték, hogy valamikor az ősidőkben az aranykor királya volt, egy olyan világé, melyben az emberek boldogan és szabadon éltek. Egy ilyen, „aranykorian” szabad, kötöttségek nélküli társadalomról álmodoztak a XVIII. századi szabadkőművesek is, mellyel – reményeik szerint – felválthatják a nemesek és jobbágyok ellentétén alapuló zsarnoki királyságokat.

Az egyiptomi hagyományok szerint Ozirisz azonban nemcsak király, de zseniális muzsikus, sőt zeneszerző volt, aki mágikus dallamaival tanította szeretetre, békére az embereket. A korabeli, ezoterikus körökben elterjedt hiedelem szerint azért üdvözölték tehát a szabadkőművesek olyan örömmel Mozartot a köreikben, mert úgy hitték: Ozirisz, az atlantiszi „zenemágus” született újjá benne! Állítólag ezért vette fel soraiba egy másik híres okkult csoport, az Illuminátusok társasága is…

írta: Kincses Boglárka


UI:

Problémás oltások - magyar felirattal
https://www.youtube.com/watch?v=NTJiaPRaj8w

saját megjegyzés:

Hülyék ne legyünk, ami kell azt tegyük meg!!!!!!
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.12. 01:02  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szívnek is van agya nemcsak a fejnek - Felvezetés

A materialista világszemlélet képviselői sokat beszélnek a gondolatok születésével és működésével kapcsolatos dolgokról, de a valóságban nagyon kevés igazi tudásuk van róla, mert azokat a szellemi forrásokat, ahonnan valós és értékes tudást meríthetnének nem ismerik el, sőt hallani sem akarnak róluk. Ezért mint a mocsár sarába esettek csak vergődnek és tehetetlenségükben fűbe-fába kapaszkodva próbálják elérni a számukra megfoghatatlan igazságot. Ez azért nem sikerül, mert anyagias beállítottságuk miatt nem akarjág elfogadni a szellemi valóságot, amely annyira világos, érthető és természetes, hogy egy szellemi ember csak mosolyog vergődésükön, ahogyan vakon keresgélnek és vagdalkoznak az igazság keresésében.
Egy szellemi közlés 1939-ből érthetően és világosan bemutatja a gondolkozás szívbéli és agyi működését, ami az elmúlt közel nyolcvan évben remek támpontja lehetett volna a kutatásoknak, de senkit nem érdekelt sem akkor, sem most a tudományos világban.
Az alábbi cikkben egy Kanadában élő tudós asszony, egy ezoterikus tanító, ráérzett a fenti igazságra, összeszedte a vele kapcsolatos anyagias kutatásokbeli információkat és kijelenti a maga módján, hogy bizony a szívnek is van agyi tevékenysége, méghozzá elsődleges a feji agyhoz képest. Amíg a lélek fejlődésének kezdetén, a teljesen anyagias ember életében alig jut szerephez, jóformán csak a fej-agyi világi gondolkodás uralkodik, a későbbiekben a lelki fejlődés kibontakozásával a szívben található szellemi szikra mind erősebben kezdi befolyásolni a gondolkodás működését.. Ennek a lelki fejlődésnek a kulcsszava a szeretet, mert ettől függ minden, végső soron az isteni igazság befogadásának képessége.
Itt alább összefűzöm a mai tudományos álláspontból adódó felismeréseket és a Bertha Dudde általi 1939-es médiumi közlést teljes egészében, hogy az összecsengő igazság felismerései a Ti lelketekben is felfakadhassanak.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

A szívnek is van agya nemcsak a fejnek
Hagyjuk, hogy Isten irányítson bennünket
Emlékeztető – Médiumi közlés
A Maradék
Cselekvő szeretet
HANG – A gyermeknevelésről
A fekete pásztor


https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=uvsyvwB5l8k
Molnár V. József - Ügyekedés (Istenkedés)
Életvezetési tanácsok Magyaroknak, valós hittel!

https://www.youtube.com/watch?v=iRugvTPYXP8&t=57s
Szkíta rokonságunk történeti bizonyítékai – Obruzyánszky Borbála előadása

https://www.youtube.com/watch?v=KwczwMrE_ck
A magyar nyelv Ősnyelv, Nimród mágus nyelve! Dr. Bíró Lajos bölcsessége

https://www.youtube.com/watch?v=2AoyjS1t63s&feature=youtu.be
Ketten jösztök, hárman mentek - Dokumentumfilm

http://www.nxm.hu/nxm_okos_magyarok.html
Okos magyarok, akik mozgatják a világot

https://www.youtube.com/watch?v=i6Nl-yVGBZU
Székely titkok: Buda sírja, Hun őstörténet bőrökön, őstörvény

https://www.youtube.com/watch?v=M6Ks0Is25T0
Melyik nőt válasszam? – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=ziEs4pFEfLE&t=13s
Kis pályás szerelem – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.04.11. 06:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 578
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ki a te személyes boldogságangyalod?

Az angyalok az ősi ezoterikus tanok szerint Isten közvetlen kiáradásai, képviselői. Gyönyörű és jóságos fénylények, aki – amellett, hogy halhatatlanok – örök boldogságban töltik napjaikat a Szellemvilágban. Tudd meg, melyik angyal a te boldogságangyalod!

Az angyalok nem ismerik sem a múlt miatti bűntudatot, sem a jövő feletti aggodalmat: kizárólag a végtelen jelen örökkévalóságban élnek. „Könnyű nekik!” – sóhajthatnánk fel némiképp irigykedve. Hiszen szépek, hibátlanok, örök életűek; nem csoda hát, ha tökéletesen boldogok… Csakhogy egy szép legenda szerint Isten angyalai igazából csak akkor tudnak boldogságot érezni, ha boldognak látják a földi lényeket, főként az embert! Ám egy különleges csoportjuknak egyenesen az a hivatása, hogy a Földön az összes szomorú embert megvigasztalják, és megmutassák nekik a boldogságuk kulcsát: nem mások ők, mint a boldogság angyalai!


Létezésükről még Charles Baudelaire, a híres francia szimbolista költő is tudott, hiszen egyik versében ekként kiált fel: „Boldogság Angyala, óh, vidám, fényes angyal, Dávid a vég előtt tavaszod erejét kérte volna, bűvös tested friss delejét! Én csak imáidat kérem haló szavammal, Boldogság Angyala, óh, vidám, fényes angyal…”

A versben Baudelaire egy bibliai történetre utal. Dávid, Izrael királya a hagyomány szerint halálos ágyán a boldogság angyalaihoz imádkozott, hogy ők vezessék át lelkét a mennyországba – azaz hadd legyen még távozása is könnyű, derűs és boldog. Imáját Isten meghallgatta, és elküldte hozzá a boldogságangyalok közül Milkielt, a derű angyalát. Őhozzá akkor ajánlott imádkozniuk, ha búskomorság gyötri önöket, reménytelenséget éreznek, vagy általában véve olyan élethelyzetbe jutnak, ahol optimizmusra, derűlátásra volna szükség. Például a következőképpen: „Milkiel, Boldogság Legfőbb Angyala, Derű Uralkodója, kérlek, áldd meg szívemet derűvel, hogy miként Te az Égben, úgy én itt a Földön boldogságot sugározhassak élőlény társaim felé!”

Milkiel azért a „legfőbb angyal”, mert ő a boldogság angyalainak a vezére. Ő a Nap angyala is, aki az ember fénytestén a napfonat (3. csakra) működéséért felelős. Márpedig ez a csakra felel a derűért, a boldogságért, egyben pedig immunrendszerünk megfelelő erejéért. Nem véletlen, hogy ha Milkielt, a derű angyalát szeretnénk behívni az életünkbe segítségért, akkor vasárnap célszerű hozzá fohászkodnunk. A vasárnap ugyanis a Nap szent napja, amikor is a tüzes csillag energiája bennünk a leghatékonyabb.

Egy másik híres boldogságangyal Jofiel, aki a boldog munkavégzésért, illetve azért felelős, hogy örömüket leljék a hivatásukban. Ha valaki úgy érzi, összeütközésbe került a családi, magánéleti boldogsága a karrierjével, vagy egyszerűen csak nyomasztják a munkahelyi kötelességek, akkor tanácsos Jofielhez fordulnia. Például a következő szavakkal: „Jofiel, Boldog Munkavégzés Angyala, kérlek segíts, hogy beteljesíthessem azt a hivatást, amiért a Földre születtem! Mutasd meg az utat, hogy cselekedjek úgy, hogy boldog legyek, s mindenki más is az legyen a környezetemben – s én hálás szívvel fogom követni útmutatásodat…”

Előfordulhat az is, hogy azért nem érzik magukat boldognak, mert „kutyaszorítóba” kerültek – azaz valamilyen probléma közepébe, és úgy tűnik, bárhogy is döntenek, mindenképp bajba jutnak. Az ilyen dilemmák, élethelyzeti válságok megoldásában segít a harmadik legnagyobb hatalmú boldogságangyal, akit Dokielnek hívnak. Ha tehát elakadtak életük útvesztőiben, s úgy tűnik, hogy „csöbörből vödörbe” jutottak, akármerre lépnek, kérjenek segítséget Dokieltől, például így: „Dokiel, Boldog Megoldások Angyala, kérlek, add, hogy felragyogjon szívemben a helyes választás! Szeretettel és hálatelt szívvel kérem, vezess rá arra az útra, mely a legjobb nekem és az élőlény társaimnak is!”

Eddig a bibliai héber hagyomány boldogságangyalait említettük. De más népek is ismertek boldogságért felelős fénylényeket, így például az ókori perzsák, akik ezeket az angyalokat Amesa Szpenták-nak, azaz „Boldog Halhatatlanoknak” nevezték. Utóbbiak szerintük heten vannak, mégpedig a következők: Asa, az igazság, Vohu Manah a helyes gondolkodás, Armaiti a hit, Kshathra a hatalom, Szpenta Mainju, a boldog szellem, Haurvata a testi egészség, és Amereta a halhatatlanság angyala… A nyolcadik nem más, mint maga Isten, a legfőbb „boldogságfelelős”, akit a perzsák Ahura Mazdának, azaz „Jóságos Szellem”-nek hívtak.

A perzsa vallásban már felmerül a tanítás, miszerint minden embernek vannak személyes boldogságangyalai, akik konkrétan az ő boldogulásáért felelősek. Ezt a késő perzsa korban úgy értelmezték, hogy az azonos hónapban született emberek boldogságát feltehetően ugyanaz a boldogságangyal képes megadni – tehát az, hogy konkrétan valakinek ki a boldogságangyala, azon múlik, hogy melyik csillagjegyben született.

E tanítást átkerült a héber, majd a görög és a római hagyományba, innen pedig a középkori misztikába és asztrológiába is. Ha kíváncsi rá, hogy eszerint személyesen önnek melyik boldogságangyal hozhatja el élete boldogságát, akkor Nap-jegyének (uralkodó csillagjegyének) megfelelően olvassa el a vonatkozó részt…

Személyes boldogságangyalok
Ha a csillagjegyed a…

Kos: A boldogságangyalod Malchidiel angyal (neve jelentése „Isten Teljessége”). Tanács a hívásához: ahhoz, hogy könnyebben kommunikálhass angyaloddal, egy kicsit „lassíts le”, megfontoltabban, türelmesebben kellene élned.

Bika: A boldogságodért Aszmodel angyal felel (ő a kerubok vezetője is). Tanács a hívásához: te könnyen veszed fel a kapcsolatot a szellemi világgal, ám Aszmodel angyalt főként akkor érdemes kérned, ha egy konkrét problémában remélsz tanácsot.

Ikrek: Ambriel angyal, a trónoknak nevezett angyalok vezére felel a boldogságodért. Tanács a hívásához: Ambrielen kívül megszólíthatod a csillagjegyednek megfelelő „üzenethordozó angyalokat” és a „levevőszellemeket” is, akik eligazítanak közvetítői feladatodban.

Rák: A te személyes boldogságangyalod Muriel angyal, aki a Dél égtáját is uralja. Tanács a hívásához: a legenda szerint ez az angyal komoly varázserővel rendelkezik, melyet szükség esetén védenceire is átruházhat.

Oroszlán: Verchiel angyal, aki a Hatalmaknak nevezett angyalok vezetője, felelős a boldogságodért. Tanács a hívásához: Verchiel főként akkor hatékony, ha az egód mérsékléséhez van szükséged alázatra, szelídségre és türelemre, hogy az élet nehézségeit jobban viseld.

Szűz: A te személyes boldogságangyalod Hamaliel angyal (ő a szertartásmágia angyala is). Tanács a hívásához: Hamaliel angyaltól lehet kérni azt az adományt, hogy a kételkedést elengedve jobban higgy abban, hogy veled is történhetnek valódi csodák…

Mérleg: Neked Zuriel Angyal adhatja meg a boldogságot. Tanács a hívásához: Őt szokták arra kérni, hogy vigyázzon az újszülött gyermekekre, de arra is képes, hogy az emberi szívekbe igazságot és bölcsességet plántáljon.

Skorpió: A te boldogságangyalod Barbiel angyal. Tanács a hívásához: Barbiel a Hold 28 udvarát őrző angyalok egyike, a misztika, a mágia segítőszelleme, aki képes mély látnoki képességekkel felruházni a hozzá fohászkodót.

Nyilas: A te személyes boldogságangyalod Adnachiel angyal. Tanács a hívásához: Adnachiel igen magas rangú fénylény, akiről azt tartják, hogy ha mély hittel fohászkodunk hozzá, bármely jóindulatú kérést szívesen teljesít.

Bak: Hanael angyal felelős a te boldogságodért. Tanács a hívásához: Hanael az egyik legtitokzatosabb, legnagyobb hatalmú angyal, aki megóv a démonoktól, és a holtak szellemeit személyesen vezeti a mennyországba.

Vízöntő: Gábriel arkangyal őrködik a te boldogságodon. Tanács a hívásához: Gábriel a négy legmagasabb rangú angyalfejedelem egyike, aki képes tisztánlátással, bölcsességgel, józansággal ellátni téged.

Halak: A te boldogságodért Barakiel angyal felelős. Tanács a hívásához: ez az angyal az Erényeknek nevezett fénylények közé tartozik, és különösen veszélyes helyzetekben tud hatékony segítséget nyújtani.

írta: Kincses Boglárka

UI:

Meditáció 10 jótékony hatósa
https://spiritan.hu/a-meditacio-100-jotekony-hatasa/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron