Szellemtan

Kép
Karsay   Ma, 08:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az egyházi és szellemtani igazság ellentmondásai

A szellemtani listán kaptam egy levelet az egyik kedves ismerősömtől. A levélven a következő kérdés tevődik fel: „Több ismerősöm is megkérdőjelezi, hogy szükség van a szférákra, a lépcsőzetes fejlődésre, mert szerintük Isten, ha kérjük őt egy másodperc alatt minden bűnünktől meg tud szabadítani, azaz megbocsátja és eltörli a bűneinket és máris Isten országába kerülünk. Tehát ők az egy életben hisznek, számukra nem szükséges a reinkarnáció, a fokozatos fejlődés. Leírnád nagyon egyszerűen, hogy miért nem veszi el Isten a bűneinket?”

Válasz: Szia M.!
Köszönöm a kérdésedet és hogy megtisztelesz vele. Sajnos a tanításoknak csak ott van értelme, ahol létezik a lelki érettség a befogadásukra, ahol az ember elkezdett gondolkozni és érdeklődni kezd a szellemi dolgok iránt, amikor kezdi kritikus szemmel nézni a vallási dogmákat.
Azt tapasztaltam, hogy a keresztények döntő többsége csak formálisan vallásos és elzárkózik a szellemi dolgok felé. A hite mintha egy tabu lenne, hallgat róla. Ha szóba is kerül, nagyon kevesen beszélnek őszintén arról, hogy miben áll a hitük, imádkoznak-e és hogyan. Ezeknek, ha beszélni kezdünk a szellemi dolgokról, úgy érzik behatoltunk kényelmes szellemi konfortzónájukba és veszélyeztetjük azt a megszokott szellemi biztonságot, amit a dogmák és a papság jelent nekik.
Ezt a kényelmetlen érzést erősíti a félelem, hogy lelküket megzavarjuk és esetleg olyan bűnös gondolatokat ültetünk el benne, melyekért talán bűnhődve kell megfizetnie. Ezért, ha velük szellemi beszélgetést kezdeményezünk, többnyire úgy viselkednek, mint akik megfagytak és leblokkoltak. Látszólag meghallgatnak, de súgárzik belőlük a nemtetszés és a "hagyd már abba" kifejezés az arcukon.
Akik viszont, akár a farizeusok, valamennyire elmélyedtek a dogmákba és mindenek fölött szeretik kifejteni mások előtt tudásukat és véleményüket, azok minden alkalmat megragadnak, hogy beszélgetéseket kezdeményezzenek, vagy bekapcsolódjanak egy már meglévő beszélgetésbe. Ezek számunkra a veszélyesek, mert olyanok mint a csapdák. Ilyeneket találunk bőven a Jehova tanuitól a hívőkön keresztül a keresztény papságig. Feltűnési viszketegségtől hajtva aránylag nagy, dogmákra alapozott lexikális tudást halmoznak fel és mindenre van egy néhány idézetük. Velük vitába szállni esztelenség, reménytelen, mert sohasem győzhetjük meg őket az igazunkról és csak elbeszélgetünk egymás mellett.
Arra rájöttem az évek során, hogy van egy biztos pontja azok felismerésének, akikkel nem kell ujjat húzni, nem kell vitába bonyolódni. Ez pedig a reinkarnáció tana. Ezért azt a beszélgetési stratégiát használom, hogy a szellemi téma felmerülésekor türelmesen meghallgatom és figyelem amiket mond. Aztán, ha látom, hogy alkalmas, finoman feldobom a reinkarnáció kérdését, mint amiről hallottam már és elgondolkoztatott. Ilyenkor a "farizeusok" megmutatják, hogy szellemi szempontból hány pénzt érnek. Ezután a megfigyeléseim és értékelésem alapján rajtam áll, hogy folytatom-e vagy nem a beszélgetést. Most már szinte kivétel nélkül megszakítom a témát és más vizekre evezek, mert semmi eredmény, ha erőltetek valamit, amire nincs még befogadási érettség.
Most mégis elmondom röviden legjobb tudásom szerint a választ a kérdésedre egy allegórikus mese segítségével.

"A mennyei Atyának száz fia volt, mind tökéletes szépségben és erőben. Az Atya végtelen szeretettel és bölcseséggel nevelte fiait. Tudomásukra hozott minden fontosat az élettel és a teremtő munkával kapcsolatban. Azzal, hogy szabad akaratuk szerint teremthettek a fiuk az atyjukra hasonlítottak.
Mivel az Atya maga volt a megtestesült szeretet, erre tanította a fiait is. Megtanította őket szeretetben élni és teremteni. Mérhetetlen szeretet és boldogság jellemezte ezt az ősi szellemi világot, melyben a bölcs Atya előre tudta, hogy a gyermekei szabad akaratában egy vestély csírája is benne lappang. Annak a veszélye, hogy a gyermekek egy része szabad akaratánál fogva esetleg nem akarja követni az Ő tanácsait és nem hallgat a szeretetteljes szavaira. Ehelyett önző módon gőgössé válva a saját útjait kezdi járni nem hallgatva senkire, nem tisztelve senkit.
Ezért az Atya már jó előre elkészítette a megmentési tervet is azok számára, akik erre az útra térnének. Mivel Ő maga a szeretet, ezért soha nem bánt vagy fenyít meg egy fiat sem, a szeretete mindenkire egyformán sugároz.
Valóban a sok-sok milliárd év elteltével egyike a száz fiúnak engedetlenné vált. Megjelent a lelkében a gőg, a ki vagyok-mi vagyok. Úgy gondolta, hogy ő szebbet és jobbat tud teremteni mindenki másnál és arról ábrándozott, hogy még az Atya teremtéseit is túl fogja szárnyalni. Nem hallgatott a jó szóra és eltávolodott lélekben az atyjától és testvéreitől. Olyan messze elkalandozott, hogy végül egy szakadék szélére sodródott és bele esett. Atyja és testvérei szánakozva néztek utása, de nem tehettek semmit, mert minden lépését szabad akaratból tette, az pedig szent volt mindenki előtt.
Mivel az Atya fiai örök életünek lettek alkotva, a szakadékba bukott fiú ott folytatta életét, ahova került. Tovább teremtett a saját elképzelései szerint, de abból amit csinált hiányzott valami lényeges, a "Rend", amit atyja és testvérei mindig betartottak. Az ők világuk gyönyörű, rendezett, minden részletében összefüggő világ volt. A bukott fiú már annyira belefeledkezett a saját világának teremtéseibe, hogy megfeledkezett szerető Atyjáról és testvéreiről. Elfelejtette azokat a misztériumokat, amelyek ismeretében tökéletes dolgokat lehetett teremteni.
Ezért a fiú teremtései mind kaotikusabbakká, rendezetlenebbekké váltak, míg végül mind jobban belefáradt a teremtésbe. Végül elvesztette minden erejét és kómaszerű állapoban belezuhant saját teremtéseinek káoszába.
Ezt látva a szerető Atya megkérte hozzá mindvégig hűséges fiait, hogy menjenek le a szakadékba, szedjék össze bukott testvérük élettelen tetemét, teremtéseit és csináljanak rendet a káoszból. Ez meg is történt úgy tizenöt milliárd évvel ezelőtt, amit a tudósok "nagy bummnak" neveztek el. Így jött létre a fizikai univerzumunk számtalan galaxisával, naprendszerével, bolygójával együtt.
Az Atya megmentési terve életbe lépett. Megteremtette hűséges fiai révén azokat a feltételeket, hogy a "tékozló fiú" szép lassan felébredhessen és kikecmereghessen a saját teremtései közül, amelyekbe belebonyolódott. Közben a tudata teljesen elhomályosodott. Megfeledkezett az atyai házról, a testvéreiről. Maradt a lelkében egy kitörölhetetlen sejtelmes emlék az örök boldogságról, de nem tudta hova tegye. Önmagát a teremtéseivel azonosította és már fogalma sem volt, hogy valamikor engedetlen önfejű gyermekként zuhant a szakadékba.
Az Atya igazságos akarata az, hogy, ha a tékozló fia a maga szabad akaratából távozott el tőle annak idején, most, hogy a feltételek megteremtődtek, ugyancsak szabad akaratából térjen is vissza az atyai házhoz. Ezzel magyarázható az a tény, hogy miért nem veszi le bukott fia szeméről a fátylakat. Ha maga az Atya nem tisztelné a saját és fiai szabad akaratát, mi értelme lenne az Igazságnak, akkor olyan lenne mintha a fiai helyett sorozatgyártott robotokat hozott volna létre
A fiú ahogy lassan kezd magához térni csetlik-botlik, hibát hibára halmoz. Mivel úgy képzeli egyedül van a világában folyamatosan szembesül saját hibáinak következményeivel, melyek sokszor nagyon fájdalmasak, de ettől lelke csíszolódik és tisztul. Mivel örökéletű szellemi lény, egy számára előkészített szellemi világban van az otthona, melyet szféráknak hivunk. Innen kell időszakonként lemerülnie a sűrű anyagi világba előbb, hogy megismerje, majd, hogy küzdjön meg vele és végül, hogy uralja. Ha már annyiszor lemerült, hogy kezd elege lenni belőle, keresni kezdi a kiutat.
Amikor már úgy érzi, hogy ez az anyagi világ semmit újat sem tud nyujtani számára, mert benne minden múlandó, még a lemerülő búvár élete is, rájön, hogy itt az anyagban semmi sem fogja vissza és köti, csupán a saját rövidlátása és téves hiedelmei. Ekkor lassan kinyitja léleklátó szemeit és rádöbben, hogy csak saját szabad akartán múlott, hogy annyi és annyi életen át a disznók vályújához kényszerült.
Ekkor már képes testvéreivel tudatosan felvenni a kapcsolatot, elfogadni segítségüket. Végre tisztán látja a szellemi dolgokat és tudatosul benne, hogy szerető atyja mindég is visszavárta, mert tudta, hogy tékozló fia egyszer visszatér megpróbálva és megtisztulva. Az is bizonyos volt számára, hogy ez a fiú már mindent megtapasztalt és soha nem lehet már őt elcsábítani az atyja házából."

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 07:01  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Szellemtani Közlemények előfizetés


Szerkesztői üzenetek.

Továbbra is kérjük Olvasóink hűségüket, és új előfizetők toborzását, hogy megjelentetés nehézségiben is lehetőség legyen a szellemi táplálék átnyújtására.
Továbbra is tartjuk magunkat kizárólag csak az önköltség felszámolásához, melyet elsősorban a folyamatosan emelkedő postaköltségek határoznak meg. Az előfizetési díj meghatározásában nagy segítségünkre van a nyomda segítő jó szándéka, ezért a személyes átvétel előfizetési díja nem változik. Bár a postai díjak meghaladják a kiküldés összegét, de úgy határoztunk, hogy a megjelenésünk 20. évében a különbözetet megpróbáljuk a néhány túlfizetésből fedezni.
Előfizetés:
Személyes átvétel: 1600.Ft
Postai kiküldésnél: 2600 Ft.
Egyes szám ára: 400 Ft.
A Szellemtani Közlemények továbbra is minden negyedév közepén jelenik meg a megszokott formában és terjedelemben. Kérjük és várjuk Olvasóink észrevételeit, javaslatait, hogy minél színesebb, sokoldalúbb tartalommal készíthessük folyóiratunkat, lelki épülésre, a szellemi ismeretek bővítésére.
Személyes előfizetés és átvétel az eddigi kapcsolatoknál lehetséges, vagy a mellékelt általános postai utalványon történik a megbízottunk alábbi címén: Kuklis Henrik, 1131 Budapest, Unoka u. 52. (T.: 320-1160.) A tévedések elkerülése érdekében kérjük a feladóvevényen a feladó nevének és pontos címének jól olvasható kitöltését.
Korábbi számaink olvashatók a www.spiritualitas.hu honlapon, a Szellemtani Közlemények archívumában. A korábbi számok kedvezményes áron átvehetők, ill. megrendelhetők a fenti címen, és az eddigi kapcsolatoknál. A 2012 és 2013 évfolyamonként: 1000 Ft; a 2007, 2008, 2009, 2010 és 2011 évfolyamonként 600 Ft., postai kiküldés esetén plusz annak a díja.
Minden kedves Olvasónknak áldott, szép Karácsonyt, és boldog, egészséges, lelkiekben is gazdag Újesztendőt kívánunk sok szeretettel:

a Szerkesztőbizottság


Saját megjegyzés:

A Közleményekben különleges anyagok olvashatók, melyek máshol nem találhatók, vagy nagyobb anyagok vannak feldolgozva kisebb érthető formában!

Lehetőség van átutalásra is, ebben az esetben kérek egy jelentkezést a karsay@vnet.hu
címemre, elküldöm a számlaszámom, és én Budapesten készpénzben befizetem, így a postaköltséget meg lehet spórolni, ami sajnos ma már jelentősebb összeg kisebb befizetéseknél is

Karsay István
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 06:42  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Most elkezdek egy Testetöltés sorozatot, kezdjük egy érdekes dologgal:

A testbeszületés előtti tudatlefedés
Részlet az 2000.11.14-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV.: A következő kérdésünk kapcsolható az eddigiekhez, és ez a feledékenység! De most nem az emberi agynak a feledékenysége, amiről már tudjuk, hogy csak az ember felejti el, de benn a lélekben, a szellemünkben elraktározódnak az ismeretek, és szükség esetén mindig előjönnek. Ezt bármelyikünk bizonyíthatja. Most arra a feledékenységre szeretnénk kérdezni, ami a tudatos, vagy elrendelt feledékenység, amikor a tapasztalatszerzés érdekében a földre jöttünkkor sok mindent letakar a Gondviselés. Nem elfelejtjük, csak le van fedve előttünk, a látszat, mintha elfeledtük volna, pedig hát pont az a cél, az eredetünkre való visszaemlékezés!
TSZ.: Jeleztem előzőleg, hogy örülnék ennek a témának, és örülök, hogy valóban fel-merült! A következőről van szó! Az, ami kis mértékben működik, az nagyobb mértékben is megtalálható, ha mindjárt más arccal is. Amit most kérdeztél, az a testbe születés előtti ún. tudatlefedés! A lefedés szó egy nagyon finom kifejezés, talán inkább úgy világítsuk most meg, hogy a gondolatok erők.
A tudás, amely gondolatok útján és segítségével keletkezik: erő. E¬zek az erők nem kerülhetnek abban a mértékükben, olyan képükben és arcukban az anyagi síkra amilyenek, mert nem lenne használható! A szellemi síkra átkerült, majd újra jelentkezett szellemi társaitok, hajdan közöttetek élt emberek úgy jelölték meg, hogy tudatkitágulásban van részük, sokkal több mindent tudnak és mindent áttekintenek egyetlen nagy, összefogott témában.
Ez a kettő nem fér meg sem erőben, sem előhívhatóságban, sem tartalomban, semmiben, mert annyira más erőkkel működik a Szellemi és az anyagi sík, pedig teljesen egy! De kü¬lönbséget kellett tenni a kettő között éppen azért, hogy olyan eredmények jöhessenek létre, olyan alakulások, változások, amelyek ezen a síkon csak ezekkel az erőkkel hozhatók össze, termelhetők ki, és emelhetők át a másik ol¬dalra!
Tehát az ún. lefedés, a tudatfátyol egy erőbeli különbséget jelent, annak a szellemnek a tudatával, aki testbe merül. Mert azzal, hogy az anyagba besu¬gárzik, - így szoktátok mondani, én is így említettem az imént - hogy a testbe merül, ill. a test merül őbelé, - de ez már egy másik kérdés lenne! - nem végezheti úgy, olyan körülmények között a feladatát, mert túlságosan más erőkön működik a szellem és az anyag, holott összeköttetésben vannak.
Tehát szükségszerű, hogy a szellem tudatának egy része olyan erőkkel legyen körbefogva, körbeburkolva, amely áthasonul az anyag rezgéseihez! Nyilvánvaló, hogy a földi agy, és az egész földi idegrendszer – az anyagi megjelenésén felül - egy félanyagi részt is képvisel. Ez az a bizonyos összekötő-rendszer a szellemi besugárzás tisztasága számára. Összeköttetések nélkül semmi sem működik, és hirtelenségek nincsenek ugrásszerűen, ezt is tudjátok!
A szellemi tudat, amely az anyagban végzi dolgait, és arra ráhatással van, az anyagi körülmények között alakít ki olyan tapasztalatokat és megélése¬ket, amelyre szüksége van, amíg anyagban van, és amíg anyaghoz kapcsolt, tehát még az éjszaka óráiban is! Ezeket az anyagi behatásokat nem lehetséges, hogy a maga részéről érezze! Ez a bizonyos, kissé erőbeli burkolat körbeveszi őt, és mégis sokkal több és nagyobb, mint az ún. földi tudatú kővetkeztetések, gondolatok, gondolkozások eredményei! Több, hiszen éppen ezzel tudja vezetni és befolyása alatt tartani, irányítani azt a földi testesülést, olyan földi eredmények elérésére, amelyet ki-tűzött eléje!
De amikor megszabadul az anyagtól, megszabadul ezektől az erőbeni lekötöttségektől, szinte robbanásszerűen visszanyeri azt a tudatfényét, amelyet e¬gyébként tartalmazott! Ez a tudatkitágulás. Tehát itt az ún. szellemi feledékeny¬ségnek is van egy megérthető része, mint ahogyan a ti földi életetekben a földi gondolkozás feledékenysége is energiakérdés, amelyet már annyiszor felpanaszoltatok, és amelyre nincsen állandóan szükség, hogy mindig előtérben legyen a teljes tudástartalom!
KV.: Megint olyan összefüggés sorozatot tártál fel, amit a szellemi megéléseinkben úgy is szoktunk nevezni, hogy a felszabadító önmunkálkodás. Amiket most elmondtál, tényleg nagyon sok előítélettől, félelemtől, mögöttes gondolattól szabadít fel bennünket, és könnyíti a továbblépést!
TSZ.: Szálanként tisztulnak a dolgok, amíg mind összefonódnak, összeállnak egyetlen hatalmas szövedékké! A teljes szövedéknek a kitisztogatása, kitisztítása e¬gyetlen emberélet alatt véghezvive oly nagyon ritka, hogy nem mondható az, hogy ez az általánosan megkívánt! A szálankénti, alapos, aprólékos kis kitisztogatások azok, amelyeket végez a testi ember, ha szellemi életet kíván élni, és felhasználja azokat az apróságokat, amelyekkel naggyá tehet, melyeket mi közvetítünk felétek!
KV.: Köszönöm!

UI:

Az Univerzum Spirituális Élete - A Kapoun-project
https://www.youtube.com/watch?v=IvkTDqlgmdQ&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.15. 08:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Teremtésünk titkai – Felvezetés

Minden bűn és bukás előtt csak tökétesen tiszta életprincípi¬um létezett, hogy szülje a „világosság gyermekeit” az elsődöket, biblikusan: az angyalokat, a paradicsomi szellemek viszont később abból az életprincípiumból származtak, amely a bukás után létesült engesztelő természet minden fázisán: az ellentéten, a kibékülésen, a lefokozódáson és a felemelkedésen végig ment. Az elsődök Istenhez, a paradicsomi szellemek pedig a Messiásokhoz voltak hasonlóak. Van tehát bizonyos különbözőség, de csak a lelki természet fluidikus állapota szerinti. /Szellem, erő, anyag XVI. fejezet./
Az ember a földön halhatatlan szelleme által Isten képe, lelke ál¬tal pedig a természet képe. A szellemi elem egyúttal a férfi, a lelki elem a női princípium, és a bensőleg egyesült duálszellemeknél: ez tökéletesség és egység. Asszonyok és férfiak, mindketten halhatatlan szellemek. Isten a teremtő és atya, a lelki elem az elfogadó és anya; itt a férfi és női princípium eggyé lett és bensőleg egyesült a duálszellemben. Az egyik feltételezi a másikat. Egyik sem lehet tökéletes a másik nélkül. Tehát a férfi és nő két szó fogalmi hátterében a teremtés miként¬jének nagy titka áll, amit a szellemvilág duálkérdésként tálalt számunkra.
Itt a földön a duálviszony lefokozódott tükörképét a házasságban találhatjuk fel, amely azonban majdnem egyénenként változik. Minél magasabbra fejlődött a szellem értelme és jósága, annál boldogabb lesz a házasélete, mert annál inkább fog hasonlítani a magasabb vilá-gok házaséletéhez. Szellemi érdekeknek kell uralkodniok, az igazi szeretetnek kell mértékadónak lennie, s az érzékiségnek csak annyi terének szabad maradnia, hogy a földi lét elviselhető legyen. Ez az ideális földi házasélet képe, amely néha-néha fordul elő nálatok - mondja Emánuel szellem.
Ez tehát az út, amely az emberi szellemre nézve is az elszakadt duállal való egyesülés felé vezet. Mert a paradicsomi szellemek (Adám-Evák) eredetileg szintén duálok voltak és így ők is telve van¬nak a vággyal, hogy elvesztett felüket megtalálhassák és vele egyesül¬hessenek.
A szellem, Istennek ez az önálló gondolata, nem csak az egyén erőközpontja, hanem birtoklója Isten első teremtő aktusával létreho¬zott életprincípiumnak, avagy életerőnek is. A szellem tehát két tényezőből áll: egy folytonos teremtőerővel felruházott isteni szikrá¬ból és az azt körbevevő életerőből, ami aztán egyéni lélekké fejlődik.
Amikor a szellem önállóan kezd működni, önmagából erőket sugá¬roz ki, ezzel érzelmi és értelmi szférát alkotva maga körül. Van tehát: a szellem, s az őt körülvevő lélek két szférája, amit ti itt asztrál és mentái rétegnek neveztek.
Amikor a szellem hatása még messzebbre terjed, akkor az akarat megnyilvánulásának rétege képződik körötte, azt ebben a világban éterinek mondva.
Mármost a szellemnek ez a sugárzása mindaddig tart, amíg a bukás következtébeni bűnök tömege, mint erő-anyag sűrűsödés a szellem bénultságát nem eredményezi.
Az egészen tiszta szellem egyszerű, az Isten iránti hálával telt sze¬retet fényburkában él. Mindazok a rétegek, amelyek a bukás utáni tevékenysége révén keletkeznek, már az ő munkálkodásának követ¬kezményei, érzelmi, értelmi, akarati lényének kivetítődései, vagyis az aurája. Ez arra is szolgál, hogy a szellemet és a szellem lelki testeit megvédje külső szellemi, lelki és fluidáris betolakodások ellen. Ez mint rugalmas ellenálló közeg, védi az értelmi és az érzelmi réteget a maga munkálkodásában, és gátul szolgál fluidáris behatások, ártó gondolatok és érzésekkel szemben.
Ez az erőburok, az aura tehát olyan szerepet tölt be a lélekkel szemben, mint a test külső bőre, az epidermis, a testtel szemben. Védi a test bensőjében zajló folyamatokat a külső hatások ellen.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Teremtésünk titkai
A teremtett szellemek jellemzője a kettősség
A szellemi tanítás nem e világból való tudás
HANG - Beavatásokról, egyházakról
Angyali bölcsességek
Rákóczi huszárja
Mi lenne ha Jézus napjainkban születne meg


https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhdILWLOMETK2rzX_8Q
Zita médium közlése – „Mindenek szabadok énnékem” – Letöltés a tárolóból

https://data.hu/get/11518799/SBK_Hirlevel_165.doc
Karsay István - 2018.novemberi szellemtani hírlevél

https://www.youtube.com/watch?v=idCPsw2VkiQ
Pap Gábor – A kötelező iskolai oktatás célja (Előadásrészlet)

https://www.youtube.com/watch?v=E9MNnv8uVoM
Pap Gábor – Hamvas „elvtársról” – Rövid előadásrészlet

https://www.youtube.com/watch?v=X1lO0oqQ9Ns
Találkozás Ericsbergben – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=yg9Zqg0Evn8&t=62s
Nefelejcs – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.14. 07:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A gondolat teremtő erejéről
Részlet az 2002.01.08-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; VSZ = vezetőszellem

KV.: Köszönöm szépen! Következő kérdésünk az lenne, hogy a gondolat teremtőerő. Ezt már nagyon sokszor megbeszéltük, és valóban tudjuk, hogy a gondolataink minősége sze¬rint tudjuk megteremteni a történéseket, tehát amit gondolunk, az megvalósul a gya¬korlatban. Azért gondolunk valamire, mert a megvalósulás már közel van, hiszen sok¬szor tanítottátok azt, hogy a történések ott vannak, azok is mindig a jelen időben vannak! Tehát azért gondolunk valamire, mert már közel van az a történés, az ránk sugárzik, an¬nak az előrezgéseit megértjük, vagy pedig valóban mi hozzuk létre azt a valamit a gon¬dolatainkkal, és ez által történik aztán meg? Ezért például, ha valamitől félünk, az meg is valósul, nagyon sokszor évek múlva, amikor az, aki félt attól a valamitől, az már nincs is a fizikai síkon!
VSZ.: Ez független a személytől! A következőről van szó! Tudjátok, hogy már min¬den van, minden létezik, hiszen erről értesítésetek van, hogy nincs semmi, ami megte¬remteni való, nincsen, ami létesíteni való valójában, mert az minden megvan! Még ha a számotokra nem is látható és nem létezik! De ugyanakkor, most csak egy embert vegyünk! Ne azt, hogy ő valamitől fél, és az másik számára valósul meg, hanem csak egyetlen em¬beréleten keresztül vizsgáljuk meg ezt a kérdést!
Úgy érkezik le a Földre, hogy tudatában van annak a lehetőségnek, annak a "min¬dennek", amit áttekintett, és amire azt mondta, hogy igen, áthelyezkedem, és megpró¬bálom megvalósítani! Megtestesül, és a testi valójában itt van az a "minden", ami a számára lehető, amit a születése előtt lelki állapotában látott és tud. De amit nem tud, a testi valójában nem tudja, ugyanakkor van ennek a szellemi résznek egy olyan kisugárzása, ami igenis, mint egy homá¬lyos tükörkép, mint egy homályos tudat itt is jelen van!
A fizikai való¬jában nem az van, hogy az én számomra ez van megteremtve, tehát ezt nekem végre kell hajtanom, énnekem úgy kell gondolkoznom, úgy kell éreznem, úgy kell cselekednem, hogy ezt végrehajtsam! Szó sincs róla, nincsen végzetszerűség, és ezt ti is nagyon jól tud¬játok! Választási lehetőségek vannak ebből az egész tárházból, ami sokkal hatalmasabb és nagyobb, mint amiről elképzelés útján fogalmatok lehetne! Annyi mindenből vá¬laszthattok, nemcsak a jó meg a rossz mindenféle állapotából, és mindenféle árnya¬latából, de mindenféle időbeli eltolódással is nagyon sok lehetőség van!
Tehát ak¬kor, amikor úgy érzitek, hogy a számotokra valami nyugtalanító, vagy éppen valami jó, valami terv, megvalósítani való van, akkor valóban közel van hozzátok! Bennetek van, rátok sugárzik, lelkileg-szellemileg tud-játok, csak fizikailag merült feledésbe, ami¬ről már annyi szó esett. Ez a feledés nem száz szá-zalékos soha! Megértések, gon¬dolatok, hirtelen felvillanások tájékoztatnak arról, hogy valami van bennetek, valami van körülöttetek, amit tehettek, vagy amit elkerülni akartok!
Az adott inkarnációjában a fizikai ember, a gondolkodásával, az érzéseivel... és itt most hozzáteszek valamit! Az éppen lévő "aki vagy"-ságával, kívülről tudjátok már, hogy ez mit jelent! A lényét jelenti, azt a lény állapotát, amelynek ő a fizikai kifejezője, ami őhozzá átsugárzik. A lényének a félelmeit, gondolatait, minden egyebet a kö¬ré rendezi, amit választ, de nem végzetszerűség, amit vá¬laszt. Olyan gondolatokkal foglalkozik, olyan érzésekkel van eltelve, úgy uralkodik, vagy nem uralkodik rajta, amilyen az ő lényének az éppen esedékes erőnléte, világos-sága! Azért, mert abból az óriási rendszerből, ami, mielőtt leérkezett a Földre, abból nagyon sok mindent választhat, nemcsak egyet!
Nincsen végzetszerű elrendeltség, hogy neki ilyennek, olyannak kell lennie, hanem amit kidolgoz, amire ki tudta építe¬ni magát, ebből a sok lehetőségből azt választja, és a sok gondolat, a sok érzés teremtőerőivel lehívja magához azt, ami az ő számára igenis létezik, de a létezőből ő a földi síkjára, a földi létezéséhez ezt hozzávonzza, és az ott megjelenik és megva¬lósul!


UI:

LENYŰGÖZŐ FELFEDEZÉS A RÁK VALÓDI OKÁRÓL: MEGGYÓGYULHAT A BETEG, HA MEGÉRTI BETEGSÉGE OKÁT
http://www.jotemak.club/emberi-dolgok/lenyugozo-felfedezes-a-rak-valodi-okarol-meggyogyulhat-a-beteg-ha-megerti-betegsege-okat/?fbclid=IwAR1_CSmO-bRaaTallFVnpnf9wmAGV6W_azgxrsZ1GIwUAkOlHMfD6i0a-H8
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.13. 08:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
2018.novemberi szellemtani hírlevél
https://data.hu/get/11518799/SBK_Hirlevel_165.doc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.12. 08:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Részlet Felcser Lászlóné „Krisztus mindenek felett” című kötetéből

27 - Értsétek meg, hogy az anyag az Ellentét eszköze

Az én közelségem nem terhet rak rátok, hanem inkább leveszi rólatok a ti terheteket is! Igyekezzetek ezt a tőlem jövő erőt felfogni, hogy szabadulhassatok minden tehertől, ami nehézzé teszi életeteket! Igen, az anyag a világnak a kincse azzal csábít mindenféleképpen! Elhiteti az emberekkel, hogy csak az anyaggal érhetnek célt! Az anyag táplálja a testet, az anyag ad erőt a munkához, az anyag viszi előre az életet. Minden téren és vonatkozásban az anyag az ura a mindenségnek, nélküle nincs semmi, ezért kell az anyagot mindenekfelett előnyben részesíteni.
Nem veszik észre, hogy miként sorvad így el a lélek és lesz tehetetlen bábbá az anyagias nézőpont szerint. Ne fájjon hát nektek, ha az anyagi javakban szűkölködnötök kell! Ez csak jó lehet számotokra, sőt örüljetek ennek és értsétek meg, hogy az anyag az Ellentét eszköze, abban van ereje, de megkötözöttsége is! Csak addig tud hatni, ameddig ti is meg vagytok kötözve az anyagi kincsek bűvöletétől!
Engedjétek, hogy a Szellem diadalmaskodjék bennetek! (A Szellem ereje!) És így az anyag elveszítse csábító erejét felettetek! Tehát ne legyen fontos! Nem értitek világosan az anyag mibenlétét? Ez természetes is, hiszen benne álltok az anyagban, nem láthattok keresztül rajta! De én, aki meggyőztem a világot, ismerem az anyag mibenlétét, én tudom az utat, ami titeket is kiszabadíthat az anyag terhe alól!
Tehát hallgassatok rám, kérjétek irányításomat és kövessétek! Az én vezetésemmel megszabadultok a rettegéstől, amit az anyag szeretete belétek olt! Tehát ne féljetek semmitől, ami számotokra most nehézséget jelenthetne. Legyetek hittel telve Irántam, de ne higgyetek, hogy vaktában rám bízzátok dolgaitokat, hogy én végezzem el azt helyettetek! Hitetek legyen mindig éber, indulásra készen, hogyha szólok, azonnal tegyétek akaratomat.
Mostani üzenetem fő gondolata: A szolgálatra kész engedelmes szív legnagyobb áldása. A szív az élet mozgatója, ahol megáll a szív, ott kialszik az élet. Ha a szív valakihez kapcsolódik, annak az életét éli ő maga is! Aki szívét hozzám kapcsolja, annak én leszek életadó, életformáló Ura! De ha kisiklik irányításom alól, akkor szomorúan, gazdátlanul keres magának új gazdát, de nem talál olyat, mint én! Nem tud megnyugodni, amíg újra hozzám nem szegődik!
Mi lehet az oka annak, ha valaki tőlem eltéved? Semmi más, csak az engedetlenség! Tehát értsétek meg, hogy az engedelmes szív legnagyobb ajándéka az, hogy soha nem tévelyedik el, nem kerül idegen hatalom alá, hogy az kizsákmányolja erejét, megsebesítse, és mint tehetetlen, hasznavehetetlen beteget, eldobja magától! Mert neki csak a haszon számít, amit munkátok jelent, de ti magatok nem értek semmit előtte!
Ha én kívánok tőletek engedelmességet, azért teszem, mert az engedelmesség köt össze benneteket és tesz örököseimmé, gyermekeimmé! Igyekezzetek engedelmességetek által mindig hozzám kapcsolódni, hogy megmaradhassatok házamban, boldog gyermekeimnek! Kérjétek az engedelmesség kegyelmét, hogy engedelmesek lehessetek! Ámen.
*****
28 - A szeretet, amikor ad, ugyanakkor saját maga is növekszik.

Figyelek rátok, amint most is észrevehettétek! Én már készenlétben várok a ti közeledéstekre, és örömmel szólok, amikor ti hívtok! Így van ez minden igaz szeretet kapcsolatnál, hogy amikor az egyik szívben felébred a szeretet, a másik megérzi, és szívében felel a szeretet kiáradására, hogy ez az egymás felé áradó érzés összehozza a lélek kincseit, kicserélje értékeiket, ami által mind a kettő meggazdagszik.
A szeretet, amikor ad, ugyanakkor saját maga is növekszik. Ezért lehetséges az, hogy a szeretet soha el nem fogyatkozik, hanem mindig gyarapszik. Hogy a kapott és adott szeretet egymást erősítik, gazdagítják! Gyakoroljátok magatokat ebben, hogy gyarapodjatok a szeretetben, a szeretet kiárasztása és befogadása által. Még azt is értsétek meg ebből, hogy a szeretet nincs a fizikai jelenléthez kötve, hanem áthat a távolságokon, messzeségeken, legyőzi annak nehézségeit, és ragyogva terjeszkedik tovább!
Legyetek a szeretetnek terjesztői, továbbadói! Ezért lehetséges a szeretetet megőrizni, megsokasítani, megerősíteni a messzeségeken át és nemcsak e földön lakók között, de a távolabb eső, most alakuló világokon élők között is meglehet ez a lelki kiáradás! Igen, a szeretet elindul és visszatér, szívből szívbe, de sohasem üresen, hanem megerősödve vagy legyengülve aszerint, amint fogadták, vagy elvetették!
Legyetek ti mindenkor örömmel befogadói a szeretetnek és továbbadói! Még azt fűzöm hozzá mindezekhez, hogy a magatok kapott és adott szeretetét kapcsoljátok bele az én atyai szívembe, hogy én áttisztítsam, megerősítsem, meggazdagítsam, mindenképpen megáldhassam. Ámen.


Szemlézte: Bíró László
https://www.youtube.com/watch?v=DTE5k6Wj5HU
Pap Gábor_A Szent Korona működése
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.11. 09:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Lorber Jakab: János Nagyevangéliuma részlet

Az ötödik és hatodik teremtési nap. A Föld, valamint az ember természetes keletkezése. A sok tudás káros volta, az Isten országa keresésének üdvössége.
1. (Az Úr) „De hogy eziránt többé ne kérdezzetek, hogy hogyan áll a dolog az ötödik és hatodik teremtési nappal, azért röviden mondom, hogy az egész állatvilág, végül maga az ember későbbi megteremtése nem jelent mást, mint mindannak teljes megelevenedését és biztos realizálását, amit az ember természeti részében magába foglal.
2. Tengere és vize élettel telik meg. Az ember már tisztán isteni – nem teremtett – világosságában felismeri és meglátja a teremtő eszmék és formák mérhetetlen bőségét és végtelenül változatos gazdagságát, és ilyen módon tudatára jut tisztán isteni származásának. És az első ember teremtéséről szóló elbeszélés azt ábrázolja, hogy válik ő tökéletes emberré, vagyis miképpen nyeri el a teljes istengyermekséget.
3. Szívedben egészen titkon persze ezt kérdezed: „Jó jó. Ez egészen helyes, bölcs és nagyon szép ugyan, és senki sem vonhatja kétségbe, hogy teljesen igaz. De hát akkor hogyan keletkezett ez a Föld, amely csak nem lehetett öröktől fogva olyan, amilyen most? Hogyan nőtte be a fű, a növény, a bokor és mindenféle fajta fa? Hogyan keletkeztek az állatok és mikor?
4. És hogyan lett az ember e Föld polgára? Valóban csak egy emberpár teremtetett – ahogyan Genezis mondja – vagy mindjárt sok különféle színű, alakú és jellemű ember került a Földre?”
5. E nem kifogásolható kérdésre nem mondhatok egyebet, mint amit már mondtam. Vagyis, ha az angyalok bölcsességének birtokában vagy, akkor a tisztán szellemi értelemből a természetszerűségbe visszamenő megfelelésben hajszálpontosan megtalálod az egész természetes teremtést is abban, amit Mózes Genezisében mond, és úgy fogod találni, hogy a természetes teremtés – jóllehet nagy terjedelmű időszakokban – szinte ugyanabban a sorrendben következik egymás után, amint a Genezis elmondja és az első emberpár keletkezése is majdnem ugyanabba az időbe esik, és megpróbáltatása, végül szaporodása is – megfelelő képekbe burkolt kevés kivétellel – ugyanazon rendben következik, amint a Genezis elmondja.
6. De ahogyan mondtam, az angyalok bölcsessége nélkül ezt nem találod meg, ha annyi bölcsességgel rendelkeznél is, mint a Földnek minden bölcse együttvéve, akik erről a pontról is már a legkülönfélébb felfogásokat és véleményeket nyilvánították.
7. Az ilyen tudomány nem is válik a világon senkinek sem különös hasznára, mert az ember szíve a sok tudással tulajdonképpen ritkán vagy egyáltalában nem javul, hanem igen gyakran még rosszabb lesz. Mert a sokat tudó nem ritkán büszke lesz és gőgös, aztán elérhetetlennek vélt magaslatáról kevélyen tekint le testvéreire, mint a keselyű a verebekre és apró madarakra, mintha ezek csak azért volnának, hogy őket megfogja és gyenge húsukat megegye.
8. Szívedben mindenekelőtt Isten országát és annak igazságát keresd, a többivel keveset törődj, mert mindazt az angyalok bölcsességével együtt máról – holnapra megkaphatod. Úgy vélem, megértettél?”

UI:
http://www.jezusatyank.hu/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.10. 11:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A sötét erők sokszor szellemileg hasznos
munkát végeznek

Részlet a „Levelezésem” ciklusból.
M. levelében közli, hogy volt egy kis balesete: „Most éppen egy újabb baleset következményeit viselem, egy polc ráesett a lábamra és két lábujjam eltört. Az biztos, hogy akkor abban a pillanatban átértékeltem a csillagos éggel és a fájdalommal kapcsolatos összes eddigi gondolatomat. ;-) A kérdésem az, szerinted, hogy lehet megkülönböztetni a változással járó jeleket a sötét erők munkálkodásától, vagy a kettő összefügg?”

Válasz: Szia M.!
Nagyon sajnálom a balesetedet és minél hamarabbi gyógyulást kívánok Neked.
A sátáni erők kordában vannak tartva a fényerők által. A fényerők rezgésszintjüknél fogva kizárólag magas rendű szeretet-munkát végezhetnek, ezért a fejlődésünkhöz szükséges ugymond “piszkos” munkát kénytelenek a sötét erőkkel elvégeztetni. Ezt úgy kell érteni, hogy tökéletes kontrollal képesek bizonyos hozzáférési “zsilipeket” megnyitni-elzárni tetszés szerint.
Úgy képzeld el mint a földművest, aki az árkolt vizet terelgeti egyik ágyástól vagy sortól a másikig. Így az emberiséghez precízen eljuttatják azt a megpróbáló gonosz vagy negatív erőt, amire éppen szüksége van. Ezek is szellemi erők, melyek sugallatokkal, megszállással elvégzik a nekik megengedett, “őket szórakoztató” munkát. Annyira precízen dolgoznak a fény erői, hogy képesek akár ez egész emberiség minden tagjához elvezetni a számára éppen szükséges “kisördögöt”, hogy megkísértse, megkínozza és alaposan próbára tegye.
Gondold meg, hogy a hetedik szférás védő szellemeink és a felsőbb énünk kauzális testben élnek és az ő síkjukon még a rossz fogalma sincs meg, legfeljebb a jó és a szeretet hiányát érzékelik, tehát a próbatételeinket nem ők végzik, hanem azok tudtán kívül felhasználják a sötét erők képviselőit.
A változások minden embert megpróbálnak, főleg azokat, akiknél a legkisebb remény is megvan ahhoz, hogy megváltozzon, azaz megváltsa önmagát. A felemelkedésnek és üdvözülésnek nagyon komoly ára van, azt nem adják ingyen. Ehhez nemcsak jó értelemben megváltozni kell, hanem bizonyítani is. Erre valók a próbatételek, a megpróbáltatások. Ha belelátnánk abba a hihetetlenül bonyolult és magasztos szellemi munkába, melyet a Szentlélek erői érettünk tesznek szakadatlanul, le kellene buruljunk előttük és hálát adjunk Istennek és Jézus Urunknak, hogy ezeket az erőket segítségünkre bocsátotta.
Írtam, hogy a Kryon tanítások nekem nem jöttek be.. Most, hogy olvasom az anyagot, amit küldtél, gondoltam hozzáfűzök egy rövidke megjegyzést. A szöveg tetemes része üres hablatyolás. Össze-vissza kevert izmusokból kevert frázisok “terminus technicus-okkal” megspékelve.
Az “Isten lehellete” kifejezéssel például a Brahmanizmus pulzáló fizikai univerzumáról beszél, amelyet Isten ciklikusan kilehel és visszaszív. Ez is félrevezetés, mert a fizikai univerzum nem Isten, hanem a mi teremtésünk, hiszen Isten, a tökéletes, csak tökéleteset tud teremteni. Nyilvánvaló, hogy amit bukásunk folyamán botorul megteremtettünk, - a káoszt, melyet Isten akaratából a hozzá hűségesek számunkra rendbe tettek, - azt a fejlődésünk folyamán a szellemesítéssel meg is fogjuk szüntetni.
Ahogyan emelkedünk a fejlődés folyamán dimenzióról-dimenzióra, úgy teszünk mindenütt rendet magunk után és szép lassan oldódik fel és zsugorodik össze fizikai univerzumunk. Egyelőre még expanzióban vagyunk.
Dobálóznak Kryonék a szavakkal és fogalmakkal. Úgy beszél az u.n. Vagus idegről és annak fontosságáról érzelmi fejlődésünkben, mintha nem tudná, hogy az érzelmek kizárókag az asztrál testhez tartoznak és minden többi éteri és idegi szerv csak eszköz, mely segítségével a lélek megnyilvánulhat az anyagban.
A továbbiakat már nem részlezem, csak annyit, hogy úgy beszél Kryon azokhoz, akik hallgatják, vagy olvassák az üzeneteket, mintha valamennyien kivételesek, kiválasztottak lennének. Szinte sátánian hízelgő, édesgető stílusban beszél a közléseiben. Természetes, hogy a magyarságtól sem sajnálja a behízelgő szavakat. Ha Kryon és a szellemi gárdája olyan fejlett és magasrangú szellemiségek, miért kell aggódjanak és izguljanak miattunk, miért kell drukkoljanak nekünk?
Az a legmegtévesztőbb az egészben, hogy a szöveg legnagyobb része számomra is elfogadható igazság, de, ha kritikus szemmel olvasod, hamar rájösz, hogy kilóg a lóláb. Még sok mindent mondhatnék, ha lett volna türelmem az egész anyagot kielemezni, de gondolom ennyi is elég. Remélem nem ábrándítottalak ki.
Gyógyulj meg!

szemlézte: Bíró László

https://www.youtube.com/watch?v=eECLx_D6sEY&index=7&list=RDlY7sXKGZl2w
Illényi Katica – Puccini_O mio babbino caro - Előadja thereminen
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.08. 07:58  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Hogyan imádkozzunk? – Szellemi tanítás - Felvezetés

Imádkozva dolgozzál és dolgozva imádkozzál! Annak ellenére, hogy most az utolsó idők legutolsó perceiben nagyon sokan vannak, akik hitetlenek és nem imádkoznak, azért még vannak olyanok is, akik ezt megteszik. A baj csak az, hogy az imádkozó emberi lelkeknek nagy többsége nem imádkozik helyesen, így aztán imájuknak nem is lesz megfelelő hatása.
Először is az ember imája előtt összeszedettségre van szükség. Másodsorban évei során meg kellett volna tanulnia, hogy magát, vagyis érzés- és gondolatvilágát hogyan ürítse ki. Mert fontos és szükséges, hogy ima közben gondolatai ne csapongjanak, és egy pontra legyen képes koncentrálni. Ugyanis, ha az ima közben, akárcsak egy pillanatra vagy annak töredékére is emberies gondolatok fordulnak meg a gondolatvilágában, ezek máris elterelik a gondolatait attól a körtől, amelyet imának nevezhetünk. Tehát ezért szükséges az egy pontba való koncentrálás.
Továbbá szükséges, hogy a külvilágról olyan mértékekig feledkezzen meg, hogy ezek a kívülről jövő hullámzások nem annyira gondolatvilágát, mint inkább az érzésvilágát ne befolyásolják, és ne hassák át. Vagyis, mind az érzés, mind a gondolatvilág kész legyen arra, hogy a teremtő Istennel érzésben és gondolatban erői révén, az erők világában összekapcsolódhasson, mivel a fizikai távolság hihetetlenül nagy a teremtő Isten és a bukott emberi teremtmények között. A felfelé irányuló mozgó erőkbe kell feltétlenül belekapcsolódnia, és különböző erőrétegeken kell az imádkozó ember érzéseinek és gondolatainak áthatolniuk ahhoz, hogy Isten trónjához, Isten zsámolyához elérkezhessen.
Tulajdonképpen még az ima előtt át kellene gondolnia, hogy miről akar az őt teremtő és szerető Istennel elbeszélgetni. Ennek, egy olyan beszélgetésnek kellene lennie, amely elismeri Isten egyedülvalóságát és hatalmát minden teremtmény, és az egész világmindenség felett. Az ima előtt éreznie kell az embernek a maga kicsinységét és jelentéktelenségét a teremtő Istenhez viszonyítva, ugyanis a legtöbb ember tartja magát valakinek Istennel, a teremtővel szemben is.
A másik helytelenség az, hogy sok esetben, helytelenül azért fordul a teremtő Istenhez, mert nem tudja elfogadni azt, ami számára a teremtő Isten akaratából lenyújtatott; legyenek azok körülmények vagy a körülményekben rejlő nehézségek. Sőt legtöbb esetben Istent okolja azért, ami őt a földi világban érte, olyan dolgokért, amelyek nem Istentől valók, és nem Isten akaratából történtek vele..
Az Istennel való beszélgetésnek, az imának az ember teljes, őszinte kitárulkozásából kellene fakadnia úgy, hogy ne titkolózzon, hanem minden érzését és gondolatát őszintén tárja Isten felé. Tehát amikor imádkozik, akkor tulajdonképpen elsősorban azt kellene kérnie, hogy a teremtő Isten adjon neki erőt arra nézve, hogy bűneivel képes legyen felvenni a harcot, a küzdelmet, és ebből a harcból és küzdelemből ne vesztesen, hanem győztesen kerüljön ki.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Hogyan imádkozzunk? – Szellemi tanítás
Az imádság erői
A szellemi munkálkodásról
HANG - A helyes szeretetről
Amit senki nem vehet el tőled
Éjszaka Lőcsén
Székelyek címere

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=b8CiGxqWZU0
Pap Gábor_A törvény útján az ingyenkegyelemig

https://www.youtube.com/watch?v=HP-OegNLEv8
Kiáltó szó a pusztában – Az IGAZSÁGBAN nem létezhet parancsolat

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhdIKb156GEHz4R_gXw
Zita médium közlése – A fügefa példázatáról –Letöltés a tárolóból

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhdFWQiEMl0_42HmLPA
Sziddhartra – Hangoskönyv – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=VEqJtfzScfs
Szerelmes regény – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=tI43P_RkI44
Esze veszett szerelem – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.06. 11:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Lorber Jakab: János Nagyevangéliuma részlet

A katasztrófák sem isteni büntetések, hanem könnyelmű, vagy rosszakaratú emberek értelmetlen, tudatlan és visszás cselekvési módjának következményei. Erre szolgáló példák.
1. Az Úr: Az isteni bölcsesség kellemetlenné is válhat, ha művelt, vagy legalábbis félig érett emberek könnyelműen, vagy rosszakaratúlag az isteni rendnek ellenszegülnek! S ekkor megjelenik Isten szeretetével, Aki nagy türelmében mindig megtalálja azt az alkalmas eszközt, amelyek az emberek visszás törekvését meggátolják, és a helyes útra térítik, ami által az emberiséggel való végcélja mégis be kell, hogy következzék, amely nélkül az ember Istent mindenható, s erre kényszerítő bosszúja által az ember csak géphez hasonló volna.
2. Azonban ezek az eszközök sem t tekinthetők az isteni harag következményének, hanem csupán az emberek visszás cselekvési módja következményének. A világnak és a természetnek is megvannak az Istentől adott szükséges és változhatatlan törvényei éspedig annak megfelelő rendje szerint. Ugyanezek a törvények szabják meg az ember formáját testi lényük szerint. Ha az ember valamiképpen a rend ellen akar lázadni, és az egész világot átformálni, nem fogja őt ezért az Isten önkényes haragja megbüntetni, hanem a megsértett szigorú és fixírozott isteni rend, amelyeket minden dologban elhelyezett, s amelyeknek olyanoknak kell lenniük, amilyenek.
3. Erre te most azt kérdezed magadban, hogy a vízözön is az emberek visszás cselekvési módjának természetes és szükségszerű következménye volt-e? És Én ezt mondom neked: igenis az volt! Több mint száz látnokot és küldöttet támasztottam és a népeket természet- és Istenellenes cselekedeteitől óva intettem és több mint száz éven át a belőlük keletkező rettenetes testi és lelki következményekre figyelmeztettem. De az ő gonosz könnyelműségük odáig terjedt, hogy küldötteimet vakságukban nemcsak kigúnyolták, hanem közülük sokakat meg is öltek, s így Velem valósággal felvették a küzdelmet! És Én mégsem lobbantam haragra és bosszúra, hanem engedtem őket cselekedni, és hogy cselekedeteik szomorú következménye beteljesedjék, és hogy lássák, hogy esztelenségük és tudatlanságuk következménye, s így maguk az okai mindennek, és hogy a nagy természetből és az isteni rendből nem lehet azt csinálni, amit vakságukban kigondoltak.
4. Például teljesen szabadon tőled függ, hogy arra a tőlünk délfelé fekvő és ötszáz embermagasságú sziklára felmássz, és onnan csupán kedvtelésből fejest ugorj. A testek szükségszerű nehézkedési törvénye alapján ez a kedvtelésed életedbe kerülne. Kérdezd meg tehát önmagadtól, hogy ez a halál téged az Én bosszúm, vagy haragom következtében ért-e?
5. Arra kelet felé egy magas hegyláncot látsz, amely sűrű erdőkkel van tele. Menj oda tízszer-százezer emberrel és gyújtsd meg és égesd el az összes erdőt, amely után a hegyek egészen kopáron fognak állni. Mi lesz ennek a következménye? Lásd, ez a sok tétlenné és meztelenné lett természeti szellem szabad levegőben dühöngeni és tombolni kezd. Folytonos zivatarok, borzalmas felhőszakadások és szüntelen jégeső fog pusztítani az egész környéken, s mindez egészen természetes következménye annak az erdőgyújtogatási cselekedetnek. Mondd, ebből is Isten haragja és bosszúja világlik-e ki?
6. És ha tízszer-százezer embernek az volna a komoly törekvése, hogy hegyeket hordjanak le és tengereket töltsenek ki, és a legterjedelmesebb területeken hadiutakat készítsenek, hogy annál könnyebben vezethessenek háborúkat, ha az emberek egész hegyláncolatokat többnapi járóföld hosszúságban, és négy-ötszáz embermagasságban leásnának, vagy két-háromszáz ember mélységű árkokat a hegyek körül, s ezáltal megnyitnák a föld belső vízzsilipjeit, úgy hegyek süllyednének bele a kiürült nagy víztartályokba, és a víz annyira felemelkednék, hogy az egész Ázsiában a legmagasabb hegycsúcsai felett, mintegy tenger hullámzani kezdene! A vízözön idejében az történt, hogy ennél a nagy hegypusztításnál több százezerszer-százezer hold erőteljes erdő is elpusztult, amely alkalommal megszámlálhatatlan miriád föld és természeti szellem – akik azelőtt a legszebb és a legbujább vegetációk között éltek – most egyszerre felszabadultak és tétlenné lettek! Most azt kérdezem tőled, hogy a levegő régióiban ezek milyen zűrzavart kezdenének előidézni? Milyen viharok és mennyi felhőszakadás, mennyi jégeső és a villámoknak milyen óriási mennyisége hullana több, mint negyven napon át a felhőkből a földre és micsoda óriási tömegek emelkednének egész Ázsia fölé, s mindaz természetes okoknál fogva! Mondd, az megint Isten haragjának, vagy kiengesztelhetetlen bosszújának a következménye-e?
7. Mózes ezt a históriát éppen úgy, mint más egyebet az akkor szokásos írásmódon, azaz képekben írta meg, amelyben az isteni szellem befolyása által mindig az Én gondviselésemet emelte ki, de ezeket csupán a valódi és igaz jelképezés útján lehet megérteni.
8. S vajon Isten ezért a harag, vagy bosszú Istene, hogyha te, vagy sokan az Ő nagy kinyilatkoztatásait még soha nem értették meg?

UI:

Drábik János: Hogyan "gyártják" a pénzt, a banki csalás leleplezése

https://www.youtube.com/watch?v=BsJW3JWokzw
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.05. 09:30  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Részlet Felcser Lászlóné „Krisztus mindenek felett” című kötetéből

23 - Legyen meg a Te akaratod!

Hajnali közlés: Legyen meg a Te akaratod! Ez legyen egyetlen kérésetek, mert ha a magatok akaratát, kívánságát, vágyát viszitek véghez - még úgy is, ha azt forma szerint tőlem kéritek - , olyan terhetek kapcsoltok hozzá, amit nem tudtok feldolgozni. Amit én, a magam akaratából adok, amihez nem járul hozzá a ti téves kívánságotok, annak én magamra vállalom a terhét, felelősségét és tireátok csak az áldása jut! Boldog örömmel kérjétek mindenkor, hogy mindenben legyen meg az én akaratom!
A ti gondotok csupán az engedelmesség legyen, hogy akaratomat felismerjétek és teljesítsétek az én örömömre, a ti javatokra, hogy valóban eljöhessen hozzátok az én az országom! Ámen.
*****
24 - Én vezetlek mindnyájatokat, akik reám figyelnek!

Én vezetlek mindnyájatokat, akik reám figyelnek! Sőt azokat is, akik öntudatlanul követik intésemet és nem állanak ellene emberi okoskodással! A gyermeki lelkek azok, akik öntudatlanul meghallják és követik szavamat. Ezek inkább megérzik, mint megértik vezetésemet, és tisztábban felfogják szívükkel, mint akik értelmükkel kutatják igazságaimat!
Ha csak lehet, legyetek ilyen tisztán néző gyermekek, akkor könnyen eligazodtok az úton, mert szívetek hangja erősebb az értelemnél! Én a ti szíveteket keresem! Először azon keresztül akarok hozzátok férni, csak amikor ezen az úton nem érek célt, akkor szólok az értelmeteken át! Ez azonban nehéz, mert az emberi elme nagyon szeret okoskodni, azt hiszi, hogy nem méltó hozzá az én vezetésem, hanem a maga elbizakodásában félreállít, és csak későn eszmél rá, hogy a tudomány nélkülem értelmetlenség! Aki ezen az úton jár, sok időt, erőt elpocsékol. Tehát éljetek előttem örvendező szívvel, hogy kaphassátok az én erőimet gyermeki szeretetek jutalmául!
Aki ennek a hatása alatt él, az előtt minden értelmes lesz, annak megszűnik a nehéz, gyötrelmes elhordozása a földi terheknek, mert minden én veszek át életében és kiigazítom, amit nehézzé tett eddigi tévelygésével! De türelemmel kell hordoznia szabadításom idejéig! Én mindenkihez elérkezem, akik erre a szabadításra várnak, készséges szívvel, kitartó kéréssel, hűséges vágyakozással! Ámen.
******
25 – Ne háborogjon a ti szívetek mindenféle földi kicsinyes gyarlóságon!

Nyugodjatok meg, ne háborogjon a ti szívetek mindenféle földi kicsinyes gyarlóságon! Ha megütköztök benne, arról tesztek tanúságot, hogy nem tudtok felemelkedni belőle! Megsértődtök, a magatok gyengeségét simogatjátok, becézitek ahelyett, hogy elnéző határozottsággal túltennétek magatokat, és nem engednétek még csak érinteni sem lelketek békéjét!
Olyan dolgokon rágódtok, ami szót sem érdemel! Ha ilyen kicsinyeskedő, szűkkeblű lények vagytok, hogyan akartok velem haladni? Rázzátok le a felfelé emelkedést gátló apró nehézségeket! Ha a sas azon sírna, hogy szárnyát a levegő akadályozza, hogyan tudna a magasba emelkedni? Hiszen éppen a levegő segíti felfelé, abban kap támaszt, hogy a kellő küzdéssel legyőzze az akadálynak látszó levegőt. Így ti is küzdjetek meg minden nehézséggel, hogy éppen azok által emelkedni tudjatok a földi terhektől! Ugyanannak a tehernek megharcolásával a jó érdekében!
Tehát, ha bármilyen nehézséggel találkoztok, értsétek meg, hogy csakis annak a tehernek megharcolásával, annak jó feldolgozása biztosítja előrehaladástokat, de sohasem a tehetetlenkedő, nehézségek előtt megtorpanó csüggedés! Valóban nehéz az élet most! De mindent meg kell oldani jól, hogy az élet haladjon és diadalt arasson! Értsétek meg, hogy az eltespedés a legnagyobb veszedelem! Nem a rossz támadása a fő eszköze a rombolásnak, hanem az ellenálló küzdelem feladása.
Amikor engeditek sodortatni magatokat a rossz megtévesztő hatalmától! Pedig meg kellene látni, hogy a rossz is csak a jónak szolgál, ha úgy tudjátok alkalmazni. Azért mondom, hogy akik engem helyesen és igazán szeretnek, azoknak minden - így a rossz is - javukra van! De ennek megvalósítása tőletek függ! Még a betegség is a test javát szolgálja, ha felismeritek célját! Így a léleknek is segítségére szolgálnak a lelki ütközések, ha megértitek irányító fontosságát!
Ezt a tanácsot fogadjátok tőlem útmutatásul minden dolgotokban! Vigyétek bele napi küzdelmeitekbe, hogy állandó segítőtök legyen! Mindig érezzétek és tudjátok, hogy segítségemmel veletek vagyok! Ámen.
*****
26 - Gondosan készüljetek az elkövetkező idők feladatára

Gondosan készüljetek az elkövetkező idők feladatára. Fontos, komoly idők küszöbe előtt álltok. Imádkozó lélekkel várjátok a kialakulást, ami nagy feladattal közeledik hozzátok! Legyetek most igazán éberek, készségesek a figyelésben, helytállásban, hogy minden jól mehessen végbe! Mert amint tudhatjátok is, nagy dolgok kerülnek elő, hogy irányítsák az emberi sorsot!
Ha engem fogadnának el, ha rám hallgatnának, nem volna szükség a nagy események sorsdöntő beavatkozására. Mert akkor én közvetlenül vezethetném haladásotokat előre, a teljes tökéletességig! De így rá kell bízni a külső események formáló, csiszoló munkájára, ami sokkal lassúbb és nehezebben megérthető, mint az én atyai szavam lenne! Igyekezzetek ti megérteni az események között az én irányításomat, hogy találkozhassatok velem ott is! És ne riadjatok meg, ha nagy lesz a rázkódása ennek a világnak, saját vaksága miatt!
Az én atyai szívem mindig egyformán szeretetteljes, de egyformán határozott! Ami néha keménységben mutatja meg magát azok előtt, akik a gyengéd figyelmeztetést nem fogadják el, csak a szigorú intésre hallgatnak! Így van ez most is, azért következnek el azok az események, amik közelednek és elárasztják nehéz küzdelemmel földeteket! Álljatok meg és mindenkor, mindenben engem keressetek, hogy el ne tévelyedjetek! Ámen.

Szemlézte: Bíró László

https://www.youtube.com/watch?v=YzQP_jJDoas&t=29s
Pap Gábor_Javíthatatlanok
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.04. 10:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A nem cselekvés is cselekvés

Részlet a „Levelezésem” ciklusból.
M. az egyik levelében a következőket írta: „Sokszor elgondolkodtam már azon amit írsz. A nem cselekvés is cselekvés???
Az életben minden cselekvésre késztet bennünket. A mostani világ berendezése pedig éppen, hogy nagyon olyan, hiszen a cselekvés hozza a profitot. A félelem az aggodalom pedig fenn tartja a rendszert.
Bizony ez egy ördögi kör. Nagyon nehéz nem aggódni.”

Válasz: Szia M. !
A bölcsesség azt kívánja, ne szökjünk kettőt, ha egy is elég, ne akarjunk többet, mint amennyi szükséges. A szellemi tanítók is azt mondják, amit a népi bölcsesség: "Ha segítesz magadon, az Isten is megsegít". Tehát tennünk kell a dolgunkat, ha szükséges, de ugyanúgy meg is kell állni és a békét lelkünkben megteremteni, ha tudatosan észrevesszük, hogy túlpörögtünk (ha elkapott a világi élet gépszíja).
A legtöbb bajt az okozza, ahogyan túlreagáljuk a dolgokat, helyzeteket. Leginkább azok az emberek esnek ebbe a kelepcébe, akik inkább érzelmi beállítottságúak.
Olvastam arról, hogy valójában a nem cselekvés is cselekvés. Például, átlátva a "rendszer" sátáni jellegét, nem vagyok hajlandó részt venni a játékaikban. Egyetlen percet sem szánok szabad időmből a tömegmédia bármilyen formájára. Jézus Urunk sem adta át magát a rendszernek. Folyamatosan kikerülte, kijátszotta a rendszer kötelékeit, csak amikor eljött az Ő áldozatának ideje, akkor engedte, hogy megfogják.
A rendszerek számára a legveszélyesebb a szabad gondolkozású ember, aki nem függ a rendszertől. Ezt képtelen befolyásolni és az aggódás és félelem csapdájába csalogatni. Nyilvánvaló, hogy a földön szinte kizárólag minden rendszer sátáni, mert ő az anyagi világ ura és ezen a téren ő mondja meg mi az ábra és mi a "kóser".
Ennek a tudatában minden szellemi útra térni szándékozó ember el kell forduljon a rendszertől. Itt nem arra kell gondolni, hogy erre az az egyedüli mód, ha kiköltözöm egy jurtába vagy tanyára és önfenntartóvá válok. Mi azért születtünk városi vagy falusi közösségekbe, hogy itt éljünk, dörzsölődjünk, ütközzünk és csiszolódjunk, mert életfeladatunkat így tudjuk a leghasznosabban végigküzdeni.
Tehát mi ebben a környezetben kell megvalósítsuk a rendszerrel szembeni "nem cselekvést", a néma ellenállást. Jézus azt mondta, hogy "... add meg a császárnak ...". Ez azt jeleni, tegyünk meg mindent ami mindenki számára kötelező a rendszerrel szemben, hogy ne legyünk megtámadhatóak, zsarolhatóak. Ezzel a magatartással kizártuk a folyamatos zaklatások lehetőségét, így a rendszer nem zavarhatja lelki békénket, azaz nyugton lehetünk tőle.
Ha kizárjuk teljes mértékben a rendszer érdekeit támogató médiát és az erkölcsi romlást sugalló és előidéző szennyáradatot, már lényegesen lecsökkentettük azokat a külső hatásokat, melyek megkeserítik életünket. Végül is nem is a hatásokkal van a baj, hanem azzal a móddal, ahogyan lereagáljuk őket.
Ide tartoznak még a rendszerrel együttműködő vallások dogmarendszerei, amelyek zsigeri módon ültetik be és táplálják a lelkekben az aggódást és a félelmet. Itt is tudatos nagytakarítást kell végezni. Csak az építő pozitív tartalmakat szabad megtartani, a többit egyszerűen figyelembe se venni.
Amiket itt leírtam, azokat saját magamon tapasztaltam meg.
A rendszer a vallásokkal együtt bevetette ellenünk az utolsó időkben a teljes létbizonytalanság fegyverét. Annyira hatékony, hogy szinte mindenki bedől ennek a tudatosan generált félelemkeltő eszköznek. Anyagi, avagy világi gondolkodással ebből a csapdából egyetlen ember sem szabadulhat. Elülteti a lélekben a félelem zsigeri érzését, amely mint egy rugalmas háló, hol enged, hol visszahúz.
A félelem hálójának egyedüli ellenszere a gondviselésbe vetett hit és bizalom. Ezért a szellemi ember teljes erejével arra törekszik, hogy ezt egyrészt megvalósítsa, másrészt pedig minél kevesebb figyelmet fordítson a rendszerre. Hagyni, hogy a rendszer végezze a dolgát a mi értelmi és érzelmi
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.02. 07:55  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Dr. Soós Nóra: Életünk kritikus időpontjai avagy lelkünk ""időzített bombái"'

Az idő szubjektív pszichikai vetületét, mint lelki tartalmainkat általában, tudatos, tudatelőttes és tudattalan komponensek alkotják.
Milyen gyakran halljuk: most vagyok annyi idős, mint az anyu volt, amikor én születtem vagy ennyi idősen nősült a papám és sorolhatnánk a különböző életesemények természetes idői egybeesésének variációit.
Természetesen könnyebben illetve nagyobb örömmel ismerünk rá és emlegetünk pozitív töltetű idői megegyezéseket. Pedig a negatív történések esetén is nyilvánvalóan előfordul ugyanez: nemsokára annyi idős leszek, mint apám volt, amikor szívinfarktusban meghalt vagy a lányom annyi idős most, mint amikor én voltam szüleim válásakor.

Lélektani eredetű, akár halálfélelembe torkolló testi panaszok, de bármely szorongásos tünet megjelenésekor- a pszichoterápia során - gyakran derül fény ilyen idői egybeesésre. Körülírható tünet nélkül, a viselkedés illetve az érzés-gondolatvilág megváltozása is lélektani konfliktust sejtet.
Egy ismerősöm mesélte:

Barátnője, aki jelenleg 42 éves, jó házasságban él férjével és gyermekeivel.
Az utóbbi időben mintha megváltozott volna a viselkedése. Költekezésbe kezdett, drága holmikat vásárol magának. Férjét lakáscserére, új autó vásárlására nógatja. Ő maga is egyre több különmunkát igyekszik vállalni, hogy a nagyobb pénzbevétellel biztosíthassa "élete jobbításának", megváltoztatásának esélyeit. Családja és környezete egyre gyakrabban minősíti önzőnek. Úgy viselkedik, mint aki csak a saját igényeivel képes törődni. Természetesen ez házasságában is egyre több konfliktust okoz.
Ha odafigyelünk e történet elmesélésének szóhasználatára, két szó, a "megváltoztatás" és a "képes" /törődni/ szinte elárulják nekünk a probléma mibenlétét. Arra gondolhatunk, hogy ez a barátnő nem holmi öncélú egoizmusból, hanem saját belső "kínjaiból" eredően nagyon szeretne valamit "megváltoztatni", jelen állapotában szinte "képtelen" mások igényeire odafigyelni, tudattalan vágyai szinte teljesen lefoglalják. Az elmesélés folytatásából tudom, hogy e hölgy édesanyja 43 éves korában, hirtelen meghalt. Természetesen teljes biztonsággal, pusztán a hallottak alapján nem állíthatjuk, de erős lehet a gyanúnk az "idői egybeesés" lélektani krízist provokáló mibenlétére.

A tudattalan tartalmak körébe tartozó úgynevezett "időzített krízis"
jelenségéről van szó. Krízisállapotaink időintervalluma a percektől a hónapokig tarthat. Sőt olyankor is lélektani értelemben vett krízisben lehetünk, amikor nem is gondolunk rá, nem is tudunk róla. A fenti eset is erre lehet példa. Bizonyos időpontok, életszakaszok lélektani egyensúlyunk számára olyan tudattalan veszélyforrások lehetnek, amelyek óriási erővel befolyásolhatják mindennapjainkat, viselkedésünket, döntéseinket és vezethetnek akár nyilvánvaló krízisállapothoz is.
Persze ne gondoljuk, -sajnos-, hogy a dolog ilyen egyszerű, hisz nem mindig ilyen "egyenes" összefüggésekről van szó.
Eszembe jut egy paciensem, akinek családja felé irányuló érzelmi elsivárosodás, mondhatni egyfajta "érzéstelenített" állapotba kerülés volt a tünete. Kb. egy éve kezdte önmagán tapasztalni, hogy férje után már saját egyszülött kislánya felé sem érzett úgymond semmit. Közömbössé váltak számára, szó szerint hidegen hagyták. Ennek megtapasztalása egyre mélyülő bűntudati válságba sodorta s a pszichoterápiára fokozódó öngyilkossági vágyai, fantáziái miatt jelentkezett.
Pszichoterápiája során, amely osztályos pszichoterápiás rendszerben zajlott, lassan felszínre kerültek saját gyerekkori elszenvedett keserű élményei
/traumái/: szülei elváltak, majd egy idő után anyja újraházasodott.
Nevelőapjával nagyon rossz kapcsolatban volt, fizikai bántalmazások, túlzott szigor jellemezték kapcsolatukat. A kialakult helyzet miatt akkor anyja felé is negatív érzéseket táplált. Paciensem természetesen nagyon ügyelt arra házassága és kislánya nevelése során, hogy ők igazi szeretetteljes kapcsolatban éljenek s különösen ügyelt arra kezdettől, hogy lánya és férje között harmonikus apa-lánya kapcsolat legyen. Ez így is volt az ő "érzéstelenített" állapota jelentkezéséig. Érthetetlen volt mindenki számára a családban, hogy mi történhetett vele.
Nagyon leegyszerűsítve / és most az időzített krízisre centrálva figyelmünket/ a következőképpen foglalhatjuk össze a benne-vele történteket:
ez az "érzéstelenítés" a benne tudattalanul meglévő negatív érzések kivédése érdekében történt és védte őt meg attól, hogy saját lánya felé, az irigysége mentén keletkezett dühét, indulatait úgymond ne kelljen átélnie. Milyen furcsa, ugye? Feléledtek benne gyermekkorában elszenvedett sérelmei és hiányai. Saját lányától irigyelte a jó apa-lánya kapcsolatot. Féltékeny volt .

" Mondanunk sem kell", hogy lánya kb. annyi idős volt tünete jelentkezésekor, mint ő akkoriban, amikor anyja újraházasodását követően a nevelőapai helyzetbe került .
Ez az eset jól megvilágítja, hogy az időzített krízisállapot jelensége nem feltétlenül konkrét dátumot, tökéletes hasonlóságot jelent.
Fenti történetben egy másik lélektani mechanizmus, az ún. ismétlési kényszer jelensége is megmutatkozik. /Újból előállítani a korábban elszenvedett traumatikus, konfliktusos szituációt. Legmegragadhatóbb példa erre, amikor valaki már harmadszor köti össze az életét alkoholista emberrel./ Mégpedig úgy, hogy a létrejött tünet következményesen a mindennapok szintjén éppolyan érzelmi eltávolodáshoz vezetett közte és családja között, továbbá eközben szeretői viszonyt is létesített, veszélybe hozva ezzel házasságát, amely hangulat, állapot számára "kísértetiesen" hasonlít saját gyermekkori helyzetéhez.
Egy analitikus /a probléma, tünetek tudattalan hátterét feltáró/ pszichoterápiában nemcsak a múltbeli és jelen élményeink, érzéseink felismerésére, megfogalmazására, összefüggések megtalálására van módunk, hanem lehetőség és szükség is van arra, hogy az "elfelejtett", de tudattalanul nehéz súlyokként magunkon cipelt és így jelenünkre is kiható élményeinket, LERENDEZETLEN érzéseinket FELDOLGOZHASSUK, adott esetben "időzített bomba" jellegüket "semlegesíthessük".

UI:

Szakított, mert nem fért bele az életébe a spirituális énem
http://arkadia.hu/szakitott-mert-nem-fert-bele-az-eletebe-a-spiritualis-enem/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.11.01. 10:55  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1071
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A végső elszámolás – Szellemi tanítás - Felvezetés

Az emberiség történetében voltak és vannak időszakok, amelyek nem alkalmasak a jónak érvényesülésére. Ezekben az időkben - és ilyen most a tiétek is - semmiképpen nem Isten akarata érvényesül a Földön, hanem minden az ember elrontott, bűnös természete szerint alakul, ezért bizony nagyon nehéz idők ezek!
A Földön mindig úgy alakul egy korszak, ahogy azt az abban a korszakban élő emberek formálják. Így alakul ki egy kor ízlése, egy kor erkölcsi felfogása. Akik valójában jót és a fejlődés útján előbbrevivőt hoznak embertársaik számára és azok szellemi felemelkedésén fáradoznak, azokat az a kor, amelyben élnek, nem kedveli.. Úgyis mondhatnám, hogy ezek az egyének megelőzik a maguk korát; ők a sötétségben a lámpagyújtogatók, ők a kor úttörői, akik ösvényt vágnak a bűn, a sötétség rengetegében; náluk vannak az igazi talentumok; ők azok, akik a tömeg ízlését és gondolkodásmódját a magasabbrendű felé irányítják. Mivel tevékenységük a tömeg igényeinek nem kedvezők, ezért az a kor, amelyben élnek, elfeledkezik róluk, semmit nem ad nekik; csak ritkán részesülnek elismerésben, éheznek, nyomorognak, fáznak és a társadalom kiveti őket, mint valami különleges csodabogarakat.
Az utolsó időkben a testetöltések nagy mennyiségben történnek, mert nem csak az arra a korszakra megérett emberlelkeket küldi testetöltésbe és hozza felszínre a törvény, nem csak azokat az erőket és lehetőségeket adja az emberiség kezére az élet, ami annak a korszaknak tartozéka, ami annak járuléka, hanem amit ez a Föld az első hold kidobása óta megérlelt magában, az mind a felszínre kerül, az mind jelen van a Föld felszínén, az atmoszférában, a növényvilágban, az emberek lelki világában.
Ezért az ilyen korszakok, mint a mostani, nagyon hasznos lehet a bölcs emberekre nézve, mert mindenhez hozzá lehet jutni, mindent meg lehet tanulni, minden képesítést el lehet nyerni, mindenből le lehet vizsgázni, minden igazságot megismerhet a törekvő, mert minden a rendelkezésére áll. Tehát az ember kihozhatja magából azt az eredményt, ami egy magasabb szintre való belépésre minősítheti őt, és aminek birtokában az átalakult Föld lakójává válhatik.
Minden ismeret, minden tudás, minden titok, minden misztérium, amit a tudomány ki tudott kutatni, fel tudott fedezni, minden a világban van. Tehát ott van az alkalom, hogy ezeket az értékeket ne csak a jóra, hanem a rosszra is felhasználja az ember. De azzal, ahogyan azt felhasználja, beleírja magát a történések könyvébe és már nincs hosszabbítás, sőt, ezek az utolsó idők „megrövidíttetnek a választottakért”, tehát nem lesz alkalom, hogy másként cselekedjék.
Ennél a végső küzdelemnél mi is ott leszünk segítségünkkel, hiszen Isten azért rendelt ki bennünket, „az utolsó óra munkásait”, hogy erőt adjunk a küzdőknek, hogy ezt a szintet elérhessék, vagy akik már ezt elérték, meg is tarthassák azt. Ugyanígy igen nagy lesz a sürgés a jónak legalacsonyabb és a rossznak magasabb szintjein, hogy ott valaki mélyebbre ne zuhanjon. Vannak, akiknek már elrendeződött a sorsa jóra vagy rosszra.
Az átalakulás előestéjét élitek, ezért ha az embernek valaha szüksége volt Isten gondoskodó, szerető kegyelmére és az Általa elküldött tiszta gyermekei segítségére, akkor most van itt az ideje, mert kell, hogy az ember elismerje Isten hatalmát és dicsőségét; ki kell vennie részét Krisztus igazságának és a szeretetnek gyakorlásából, mert ha ezt elmulasztja, nincs senki és semmi, aki megvédhetné őt a pusztító orkántól. Azért gyűjtött össze benneteket is a Szentlélek Krisztus ezen iskolájába, azért tűztük ki ezen iskola ormára a fehér zászlót, azért jövünk közétek hétről hétre, évről évre, hogy megerősödjetek, hogy biztosan tudjátok hol van a helyetek, biztosan tudjátok, mi a tennivalótok!

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

A végső elszámolás – Szellemi tanítás
Krisztus a világ világossága
Krisztus egyetemes
A szellemi javak komoly vizsgálata - Szellemi tanítás
HANG - A jézusi utat keresem
Döblingben
Székely-támadt, Székely-bánja

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=3DuD5PEfAbc
Pap Gábor_Az ősi magyar vallás (hangfelvétel)

https://www.youtube.com/watch?v=XyGsAjAdyq0
Kiáltó szó a pusztában - Isten „rend-élete” magyar játékossággal

https://www.youtube.com/watch?v=8ZCm-fSuh98
Az ember mint természeti lény – Gunagriha előadása

https://www.youtube.com/watch?v=mNCR3kgAhC8
Féktelen szerelem – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=CTxLm28i380
Szerelmem a szomszédom – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron