Ezoterika

Kép
Karsay   2019.07.20. 09:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Különösen vonzóvá teszi ez az eljárást, hogy alkalmazása semmilyen módszerrel nem mutatható ki. Egy született “izompacsirtából” átültetett gén ugyanis lehetett a sportoló saját örökítő anyaga is. Miután eddig egyetlen élsportolóról sem készítettek géntérképet, a későbbiek során gyanússá váló rekorderek DNS-állományát nem lesz mivel összehasonlítani. Arról nem is szólva, hogy a genetikai elemzés meglehetősen költséges művelet, tömeges alkalmazása iszonyatos összegeket emésztene fel. Ezt belátva a NOB már azt fontolgatja, hogy meg kellene változtatni a versenyszabályokat, és külön erőpróbákat kellene rendezni a génkezelt sportoló részére. Igen ám, de ki fogja elárulni magáról, hogy génmanipulációval “tunningolták” fel, ha ezt nem lehet kideríteni. Miért versenyezzen valaki egy erős mezőnyben, amikor a gyengébben játszi könnyedséggel első lehet? Az sem jelent megoldást, ha a kiugró eredményeket elérő sportolókat adminisztratív eszközökkel kényszerítik az egymás közötti küzdelemre, mert ettől kezdve a világ csak velük fog foglalkozni. A szurkolók elfordulnak az átlagos teljesítményt produkáló sportolóktól, mert az embereket csak a csúcseredmények izgatják. A klasszikus olimpiai játékok szellemében vetélkedő sportolók úgy fognak járni, mint a paraolimpiai játékok résztvevői. A részvéten kívül nem sok elismerésben lesz részük. Ezt elkerülendő mind több élsportoló kényszerül majd rá a génmanipuláció igénybevételére. Dr. Theodore Friedmann, a San Diego -i Egyetem génterápiai programjának vezetője szerint nincs messze az idő, amikor a sportoló embernek látszik ugyan, de egyes szerveit már annyira átalakították, hogy inkább hasonlít egy androidhoz, mint a homo sapiensre.

Könnyen lehet, hogy egy idő után a tömegsportmozga¬lom is felbomlik. Amikor az ember képes lesz szervezete bioenergia-szintjét megnövelni, már nem lesz szüksége testgyakorlatokra, edzésre ahhoz, hogy jó kondícióban ¬tartsa magát. Annak érdekében, hogy fittek és egészségesek legyünk, elég az agyfrekvenciánkat lecsökkenteni, és máris tetszőleges mennyiségű energia áramlik belénk. A többletener¬gia kialakítja, formában tartja izmainkat, atlétater¬metet kölcsönöz testünknek. Acélossá válnak izmaink, és öreg korunkra is megőrizzük testünk ruganyosságát.
Az elkövetkező századokban feltehetően megszűnik a turizmus jelenlegi módja is. A pénz megszűnésével ugyanis a nagy érdeklődésnek kitett helyeken élők már nem fognak örülni a turisták rohamának, mivel nem lehet rajtuk ¬keresni. Földünk távoli vidékeinek megismerésére azonban továbbra is lehetőségünk nyílik, mert ekkor már általános gyakorlat lesz a Hatékony Érzékelés Kivetítés, illetve a lélekkiléptetés technikája. Így lelki mivoltunkban fogjuk a korábban közkedvelt turistacélpon¬tokat bejárni. A megismerésnek, az élményszerzésnek ennél a formájánál nincs szükség fárasztó utazásra. Nem kell repülőjegy, szállás és vízumok után ¬futkosni, nem érhet bennünket közlekedési baleset és egyéb inzultusok. Asztráltestben utazva egy pillanat alatt ott vagyunk, ahol akarunk, bármit megtekint¬hetünk, bármeddig marad¬¬ha¬tunk anélkül, hogy bárkinek a terhére lennénk. A lezárt vagy még fel sem tárt objektumokba is könnyen bejuthatunk, sőt nagy valószínűséggel lehe¬tővé válik az időutazás is, ami azt jelenti, hogy a bennünket érdeklő terület, nép¬csoport múlt¬jával is megismerkedhetünk. És mindezt otthon, a karosszékben, vagy egy erre a célra berendezett stúdió relaxáló díványán fekve tehetjük meg.

Visszatérve az időjárás-szabályozásra ez a művelet nemcsak a környezeti hőmérséklet stabilizálására fog korlátozódni. A későbbiek során koncentrált energiasugár¬zással képesek leszünk befolyásolni a légköri mozgásokat, meggátolva ezzel a pusztító szelek, viharok kialakulását. A sűrűn lakott települések felett tehát nem lesz többé borús, szeles idő, és könnyen megoldható lesz, hogy a növényvilág számára szükséges csapadék ne nappal, hanem az éjszakai órákban induljon meg. Mivel a lehulló csapadék mennyiségét is szabályozni tudjuk majd, nem lesz már aszály vagy árvíz, és az esőfelhők átcsoportosításával megnyílik az út a föld sivatagos területeinek fásítása, a korábbi növénytakaró pótlása előtt.

Környezetvédelmi szempontból szinte forradalmi válto¬zást fog jelenteni a dematerializáció alkalmazása, mert ennek a hulladékmegsemmisítésre is alkalmas módszernek a segítségével nyomtalanul eltüntethetjük a nagyvárosaink környékén felgyülemlő szeméthegyeket, soha el nem bomló műanyag zacskókat és palackokat, valamint a méregtemetőkben szaporodó vegyi anyagokat. A demateriali¬zációs megsemmisítő eljárásnak azonban a nukleáris hulladékok felszámolása terén lesz majd felbecsülhetetlen szerepe, mert ezzel a módszerrel egyszer s mindenkorra megsza¬badulhatunk ettől az időzített ökológiai bombától. Különös alkalmazási területe lesz a dematerializációnak a halottak tete¬mének nyomtalan és rendkívül higiénikus feloszlatása. Hamvasztás helyett minden bizonnyal sokan választják majd porhüvelyük e világból való kivo¬nására ezt a korszerű, olcsó, és minden további követ¬kezményektől mentes módszert.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.19. 09:02  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Korábbi kísérletek alapján a magvak vetés előtti koncent¬rált energiával való besugárzása esetén is minimum kétszeres termésátlag-növekedés várható. A fagykárok kivédése érdekében általános gyakorlat lesz a vetőmag szubatomi energiával való előcsíráztatása, amely lehetővé teszi majd a vetésidő kitolását is. Ennek a módszernek az alkalmazásával a mezőgazdasági kultúrák észa¬kabbra fognak húzódni, olyan területeken is megoldható lesz majd a zöldség- és a gabona¬termelés, ahol csupán 1-2 hónapból áll a nyár.

Áttérve az élet más területeire muszáj szóba hozni azt a sokak számára kel¬lemetlen fejleményt, hogy a jövőben meg fog szűnni a versenysport. A para¬pszichológiai képességek kifejlődése esetén már nem a testi erőnlét, az ügyesség és a szívósság fogja eldönteni, hogy ki lesz a győztes, hanem az, hogy ki menynyi szabadenergiát tud magába szívni. Ebben a szituációban az élsport para¬fenomének küzdelmévé válna, ahol az bírja tovább a megterhelést, aki az ellenfélnél több szubatomi energiát képes az izmaiba “pumpálni”. A fáradtság ugyanis nem más, mint energiaveszteség. A bioenergia azonban agyfrekvenciánk delta tartományba csökkentésével gyorsan és szinte korlátlan mértékben növelhető, ami megszünteti mind a testi, mind a szellemi fáradtságot. Ebben a szituációban már nem számít a testi felépítés, az edzés mértéke, sőt az életkor sem. A helyezést az dönti el, hogy a mérkőzés megkezdése előtt a versenyző mennyi energiát tud a szer¬vezetében elraktározni, illetve a küzdelem során képes-e a veszteséget pótolni. A legnagyobb zavart azonban az aszimmetrikus energiafelvétel és -kibocsátás fogja okozni. Azt a birkózót pl. aki jelentős mennyiségű Yin jellegű szubatomi energiát bocsát ki a lábain, nem lehet padlóra küldeni, mivel úgy odatapad a földhöz, hogy feldönthetetlenné válik. Ha a rúdugró sok Yang energiát szív magába, súlytalanná válik; és 8-10 méter magasra ugorva rúd nélkül is átszáll a léc felett.

Ez a jelenség hatással lesz a szellemi sportokra is. Két azonos képességű sakkozó közül pl. az fog győzni, aki a játszma végéig képes lesz megőrizni szellemi frissességét; illetve az, aki hatékonyabban képes a jobb agyféltekéjé¬vel kapcsolatba kerülni. A jó memória ugyanis nem más, mint a nagyságren-dekkel nagyobb tárolókapacitású jobb agyféltekénkkel való kapcsolatfelvétel átlagosnál magasabb hatásfoka. Ráadásul itt fennáll egymás gondolatainak kifürkészési lehetősége is, vagy a függőlépés kiolvasása a borítékból. Nem kizárt, hogy a közönség soraiból a para¬pszichológiai képességekkel rendelkező ellendrukkerek kon¬cent¬ráció- vagy memóriazavaró telepatikus üzeneteket juttat¬nak el az ellenfél agyába. Erre állítólag már napjainkban is sor került. Ez ellen azonban védekezni lehet, ha a játékos szubatomi energiarészecskékből egy áthatolhatatlan burkot von maga köré. Ilyen körülmények között viszont a sport elveszti eredeti szerepét, és átalakul parapszichológiai képességek vetélkedőjévé. Mivel ezek a behatások egyelőre ellenőrizhetetlenek, így a sportversenyeken napirenden lesznek a gyanúsítgatások, óvások, veszekedések; amelyek teljesen szétzúzzák a sportszellemet. Sokak szerint már ma is ez a helyzet, mert a jelenlegi doppingháborúban annak a nemzetnek a sportolói kerülnek dobogóra, amelynek több pénze van drága és kimutathatatlan vegy¬szerek beszerzésére. Frank Shorter, az Amerikai Doppingellenes Hivatal vezetője már ki is fejezte aggodalmát emiatt: “A NOB-nak gyakrabban kellene ellenőriznie a sportolókat. Ha nem változtatnak a jelenlegi gyakorlaton, a jövőben nem az atléták, hanem a gyógyszerészek versengenek egymással.”

Egyelőre nem merült fel a bioenergia manipulálásának lehetősége, de a jelek szerint nem várat sokáig magára. Mi sem bizonyítja jobban ennek veszélyét, mint a genetika rohamos előretörése. Néhány évtizeddel ezelőtt a tudományos fantasztikum világába tartozott a génterápia, ma pedig mindennapi valósággá vált. A hivatalos tiltások ellenére egyre-másra érkeznek hírek az embereken való alkalmazásáról is. Szakértők szerint ha ez így megy tovább, pár év múlva hajmeresztő atlétikai eredmények születnek, és a sportszenzációk öles szalagcímekké válnak az újságokban. A szervezet teljesítőképességének génmanipulációs növelése alapvetően új helyzetet teremt a sportvilágban. Az élsportolók a jelenleg alkalmazott ajzószerek, tiltott vegyszerek helyett módosított géneket tartalmazó folyadékot juttatnak a szervezetükben, amely tartósan megnöveli izommennyiségüket, oxigénfelvevő-képességüket. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kezdi felismerni a génterápiában rejlő veszélyeket. “Tudomásunk van arról, hogy bizonyos módszerekkel már kísérleteztek.” Miután a genetika egy új tudományág, kevés tapasztalattal rendelkezünk alkalmazásának későbbi veszélyeiről. Ez azonban a sportolók többségét nem riasztja el ettől a módszertől. Amikor akadt olyan kosárlabda-játékos, aki eltörette a kezeit csak azért, hogy műtéttel meghosszabbíttassa, nem valószínű, hogy néhány milliliternyi folyadék lenyelése bárkink is gondot fog okozni.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.18. 01:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ennek megvalósulására már nem is kell olyan sokat várni, mivel japán tudósok nemrégen röpítették világgá a hírt, hogy sikerült előállítaniuk az “élet vizét”. A kutatások az 1950-es években kezdődtek, és a “pí-víz” -nek nevezett folyadék előállítására szolgáló Life Energy készüléket dr. Soji Jamasleita szabadalmaztatta 1983-ban A pí-víz látszatra semmiben sem különbözik a közönséges víztől. Öntözővízként való felhasználása esetén viszont a terméshozam csaknem 30%-kal nő, a termés hamarabb fejlődik ki, és szebb lesz, mint a műtrágyával kezelt földeken. (Mellesleg az esővíz éltető hatása is annak tudható be, hogy éteri energiarészecskék szorulnak a nagy sebességgel lehulló esőcseppekbe, amelyek a vízzel együtt felszívódnak a növénybe. Ezért nem képes az öntözővíz pótolni az esővizet, pedig a vezetékes vízben tápsók is vannak, míg az esővíz tulajdonképpen desztillált víz.) Ráadásul a pí-vízzel kezelt növények terméshozama mellett a szárazságtűrő képességük is nő, ami a jelenlegi aszá¬lyos időjárást tekintve nem elhanyagolható előny. Különlegessége még ennek az eljárásnak, hogy az “élet vizével” átmosott föl¬¬de¬ken a kemikáliákon kívül tápoldatokra sem lesz szükség, ennek ellenére nem merül ki a talaj. A növények a számukra szükséges ásványi sókat szubatomi energiarészecskékből fogják szintetizálni. Ez a jelenség már ma is megfigyelhető az inediánoknál, vagyis azoknál az embereknél, akik évek óta nem vesznek magukhoz sem táplálékot, sem vizet, ennek ellenére kitűnő egészségnek örvendenek.

Ezenkívül ennek a folyadéknak tartósító hatása is van, mivel a pí-vízzel kezelt zöldség és gyümölcs a szokásosnál jóval később kezd el rom¬lani. Az állattenyésztésben is jelentős haszonnal jár az “élet¬víz” alkalmazása, mivel azonos súlygyarapodás 25%-kal kevesebb takarmánnyal is elérhető, a baromfi¬állomány tojástermelő időszaka pedig duplájára növelhető. Ráadásul ez a víz elriasztja a legyeket az állattenyésztő telepek környékéről, és nagymértékben javítja a termőtalaj állapotát. A pí-víz ugyanis közömbösíti a talajba került vegyszereket, így újra megjelennek a giliszták, és rövidesen helyreáll a mérgezett talaj eredeti, természetes állapota. (A vízben élő állatokra is különös hatást gyakorol ez a víz. Ha aranyhalakat helyezünk egy lezárt akváriumba, azok 24 órán belül elpusztulnak. Ellenben ha a medencét “életvízzel” töltjük fel, akkor a halak 1 nap után is vidáman úszkálnak benne. Különös, hogy azok a halak, amelyek ebben a szubatomi energiával dúsított vízben születnek, nyomban elpusztulnak, ha normál vizes tartályba kerülnek.)

Ezen túlmenően sok más területen is eredményesen alkalmazható a pí-víz, pl. a szennyvíztisztításban, a tavak és folyók vizének regenerálásában, a tengervíz sótalaní¬tásában, az élelmiszeriparban tartósítószerek kiváltására, vagy a festékiparban korróziógátló, deionizációs lakkok gyártására. A legjelentősebb eredményeket azonban a gyógyászatban érték el vele. Az “életvíz” rendszeres fogyasztása sok embert kigyógyított már a gyomorfekélyből, a cukor-betegségből, de jól használható emésztési zavarok, reumás fájdalmak, szívbántalmak, ödéma, lábszárfekély, vesegyulladás, vesekő, májgyulladás, magas vérnyomás, epebántalmak, herpesz és különböző bőrbetegségek, influenza, migrén, álmatlanság, potenciazavarok, sőt hajhullás ellen, de legjelentősebb hatása az, hogy képes a rákos daganatok visszafejlesztésére is. Az imént felsorolt betegségek azonban csak kiragadott esetek, mivel hetente hallani újabb alkalmazási példákról, ahol a pí-víz szintén segített. Sokan vannak pl. akik zúzódások vagy nyílt sebek gyors gyógyítására használják ezt a vizet, mert fokozza a sarjad¬zást, de egészséges emberek is isszák vitalitásuk és szellemi koncentrációjuk, valamint stressztűrő képességük növelése érdekében. Még kozmetikai célokra is jó, mivel fokozza a különböző hatóanyagok bőrbe jutását, és rend¬szeres fogyasztása eltünteti a terhességi csíkokat.

Mivel semmiféle kémiai változás nem mutatható ki rajta, a tudósok egyelőre nem tudják, hogy az energiával telített víz valójában milyen alapon hat. Ez azonban nem gátolta meg a japánokat abban, hogy elkezdjék a gondosan megszűrt, majd permanens mágnessel kezelt pí-víz előállítására szolgáló készülékek nagyüzemi gyártását, és az egész világon való terjesztését. Mellékesen megjegyezve, a “pí” nem a görög “đ” betű, latin betűs átírása, hanem egy sumér szó, ami életenergiát jelent. A teljesség érdekében meg kell említeni, hogy a vizet a mágneses sugárzáson kívül elektromos árammal is lehet kezelni. Ha ásványi sókat tartalmazó normál csapvízen meghatározott ideig egyen¬áramot vezetünk át, akkor elektronvizet kapunk. A pí-vízhez hasonlóan az elektronvíz is könnyen felszívódik a szerve¬zetbe, és elősegíti vitalitásunk megőrzését. Ezenkívül simává teszi a bőrt, javítja az étvágyat és székrekedés ellen is hatásos. Elektronvízzel való öntözés és mosás esetén a gyümölcsök cukortartalma magasabb lesz, és még 10 nap múlva sem kezdenek el rothadni. A tudo¬mányos vizsgálatok szerint ez a víz aktiválja azon reakciókat is, amelyekben az enzimek olyan fehérjékre és glikolipidekre hatnak, melyek gyorsítják az élő¬lények növekedését.


A szubatomi energiasugárzás alaposabb megismerése után vegyszereket még permetezés céljára sem fogunk használni. A biokertészekhez hasonlóan a rova¬rokat és egyéb növényi kártevőket előreláthatólag mindenütt a fák törzsére csavart rézspirálok mikrorezgéseivel riasztjuk el. Zöldségnövények esetén a permetezőszerek káros következményeit legegysze¬rűbben a csalános vízzel történő öntözéses módszer ipari mére¬tekben történő elterjesztésével kerülhetjük el. Ezen túlmenően ismét divatba jönnek az ősrégi módszerek: vetésforgó alkalmazása, a növények párosítása; ahol az egyes vegetációk sajátos energiasugárzásuk révén riasztják el egymásról a kártevőket. A vegyszermentes növénytermesztés leghatékonyabb módja azonban a pí-víz alkalmazása lesz. A szub¬atomi energiával kezelt víz ugyanis azon kívül, hogy feleslegessé teszi a műtrá¬gyát, kisugárzásával távol tartja a rovarokat, valamint a különféle vírusokat és gombákat a növényektől.

folyt. köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.17. 07:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
UFO formájú járművek egyébként már ma is léteznek. Egy amerikai feltaláló szériában gyártja az általa kifejlesztett repülő csészealjakat. Ezek a ventilátorszerű propellerekkel hajtott járművek már most is hasonló sebességgel képesek haladni, mint az útpályához kötött kerekeken guruló gépkocsik. A tengeri közlekedés is nagy átalakuláson fog keresztülmenni, mivel a jövő univerzális hároméltű járművei nem csak a víz felszínén tartózkodhatnak, hanem képesek lesznek több ezer méter mélyen a víz alá merülni, és a vízből kiemelkedve a levegőbe repülni. Mivel a mi UFO-inknak sem kell majd üzemanyagot magukkal vinniük, így világűri utazásaink során szükségtelenné válnak a költséges rakétakilövések. A Föld vonzáskörétől való elszakadás nem lesz már függvénye az indító impulzus mértékének, vagyis az indítás pillanatában fellépő gyorsító erőnek, a szökési sebességet tetszőleges gyorsulással is elérhetjük. Miután állandó tolóerővel, lassan is elszakad¬hatunk a Földtől, az utasoknak nem kell gyorsulási problémákkal küszködniük. Ennélfogva kortól és egészségi állapottól függetlenül bárki kiutazhat az űrbe.


A kilövés elmaradása következtében pálya¬számításokkal sem kell többé bajlódni. A Föld légterébe való belépés során az energiapajzs megvédi a visszaérkező járművet a levegősúrlódás következtében fellépő túlmelegedéstől. Az általunk készített UFO-k maximális sebessége is olyan nagy lesz, hogy fél óra alatt körbeke¬rülhetjük vele a Földet. Ez azt jelenti, hogy negyedóra alatt eljuthatunk bármely kontinens legtávolabbi pontjára is. Így ezeken a járműveken ételt-italt sem kell felszolgálni, ami tovább csökkenti a menetjegy árát. A repülőút lerövidítésével nem alakul ki mélyvénás trombózis sem. Korábban a 10-12 órás repülőutak után világszerte több száz utas halt meg amiatt, hogy a légnyomáskülönbség és a mozgáshiány következtében vérrögök képződtek az ereikben, amelyek végzetes elzáródáshoz vezettek. Mivel az UFO zajtalanul közlekedik, nem szennyezi a levegőt, továbbá fel- és leszállásához nincs szükség kiépített repülőtérre, akár a városok főterén is landolhat. Ennek következtében elmarad a repülőtér megközelítésével járó időveszteség, amely sokszor több, mint maga a repülőút.

Jelentős változások várhatók a városi forgalomban is. A nagyvárosok tömegközlekedése túlnyomórészt leszorul a föld alá. Az ehhez szükséges alag¬utakat nem hagyományos bányaművelési technikával fogják kialakítani, hanem tömörítéssel. Ehhez olyan fúrópajzsokat használnak majd, amelyek nem marják a talajt, hanem zömítik úgy, hogy teljes felületükön koncentrált szubatomi energiát sugároznak ki. Az erős szubatomi energianyalábok megolvasztják a kőzetet, és az előre nyomuló pajzs összetömöríti az izzásig hevített földet. Mivel ez a folyamat igen nagy nyomáson megy végbe, az alagútfalak olyan keménnyé válnak, mint a gyémánt. Ennek következtében nincs szükség aládúcolásra, tartógerendázatra, és a hányót sem kell kitermelni. A létesítési költség jelentős csökkentésén kívül ezeknek az alagutaknak a fenntartása is igen olcsó lesz, mert az üvegszerű alagútfal nem korrodál, nem engedi át a talajvizet, így karbantartást nem igényel. A járatokban a szerelvények mágnespárnán ¬lebegve, súrló¬dásmentesen fognak közlekedni. Ennek következtében azon túlmenően, hogy zajtalanná válnak, a sebességük elővárosi forgalomban elérheti a 3000 km/órát is. Miután a lineáris motorok táplálását a szerelvénybe épített ener¬giaellátó konverterek végzik, így az alagutakban villamos kábelekre, illetve áramvezető sínekre sem lesz szükség.

Nagy a valószínűsége annak, hogy száz év múlva már tetszés szerint tudjuk szabályozni az időjárást is. Kon¬cent¬rált energiasugárzással esőt fakasztunk a felhők¬ből, vagy ha szükséges, el is tudjuk kergetni azokat a nap elől, sőt a nem kívánt esővizet is el tudjuk majd párologtatni adott helyekről. Ez nem csupán vágyálom, mert a köd megszüntetése pl. már ma sem megoldhatatlan feladat. Az Agykontrollt végzett hallgatók közül sokan képesek arra, hogy mindenféle segédeszköz nélkül, pszichoorientációs úton feloszlassák a környezetükben levő ködöt.
A távolabbi jövőben elképzelhető, hogy végleg megoldódnak időjárási gondjaink, mivel a technikai fejlődés előrehaladtával valószínűleg lehetőségünk lesz arra, hogy a kifogyhatatlan szubatomi energiakészlet segítségével tem¬perál¬juk Földünk légkörének hőmérsékletét, ami azt ered¬ményezi majd, hogy meg¬szűnik a tél a bolygónkon. Ennek ellenére a téli sportok kedvelőinek a +23 °C-on stabilizált léghőmérsékletű örök nyár beköszönte után sem kell lemondaniuk kedvenc időtöltésükről, mert a magas hegyekben a fizikai törvények következtében továbbra is megmarad a hó. A temperálást hőtranszformátorok felállításával érjük el, amelyek a hideg égöv alatt Yin-, a trópusi övezetben pedig Yang jellegű energiát sugároznak a légtérbe.

A mezőgazdaság nem fogja többé mérgezni a vizeinket és a talajt, mivel a növé¬nyeket várhatóan nem műtrágyával, hanem optimális mértékű energiasugárzással fogjuk intenzívebb növekedésre, nagyobb terméshozamokra késztetni. Ezt a legegyszerűbben és a legolcsóbban úgy valósíthatjuk meg, hogy szubatomi energiasugárzással kezelt vízzel öntözzük a termőföldeket. Erre a módszerre azért is nagy szükség lenne, mert a kemikáliák mértéktelen alkalmazásával történő intenzív növényter¬mesztés során kimerítettük a talaj tápanyagkészletét, és ezzel súlyos nyomelemhiányt okoztunk. Ennek következtében a gabona- valamint zöldség- és gyümölcstermesztésben, de a tej- és tojástermelésben is csökkent a beltartalmi érték, ami legfőképpen abban nyilvánul meg, hogy mostanában a mezőgazdasági termékeknek nincs ízük. Remélhetőleg a műtrágyázás abbahagyása most még visszafordíthatóvá teszi ezt a folyamatot, és idővel a talaj ismét regenerálódni fog.

Azonban nem csak a mezőgazdasági termékek mennyisé¬gét lehet mágneses sugárzással növelni, hanem ennek a módszernek az elterjesztésével olcsóbbá válik a papír, a bútor és az építőipari faáru is. A későbbiek során ugyanis az erdőket is szubatomi energiával kezelt vízzel öntözzük majd, amely elősegíti a fák gyors növekedését. Az árcsökkenéshez jelentős mértékben hozzájárul az a szerencsés körülmény is, hogy a mág¬neses sugárzással kezelt fában a száraz és nedves kor¬hadást előidéző gombák nem képesek elszaporodni, és a szú sem telepedik bele. Így a fából készült termékek élettartama gondos felületvédelem esetén szinte korlátlan lesz. Hasonló hatást fog gyakorolni ez a növekedés¬serkentő eljárás a virág¬termesztésre is. Járulékos előnyként a vágott virág olcsóbb lesz, az éltető energiasugárzás hatására hetekig friss marad.


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.16. 01:25  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Áttérve a technikai újításokra, egy idő után a természet harmóniáját már semmi sem fogja megbontani. Nem lesznek vízi erőművek, nem lesznek füstölgő szénfűtéses erőművek, a veszélyes atomerőművek emléke a múlté lesz. Az erdő¬ket nem pusztítják többé a savas esők, a mezőket pedig nem fogják villamos távvezetékek keresztül-kasul átszelni, mivel a földet jelenleg behálózó villa¬mos távvezetékrendszer valószínűleg megszűnik. Az energiatermelés mindenütt helyileg, a fogyasztónál megy majd végbe. Ez annál is inkább elképzel¬hető, mert az energia előállítása a jövőben rendkívül egyszerű folyamat lesz. Az energiát ugyanis nem kell megtermelni, hiszen az mindenütt jelen van, csak fel kell használni. Egyébként bármilyen lehetetlennek tűnik, de ilyen közvetlen energiafel¬használó gépek már ma is léteznek. Egy amerikai feltaláló kis szériában elkezdte gyártani azokat a gépkocsiba szerelt motorokat, amelyekben villamos erőtérrel nyeri ki egy sok¬menetű réztekercsből álló villanymotorból a szubatomi energiát, és túlnyomórészt ez az energia hajtja a járművet. A Newman-féle elektro¬motor százezer menetes tekercseinek huzalvastagságára jellemző, hogy 55 mérföld hosszú rézdrótot használnak fel hozzá. A széleskörű elterjedés egyetlen gátja, hogy a szaba¬dalmi hivatal rásütötte találmányára, hogy az egy perpetuum mobile; ilyen pedig fizikailag nem létezik, tehát hivatalból nem engedélyezhető az alkalmazása. Egy darabig tehát még fulladoznunk kell a benzingőzben, amíg ez az eljárás utat nem tör magának a bürokrácia útvesztőiben.

Ennek a helyzetnek leginkább az üzemanyaggyártók örülnek, de lehet hogy nem sokáig. Egy friss hír alapján elképzelhető, hogy szubatomi elektromotorok nélkül is hamarosan megszabadulunk a bűzölgő robbanómotoroktól. A német Motor Development International ugyanis nemrég bejelentette, hogy elkezdte a sűrített levegővel működő gépkocsik gyártását. A 35 kilogrammos motor max. 110 km/h sebességgel hajtja az autót. Az üzemanyagtankba 330 liter levegő fér, ami 200 km megtételére elegendő. A benzinkutaknál 3 DM lesz majd a tankolás díja. Ez kb. harmada a benzin- illetve dízelolaj árának. Ráadásul a sűrített levegő a legcsekélyebb mértékben sem szennyezi a környezetet. El sem fogy, mivel munkájának elvégzése után visszajut a légtérbe. Nem ég el, mint a hidrogén a hagyományos robbanómotorokban. Miután a sűrített levegő nem gyúlékony, a balesetveszély is minimális. A jármű beszerzési költsége egy középkategóriás autó árának felel meg, azaz kb. 25 ezer DM lesz. Ebből is kitűnik, hogy a fejlődés nem állítható le. Ha az emberek eltorlaszolnak egy kaput, a sors nyit helyette másikat. A sűrített levegővel hajtott turbinában egyetlen olyan alkatrész sincs, amibe a bürokraták és a szabadalmi ügyvivők beleköthetnének. A régi, az elavult, a kártékony eljárások tehát előbb-utóbb megszűnnek. Ha a változtatás nem megy csúcstechnológiával, akkor átmenetileg alternatív meg-oldások lépnek a helyébe.

Most még elég szokatlan gondolatnak tűnik, de a jövőben valószínűleg megszűnik a távolsági út- és vasúthálózat is. Ez nem azért fog megtörténni, mert az emberek tömegesen fognak teleportáció útján helyet változtatni. Az ily módon történő közlekedésre különben ma is van példa. Tibetben az eldugott hegyi kolostorokban élő szerzetesek körében a helyváltozta¬tásnak ez a formája évszázadok óta ismeretes. A hagyományos kétdimenziós közlekedés megszűnésének sokkal valószínűbb oka lesz, hogy a közlekedésünk háromdimenzióssá válik. A szubatomi energia hatékony felhasználási módja lehetővé fogja tenni a földi UFO-k kifejlesztését. Mivel ezzel egyide¬jűleg megoldódik majd a gravitáció és a tehetetlenségi erő legyőzése is, így nem lesz szükség leszállópályára. Ezek a járművek már képesek lesznek a Föld bármely pontjáról fel- és leszállni, a pillanat törtrésze alatt megállni, vagy irányt változtatni, ezért nagymértékben csökkenni fog a balesetek száma is. A járművet körülvevő energiapajzs megszünteti a közlekedési zajokat, nem is szólva a lég¬szennyezésről, ami szintén elmarad. A sebesség növekedése miatt az utazási idő nagyságren¬dekkel csökkenni fog. Az üzemanyagköltség elmaradása következtében ugyan¬csak nagyságrendnyi csökkenéssel lehet számolni az utazási költségek terén is. A jövőben a teherfuvarozás sem fogja igényelni a közút- és vasúthálózat fenn¬tartását. Az új típusú járművekkel való fuvarozás nagy előnye lesz, hogy az árut háztól-házig fogják szállítani. Az áruszállító konténereket nem kell többé kivinni a vasútállomásra vagy a reptérre, mert ezek a járművek nyugodtan leszállhatnak a gyárudvaron is.


folyt.köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.15. 01:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Jövőnk alakulása

Az eddigiekben arról volt szó, hogy mi vár ránk, ha felelőt¬lenül alakítjuk a jövőnket. Most nézzük meg, hogy feltehetően milyen jövő elé nézünk, ha belátjuk hibáinkat, és közös erővel a helyes irányba tereljük társadalmunk fejlődését. A következő évezred a kozmikus öntudattal rendelkező galaktikus embertípus kialakulásának évezrede lesz. Számos forradal¬mian új technikai felfedezés vár ránk, amelyek viharos sebességgel fogják követni egymást, és minden tekintetben meg fogják változtatni életünket. Ezzel egyidejűleg nagymértékben változni fog a gondol¬kodásmódunk, etikai értékrendünk, sőt még a vallással kap¬csolatos felfogásunk is. Az újonnan megismert technológiák és tudományos felfedezések alaposan átalakítják eddigi világrendünket, és korábbi életvitelünket. Egyelőre azonban ne szaladjunk annyira előre, hanem nézzük meg, hogy nagy valószínűséggel mi fog történni az elkövetkezendő évtizedekben.

A Vízöntő korszakba lépve a tudatilag felvilágosult ember legelső dolga lesz a környezet megmentése. Már a XXI. század elején egy olyan új világrend alakul ki, amely a meddő politizálás helyett a civilizációnkat sújtó válságok gyors megoldását helyezi előtérbe. Mivel a hatékony cselekvés előfeltétele az együttműködés, a Föld országai között megindul egy gyors integrálódási folyamat. Minden jel arra mutat, hogy már a közeljövőben el fognak tűnni az országhatárok. Az egyes országok etnikai alapon vagy földrajzi régiók szerint (pl. egy közös folyó, tenger illetve hegység mentén elhelyezkedő szomszédos államok) államszövetséget fognak alkotni, és ügyeiket a nemzeti kisebbségek érdekeinek maximális szem előtt tartása mellett közösen fogják intézni. Ezek az államszövetségek később egy-egy kontinens egészére ki fognak terjedni, a tájegységek szerinti országcsopor¬to¬sulások pedig önálló közigazgatási területek lesznek. Később a gazdasági erők fokozatos koncent¬rálódása, valamint egy újabb végzetes világháború elkerülése érdekében a kontinensek tovább integrálódnak, és az egész világ egységes államot fog alkotni. Ezt az államot egy szövetségi parlament irányítja majd, melynek határozatai a világ bármely földrajzi régiójára kötelező érvényűek lesznek. Ezzel egyidejűleg a nemzeti hadseregeket összevonják, és egy közös főparancsnokság alá fogják rendelni. Ennek a hadseregnek a jövőben csak rendfenntartó és katasztrófa¬elhárító szerepe lesz. Az integrálódás következtében elkerül¬hetetlenné válik a közös nyelv használata is. A közös nyelv minden tagállamban való kötelező oktatása fokozatosan megszünteti a nyelvi nehézségeket. A világ népei egyre szoro¬sabb kontaktusba kerülnek egymással, egyre jobban megis¬merik majd egymás szokásait és kultúráját. A személyes kapcsolatok bővülése csökkenteni fogja a nemzetek közötti feszültséget és nézeteltéréseket, ami nagymértékben hozzá fog járulni a világbéke stabilitásához. Nem zárható ki azonban az a lehetőség sem, hogy a dualitás jegyében nem egy, hanem két konföderáció jön létre a világban, amelyek a nyugati és a keleti kultúrához tartozó országokat tömörítik magukba. A kétpólusú világ nagy előnye a rivalizálás, ami a jövőben nem katonai szembenállásban, hanem gazdasági és kulturális versenyben fog megnyil¬vánulni.

Saját témánknál maradva az iskolákban mindenütt be fogják vezetni a parapszichológia, illetve az Agykontroll kötelező oktatását. Erre egyébként már ma is van példa, az Egyesült Államok nem egy általános iskolájában az Agykontroll évek óta órarendbe iktatott tantárgy. Az Agykontrollt azonban nem csak általános iskolákban, hanem fakultatív jelleggel számos középiskolában és több tucat egyetemen is tanítják. Parapszichológiai képes¬ségeiknél fogva az emberek tudatosan fogják irányítani életüket. Az önpusztító, egészségromboló életmód a múlt emléke marad. Az egészséges táplálkozás elterjedésével az emberek átlag élettartama már a jövő évszázadban 100-120 évre növekedik. A környezetszennyezés fokozatos megszűnésével, a természet ökológiai egyensúlyának helyreállításával azonban néhány évszázad múlva elérhető lesz a 220-240 éves átlagélettartam is. Ahogy a tudomány fejlődni fog, nem zárható ki, hogy elérjük az emberi élettartam genetikailag lehetséges legvégső határát, amely sejtjeink jelenlegi osztódóképessége alapján 400 év, de a távoli jövőben bizonyos gének átalakításával elképzelhető lesz az 1000 év is. Ezzel egyidejűleg azonban kénytelenek leszünk szigorú születésszám-szabályozást bevezetni, az emberiség mértéktelen szaporodásának elkerülése érdekében.

folyt. köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.14. 03:01  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ha érzelmi világunkat, természetes ösztöneinket és lelki szenzibilitásunkat tönkretesszük, mi is könnyen oda juthatunk, ahová ők. Ezért kellene végre abbahagynunk érzelmi és ösztönvilágunk módszeres elsilányítását. Az értelem önmagában nem segít túléléshez, az értelmi fejlődés minden áron való erőltetése zsákutcába visz minket. Nekünk még nem késő meggondolni magunkat, mi még a természettől való elszakadásban, az elidegenedésben, az ösztön- és érzelmi életünk tönkretételében nem járunk olyan fokon, hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan lenne. Most még helyre¬állíthatjuk biológiai egyensúlyunkat, még nem késtünk el vele.

Az értelem önmagában nem sokat ér. A társadalmi fejlődés elkerülhetetlen velejárója, hogy előbb-utóbb minden civilizáció eljut a technikai fejlettség legmagasabb fokára. Ezt a folyamatot tehát nem érdemes mindenáron siettetni. Ebben a versenyben nem az győz, aki hamarabb ér célba. A célba érés után csak az a faj marad továbbra is fenn, amely mindvégig megőrzi fejlődésének harmonikus jellegét. Ha nem fordítunk kellő figyelmet érzelmi fejlődésünkre is, és szándékosan elnyomjuk természetes ösztöneinket, akkor idő előtt kidőlünk mi is a sorból, könyörtelenül kiselejtez bennünket az élet. Megszerzett tudásunkat egy későbbi hibridizáció útján valószínűleg mi is át tudjuk majd men¬teni egy fejletlenebb, de életképes civilizációba, a biológiai megsemmi¬sülésünket azonban mi sem leszünk képesek elkerülni.

Érzelmi világunk módszeres elsilányításának nagy veszélye, hogy bizonyos határon túl ez a folyamat termé¬szetessé válik. Az egyre fokozódó értelem egy idő után nem érzi majd hiányát az ösztönvilág létének. Ennek legjelleg¬zetesebb példáját éppen ezeken az idegeneken figyelhetjük meg, mert a zsákutcába jutott civilizációk képviselőire annyira jellemző az érzelmi sivárság, hogy már el sem tudják képzelni, hogy együttérzéskeltéssel próbáljanak segítséghez jutni. Az elraboltak közül többen említették, hogy ha nyíltan elmondták volna nekik a problémájukat és bizalommal fordultak volna hozzájuk, akkor ők önként is hajlandóak lettek volna segíteni. Úgy látszik azonban, hogy az érzelmek rovására kifejlesztett magas fokú értelmük azt diktálja nekik, hogy kérés ¬helyett a közvetlen elvétel a célszerűbb, kevesebb komplikációval jár.
Nem valószínű, hogy közülünk bárki is vonzónak találná ezt a perspektívát. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem akarhat ilyen jövőt az utódaink¬nak. Mindent meg kell tehát tennünk, hogy saját fajunk további hanyatlását meggátoljuk. Természetes világunk lerombolásával, természetellenes életvi-telünkkel azonban csak gerjesztjük ezt a folyamatot. Egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi gondjainkra valószínűleg megoldást találunk majd az ősenergia birtokbavételével. A szubatomi energia forradalmasítani fogja majd az ipart, a mezőgazdaságot és közlekedést is, megszün¬tetve a levegőszennyezést, a vizeink és a talaj mérgezését. Energia- és táplálkozási gondjaink megszűnése azonban nem oldja meg a társadalmunk lelki válságát. Az emberi együttélés normalizálása ránk vár, érzelmi problémáinkat csak mi tudjuk megoldani. A természetes életmódtól való eltávolodásunkon csak mi tudunk segíteni.


folyt. köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.13. 04:33  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.

A galaktikus civilizációk látogatása azonban nem minden esetben a passzív megfigyelés szándékával történik. Mosta¬nában a hírforrások egyre több olyan esetről számolnak be, amikor Földön kívüli civilizációknak egy csoportja rend¬szeresen elrabol, illetve elhurcol fiatal nőket és férfiakat, és “erőszakoskodnak” velük. Az esetek túlnyomó részében azonban a nemi erőszak általunk ismert primitív megnyil¬vánulási formájáról szó sincs. Ezeknek az akcióknak sohasem az élvhajhászat a célja, hanem a fajunk génjeihez akarnak hozzájutni. A hím¬ivarsejtek és petesejtek megszerzését kizárólag az motiválja, hogy általunk próbálják felfrissíteni a saját génállományukat, hibridizáció útján a mi génjeinkkel szeretnék elkerülni a biológiai elöregedésüket.


Ezeknek a civilizációknak a küldöttei tehát nem bántanak bennünket, már csak azért sem, mivel nekik is van gondjuk elég. A több millió éves beltenyészet egyetlen fajnak sem válik előnyére. A rohamos urbanizálódás folytán a termé¬szettől való elszakadás, az érzelmek és ösztönök elsat¬nyulása, a fokozott elidegenedés, a lelki sivárság előbb-utóbb életképtelenséghez vezet. Az emberi agyban az ösztönök, az érzelmek és az értelem szoros egységet képeznek. Egyik képességet sem lehet kifejleszteni a másik rovására, mert ez az evolúció természetes folyamatának felbomlását von¬ja maga után. Ha kiemeljük az értelmet és elkezdjük az ösztönök és az érzelmek rovására gyarapíta¬ni, akkor a fejlődés elkerül¬hetetlenül zsákutcába jut. Amennyiben egy faj ösztön- és érzelmi vilá¬gá¬nak alakulása nem tud lépést tartani az értelmi gyarapodásával, akkor a fejlődés egyoldalúvá válik. Az egyen¬súly megbomlása miatt az evolúció természetes menete megtorpan, és hibát jelez. Ekkor szükségszerűen működésbe lépnek azok a mechanizmusok, amelyek a hibás fejlődési irányt leblok¬kolják, és az életképtelennek ítélt fajt kiselej¬tezik. Folyamatos fejlődés csak harmo¬nikus egység¬ben, a dualizmus törvényének érvényesülése esetén lehetséges. Ha bárhol, bármilyen téren hiba csúszik ebbe a folyamatba, akkor az előzőleg említett okok miatt a fejlődés megáll, és a faj ki¬pusz¬tul.
A törzsfejlődés törvényei nem csak a növény- és állat¬világra hatnak, hanem az emberi társadalmak életét is könyörtelenül kísérik. Ez alól semmilyen társadalom nem vonhatja ki magát, legyen az akármennyire civilizált. A fej¬lődés törvényei egyben a túlélés törvényei is. Ha egy faj ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja, semmibe veszi, az a saját jövőjét kockáztatja. Annak a civilizációnak, amely felborítja az evolúció természetes folyamatát, számolnia kell a biológiai leépüléssel, a fizikai elkorcsosulással, és a végleges kihalással. Végső fázisban ennek a folyamat¬nak olyan tragikus megnyilvánulásai vannak, hogy az utódok nem képesek felnőni, sejtjeik aktivitása annyira gyenge, hogy már gyerekkorukban elpusztulnak. Ez a korai halál ráadásul óriási kínok között, lassú agonizálás formájában megy végbe. A személyes érintkezésből eredő információk szerint ezt a helyzetet a jelen esetben tovább súlyosbítja a természetes környezet hiánya is. A kozmoszban ugyanis nem ritka jelenség, hogy egy-egy civilizáció a környezet fokozott szennyezése, vagy egy végzetes nukleáris háború következ¬tében elpusztítja a felszíni élővilágot, így idő előtt kényte¬lenek bolygójuk belsejébe, mesterséges környezetbe költözni. A föld alatti városokban, alacsony technikai szinten kialakított mesterséges környezet azonban nem képes az evolúciós fejlődést természetes módon szabályozni, és ez megpecsételi a korábbi életterüket elpusztító fajok sorsát.

Természetesen minél fejlettebb egy civilizáció, annál kevésbé tud beletörődni fajának kipusz¬tulásába. Mindent elkövetnek annak érdekében, hogy fenntartsák az évmilliók során felhalmozott tudásukat, kultúrájukat. A saját biológiai hanyatlásukat megpróbálják minden eszközzel megállítani, és ennek a kísérletnek vagyunk mi az áldozatai. Mentségükre legyen mondva, hogy eközben igyekeznek nekünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. Senkit nem bántanak, senkit sem kínoznak meg, elképesztően fejlett telepatikus tudásukat felhasználva a szadizmus legcsekélyebb jele nélkül végzik tevékenységüket. Az ivarsejteket egyre finomabb eszközökkel gyűjtik be, gondosan ügyelve arra, hogy se testileg, se lelkileg ne okozzanak túl nagy traumát nekünk. Az akció lezajlása után gondosan kitörlik a tudatból az esemény minden emlékképét, hogy ez az incidens ne okozzon az illetőnek a további életében lelki válságot.

A hozzánk látogató magasan fejlett civilizációk között tehát vannak olya¬nok is, akik élet-halál harcukat vívják, és élő példaként állnak előttünk, hogy mivé válhatunk mi is, ha a nyomdokaikban haladunk. Ezek a civilizációk a mi genetikai állományunkkal kísérlik meg a fajukat fenntartani, de kétséges, hogy ez sikerül-e nekik. A szemtanúk beszámolója szerint az általuk létrehozott hibrid utódok már kétségtelenül életképesebbek és jobban is hasonlítanak ránk, de még nem tökéletesek. Nagyon valószínű, hogy tökéletes egyedeket csak úgy lesznek képesek létrehozni, ha egyre nagyobb mértékben veszik át a mi génjeinket. Ha ezen az úton haladnak, akkor az a kérdés, hogy végül mi marad belőlük. Egy idő után akaratlanul megjelenünk mi, emberek, az ő bolygójukon, egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció tudásával és képességeivel felruházva. Végül is ismereteiket át tudják majd menteni, de biztosan nem a saját fajtájuknak. A fejlődés törvényeit nem lehet kijátszani, az életképtelen fajok vagy így, vagy úgy, de menthetetlenül kipusztulnak.


folyt. köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.12. 02:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Egyébként ma már a kutatók sem hisznek egyöntetűen az evolúciós fejlődés darwini vonalában. Évtizedeken át tartotta magát az a teória, hogy az élet a Földön az úgynevezett őslevesben keletkezett. Nemrég azonban egy biológusokból és matematikusokból álló tudóscsoport alaposan megvizsgálta ezt az elméletet, és kiderítették, hogy ennek valószínűsége 1 : 10113. Ehhez csak annyit kell hozzáfűzni, hogy a matematikusok már az 1 : 1050 arányt is a soha meg nem valósuló események közé sorolják. Ugyancsak ellentmond a valószínűség-számítás törvényeinek, hogy bolygónkon az élő szöveteket alkotó fehérjék mind “balra forgatók”. Mint tudjuk több mint száz aminosav van, de az élő fehérje felépítéshez csupán háromra van szükség. Az általuk alkotott molekulák kétféle szerkezetben fordulhatnak elő: jobbra- és balra forgatók. A véletlen kialakulás, a statisztika törvényei szerint kb. fele-fele arányban kellene hogy előforduljanak az élővilágban. Ennek ellenére Földünk összes élőlényében balra forgató molekulák vannak. Még azt sem lehet mondani, hogy valamilyen univerzális rend alakítja így az élő szövetek fejlődését, mert a hozzánk érkező meteoritokban több jobbra forgató molekulát is találtak. Ez azt jelenti, hogy máshol, más bolygókon éppen ellenkező módon történt az élet formálása.


A kövületek is ellentmondanak a darwini evolúció által hirdetett fokozatos fejlődésnek, az élőlények egysejtűekből való kialakulásának. A paleontológusok értetlenül állnak az általuk megállapított tény előtt, hogy a Föld kialakulásának első hárommilliárd éve alatt semmi jele sincs az élet csírájának. Aztán a kabrium kor kezdetén hirtelen teljesen kifejlődött, tökéletes tengeri állatok jelentek meg, igen változatos formában. Nem egy közülük kemény külső vázzal is rendelkezett, ami az evolúció törvényei szerint egy későbbi fejlődési lépcsőnek felel meg. Az élőlények robbanásszerű kialakulásának eredményeként bolygónkon megjelent a gerinctelen állatok összes fő csoportja. A korábbi kőzetekben nyoma sincs azoknak az ősmaradványoknak, amelyekben felismerhető lenne a primitív teremtményektől magasabb rendű formákig vezető láncolat. Nemhogy könnyen felismerhető kövületek, de az őket alkotó komplex vegyületek is hiányoznak. Tehát azt sem lehet állítani, hogy az élet kezdetének bizonyítékai a kőzetek felgyűrődése, elsüllyedése következtében, vagy a nagy hő és nyomás hatásra megsemmisültek. Az összekötő láncszemek hiánya tehát nem az enyészetnek tudható be, hanem annak, hogy nem léteztek.

Harold Coffin zoológus megállapítása szerint pl. a bogarak hirtelen, sokrétűségük teljében jelentek meg a kőzetekben anélkül, hogy bármilyen evolúciós előfutárukat ismernénk. Ez annál is furcsább, mert utána meg szinte semmi fejlődés nem történt. A kardfogú tarisznyarák lényegében 200 millió éve változatlan formában él a Földön. A dinoszauruszok is hirtelen tűntek fel a kövületekben, majd több száz milliónyi éves pályafutásuk után ugyanolyan hirtelen eltűntek. A növény- és állatvilág tehát nem mutat túl nagy hajlandóságot a gyors fejlődésre. Akkor mitől táltosodtak meg hirtelen, minek tudható be a korábbi ugrásszerű fejlődésük? Az általunk elképzelt ütemű evolúciós fejlődés lehetetlenségét bizonyítja az a lelet is, amelyből egyértelműen meg-állapították, hogy a 40 millió évvel ezelőtti légy felépítése teljesen megegyezik a jelenlegivel. A ma élő növény- és állatvilág alkalmazkodóképessége sem jobb a több száz millió éves elődeiknél. A legnagyobb szakadék azonban az állatvilág fejlődési szintje, és az ember között van. Amíg az állat az ösztöneire hallgat, az ember logikusan gondolkodó lény. Beszédkészsége, intelligenciája kezdetektől fogva adva volt. Csupán a képességei csiszolódtak a társadalmi fejlődés során. Így biológiai fejlődésről aligha beszélhetünk.

Ez persze nem jelenti azt, hogy evolúciós fejlődés nem létezik. Ez a jelenleg is zajló folyamat kihat az élet fejlődésére, de nem olyan léptékben, mint gondolnánk. Ahhoz, hogy a Földünkön tapasztalható ütemű változás létrejöjjön, időnként be kellett avatkozni az evolúciós folyamatba. A darwini evolúciós elmélet megszületése után a tudósok azt várták, hogy az élőlények leszármazási vonalából a kezdetektől fokozatosan követhető teljes kövületi anyag fog összegyűlni. Ennek hiánya, a fejlődés ugrásszerű változása előtt azonban értetlenül állnak. A Biblia 6000 évre visszanyúló teremtéstörténetét sikerült megcáfolniuk, de nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerű változásokkal. Ilyesmi csak külső beavatkozás hatására jöhet létre, ami viszont azt feltételezi, hogy rajtunk kívül is élnek értelmes lények az univerzumban. Ennek gondolatától ugyanúgy irtóznak, mint az ateista evolúciópártiak a teremtő Isten létének feltételezésétől.

Néhány kutató igyekszik ugyan felnyitni társai szemét, megpróbálja rávenni őket a realitások elfogadásra, de mindhiába. A hivatalos tudomány nem vesz tudomást az egyetlen lehetséges magyarázatról, a külső beavatkozásról. Hogy ennek mi az oka, kideríthetetlen. Talán a sötét erők késztetése váltja ki belőlük ezt a hozzáállást? Mindenesetre érdekes, hogy amikor a régészek egy dárdahegy alakú éles követ találnak, mindjárt arra gondolnak, hogy ez nem jöhetett létre magától. A természet nagyságrendekkel bonyolultabb megnyilvánulásait látva azonban ez eszükbe sem jut. A 600 oldalas könyvet kitevő utasítássorozatot tartalmazó DNS kettősspirál, vagy a 20 millió kötetnyi információ befogadásra képes emberi agy magától alakult ki. Nem volt szükség semmilyen tervező munkára, irányításra ahhoz, hogy agyunk 100 billió neuronja felfoghatatlan működésű és képességű egységgé álljon össze. Mindezt véletlen események sorozata alakította ki. A kör tehát ezen a téren is bezárult. A hit hiánya, a betokosodott szemléletmód ez esetben is megálljt parancsolt a tudomány fejlődésének. Ez persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarja a bennünket létrehozó civilizációk tevékenységét. Továbbra is töretlenül végzik irányító, felügyelő tevékenységüket

folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.11. 05:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.

Ez a kozmikus csapás az előző civilizáció elpusztításán kívül alapvetően megváltoztatta a Föld klimatikus viszonyait is. Ebben az esetben a nagyméretű égitest becsapódása következtében nem csak erős vulkáni tevékenység és szökőár keletkezett, de a földgolyó is kibillent eredeti tengelyéből, és becslések szerint 30°-kal elfordult a nappálya mentén. Ezt a jelenséget igen találóan így örökítették meg a hopi indiánok mítoszaikban: “A Föld gömbje letért tengelyéről.” Ezek a változások együttes hatásukban oly módon formálták át a világot, melynek következményei mind a mai napig meghatározzák időjárásunkat, és ezáltal az életterünket. Az Atlantiszként emlegetett hetedik konti¬nens totális elpusztulását eredményező becsapódás olyan irányban mozdította ki a Föld forgástengelyét, hogy Európa és Észak-Amerika területén hirtelen véget ért a jégkorszak. A földgolyó ellenkező oldalán viszont a korábban ¬virágzó, zöld Szibéria északabbra, a hideg égövbe tolódott át, és hasonló okok miatt vált a mérsékelt éghajlatú Antarktisz is az örök tél birodal¬mává. Az egyenlítő áthelyeződése következtében a passzát szelek kiszárították és elpusztították Szahara egykor dús növényvilágát, és a Kara-kum, Kizil-kum, Takla-Makán, valamint a Góbi sivatag után most ezt a vidéket változtatták homoktengerré. A klímaváltozás járulékos hatása volt még, hogy az Északi- és a Déli-sark eredeti helyén a jéghegyek megolvadtak, és emiatt kb. 150 méterrel megemelkedett az óceánok vízszintje, amely sok kis sziget, valamint a kontinensek eredeti partvidékének eltűnését eredményezte.

Az események láncolatának tanulmányozása arra enged következtetni, hogy az evolúció az emberi civilizáció megjelenése után is érvényre jut az univerzumban, a különbség csak annyi, hogy a kiválasztódás már nem spontán módon megy végbe, hanem egy magasabb rendű értelem céltudatosan irányítja a folyamatot, jelentősen gyorsítva ezzel a fejlődés menetét. A mi világunk tehát egy programozott világ. Ennek a teóriának a beigazolódása esetén sokakban felmerülhet a gyanú, lehet hogy kárt okoztak nekünk ezek az időszakos beavatkozások, mert megfosztottak bennünket fejlődésünk természetes mene¬tétől. Nagyon valószínű azonban, hogy az evolúciónak nem a klasszikus, darwini formája a fejlődés legcélravezetőbb útja. Egy irányított tevékenység az élet bármely területén mindig tökéletesebb formában megy végbe, mintha az spontán módon zajlana. Egyáltalán nem zárható ki, hogy a Mindenható az univerzum fejlődésébe már eleve belekalkulálta az interplanetáris segít¬ségnyújtást; így lehet, hogy a mi evolúciónknak ez a természetes menete.

Ha a mi fejlődésünk nem irányított evolúció formájában történne, akkor valószínű, hogy most mi is olyan úton haladnánk, mint azoknak a néha hozzánk is ellátogató civilizációknak a tagjai, akik hajlott háttal és a kezükre támaszkodva járnak, testüket mindenütt szőr borítja, kezükön ujjak helyett karmok vannak, magasságuk pedig az 1 métert sem éri el. Az evolúció törvénye szerint az értelem előbb-utóbb minden élő bolygón kifejlődik, és ha más testet nem talál, akkor állati testben érlelődik egészen a kozmikus intelligencia szintjéig. Ezek a lények túl korán kezdték a fejlődést, így a bennünket irányító emberi civilizáció még nem volt képes eljutni hozzájuk, nem tudtak idejében beavatkozni fejlődésük menetébe, és az irányítatlan evolúciónak ez lett az eredménye. Ugyancsak a gyorsított evolúció valószínűségét támasztja alá az a földönkívüliektől származó információ, mely szerint az intelligens ember kialakulásához 10 milliárd évre van szükség. Földünk élővilága viszont max. 3,5 milliárd éves, így a mi civilizációnk semmiképpen sem lehet egy klasszikus módon, háborítatlanul zajló evolúció eredménye.

Ennek az elméletnek a realitását bizonyítja, hogy 1967-ben Kanadában megtalálták egy két lábon járó krétakori őslény, a sztenonihoszaurusz csontvázát. Ez a dinoszauruszfaj mind fizikailag, mind szellemileg messze felülmúlta hüllő¬társait. Különösen fejlett kisaggyal és gerincvelővel rendel¬kezett. Később számítógépes szimulációval kimutatták, hogy ha a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki 65 millió évvel ezelőtt, akkor az evolúciós fejlődés következtében ezek a hüllők emberszerűvé váltak volna, és igen fejlett civilizációt alkotva most ők uralnák a Földet. A számítógép képernyőjén megjelent alak megdöb¬bentően hasonlított azokra a ben¬nünket látogató földönkívüliekre, akiket mi “kis szürkék”-nek nevezünk.


folyt. köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.10. 05:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A legutóbbi vízözön előidézője egy kb. 10 km átmérőjű kisbolygó lehetett, ami az Atlanti-óceán közepén ütközött a Földnek. A becsapódás pontos idejét nem tudjuk. Az évezredes múltra visszatekintő népek szent könyvei mind más adatot említenek. A kiváltó ok időpontjára vonatkozóan asztrológiai utalások is fennmaradtak. Egy régi felső-egyiptomi templom mennyezeti freskóján még most is látható az a rejtélyes csillagtérkép, amely az egymást követő főpapok állítása szerint a hozzánk legközelebb állócsillagok állását mutatja az atlantiszi civilizáció pusztulását eredményező erők hatalomra jutásának idején. Csillagászati számítások alapján a tudósok megállapították, hogy ez a bolygóállás i.e. 9792-nek felel meg. Az égitest atmoszférán való áthaladása során jelentős mértékben megnőtt a légnyomás, és ennek következtében viharos szelek keletkeztek. Közvetlenül a tengerbe való becsapódás után a kráter körül több ezer °C -ra emelkedett a levegő hőmérséklete, és egy pillanat alatt vízgőzzé vált az üstökös által kiszorított roppant vízmennyiség, amely a számítások szerint kb. kétszeresére emelte a levegő páratartalmát. Ez a jelenség rövid időn belül trópusi esőzésekre emlékeztető, szűnni nem akaró záporokat okozott az egész földtekén.

A tragédiát azonban nem ez okozta, hanem az a becslések szerint 200 köbkilométernyi por és kő-zetmennyiség, amely az ütközés következtében felforrósodott kráterből kilökődött, és a robbanás¬hőtől elpárologtatott tengervízből eredő vízgőz¬zel együtt a felső légrétegbe került. Ráadásul közvetlenül az ütkö¬zés után földrengések sokasága rázta meg a kontinen¬seket, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy rövid időn belül eget eltakaró por- és hamufelhő borította be az egész földgolyót. Mivel a napfény nem tudott áttörni ezen a vastag felhőrétegen, hónapokig tartó vaksötétség borult az egész világra. A jelek szerint ezzel egyidejűleg 5 km magas szökőár tört a szárazföldekre, és a több mint 100 km/h sebességgel rohanó áradat még azt is elpusztította, ami a sorozatos földrengések és a viharos szelek után megmaradt. Az özönvíz következtében a magas hegycsú¬csok kivételével minden víz alá került. Miután az összefüggő por és vízgőz¬felhők elzárták a napsugarak útját, ezért rohamosan csökkent a hőmérséklet, így az irtózatos pusztulást túlélő élőlényeket még a fagyhalál is fenyegette. A tragédia méreteire jellemző, hogy tudósaink szerint egy 10 km átmérőjű kisbolygó becsapódása esetén 200 km átmérőjű kráter keletkezne a Föld felszínén, ha pedig vízbe zuhanna, akkor 1,5 másodperc alatt leérne egy 5000 méter mély tenger fenekére. A robbanás¬hő következtében az égitest becsapódásának közvetlen környezetében a levegő 18 ezer °C -ra hevülne fel, ami háromszorosa a Nap felszínén mérhető hőmérsékletnek. A detonáció ereje becslések szerint többszörösen meghaladná az atomhatalmak teljes nukleáris arzenáljának (kb. 50 ezer atomtöltetnek) a robbanóerejét, és ez a XX. század embere szá¬mára is jól érzékelteti, hogy egy ilyen katakliz¬mának milyen következményei lehettek a valóságban.

A csekély számú, primitív életviszonyok közé süllyedt túlélő megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget, mert a földgolyó elfordulása miatt hosszú időre megszűnt bolygónk mágneses védőköpenye. A magnetoszférával együtt valószínűleg az ózonpajzs is feloszlott. Ennek ered¬ményeként rendkívüli mértékben megnőtt az ultraibolya sugárzás. Erre utal az ausztrál bennszülöttek teremtésmítoszának egy részlete: “Ekkor a vizek elárasztották a szárazföldeket. Később visszatértek a medrükbe, majd hosszú ideig elviselhe¬tetlenül forróvá vált a föld lehelete.” Az elektromágneses védőernyő hiányának másik kihatása, hogy az ultraibolya sugárzás és a káros kozmikus sugarak különböző mutációkat idéztek elő a túlélők utódai között. Emiatt évszázadokon keresztül szeren¬csétlen torzszülöttek tömege jött a világra, és ezek a genetikai károsodások még ma is éreztetik hatásukat


folyt.köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.09. 00:41  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Régóta ismert tény, hogy az inga lengési síkja a Föld forgása miatt lassan elfordul. Maurice Allais francia professzor éveken át kutatta ezt a jelenséget egy óriási inga segítségével. 1954. június 30-án a párizsi teljes napfogyatko¬zás alkalmával azonban meglepő változást tapasztalt. Abban a pillanatban amint a Hold eltakarta a Napot, az inga lengési síkja hirtelen 5o-kal elfordult. A Nap-Hold-Föld együttállás alatt az elfordulási szög tovább nőtt, majd a fogyatkozás végén visszaállt a szokásos értékre. Az eredmény annyira meghökkentő volt, hogy később Erwin Saxl, a harvardi egyetem professzora és Mildred Allen, az 1970. március 7 -i bostoni napfogyatkozás alkalmával ellenőrizték a kísérletet. A Physical Review-ban közölt beszámolójuk alapján az eredmény ugyanaz volt.

Jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk megállapítani, hogy ennek az erőnek mi a kiváltó oka; a Nap gáztömegének háborgása, vagy a Nap-Hold együttállásból eredő gravitáció-növekedés. Ha az utóbbi, van okunk a félelemre, mert akkor a számítások szerint már teljes napfogyatkozáskor is százmilliószorosára felerősödik a gravitációs erő, ami arra vall, hogy a gravitációs kölcsönhatás nem lineáris természetű. Többszörös bolygóegyüttálláskor ez az erő tovább hatvá¬nyozódik, ami nem csak az inga szárát képes elmozdítani, hanem a Föld belső magját is. Ennek elkerülhetetlen következménye a sorozatos vulkáni tevé¬kenység, amely a Föld felszíni világára nézve nem sok jót ígér.

Nem zárható ki, hogy a Lemuriát elpusztító földrengéssorozat és tűzözön is egy többszörös bolygóegyüttállás következménye. A csendes-óceáni konti¬nens azonban nem csak romhalmazzá vált, de el is süllyedt, ami feltehetően annak tudható be, hogy Atlantiszhoz hasonlóan Mu szigetét is egy hatalmas gázbuborék nyomta a felszínre. Az intenzív földmozgások következtében azonban ez a gáz elillant, esetleg meg is gyulladt, így a továbbiakban nem volt ami a felszínen tartsa ezeket a földrészeket.

Ez a jelenség az ókori tudósok előtt sem volt ismeretlen. Az i. e. III. században élt kaldeus csillagász és látnok azt állította, hogy meg tudja jósolni a világ pusztulását. Baljós jövendőmondása így szól: “Én Berószosz, a Bellus értel¬mezője állítom, hogy a Föld a lángok martaléka lesz, amikor a Rákban összegyűlnek a bolygók, és egy sorban rendeződnek oly módon, hogy gömbjeiken keresztül egyenes vonal lesz húzható.” A legközelebbi jelentős bolygóegyütt¬állás 2012. december 22-én várható. A maják szent könyve, a Popol Vuh szerint az ötödik civilizáció, vagyis a mi világunk ekkor ér véget. Csillagá¬szaink utánajártak ennek a dátumnak, és kiszámították, hogy valóban rendkívüli bolygóállás lesz ebben az időpontban. Ez a naprendszerbeli planétaelrendeződés annyira ritka, hogy csak 45 200 évenként kerül rá sor. A maják szerint a sorozatos földrengések elsősorban a Csendes-óceán nyugati partvi¬dékét, a jelenlegi Kaliforniát fogja tragikusan érinteni. Hely¬zetünk azonban nem teljesen reménytelen. A földrengés¬veszélyes területeken a lemez¬tektonikai mozgások által keltett feszültségek szubatomi energiabesugárzással megszüntethetők. Erre ugyan technikailag mi még nem vagyunk képesek, de Földön túli erők igen. Egyes mé¬diumoktól származó információk szerint ezt a szívességet a múltban már többször is megtették nekünk. Nem egy esetben hárítottak el a Földön katasztrofális kimenettel fenyegető földrengéseket, illetve csökkentették a kitörések erejét. A hopi indiánok mondái alapján erre a segítségre a későbbiek során is számíthatunk, ha kiérdemeljük. Mítoszaik sze¬rint: “Ennek a világnak a sorsa attól függ, hogy lakói a Teremtő tervei szerint viselkednek-e”.

Platon: Timaiosz című művében Szuchisz, az egyiptomi Szaisz templomának papja így foglalta össze Szolón számára a világpusztulásokkal kapcsolatos ismereteket: “Sokszor és sokféle módon pusztultak már el emberek a Földön, leggyakrabban tűz és víz által. Ti csak egy vízözönről tudtok, holott oly sok előzte már meg. A ti (minoszi kultúrának nevezett) ősi civilizációtok a leg¬utolsó özönvízben pusztult el. Nálatok és a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlődni, amennyiben a szokásos idő letelte előtt az ég áradata rátok nem tör. Ez csak a primitív életviszonyok¬hoz alkalmazkodni tudó írástudatlanokat és műveletleneket hagyja életben. Akkor megint fiatalok lesztek, és nem fogtok tudni semmit a mi történelmünkről, de a tiétekről sem. Az egyes világkorszakok között gyakori volt a tűzözön is. Amikor az égitestek letérnek pályájukról, mindent tűz emészt el a Földön. Az emberek tűzhalált halnak az istentelenségük miatt. Ám még rosszabb idők is lesznek, az emberek megundorodnak majd az élettől, és nem tisztelik többé a világot. Így a világ elkorhad, és tűz által fog megsemmisülni.” Ez utóbbi jöven¬dölés sajnos a mi korunkra vonatkozik. Némi vigasz a túlélők számára: “A vízözönt mindig leszálló szakasz követi az egymást váltó civilizációk életében, míg a tűzözön után fel¬emel¬kedés következik.” A XX. század végére jósolt esetleges apokalipszis után tehát több ezer éven át tartó arany¬kor várható. Tudósaink tagadják ugyan a bennünket megelőző civilizációk létét, de a múltban történt világégések tényét nem vitatják. Őslénytani kutatóink megállapították, hogy eddig legalább ötször sújtotta a bolygónkat olyan kataklizma, melynek során az élővilág úgyszólván tejesen kihalt. Az első a földtörténeti ókorban, 440 millió évvel ezelőtt; a második pedig 360 millió éve történt. A harmadik és a negyedik a földtörténeti középkorban zajlott, 250 illetve 200 millió évvel korábban. Az ötödik, a dinoszauruszokat kiirtó csapás volt, 65 millió évvel ezelőtt.


folyt-köv....
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.08. 00:52  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
.

A földi élet fejlődésében beálló rendellenességek globális megoldására egyébként korábban is találunk példát a Föld történetében. Nem egy tudós állítja, hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok hirtelen történt kipusztulása is egy Földünknek ütközött kb. 20 km átmérőjű kisbolygó vagy üstökös becsapódásának a következménye. Ez az égitest azonban feltehetően nem óce¬ánba, hanem a szárazföldbe csapódott be, így a keletkező óriási robbanáshőtől az egész Földön összefüggő erdőtüzek keletkeztek. A dinoszauruszok tehát nem vízbefúlás folytán pusztultak el, hanem tűzhalált szenvedtek. A felperzse¬lődött erdők által keltett szén-monoxid felemésztette a levegő oxigéntartalmát, ezért a föld alatt élő állatok is elpusztultak. A különböző földtörténeti korokból származó kőzetlerakódások tanulmányozása során a tudósok azt is megállapították, hogy ennél a kataklizmánál olyan intenzív hő keletkezett, amely az erdőkön és a felső talajrétegekben levő olajpalán kívül a levegő nitrogéntar¬talmát is elégette. Az ily módon képződő nitrogén-vegyületek később savas esőket eredményeztek, amelyek a koromfelhők miatti huzamos fényhiánnyal együtt az akkori növényvilág teljes pusztulását okozták. Ennek következtében megszakadt a tápláléklánc, ami a katasztrófát túlélő állatfajok, így a föld alatt megmaradt sárkánygyíkok sorsát is megpecsételte. Hasonló sorsra jutottak az óceánokban élő őshüllők is, mivel a tartós fényhiány eredményeként kipusztult a tengerek planktonállománya, ami a vízben élő állatok láncreakciószerű éhenhalásához vezetett.

Ezt követően a Föld élővilágát szinte teljesen újra kellett teremteni, így ennek tudható be, hogy a jelenlegi növény- és állatvilág jóformán nem is hasonlít arra, amely évmil¬liár¬dok során jellemző volt a bolygónkra. Ez a totális pusztítás való¬színűleg a végső állomása volt a természet megteremtésének. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni a “Héber mítoszok” című szöveggyűjteményből: “Ezer világot teremtett az Úr kezdetben, majd megint csak újabb világokat hozott létre, és a szemében mindez semmi sem volt. Az Úr világokat formált, majd lerombolta őket; fákat ültetett, majd kitépte őket, mert még kuszán nőttek, és egyik a másik rovására növekedett. Újabb és újabb világokat teremtett, majd rombolt le, mígnem megalkotta a mi világunkat. Ekkor így szólt: Ebben a világban örömömet lelem, amazok nemtetszést keltettek bennem.”

A későbbi kataklizmák már nem jártak ilyen mértékű követ¬kezményekkel a Föld élővilágában, mert a “Neme¬zisként” érkező égitestek nem a szárazföldre, hanem az óceánba csapódtak be, de a globális méretű pusztulást ezekben az esetekben is radikális változások követték a természetben. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy világégés óta eltelt 65 millió év alatt kizárólag özönvíz pusztított a Földön. A geológiai kutatások szerint az egyes özönvizek között periodikusan megfigyelhetők tűz általi pusztulások is. Ezeket a katakliz¬mákat azonban nagy valószínűséggel nem totális pusztulást eredményező kisbolygó-becsapódás, hanem aktív vulkáni tevékenység okozta, amit szintén égi¬t¬es-tek váltottak ki, de más formában. A fizikusok már régóta tudják, hogy több bolygó együttállásakor egyfajta gravitációs ágyú irányul a Napra, melynek felületén intenzív napfolttevékenység indul el. Ez a gravi¬tációs anomália mágneses viharokat kelt a Föld magneto-szférájában, ami kihat a nagy vastartalmú belső magra is. A Föld belsejének háborgása óriási erőket gerjeszt, amelyek vulkáni tevékenység formájában törnek a felszínre. Ne becsüljük le ezt a gerjesztő hatást, mert egyetlen napkitörés energiája 10 millió hidrogénbomba erejével ér fel. Azt még egyelőre nem tudjuk, hogy ennek a gravitációs ágyúnak a Földre gyakorolt hatását pontosan mi váltja ki, de az ily módon fellépő erőt már megmértük.


folyt. köv..
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.07. 01:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi faj kialakulásának lépcsőzetes módját számos régészeti lelet is bizonyítja. Ezek közül legrészletesebb adatokkal az agyagtáblákon meg¬örökített sumér nyelvű feljegyzések szolgálnak. Az ékírásos szövegek hitelességét az ősi mezopotámiai templomok épen maradt domborművei támaszt¬ják alá, amelyek vizuális formában is megjelenítik az ember teremtésének egyes fázisait. E szerint az első ember a Földön talált majomember és az istenek “megkettőzésével” készült. Ez a kifejezés minden bizonnyal arra utal, hogy a művelet beindításánál sejtfúziót alkalmaztak. Ennél az eljárásnál két különböző fajtájú élőlényből vett sejteket egyetlen szupersejtté egyesítenek, amelyben két sejtmag és egy kettős, párba állított kromoszómakészlet van. Amikor ez a sejt osztódni kezd a sejtma¬gok és a kromoszómák egy új típust hoznak létre, amely különbözik a fúzió előtti sejtektől. Az eredmény két utódsejt, melyek olyan új genetikai kódot hordoznak, ami az őssejthez képest teljesen más. Ehhez az “istenektől vett vér” sejtjeit használták. Erre a meglehetősen bonyolult átalakításra feltehetően azért volt szükség, mivel a majomember 24 kromoszómapárból álló génkészletét nem lehetett közvetlenül “összeházasítani” az istenember 23 kromoszómapárt hordozó sejtjeivel.

Az ily módon létrejött előember még meglehetősen primitív volt, testét tetőtől talpig szőr borította, és szokásai, táplál¬kozási módja alapján inkább hasonlított az állathoz, mint az emberhez. Értelme azonban jóval meghaladta a majom¬em¬berét, és ami a legfontosabb, sejtjei 23 kromo¬szómapárt tartalmaztak. Ez lehetővé tette a további finomítás leegyszerűsítését. A hibridizációt most már a kromoszómák egyetlen sejtben történő kombinációjával végezték. A műve¬lethez előemberek hímivarsejtjeit, és az istenek hitveseinek petesejtjeit használták, és ettől kezdve az új egyedek nem lombikban, hanem mesterséges megtermékenyítés útján, isteni szülőanyák méhében fejlődtek ki. Ezt követően a fajtane¬mesítés már magától is folytatódott azáltal, hogy a lépcsőzetes beavatkozások eredményeként született egyedek közül csak a hímneműeket tartották meg, nevelték fel. Erre azért volt szükség, mert a nőstény utódok földi világba engedése esetén fennállt a veszélye annak, hogy a korábbi, primitív fajta egyedeivel is párzani fognak, ami a genetikai állomány fokozatos leromlását eredményezte volna. Az “Isten ábrázatára teremtett”, egyre tökéletesebb hímek ilyen irányú tevékenysége azonban minden esetben fajtanemesítéssel járt, ami tovább gyorsította az emberi evolúció menetét.

Ebben a fejlődésgyorsító folyamatban természetesen előfordulhatnak kudarcok is. Ilyenkor az élet irányítását végző, isteni szinten álló értelmes civi¬lizációk valószínűleg elpusztítják a fejlődés legutolsó fázisát, és újraindítják ezt a periódust. Az sem elképzelhetetlen, hogy az új periódus megindítása előtt módosítják az életfeltételeket, pl. a környező égitestek átrendezésével nagyobb lelki megterhelést okozó gravitációs sugárzásokat irányítanak az illető bolygóra annak érdekében, hogy minőségileg fejlettebb egyedeket kapjanak. A mi világunkban ennek egyértelmű bizonyítéka a Hold utólagos pályára állítása a Föld körül, melynek időpontja összefüg¬gésben állhat az előző, elfajzott, a teremtés rendjét végre¬hajtani nem akaró civilizáció megsemmisítése érdekében keltett özönvízzel
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.06. 06:16  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Einstein számításai szerint a világegyetem átmérője 216 milliárd fényév. Ez a hatalmas térség kb. 100 milliárd galaxist, és hozzávetőleg 1023 számú égites¬tet tartalmaz. Csupán a mi közvetlen világunk, a 0,1 millió fényév átmérőjű Tejútrendszer csillagjainak a száma is min. 100 milliárdra tehető. Feltehetően minden nap körül kering legalább 1, maximum 10 bolygó. Ezt átlagolva nagyjából 500 milliárd bolygóval számolha¬tunk. Ha csak minden százmilliomodik planétán alakul ki a kedvező körülmények hatására élet, már akkor is ezres nagyságrendű a körülöttünk lévő élő bolygók száma. Tegyük fel, hogy minden száz civilizáció közül kilencven életkép¬telenné válik, vagy elpusztítja önmagát. Még így is marad ötszáz életképes társadalom a környezetünkben. Ha ezeknek a 90%-a fejletlenebb mint mi, akkor nem lehet tudomásuk a létezésünkről, de még ebben az esetben is marad ötven olyan civilizáció, akik tudnak rólunk. A roppant nagy távolságok miatt valószínű, hogy csak egy kis részük képes eljutni hozzánk. A közvetlen környezetünkben lévő és bennünket időnként meglátogató civilizációk száma azonban elérheti a húszat is. Lehet, hogy ezek egy része valamilyen szempontból érdektelennek találja a mi fej¬lő¬désünket, és közöttük csupán tíz akad, akik rendszeresen érdeklődnek a sorsunk iránt. Ezek a civilizációk feltehetően a közvetlen szomszédaink, és könnyen megeshet, hogy nem puszta kíváncsiságból figyelik fejlődésünk menetét.


Múltunk érthetetlen hézagai, fejlődésünk menetének ugrásszerű változásai arra engednek következtetni, hogy mi egy galaktikus kísérlet alanyai vagyunk, egy bolygóközi hibridizációnak köszönhetjük a létünket. A beavatkozás több tízezer évvel ezelőtt történt, azután magunkra hagytak minket, hogy lássák, mire jutunk. Az elinduláshoz szükséges segítséget megadták nekünk, a többi már rajtunk múlik. Fejlődésünk menetébe nem avatkoznak be, mert minden civilizációnak be kell bizonyítania az életképességét. Ha ez a saját erőnkből sikerül, akkor befogad bennünket a galaktikus társadalom. Ha nem sikerül, akkor kiselejteződünk, és helyünket átveszi egy újonnan induló életképesebb civilizáció. Nem zárható ki tehát, hogy minket kozmikus rezervátumként tartanak nyilván. Ez a kísérlet ráadásul egyszerre több szálon fut. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Földön több, egymástól jól elkülöníthető rassz él, amelyek közvetlenül nem származ¬hattak egy közös őstől. Az egyes népcsoportok sokrétűsége, és az így felhalmozott génanyag gazdagsága is növeli galaktikus szomszédaink évezredek óta tartó érdeklődését.

A galaktikus civilizációk minden bizonnyal nem ok nélkül végzik ezt a tevékenységet. Az élet továbbadása, az értelem terjesztése valószínűleg a globális túlélés érdekében történik. Az univerzális élet feltehetően versenyfutásban áll az idővel. A világegyetem intelligens lényei minden igyekezetükkel megpróbálják kimenteni az értelmet az újabb ősrobbanás előtti teljes megsemmisülésből. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha minél rövidebb idő alatt minél több civilizáció alakul ki az univerzumban. A későbbi sikeres menekülés valószínűsége ugyanis annál nagyobb, minél nagyobb tömegű intelligencia segíti elő ennek az akciónak a lebonyolítását. Az élet megindulását követően az első civilizáció feltehetően igen keservesen, és nagyon hosszú idő után alakult ki, az evolúciós fejlődés klasszikus szabályai szerint. Évmilliárdok telhettek el addig, amíg ¬sok-sok sikertelen próbálkozás után végre létrejött az első életképes ¬társadalom. A technikai fejlődés egy adott szintjén azután az univerzum úttörői kijutottak a kozmoszba, és látván, hogy teljesen egyedül vannak, a küldetés vágyától ösztönözve elkezdték az arra alkalmas bolygókon terjeszteni az élet csíráit. Ez azt eredményezte, hogy a következő civilizációk kialakulásához már jóval kevesebb idő kellett, hiszen egy-egy fejlődési periódus megkezdéséhez szükséges feltételeket készen kapták. A galaktika első értelmes lényei hosszú időn át szerzett tapasztalataik alapján minden bizonnyal tisztában voltak azzal is, hogy életképes civilizációt nem lehet máshol kifejlődött élőlények áttelepítésé¬vel létrehozni.


Minden egyes bolygónak más a gravitációs kisugárzása. A szomszédos égi¬testek különböző elrendeződése miatt minden bolygót más jellegű gravitációs besugárzások érnek. Nem utolsósorban az egyes bolygók klimatikus viszo¬nyai, a fényerő, az átlaghőmérséklet, a légnyomás vagy a levegő oxigén¬tar¬talma is eltérőek lehetnek. Mindezek együttvéve azt eredményezik, hogy bármely élőlény csak a saját bolygóján kifejlődve lehet életképes. Az élet terjesztése és a fejlődés gyorsítása tehát csak szakaszosan lehetséges. A légkör, a víz és egyéb klimatikus feltételek kialakulása, vagy kialakítása után nem lehet azonnal fejlett élőlényeket telepíteni egy bolygóra. Az életet a legegyszerűbb élőlé¬nyekkel, az egysejtűekkel, vagy a rendkívül tűrőképes kék algák betelepítésével célszerű megkezdeni. A következő lépcsőfok, a fejlődés új irányának kijelölése csak akkor lehetséges, ha az előző fejlődési periódus életképes volt. Az újabb csírákat, illetve fejlettebb élőlények esetén a hibridizációhoz szükséges géneket, spermákat mindig az illető bolygón kifejlődött élőlényekbe kell bevinni, mert az ő génjeik az évmilliók során már alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz, így biztosítva van az életképes továbbfej¬lődés alapfeltétele. A “fajtanemesítés” után létrejött új egyedeket azután megint hosszú időre magukra hagyják, hogy ismét bizonyíthassák életképességüket.

folyt. köv...
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron