Szellemtan

Kép
Karsay   Tegnap, 00:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Karsay István 2011.tavaszi Kecskeméti előadása az indigógyerekekről. Felismerések, példaesetek, megoldások.

https://www.youtube.com/watch?v=PJ3uJbOU0Bw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=laGep0jL8xU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IUAcubYbSm8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EiwuqZdYVw0&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 00:05  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mi a hazugság ?
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 23

Mi a hazugság? A Nincsennek a materiálizációja. És ki adja neki a materializációt ? A Van. (Vagyis a szellem.) És mert lehetővé teszi, s a Van-lényegével életre hívja, ezzel bukást követ el, mert az ő Van-lényegét megfertőzi a Nincs fogalommal, s ezzel árnyék képződik. Hiszen az ősbukás lényege is ezen fordul meg. A szellem a Nincsent lehetővé teszi, Vanná akarja tenni. Erre azonban soha nem képes. És amíg a tévedéséhez, a Nincsenhez — ami az Isten lényegéből hiányzik — ragaszkodik, addig semmi sem nyújthatja neki azt a természetének megfelelő, tökéletes boldogságot, ami az ő lényegét kielégítheti. Nem lehet boldog mindaddig, ameddig vissza nem tér az Abszolúthoz, a Vanhoz, vagyis az igazhoz. Ameddig a hazugságot, a nem létezőt, a valóságtól eltérő valamit akarja a lélek kierőszakolni, addig mindig csak szenvedés és fáradtság lesz az osztályrésze.
Azt hiszitek, hogy amit így neveztek: sátán, ördög, az létezik? Ez sincs a maga valójában, csak elvei vannak, de ezek az elvek is, mivelhogy nem az Abszolútból jöttek, valójában nem léteznek, mert nincs és nem is lehet örök életük. Ezeket csak a Van, az Isten hosszútűrése engedi létezni, mert önmaguknak nincsen életük, mert amikor a szellem eldobja magától ez elveket, ezek azonnal meg is szűntek létezni. Ilyképpen ez nem valami külön hatalmasság, hanem csak egy tévedés. A sátáni elvnek csak az emberen keresztül van betekintése a mennybe, maga az elv onnan száműzve van az anyag fogságába. Csak a szellem élete által jut felszínre.
És miért nevezzük a durva és tompa bűnöket nagy bűnöknek? Mert azoknak már alig van életrezgésük, csak a legdurvább ingerekre reagálnak, éppúgy az ellentétbe alásüllyedt szellemek bizony csak nagyon durva rezgéseket tudnak magukból kibocsátani és magukba felvenni. A durva bűnökbe alásüllyedt szellem nem képes a finom megérzéseket magába felszedni, mert ha képes volna, mindenütt zavart csinálna. A gonosz tehát nem tökéletes valami, hanem tökéletlen töredék. Van benne is isteni lényeg, mert hiszen az élet maga isteni lényeg.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.15. 03:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A VAN és a NINCSEN fogalmai

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 22

Van-e a bűnnek önálló lényege?
A bűn lényegére azért nagyon nehéz az emberi értelem számára elfogadható magyarázatot adni, mert ti emberek a ti gondolkodásotokban a két végletre (jó-rossz, erény-bűn, stb.) vagytok beállítva. Istennél és a tiszta szellemnél azonban ez a két véglet nincsen. Istenen kívül ugyanis nincsen semmi, csak egy Abszolútum van, és az a Van, mint fogalom. Csak ez a Van létezik, ezen kívül nincsen semmi. Amikor belehelyezkedel az abszolútba, akkor a Nincsen számodra nem létezik, mert te az abszolútban bent vagy, te magad vagy az abszolút.
De amikor a relatívból nézed a dolgot, akkor ott áll egymás mellett a két fogalom: a Van és a Nincsen. Mert benned keletkezett a Nincsen fogalma és mivel te már ennek a két végletnek a szülötte vagy, azért a te értelmedben a Van mellett ott van a Nincsen. Ha benne vagy az Istenben, az Abszolútban, akkor nincs előtted semmi nem létező, csak a Vant ismered, a Nincsent nem.
Te a te életeddel benne vagy a Vanban, ezt tudod; de mint ember az abszolútba nem tudsz belehelyezkedni, mert benned van a halál törvénye, a Nincsen törvénye. Amikor te mint ember gondolkodol róla, akkor a Nincsen is van és tulajdonkép amikor a Nincsen Vanná lesz a számodra, akkor már megvan a fénynek az árnyéka, hiszen csak Őhozzá viszonyítva kelhet életre a Nincsen az értelemben.
Az Istentől való eltávolodás tette lehetővé a Nincsen fogalmát. A Nincsenből, a lehetetlenből veszi a szellem azt a fogalmat, ami valójában csakugyan nincs. És így a rossz, a bűn tulajdonképpen egy „Nincs”. De mivelhogy a szellem, vagyis a Van a Nincsent lehetővé tette, a Nincsen-nek életet adott, azért a Nincsen hatalommá vált a felfogásában.
Megjegyzés: Ennek a létfilozófiai kérdésnek a megértését segítheti a "jelen" fogalma, amelyben sem a múlt, sem a jövő nem létezik, ugyanis az egyik már visszavonhatatlanul letünik a jelen pillanatából, a másiknak pedig még nincs itt az ideje, tehát a jelen pillanatában nincs valós léte. Csak a mi szétszórt, hol ide-hol oda kószáló gondolkodásmódunk szüleményei. Ezért vagyunk többnyire képtelenek megélni a jelen pillanatot. Néha nagyon rövid ideig sikerül. Az önfegyelem, a koncentráció és elmélkedés legfőbb célja, jelen pillanat megélése, lehetőleg minél hosszabb ideig. A tudati fejlődés végcélja a jelenben élés, ami maga a Krisztusi szintű tudatosság.
Már a kauzális sík tudatossága a jelenben élés tudatossága, hát még a magyasabb bölcsességi és spirituális síkokon, meg az ezek fölötti számunkra ismeretlen isteni síkokról nem is beszélve. Azokon a rezgésszinteken, az örök jelen tudati állapotában, fel sem fogható a Nincsen fogalma és léte. Onnan csak az látszik, hogy belegabalyodtunk saját tudati játékunk csapdájába, mint kis cica a gomolyag cérnába és kell egy kis munka, míg kiszabadulunk belőle.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.14. 05:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ERÉNYEK ÉS HATÁSAIK 3. rész
Névtelen Szellem közleménye


A léleknek meg kell érnie, hogy az igazságokat felismerje és meglássa ezekben a szenvedésekben; mert ameddig ezeket nem érti meg, addig lázongó és zúgolódó szellemű marad és igazságtalansággal vádolja az Istent. Mert nem az ám az igazság, amit képzelődésetekkel a kárma igazságába beleszőttök, hogy: "mivel rosszat cselekedtem, gonosznak kell velem is történnie". A gonoszság nem abban van, hogy szenvedtek és gyötrődtök, mert lehetséges, hogy éppen a szenvedésekben nyújtja nektek az élet a legkívánatosabb jót, a legelérhetetlenebbnek vélt igazat. A gonoszság abban van, hogy elvon titeket ennek a megismerésétől és arra csábít, hogy kijátsszátok és semminek állítsátok az igazságot.
Pedig ha így cselekesztek, akkor bármilyen örömteljesnek lássék is az élet, és bármily boldogítónak a pillanat, mégis megcsalt titeket az ellentét, mert kitérített az élet útján álló akadálytól, hogy abban meg ne ütközzetek, amikor az ütközésnek be kellett volna következnie, amikor az az ütközés még a lelketekre nézve gyógyító hatású lett volna, és azt az ütközést későbbre tolta ki a kísértő olyankorra, amikor az lesz veletek a szándéka, hogy a megszerzett hitetektől, a megszerzett igazságérzetetektől teljesen megfosszon benneteket.
Az élet elmúlik, az eseményekből emlékek lesznek, az emlékekből tanulság szűrődik le, és aki jót vet, az ha rögtön nem is aratja a jót, és ha közvetlenül nem is látja munkájának jó következményeit, végeredményben mégis megtalálja az őt megillető jutalmat. De egészen bizonyos, hogy a teljes eredmény sem marad el, ha késik is; mert bár a rossz bizonyos ideig ellene áll minden jónak, végérvényesen mégsem állhat ellent, és maga enged utat. Azért nem kell sokat időzni a csalódások-okozta keserű emlékeknél, mert van ennél sokkal fontosabb dolog is: a lélek táplálása, fejlesztése és tisztántartása.
A békesség áldása elkerüli a felettébb igazságosak és felettébb szorgalmatosak háztáját. Ezzel nem azt mondom, mintha a restség és igazságtalanság erény volna, mert a lustaság és igazságtalanság mindig bűn, de az erények túlhajszolása a bűn fejlődését mozdítja elő. Mindennek van egy középútja, amelyet csak a bölcs lelkek találnak meg a két véglet között.
Éppen az a földi élet nagy eredménye, ha a lélek úgy tudja kiaknázni a maga részére az adott alkalmakat és körülményeket, hogy azokból lelkileg a legjobbat arathassa. Mert nem az a jótevő, aki a részegesnek, a munkakerülőnek lehetőséget nyújt, hogy a bűneit akadály nélkül folytathassa. Nem az az alázatos, aki a gőgös és erőszakos ember előtt meghajol, és annak mindenben engedelmeskedik, nem az az emberbarát, aki mindenét feláldozza és elosztja másoknak, ő maga pedig nélkülöz. És nem az az irgalmas, aki a tolvajok és gyilkosok fölmentéséért száll síkra, hanem mindig az jár a helyes úton, aki ott és úgy cselekszik a szíve szerint, de józanul, ahol és ahogyan azt az igazság és szeretet törvénye megkívánja. Mert mind a nagy szigorúság, mind a tökéletlen jóság kárt okoz, mivel az egyoldalú jósággal és gyengeséggel is hátráltatjuk az "igaz jó" előre jutását, a felettébb való igazságoskodással pedig kiölhetjük a fejletlen lélekből a javulás vágyát, mert a rideg büntetéssel megutáltatjuk az igazság törvényét, s hazuggá és bosszúállóvá tehetjük a különben jó felé vonzódó, de még fejletlen lelkű embert.
A bölcsesség annak felismerése, hogyan lehet úgy élni, hogy az ember magának és másoknak lelki kára nélkül érvényesíthesse az igazságot. Ezért kell az embernek mindent megtanulnia, amire szüksége van.
Ebben a nagy munkában a helyesen értelmezett szeretet elvezeti az embert a békességes élet lehetőségei felé. Nem mondom, hogy a zavartalan külső békét biztosíthatja a Földön, mert ameddig ellentét lesz, addig nem lehet a békességet megrögzíteni, de a belső béke és ennek következményeképpen valamennyire a külső is bevonul az életébe. Azért fontos, hogy ezért a belsőért még áldozatot hozzunk a külsőből, mert ha áldozni tudunk érte, máris békességet aratunk.
Mindent hagyni kell megérni a maga idejére és mindent végig kell szenvedni, ami utatokba áll, mert az nem tartóztat fel titeket a haladás útján; az egyáltalán nem a ti megrontásotokra van adva, mert Isten megmondta, hogy: "akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik". Mindenben benne van az a mennyei érték, amellyel Isten titeket meg akar ajándékozni még a legnagyobb szenvedésekben, a legnagyobb megpróbáltatásokban is.
Azért ne féljetek a megpróbáltatásoktól, a szenvedésektől; mert ha Isten a ti lelketekben megerősödött, ha titeket minden körülmények között irányíthat, akkor jöhetnek bármiféle ütközések, mindig diadalmasan kerültök ki azokból.
Ez pedig azt jelenti, hogy egy-egy ilyen megpróbáltatás hatása alatt mindig elvész a ti földi énetekből valami, ami tévelygő, mulandó, hiábavaló és mindjobban megtisztul, megerősödik az örökkévaló szellemetek.

Forrás:
Evangéliumi spiritizmus III. kötet; Elszórt kalászok I. kötet. A Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján

UI:

2019 egyik legnehezebb hete következik
https://www.youtube.com/watch?v=H0sevHRO0uU
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.13. 04:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az üdvösség csak kemény munka árán érhető el - Felvezetés

Lajos, a médium duálszellemének közléseiből

Isten Kegyelme gondoskodik róla, hogy azok, akik az Ő útjain járnak, ne kelljen megkóstolniuk a moslékot, amit a Föld nyújt. Végeredményben a földi élet nem a boldogság hazája, hanem a lélek vizsgatételeire adott hely és alkalom.
Itt a salakos világban minden előkerül a lélek belső természetéből a felszínre, mert igen sokan, akik már kegyelemben élnek, nagyon magabiztosak abban, hogy ők már tiszták és fedhetetlen jelleműek, de a próba megmutatja, hogy kiben mi lakik. A gyengeségre való hivatkozás nem lehet mentsége senkinek sem, aki tudja azt, hogy mit, hogyan kellene cselekednie és nem cselekszi, vagy éppen ellenkezőleg tesz, mint ahogyan köteles volna.

Nem mindig a nagy dolgokon bukik el a lélek, hanem a kicsiny árnyalati dolgok azok a megtévesztő kísértések, melyeken felborul sok nagyon szép eszmének és igazságnak a sorsa és vele együtt annak az emberléleknek a sorsa is, akire az rá volt bízva. Esetleg a maga akarása szerint, erején felül nagy fába vágta a fejszét. Nagy dolgoknál sok szem néz fel rá és már csak hiúságból sem mer rosszat cselekedni a rábízott eszmével. De a kicsiny mellékúton, hamar megenged a lélek a maga részére egy kis hamis úton való félremagyarázást. Hova-tovább ez megszokottá válik az emberek előtt és már természetesnek tartják, sőt úgy gondolják sokan, hogy az adott helyzeteket ki nem használni egyenesen bolondság volna. Pedig az embernek nem az emberek előtt kell becsületesnek lenni, hanem az Isten és az önmaga lelkiismerete előtt.

A rágalmazás, a pletykázás, a legveszélyesebb bűnök közé tartoznak, mert nagyon nehezen tud leszokni róla, ha valakinek a lelke ebben valami kielégülést talál. Ezek azok az emberek, akik mindenbe beleavatkoznak, ítélkeznek, feltételeznek mindenkiről mindent és kikezdik a legigazabb, a legjobb szándékú ember becsületét is. Mert minden jó és igaz mögött azt a bűnt vélik megtalálni, amivel az ő saját lelkük és életük tömve van. Azért mondom ezeket, hogy az emberek előtt való tisztesség és becsület csak annyi, mint a bearanyozott ékszer. Szép, de nem sok értéke van. De ha az Isten előtt becsületesnek és igaznak van az ember lelke minősítve, akkor jöhet a rágalom jöhet a rosszakaratú gyanúsítás, az csak bepiszkítja, de bármennyire akarja is lecsiszolni, lekoptatni a külső szint, az tiszta arany marad mindvégig.

Ha az aranyat eltemetik is a földbe és fényét el is veszíti, bármikor találnak rá, egy enyhe törléssel ismét fénylik és ragyog. Az Isten előtt minden a maga valóságában jelenik meg és boldog az, akinek lelkéből az igazság ragyog elő. Mert mindenkinek le kell vetkőznie a tettetés álarcát, az önalkotta képzelgést önmaga értéke felől.. Az Igazság Tükre mindenkinek megmutatja, hogy ki ő és mennyi értéket tud beváltani az örök igazság törvényében. Azok szerint lesz gazdag, vagy szegény. Óh, milyen sokan csak azért vannak itt a Földön, mert az igazban és jóban annyira szegények, hogy semmit nem bízhatnak rájuk az Isten kegyelmének hordozói. Azonban a rosszban annyira meg vannak terhelve, hogy egymás közelsége a legnagyobb szenvedést jelenti egymás részére.

összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az üdvösség csak kemény munka árán érhető el
Az üdvösség várományosainak előkészítő helye
HANG - Egyházak, rend, szertartások
Müller Péter_A karma ezoteriája
A médiumi közlés veszélyei
Különbség Vallásos és Hívő ember között
Beszélgetés Balczó Andrással

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhesuTwHwi9io6YrzUg
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGheppKNCh2zVJ7OUFmw
Zita médium közlése – A külső sötétség és a kivülállók – 2019 május 19
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=JNRRbOJCoYI
Atilla és a hunok – Grandpierre Atilla előadása

https://www.youtube.com/watch?v=1gkugGlhkmU
Kiáltó szó a pusztában – Örömre lettünk teremtve, nem szenvedésre

https://www.youtube.com/watch?v=fzEpZT6Udyg
VNTV A devizaalapú kölcsön nem kölcsön, nem hitel,
hanem egy deviza alapú csalás -- Bán Károly

https://www.youtube.com/watch?v=TgbaBua0uTI
A tökéletes apapótló – Romantikus film

https://www..youtube.com/watch?v=MTIPfzTo0g4
Váratlan kaland – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.12. 06:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ERÉNYEK ÉS HATÁSAIK 2. rész
Névtelen Szellem közleménye
Az emberek azt mondják: Igenis, engedelmeskedem Istennek, de nem engedelmeskedem az embereknek, mert az emberek tökéletlenek, hibásak, bűnösek; miért kellene hát az embereknek engedelmeskednem?
Igen ám, de Isten helyezett téged ezekbe az állapotokba, mert ha a lelkednek nem lenne szüksége mindezekre a megpróbáltatásokra és szenvedésekre, melyekben az emberektől részed van, akkor maradhattál volna fent a tiszta Paradicsomban. Mivel azonban a paradicsomi élethez való jogodat méltatlanul eljátszottad, tehát az engedelmességben kell magadat gyakorolnod, hogy ezt a három erényt, a kereszt hármas felső részét fel tudd ismerni, mi az Isten akarata, mit kíván tőled az Isten. Hogy pedig ezt megismerhessed, ott áll előtted az örök példa, a Megváltó, aki engedelmes volt a kereszthalálig, aki a tökéletlen, gonosz, tévelygő emberek előtt megalázta Magát és természetfeletti erők és hatalmak birtokában is mindvégig az engedelmesség volt az, ami Őt minden gondolatában, minden érzésében, minden cselekedetében vezette.
Isten akarata az, hogy az ember megpróbáltatásokat szenvedjen, mert a megpróbáltatásoknak békességes tűréssel való elszenvedése oldja és bontja a bűn erejét, átváltoztatja a gonoszságnak uralmát és megszünteti feletted a tökéletlenség és gonoszság hatalmát, mert az engedelmesség által föléje kerekedsz a gonosznak. Ha ez másként volna, Krisztus nem ezt az utat választotta volna az emberiség megváltására. Mivel tehát csak ez az egyetlen út létezik, azért az ember ne vonakodjék ezen az úton követni az Isten Fiát, aki az ő megváltója lett azáltal az engedelmesség által, amely megnyitotta előtte a Mennyek kapuit, hogy aki hisz ebben az igazságban, t. i. az engedelmesség és alázatosság igazságában, az meggyőzhesse az engedetlen, gőgös, Istennel szembe helyezkedő világ hatalmát.
Azért, gyermekeim, higgyetek, bízzatok, legyetek alázatosak és kérjétek az Isten kegyelmét, hogy a ti életetekben megnyilatkozzék; és meglátjátok, hogy ez a ti várakozásotok nem lesz hiábavaló, mert életetek minden cselekedetében látni fogjátok Őt, hogyan vezet benneteket, s hogyan építi ki a jónak az útját, a jónak a sorsát. Hogyan tűz feladatokat a megtisztulni, megigazulni vágyó emberlélek elé s hogyan teszi erőtlenné a gonosz hatalmát veletek szemben - hogyha már az engedelmesség által legyőztétek a saját lelketek engedetlen természetét. Mert legelsősorban erre van szükség.
Ne keressétek a saját igazságotokat; ne keressétek az emberi életben a legnagyobb precizitással azokat a megnyilatkozó tényeket, amelyek nektek feltétlen igazságot és bizonyosságot nyújthatnak. Keressétek az Isten igazságát! Isten igazsága pedig az, hogy Ő lehajol, és minden tisztátalanságot megtisztít azzal az elnéző, áldozatos szeretettel, azzal a jóra törekvő, jót nyújtó, békességet kínáló érzéssel, amelyet a Hozzá siető emberlelkekbe sugároz alá.
És hogyha az ember meglátja Istennek hozzá lenyújtott kezét és végigtekint az életén, akkor látni fogja, hogy azokban az eseményekben, azokban a történésekben, amelyek sokszor gyötrő, kínzó szenvedéseket adtak bele az életébe, mennyi áldást hintett az ő lelkére, az ő szellemére; mennyi lehetetlent tett lehetővé az ő részére még azokban a kínzó vereségekben is, amelyekre azt mondja az ember, hogy "nem kívánom ezeket".

folyt. köv…

UI:

Vegetáriánusból hogyan lesz húsevő? - Béky László, Jakab István
https://www.youtube.com/watch?v=C4TA2lTbsAE&t=4s
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.11. 05:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ERÉNYEK ÉS HATÁSAIK 1 rész
Névtelen Szellem közleménye

Minden kis jóakarat, minden igaz törekvés olyan hatalmas vonzóerő, amellyel az Isten akarata szerint munkálkodó szellemcsoportot magatokhoz vonjátok úgy, hogy minden hibátok, gyengeségetek, gyarlóságotok dacára, és mindent megtagadva, ami nekünk, a mi egyéniségünknek kedvező volna, sietünk azt kihasználni - nem a mi javunkra, hanem azért, hogy az Isten akarata lépésről-lépésre, érzésről-érzésre tovább terjedhessen és tért hódíthasson az ellentét világában.
Ti még nem tudjátok, miben éltek, hogyan és miként vagytok ide bekebelezve és milyen értékek felett határoztok, amikor Isten szerint vagy a test szerint akartok élni. Nem tudjátok, mi felett határoztok a magatok részére, amikor az Isten kegyelme felé nyújtjátok ki a kezeteket, vagy pedig a ti emberi igazságotok mellett akartok mindvégig megmaradni.
Én azt mondom: az egyetlen érték, amit az ember a maga számára örökkévaló erősségnek megtarthat az, hogy az Isten kegyelméért nyújtja ki a kezét. Mert tulajdonképpen nektek nincs is szükségetek azokra a nagy igazságokra, amelyekkel most még nincs mit kezdenetek a Földön, mert ezekbe az igazságokba, ezeknek az igazságoknak a megértésébe még előbb bele kell nőnötök, bele kell fejlődnetek.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy egyetlen érték, amit a magatokévá tehettek az, hogy az Isten kegyelmét magatokhoz vonjátok; egyetlen érdem, amit mint erényt magatokban kifejleszthettek, hogy engedelmeskedni akartok Istennek; az egyetlen érdemetek, amit itt ezen a Földön magatokban, mint a ti egyéniségetek megszilárdítására alkalmas erőt kifejleszthettek, hogy törhetetlenül az Isten kegyelméhez ragaszkodtok, önmagatokról megfeledkezve s az alázatosság érzését önmagatokban kifejlesztve.

Három fő erény van: a hit, a remény és a szeretet. Ezekre az embernek feltétlenül szüksége van, mégpedig mind a háromra, ha haladni és fejlődni akar; e nélkül el sem kezdheti a haladást. Mert az az ember, aki nem tud hinni, megmarad a kárhozatban; akinek a hite nem tud reménységgé fejlődni, annak a hite hiábavalóvá vált, mert akkor a meglévő rossz, a meglévő igazságtalanság olyan hatalmas erőt fejt ki ellene, olyan vihart kelt körülötte, amelyben nem képes megállni, így elveszti még azt a hitét is, amivel rendelkezett. Ellenben, aki reménységet tud kifejleszteni a lelkében, annak megerősödik a hite, és így teljesedik be rajta az Úr kijelentése: "Adatik annak, akinek van." Mert akkor megerősödik a hite, a reménység által ellenállóvá lesz és munkára képesíti őt. Aki hisz azokban az igazságokban, amelyeket Isten adott a világ megváltására, az a legnemesebbet, a legmagasztosabbat fogadja el, amely felold és megtisztít mindent a szeretet által; akiben pedig a szeretet munkálkodó erővé lesz, az elhagyja a Föld küzdőterét és az üdvösség honába emelkedik.

Ez a három erény a kereszt hármas felső részét jelenti az emberi lélekben, amelynek magasan fennálló és énjének uralkodó, messzire mutató eröjévé kell válnia. De hogy ez magasra emelkedhessék, meg kell alapozva lennie az alázatosság erényével, amely a keresztnek alsó, leghosszabb részét képezi. Ezen áll az egész, ebből indul ki az egész. Mert ha az alázatosság hiányzik a lélekből, akkor az a lélek hitre sem tud szert tenni.
Hiszen láthattok elég gőgös, dölyfös lelket, aki el is hiszi az igazságokat; de mivel csak elhiszi, és nem hiszi rendületlenül, ez a hite őt vakhitűvé teszi. Mert ahogyan elhiszi a jót, úgy elhiszi a rosszat is; és mivelhogy a rosszat is elhiszi, így zavaros lesz a jóról és a rosszról való ismerete, összekeveri egyiket a másikkal és a lelkében a hit sem mennyei világossággá, sem erővé nem tud kibontakozni. Tehát az alázatosság az, ami ezt a három erényt gyümölcsözővé tudja tenni a lélekben.
Hogy pedig az emberi lélek az alázatosság fogalmával megbarátkozzék, szükséges, hogy annak legalsó fokozatát: az engedelmességet elsajátítsa. Kérdezzétek meg az emberek ezreit és millióit, mind azt fogják találni, hogy ennek az elsajátítása a legnehezebb. Igen, mert ebben van az emberiségnek a legnagyobb próbája.


folyt.köv…

UI:

Müller Péter - Veszteségből nyereség, vereségből győzelem
https://www.youtube.com/watch?v=GISvxcNJZY0
és mellette egy csomó jó videó
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.10. 09:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Éterikus fantomok

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 21

A fizikai test is elkopik és elhervad, mint a virág, és porrá lesz, mert ennek így kell lennie. Az erők kezdenek gyengülni, a szervek kezdik a munkát abbahagyni. Az éterikus erők kezdenek mindinkább öszszezsugorodni a testben, az öregség beáll és bekövetkezik a halál. Az éterikus testnek le kell válnia mindenkiről. Van olyan ember, akiről a halál pillanatában leválik az éteri teste, és van, akinek csak hosszú évek múlva — többnyire annyi idő múlva, mint amennyit a földön élt — és akkor meztelennek, tehetetlennek, gyengének érzi magát a szellem.
Ennek az éterikus testnek is megvan a maga törvénye. Ennek is bele kell vegyülnie ismét abba a nagy körforgásba (rotáció), amely a tisztulás állomásain keresztül egy-egy fokkal magasabbra emeli. Ezeken keresztül menve azután ismét ott áll az éterikus test a benne lappangó hajlamokkal, amelyeket attól a szellemtől örökölt, akit azelőtt szolgált. Ekkor ez az éteri test (fantom) belekerül abba a nagy csarnokba, ahol az anyagokat szétszedik és minősítik, hogy megtisztítva ismét más szellemeket öltöztessenek beléjük. Mindaddig megmarad ez a fantom és szolgál más-más testbeöltöző szellemeket, amíg végül ismét az ő igazi gazdájához nem kerül, azaz ahhoz a szellemhez, aki létrehozta, hogy vele ismét az feloldja, áttisztítsa, azaz lelkierővé tegye.
Vannak olyan éterikus testek, amelyeket részekre bontanak, és a darabokból új szellemruhát alkotnak. Az embernek kötelessége ezeket a burkokat mindig jobbakká, szebbekké, tisztábbakká tennie, hogy minden egyes megjelenés után szebb és jobb formában jöhessen vissza a fizikai síkra. Ezek az éteri testek anyagok, amelyekben élő tulajdonságok vannak latens elraktározva, de kifejezésre csak akkor juthatnak, ha ismét élő lélekhez kapcsoltatnak (amelyekre hatásokat gyakorolnak).
Vannak egyének, akik uralják ezeket a harmadlagos életerőket; képesek ezeket megeleveníteni és parancsolni nekik. Vannak emberszellemek, akik a saját testükből kihelyezkedve és ilyen üres fantomba öltözködve, megjelenni tudnak. Mindebből a lényeg csupán annyi, hogy ezek a fantomok felhasználhatók; és ha jó és igaz törekvések hatották át azokat, akik viselték, a következő fordulónál olyan gyenge szellemeknek adhatják, akik nagyon szeretnének megjavulni.
Felhasználják továbbá a nagyon jókedélyű, nyugodt szellemek fantomjait a zord és mogorva szellemek felöltöztetésére, hogy ezeket valamennyire is elviselhetőkké tegyék és számukra, emberi életükre bizonyos előnyöket biztosítsanak. Felhasználják az erélytelen szellemek felruházására az erélyesek, sőt majdnem kemény természetűek levetett ruháit, még pedig úgy, hogy legtöbbnyire csak azokat a részeket hagyják meg bennük elevenen élni, amelyek éppen annak a hibának kiküszöbölésére szükségesek, amelyeket a Gondviselés ki akar küszöbölni.
Egy-egy fantom, amit az emberszellem magáról levet, minden egyes földi élettel tökéletesedik, erőben és formában gyarapodik, és mindinkább nyer kifejező képességben. Ezeket a természet nem engedi szétrombolni.. A fantomok szétbontására csak akkor kerül a sor, ha már annyira megromlanak, hogy lehetetlen lenne a jóra felhasználni őket.
A fejlett és kifinomult fantomok magasabb szérákba kerülhetnek. A szellemnek megvan sokszor a képessége hogy ahol ő maga nem jelenhet meg, mert el van foglalva, vagy nagy megerőltetésébe kerülne lemerülnie azokba a nagyon sűrű állapotú fluidokba, amilyenekben a földi embercsoportok sokszor vannak, és nagyon nehezen tudná ott magát kifejezni, akkor egy-egy ilyen fantomot telít az ő gondolatával, az ő érzésével, és az ő akaraterejével mintegy üzenetvivőnek használja azt fel. Sokszor más szellemek is felhasználják ezeket és gyakran a materializációs jelenségek létrehozására is az ilyen fantomok szolgálnak. A fizikai médiumitáshoz a felsőbb világból pedig majdnem kizárólag ilyen hüvelyeknek (fantomoknak) az erői használtatnak fel.
Ezeket a hüvelyeket sok mindenre fel lehet használni; ezek sem hevernek tétlenül a szférákon. Például sokszor, bár a szellem már rég levetette ezt az ő fantomját, mégis, miután ez bizonyos emlékezéseket megőriz az ő finom anyagában, az őrszellem felhasználja ugyanannak a szellemnek a javítására azáltal, hogy őt a régi fantomjával összekötve, azokat az emlékeket ismét végig engedik neki élni, hogy a szellem bizonyos bűnökkel szemben erős tudjon lenni. Nem egyszer az a tünet, amit ti megszállottságnak néztek, ilyen hüvelynek a felébredése.
Ezek mind a lélek erői, olyan erők, amelyek félig lelkiek, félig a természetből valók. Ezek az erők élnek, mert telítve vannak a szellemek gondolataival és vágyaival, asztrálerők ezek.
Ameddig a földi szférákban mozgunk, azt tapasztaljuk, hogy ezek a földi szférák úgyszólván zsúfolásig meg vannak tömve ilyen hüvelyekkel és ilyen hüvelyekül felhasználandó vagy már feloszlott erők anyagával. Azoknak a magasabb szellemeknek, akik akár a földön leendő testöltésre, akár a föld szféráiban való tevékenységre indulnak, szintén keresztül kell nyomulniuk ezeken az erő-halmazokon, még pedig úgy, hogy felveszik magukra ezeket a fluidokat, és maguknak valami periszpritet alakítanak ki belőlük. Mindenesetre a legkönnyebben alakítható, a leglágyabb fluidokat használják fel, a 3. szféra anyagával merülhetnek a 2. szférába, a 2. szféra anyagával az 1. szférába. Az 1. szféra anyaga már az, amellyel a földi ember előtt láthatóvá tehetik magukat.
Vannak sokszor nagyon szépen és kedvezően kiképzett fantomok, amelyek már sokszor voltak a földön és sok testet éltettek, sokaknak adtak megjelenési formát. Az ilyen fantomok gyors felfogású eszközt adnak a szellemnek a kezébe, ügyességet, hajlékony idegeket, amelyek mint finom műszerek a szellem céljainak igen jól megfelelnek. Ha valaki ilyen kiképzett fantomot kap ajándékul a kegyelem világában, ez nagy szerencse, helyesebben: kegyelem.
Sok fejletlen, rosszhajlamú szellem kap ilyen kiképzett erőket úgy, hogy ami belőle leginkább hiányzik, az megvan a fantomban, vagy pedig ami a lelki erőiben talán túlságosan van kifejlődve, és ami neki kárára válnék, az éppen a fantomból hiányzik, miáltal vagy nem nem tud az ilyen rossz hajlamainak kifejezést adni, vagy csak nagyon csenevész módon tud az jelentkezni. Van rá eset, hogy mint a vegyészek, úgy járnak el a Gondviselés munkáját intéző kezek és 4—5 fantom összevegyítésével egy átlag-fluidot alkotnak. Vannak bizonyos betegségre való hajlamok is a fantomokban, ilyenek az öröklött hajlamok. A betegségekre való hajlandóság nem az egyéni szellemben van, hanem abban a ruhában, amelyet felvett.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.09. 06:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Éterikus test

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 20

Az emberi test szervei is hétféle csoportra oszlanak éppúgy, mint a szférák; és az egyes szervek, illetőleg testrészek a szféráknak, illetőleg a naprendszernek megfelelően vannak beosztva, és az ő funkcióik szerint minősítve. Óva intelek azonban benneteket attól, hogy ezt is, mint végigazságot tekintsétek, itt ebben a látszatvilágban semmit sem lehet mint kész, befejezett igazságot tekinteni, ami a lelki kérdésekkel összefügg. Ti itt csak következtethettek, de valóságos igazságra nem tehettek szert, mert a szellem a végső igazságot semmiképpen sem tudhatja. Ti nem láthatjátok a dolgok benső valóságát, ugyanis minden dolognak két oldala van, egy fény- és egy árnyoldala.
A szellem az Istentől kapott finomanyagi eszközöket a saját céljai és akarata szerint minősíti, s így ez ennek a minősítésnek következtében éterikus testté válik a szférákban. Ez az éterikus test már magasabbrendű minden növényi és állati léleknél. Ez azonban nem maga a lélek, csak a léleknek a ruhája, amely szintén átváltozásnak van alávetve úgy, hogy az éterikus test erői felszívódva, lelki erőkké változnak át.
Ez az éterikus test, más néven "fantom"mivel szellem viselte, magába szedi a szellem tulajdonságait, mint olyan hajlamokat, amelyeket a szellem egyénisége a maga természetével beleoltott. Gépies hajlamok, gépies ösztönök szunynyadnak ezekben az erőkben, amelyeket a szellem egy-egy földi, test levetése után, mint burkot félretesz. Minden szférának megvan a maga szükséges és kötelező megjelenési formája és ebben a formában köteles a szellem megjelenni. A 4. szférában az alacsonyabb fokokon még vannak éterikus testek, de ugyancsak a 4. szférában meg is szűnnek, hogy a szellem könynyű, felhőszerű fluidburokban mozoghasson tovább.
Tehát az éterikus testnek az az anyaga, amelyből össze van szedve, hét részből áll, mint a szférák. Az ember legmagasabb, legfejlettebb létállapotát a fej reprezentálja. A fejben van a legtöbb érzékszerv, a legérzőbb idegek; az agyban, az idegközpontban székel a szellem, vagyis az erőknek az a forrása, amely az idegszférába kapcsolódik, és amelyhez ezen az úton a, szellem tudata is kapcsolódik.
Az ember az egész szellemnek csak egy része. A szellem láthatatlan, és csak az ő kisugárzásával, az ő lelki erőivel kapcsolódik bele az anyagba, még pedig az éterikus test közvetítésével. Ez az éterikus test az, amit szervező életerőnek is mondunk; ez alkotja meg az idegszférát, és az idegszférán keresztül kapcsolódik bele lassan-lassan a tudat a földi világba és a földi világról csak ezen az idegszférán keresztül vesz tudomást. Tehát a legmagasabb rendű erőt képviseli:
• 1. az agy, a hozzá vezető idegek, valamint a tájékozó érzékszervek: a szem, a fül, az
orr, a nyelv. Azután következik:
• 2. a tüdő és a szív. A tüdő dolgozza fel az éterikus test részére azokat az anyagokat, amelyekre neki a szervezéshez féltétlenül szüksége van. A levegőt, valamint a levegőben kötve lévő anyagokat a tüdő dolgozza fel és a szív a vérbe juttatva, a véráram által elárasztja, és ellátja velük az egész testet, vagyis ez ad neki életet. Azután következnek:
• 3. a vesék és a mirigyek. Mindegyiknek megvan az éterikus testben a maga külön funkciója.
• 4. a gyomor, a máj és a lép;
• 5. a nemző szervek;
• 6. a belek és a húgyszervek, felszívó és tisztító munkájukkal, amelyeken keresztül az egész szervezet megtisztul az elhasznált anyagoktól;
• 7. a végtagok, a kezek és a lábak, amelyek mint a test munkásai a testet a szükséges segítséghez hozzájuttatják. Amit napidegfonatnak neveztek, az köti össze az alsóbb rendűt a magasabb rendűvel, az anyagi célokat szolgáló szerveket a lelki célokat szolgáló szervekkel.
A magasabb rendű embernek egy alsóbb rendű, meg egy magasabb rendű szíve is ki van fejlődve, egy lelki-fluidi szíve és egy fluidi tüdeje, amely asszimilálja a tudást, elfogadja és viszonozza a szeretetet. Ez a szív már nem érzéki és izgalmi központ, hanem érzelmi központ.
A megtérés tulajdonképpen abban rejlik, hogy az ember lelkével a jóhoz ragaszkodik, a jó győzelmét óhajtja és igyekszik azt az ő életében minél tökéletesebben kidolgozni. Ha pedig a jóhoz hajol, akkor az ő alsóbb rendű énjének vágyait meg kell tagadnia. Ez az alsóbb rendű én az éterikus test, amely a földi természetnek, a földi erőknek összefoglalása és egyben váló kifejezése. Ez az éteri test csak az ösztöneivel tudja ezt az ő természetét kifejezni és azt mint kívánságokat kidolgozva éreztetni, hogy mi kellene neki..


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.09. 06:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Éterikus test

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 20

Az emberi test szervei is hétféle csoportra oszlanak éppúgy, mint a szférák; és az egyes szervek, illetőleg testrészek a szféráknak, illetőleg a naprendszernek megfelelően vannak beosztva, és az ő funkcióik szerint minősítve. Óva intelek azonban benneteket attól, hogy ezt is, mint végigazságot tekintsétek, itt ebben a látszatvilágban semmit sem lehet mint kész, befejezett igazságot tekinteni, ami a lelki kérdésekkel összefügg. Ti itt csak következtethettek, de valóságos igazságra nem tehettek szert, mert a szellem a végső igazságot semmiképpen sem tudhatja. Ti nem láthatjátok a dolgok benső valóságát, ugyanis minden dolognak két oldala van, egy fény- és egy árnyoldala.
A szellem az Istentől kapott finomanyagi eszközöket a saját céljai és akarata szerint minősíti, s így ez ennek a minősítésnek következtében éterikus testté válik a szférákban. Ez az éterikus test már magasabbrendű minden növényi és állati léleknél. Ez azonban nem maga a lélek, csak a léleknek a ruhája, amely szintén átváltozásnak van alávetve úgy, hogy az éterikus test erői felszívódva, lelki erőkké változnak át.
Ez az éterikus test, más néven "fantom"mivel szellem viselte, magába szedi a szellem tulajdonságait, mint olyan hajlamokat, amelyeket a szellem egyénisége a maga természetével beleoltott. Gépies hajlamok, gépies ösztönök szunynyadnak ezekben az erőkben, amelyeket a szellem egy-egy földi, test levetése után, mint burkot félretesz. Minden szférának megvan a maga szükséges és kötelező megjelenési formája és ebben a formában köteles a szellem megjelenni. A 4. szférában az alacsonyabb fokokon még vannak éterikus testek, de ugyancsak a 4. szférában meg is szűnnek, hogy a szellem könynyű, felhőszerű fluidburokban mozoghasson tovább.
Tehát az éterikus testnek az az anyaga, amelyből össze van szedve, hét részből áll, mint a szférák. Az ember legmagasabb, legfejlettebb létállapotát a fej reprezentálja. A fejben van a legtöbb érzékszerv, a legérzőbb idegek; az agyban, az idegközpontban székel a szellem, vagyis az erőknek az a forrása, amely az idegszférába kapcsolódik, és amelyhez ezen az úton a, szellem tudata is kapcsolódik.
Az ember az egész szellemnek csak egy része. A szellem láthatatlan, és csak az ő kisugárzásával, az ő lelki erőivel kapcsolódik bele az anyagba, még pedig az éterikus test közvetítésével. Ez az éterikus test az, amit szervező életerőnek is mondunk; ez alkotja meg az idegszférát, és az idegszférán keresztül kapcsolódik bele lassan-lassan a tudat a földi világba és a földi világról csak ezen az idegszférán keresztül vesz tudomást. Tehát a legmagasabb rendű erőt képviseli:
• 1. az agy, a hozzá vezető idegek, valamint a tájékozó érzékszervek: a szem, a fül, az
orr, a nyelv. Azután következik:
• 2. a tüdő és a szív. A tüdő dolgozza fel az éterikus test részére azokat az anyagokat, amelyekre neki a szervezéshez féltétlenül szüksége van. A levegőt, valamint a levegőben kötve lévő anyagokat a tüdő dolgozza fel és a szív a vérbe juttatva, a véráram által elárasztja, és ellátja velük az egész testet, vagyis ez ad neki életet. Azután következnek:
• 3. a vesék és a mirigyek. Mindegyiknek megvan az éterikus testben a maga külön funkciója.
• 4. a gyomor, a máj és a lép;
• 5. a nemző szervek;
• 6. a belek és a húgyszervek, felszívó és tisztító munkájukkal, amelyeken keresztül az egész szervezet megtisztul az elhasznált anyagoktól;
• 7. a végtagok, a kezek és a lábak, amelyek mint a test munkásai a testet a szükséges segítséghez hozzájuttatják. Amit napidegfonatnak neveztek, az köti össze az alsóbb rendűt a magasabb rendűvel, az anyagi célokat szolgáló szerveket a lelki célokat szolgáló szervekkel.
A magasabb rendű embernek egy alsóbb rendű, meg egy magasabb rendű szíve is ki van fejlődve, egy lelki-fluidi szíve és egy fluidi tüdeje, amely asszimilálja a tudást, elfogadja és viszonozza a szeretetet. Ez a szív már nem érzéki és izgalmi központ, hanem érzelmi központ.
A megtérés tulajdonképpen abban rejlik, hogy az ember lelkével a jóhoz ragaszkodik, a jó győzelmét óhajtja és igyekszik azt az ő életében minél tökéletesebben kidolgozni. Ha pedig a jóhoz hajol, akkor az ő alsóbb rendű énjének vágyait meg kell tagadnia. Ez az alsóbb rendű én az éterikus test, amely a földi természetnek, a földi erőknek összefoglalása és egyben váló kifejezése. Ez az éteri test csak az ösztöneivel tudja ezt az ő természetét kifejezni és azt mint kívánságokat kidolgozva éreztetni, hogy mi kellene neki..


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.08. 07:12  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A testetöltések gyakorisága

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 19

Minden léleknek meg kell várnia a testöltésben azoknak az eszmeáramlatoknak felszínrejutását, vagyis annak a korszellemnek újraszületését, amely az ő egyéniségének megfelel, és csak akkor születhet meg ismét. Sőt nemcsak, hogy meg kell várnia azt, hanem az ilyen korszellem vonzásának nem is tud ellenállni. Vannak periódusok, amelyek két-, három-, négyszáz év alatt teszik meg az útjukat, azaz ennyi időre van szükségük, hogy ismét alámerülhessenek az anyagba. De vannak olyanok is, amelyeknek ezer-, sőt kétezer évre van szükségük, míg ismét megjelenhetnek az anyagi síkon.
Minél mélyebbre esett valamely erő az anyag törvényébe, annál nehezebben tudja megtenni az útját felfelé, így egyiknek talán ezer, másiknak esetleg csak kétezer év múlva jut alkalma arra, hogy újra felszínre kerülhessen. Még ennél is szomorúbb állapot az, ha a szellem olyan mélyre bukott, hogy nagyon nehezen és csak nagy sokára tudna a felszínre kerülni, sőt majdnem lehetetlen is számára, hogy a felszínre kerüljön. Ez az az állapot, amit örök kárhozatnak neveznek. Az ilyen szellemnek meg kell várnia az anyagnak egy újabb fluidosítását, felsodródását, hogy az őt magával vihesse, és egy újabb alakuláshoz kapcsolhassa és ez a várakozás több milliárd évet is tarthat.
Megjegyzés: Azt mondják a tanítások, hogy a korszakzárás (az állítólagos "világvége") után, amikor szétválasztódik a bolygónk szellemi tartalma, be fog következni egy tisztulási folyamat, amikor a Földanyánk a számára emészthetetlen salakot kiveti magából a bolygóközti térbe, ahol a hetedik napkör létrejötte után egy újabb hatalmas szellemi entitás kapja feladatául, hogy a lilökött salakot szereteterőivel összevonzva létrehozza azt az alacsony rendű bolygót a hetedik napkörben, ahol a mi civilizációnk bukottjainak lelkei is apró részecskékre szakadva várják több milliárd éven át, hogy a Kegyelem által végigjárva az ásványi, növényi és állati birodalmakat végre újra emberré válhassanak.. Sajnos azok, akiknek a földön ez lenne a dolga, figyelembe sem veszik, sőt írtóznak ezektől az ismeretektől, ezért az emberiség több mint két harmadát ítélik erre a szörnyű következményekkel járó szellemi bukásra.
Azoknak, akik javulni akarnak, és erős, nagy igyekezettel minden alkalmat és módot felhasználnak arra, hogy javulhassanak, ezeké a gyorsabb ütemben való testöltések. A legnormálisabb eset a földkörüli szférák javuló szellemeinek az esete, akik kb. ugyanannyi időt élnek a szférákban, pihenő állapotban, mint amennyi ideig a földön éltek, úgy, hogy kb. minden 100—150 évben testet öltenek. Vannak azonban gyorsabb tempójú testöltések is, 30, 40, 50 év múlva.
Tehát lehet az asztrológiát tanulmányozni, sőt helyes és jó dolog az, de a nélkül a bizonyos megérzés nélkül, amit ti médiumitásnak neveztek, nem sok eredményt lehet vele elérni. Sokszor vannak sorsok, amelyek azért alakulnak kedvezően, mert az illető lélek időközben megtért, és ezáltal belépett egy kedvezőbb eshetőségbe, bár az ő csillagzata ezt nem mutatta ki.
Ha az ember, illetőleg az emberek nagy része megtérne és az Isten útján haladva igaz és becsületes életet élne a világon, akkor a csillagoknak csak a jó hatása érvényesülhetne. De ha csak a fele térne is meg az embereknek és fogadná el Istent és az Isten törvényét, akkor is megszűnnének a rossz hatások, mert a csillagoknak akkor is csak a jó hatásai érvényesülhetnének, és az emberiség tömegei sokkal jobb állapotba juthatnának. De éppen mert az emberiségnek háromnegyed része súlyosan hibás és csak egy negyed része a kevésbé hibás, azért van, hogy a csillagok rosszabb befolyása nagyobb mérvben érvényesülhet.
A különböző szféráknak van nagy befolyása az emberek idegszellemére.. A 2. szférára, amelyből a legtöbb szellem van a földön, nagy befolyása van a 4. szférának, t. i. a színes, eleven élet, a felfokozott életnek a kívánása óriási elfogadó táborra talál a földön. Azonban egy nagy baj van, hogy az emberek szeretnék a szépet, kívánják a jót, de dolgozni nem akar érte, hanem fáradság, munka és gond nélkül akar hozzájutni a széphez, a jóhoz, a kívánatoshoz és mindent véghez is visz, hogy ezt elérhesse.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.07. 08:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A reinkarnációról

Részlet az 2000.10.31-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV.: Következő kérdésünk is kapcsolódik ehhez, mert keleti és nyugati felfogásról szóltunk, és megint egy bizonyos felfogásra szeretnék rákér¬dezni. A reinkarnáció a mi számunkra természetes, magától értetődő és bizonyított, de érdekes módon, mint mindenben, ebben is vannak mellékágak. Nem régen jutott a tudomásunkra, hogy van egy grúz népcsoport, ahol a reinkarnáció ismerete, és az a szerinti élés olyan természetes és meghatározó, hogy semmiféle kérdés, probléma, vagy más vélemény fel sem merül!
De ugyanakkor van egy hittételük, ami azt mondja, hogy amikor a lélek elhagyja a fizikai testét, fizikai érte¬lemben meghal, mielőtt egy új testöltésbe kerül az a lélek, akkor egy bizonyos ideig pihen, hiszen el kell számolnia, meg kell ismernie, hogy mit tett jól vagy rosszul, és fölkészülnie az új életre.
Ezen népcsoport szerint ez nem így van, hanem azonnal, ahogy elhagyja az előző testét, abban a pillanatban beköltözik egy másik testbe. Lehetséges-e ilyen azonnali testöltés, az előző élet értékelése és felkészülés nélkül? Hiszen akkor majdnem értelmét veszti mindaz a tapasztalat, amit addig begyüjött! Azt valahogy szintézisbe kell hoznia, és aztán azzal indulni újra, nem pedig csak kilépek, és abban a pillanatban egy másik testben folytatom!
TSZ.: Azt kell mondjam, hogy ennek a népcsoportnak a felfogásában ez általánosítás! Márpedig általánosítani nagyon sokszor nem hasznos és nem jó! Az bizonyított tény, és erről tudtok ti is: előfordul, hogy szinte csaknem azonosnak mondható leszületés érkezik! Ez mindig egy olyan szellemi szükségszerűség, amely különleges eljárást igényel és kap is későbben. Mert mindenképp meg kell legyen annak a szellemnek az áttekintő képessége és kidolgozása az elmúlt életéről! Meg is teszi!
Ez nem az átlag, de előfordul ilyen eset is, és nem kizárólag igen magas minőségű és különleges szellemek eseté¬ben. Ilyenről is tudtok a tibeti papság köréből, de miután ennél a népcsoportnál előzőleg több ilyen eset bebizonyosodott, és mivel mindegyiket teljesen egyformának vélik és kezelik, tehát általános érvényű szabályt állítottak fel arra, hogy ez mindenkire így vonatkozik. A reinkarnáció tana és hite a lényeg náluk. Ez némely alkalommal előfordult és bebizonyosodott esetből kialakított általánosítás!
KV.: Érdekes, hogy azt mondod, néhány eset azért előfordult, hogy a lélek azonnal egyik testből a másikba ment!
TSZ.: Nem kell ahhoz túlságosan távolra mennetek, mondjuk Távol-Keletre, elég köze-lebbi helyre, mert országotokban is előfordult már ilyen, csak ezeket az eseteket nem nagyon hirdették, kevesen tudják.
KV.: Mi erről nem tudtunk, elfogadjuk, hogy ilyen ezek szerint van, de akkor újra felteszem a kérdést : mi van azzal, hogy az elhagyott testi életének a tapasztalatait a lélek feldolgozza, értékeli, és annak a birtokában indul az új életre, felhasználva a tapasztalatokat?
TSZ.: Az a szellem, aki testbe küldi egy őt képviselő részét tapasztalatszerzésre, miután időtlenségben él, és a jövendőt is egy bizonyos távolságra mindegyikük átte¬kintheti, tudomása van arról, hogy ez nem feltétlenül egy hosszú élet után következik, van amikor rövidebb úton történik. Tehát nagy vonalakban tudja azt, hogy mire számíthat. De ugyanakkor terve van, mégpedig olyan környezeti összhatásokban, csillagászati összállásokkal, minden egyébbel kapcsolatban, hogy mondhatni azonnali, ők úgy mondják, hogy pillanat alatti testöltés következik be. De ez még földi viszonylatban sem egy pillanat, inkább rövid szakasz. Tehát amit valójában feldolgoznia kell, az már csak egy finomítás ebben az esetben, és azt a rendkívüli alkalmat ki akarta használni.
KV.: Azt is tudjuk, hogy minden lélek, amikor elindul a testöltésre, megkap minden lehetőséget, körül¬ményt, formát, kapcsolódó dolgokat, ami ahhoz a következő testöltéséhez szükséges. Nem történhet-e meg az, hogy miközben éli azt az életét, a magatartása folytán, vagy más okból kifolyólag úgy alakulnak a dolgok, hogy szükséges elhagynia az előző testet, és egy másikat vegyen fel? Mert annak nyilván mások a körülményei, mások a lehetőségei, mindaz, ami aztán tovább segíti őt. Tehát szükség¬ből, kényszerűségből kellett testet váltania, hogy betölthesse azt a feladatot, amire ő elindult.
TSZ.: Sokféle szempont dolgozik itt össze, és bár nagyvonalakban egyformán és egy okból, egy lefolyással történik minden, de mégis vannak változatok. Mint ahogy az egyének, a szellemek is mind egyediek és változatosak, az esetekben is vannak változatok. Ezt el kell fogadni, mert nemcsak magában a lényben van változás, egyik szellem, másik szellem, egyik ember, másik ember körül, hanem a¬zon eseményekben is, ahogyan érkezik, vagy ahogyan távozik.
Mert bár, mint mondom, nagy vonalakban, összefogottan hasonlatos minden, de mindig lehetnek egyedi változatok és szükségszerűségek is. Mint ahogyan nem a véletlen műve az sem, amikor úgy távozik el valaki, - nem mondom, hogy időnek előtte, mert olyan nem létezik - hogy máris szüksége van, és van is előkészítettsége egy olyan összállásra, egy olyan használható és neki kellő, éppen alakuló helyzetre, amelyet bizony szükséges kihasználnia! Előfordul, de nem kötelező, itt mindig a praktikum és a használhatóság ami dönt, a szellemi előbbre jutás, annak lehetőségei, körülményei!
KV.: És talán a szabad akarat is! Ezt úgy értem, hogy minden léleknek, amikor a testetöltés kegyelmét megkapja, megvan a feladata, amit be kell töltenie itt, a földi életben, és ehhez mindent megkap, de az ő szabad akarata folytán ezeket akadályozhatja, vagy egy jobb esetben fel is gyorsíthatja a történéseket. Vagy gyorsan meg tudta tenni, vagy képtelen betölteni amit kellett neki, és akkor egy másik testben kap lehetőséget, hogy jobban elvégezhesse a feladatát. Ez az ő szabad akaratából történt. Nem az, hogy másik testbe megy, hanem hogy hogyan éli meg az előzőt!
TSZ.: Mindig és minden körülmények között a fő szempont a folyamatnak, a végezhető feladatnak a biztosítása. Nagyon sokszor nehéz emberileg felfogni az eseményeket és történéseket, mert érthetetlennek tűnnek, de szellemileg teljesen logikus, hogy úgy történik. A két szempont nem illik egymáshoz! Hiába is próbáljuk megmagyarázni azt, hogy valamely szellemi oldalról na¬gyon is indokolt esemény miért következett be, amikor az egyrészt szinte átadhatatlan, másrészt az emberi tudatosság és gondolkodásmód pontosan ellene mond ennek. Nem tágít attól, nem fogja fel azt, hogy mi szükség van arra, mert az ő emberi szempontjai szerint az vagy káros, vagy fölösleges, és meg nem értett. Számtalan halál és születés történik, amelyek emberi szempontból nézve megmagyaráz¬hatatlanok, idegenek, elutasítottak.


UI: Szellemi közlések szerint 2035-50 között lesz egy drasztikusváltozás!

2050
https://qubit.hu/2019/06/06/ausztral-kutatok-2050-re-valoszinuleg-veget-er-az-emberi-civilizacio?_ga=2.245304268.810874034.1559805220-2005382271.1559805220&fbclid=IwAR1KAuJLUUHmGvP6UOhCCRKgCCbF16CWhpQ1xZd8lWJ3XBVv7ZBiNciT4T4
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.06. 08:28  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az öntudatos élet – Szellemi tanítás – Felvezetés

Zita médium közlése
Az ember nem nagyon szeret komoly dolgokról gondolkodni. Fantáziája és gondolatvilága csapongó. Többnyire a földi dolgok és a jelenlegi pillanat érdekli és gondolatai is e körül forognak, így legfeljebb rövid távolságokat hat át vele, azaz, a közeljövő problémái foglalkoztatják, kötik le gondolatvilágát, azon belül is leginkább a saját életével kapcsolatos lehetőségek. Sokat gondolkodik teljesen felesleges dolgokon, amelyek nem vezetnek sehova és gondolkodásának - ha ugyan gondolkodik -, eredménye nemigen születik. Nem tud a megoldás állapotáig eljutni, illetve gondolatai eredménytelenek. Eredménytelenek azért is, mert gondolatvilágának nincsen mélysége. Egy és ugyanazt a szálat nem tudja a mélybe gombolyítani, hanem a felületen marad vagy ezer és ezer másfajta idegen gondolat csapódik hozzá amivel nem tud mit kezdeni.
Gondolatai gyakran járnak embertársai körül is, többnyire azok negatív tulajdonságain gondolkodik el és gondolataival nemtetszését fejezi ki a történtek láttán, illetve mások megnyilvánulásával szemben. Túl kritikus, de sohasem önmagával, hanem mindíg másokkal szemben. Gyenge gondokodása és silány érzésvilága ellenére is, magát túlértékeli, másokat annál inkább elmarasztal. Mások cselekedeteiből olyan következtetéseket von le azokra nézve, amelyek az igazság fényénél nem állják meg helyüket. Emiatt és ezáltal önmagát sem képes helyesen látni és helyes ismeretekre szert tenni. Gyenge, gyarló, hibás tulajdonságait eltakarja, nem kíván szemtől szembe kerülni vele, így aztán mivel beismerése és helyes önismerete nincs, a maga rossz természetén évtizedeken keresztül is keveset tud változtatni.
Azt hiszi, hogy azért, mert valamit, amit fiatal korában – mert az életben úgy adódott és a lehetőségek is olyanok voltak – véghezvitt és megcsinált, idősebb korára pedig azt már nem tudja véghezvinni, ez már változást is jelent jellemében. Igen változást, de csakis a külsőben. A belsőben még mindig hasonló érzések és gondolatok motiválják és hasonló érzések és vágyak fűtik, csak a vágy nem képes most már a megvalósulás stádiumába jutni. Ébren van és mégsincs ébren. Tulajdonképpen félig-meddig átalussza, átszunyókálja életének éveit, évtizedeit. Sok esetben nem tud, nem is akar a lélek fejlődése szempontjából lényeges és fontos dolgokra koncentrálni. Nem tud a megfigyelés állapotára helyezkedni, mert szünet nélkül kifele kíván hatni és mindent meggondolatlanul a külvilágba, mások lelki világába beledobni. Nem önmaga felett kiván uralmat gyakorolni, hanem mások érzése és gondolata felett. Mivel nem éber, ezért ez nem is tudatos nála, hanem így is mondhatnám tudat alatti. Az élet, a létezés, az öntudat, az öntudatra ébredés az öntudatos életvitel nem tisztázott előtte. Ködben és homályban van.


Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az öntudatos élet – Sellemi tanítás
A kegyelem kozmikus erejével élni
HANG - El kell-e hagynom társamat?
Miért fontos számunkra a szellemtan?
Nehány gondolat a húsevésről
Szellemi kibontakozásunk követelményei
Köszönöm – Mala tanmese
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGheseB34BDxRzZaJRwg
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://data.hu/get/11856837/SBK_Hirlevel_172.doc
Karsay István - 2019. június havi szellemtani hírlevél

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhepscgPmr5UABIP51w
A Mindenség földtani és laszármazási művelődésének története 1-2 rész
Báró Vay Adelma_Szellem, erő, anyag médiumilag írt könyvének feldolgozása, értelmezése és magyarázatokkal ellátása, melyeket Tóvölgyi Titusz írt meg öt évi munka után.
A könyv 1903-ban jelent meg. Elektronikus változat PDF-ben 14MB.
Letöltés a tárolóból.

https://www.youtube.com/watch?v=Ijjsj7N2GMM&t=5s
Pap Gábor_A mai kor emberének istenképei

https://www.youtube.com/watch?v=I3W-eUYDS1A
Miért kellett Jézust kilopni a jászolból – Facsar Imre és Jakab István

https://www.youtube.com/watch?v=_iIwCNuSJIA
Wass Albert – A magyarságtudat gyakorlata – Idézet

https://www.youtube.com/watch?v=TJIv1MUpJpI
Lány a liftből – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=0TKhOxLCAc4
Karavánok – Romantikus filmdráma
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.05. 09:25  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A pusztító fegyverek alkotóiról

Részlet az 2002.01.08-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; VSZ = vezetőszellem


KV.: Most megint az történt, ami két héttel ezelőtt, hogy egy má¬sik kérdésünkre máris megjött a válasz! Ténylegesen az lett volna a kérdés, hogy egyre pusztítóbb fegyvereket találnak ki és alkalmaznak. A megalkotójuk már ennek az elhatározásával öltött-e testet, hiszen mindenkinek tudomása van az elkövetkezendő é¬letéről, vagy itt a Földön váltak ilyenné? Mi a szellemi indok, célszerűség, hogyan és miért váltak ilyenné?
VSZ.: A lehetősége meg volt adva arra, hogy végrehajtsa a legdurvább és leg-szélsőségesebb választásait, ill. hogy azt kikerülje, és ne tegye meg! Itt van a le¬hetőségek között való választás, mert egy valamit tudnotok kell, és mindig figyelembe kell venni! Semmiféle földi kötelező erejű kényszerítő erő nincsen abban, hogy ő be¬lül, a lelki állapotában, a szellemi létében mit választ! Márpedig amit választ, azt fogja megvalósítani!
Tehát igenis, hiába mondja, hogy ó, nem tehetek róla, a kö¬rülményeim arra kényszerítenek, hogy én ezt csináljam! Nem igaz! Lehet, hogy fizikai tettre rákényszerítenek valakit, rabbá tesznek, egy másik ember rákényszeríti egy cse¬lekedetre, de nem kényszerítheti rá a választását! Ő igazából nem az, akire rákény¬szerítik. Most kifejezetten az a kérdés, hogy valaki igazán romboló és ártó szándékú, tömegpusztító dolgokat fedezzen fel, csináljon, irtson embereket, és egyebeket!
Ez az ő választása, amelyből igenis szabadon választ az ő fizikai lété¬ben! Szabadon választja azt, hogy ő azt a fegyverzetet feltalálja, alkalmazza, ter¬jessze, és hogy azzal mások segítségével milyen pusztítást végezzen, ez az ő választása! És ez a választása rámutat arra, hogy ki ő akkor, milyen helyzetben van egy tól-ig hely¬zetben.
Azért, mert a születésekor ez a tól-ig, lehetősége megvan, hogy ő a leg¬aljáról választ, és mindent rombolóan végrehajt, vagy nem fogad el, nem teszi meg. Lehetséges, hogy ő kisangyal, nagyon jó ember nem lesz, de nem lesz egyenesen romboló valaki! Szabad választások belső törvényei azok, amelyek a fizikálisan is megjelenő rombolásokat, rosszaságokat, gyilkolásokat és egyebeket létrehozzák. Vá¬lasztás az alapja mindennek, mit dönt!
KV.: Igen, hát ezt már elég sokszor tanítottátok! Ezek szerint ez a választás, ez a szabad akaratból való döntés mind a két síkon meglehet! Ő már odaát választhatja azt, hogy mi lesz itt!
VSZ.: Így van! A lehetőségét látja, hogy mi lesz, de a végrehajtása, a tettleges beigazolása, a bizonyítása a fizikai síkon, az a testben van! Nem kötelező! Csak a lehetősége van, semmi más!
KV.: Ezt választotta a lehetőségekből, hogy ezt fogja tenni...
VSZ.: Ilyen próbatételnek veti magát alá!
KV.: De az is lehet, hogy itt különböző behatásokra úgy dönt, úgy választ...
VSZ.: ...hogy azt a választást végrehajtja!
KV.: Vagy innen hozta, vagy onnan hozta, világos!
VSZ.: Igen, de ez nem kötelező, és semmi körülmények között nem előírás, ez egyes e-gyedül annak a földi inkarnációnak a dolga, amellyel olyan dolgokról tesz tanúbizony¬ságot, amit semmi másból kialakítani nem tudhatott volna!

UI:

Ez a 2 perces videó a leghihetetlenebb dolog, amit valaha láttam a természetről
https://www.apost.com/hu/blog/ez-a-2-perces-video-a-leghihetetlenebb-dolog-amit-valaha-lattam-a-termeszetrol-ujra-es-ujra-meg-tudnam-nezni/1498/?rd=n
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.04. 06:43  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1667
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A panaszos és a meghallgató

Részlet az 2000.01.15-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV.: Az első kérdésünk az úgynevezett vevés-adás. Akinek jót akarunk adni, tehát a lelki életének emelkedésében akarunk segíteni, akkor ő¬ket meghallgatjuk, mert a meghallgatás nagyon sokszor könnyít az elesetten és a szorult helyzetben lévőn. Ez bizonyos nehézségeket, rossz rezgéseket le is emel róla, könnyit, de hogyan adhatunk jót a helyére, és ugyanakkor a leemelt rossz árthat-e a segítőnek?
TSZ.: Árthat halmazatban, mert mindennek megvan a mér¬téke, a határa, meddig lehet egy bizonyos erőviszonylat mellett ezt ártalom nélkül végezni. A legtöbb baj és gond abból adódik, hogy az em¬ber nem tudja, nem képes a saját lelki életének erőit felmérni. Mert itt átdolgozásokról van szó. Azt, aki segí¬teni akar, vegyük röviden a meghallgató név alá, és a vele szembenállót pana¬szosnak. Hiszen minden esetben erről van szó, mert akár sajátmagáról panaszkodik, a¬kár valamelyik környezeti hatásról, mindenképpen valamely baját, sötét és fluidikus erőket ad át a meghallgatónak.
Az első fokozat az, hogy ezzel az átadás¬sal ő maga egy bizonyos fokig megkönnyebbült. Nem tette le a gondját, nem oldódtak meg a problémái, de egy bizonyos erőmennyiség, sűrűség kiszállván belőle, lehetősége nyílt arra, hogy átadja egy másik személynek.
Lehetséges, nem is tudja, hogy ez mivel járhat, pusztán az első fokozat: a meg-könnyebbülés, az elmondás is már valami jót ad. Aki ezeket a panaszokat meghallgatja, minden körülmények között jó szándékú, segíteni akaró, szeretet¬tel teli ember, akinek a lelki erői és a tisztultsági foka azon múlik, mennyit tud ezekből a sürüségekből átvenni. Mert a második fokozat azt jelenti, hogy ez őt terhe¬li, átkerült egy adag, ezt ő meghallgatta, befogadta, érzékelte, a saját lelki erőivel körbeburkolta, mint egy csomagot átvette.
Azon múlik, hogy ártalmas-e a számára vagy sem, hogy az ő lelki erői, irgalmassága, együttérzése, szeretetfoka a másik embernek a panaszára mennyire nyitott. Ez soha nem egyforma, függetlenül attól, hogy az ő lelkiállapota, segítőkészsége, szere¬tetmennyisége azonos. Mert van egy ilyen határérték is: mennyi jutott arra a másik¬ra, és ez sokszor független az ő értelmétől, jelenlévő szeretetteljes meghallgatásától, mennyire tudja ezekkel az erőkkel körbebur-kolni azt az átvett sűrűséget, átérezve annak a másiknak a panaszát a¬nélkül, hogy lenyomó és fertőző rossz ha¬tás legyen az ő erőin.
Tehát rendkívül fontos, hogy aki egy másik embernek a panaszát meghallgatja, aki annak valami módon segíteni akar, saját magára is gondolnia kell. Fel kell gerjesztenie elsősor¬ban egy sokkal nagyobb szereteterőt. A legelső, és a leg¬kézenfekvőbb módon ezt úgy tudja megtenni, hogy összehasonlítja magát a másikkal.
Ott van az én szegény társam, aki panaszkodik, mélyen alattam, sötétségeiben, bajaiban, gondjaiban. Én itt állok az én erőimben, ami nem biztos, hogy sokkal magasabb, mint az övé, de fel¬tétlenül magasabb! Ezeket az erőimet ki kell, hogy terjesszem, ki kell, hogy tágítsam, kisugározzam magamból azáltal, hogy a saját szeretetemet, szere¬tet-fokozatomat amennyire lehet megnövelem ezzel a kitágítással, mert annak most egy pluszra van szüksége, anélkül, hogy tőlem az erőket elvonná és lecsökkente¬né. Ha le akarok lehajolni hozzá, ahhoz énnekem maga¬sabbnak és többnek kell lennem.
A saját szeretet erőkbe kell belekapaszkodni, és hogy az jobban kisugározzon, kiterjedjen, mert az tud ellenállni a sötétebb fluid-tömegnek, hogy egyensúlyban lehessen tartani. Függetlenül attól, hogy mi az a tanács, amit ad neki, hiszen a tanácsadásban annyiféle forma van! Lehet az értelemre, vagy az érzelemre hatni, lehet magyarázóan, és annyi féle formában adni, de nem erről van szó, hanem arról az erőről, amellyel ez történik.
Ez a világosabb, felgerjesztett, kissé kitáguló, megvilágo¬sodottabb, jóindulatú erő olyan hangsúlyokat tud adni, olyan szavakat juttathat a ta¬nácsadó eszébe, amellyel sokkal inkább tud használni és segíteni a szemben lévőnek, mintha ezt csak e nélkül tenné. Ugyanakkor a saját védelméről is alapfokúan gondosko¬dott, mert az a bizonyos második fokozat, az ő általa befogadott panasz elvégre őt is érinti, mert a szeretet együtt sír és együtt fáj azzal, akitől átvette azt!
Ezt a síró és fájó, sötét és lenyomó erőmennyiséget kell először a sajátjával körülvennie, hogy őreá ne hasson, utána pedig feldolgoznia. Könnyen le¬hetséges, hogy ez a feldolgozás nem is aznap, és nem is akkor következik be, nem is biztos, hogy a földi értelmével kell végeznie.
Nagyon sokszor előfordul, hogy az éjszakai tartózkodása alatt a szellemi síkján foglalkozik vele tovább, mert ezeket az erőket viszi magával a szellemi síkra még éjszaka is, ezek őt kevéssé hagyják ott erőket felvenni, a testet, a testi idegrendszert kipihenni, és előbb-utóbb panaszokat okoznak. De nem lehet rajta csodálkozni! A felemésztetlen, feldolgozat¬lan, sötétebb és rosszabb erők és fluidok, amelyet átvett és befogadott másoktól, miközben neki is vannak sajátjai, ez súlyosbítja a helyzetet! Ezek halmazatban összegyűlve, összecsomósodva, gondokat és bajokat okoznak.
Az, aki rendszeresen kí¬ván foglalkozni embertársainak gondjaival, bajaival, megkísérel egy kis könnyebbséget adni nekik, először az átvétellel és a megkönnyebbüléssel, utána pedig a harmadik fokozattal, a visszasugárzott szeretettel és tanácsadással, annak ezekkel számolnia, gondolnia kell! Vannak o¬lyanok, akik ezzel foglalkoznak, mert úgy érzik, hogy ők erre alkalmasak, lehet hogy azok voltak, de ez a sok átvett, befogadott, feldolgozatlan, lehúzó, lenyomó súlyok előbb-utóbb majd őket teszik panaszossá és lenyomottakká!
Nekik feltét¬lenül kell kérniük és találniuk olyan megoldásokat, amelyekkel sokkal határozottabb és nagyobb erőkkel működő tisztogatásokat végezhetnek magukon, mert akkor már nem egyedi, egysze¬ri és ritka esetekről van szó, amelyeket az ember a saját szereteterőinek a kiterjesz¬tésével, kifényesítésével, átadásával oldott meg. Amikor komolyabb esetekről van szó, ott már más megoldást kell találnia, hogy védje sajátmagát.
KV.: Lenne egy kiegészítő kérdés. Amikor nem személyes a kapcsolat, hanem valaki tudatosan több emberért, mély imában, vagy meditációban az ő problémáikat, a sötét erőiket magára veszi, és utána szeretetteljes, fényes sugarakat küld helyet¬te, úgy érzem, ez ugyanúgy működik, és ugyanúgy megbetegíthet.
TSZ.: Hajszálpontosan ugyanúgy! Itt erőkről van szó, nem testről és testi megnyilvánulásról, beszédről, párbeszédről. Ez szellemi-lelki munka! Pontosan ugyanúgy működik. Csak mértéktartással, és főképpen csak az foglalkozzék ilyen eseményekkel, aki már nagyon erős a saját szereteterőinek a gerjesztésében és terjesz¬tésében, kifényesítésében és kisugárzásában! Mert ennek megvan a sorrendje, megvan a fejlődési fokozata. Ha valaki a kezdetén áll egy ilyen - egyébként nagyon dicséretes és nagyon szép - foglalatosságnak, ha sokkal nagyobb terhet vesz magára, mint amire képes, akkor következnek be ezek a panaszok.
KV.: Azt mondtad, hogy csak az próbálkozzon és tegyen ilyen lépést, aki már nagyon erős szeretettel rendelkezik. Mi, itt a földön, az anyagi létünk alsó három szférájában tudunk-e kellően erősek lenni, és főleg annyi szeretetet adni? Mi van, ha egy hozzánk fordulónak azt mondjuk, hogy: nézd, ne haragudj, de nem merek még ve¬led foglalkozni?
TSZ.: Szó se essék róla! Minden körülmények között, az egymás iránti szere¬tet és segítségnyújtás minden szférafokon végezhető, és kell is! De itt egész másról volt szó, a halmazati gyűjtésről, és az alkalmaknak a megválogatásáról. Arról, hogy hányszor, és milyen erőkkel történjék, és nem arról, hogy egyáltalán történhetik-e. Természetes, hogy történhet! Hát egymás segítésére vagyunk a vilá¬gon, ilyen gondotok ne legyen! De az, aki már nagyon erős vággyal, - nem azt mondom, hogy akarással - kívánással megérzi, hogy ő többre képes, és több ilyen segítséget is óhajt nyújtani, feltétlenül meg kell, hogy találja a saját erőinek és lehetőségeinek a határát. Mert megérezhető!
A földi idegrendszer hajszálpontosan jelzi azt, ha elérkezik egy olyan pontra, ame¬lyen túl nem akar menni. Ha ezen túl erőltetve van, akkor már ezek a bizonyos erők nem kiegyenlítődnek és nem kicserélődnek, hanem teherré válnak. Ott egy nagyon jól érezhető jelzés történik, amire nagyon sokan nem figyelnek oda. Itt a baj! Mert nemcsak a maga segítő vágyában, a saját szereteterőinek a számára elérhető, gerjeszthető és növelhető voltával, de a sa¬ját, mind anyagi-testi, mind a lélekállapotának, alsó szférájának a lehetőségeit is fel¬tétlenül meg kell, hogy érezze!
Ha sajátmagára is ügyel, akkor világosan kitűnik, hogy jó lesz most abbahagyni, jó lesz egy olyan tisztítómunkálatot végezni, amellyel feltöltődik, az erőit visszanyeri! Amelyen az átvett esetleges rossz, kemény, sűrű dolgokat átdolgozza, de nem olyan tempóban, ahogy azt kívánja, hanem ahogyan a jelenlegi körülményei között lehet! Ekkor nem jár különösebb bajjal, mert mindig a túlzás, az észrevehetetlenné lett halmozás okoz gon¬dokat.
KV.: Igen, amikor már automatikusan működik ez a szellemi önvédelem, az csodála¬tosan jó! De amikor kéréssel fordulnak az emberhez, olyan nehéz nemet mondani!
TSZ.: Elárulok valamit. Olyan nehéz kérdéssel, vagy olyan sok panaszos szinte soha nem fordulnak olyanhoz, aki maga is gyengült állapotban van. Lélek a lé¬lek állapotát megérzi, tudja, hogy terhelhető-e, vagy sem! Mert amikor a saját magáéhoz viszonyítva megérzi, hogy az a másik nem olyan magas, mint ő, nem fordul hozzá! Valami mindig közbejön, valami ürügy mindig támad éppen akkor, és ezért annál a személynél nem kér tanácsot. Törvényszerűség, a Hasonlatosság-törvénye!

UI:

Bolygónk, az Urantia helye a Világmindenségben
https://www.youtube.com/watch?feature=share&v=C4K6ppUlxyg&fbclid=IwAR0b3oCX6ysV8qs-G8ydb89JP3UWIqogSEw8FokHSkgaAm1hnv5CXlEZPpA&app=desktop
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron