Szellemtan

Kép
Karsay   2019.06.25. 08:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A homoszexualításról

Részlet az 2005.11.29-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV: Egy kis közösségben, ahol komolyan veszik a szellemi munkálkodást, felmerült egy kérdés: a homoszexualitás. Miért terjed a mai korban ilyen fokozottan, szinte létjogosultságot nyert és elfogadott, oly annyira, hogy még a törvények is megengedik közöttük a házasságot. Tudjuk, hogy az előző, atlantiszi kornak is nagy problémája volt, a bukásuk egyik velejárója.
TSZ: Az, hogy mi volt Atlantisz bukásának oka, az rendkívül komplex, mert nem csak egy vagy két dolgot emlegethetünk, bár ez a divat. Nézzük egy másik oldalról a felvetett kérdést. Régi tanítások szóltak arról, hogy bármely korban vagy népnél a homoszexualitás fellépte nem volt egyéb, mint isteni büntetés az előző életekben elkövetett szellemi bűnökért, hogy ilyen elhajló vágyakkal legyenek kénytelenek az emberek szembesülni. Ahol enyhesebben kezelték ezeket a kérdéseket, mint az elmúlt századokban, még ott sem volt dicséretes. Akiknek ilyen hajlamaik voltak, mindig érezték, hogy velük valami nem stimmel, valami rendkívüli, szokatlan, a többiektől eltérő dolog van jelen az életükben, amelyet leküzdeni nem tudtak. Bujkálni, szégyenkezni kellett, sokszor még önmaguknak is sok lelki zavart okozva.
Nézzük meg ugyancsak a lelki oldalon a régebbi duáltörvényt, amely azt mondta, hogy kettészakadtak a szellemi lények férfi és női lélekre. Tehát a testesülésben is férfi és női jellegű, nemű félre esett szét a lélek a fizikai megjelenésben. Az, aki nem ennek a kettőnek az összeillő szexuális életét folytatta, az hamis, büntetendő, az nem igazi, az rossz. Csakhogy azóta változott sok minden, és sokkal erősebb jelleggel lépett elő, elevenebbé vált az, amit a jézusi tanítások úgy mondanak, hogy a szeretet korszaka.
Itt nem arról van szó, hogy férfi és nő, és hogy az együttes életük egyedül a kétféle nemben lehetséges, hanem a jelenlegi megvilágításban nem annyira a szexualitást veszik tekintetbe, mint ahogyan eddig ezt elhajlásnak vették. Az egymás iránti szeretet és összefonódottság kezd hangsúlyossá válni. Ez a magyarázat, és nem az, hogy egyre több eset fordul elő, csak többre derül fény, mert kevésbé rejtegetik, tiltják.
Vannak olyan, a társadalomban is előforduló nézetek, melyek nem bűnözőnek vagy kiirtanivalónak tartják azt, aki egy másneműtől eltérően a saját neműben találja meg azt a szeretetet, vonzódást, összekapcsolódást, amelynél már szinte mellékes a szexualitás, bár vele jár. Hiszen a férfi-nő kapcsolatban a legszebb, legtökéletesebb, a legnagyszerűbb mindig a szexuális életben találja meg a kiegyenlítődést, a kettő egybeolvadásának kifejeződését.
Miért ne lehetne azonos neműek szívből, tisztán, a legnagyobb vonzalommal, egymás iránti elkötelezettséggel járó belső lelki kapcsolata? Ennek a megnyilvánulása az ő szexualitásuk. Mert az ilyen hajlamú ember nem azért szeret, áldoz oda mindent a másikért, mert vele akar aludni, hanem mert ezzel fejezi ki azt, ami benne él és sokkal magasabb: a hozzá való ragaszkodást és szeretetet, a tiszteletet, a vele együtt élni akarást.
Ezt soha nem tudják megakadályozni, de ugyanakkor üldözni, elítélni, bűnözőnek tartani, undorodni tőle lehet. Az emberek nagy többsége jól tenné, ha előbb saját magába nézne! Mit jelent egy másik embert elvetni, üldözni, sokszor még meg is ölni! Lehetetlenné tenni az életüket, bélyeget sütni rájuk, vagy csak egyszerűen kinevetni, bármiképp idegennek tekinteni azokat, akik éppen úgy szeretik egymást, szívből ragaszkodnak egymáshoz, mint éppen az illető a férjéhez vagy feleségéhez.
Az, hogy a nemi élet a szexualitáson keresztül nyilvánul meg mint összetartozás, az csaknem másodrangú. Itt a fő az egymás iránt érzett megbecsülés, szeretet, az a vágy, kívánság, ami a másik emberben találja meg önmaga kiegészítő részét, és ez erőteljesen szellemi vonalú.
Tehát aki így ítélkezik, annak ezt is át kellene gondolnia, és nem örökösen kandi szemekkel a szexualitásra sandítania. Ugyanakkor az is mondható, hogy az ún. szeretet-korszak, az a kétezer év, amely zászlajára tűzte a szeretetet, misztifikálja és oly nagyra tartja, igazán megvalósítani nem tudta. Csakhogy ez a megvalósítás továbbgördül, meg nem áll!
Az egymás iránti szeretetnek, megbecsülésnek, toleranciának, minden, ami a szeretettel összefügg, arról ki fog derülni, hogy nem a tárgya a fontos, hanem maga a szeretet megnyilvánítása, de ez a következő korszakra van hagyva. A másik ember megértése, szeretete abban is megnyilvánul, hogy nem támad az ellen, aki őtőle eltérő, a szabályokat nem úgy tartja be, ahogy ő, és ahogy azt kötelezőnek tartja a másik számára is. Ez egy csekély megvilágítás, de ha az emberszeretetből indulnának ki, nem lenne kérdés, és a homoszexualitásban élők elítélése.
KV: Amit elmondtál, az eddigi beidegződött felfogás számára nagyon meglepő, de semmiképp nem vitatható az igazsága. Ezek után mennyire elítélendő vagy elfogadható ez a problémakör, és ha polgárjogot nyer ez a fajta felfogás, mire vezethető ez a szabadosság?
TSZ: A szabadosság épp úgy túllép bizonyos korlátokon, mint más területeken. Az, hogy most ennyire felszínre került és gyakorinak tartott, mégis nem annyira jelentős a létszáma ennek a magatartásnak, és ez pontosan a korszakzárás lelki viharainak, érzelmi túlkapásainak, és olykor még szabadosságának is köszönhető.
Amint a következő korszakban a már letisztultabb, a szellemi életet megújító, sokkal több megértést, szelídséget, összefogást hozó évszázadok jönnek, ez a fajta nemi változat kezd lecsökkenni. Nem azért, mert betegség, vagy idegi dolog, - sokan orvosi témának tartják – hanem mert ennek a megjelenésére nem lesz már szükség. Az igazi szeretet és megértés lassú kifejeződése megszünteti a szexuális túlkapásokat mind a férfi-nő kapcsolatban, mind ebben. Nem arról van szó, hogy vég nélkül az egész világ ilyenné válik a következő évezredekben, hanem fordítva.
KV: Igen, ez túlkapás. A történelem folyamán olyan orgiák zajlottak, melyek sokkal károsabbak, mint egy így megnyilvánuló szeretet.
TSZ: Így van! A történelemben előforduló dolgok mindig egy kicsit előremutatók is. Ezek megítélése is változik, mint az ember egész felfogás-rendszere, hozzáállása. Minden, ami manapság történik, és ebbe ez a kérdés is beletartozik, mint a terrorizmus, a vallási túlkapások és minden más egyéb, de még a természeti katasztrófák és az emberek egészségét fenyegető járványok és betegségek is, ez mind kortünet, a korszak-átalakulás velejárója. Amint átalakul, lecsitul, megszelídül és a maga színeit kezdi továbbépíteni, akkor ezeknek a túlkapásoknak a régi megítélése is megváltozik. Lecseng, megszelídül, az ember sokkal jobban megértőbbé és türelmesebbé válik önmagával és a másikkal szemben is, aki nem egészen tetszik neki.

UI:

Miért vannak a rossz tulajdonságaink és mi a dolgunk velük?
https://tudatostudat.blog.hu/2019/04/01/miert_vannak_a_rossz_tulajdonsagaink_es_mi_a_dolgunk_veluk?fbclid=IwAR1uYnweedd3POxiP59DCXyU2fyAA1jyE2SxXrFZooHaQYjaYrsqCKIiV2Y
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.24. 06:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Minden életfolyamat ütközés
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 27
Minden szükséges, amit az ember a közjó érdekében cselekszik, mert az ember nem élheti csak a maga életét és aki nem ezt teszi a következő fordulónál olyan helyzetekbe és állapotokba kebeleztetik be, hogy éppen a nagy egésznek szolgájává kell lennie. Pedig a szolgálat terhes dolog, különösen annak számára, aki abba beleilleszkedni nem akar. Nagyobb tudományt ad a földnek az egyszerű hitű, igazat cselekvő ember, aki egyszerűen él, de érzéseivel és gondolataival Isten törvényébe illeszkedik bele és cselekedeteivel — ha nem is világra szóló nagybecsű dolgokat cselekszik — előbbre viszi a földet, mint az a tudós, akinek tudománya ismét a föld porába veti vissza a szellemet.
A szellemi igazságokat nagyon hiányosan és nagyon gyengén vagytok képesek felfogni, annál kevésbé vagytok képesek azokat elfogadni és alkalmazni. Azzal tisztában vagytok, hogy minden tévedésnek, minden bűnnek megvan a maga következménye a lelki világban és ennek következtében a testi világban is.
Istennek nincsen abban öröme, hogy a bűnös szenvedjen, gyötrődjék, vergődjék. Isten örömöt és boldogságot nyújt a bukott léleknek is éppúgy, mint a tisztának. Isten kezében nincsenek fegyverek, büntető eszközök; az ő kezében csak áldások és különböző fokozatú boldogságok vannak, amelyeket a léleknek nyújtani kíván. A szenvedések az ember lelkének hibás természetében gyökereznek.
Az öngyilkosság bűn, még pedig nagy bűn, amelyet az öngyilkosok tudatlanságból követnek el, mert hiszen az élet óriási ajándék. Sőt maga az egészség is óriási ajándék, mert a lélek olyan a testben, amely nincs elrontva, és amelyben a maga fejlődését élheti, jól érzi magát, törekvései fölfrissülnek, érzései megvidámulnak, és ilyen testtel csak előbbre juthat a fejlődés vonalán.
Mindennel visszaélnek az emberek; olyan dolgokat cselekszenek, amelyek ártalmasak az egészségre. A természetes ösztönök ellen az egész vonalon vétenek: a megromlott levegő, amelyet belélegzenek, a testre nézve ártalmas és méregként hat. A túlfűtött ínyencség a gyomor természetét rontja meg. Olyan foglalkozást találnak ki, amelyek a testnek szükséges mozgást és szabadságot gátolják vagy a szükséges pihenést elvonják, és egymást rabságra kényszerítik csak azért, hogy valamilyen szenvedélynek, valamilyen ferde nézetnek eleget tehessenek.
A fajfenntartó erőt, amelynek tulajdonképpen a legtisztább, a legérintetlenebb erőnek kellene lennie, hogy az elkövetkezendő nemzedéknek megtisztított, feljavított erőket juttathasson az ember, csak öncélnak tekinti, a jövendővel semmit sem törődvén. Ugyanúgy az életösztönnel is folyton visszaél az ember, mindenfélével izgatja, és bódító szereket alkalmazva rengeteget ront ezen az ösztönön annyira, hogy az élet nem egyszer elviselhetetlenné, fájdalmassá és szenvedéssel teljessé válik.
Minden folyamat ütközés. Az anyag szétesése is ütközés, mert anyagrészecskék ütköznek a természeti erők részecskéivel, amelyek amazokat, mint ellenségeket szétrobbantani, szétbomlasztani törekszenek. Az ember élete maga is csupa ütközésekből áll. A levegő, amelyet beszívtok, ütközés, mert a levegőt a tüdő elemeire bontja, és ami nem szükséges a szervezetnek, azt ismét kileheli, a levegőnek tápláló és éltető elemeit pedig, amelyekre a testnek szüksége van, megtartja. A táplálkozás szintén ütközések sorozatából áll, mert ha nem ütköznek meg az erők, az azt jelenti, hogy a test egyáltalán nem képes táplálékot kivonni az anyagokból. Az ütközés által alakul át a táplálék hővé, delejességgé, elektromossággá és a test építésére szükséges különböző anyagokká. Ha nincs ütközés, vagyis a testnek nincs már annyi ütközési ereje, hogy a táplálék anyagait felbontsa, akkor nem képes továbbélni; felhasználja a saját anyagát a végsőkig, azután a test mint ilyen megszűnik élni, azaz az életnek egy formája megszűnik. Ütközés áll élő úgy az állati, mint a növényi szervezeteknél a hím- és nőnemű petének és csírának egybeolvadása révén, amely folyamat hasonló testeket, új formákat produkál. A hímnemű csírasejtnek a nőnemű petével való egyesülése nem új élet kezdete, mint az ti gondoljátok, hanem csak az életnek új alakban való megjelenése.
Meg kell az embernek tapasztalnia, hogy az ő téves gondolata, eszméje mit eredményezett a világban. Mert az gondolatról-gondolatra, érzésről-érzésre, lélekről-lélekre ragad, és ezek a létrehozott természetes erők eredményeket produkálnak az ütközések folytán is. Így jönnek létre a természetben a betegségre való hajlandóságok. Az emberi testben és az emberi test körül ott vannak azok az erők, amelyeket felszív, és lead mint gondolatokat, érzéseket és hajlandóságokat, amelyek ezekben latens fekszenek. S az emberi testnek sejtvilága milliárd és milliárd sejtből áll, amelyek mind különböző hajlandóságokat, különböző elveknek az érvényesülési tendenciáit hurcolják tovább. Mikor az ember az ő testét felépíti, és már ifjúi éveiben tudatosan küzd rossz hajlamai ellen, és tudatosan küzd meglévő rossz szokásai ellen férfi korában, ez által a küzdelem által az ő sejtrendszerében bizonyos princípiumokat teremt meg. Ezek a princípiumok azonban az ő közvetlen utódaiban már nem juthatnak kifejezésre, de kifejezésre juthatnak unokáiban. Az ilyen megszerzett tulajdonságokkal az ember hasznos lelki és testi korlátokat ad az elkövetkezendő nemzedék mellé.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.23. 10:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A bűnök és a betegségek összefüggése.

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 26

Minden fűszál, minden gyümölcs, minden kis virág az emberi lélek teremtménye, így van a földön sok szép, jó, kívánatos, de van sok gonosz, félelmetes, rettenetes és utálatos dolog is. Az emberszellem köteles a jóért éppúgy munkálkodni, mint a rosszért, mert hiszen a rossz is az ő lelkének a terméke. A rosszat azonban irtani köteles s ezt ösztönszerűleg meg is cselekszi. A dúvadakat irtja az ember, mert kártékonyak, irtja a tüskét, a csalánt, a bozótot, mert ezek elfoglalják a helyet a nemesebb és tápláló növényektől és elvonják a létlehetőséget azoktól.
Az ég, mielőtt az áldást hozó cseppeket kiárasztaná a földre, tüzes villámokat szór, amelyek meggyújtják az emberek otthonát, az erdők fáit és pusztítást visznek végbe. Ezekben mind-mind az ellentétes erők nyilatkoznak meg.. Az egész föld felszíne meg van mételyezve a rossztól, a gonosztól, a félelmetestől. Elemi csapások, jégverés, árvíz, tűzvész örökös rettegésben tartják az embereket még akkor is, amikor szeretnék becsületes munkájuk gyümölcsét élvezni, amikor szeretnének fejlődni és értelmüket közelebb vinni a világosság felé.
Az ember a látszat világában él és fejlődésének mindig csak azt a folyamatát látja, amely éppen előtte áll. Honnan indult, hova megy, hol vész él a nyom, azt a véges emberi elme kikutatni képtelen. Tehát az ember reá van szorulva, hogy magát a láthatatlan világ Kormányzójának kezébe helyezze, Reá bízza sorsát, Tőle várja a segítséget, az indíttatást. Isten nélkül az emberi lélek nem tud feljebb emelkedni, csak a testet, a megjelenési formát látja, és nincs tovább! Azonban ha Istenbe helyezi hitét és bizalmát, akkor Isten elvezeti őt szent Lelkével ahhoz a forráshoz, ahol minden eddigi tudását lerakhatja, hogy új tudással kezdhesse újra az útját.
Mily rövid a földi élet és telve van szenvedéssel és nyomorúsággal még akkor is, ha minden a legkedvezőbben megy részére, mert szenvedéssel jár az egész élet, a nyavalyákat sehogysem tudják kiirtani, mert azok a bűnnek, a szenvedésnek elkerülhetetlen következményei. Szükségesek a szenvedések, a háborúságok, nyomorúságok; nem mintha valami okos dolgot cselekednék az, aki ezeket felidézi, hanem azért, hogy a homály az értelemről letisztuljon.
Megjegyzés: Számunkra az Isten Szent Lelkének kisugárzása az élet, ez pedig maga a mozgás és a változások. Ezért az élet az ember vágyai és akarata szerinti tepsedő, pangó állapotokat képtelen elviselni, mert az élet olyan mint a folyóvíz, ha gátakat, akadályokat talál kellően felduzzad, míg ereje elsöpri azokat, legtöbbször a gátak létrehozóival együtt.
Az élet működésének célszerűsége van, és ez a folyamatos fejlődés. Űzi és hajtja az ember-szellemet ebbe az irányba, aki a maga homályos tudatával Isten verésének, csapásának véli a Kegyelem őt vezető, irányító munkáját.
Néha bizonyos társadalmak lemerevednek rossz szokásaikban, hagyományőrző gondolkozás módjukban. Ilyenkor az őket felemelni szándékozó életáram útjába megváltozni nem akaró akadályként magasodnak és ez a makacs ellenállás okozza végül a vesztüket, mert a megnőtt feszültségeket végül a Földanya angyalai rendezik le, olyan természeti katasztrófák formájában, melyek az érintett társadalmat is eltüntetik a föld színéről. Ez tudtukon kivül is számukra a legüdvösebb és jobb megoldás, mert ezáltal a fejlődésüket gátló szellemi béklyó is megszűnik és a következő testet öltést új lapokkal kezdhetik.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.22. 08:08  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi lélek fejlődése a gőgtől az alázatig

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 25

A lélek megkezdi a kegyelem általi újraszületések ciklusát, folyamatosan változik és morzsolódnak le róla a kemény, durva rétegek és ezzel együtt a világában megjelenő növényi és állati életelv is követi ezt a változást, amely az egyik fordulóban még mérges, káros hatású erőket, gázokat dolgozott fel a latens pihenő fluidokból és elemekből, a következő fordulónál már egy fokkal enyhébb, és magasabb rendű elv szerint termi meg az ő hatásait, az ő gyümölcseit. Mikor már a füvet, a növényt megeheti az ember és az állat, akkor már annak a növénynek a lelke óriási nagyot emelkedett a minősítésben.
Így szükséges és megengedett dolog, hogy az ártalmas dúvadakat, amelyek az ellentétgondolatnak és érzésvilágnak megjelenési formái, pusztítsa és tőlük bizonyos időben megszabadítsa magát az ember, hogy a bennük fogva, lévő elv azután jobb, tisztább megjelenési formákat éltethessen. Ugyancsak a fejlődés érdekében szükséges, hogy a csapások, katasztrófák és felfordulások bekövetkezhessenek a földön, amelyek sokszor egész embercsoportokat irtanak ki. Ezeknek célja az, hogy egy-egy ilyen embercsoportban kifejlődött bizonyos igazságok és elvek megsemmisüljenek a földön, s ne tudjanak újból formába öltözködni; hogy ezáltal kényszerüljenek azok a szellemcsoportok fejlettebb igazságokat és elveket kialakítani maguknak. Szükséges, hogy népek, nemzetek kihaljanak, állatfajok kipusztuljanak, hogy a jobb és igazabb princípiumok érvényesülhessenek.
A nagy hegyek az ember lelkének a gőgjét ábrázolják, amellyel az ember felemelkedik abba a magasságba, ameddig csak önmagát a tudás által feltolni képes. Az emberi lélek igyekszik az ő gőgjével mindenen felülemelkedni, mert ez az ő természete; ez az a természet, amely az Istentől való függését megszakította. Ameddig pedig nem engedelmes, ameddig nem alázatos, ameddig nem bízza magát Isten, kegyelmére és nem helyezi az ő lelkét Isten gondviselő akarata alá: mindaddig ellenszegülő szellem ő, legyen bár az ismeretnek birtokában, vagy legyen bár a hatalom legmagasabb fokán és ismerjen bár minden nyílt és rejtett tudományt.
Minél magasabbra emelkedik ki a tudat a homályból, az ellentét annál nagyobb árnyékot vet arra a lehetőségre, hogy ő az Istennel összekapcsolódjék. Mert a tudás növekedésével a gőg növekedési lehetősége is fennáll, amely megtéveszti őt, és arra a hiedelemre indítja, hogy ez a világosság belőle, az ő szelleméből származik. Mert az üdvösségre való legigazabb vágyakozás mellett is ott él az egyéni célok elérésére irányuló vágy; a legigazabb és legtisztább eszmék mellett is ott burjánzik az uralomvágy, a gőg, a hiúság, a dicsőségszomj és ott áll a makacsság is.
Mindennek ismét oda kell fejlődnie, ahol volt. A szellemnek ismét arra a pontra kell feljutnia, ahonnan lebukott, be kell látnia, hogy Isten nélkül semmit sem cselekedhetik. Ha szellemszemekkel néznétek, akkor látnátok csak, hogy valóban az alázatosság erénye újjáteremtő ereje a földnek. A szeretet meleg, fejlesztő telepévé válik az alázatos lélek.. Az igaz embernek egyik kezében az alázatosság fegyverével kell küzdenie, a másikkal munkálkodnia a jóban és igazban, hogy ez terjeszkedhessék el a földön.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.21. 08:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Én egyke gyerek voltam,sokat voltam egyedül, de mégse voltam egyedül, mert állandóan a szellem gyerek társaimmal játszottam, bújócskáztunk vívtunk és csatáztunk, beszélgettem velük, jól éreztem magam. Főleg 3 és 6 éves korom között volt.

Szüleim intézetbe akartak adni, csak azért házasodtak meg, mert anyám terhes lett, és akkor bűn lett volna elvetetni a gyereket, a Ratkó korszak után voltunk. Apámat zavartam, így a keresztmamám magához vett pár évre.
Ez érdekes volt, mert nem ismertem egyik nagypapám se, meghaltak a háborúban, sőt az apai nagymamámat se, ő is meghalt.
A keresztszüleimet kineveztem nagymama és nagypapának, pedig a férjéhez semmi közöm nem volt, volt neki vidéken saját családja akik nem foglalkoztak vele és ők Budapesten laktak.
Így kineveztem őket apai nagyszülőnek és így is éltük le az életünket amíg csak életek. Anyai ágon nagymamám férje nem volt igazi nagypapa, de ő is ki lett nevezve, és mai napig is így gondolok rájuk, azóta mindketten meghaltak.
Svédcsavar még a dologban, hogy anyám se töltötte be azt a tisztet amit egy anyának be kellett volna tölteni (apám se), így az anyai nagymamám vette át ezt a tisztet, és tőle kaptam meg azt a szeretet amit amúgy egy édesanyától meg kellene kapni.

A mama- nagymama nagyon szereti a szintén szülei által eldobott Dettykémet, a mostani feleségem (már 9. éve élünk együtt), átvette felette is az anyai szerepet, igaz Detty nem ismerte személyesen, mert már meghalt 18 éve, de jókat beszélgetnek, humorizálnak és néha rajtam. Megmossák közösen a fejem, és hasonló érdekességek.

Innen is látszik, hogy a két világ mennyire egybevan forrva…
Gyerekkoromban ez természetes volt nekem,hogy játszok a szellemtársaimmal, azt hittem mindenki látja őket, felnőtt koromban jöttem rá, hogy ez mások számára láthatatlan volt. A keresztszüleimnél töltöttem a gyerekkoromat, náluk voltak ezek a történések, szép nagy kertjük volt.

Nézték, hogy „magamban beszélek”, rohangálok a kertbe és a padlásra, vívok fakardal egy láthatatlan ellenséggel és így sorban.. én meg azt hittem, hogy látják őket!:)

Kapcsolatom azóta is folyamatos a másik világgal, csak nem látom őket, hanem beszélgetek velük,, még a munkámhoz is sok segítséget kapok.
Szellemi és fizikai munkához.

Ha otthon hagyok valamit rám szólnak, és visszamegyek érte, vagy szólnak, amikor elmegyek dolgozni, hogy tegyek be valamit ami nem lenne (alkatrész ) a kocsiba, és napközben kapok egy telefont és milyenérdekes, pont arra az alkatrészre van szükségem!

Sok emberrel beszélgettem, nem egyedi eset, indigó barátaim közül is sokan elmondták, hogy nekik is természetes volt gyerekkorukban, hogy mások is ugyanazt látják amit ők, és felnőtt korukban derült ki, hogy csak ők látták egyedül! 


Mellékelek egy érdekes videót, de sajnos csak azok látják akiknek van facebook elérhetőségük..

https://www.facebook.com/100027390323506/videos/316471072609234/
írta: Karsay István

Budapest. 2019.június 19.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.20. 06:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lehanyatló korszak – Szellemi tanítás – Felvezetés

Részlet a Névtelen Szellem Titkos Tanítások című munkájából
Azok az emberi lelkek, akik ezzel a korszakkal elmúlnak, ennek az atmoszférájával hosszú-hosszú időre pihenni térnek; az ő gondolataik, felfogásuk, igazságaik velük együtt sírba szállnak. Csupán akiknek a lelkük ébren van, akiknek a lelkét megérinti annak az életnek a szellője, mely felülről jön és végig hullámzik a világon, a világon élők gondolat- és érzésvibrációin: azok érzik, hogy valami van a levegőben, hogy változás előtt állnak.
De ezek sem tudják, honnan, merről jön a változás, mi okozza azt a különös feszültséget, amely a mát a holnaptól elválasztja. Kínosan érzik magukban is ezt a változást és szenvednek a külső nyomás alatt, de a lelkükben már elfogadták a mennyei szellő által hozott újat, frisset, világosabbat, üdítőbbet, és mintegy az emberi akaratukon kívül megragadja azt a lelkük, mert érzik és a tudatalatti énjükben meg vannak róla győződve, hogyha élni akarnak, és a lelkük előmenetelét akarják munkálni, akkor ehhez az égből alászállt eszméhez kell pártolniuk.
Ezek legtöbbnyire már mint szellemek elfogadták az igazságot és magukban sok fogadkozással és kemény elhatározással jöttek a földre, hogy részt vegyenek ebben az átalakuló és átalakító munkában, mint ahogyan ti is részt vesztek benne.
Boldogok mindazok a lelkek, akik megérzik az idők szelét, akik megérzik, hogy jönnie kell valaminek, ami átalakítja a világot, mert úgy, ahogy eddig volt, nem maradhat. Ez az új eszmeáramlat lelkeket vonz, lelkeket sodor magával, és mindjobban és jobban terjed szét a világon az ébredés a lelki megmozdulások, a lelki feleszmélések alakjában.
Nézzetek szét: a lelkek mindenfelé fáradtak és keresik, kutatják a megoldást; keresik, hogyan lehetne jobb, igazabb és több életet élni, mert elfáradtak a saját tévelygő eszméik következményeinek feldolgozásában. Elfáradtak és szeretnének megpihenni; szeretnék a lelküket felfrissíteni, hogy az újabb, a jobb, a tisztább, a becsületesebb áramlatban munkálkodhassanak a saját lelkükön. Azért látjátok, hogy az egész világon mindenfelé hirdetik az evangéliumot. Az egész világon mindenfelé széjjel járnak, és hirdetik a megtérésnek, az újjászületésnek szükségességét. A spiritizmus is egyik ilyen ága, ilyen mellékfolyója annak az eszmeáramlatnak, amely a világon keresztülfolyik és végzi a maga munkáját az emberi lelkeken.
Boldog az, aki észreveszi az idők jeleit, és engedi magát felébresztetni ez által az áramlat által! Mert ki miben munkálkodik, kit miféle eszme szív fel, szükséges, hogy az annak az eszmének a diadalra-jutásában fáradozzék, szükséges, hogy áldozzék az életéből.
Amikor pedig az az eszme diadalra jut, ki mit tudott benne munkálni, ki mit tudott érte áldozni, az az eszme annyit fizet vissza az ő munkásainak. És hogyha az az eszme Istentől való és az igazságot, a kegyelmet hirdető, akkor boldogok lehetnek azok, akik annak az 'eszmének a szolgálatába szegődtek és elfeledkeznek érte az ő múlandó életükről, az ő testi szükségleteikről, igényeikről, önző emberi céljaikról, s ahelyett a lélek céljának szolgálatában élik le az ő kicsiny életüket.


Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A lehanyatló korszak – Szellemi tanítás
A lélek beltartalmainak minőségi átalakulása a halál után
HANG - Elvesztettem minden reményemet
Nagy Judit_Élet és halál
A reinkarnációról
Mesterek egykor és ma
A kereszt - Rege
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhes4u3cVmoPVrQQYMA
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhetAV-_J-dIQBw16iw
Zita médium közlései – Lehetőségek a mai időkben és látomás a Szentlélek munkásaival
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=HDWEjuWduK4
Tóth Gyula – Kitalált középkor a Kárpát-medencében 1. Rész

https://www.youtube.com/watch?v=gFahQAvY__Q
Kiáltó szó a pusztában - A világunkban több az ellenségképzet mint a valódi ellenség

https://www.youtube.com/watch?v=ts6l9wYH26A
Pap Gábor – A szkíta erkölcs (Előadásrészlet)

https://www.youtube.com/watch?v=8E3ZvN85UYQ
Szkíta gének, szkíta nyelven. - Na ez az ősmúltunk!

https://www.youtube.com/watch?v=-45gH1hNk2g
Volt egyszer egy szerelem – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=DoK8lIzp5_g
Gyerekről egy szót se – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.19. 03:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Látnak-e, hallanak-e szellemtestvéreink?

Részlet az 1999.07.06-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem

KV.: Köszönöm, a következő kérdésünk már sokszor elhangzott, és sokszor kaptunk is rá választ, de valahogy mindig újra és újra előjön. Neveze¬tesen az, hogy a szellemtestvéreink hallják-e a szavainkat, vagy csak a gondolatrez¬géseinket fogják fel? Látnak-e minket a földi testünk valójában és csele¬kedeteiben, vagy pedig itt is az erőkisugárzások, a szín, a tömörség, tehát az, amit ők érzékelnek, vagy amit Ti érzékeltek? Tehát nem a mi testi valónk formájában láttok.
TSZ.: Arra nincsen szükség...
KV.: Mi csak a földi szava¬inkon keresztül tudnánk kommunikálni, de a gondolatainkat mennyire ismeritek úgy, mintha ki¬mondanánk? Hányszor van az, mint ma is, hogy még fel sem tettük a kérdést, és máris megadtátok a választ.
TSZ.: Mert az a gondolat kisugárzás, amely szellemi termék, jelen van, és általunk a legvilágosabban érezhető, látható. Most egy kicsit figyelje¬tek arra, amit mindnyájan nagyon jól tudtok, de éppen a kérdés újabb feltevése okán néz¬zük át egy kicsit más szempontból, egy kicsit más szavakkal. Régóta tudott, hogy a szellemi síkon szellemi gondolatátvétel történik. Ti szellemi lények vagytok, akik kö¬rül a testburkolat, mint megjelenési forma, de főképpen tanulmányi és érzékelési munka szempontjából felvett ruházat.
Nekünk nem szükséges a ruházatot látni, nem szükséges a hangokban megformálódott gondolatokat fogni, mert miután ti magatok is szellemi lények vagytok, és mindig, minden körülmények között, most is a szellemi síkon is tartózkodtok, csak a földi érzékszerveitek ettől elzárnak benneteket.
Ettől füg¬getlenül ott vagytok, világosan látjuk és tudjuk a gondolataitokat, amelyek a követ¬kező másodpercben testen keresztül hangokká formálódva földi emberi fogalmakba és szavakba öltözötten jelennek meg. Nem erre van szükségünk. Nekünk a ti szellemeteknek feltett kérdései és gondolatai egy kicsit másabbak, mint amelyek itt a Földön hangokban, emberi gondolatokban formálódnak meg, de mi az erede¬tet látjuk, tudjuk, felfogjuk.
Éppen így minden olyan érzéshullámot, érzést, ami a cselekedeteket indítja, azokat mi a ti kisugárzásaitokból látjuk, sokkal pon¬tosabban, és sokkal részletesebben, mint ahogyan az cselekedetekben megnyilvánulni tud testileg. Nincsen szükségünk fizikailag látni benneteket.
A fizikai léteteket, egész¬ségi fokotokat, testetek működését, úgy ahogyan itt vagytok, nem látjuk, de hajszálpon¬tosan látjuk, és gyógyító szellemeink pontosan ugyanígy látják az éterikus test sokkal pontosabb, és sokkal jobban megkülönböztetőbb és részletdúsabb kisugárzásaikat. Tehát akár gyógyításról lenne szó szellemi oldalról, vagy valamely segítségnyújtásról, pontosab¬ban tud működni - ha szükséges - a szellemi beavatkozás, ami szinte áttételesen kerül át utána a testi valóságba, hiszen hányszor, de hányszor tudtatok, hallottatok, megél¬tetek érdekes és különleges gyors gyógyulásokat, melyeknek szinte semmi előzménye nem volt, váratlanul, hirtelen bekövetezett, vagy éppen a fordítottja, egy romlás.
Mi in¬kább látjuk és tudjuk ezt, mint ahogyan azt látnánk, hogyha csak az anyagban megjelenő dolgok lennének előttünk. A gondolataitok, érzéseitek sokkal fényesebbek és sokkal jobban vehetők a számunkra, mert szellemek vagytok, és mert szellemi oldalú mindennemű kisugárzás, ami van. Még az akaraterőiteket is világosan látjuk, amelyek érzések és gondolatok nyomán az akaraterőkkel megtoldva esetleg egy egészen könnyű kis mozdulat¬tá, testi cselekedetté válna. Nincsen szűkségünk az egészen sűrű dolgok szemlélésére és hallására, mert mi más szemmel tekintünk rátok.
KV.: Igen, nagyon sok esetben ez a mi szerencsénk, mert látjátok az össze¬függéseket, az okokat, az indokokat, és tiszta törvények szerint rangsoroljátok vagy értékelitek a dolgainkat, nem ahogy mi sokszor elügyetlenkedjük.
TSZ.: Hányszor és hányszor történt az, - egy kicsit könnyedebb hangvételre tér¬jünk át - hogy feltettetek valamely olyan kérdést, amit kissé súlytalanabbnak véltetek, de azért érdekelt mégis benneteket, és kaptatok rá egy olyan választ, - el is ismerté¬tek nem egyszer - ami teljességgel felborította esetleg addigi elképzeléseteket, és sokkal bővebbet és hatalmas tananyagot jelentett egy jelentéktelennek vélt, majdnem felületes kis kérdés.
Miért, mit gondoltok, honnan keletkezett az? Abból, amit az i¬mént elmagyaráztam. Láttuk azokat az indító okokat, azokat a mellék gondolatokat, ame¬lyek emberi szavakkal és emberi gondolatokkal egy kicsi, de érdekes kérdésfeltevésnek tűnt. Mögötte azonnal lehetett látni, hogy itt sokkal több minden van, amit nagyon helyes, hogyha külön megmagyarázunk. Értitek már a két összefüggést, hogy hogyan látunk benneteket, és hogyan történnek ezek a meglehetősen meglepő és váratlan, sokkal bősé¬gesebb magyarázatok?

UI:

Hogyan üzennek nekünk a szemmel nem látható világok?
https://www.youtube.com/watch?v=LDYRPQe_dXA
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.18. 04:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ufókkal kapcsolatos tanítás

Részlet az 1998.10.13-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem

KV.: Szintén írásban kapott tanítás az ufókkal kapcsolatos. A tanítás szerint az emberi képzelet erőinek a formaadásából jönnek elő ezek az ufók.
TSZ.: Sokkal nagyobb az emberi képzelet formaadó készsége, mint amiről tud¬tok.
KV.: Ugye ők nem anyagban létező lények, formák. Ugyanakkor a kétségtelen nyomaikat és hatásaikat az anyagi síkon érezzük, vagy látjuk, megtapasztaljuk. Az emberi gondolat képes anyagi jelenségeket lét¬rehozni?
TSZ.: Nem az emberi gondolat hozza ezt létre. Nagyon meg kell figyeljétek azt, hogy itt erőkről van szó, és ezeknek az erőknek a formába öltözése, és a formák¬ban is megnyilvánuló erőhatásairól beszélünk.
Ezt a két részt külön kell venni, mert vannak olyan erőkötegek, erőcsomók, amelyek az emberi szem számára nem láthatók, de vannak, létezők, hatók. Éppen kevéssel ezelőtt került ismertetségi körö¬tökbe ilyesmi. Éppen csak, hogy nem látható, a határ közelébe vannak, és akkor, amikor ezek az erők annyira megsürüsödnek, hogy már anyagszerű formát öltenek fel és láthatóvá válnak, akkor ezek az erők természetesen tudnak az anyagra bizonyos fokú hatást gyakorolni.
Az, hogy ez milyen célzattal történik, arról már nem egyszer ad¬tunk tájékoztatást. Nem ezzel van gondotok, nem ezzel kell megküzdene¬tek, hanem olyan erőkkel, amelyek bennetek vannak. Nem kívül próbál ti¬rátok hatni, hanem belülről. Ez a kettő különböző. Így érthető? Mert hatást kíván gyakorol¬ni az ilyen látvány, az ilyen megéltnek vélt, valódinak tartott esemény. Hatni akar. Semmi körülmények között nem egyértelműen jó.
KV.: Még azt megérteném, hogy hatni akar, a gondolat és érzésvilágunkban rezgé¬seket hoznak létre, csakhogy az anyagvilágban is, ahol fizikálisan kell beavatkozni dolgokba ahhoz, hogy az létrejöjjön, vagy eltűnjön, ezeket a fizikális, materiá¬lisan kézzelfogható dolgokat is ezek a gondolatok létre tudják hozni, ilyen fizikális dolgokat meg tudnak alkotni?
TSZ.: Tömegében, nagyságrendjében igen. Itt nem olyan kis apró erőkről van szó, évmilliók öszszegyűlt, különféle azonos minőségű erői, amelyek olyan irányító be¬hatás alá kerültek és kerülnek, amely hozzájuk hasonló. Itt már érdekli az, hogy hon¬nan irányul, és ezeket az erőket felhasználva hogyan hat, és hogy micsoda óriási erőkről van szó.
Gondoljátok meg, hogy egyetlen villámcsapás micsoda óriás nyomokat hagy, óriás energiák pusztító, romboló erői. Itt nem pusztító, romboló e¬rőkről, hanem nyomot hagyó erőkről van szó, de természetes módon igen nagy, és igen komoly erőkről van szó. Különös módon soha senki jelen nem volt akkor, amikor ezek keletkeztek, igaz?
Ki számolt be, mely emberi lény beszámolóját olvastátok, vagy tud¬ták bárhol is a világon, aki nyomon követte, jelen volt, tanúja volt ezeknek a kelet¬kezésének. Csak akkor fedezik fel őket, amikor már vannak, és rejtélyes módon nem le¬het tudni azt, hogy kik csinálták, hogyan csinálták. És a rejtélyek, a titkok, azok a csodák, mindig nagyon foglalkoztatták az emberi fantáziát. Mindig lekötötték, és min¬dig elindították valamerre a gondolatsorokat, igaz?
KV.: Teljesen igaz, teljes mértékben megértjük, elfogadjuk, hogy ezek az erők hogy jöttek létre, és hogy hatnak, csak minekutána - mivel a villámcsapást említetted az előbb - a villámcsapásnak nyoma marad, de itt nemcsak, hogy nyom marad, hanem olyan nyomok, amelyek - most hirtelen a gabonakörök jutottak eszembe - az erőknek a gondolkodási képessége. Azt meg kellett formálni, nemcsak egy nyom van ott, hanem az egy szabályos formát hoz létre...
TSZ.: Ezt már nem az ember formaalkotó képessége hozta létre, mint ahogy az úgynevezett ufós emberek küllemének, különféle repülő tárgyaknak az érzékelhető ré¬szét, képét. Ez más formaalkotó kezéből kerül ki. Itt kell különbséget tennetek, mert vannak olyan földi anyagban megnyilvánuló változások, forrás felfakadások, egyebek, amelyek úgyszin¬tén szellemi erők közreműködésére keletkeztek. Ezek az úgynevezett csodahelyek, jele¬nési helyek és egyebek. És a két leható erő minősége között nagy különbség van, de a megjelenése formáiban ugyancsak az szerepel mindkettőnél, hogy anyagban ész¬lelhető, és anyagban megtapasztalható. De amíg az egyik gyógyító, emelő, jó hatású annak, aki nyitott szívvel és lélekkel segélykérőn fordul felé, addig a másik külön¬féle eltérítő, elhajlító, a hideg ész következtetése számára gerjeszt lehetőséget, i¬gaz?
Hallottatok már olyat, hogy egy gabonakörbe odament emberek meggyógyultak, vagy lelki emelkedés történt ott? Ugye itt máris van egy kis kü¬lönbség, ami elgondolkoztató. Mit indukál az egyik, mit a másik?
KV.: Világos, hogy két külön¬böző dologról van szó, értem, köszönöm szépen.UI:

Dr. Bagdy Emőke: Dolgozd fel a sérelmeidet!
https://www.youtube.com/watch?v=yg9LE-NA3Eo
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.17. 06:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Találtam pár régebbi mp3 előadást, feltöltöttem. Nem a legjobb minőség, de érthető.
Vannak közöttük 8 órás előadások is, teljes hétvége….

Akkor a második az indigó előadás után:

Jézus szellemtani munkássága a Titkos Tanítások alapján. Névtelen Szellem tanítása, magyarázata.
Karsay István Kecskeméti előadása 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=N3SALE3WmV0&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.17. 06:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A Nincsen az emberi értelem homályossága

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 24

Isten Egy, Ő a Valóság; Őrajta kívül nincsen semmi valóság; mert ami van, ami létezik, az Őbenne van, Őbelőle van, mert Őrajta kívül nincsen semmi egyéb. A szellemek teremtése, a világok keletkezése, minden az Isten lényegének a szétterjeszkedése. A Nincsen mindig a létezőnek a határát jelenti. A tulajdonképpeni eltávolodás onnan kezdődik, hogy a lélek az abszolút Igaztól, az abszolút Jótól elfordult. Az értelmi énjére homály borult, az érzelmi világára pedig sűrűség és dermedtség szállt alá és mint valami köd árnyékolta be az egész lényét.
A Nincsen az a homály, az a semmi, az a lehetetlen, az a köd, amely ráborul az értelemre. Az a merevség és hidegség, amely az érzésvilágot megbénítja és későbben, későbbi eredményekben nehézzé és súlyossá teszi a mozgási lehetőséget s folyton szűkebb határok közé szorítja a szellemet. Ez az a bizonyos bűnbeesés, a teremtésnek az elkorcsosodása és eltévelyedése, amely az ő eredményeivel együtt a szellemre nézve bűnhődést, kárhozatot, dermedtséget és halált okoz.
A tagadás az, amit a léleknek első, kicsiny, téves rezdülésében, a gőgnek megszületésében látunk jelentkezni. A gőg az Istennel szembehelyezkedésre kényszeríti a teremtett lényt, s arra indítja, hogy önmagát Istenhez hasonlónak tartsa. Azt hiszi az első pillanatban, hogy neki nincsen szüksége az összeköttetésre, nincsen szüksége a Teremtőjével folyton-folyvást való egyesülésre, mert hiszen ő hasonló az ő Teremtőjéhez és ő is képes lesz mindazokat megcselekedni, amiket az ő Teremtője cselekszik.
Ez az a bizonyos szabadakarat a maga őseredeti formájában. Amennyire érzelmileg hidegül és halványul a szeretet Isten iránt, annyira veszít a szellem az ő ragyogásából és érzelmi melegségéből és egyszersmind az ő hatalmából és ténykedési lehetőségeiből. És ez természetes is. Hiszen nincsen többé, ami pótolja azt az erőforrást, amelyből az ő ténykedéseihez, az ő alkotásaihoz, az ő teremtéséhez erőt meríthetne.
Amit ti mint anyagi természetet láttok magatok körül ezen a földön, az mind a ti szellemeteknek a lelketeken keresztül történt kivetítése. Persze ő nem tudja azt, hogy ez mind az ő lelkén keresztül elfolyt isteni erőknek a materializációja, anyaggá változása, nem tudja, hogy mindezt az ő akaratával, az ő vágyával teremtette meg maga körül. Mert az ő akarata, vágya testesült meg; a Nincsenből, a lehetetlenből vett eszme megfogta és körülzárta őt és megállította az ő terjeszkedésében, körülötte minden van, él és fogva-tartja az Ő akaratát. És előtte áll a rémek-réme: a megsemmisülés, a halál.
Megjegyzés: Itt arra utal a tanítás, hogy a minket körülvevő anyagi világ és természet kötelezően a szellemlégiónk tisztátalan lelki tartalmait tükrözi. A gondolat és vágy-világunknak tükre. Erre folyamatosan hatunk és ő visszahat ránk, ezért van az, hogy amin folyamatosan agyalunk és amire vágyunk mindég beteljesül, függetlenül a minőségtől és értékrendtől. Aki ezt képes megérteni, az önkéntelenül be kell lássa, hogy, ha nincs megelégedve azzal, amit lát és tapasztal a világában, akkor változtatnia kell ezen a világon.
A fejletlen lélek még arra törekedik, hogy a környező világon változtasson, azt igyekezzen maga számára kellemesebbé tenni, de ez tévút rengeteg fölösleges küzdelemmel és kínlódással és halála előtt azzal a keserű csalódással, hogy nem vihet el semmit abból, amit élete során létrhozott és halála után az egész széthull és elenyészik.
A fejlett lelkű ember előbb-utóbb felismeri, hogy ő maga képtelen megváltoztatni a világot, hiszen még a gyermekeit sem tudja olyanná alakítani, amilyeneknek szeretné. Rájön arra, hogy semmi és senki mást nem képes megváltoztatni, csak önmagát. Ha ez sikerült, akkor tapasztalhatja meg, hogy megváltozik körülötte minden és olyanná alakul, amilyenre vágyott.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.16. 00:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Karsay István 2011.tavaszi Kecskeméti előadása az indigógyerekekről. Felismerések, példaesetek, megoldások.

https://www.youtube.com/watch?v=PJ3uJbOU0Bw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=laGep0jL8xU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IUAcubYbSm8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EiwuqZdYVw0&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.16. 00:05  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mi a hazugság ?
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 23

Mi a hazugság? A Nincsennek a materiálizációja. És ki adja neki a materializációt ? A Van. (Vagyis a szellem.) És mert lehetővé teszi, s a Van-lényegével életre hívja, ezzel bukást követ el, mert az ő Van-lényegét megfertőzi a Nincs fogalommal, s ezzel árnyék képződik. Hiszen az ősbukás lényege is ezen fordul meg. A szellem a Nincsent lehetővé teszi, Vanná akarja tenni. Erre azonban soha nem képes. És amíg a tévedéséhez, a Nincsenhez — ami az Isten lényegéből hiányzik — ragaszkodik, addig semmi sem nyújthatja neki azt a természetének megfelelő, tökéletes boldogságot, ami az ő lényegét kielégítheti. Nem lehet boldog mindaddig, ameddig vissza nem tér az Abszolúthoz, a Vanhoz, vagyis az igazhoz. Ameddig a hazugságot, a nem létezőt, a valóságtól eltérő valamit akarja a lélek kierőszakolni, addig mindig csak szenvedés és fáradtság lesz az osztályrésze.
Azt hiszitek, hogy amit így neveztek: sátán, ördög, az létezik? Ez sincs a maga valójában, csak elvei vannak, de ezek az elvek is, mivelhogy nem az Abszolútból jöttek, valójában nem léteznek, mert nincs és nem is lehet örök életük. Ezeket csak a Van, az Isten hosszútűrése engedi létezni, mert önmaguknak nincsen életük, mert amikor a szellem eldobja magától ez elveket, ezek azonnal meg is szűntek létezni. Ilyképpen ez nem valami külön hatalmasság, hanem csak egy tévedés. A sátáni elvnek csak az emberen keresztül van betekintése a mennybe, maga az elv onnan száműzve van az anyag fogságába. Csak a szellem élete által jut felszínre.
És miért nevezzük a durva és tompa bűnöket nagy bűnöknek? Mert azoknak már alig van életrezgésük, csak a legdurvább ingerekre reagálnak, éppúgy az ellentétbe alásüllyedt szellemek bizony csak nagyon durva rezgéseket tudnak magukból kibocsátani és magukba felvenni. A durva bűnökbe alásüllyedt szellem nem képes a finom megérzéseket magába felszedni, mert ha képes volna, mindenütt zavart csinálna. A gonosz tehát nem tökéletes valami, hanem tökéletlen töredék. Van benne is isteni lényeg, mert hiszen az élet maga isteni lényeg.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.15. 03:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A VAN és a NINCSEN fogalmai

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 22

Van-e a bűnnek önálló lényege?
A bűn lényegére azért nagyon nehéz az emberi értelem számára elfogadható magyarázatot adni, mert ti emberek a ti gondolkodásotokban a két végletre (jó-rossz, erény-bűn, stb.) vagytok beállítva. Istennél és a tiszta szellemnél azonban ez a két véglet nincsen. Istenen kívül ugyanis nincsen semmi, csak egy Abszolútum van, és az a Van, mint fogalom. Csak ez a Van létezik, ezen kívül nincsen semmi. Amikor belehelyezkedel az abszolútba, akkor a Nincsen számodra nem létezik, mert te az abszolútban bent vagy, te magad vagy az abszolút.
De amikor a relatívból nézed a dolgot, akkor ott áll egymás mellett a két fogalom: a Van és a Nincsen. Mert benned keletkezett a Nincsen fogalma és mivel te már ennek a két végletnek a szülötte vagy, azért a te értelmedben a Van mellett ott van a Nincsen. Ha benne vagy az Istenben, az Abszolútban, akkor nincs előtted semmi nem létező, csak a Vant ismered, a Nincsent nem.
Te a te életeddel benne vagy a Vanban, ezt tudod; de mint ember az abszolútba nem tudsz belehelyezkedni, mert benned van a halál törvénye, a Nincsen törvénye. Amikor te mint ember gondolkodol róla, akkor a Nincsen is van és tulajdonkép amikor a Nincsen Vanná lesz a számodra, akkor már megvan a fénynek az árnyéka, hiszen csak Őhozzá viszonyítva kelhet életre a Nincsen az értelemben.
Az Istentől való eltávolodás tette lehetővé a Nincsen fogalmát. A Nincsenből, a lehetetlenből veszi a szellem azt a fogalmat, ami valójában csakugyan nincs. És így a rossz, a bűn tulajdonképpen egy „Nincs”. De mivelhogy a szellem, vagyis a Van a Nincsent lehetővé tette, a Nincsen-nek életet adott, azért a Nincsen hatalommá vált a felfogásában.
Megjegyzés: Ennek a létfilozófiai kérdésnek a megértését segítheti a "jelen" fogalma, amelyben sem a múlt, sem a jövő nem létezik, ugyanis az egyik már visszavonhatatlanul letünik a jelen pillanatából, a másiknak pedig még nincs itt az ideje, tehát a jelen pillanatában nincs valós léte. Csak a mi szétszórt, hol ide-hol oda kószáló gondolkodásmódunk szüleményei. Ezért vagyunk többnyire képtelenek megélni a jelen pillanatot. Néha nagyon rövid ideig sikerül. Az önfegyelem, a koncentráció és elmélkedés legfőbb célja, jelen pillanat megélése, lehetőleg minél hosszabb ideig. A tudati fejlődés végcélja a jelenben élés, ami maga a Krisztusi szintű tudatosság.
Már a kauzális sík tudatossága a jelenben élés tudatossága, hát még a magyasabb bölcsességi és spirituális síkokon, meg az ezek fölötti számunkra ismeretlen isteni síkokról nem is beszélve. Azokon a rezgésszinteken, az örök jelen tudati állapotában, fel sem fogható a Nincsen fogalma és léte. Onnan csak az látszik, hogy belegabalyodtunk saját tudati játékunk csapdájába, mint kis cica a gomolyag cérnába és kell egy kis munka, míg kiszabadulunk belőle.


szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.14. 05:22  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
AZ ERÉNYEK ÉS HATÁSAIK 3. rész
Névtelen Szellem közleménye


A léleknek meg kell érnie, hogy az igazságokat felismerje és meglássa ezekben a szenvedésekben; mert ameddig ezeket nem érti meg, addig lázongó és zúgolódó szellemű marad és igazságtalansággal vádolja az Istent. Mert nem az ám az igazság, amit képzelődésetekkel a kárma igazságába beleszőttök, hogy: "mivel rosszat cselekedtem, gonosznak kell velem is történnie". A gonoszság nem abban van, hogy szenvedtek és gyötrődtök, mert lehetséges, hogy éppen a szenvedésekben nyújtja nektek az élet a legkívánatosabb jót, a legelérhetetlenebbnek vélt igazat. A gonoszság abban van, hogy elvon titeket ennek a megismerésétől és arra csábít, hogy kijátsszátok és semminek állítsátok az igazságot.
Pedig ha így cselekesztek, akkor bármilyen örömteljesnek lássék is az élet, és bármily boldogítónak a pillanat, mégis megcsalt titeket az ellentét, mert kitérített az élet útján álló akadálytól, hogy abban meg ne ütközzetek, amikor az ütközésnek be kellett volna következnie, amikor az az ütközés még a lelketekre nézve gyógyító hatású lett volna, és azt az ütközést későbbre tolta ki a kísértő olyankorra, amikor az lesz veletek a szándéka, hogy a megszerzett hitetektől, a megszerzett igazságérzetetektől teljesen megfosszon benneteket.
Az élet elmúlik, az eseményekből emlékek lesznek, az emlékekből tanulság szűrődik le, és aki jót vet, az ha rögtön nem is aratja a jót, és ha közvetlenül nem is látja munkájának jó következményeit, végeredményben mégis megtalálja az őt megillető jutalmat. De egészen bizonyos, hogy a teljes eredmény sem marad el, ha késik is; mert bár a rossz bizonyos ideig ellene áll minden jónak, végérvényesen mégsem állhat ellent, és maga enged utat. Azért nem kell sokat időzni a csalódások-okozta keserű emlékeknél, mert van ennél sokkal fontosabb dolog is: a lélek táplálása, fejlesztése és tisztántartása.
A békesség áldása elkerüli a felettébb igazságosak és felettébb szorgalmatosak háztáját. Ezzel nem azt mondom, mintha a restség és igazságtalanság erény volna, mert a lustaság és igazságtalanság mindig bűn, de az erények túlhajszolása a bűn fejlődését mozdítja elő. Mindennek van egy középútja, amelyet csak a bölcs lelkek találnak meg a két véglet között.
Éppen az a földi élet nagy eredménye, ha a lélek úgy tudja kiaknázni a maga részére az adott alkalmakat és körülményeket, hogy azokból lelkileg a legjobbat arathassa. Mert nem az a jótevő, aki a részegesnek, a munkakerülőnek lehetőséget nyújt, hogy a bűneit akadály nélkül folytathassa. Nem az az alázatos, aki a gőgös és erőszakos ember előtt meghajol, és annak mindenben engedelmeskedik, nem az az emberbarát, aki mindenét feláldozza és elosztja másoknak, ő maga pedig nélkülöz. És nem az az irgalmas, aki a tolvajok és gyilkosok fölmentéséért száll síkra, hanem mindig az jár a helyes úton, aki ott és úgy cselekszik a szíve szerint, de józanul, ahol és ahogyan azt az igazság és szeretet törvénye megkívánja. Mert mind a nagy szigorúság, mind a tökéletlen jóság kárt okoz, mivel az egyoldalú jósággal és gyengeséggel is hátráltatjuk az "igaz jó" előre jutását, a felettébb való igazságoskodással pedig kiölhetjük a fejletlen lélekből a javulás vágyát, mert a rideg büntetéssel megutáltatjuk az igazság törvényét, s hazuggá és bosszúállóvá tehetjük a különben jó felé vonzódó, de még fejletlen lelkű embert.
A bölcsesség annak felismerése, hogyan lehet úgy élni, hogy az ember magának és másoknak lelki kára nélkül érvényesíthesse az igazságot. Ezért kell az embernek mindent megtanulnia, amire szüksége van.
Ebben a nagy munkában a helyesen értelmezett szeretet elvezeti az embert a békességes élet lehetőségei felé. Nem mondom, hogy a zavartalan külső békét biztosíthatja a Földön, mert ameddig ellentét lesz, addig nem lehet a békességet megrögzíteni, de a belső béke és ennek következményeképpen valamennyire a külső is bevonul az életébe. Azért fontos, hogy ezért a belsőért még áldozatot hozzunk a külsőből, mert ha áldozni tudunk érte, máris békességet aratunk.
Mindent hagyni kell megérni a maga idejére és mindent végig kell szenvedni, ami utatokba áll, mert az nem tartóztat fel titeket a haladás útján; az egyáltalán nem a ti megrontásotokra van adva, mert Isten megmondta, hogy: "akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra válik". Mindenben benne van az a mennyei érték, amellyel Isten titeket meg akar ajándékozni még a legnagyobb szenvedésekben, a legnagyobb megpróbáltatásokban is.
Azért ne féljetek a megpróbáltatásoktól, a szenvedésektől; mert ha Isten a ti lelketekben megerősödött, ha titeket minden körülmények között irányíthat, akkor jöhetnek bármiféle ütközések, mindig diadalmasan kerültök ki azokból.
Ez pedig azt jelenti, hogy egy-egy ilyen megpróbáltatás hatása alatt mindig elvész a ti földi énetekből valami, ami tévelygő, mulandó, hiábavaló és mindjobban megtisztul, megerősödik az örökkévaló szellemetek.

Forrás:
Evangéliumi spiritizmus III. kötet; Elszórt kalászok I. kötet. A Névtelen Szellem tanítása Eszter médium útján

UI:

2019 egyik legnehezebb hete következik
https://www.youtube.com/watch?v=H0sevHRO0uU
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.13. 04:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2220
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az üdvösség csak kemény munka árán érhető el - Felvezetés

Lajos, a médium duálszellemének közléseiből

Isten Kegyelme gondoskodik róla, hogy azok, akik az Ő útjain járnak, ne kelljen megkóstolniuk a moslékot, amit a Föld nyújt. Végeredményben a földi élet nem a boldogság hazája, hanem a lélek vizsgatételeire adott hely és alkalom.
Itt a salakos világban minden előkerül a lélek belső természetéből a felszínre, mert igen sokan, akik már kegyelemben élnek, nagyon magabiztosak abban, hogy ők már tiszták és fedhetetlen jelleműek, de a próba megmutatja, hogy kiben mi lakik. A gyengeségre való hivatkozás nem lehet mentsége senkinek sem, aki tudja azt, hogy mit, hogyan kellene cselekednie és nem cselekszi, vagy éppen ellenkezőleg tesz, mint ahogyan köteles volna.

Nem mindig a nagy dolgokon bukik el a lélek, hanem a kicsiny árnyalati dolgok azok a megtévesztő kísértések, melyeken felborul sok nagyon szép eszmének és igazságnak a sorsa és vele együtt annak az emberléleknek a sorsa is, akire az rá volt bízva. Esetleg a maga akarása szerint, erején felül nagy fába vágta a fejszét. Nagy dolgoknál sok szem néz fel rá és már csak hiúságból sem mer rosszat cselekedni a rábízott eszmével. De a kicsiny mellékúton, hamar megenged a lélek a maga részére egy kis hamis úton való félremagyarázást. Hova-tovább ez megszokottá válik az emberek előtt és már természetesnek tartják, sőt úgy gondolják sokan, hogy az adott helyzeteket ki nem használni egyenesen bolondság volna. Pedig az embernek nem az emberek előtt kell becsületesnek lenni, hanem az Isten és az önmaga lelkiismerete előtt.

A rágalmazás, a pletykázás, a legveszélyesebb bűnök közé tartoznak, mert nagyon nehezen tud leszokni róla, ha valakinek a lelke ebben valami kielégülést talál. Ezek azok az emberek, akik mindenbe beleavatkoznak, ítélkeznek, feltételeznek mindenkiről mindent és kikezdik a legigazabb, a legjobb szándékú ember becsületét is. Mert minden jó és igaz mögött azt a bűnt vélik megtalálni, amivel az ő saját lelkük és életük tömve van. Azért mondom ezeket, hogy az emberek előtt való tisztesség és becsület csak annyi, mint a bearanyozott ékszer. Szép, de nem sok értéke van. De ha az Isten előtt becsületesnek és igaznak van az ember lelke minősítve, akkor jöhet a rágalom jöhet a rosszakaratú gyanúsítás, az csak bepiszkítja, de bármennyire akarja is lecsiszolni, lekoptatni a külső szint, az tiszta arany marad mindvégig.

Ha az aranyat eltemetik is a földbe és fényét el is veszíti, bármikor találnak rá, egy enyhe törléssel ismét fénylik és ragyog. Az Isten előtt minden a maga valóságában jelenik meg és boldog az, akinek lelkéből az igazság ragyog elő. Mert mindenkinek le kell vetkőznie a tettetés álarcát, az önalkotta képzelgést önmaga értéke felől.. Az Igazság Tükre mindenkinek megmutatja, hogy ki ő és mennyi értéket tud beváltani az örök igazság törvényében. Azok szerint lesz gazdag, vagy szegény. Óh, milyen sokan csak azért vannak itt a Földön, mert az igazban és jóban annyira szegények, hogy semmit nem bízhatnak rájuk az Isten kegyelmének hordozói. Azonban a rosszban annyira meg vannak terhelve, hogy egymás közelsége a legnagyobb szenvedést jelenti egymás részére.

összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az üdvösség csak kemény munka árán érhető el
Az üdvösség várományosainak előkészítő helye
HANG - Egyházak, rend, szertartások
Müller Péter_A karma ezoteriája
A médiumi közlés veszélyei
Különbség Vallásos és Hívő ember között
Beszélgetés Balczó Andrással

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhesuTwHwi9io6YrzUg
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGheppKNCh2zVJ7OUFmw
Zita médium közlése – A külső sötétség és a kivülállók – 2019 május 19
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=JNRRbOJCoYI
Atilla és a hunok – Grandpierre Atilla előadása

https://www.youtube.com/watch?v=1gkugGlhkmU
Kiáltó szó a pusztában – Örömre lettünk teremtve, nem szenvedésre

https://www.youtube.com/watch?v=fzEpZT6Udyg
VNTV A devizaalapú kölcsön nem kölcsön, nem hitel,
hanem egy deviza alapú csalás -- Bán Károly

https://www.youtube.com/watch?v=TgbaBua0uTI
A tökéletes apapótló – Romantikus film

https://www..youtube.com/watch?v=MTIPfzTo0g4
Váratlan kaland – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron