Szellemtan

Kép
Karsay   2019.07.12. 01:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mai korunk párkapcsolati problémái. Miért nincs társunk, mi erre a magyarázat? Duál - kapcsolat a párkapcsolatban, gyakorlati magyarázatok.
https://www.youtube.com/watch?v=d28FcYAEZdk&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.12. 01:57  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A karma és a társkapcsolat.


Minthogy ebben a kozmoszban nincs véletlen, az is törvényszerű, hogy milyen partnerrel találkozom. Ezt a találkozást szabadon választom annak érdekében, hogy bizonyos tanulási folyamatot tovább vigyek, melyet korábbi inkarnációimban megkezdtem. Valamennyien tudatosan vagy öntudatlanul az elveszített egység felé törekszünk, melynek elvesztése különösen fájdalmasan érint bennünket ebben a duális világban. A társkapcsolat értelme ennél fogva mindig az egymással és egymástól való tanulás, hogy végül a vágyott egységet felfedezzük önmagunkban.
Az érzékeny, szellemi orientációjú ember életét mindig az elveszített egység iránti vágyakozás határozza meg, ami végső soron az önmaga keresését jelenti. A dualitás világában élünk, mert csak itt tudunk visszatalálni az egységbe. A fájdalmasan megélt dualitás ugyanis ébren tartja az egység iránti vágyat.

Első lépésünk e felé az egység felé a másik emberrel való kapcsolat, amelyben tökéletes egységgé olvadhatnánk össze. Ám még ha sikerülne is, meg kell állapítanunk, hogy ez csak az első lépés. A társkapcsolat ugyanis csupán támogatásként szolgál az úton, amelyen végighaladva az egységet önmagunkban találjuk meg. Ez a társkapcsolat igazi értelme, s ha ezt a feladatát egyáltalán nem vagy már nem képes betölteni, értelmét vesztette, és meg kell szűnnie. Nem azért jön tehát létre egy társkapcsolat, hogy a másik segítségével szép, harmonikus vagy akár kényelmes életet éljünk. Még ha a legideálisabb társat találnám is meg, netán az úgynevezett "duál páromat", éppen a hozzám legszorosabban kötődő lélek jelenti számomra a legnagyobb kihívást és egyben a legnagyobb segítséget. A társkapcsolatban jelentkező nehézségek tehát mindig belőlem fakadnak, nem pedig a másikból, értelemszerűen tehát csak én tudom megoldani őket.

Az egymással karmikus kapcsolatban álló emberek tehát nemcsak "a számlájukat tudják egymással rendezni", hanem ezzel egyidejűleg lehetőséget is adnak egymásnak a gyors szellemi növekedésre. Ajánlatos volna tehát ezeket a lehetőségeket tudatosan kihasználni. A partnerkapcsolat értelmét és belső tartását vesztette, mihelyt feladatát beteljesítette, vagy már nem képes ezt a feladatot betölteni. Ha a felek ennek ellenére ragaszkodnak hozzá, hogy együtt maradjanak, az kíméletlenség önmagukkal és a másikkal szemben is.
Miközben ugyanis valami túlhaladotthoz ragaszkodik, az élet által most kínált dolgokra nem tud odafigyelni. Azok egyikük esetében sem tudnak megvalósulni, ekképpen gátolják további fejlődésüket.
Igazi társkapcsolat kizárólag két önálló, "egészséges" lény között jöhet létre, akik individualitásukat mindvégig megőrzik. Csak így leszünk képesek szembenézni azokkal a gyengéinkkel, melyeket a társunk segítségével fedeztünk fel, csak így találhatunk egymásra kozmikus tudattal és szellemi nyitottsággal. Csak így derül ki, mennyire izgalmas és gazdagító lehet egy társkapcsolat.

Kurt Tepperwein: A szellemi törvények

A Pár(kapcsolat)od a Te következményed
http://www.imani.hu/2015/02/a-parkapcsolatod-te-kovetkezmenyed_73.html?m=1
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.11. 05:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A tudás hatalom – Szellemi tanítás – Felvezetés

Zita médium által
A tudás hatalom, tartják az emberek, és ez valóban így is van, de a hatalommal, amit a tudás ad, lehet helyesen élni, de lehet visszaélni is. Valaha az én Atyámnak, Istenemnek országában minden tudás, minden ismeret az élő, a teremtő Istennél volt. Mivel, hogy teremtményeit a maga hasonlatosságára teremtette, éppen ezért nekik is ismeretük és tudásuk volt. Ismeretük az isteni jóról, és a célról, amit el kell érniük, és tudásuk mindarról, ami Isten szándéka volt velük, azaz ami az isteni akarat volt. Tehát tudással és ismerettel rendelkeztek: isteni tudással, vagyis a helyes, a valós, a jó tudásról.
A bukás óta tulajdonképpen mindig ez a két tudás vetélkedett egymással: az, ami előrevisz, ami a fejlődést, a beérkezést, a teremtmények tökéletességének elérését szolgálja és az a tudás, amely Isten által tiltott, hiszen tudta, hogy azok, akik ezt a tudást teszik magukévá, szomorú állapotokat teremtenek a maguk részére, és káoszt hoznak létre az egész világmindenségben.
Az alantasabb világokban, azaz az anyagi és félanyagi világokon, a harmad-, negyed-, ötöd- és sajnos hatodrendű napokon, így az emberekből lassan kihalt az igaz, ajó isteni tudás ismerete, és helyét lelkükben átvette az a rossz tudás, amit tudatlanságukban jónak, helyesnek tartottak, ami aztán mindent megfertőzött.
Ezeken a világokon, így a Földeteken is egyre nagyobb mértékben terjedt a hazugság, vagyis az igazság, a valóság tagadása, sőt Isten helyett magukat képzelték istennek. Az isteni hatalom helyett ők akartak hatalommal rendelkezni, és megkövetelték az ebben a tudásban kevésbé járatos társaiktól, hogy Isten helyett őket imádják. Így jöttek létre a Földön azok a korok, korszakok, amikor már egyáltalán nem ismerték a valóságot, és teljes lett a szellemi sötétség. A realitástól, amit a számtörvények is rögzítettek, teljesen elfordultak, nem voltak tisztában azzal, hogy cselekedeteikkel, gondolataikkal és érzéseikkel szomorú, visszafordíthatatlan, vagy legalábbis nagyon hosszú időre visszafordíthatatlan állapotokat hoznak létre a maguk részére.
Megerősödött egy olyan tudás, aminek nem lett volna szabad létrejönnie, megerősödnie és ez a hazugságra és erőszakra épülő tudás egyeseknek félelmetes hatalmat adott. Hatalmat adott már azokban az időkben is, amikor az írástudatlanság igen nagy volt, ugyanis akik az írás tudásával rendelkeztek, azok azt olvasták ki a maguk által leírtakból, amit csak akartak, és a köznépnek úgy adták át, hogy az az ő hatalmukat és dicsőségüket szolgálja
A rossz tudás halált hoz, szellemi, lelki eltunyulást, elbutulást hoz olyan mértékekig, hogy valóban nem látják az ilyen emberek a fától az erdőt. Éppen ezért az ellentét szükségesnek találta olyan doktrínák kidolgozását, amelyet igaztudásként hirdetett, hogy ezzel csábítsa magához azokat, akik a hitben gyengék. Tehát az ő „igazságát” tette magas talpazatra, azt tette naggyá és elérhetővé az emberiség részére, de aminek valóságban semmiféle létjogosultsága nem volt.
Ha a mai világot megnézitek, ugyan ki olvas ma komoly tudást tartalmazó, vagy szépirodalmi könyveket? A magazinokat, a helyi lapokat talán átlapozzák, de jó könyvet csak kevesen olvasnak, mert úgymond nincs rá idő. Az ember nem hajlandó időt szentelni a jó tudás megszerzésére, és, hogy aztán irgalmas szamaritánusként másokon segítsen.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A tudás hatalom – Szellemi tanítás
Kik az indigó gyermekek és honnan jöttek?
HANG - Elviselhetetlen számomra férjem halála
Szeressétek egymást
Az ember anatómiája - a szellemi felfogás szerint
Félreértelmezve, lejáratva a szeretet
Felnőttként felelősen
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhewAJgHfvH5kNXpG8Q
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhd96Qtoc3PqHPglwIw?e=0vyTCw
Zita médium közlése – Nemcsak kenyérrel él az ember – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube..com/watch?v=TpErQWcQaRs
Kiáltó szó a pusztában - Mikrocsipp implantátum a küszöbön

https://www.youtube.com/watch?v=ZL7ccj64z6Q
Hitek és tévhitek – Balogh Béla előadása

https://www.youtube.com/watch?v=921ALlUQx8Y
Egy igaz szerelem – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=28VloySZJKs
A szerelem útján – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.10. 17:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Megbocsájtás fontossága a gyakorlatban. Elmondom, hogy hogyan csináljuk és miért fontos a számunkra.
https://www.youtube.com/watch?v=xcfrdD4pR_w&feature=youtu.be

a párkapcsolati előadást majd pénteken küldöm , ma készítettem őket….
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.10. 05:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Vízprogramozás


1. Fogj egy pohár vizet a két kezed közé, ujjaid ne érjenek össze.
Csukd be a szemed, és képzeld el, hogy a homlokod közepén lévő harmadik szemeddel a vízre koncentrálsz, szinte eggyé válsz vele. Közben koncentrálj a légzésedre, és számolj lassan tíztől egyesével.
10, 9, 8, közben végy egy mély lélegzetet, 7, 6, végy ismét egy mély lélegzetet, 5, 4, 3, ismét vegyél egy mély lélegzetet, 2, 1 a következő mély lélegzetvételnél érezd, hogy egyre jobban ellazulsz.
Ürítsd ki az agyad, csak a vízre figyelj.
Fogalmazd meg magadban, milyen információt akarsz átadni a víznek.
Képzeld el, hogy ez az információ a harmadik szemedből és a tenyeredből gyönyörű arany fehér fény formájában a víz felé áramlik.
Lásd, ahogy a vízben megjelenik egy kis fénygömb, ez az információ, amire koncentrálsz.
Fogalmazd meg jelen időben.
(A hasfájásom megszűnik. Egészséges ételeket eszem.)
(Szép bőröm van. Csodásan karcsú vagyok.)
Lásd, ahogy a fénygömb egyre nagyobb lesz, és szinte megszínezi a vizet. Képzeld el, hogy a víz részecskéi szépen sorban átveszik egymástól az információt, ami betölti a poharat, szinte túlárad a falán.

2. Képzeld el, ahogy megiszod a vizet. Lásd, ahogy a fényes víz a benne lévő információval eljut a gyomrodba, majd beszívódva ereidbe szétárad egész testedben. Érezd, ahogy a hűsítő, kellemes víz eljut tested minden apró sejtjéhez.

3. Most lásd, ahogy a víz, hatással van az életedre. Erezd testedben a változást. Lásd magad olyannak, amilyen lenni szeretnél, képzeld el a legapróbb részleteket is.

4. Lassan mozdítsd meg kezeidet, és számolj visszafelé háromtól egyig. Végy egy mély lélegzetet, és mielőtt kinyitnád szemed, fogalmaz meg jelen időben néhány pozitív megerősítést.
(Csodás érzés fájdalom nélkül élni. Finomak az egészséges ételek.)
(A víztől szebb és tisztább bőröm van. Jól érzem magam a bőrömben.)

5. Most pedig idd meg a vizet! A jótékony információval felruházott folyadék eljut a sejtjeidhez, és a rezgés segítségével kommunikáló sejtek megértik és továbbítják a víz üzenetét. Éppen úgy, mint a homeopátiás gyógyszereknél.
A vizet lágynak, kellemes ízűnek fogod érezni, és már az első kortytól érzed, hogy jó hatással van szervezetedre.

6. Figyelj arra, hogy ne tedd elektromos készülék, mikrohullámú sütő, mobiltelefon, számítógép, vagy televízió közelébe. Az elektromos hullámok ugyanis károsan hatnak a szerkezetére.

7. Másnak is programozhatsz vizet, mert az általad a vízbe juttatott információ rezgése,
mindenkire jótékony hatással van.


UI:

Testi betegségek lelki okai. - Bagdy Emőke
1 rész https://www.youtube.com/watch?v=hi_biM58mSM
2.rész https://www.youtube.com/watch?v=VIOkW81Opec
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.09. 00:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Találtam egy érdekes cikket:

Auschwitzi utazásán halt meg Mengele emberkísérleteinek egyik utolsó túlélője

Részlet a cikkből:

"Azt vallotta (Mózes Éva) , hogy a megbocsátásnak gyógyító ereje van, ennek jegyében 2015-ben találkozott egykori náci őrrel, Oskar Gröninggel, akivel még kezet is rázott. Eva Kor azt mondta: ő mostanra megbocsájtott a náciknak, de szerinte ez a megbocsátás sem menti fel a gyilkosokat a büntetőjogi felelősség alól. Tettéért és kijelentéséért rengeteg támadás érte."

Fontos kiegészítésem, és ezt kevesen tudják:

Azzal, hogy megbocsájtunk valakinek, gyakorlatilag a rezgésrendszerben teszünk rendet, ami minket körülvesz. Hogyan kaphatnánk mi magunk megbocsájtást a saját félresikerült dolgainkért (hülyeségeinkért), ha mi magunk képtelenek vagyunk megbocsájtani.

Sokan azt hiszik, ha megbocsájtunk akkor a másik mentesül az elkövetett dolgaiért!
Tévedés!
Mózes Éva nagyon jó tette, hogy megbocsájtott, és hiába támadták, ő ugyanazt tudta amit én az előbb leírtam.
Az ellenünk vétkezők negatív energiákat termeltek, és ezt karmikusan nekik kell semlegesíteni, azaz felelni a tetteik következményeiért, függetlenül a megbocsájtásunktól.

és egy régi történet:

Két Auschwitzi fogoly találkozik a háború után 30 évvel.
- Hogy vagy?- kérdezi az egyik.
Köszönöm, nagyon jól minden rendben van nálam - volt a válasz, de jött a kérdés is:
és te hogy vagy?
- rémesen - felelte a másik - ma is róluk álmodom,rémálmaim vannak, szenvedés minden nap.
- Látod - mondta a másik volt fogoly - téged még most is a rabságunkban tartanak!

Hát így működik a megbocsájtás tana!

Írta:

Karsay István

Budapest, 2019.július 8 hajnali órák


https://index.hu/kulfold/2019/07/06/eva_kor_meghalt_auschwitz/?fbclid=IwAR1kYbHpZPMm9CPrfj9tZ8NGQkbexkiZ93GnZg1sNpPNyk4Xs5T0sIcgmM4
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.08. 00:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szellembukás magyarázata

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 33

Az ősbukás oka: eredmények elérésére irányult túlzott törekvés. A bukott szellem számára a megértés van elzárva az Istennel szemben való engedetlenség következményeként, amely a léleknek egy részét vastag burokkal vonja be, és éppen azt a részt, amely által a lélek Istennel van összekapcsolva.

Az ember megtérése tulajdonképpen nem abban áll, amint azt sokan gondolják, hogy megismeri a jót, és akkor az általa megismert jót tűzzel-vassal terjeszteni akarja. Az igazán megtért lélek sohasem akar nagyot, hanem mindennel megelégszik, amit neki Isten ad. Nem zúgolódik semmi ellen, mindenkivel szemben elnéző és türelmes. Kitartó, és nem vár az ő ténykedése nyomán nagy eredményeket.

Isten minden egyes szellemgyermekét egyenlő értelemmel, egyenlő szeretettel és egyenlő akarattal ruházta fel és mindnyájan egyenlőképen nyertek kioktatást a jóról és a rosszról, vagyis a rossznak a lehetőségeiről. Ők igenis egyenlőképen ismerték a ,,Van”-t és a „Nincsen”-t, és ezáltal a megismerés által mindegyik próba elé állíttatott. Az volt a próba, hogy a szellemnek igenis tudomása volt róla, hogy nem szabad hozzányúlnia ahhoz, ami meg nem valósítható.

Tehát nem a tudatlanságuk folytán hanem éppen a tudásuk folytán estek kísértésbe. Az ő egyéni vágyaik sarkalták őket éppúgy, mint a ma embereit. Egyformán tökéletesek voltak tehát, mint teremtmények; nem volt közöttük egy elhibázott sem, mindnyájan egyenlők voltak. Azonban a szabad akarat a teremtett szellem számára óriási messzeségbe mutatott utat. A szabad akarat úgyszólván határtalan lehetőségeket jelent és biztosít a szellem számára. A szabad akarat Isten legnagyobb ajándéka.
Isten munkát bízott az ő teremtett gyermekeire, amelyet el kellett végezniük; feladatokat, célokat tűzött eléjük, amelyeket el kellett érniük, be kellett tölteniük. Szabad akaratuk folytán előttük állt a végtelenség, de megtévedtek és azáltal váltak engedetlenekké, minél gyorsabb eredményeknek az elérhetése izgatta a képzeletüket. Az volt rájuk nézve a kísértés, a csábítás, hogy minél hamarabb megszerezhessék azt a hatalmat, amely előttük kilátásba volt helyezve.

És voltak köztük olyanok, akik átugrottak bizonyos kötelezettségeket, nem töltötték be tökéletesen a hivatásukat. Isten kegyelme pedig ma is és mindenkor mindaddig elnézi az emberek és szellemek tévedését, ameddig csak megvan a lehetőség a számukra, hogy visszatérjenek, hogy önmaguktól rájöjjenek a tévedésükre. Így tehát Isten nem büntette őket, nem kergette vissza a munkájukhoz.

Ez őket annál inkább meghagyta tévedésükben, mert látták az ő nagy haladásukat, a nagy eredményeket, amelyeket gyors és felületes munkájukkal elértek, ami azt a látszatot keltette bennük, mintha ők nagyobbak, ügyesebbek, többet érők volnának, mint azok a testvéreik, akik pontról-pontra betöltötték kötelességüket, feladatukat. Ez aztán őket abba az újabb tévedésbe ejtette, hogy kezdték magukat többre értékelni. Megszületett a lelkükben az önértékelés, a gőg. Ez befészkelte magát a lelkükbe, hivalkodókká lettek, s miután megszokták azt a gondolatot, hogy ők többet érnek Atyjuk előtt.

Később, amikor ez a felületes, látszat-munka kezdett összeomlani, semmivé válni, akkor nagyon sokan megértették, hogy az ő munkájuk nem, volt helytálló és visszatértek a becsületes munkához. Ezekkel a megtérőkkel szemben azok, akikben a gőg megerősödött, nem voltak hajlandók visszatérni, s így a lelkükben már szándékosan ellenszegültek az isteni akaratnak, s ezáltal a tudatos bűn útjára léptek. Így történt az elszakadás; először volt a tévedés, azután a tudatos bűn. A bukott szellem az ő Atyjának, Teremtőjének csak egyetlenegyet nyújthat igazi, benső megtérésének jeléül: az engedelmességet.


Megjegyzés: Milyen csodálatos képekben és milyen egyszerű és nagyszerű ez a magyarázat. Ne feledjük, az igazság mindig egyszerű, csak a hazugság kell szavakban inflálódjon, felfúvódjon, mert el kell rejtse igaz mivoltát. A hazugságnak nincs hitele, ezért kell kendőzze magát, alakoskodjon és félrevezessen, hogy ilyen módon szerezzen hamis hitelt magának. Leginkább az igazság látszatával téveszti meg áldozatait.
Minket, a paradicsomi világban teremtett embrió-szellemeket, azért hozott létre a Teremtés, hogy segítsünk a bukó elsődöknek visszatérni a Rendbe, de nagy részünk elcsábult és követtük a bukókat. A szellemvilági törvények szerint a törvény nem tudása mentesít a a büntetés alól, nem úgy mint a jelenlegi földi törvények esetében. A tanítások szerint minket, embrió-szellemeket a hűséges elsődök még a paradicsomi világban kioktattak.

Megismertették velünk a jó és rossz fogalmát és a szabad akaratunk jelentőségét. Ugyanakkor tudatták, hogy szabad akaratunknál fogva ezeknek a tanításoknak az ismeretében, minden felelősség a mienk, kibújni alóla nem tudunk. Tehát, amikor elcsábultunk, első pillanattól fogva tudtuk, hogy kiléptünk a Rendből és a bűn útjára tértünk. Ez a valódi értelme az “erdendő bűnnek”.
Ha ezt a témát sokkal részletesebben kibontva a részleteket is meg akarjátok ismerni, tanácsolom, olvassatok bele Tóvölgyi Titusz “Mindenség” című könyvének első kötetébe, melyet a múlt napokban osztottunk meg Veletek. Ez a “Szellem, erő, anyag” forrásműnek magyarázó szándékkal megjelent kiegészítése. Itt elmondja például, hogy az első bukásnál, mely az ősnapokban történt, az ellentétes szellemek elveszítették öntudatukat, amikor az anyagba záródtak. Ezután fogtak neki a hűséges elsődök, hogy kivessék az ősnapokból (az első napkörből) a megszennyeződött anyagot a lemerevedett bukottakkal együtt, ezután a kidobott részekből alakították hatalmas munkával a második napkör előbb tojásvilágát, majd üstököseit, melyek továbbalakítva gördülő világokká váltak (mint most a mi Holdunk) és végül tengelyük körül forgókká mint a mi napunk, csak sokkal magasabb tisztasági hatványon. Miután megteremtették a megfelelő feltételeket, hogy leendő lakói, a bukottak beköltözhessenek, került csak sor az ébresztésükre. Nemsokára az elégedetlen, gyűlölködő és irígy “főkolomposok” uszító, lázításának eredményeként, újból kitört a harc és újra tehetetlenné váltak a lázadók a természettörvények erőivel szemben. Az előbbi bukással ellentétben ez a második lemerevedés eszméletvesztés nélküli tehetetlen, mozgásképtelen állapot volt számukra. Úgy képzeljétek el mint azt a kómát, amelyben teljes öntudatánál van a magatehetetlen szellem. Ennek a második napkörnek az anyaga is fényvilág, a mi napunk fényénél összehasonlíthatatlanul magasabb hatványban. Ne feledjük el a mi hatodik napkörünk is hány tűzkarikás kivetésen ment keresztül, sőt a mi bolygónk is mondhatjuk másodrendű a naprendszerünk nálunk fejlettebb bolygóival szemben, amelyek kivetett salakanyagát gűjtötte össze vonzásával a Földanya és alakította ki bolygónkat.

Ez a pár mondat csak egy kis ízelítő volt a könyvből, melynek ezen első kötete a második napkörből bukás és a tűzkarikák, az ellentétes szellemekkel együtt, kivetése után fejeződik be.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.07. 01:19  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A korszakváltás utáni újrakezdés misztériuma

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 32

Az utolsó időkben a második szférabeli lelkeknek a Kegyelem gyakori alkalmakat nyújt arra, hogy testet ölthessenek, s ezáltal hibáiktól megszabadulhassanak. Így ezek tömegesen emelkednek föl a harmadik szférába, míg a nem törekvők visszamaradnak, úgy hogy eljön az idő, amikor az első és második szférát és a földi fizikai síkot úgyszólván csak kizárólag a tudatos rossz uralja.
Akkor következnek be azok az idők, amelyekről a szentírás szól, hogy: „nagyon sokat szenvednek azok, akik nem veszik fel a sátán pecsétjét.” Hatalmas szellemi küzdelem várható az utolsó időkben. Azért igyekeznie kell mindenkinek, aki hisz, hogy az érzéseit és gondolatait annyira átnemesítse, és annyira lemondjon az anyagról, hogy azzal ne az ő önző énjét szolgálja, hanem azt a jó szolgálatába állítsa és a negyedik szférába kerülhessen.
Megjegyzés: Elvileg azok a lelkek, akik a szétválasztás előtt a harmadik szféra középtáján felül egy kritikus pont fölé emelkednek (itt a lélek rezgésszintjéről van szó), a Kegyelem hatókörébe kerülnek és az átemeli őket a negyedik szférába.
Akik pedig még a harmadik szférában maradnak, és nem tudtak felemelkedni a negyedik szféra magaslatáig, azok elalusznak, mintegy megmerevedve öntudatukat elveszítik. A nagy számadás napján mindegyik szellem minősítés alá kerül, hogy ki hová tartozik. És akik nem ütik meg a harmadik szférának, vagyis az újjáalakuló föld alvó szellemeinek a nívóját, azokat kiszorítja a meghatalmasodott és élni akaró Jó a föld légköréből, természetesen a föld anyagában tespedő fluidok is kiválasztatnak a tűzkarikák által, és a földből kivettetnek.
Az újjáébredt föld a negyedik szféra természetét fogja magán viselni. Ez lesz az új világ első szférája, vagyis a testet öltötteknek otthona az ő gondolataikkal és érzéseikkel, hogy a nagy kataklizma után az ő igazságukkal és az ő szeretetükkel az egész természetet ismét rendbe hozzák. Ez az első feltámadás, amelyről a szentírás így ír: „Akkor béke leszen ezer esztendeig.” S amikor minden rendben lesz, és minden elhelyezkedik a maga helyére, akkor lassanként felébrednek a volt harmadik szféra szellemei (második feltámadás), hogy a jobb, az igazabb, tudatossá váljék bennük, s ezáltal tudatossá váljék bennük a rossz is. Mivel pedig tudatossá válik bennük a rossz (úgy mondja az írás, hogy: „eloldoztatik a sátán”) ez még sokakat elcsábít, vagyis a tévedés eszméje még sokakat rabul ejt. Ez azért van, hogy tudatára ébredjenek hibáiknak és tévedéseiknek. Akiket pedig így elcsal a sátán, azok nem új tűz-karikákban dobatnak ki, hanem elvitetnek azokhoz a kivetettekhez, akik már megkezdték a föld új bolygóján a munkájukat, s azoknak lesznek értelmi vezetői, mert azok értelme teljesen elhomályosodott.
A megújult föld első szférájából (a volt negyedik szférából) megint újból kialakul a második, harmadik, negyedik stb. szféra, s az egész föld magasabb rendű világgá lesz, félanyagi testesülésekkel. Két életelv lesz uralkodó úgy, mint a Marson: egy magasabb- és egy alacsonyabb rendű.
A magasabb szférákat semmiképpen nem lehet elérni önsanyargatással és bizonyos mágikus erők kifejlesztésével. Lám a hinduk, akik a testet nagyszerűen tudják leigázni képtelenek feljebb emelkedni a harmadik szféránál, mert a lelkük nem fejlődött. Mint mindenben, ebben is vegyétek példának az Urat, példát mutatott arra, hogy az emberszellemnek szüksége van azokra a hatásokra, amelyek az érzékszerveken keresztül érintik a lelkét. A föld az ő szféráival együtt olyan, mint az ember az ő lelkével. A föld maga is olyan, mint egy nagy ember.
Amikor látjátok embertársatok lelkében a hibákat, a tévedéseket, bár módotokban volna megróni és fájdalmat okozni neki, de ti inkább türelemmel, elnézéssel és szelídséggel igyekeztek megvárni, míg abban a lélekben a jó és igaz mag kikél, és áldozatot hoztok a szeretet oltárán: akkor értettétek meg őt. És ebben telik öröme az Úrnak. Ilyen megértő lelkekre van szüksége az Úrnak, nem pedig olyanokra, akik a törvény betűjében akarják megtalálni az engesztelésüket és üdvözülésüket.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.06. 05:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az anyag erőiben szellemek vannak latens lekötve

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 31

A lélek előtt a pillanat és az örökkévalóság egy; a pillanatot fel tudja bontani és az örökkévalóságba áthelyezni, és az örökkévalóságot ismét egy pillanatba bele tudja sűríteni. Innen van az ember előtt a lélek titokzatos, misztikus és érthetetlen volta. A holt anyag tehát magában véve, látszólagos mozdulatlanságával semmi, de a lélek szemüvegén keresztül, amely az örökkévalóságból tekint a mulandó képre, az anyag is hatalmas forrása a megismerésnek azoknak a hatásoknak a révén, amelyeket neki a lélek kölcsönöz, vagyis amit a lélek rá kivetít.
Az emberek lelkére nézve ezek az anyag-erők élnek, azaz az anyagnak a lelke, amelyre az összekapcsolódás folytán az embernek a lelke, az embernek a tudata hatást gyakorol. Mikor az emberi lélek a maga hatalma alá hajtotta, akkor uralja ezeket az erőket, azután már nem kell küzdenie velük, és ezek az erők engedelmeskednek neki. A természettudomány az anyagot mindig csak kívülről tekinti, mert nem képes azt lényegében megérteni.
Amikor annyira megromlott valamely anyagi erő, hogy az égi test felszínének minőségi nívóját nem üti meg, akkor folyékonnyá válik és kivettetik. Ilyen kivetődések hozták létre a földet és a bolygókat, valamint a földnek és más bolygóknak a holdjait is, és a föld most is egy ilyen folyamat elé néz. Ezzel fog befejeződni egy korszak a föld életében.
Mindenesetre az anyag is lélek; és ahol lélek van, ott szellemek is vannak. Ne higgyétek azonban, hogy ezek a szellemek mind tudatosak. Miután tehát nemcsak tudattalan, hanem tudatos erők (szellemek) is voltak és vannak abban az anyagban, amelyet a fejlődő emberszellem minősített és legyőzött, győzelmével ezeket a szellemeket is a maga hatása alá hajtotta, és hatalmába kerítette.
Megjegyzés: A felébredt szellemi ember az életei során nagy mennyiségű anyagba zárt lélekerőt szellemesít, amely két összetevőből áll. Hogy kell ezt érteni? Az anyagban a magatehetetlen, azaz megnyilvánulni, hatásokat adni képtelen más szellemekhez tartozó lélekrészecskékkel együtt vannak elkeveredve a valóban anyagi erőtartalmak. Nem győzön hangsúlyozni, itt kizárólag lelki, azaz gondolati és érzelmi tartalmakról van szó. Tehát a felébredt szellem, aki az anyagot szellemesíti, két féle erőtartalmat szabadít fel az anyagból, egyrészt saját és más szellemek teremtményeit, illetve azokat a más szellemekhez tartozó lélekerő részecskéket, melyek az anyag fogságába kerültek. A szellemesítés által mindkét erőformát felszabadítja és a saját szférájába juttatja.
Az anyag erőiben szellemek vannak latens lekötve, tudattalanul, vagyis még fel nem ébresztve. Az ilyen szellem csak gépies rotációt végez, ahova őt sorsa löki. Ő maga nem végez semmiféle kísértést, neki nem lehet gondolata, vágya, őt az a princípium hajtja, amelybe beledermedt. Ezt a princípiumot pedig a rotáció (a kötelező haladás, fejlődés isteni törvénye) hajtja, űzi széteséseken, bomlásokon, újból való tömörüléseken keresztül, mivel a minősítési törvény minduntalan szétszedi és újból alakítja (ha ez szükséges).
Ez a tudattalan. Mellette van pedig a tudatos, a felébredt szellem, aki azonban mint felébredt szellem még nem tudja, mi a jó és mi a rossz; ő is csak az ösztönét követi úgy, mint az állat, illetőleg az állatnak a lelke. Ez a tudatos. És vannak sokszorosan visszaesett, bűnös szellemek, akiknek ez a tudatos állapota bizonyos intelligenciával van összekötve, és éppen e tudatuk folytán dobatnak ki a földből.
Hogyha a tudatos nem üti meg azt a mértéket, amelyet tőle a minősítési törvény megkíván, ha nem fogad el semmi jót, amellyel a minősítési törvény őt egy fokozattal feljebb lökhesse, akkor végül mintegy gyűjtőmedencébe jut, ahol a tudatos rossz van összegyűjtve s onnan mindazokkal a tudattalan erőkkel együtt, amelyeket ő a maga részére megsűrített, kidobatik egy alacsonyabb napkörbe.
Megjegyzés: Korszakzáráskor a minősítési törvény hatására megtörténik a földön a szétválasztódás. Az előbbi sorokból megtudjuk, hogy nem csak a bukó szellemek lélekerői, hanem a megadott mérték alatti anyagi teremtéseik is kidobatnak a megújulni és tisztulni szándékozó Földanyánk testéből.
Ezzel kapcsolatban jegyezzétek meg, hogy minden olyan elképzelés, hogy a Föld az egész mai emberiséggel együtt felemelkedhet egy magasabb létezési szintre, az a sátáni erők vegykonyhájából származó hazugság, félrevezető áltatás, bárki szájából is hangozzon el. A tisztulás még a húslevesnél is szűréssel és a salak elvetésével jár. Minél finomabb a szűrő, annál tisztábbá válik a leves.
A primitív lélek mindent a testen keresztül szemlél, az egész világot azon keresztül érzi, és csak azon keresztül tudja értékelni; tehát elsősorban önző lesz és a testet dédelgeti; így fejlődik ki nála az önzés és testiség. Ez a két érzés alakul ki a lelkében, mivelhogy az ember kétoldalú.
Az önzés és a testiség tulajdonképpen egy, de az ember kétoldalúsága két részre osztja. Azután, amikor magasabb fokú lesz az értelem, akkor mindenek fölött uralkodni akar, mindent a hatalmába akar hajtani. Így alakul ki a gőg és az élni akarás, aztán kialakul ezeknek az erőknek fenntartási vágya, az érzékiség, a fajfenntartó ösztön.
Krisztus ezt a kárhozatos erőtömeget vette fel Magára az emberi testtel, és ezt szellemesítette át. Az ő teste is anyag volt, de mivel az ő testének minden egyes atomját átsugározta az isteni szeretet, ezzel az átsugárzással az ő magasabb fokú isteni énjével úgyszólván megtisztította ezeket az erőket. Aki Krisztus tanítását elfogadja, mégpedig nemcsak forma szerint, de amennyire tőle telik lélekben éli is azt, az, legyen bár csak az első szférában, szükségképen feljebb emelkedik.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.05. 07:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Gyógyítási javaslatok a szellemvilágból.1. Meleg tengerparti homok, ha lehet meztelenül kell feküdni a homokon, gyékény, takaró nélkül. Érdemes pár napot, de ha lehet, akkor hetet eltölteni, komoly feltöltődést jelent! Nem a déli időben!
2. Tengerben történő feltöltődés.
3. Holdvilágos éjszakákon nyugodt tempójú séta, bizonyos fokú meditációval párosulva. A meditáció inkább relaxációs, gyenge fokozatú legyen.
4. Bizonyos fűfélékben is vannak delejes erők, ilyen például a hárs, és még hosszú a sorrend.
5. Homeopátiás gyógymódok alkalmazása, előnybe részesítése.
6. Az elektromos készülékek nincsenek jó hatással a szervezet elektromos rendszerére, mint például elektromos párna, takaró, és az elektromosságban történő fekvés se ajánlott! Érdemesebb inkább rétegesen takarózni.
7. Érdemes a vizet delejezni. Ismert az asztali áldás, és így lehet vizet is megáldani. Felkelés után egy szélesszájú tiszta üvegben lévő tiszta vizet lehet delejezni, és ezt a vizet beosztani egész napra. A felkeléskor a lélek még fel van töltve szellemi energiákkal, ezért jó ekkor alkalmazni! A vizet lehet inni, vagy a beteg testrészre önteni. Ha a delejes vizet gyógyításra alkalmazzuk, akkor fontos az imádkozás.

Imádkozás:

Első szakasz:
A legszebb, lakhálásabb, legmagasztosabb érzéseket szedjük csokorba.

Második szakasz:
Ha van kérnivaló, akkor azt áhítatos érzések között kell feltenni a Teremtőnek.

Fontos hozzátenni az imához, hogy: „legyen úgy, ahogyan azt a Teremtő jónak látja”
Ima után fogyasszuk el a delejes vizet.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;
mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.


UI:

Honnan tudhatod a legbiztosabban, hogy a leszületésed előtt eltervezett sorsutadon jársz?
https://tudatostudat.blog.hu/2019/04/10/honnan_tudhatod_a_legbiztosabban_hogy_a_leszuletes_elott_tervezett_sorsutadon_jarsz?fbclid=IwAR1tonmKxFpV19PHBhtO75aeqmkICS5Vqn3km-OCa8Cq_LjPd_ovxZBPKsM
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.04. 07:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A Teremtésről - Felvezetés

Az alábbi írás mediális úton, szellemi közlésekben érkezett
Két főtípust kell említeni, az egyik a tevőleges, állandóan mozgó, mindig valamit alkotó típusú ember, a másik, aki tulajdonképp ugyanezt csinálja, de láthatatlanul. Úgy lehetne mondani: az alakuló ember. Az egyiknek a mozgása észlelhető az anyagban, de akkor is, ha szellemi munkát végez, jól látható, tapintható, érzékelhető eredményeket hoz. A másik éppen úgy teremtő ember, mozgékony, de ő alakul, változik, tudatosan és tudattalanul is. Ezek a változások a legtöbbször nem érzékelhetők, nem látványosak, de léteznek.
A Teremtés hihetetlenül sokféle, sokoldalú, sokféle formában jelenik meg, sokféle mellékága, törvényszerűsége van. A Teremtés nem állt meg, nem is állhat, mert egy lüktető folyamat, mindig van valami külön értelme, tennivalója, jelentősége az egyes óriás szakaszoknak is. A Teremtést sokan úgy értelmezik, mint a Föld ezen korszakában jelenlévő emberiséget, pedig már előtte is sokféle teremtés volt, és sokféle alakulás várható ezután is.
Ezért a Teremtést úgy is fel lehet fogni, hogy nem teremtés, hanem van, létező. Nem bontható elkülönülő szakaszokra, csak látszatosan. Egymásból fonódó, hömpölygő, önmagában rejlő folyamat, amelynél a lépcső említése együtt jár az alacsony és magas, a fönt és lent elképzelésével, holott az egész egy összefüggő rendszerben működik, és semmiképp nem elkülönülő. Az elkülönülések látszatosak, egymásból és egymásba folynak, épp ezért felesleges külön szakaszokat említeni. Nincs jelentősége, csak emberi szokás a részekre bontás, és elnevezve őket, el akarja különíteni az összestől
Ha a teremtés szó kerül elő, akkor jól érthető, hogy az egyik embertípus, aki folyton dolgozik, alkot, bizonyosságát akarja látni az alkotó- és munkakészségének. Ő a teremtést annak értelmezi, hogy ami eddig még nem volt, az most újonnan megjelenő létesítmény legyen. Ezt átvetíti égi, spirituális vonatkozásra is: volt Isten és a nagy üresség, ahová Ő anyagokat, félanyagokat, jelenségeket, történéseket, teremtéseket kezdett belealkotni. Tehát a semmiből, az eddig nem létezőből egy idea alapján már érzékelhető, látható, tapintható dolgokat teremtett, először eget és földet, melynek többféle értelmezése is van.
A második rész a Föld, az anyag. Az ég megfoghatatlan az ember számára, mondhatni üresnek tűnik, de a Föld az már realitás. Ennek az embertípusnak, aki érdeklődik és a teremtés szót hallja, okvetlenül valaminek a létrehozását, "megcsinálását" jelenti. A másik típus ritkább, de a közeli időben egyre jelentősebbé válik, mert természetes következmény.
Itt az önnön alakulás az, ami teremtésnek számít, az, hogy ma így értelmeztem, ezt tudtam elérni. A következőkben ez megváltozik, mert más valamit, más szemléletet hoztam létre magamban, más változatot és alakulatot. Ez is teremtés, de ugyanannak a szónak óriási különbözősége. Amikor felmerül, hogy mit értsünk teremtés alatt, mind a kettőt meg kell szemlélni. Az egyik kívül látható, érzékelhető, a másik épp úgy létező és jelentős, de nemigen látható.
…. Az embert lehet úgy felfogni, mint Isten parányi részecskéjét, az isteni fényesség és élet kicsiny szikráját, aki egy másik létsíkon másként működik, de tulajdonképp ugyanaz.
Ez a másképp működés egyszer csak rádöbben arra, hogy ő másvalaki, mint amilyennek eddig ismerte magát. Elindul befelé, megkeresi azt, hol igazán olyan, hogyan éri el, alkothatja, teremtheti meg azt, aki valójában, és csak egy utat kell megtennie hozzá.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A teremtésről – Szellemi tanítás
Lelki fejlődés generációs gondjai fiatal korban
HANG - Eretnekségről, szektásságról
Önismeret, paradigmaváltás
Az emberiséget kontroláló három vallás Babilonból
Az UFO-jelenségekről
Az öregember

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhetmGO8BMb21QLOfSA
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://data.hu/get/11901819/SBK_Hirlevel_173.doc
Karsay István - 2019. július havi szellemtani hírlevél

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhetXICDfiJ9N8uJIfQ
Báró Vay Adelma_Szellem, erő, anyag – című médiumilag írt kötete PDF
Tóvölgyi Titusz_Mindenség – 1/3. Kötet – A fenti könyv szellemtani magyarázatai,
az eredeti 1903-as kiadás PDF és legépelt másolata World-ban. A 2.-3.-ik kötetek majd rövidesen fognak megjelenni. – Letöltés egyben a tárolóból
Aki tanulmányozni akarja a szellemtan ezen alapművét a „Szellem, erő, anyag”-ot, figyelmeztetem előre, hogy kösse fel a kötnivalót, mert kemény fába kell vágja a fejszéjét. Tóvölgyi Titusznak is öt évébe tellett, míg olyan szinten megértette, hogy összeállt számára a teljes kép a számtörvényekkel együtt. A „Mindenség” kiadása előtt háromszor írta át a magyarázatokat, míg számtörvényileg is kalappolt minden.
Adelma médiumot is három évig készítették elő vezető szellemei az írómédiumítás gyakorlatában, míg megírták általa ezt a könyvet 1875-ben. Teljesen hibátlanul oly gyorsan írta, hogy férje nem győzte hegyezni számára az irónokat (ceruzákat) és ötször annyi időbe telt míg átírta.
Az a lényeg, akár eljutunk a számtörvények megértéséig, akár nem, hogy olvassuk el ezeket a könyveket és bizzuk a lelkünkre a teljes vagy részleges befogadást és megértést, mert ő akár egy örökké élő memórialemez, hűen megőrzi és interaktívan mindig előveszi, akárhány testetöltés múlva is a tartalom azon részét, amelyre éppen megérett a lélek és felismerések formájában tudatosodik.

https://www.youtube.com/watch?v=J5-Q63y1Crs
Kiáltó szó a pusztában – A megbocsátás következménye és a neheztelés eredménye

https://www.youtube.com/watch?v=tLypzkcNXCg&feature=share
Géczi Gábor – Kép a jövőről – Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=vK27gzYl_pU
Az ismerős arc – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=8Mp9bS8Hlck
Balesetből szerelem – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.03. 06:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ego és alázat.
A megvilágosodásnak két fő akadályát említi a szellemtudomány: az egoizmust és a karmát.
Az alázat az egyetlen, ami képes kiirtani az egoizmust.
A hit és az alázatosság elválaszthatatlanok, melyek együtt képesek harcolni sikerrel az egoizmus ellen.

Az egoizmus állapotát jellemzi a „csak én vagyok” állapota, a szeretet pedig ennek a fényében a „csak te vagy” tudata. Az egoizmus legfőbb karmaképző, a szeretet a legfőbb karmaoldó erő. Az egoizmus a sötét erőhöz köthető, a szeretet pedig a jó, Krisztusi oldalhoz. Minden ember rendelkezik önzéssel, aki egy energiaminta, elementál. Egy olyan „program”, ami beleszól az ember életébe, az „én vagyok” tudatot segít felébreszteni. Egyfajta ”ajándék” amit a sötét erő adott az embernek, amiben benne van a saját sötét lényének tulajdonsága is, és így jött létre az egoizmus, a „csak én vagyok” érzete.

Maga az elementál egy pozitív energia, ami a sötét erő mesterkedésére az önzésmentes öntudat helyett az önzést szüli meg. Szinte minden emberi vétek az egoizmusból fakad.
Az egoizmus százszázalékosan tombol, ügyes álruhába bújik és sokszor ezért még szeretetnek is tűnhet. A szellemi úton az egoizmus leküzdése a legfontosabb. Maga az akarat hatalmas erővel bír, csak az egoizmus nem engedi, hogy a bölcsesség helyes irányt adjon neki.

Az érzelmi átélés terén fontos az alázat lelkületével és a saját egoizmusunkkal is találkoznunk. Ha megnyílunk, és áhítattal figyelünk valamit, akkor egy kicsit félreteszünk az egoizmusból, azonban ha például mi kerülünk a figyelem középpontjába akkor egy pillanat alatt maximumra mehet az egoizmus.
Csakis a valódi önismeret és az alázat segíthet.
Ha olyannal találkozunk, ami rávilágít önzésünkre, vagy negatív irányba akar kimozdítani minket, próbáljuk ki, hogy nem állunk ellen. Ha egy kritikát kapunk engedjük be a lelkünkbe. Szinte érezzük, ahogyan éget, valamit „lemar” a lelkünkben, valószínűleg egyik hiedelmünket kezdi feloldani. Utána pedig az alázatos lelkület marad meg bennünk.

A példa kedvéért olvassuk el az alábbi kritikákat az egoista emberről! A lényeg az, hogy lassan, átéléssel olvassuk, ne álljunk ellen, engedjük, hogy a lelkünkbe hatoljon……….. nyugodtam magunkra vehetjük.

„ Az egoista ember énkórságban szenved. Főként magával törődik. Társaságban, de ha egyedül van is, csak saját magáról beszél, magáról gondolkodik. Mondja, csak mondja a véleményét. Újra és ő újra csak a saját érzéseit éli át. Neki mindig igaza van, mások véleménye számára nem olyan fontos. Mások igaziból nem érdeklik. Vagy, ha egyáltalán el is hiszi, hogy másoknak is lehetnek problémáik, azokra nincs ideje. Aztán van, hogy belemerül másoknak a bajába. Majd Ő megoldja, segít, tanácsokat osztogat, persze a saját problémáit se tudja megoldani.

Úgy érzi több másoknál, különb. Olyan eredeti. El van foglalva magával, Ő a centrum. Ha valami hall mindig magára alkalmazza. Egy dologban azt nézi, azt hallgatja, mások beszédéből, könyvekből csak az érdekli, ami úgy érzi őrá vonatkozik.
Ami tetszik senki, az ezért tetszik, mert neki szimpatikus, ami rossz, az azért rossz, mert neki – szokásainak, kiskori hiedelmeinek és öntudatlan emlékei miatt – antipatikus. Mindent ez alapján ítél.

Kicsiny tudása van pedig a világról – hisz nézzük meg kiktől tanult. Szülei, iskolatársai, tanárai, ócska könyvei, gyermekkori tévéfilmsorozatok, rádióműsorok, egyszerű barátok. Ők az Ő nagy tanítói. Keveset ugyan, de Ő is hozzágondolt, azonban ez igen csekély. Kamaszkorában már kész volt idomítása, tanítói kiváló átlagembert faragtak belőle.
Ami ellen háromévesen tiltakozott, tizenhat évesen már harcosan védelmezte. Azt hitte, sokat tud. Ekkor dőlt be igazán a sötét oldalnak. Elkezdett véleményt alkotni. Felnővén már mindenről van véleménye. Másokkal kegyesen megosztja ami gondol, tanácsot ad, ítélkezik, lebecsmérel, elutasít, vagy esetleg dicsér…..valójában csak találgat csak.
A vélemény azt jelenti, hogy fogalma sincs az igazságról, de őt ez nem is érdekli. Az Ő véleménye nem a valóság, Isten őrizzen, hogy a világ olyan legyen, amiket Ő gondol róla.

Az egoista ember első látszatra ítél, könnyen lenéz másokat, de csak ritkán tisztel, akkor sem őszintén, viszont könnyen eljár a szája a kritikában. Gőgjében magán kívül mindenről megfeledkezik. Szüleiről, akik felnevelték, azokról akik tanították. A természetről amiben él, szinte semmit sem tud. Nincs ideje ásvány -, növény – és állatvilágon gondolkodni, pedig nekik köszönheti földi életét. És persze általában elfelejtkezik az angyalokról és Istenről, akik élete minden pillanatát fenntartják, teremtik, segítik.
Róluk is legfeljebb így szól: az Én védőangyalom, az Én Istenem.

Persze lehet, hogy rátalál a szellemi útra, máris tanítvány lesz. Még többnek érzi magát, vagy esetleg bűntudatban lesz a legnagyobb. Különleges vagyok, vagy bűnös vagyok, mindegy, a VAGYOK lényeg. Az úton az ember megváltozik. Na nem fejlődik, csak változik….eljátszza, hogy más lett. Játszik mások előtt, a benne élő szülő és önmaga előtt. Jó fejnek akar látszani, bölcsnek, érzékenynek, szépnek, ügyesnek, tehetségesnek, eredetinek, erősnek, különlegesnek – valakinek akar látszani – de épp ezzel lesz senkivé. Még tanítója és Isten előtt is játszik. Hazudik magának és az égnek is, talán ez a legfurcsább, hiszen Isten mindent lát, miért alakoskodik akkor? Miért nem őszinte? Mitől fél?

Persze van olyan is, hogy tényleg fejlődik…. a kegyelem miatt.
Mégis magáról beszél, dicsekszik, érzi, hogy valaki, hogy elért valamit, hogy teljesít.
És ekkor büszke lesz. Vagy éppen kudarcot él át, azt hiszi, Ő senki, neki nem megy, kétségbe esik. Még haragszik is, tán dühöng. A világ rossz. Ő pedig ott ül a baj kellős közepén….. megint a közepén. Nem érdekli akkor, hogy a világ Isten ajándéka – Istennek tán ez fáj a legjobban – nem érdekli a megváltás érte elszenvedett kínjai, hogy Isten akkor is, még a szenvedő arcú egoizmus vétkét is magára veszi. Nem érdekli, hogy ki teremtette Őt, hogy Isten bízik benne. Nincs kedve tenni, vigasztalni, vigasztalhatatlan…. mert még itt is Ő tudja jobban.

Aztán lehet, hogy úgy érzi, Ő nem is önző. Hiszen van, amikor jól van, semmi baja, erényes. Senkit sem utál, sőt mindenkit szeretet, mások is szeretik. Lehet, hogy minden jónak tűnik …. csak nehogy valaki azonnal rosszat mondjon róla.
Mert azonnal mentegetőzni kezd, még füllent is, torzít, bármit kimagyaráz. Hogy miért van neki igaza, miért jogos, miért tiszteletre méltó.
Csak magyaráz, csak magyaráz, aztán elnyugszik megint. Ja, dehogy erényes! Csak magában, maga által, csak önmagának él….az egoista ember”

Lélegezzünk egy mélyet, fújjuk ki magunkat. Borzalmasak ezek az egoisták, nehéz ilyet megemészteni. Minden jogos kritika megszüli az alázatot.
Fontos azonban, hogy a kritika ne érzelmi ömlengés legyen.
Ha megértjük és komolyan vesszük, hogy minden Isten által van, még az utálkozó, minket becsmérő ember szavai, sorfájdalmaink tanításai is, és valóban minden az Övé: a tárgyaink, a föld, de még a testünk, lelkünk is, akkor az érzés is megszülethetik ehhez.

(Felhasznált irodalom: Manifesztum 2004. október)


UI:

Dr. Lenkei Gábor: Szervezetünk és az elfogyasztott koleszterin
https://www.youtube.com/watch?v=vnDP1r4F5bQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3MaJ
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.02. 00:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
2019.július havi szellemtani hírlevél
https://data.hu/get/11901819/SBK_Hirlevel_173.docTartalomjegyzékFluidok és színek Zita médium mediális tanítása 2

Szellem, erő, anyag. 10

A hála veszélye 12

Névtelen Szellem írásaiból részletek 14

Érintés 16

Egy érdekes videó 17

Lajos médium érdekes közlése 18

Szeretetnyelv 19

Régi - új mp3 előadások 20

Beduin történetei 22

Ajánlott havi web. lapok 23
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.07.01. 03:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Krisztus megváltó munkájának értelmezése

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 30

Az írásokban megtaláljátok azt a kijelentést, hogy az Isten a megváltás munkáját már tervbe vette a világ fundamentumának felvettetése előtt. E világ megteremtésére nem azért volt szükség, hogy az Isten ezeket a mélyen bukott szellemeket elvesse Magától, hanem hogy e világ megteremtése által őket Magához vonzhassa és ismét igazi gyermekeivé tehesse. Tehát e világ megteremtése a szeretetnek, a kegyelemnek, az engesztelésnek, a jóvátételnek műve volt. A szentírásbeli hat nap – teremtési korszak - alatt a természet erői fejlődtek olyan szintre, hogy a hetedik napon megjelenhessen az ember tevékeny szelleme és megkezdhesse fejlődési útját.

Ezután keletkeztek a szférák (a légkörök) vagyis az ember lelkének a hazája; mert addig a lélek és a szellem az anyagban volt, s az anyaggal a természettörvénnyel latens rotált (haladt a fejlődésben). Ekként a teremtés műve az emberrel, mint a teremtés koronájával, befejeződött. Mert valójában az egész természet nem másért, mint csupán az emberért van, az emberszellemnek a járuléka; nincs egyetlen porszem, egyetlen fűszál, fa, kőzet, vagy ásványrészecske, amely nem a szellem, járulékaképpen került volna a fizikai síkra a szellemek munkálkodása folytán.

Megjegyzés: Az egész anyagi világ az emberiség szellemének teremtménye és ebben a káoszból kiemelt anyagban maradtak lekötve a bukottak lelkeinek részecskéi mindaddig, míg a természeti világ minden lépcsőjét és fázisát megjárva az ásványtól az állatok világáig, nem jutott arra a fejlődési szintre, hogy szabad akaratú emberként megjelenhessen a bolygón. Képzeljétek el, a körülöttünk lévő anyagban, mint szellemi sírban most is számtalan emberszellem sok-sok részecskéje várja, hogy kiszabadulva az anyag fogságából egyesülhessen és emberré válhasson. Nagyon nagy jelentősége van lelketek számára, ha ezt ti is felismeritek, mert csak így érthető meg az, hogy Isten miért bízta az emberre ezt az egész földi világot. Isten segítségével mi egymást segítve kell a Földanya gondjaira bízott teljes anyagmennyiséget áttranszformáljuk, szellemesítsük. Csak ekkor fejeződik be a Boldogasszony anyánk inkarnációja és emelkedik a Föld egy magasabb dimenzióba. Mit gondoltok, hány szellemlégió, hány hozzánk hasonló civilizáció kell kövesse egymást, hogy ez bekövetkezhessen? Sok, nagyon sok és emlékezet róluk nem marad, legfeljebb emlékezetfoszlányok, mint nekünk Múról, Lemuriáról vagy Atlantiszról.
Amikor az ember megjelent a földön, még nem volt szférája a földnek, csak amikor a fizikai síkra került ember elkezdett a földön dolgozni, mozogni, önmagából ismét életet kibocsátani, akkor teremtődött meg az első légkör; ez szabályozódott a maga erőivel s hozzákapcsolódott a földhöz. Ebben a légkörben mindennek, ami csak a földön megjelent, mintegy éteri hazája létesült.
A negyedik szféra megteremtésével a természettörvény a legalsó világba, a legutolsó szögletbe is bejutott s vele az élet, az elevenség és a világosság, ami ott is felébresztette a szellemeket. A földi légkör be van fejezve a negyedik szférával; ez a mennyország előcsarnoka, mert itt pihenés, igazság, szeretet honol. A teremtő munka azonban itt sem szünetel, hanem folyton-folyvást alkot és munkálkodik a lentebbi szférák érdekében.
Jézus a tevékenységét a szférákban kezdte, létrehozta a magasabb szférákat és kapcsolódásokat teremtett azokkal a szellemekkel, akik között meg kellett jelennie. Szakadatlanul gondolatokat, érzéseket, igazságokat adott le. Nem egyszerre lépett be a világba, hanem először a földet körülvevő rétegeket hatotta át az ő igazságaival, az ő szeretetével. Amikor testet öltött, azok a szellemek, akik át voltak hatva az ő világosságától, körülfogták Őt, és segítségére állottak, szolgáltak Neki, erősítették, bátorították őt.
Az ő szellemi ereje, az ő fénye a poklokra is aláhatott és a legnagyobb végletek voltak akkor a földön. Ez az idő volt kiszemelve arra, hogy az Úr testesüljön, mert különben a világ már azon a ponton volt, hogy széthulljon a széthúzó erők hatása alatt. Mivel az Úr, amikor alászállott a földre, a szférákat is áthatotta az ő igéjének, az ő világosságának fényével, ezáltal a felsőbb szférákba nagy csendességet, békességet, boldogságot vitt, míg az alacsonyabb szférákba forrongást. Azaz az ő fluidjai által az itt élő szellemek mintegy élettel telíttettek meg, a jók a jóban, a rosszak a rosszban váltak hatékonyabbakká.
Az Ő földi testi életének ideje arra szolgált, hogy azokat az erőket, amelyekkel ezek az alacsonyabb szférák hatottak Reá, átszellemesítse; s mivel ezeket átszellemesítette mikor kilépett a világba, a test már csak puszta eszköze volt. Az összes természeti erőknek parancsolt, mert megtisztította, szellemesítette ezeket az erőket. Az a szenvedés, küzdelem, megaláztatás, lelki- és testi-meggyötrés, amiben az Úr részesült, természetes visszahatás volt olyan nívójú szellemek részéről, amilyeneket Ő gonosz erejüktől megfosztott. Az elvek harcoltak. Nem a szenvedélyek, hanem az isteni elvek és az ellenszegülés elvei.
A sötétség más téren nem tudta magát kitombolni Vele szemben, csak a test által, mivel sem a szellemiségéhez, sem a lelkiségéhez egy pillanatig sem tudott kapcsolódni. Negyven napig a szférákban, a szellemvilágban időzött s ezeknek törvényeit mind át- meg áthatotta, s az ő jelenlétével mindent átvilágított és megtisztított. Minden szférában, még a legutolsó rétegben is hagyott Magából, a lelkéből valamit. Ezzel a Krisztus lélekkel maradt Ő a földi emberekkel: „Én veletek maradok e világ végezetéig.” Ez a lélek itt maradt, velünk maradt és ez az, ami nem szűnik meg munkálkodni, dolgozni, kegyelmet és szeretetet gyakorolni. És aki ezt a lelket magához vonzza és megsokasítja önmagában, azt Ő felöltözteti az igazság ruházatába, ezen keresztül szólunk, tanítunk, cselekszünk csodákat, mert Ő cselekszi azokat a saját Lelkével a mi lelkűnkön keresztül.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.30. 05:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az öngyílkosság és az önpusztítás bűne

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 29

Az öngyilkosság bűn, mert senki sem adta magának az életet, tehát nem is vetheti azt el. De vajon nem nagyobb bűn-e az Isten akarata ellen az is, ha valaki másoknak elviselhetetlen terheket rak a vállára, másoknak lehetetlenné teszi az életet? Úgyszintén nem nagy bűn-e valakit belekergetni a kétségbeesésbe?
Ha valaki valakit bármilyen formában is az ő lelki egyensúlyának megbillenéséig hajszol és nem tér észhez, hogy milyen gonosz dolgot cselekszik ezzel: vajon melyik a nagyobb bűnös, az-e, aki fáradt lelkében elveszti az uralmat önmaga felett és letántorodik a keskeny útról, vagy pedig az, aki a gonosz túlhajtásával embertársát idáig juttatta?! És vannak esetek, mikor tömegesen történik ilyesmi. Nem a fegyver kézbeadása, hanem a gondolat megérlelése a legnagyobb bűn.
Elítélik az öngyilkosokat, azokat ellenben, akik öngyilkosságba kergetik az embereket, futni hagyják. A szeretetlenségnek és a túligazságoskodásnak túlhajtásai ezek. A gyilkosokat a törvény elítéli, azonban az öngyilkosságig kergető lelki hajszát és a gonoszságra vivő törekvéseket büntetlenül hagyja. Azonban a természettörvény, amely nem ismeri a kegyelmet,behajt mindent az utolsó fillérig. Az öngyilkosokat az igaz keresztény lélek nem ítéli el, hanem sajnálja.
A könnyelműségből, gondatlanságból bekövetkezett öngyilkosság is bűn, ami a tökéletlenségnek, a lélek fejletlenségének szomorú bizonyítéka. Ezeknek még meg kell tanulniuk az élet értékét megbecsülni.
Megjegyzés: Itt azokra az emberekre gondol, akik bevállalósak és "játszanak a tüzzel", azaz az életükkel, bravurból, magamutogatásképpen. Lásd az autó, motorkerékpár, bicikli, csónak és sok más féle életre veszélyes versenyzéseket, másrészt a kötélugrásokat, sziklamászást, az extrém kalandkeresést, a párbajokat és a tiltott küzdelmeket. Itt az emberi leleményesség végtelen. Hasonló módon szellemileg elitélendő a test falánságból, torkosságból, ajzószerek, kábítószerek használatából eredő veszélyeztetése is.
Itt tudni kell, hogy minden embernek szellemileg rászabott felelőssége, hogy testét, a lélek templomát jó állapotban, egészségesen megtartsa. Minden féle önpusztító és veszélyeztető tevékenysége rongálja ezt az állapotot, mert megakadályozza annak az életfeladatnak az elvégzését, amely elvégzéséért leszületett. A szellemvilág számára roppant értékes egy emberi test, mert ennek a "biorobotnak" a létrehozása nagyon sok szellemi munkába kerül, ezért eldobni vagy lepusztítani meggondolatlanul nagy hiba és bűn, amit a felettünk álló szellemvilág nem díjaz és majd el kell számoljunk vele.
Másrészt az életfeladat egy előre kiszabott időt ölel fel, hogy az életjáték szőttesében minden találkozási csomópont és próbatétel megtörténhessen, mert ezeket az élményeket, akár jók, akár rosszak, kell feldolgozza majd nem csak az illető lélek, hanem mindenki, akik az életjátékban részt vettek. Az élet megrövidítésével egy csomó játszmarész függőben marad, hátráltatva minden szereplőjét a játékának. Így a rendező entitások egy csomó mindent át kell tervezzenek és szervezzenek, hogy a hiányok pótlódjanak. Sajnos néha évszázadokba kerülhet, amíg ez megtörténhet.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron