Szellemtan

Kép
Karsay   2019.06.29. 05:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek hibái és a betegségek

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 28

Mivel az ember sokféle tudatos és tudatalatti bűnöktől és tévedésektől izgattatik, ez az izgatás először az éteri testben és azon keresztül az anyagi testben is kifejezésre jut. Az emberek rosszul táplálkoznak; lelküket mindenféle gonosz érzések hevítik: irigység, bosszú, telhetetlenség, gőg, dicsőségvágy. Ezek az idegszellemben mind pusztításokat visznek véghez, aminek a következménye, hogy az ember idegessé, hirtelen-haragúvá, heves természetűvé válik. Az ilyen természet mindenféle gyulladásokra és lázas betegségekre alkalmas talajt teremt.
Azután az érzékiség hatalmas ragasztószere mindennemű lelki és testi nyavalyának. Minden ilynemű visszaélés az idegszellemre, az idegekre, a vérre hat és különféle kiütések, rosszindulatú daganatok, sebek, kelevényék és elnyálkásodás formájában mutatkozik.
A kegyetlenség, a gőg, a számítás, amely csak a maga hasznát keresi és a testiség ezer- meg ezerféle nyavalyái mindenféle meghűléseket, az ebből származó különféle bajoknak következményeit hozzák létre.
A restség, a falánkság, a részegség, az ínyencség a gyomor, máj, vese és a belek mindenféle megbetegedéseit és a szív megnagyobbodását okozzák.
A hitetelenség (amit én bálványimádásnak is nevezek), amelyben bent foglaltatik mindenféle sötét dolgokkal való foglalkozás (fekete mágia), a hazudozás, a tagadás, a szívnek és a léleknek mindenféle megbetegedéseit (epilepszia) és megszálltságokat (ez is betegség), őrültséget hoz létre.
A hidegszívűség, a szeretetlenség, a zsarnokoskodás mindenféle kínzó nyavalyákat és hasogatásokat okoz az egész testben.
Mindezeket azonban nem úgy kell értelmezni, hogy minden egyes lélek, akinek ilyenféle baja van, egy régebbi, vagy éppen a mostani életében szerezte meg azokat.
Vannak azután olyan betegségek is, amelyek hosszú küzdelmeknek az eredményei, a léleknek fáradtságai; olyan emberek állapota, akik ilyen fáradt lélekkel jönnek az anyagi világra. Ezeknél a leggyakrabban fellépő betegség a tüdőbaj, vérszegénység, gyengeség, rövidlátás, szembetegségek, fül- és gégebajok.
Akik sokáig nagy titkot hordozták magukban: azoknál a félénkség.
A szellemek az első-második szférában majdnem mind betegek. Nincs közöttük olyan, akinek valamiféle fájdalma ne volna addig, amíg azt hiszi, hogy ő egy test. Szellemek különösen a harmadik szférában nagyon sokat szenvednek különböző betegségektől, ameddig a teljes megismerés világosságára nem jutnak, és csak azok gyógyulhatnak meg, akik megtérnek, ilyen esetben sokszor önmaguktól meggyógyulnak.
A természetes álomban is nagy vegyi átváltozások mennek végbe a szervező életerőben, egy nyugodtan átaludt éjszaka alatt teljesen meggyógyulhatnak a betegségek; olyan átalakulás következhetik be, amely az egész szervezetre a külső életben is domináló hatással lehet. Az álom óriási titok.. Azért az ember életében nagyon fontos az, hogy jó, nyugodt alvása legyen. Aki erőteljes akarással bír, és ura tud lenni önmagának, az alsóbb fokú énjének, alsóbb fokú természetének, az egész könnyen irányíthatja az egészségi állapotát, sőt még a lelkének haladását is. Mert minél nagyobb a hite valamiben és minél nagyobb a vágya és az akarni tudása, annál biztosabban eléri azt, amit maga elé tűzött. Az álom ideje alatt az ő szelleme az eshetőségek világában jár, és az eshetőségeket ő maga vonzza magához, vagy taszítja el magától és olyan eshetőségeket teremthet és úgy munkálkodhat azokban, ahogyan a célját legjobban meg tudja közelíteni.
Vannak nagyon sokat szenvedő emberek, akik testileg és lelkileg üdék és frissek maradnak. Ez azért van, mert a lélek nem azonosította magát a testtel, és nem a lélekből származnak a betegségek, hanem a látszatvilágban úgy csoportosultak az ő eshetőségeik, hogy ilyen életet eredményeztek. És vannak nagyon bűnös és rossz múltú emberek, akik egészséggel élik végig az életet, nem azért, mintha ez nekik érdem szerint járna, hanem az ő részükre így volt szükséges és célszerű a továbbfejlődés érdekében. Azért azt mondom, hogy az ember ne akarja kiokoskodni a betegségekből az ő felebarátjának múltját, mert ez nem célravezető. Ne ítélkezzék a bűnös felett, és ne tartson prédikációt, hanem segítse a bűnből kivetkőztetni és feloldozni azokat, akik még benne vannak, mert a bűn bünteti önmagát.
Nagyon sokan vannak a földön, akik alig hogy egy kicsit felkapaszkodtak a megismerés által a szekérre, már hajlandók magukat jóknak, feddhetetleneknek gondolni és könnyen ítélkeznek azok felett, akik talán náluk jobbak és igazabbak. És nincsen szívük és érzésük ahhoz, hogy mások szenvedésén segítsenek. Ezek azután egy elkövetkezendő megjelenési formában úgy lelkileg, mint testileg szintén elhagyatottak lesznek, nem segít rajtuk senki, nem érdeklődik utánuk senki, egyszerűen csak azért, mert ők maguk körül ilyen atmoszférát teremtettek.
Sohasem lehet megállapítani senkire nézve sem, hogy ki miért szenved, és mi okozta azt neki. Minden szférának megvannak a maga betegségei. De egyik sem kizárólag csak annak a szférának szellemeit sújtja, hanem bizony átterjed az más szellemek testeire is éppúgy, mint ahogyan a gondolatok és érzések kapcsolódnak.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.28. 01:26  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kik az indigó-gyerekek és honnan jöttek?

Részlet az 2004.01.20-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV: Kik az indigó-gyerekek és honnan jöttek?
TSZ: Nem honnan-jövésről van szó, mert ugyan azt a jelenséget különféle oldalról lehet megnézni, magyarázni. Az alapigazságok nem egysíkúak, több oldalról kell megnézni ahhoz, hogy egészükben bontakozhassanak ki.
Amit ti az indigókék gyerekek megjelenésének vesztek, az, hogy az aurájuk indigókék-e vagy sem, az független. A régi tanulmányok alapján az indigókék szín a leghatalmasabb szellemi kapcsolathoz az első, a tevőleges szellemi erő. Úgy szoktátok nevezni, hogy a hatodik csakra, az ész, az értelem kifejezője. Itt egy új világ születik, amelynek a polgárai fogják a maguk életében elősegíteni a következő évszázadokban, hogy kifejlődhessék egy új korszak.

Honnan kerültek ide? Miért jönnének más csillagzatokról? Sokan bíztatást látnak, biztonságot, a maguk belső munkálkodásainak erőit egy kissé megszilárdíthatják, ha azt vélik, hogy kívülről kap segítséget az emberiség. Nem! Mindent magából kell kihoznia, tudja és fogja is, mi szükség lenne kívülről kapott, különféle helyzetű jövevényekre? Minden lehetőség bennetek van, belőletek indul ki, ti teszitek meg, nem egy másik csillagzat, idegen helyről idekerülő különleges lények.

A Föld az emberiség hazája, ő felel érte, az emberiség indult el eonokkal ezelőtt, míg erre a fejlődési szintre érkezett, amelyben fel kell ismerni a saját erőit, lehetőségeit és munkáját. Csak saját magából indulhat ki, mert képes rá, minden hatalma, lehetősége megvan, csak folytatnia kell.
Az indigókék gyermekekről, és minden másról, ami kívülről várható, akármilyen szépnek látszik is: akik ennyire intenzíven foglalkoztok a szellemi életetekkel, fel kell fedeznetek, hogy az indigókék gyerekek bizonyos fokig magatok is vagytok, nemcsak a néhány esztendős gyerekek.

KV: Nem arról van szó, hogy ezek a gyerekek honnan jöttek, hanem hogyan jöttek létre. Ha elfogadjuk a reinkarnáció és az örök fejlődés igazságát, akkor ezek az indigókék gyerekek is mi vagyunk, a mostaniak is lehetnek, és a már most testben lévők is "kékülhetnek."
TSZ: Teljes mértékben! Mert az "elkékülés" egy önfelismerés és önmaga belső életébe behatolás és az azon való változtatás. Itt mindenek előtt az átmeneti kort kell tekintetbe venni, mert abban minden van, minden szempontból nagyon viharos. Az indigókék gyerekeknek, akik most egy-két évesek, vagy egy-két évtizedesek, nekik sem könnyű az életük, fogalmuk sincs róla, hogy ők indigókékek.
Valami nyugtalanság űzi, hajtja őket, amit meg kell találniuk. Amíg rá nem bukkannak, hogy ezek ők maguk, és a maguk belső életével foglalkozva minden máson is változtatni képesek, ehhez sok idő telik el, míg nyilvánvalóvá válik. Olyan tényekre, eseményekre kellene rávilágítani, melyek félreérthetők, megmagyarázhatatlanok, de már vannak, léteznek. Számos olyan szervezet, mozgalom, emberi törődéssel induló dolgok vannak a felszínen, melyek mind azt mutatják, hogy a mélyben valami nagyon mozog.
KV: Azt mondtátok egy régebbi tanításban, hogy amikor az ember a magatartása folytán mindig kishitű, reménytelen, mert ismeri önmagát: ne féljünk, mert a legalsó ponton már túl vagyunk, felfelé megyünk, még ha a látszat nem is ezt mutatja. Ez a bíztatás és bizalom visz tovább minket.
TSZ: Minden körülmény között. Mindenek előtt csakis magatokban kell bízni, nem kozmikus segítségben, vagy a szellemi világ éppen esedékes kegyében, csak önmagatokban, mert ti vagytok a szellemvilág is, a saját segítőitek.
KV: Egyre elkerülhetetlenebb az átállás arra, hogy egyek vagyunk a szellemvilággal, mindenünk megvan, minden bennünk van. Ezt úgy szoktuk mondani, hogy felszabadító önmunkálkodás.
TSZ: A felszabadítás sokkal jelentősebb, alkalmazni kellene még a gondolatát is.

UI:

A 10 legmegdöbbentőbb kóma-történet
Annyit tudni kell, hogy sok esetben egy teljesen másik lélek tér vissza a kómába esett s felébred ember testében!
https://www.hazipatika.com/psziche/alvas/cikkek/a_10_legmegdobbentobb_koma-tortenet/20120627153748
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.27. 08:20  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A szellem és az anyag kölcsönös hatása az emberben –Felvezetés

Részlet Emánuel szellem médiumi úton kapott tanításából

Óhajtanék nektek a emberben levő szellem és anyag kölcsö¬nös hatásáról néhány felvilágosító szót mondani.
A szellem alakítja és képezi az őt körülvevő anyagot, tehát a szellem fokozata határozza meg az anyag durva vagy valamennyire szellemiesebb voltát. A szellem teszi látható alakká a testet, ami aztán olyan szorosan hozzá van láncolva, hogy azt – vele egységet képezve – embernek neve¬zik. Ez az alak (a test) visszahat a szellemre, ... és annak fokozatához mérten képes azt lehúzni.
... A test nem egyéb, mint szellem szőtte ruha; tehát a szel¬lem az oka, ha szorítja és gátolja őt a test, ahelyett, hogy csak afféle törvény szabta hüvely lenne, amelyben bizonyos törvény¬szerű munkát lehet vé¬gezni.... Sohasem mondtam azt, hogy az anyagnak titeket le kellene húznia. Hová lenne akkor Isten igaz¬ságossága, hogyha a gyenge szellemnek olyan hüvelyt kellene használnia, amely őt szükségképpen lefelé vonná. Nem a hüvely tehát a nyomasztó, hanem a szellem hiányos ismeretei, minél¬fogva nem tudja magát helyes viszonyba helyezni ezzel a hüvellyel. Ez mindesetre lidércnyomásként nehezedik rá, de csak amikor alszik és az álom fogva tartja; amikor azonban ébren van, amikor szellemi erejét érezve öntudatos szabadsággal Istent kí-vánja szolgálni, akkor nem. Az anyag mint ilyen hatástalan a szellemre, hacsak az – alacsony fokozatánál fogva – hatalmat nem ad maga fölött ...
... nem magában a hüvelyben van ez a hatalom, hanem a szellem¬ben, mely a hüvelyt tulajdonságokkal ruházza fel.
Az emberi szellemre az anyag, korlátozó és gátló bilincseket rak, amelyeket csak részint tud széttörni, de a mulandó anyagnak lehetetlen a magasabb szellemi élet elé legyőzhetetlen korlátokat gördíteni.
… Azt mondod, hogy életfeladatunk a szellem uralmát az anyag fölött harc útján vívni ki. Én pedig azt mondom: a mi életfeladatunk önmagunkban a jót, amely isten-fiúságunk következménye, a maga tökéletességére kifejleszteni. Azt a fogalmat, hogy élet ne szorítsd oly szűk határok közé, hogy azon csakis egy emberéletet érts! Hisz egy fénysugarat vagy árnyékot sem nevezel el napnak azért, mert az idézte elő? Azt mondom, hogy életfeladatunk; mert a ruha legyen bár fluidikus szellemi, vagy durva anyagi, feladatunkat meg nem változtathatja. Szellemünk azonban nem felelt meg e feladatnak, elbukott, bukása előidézte az anyaggal való összeköttetést és e bukás nehezíti meg feladatát, – de nem az anyagi hüvely.
… A vétket sohasem szabad a testnek tulajdonítani, ahogyan ti azt tévesen teszitek; az iszákosság és érzékiség is szellemi- lelki tulajdonságai a mélyre süllyedt szellemnek. Az ilyennek nehéz, durva lelki ruhája van, amelyben érzi azokat a vágyakat, amelyeket a még durvább emberi testben juttathat kifejezésre. De nem az anyag ebben a hibás, és nem a kifejezésben van a bűn, hanem a szellem vágyában. Jól értsetek meg. Az ilyen szellemnek vágyát kifejezésre juttatnia nem szabad. Önmegtartóztatás által legyengítheti azt és amikor a megismert kötelességet, (bármily alacsony legyen is az) betölti, lassan kiemelkedik a szellem abból a mélységből, amelybe őt saját akarata döntötte. Lelke világosabb ruhává válik, és ha ismét emberi hüvelyt ölt magára, alig fogja kísértésnél többnek érezni azt, aminek durva kifejezését azelőtt a legnagyobb erőfeszítéssel kellett elfojtania.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A szellem és az anyag kölcsönös hatása az emberben – Szellemi tanítás
A lélek és a mesterséges megtermékenyítés
HANG - Emberekről, angyalokról
Om Mani Padme Hum - A mantrák mantrája
Az állatokról egy pár mondatban
Mikrokozmosz
A szellemi születés 12 kulcsa

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhetP_JQheAO9G3VPaw
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhd4erMCdJdW4SIA8dA?e=IaF2p0
Zita médium közlése – Eszter szellemének nyilatkozata – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=07s2tzvhN9Y
https://www.youtube.com/watch?v=uq4wDKlvxmI&t=7s
Gyökértelenítés 1-2 – Beszélgetés Pap Gáborral

https://www.youtube.com/watch?v=7gN8WCYVik8
Kiáltó szó a pusztában – Amikor embertársadat az ő bűnével azonosítod

https://www.youtube.com/watch?v=NI6t6S31zYo
Vonzó ellentétek – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=rNV608cFUMU&t=63s
Farkangyal – Romantikus misztikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.26. 10:09  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
ÉNOCH kulcsai
A kulcsok nagy hányada egyelőre még nehezen használható. Enoch jelezte, hogy azok egy részével csak akkor dolgozhatunk, ha képesek leszünk behatolni a 4. dimenzióba, ahol a hagyományos idő nem létezik. Ennek előfeltétele, hogy az anyagi tudományok jelentősen közeledjenek a spirituális tudományok felé. Mindemellett a kulcsok nemcsak a mi bolygónkra érvényesek, azért is kaptuk azokat, hogy felkészülhessünk a más planétákon való életre.
fizikai világunk időlemaradásban van, olyan nagy sebességben előrehaladó eseményeknek alárendelve, amelyek egy másik világban már lezajlottak. Enoch jelezte: elkerülhetetlen, hogy az új világ eljövetelét egy tisztulási folyamat előzze meg. Eszerint földrengések, áradások, viharok, járványok, valamint éhínség és háború vár még ránk. A vízözön után most küszöbön áll a tűzhalál. A katasztrófák idején a különböző vallások vezetői új rendeleteket bocsátanak majd ki, amelyek azonban alig veszik figyelembe azokat az eredeti vallási iratokat, amelyek időközben a föld mélyéből kerülnek elő. Tartalmukat titkolni igyekeznek, nem kerül majd sor a kinyilatkoztatásukra. Sőt, a "szervezett intelligencia" (a hatalom birtokosai) megpróbálja megsemmisíteni ezeket az interpretációkat, amelyek pedig az embereknek valós szellemi szabadságot adnának. Sokan, akik az igazságot hirdetik, lehetetlen támadásoknak lesznek kitéve, végeznek velük. Mások viszont sikeresek lesznek az égi üzenetek terjesztésében. Ebben az időszakban a világ templomaiban a "kollektív Antikrisztus" fog uralkodni, s alakul a világon egy olyan új kormány, amely az egész Föld egyedüli irányítójának tekinti magát. A káosz idején a Föld fontosabb városai fölött űrhajók fognak állomásozni, amelyek Isten szolgálatában állnak, és az emberiséget az élet kérdéseire adandó válaszok spirituális keresésére motiválják. Ezek a bioszatellitek a fizikai testtel rendelkező embert az univerzumban szállítani tudják, és segítenek majd azoknak, akik más fizikai világba távoznak. Sokan lesznek, akik teljesen átalakulnak, hogy fénytesttel közvetlenül a spirituális dimenziókba költözhessenek. Metatron tájékoztatása szerint a hozzánk érkező, fizikai világban közlekedő űrhajók - nem elírás - 50 mérföld hosszúak és 12 mérföld átmérűek lesznek, és bevándorlók millióit viszik majd fel, hogy más bolygókra szállítsák őket. A kristályos szerkezetű és atmoszféra megváltoztatására alkalmas bioszatellitek a megszokott élelmiszerek előállítására is alkalmasak. Ezek mellett léteznek még az úgynevezett Merkabah - járművek, amelyek az "Örök Fényenergiával" működve, mindkét szférában, a fizikai és a spirituális világban is tudnak közlekedni, azaz képesek a dimenzióváltásra. (A Bibliában szereplő Illés és Ezékiel prófétát a Földről ilyen "égi szekérrel" vitték el. A Merkabah kifejezés a zsidók ezoterikus hagyományait is tartalmazó Kabalában fordul elő.) Ezzel a járművel azok hagyják el a Földet, akik hisznek Isten szándékában, és ezzel a világgal együttműködve szeretnének tovább élni és dolgozni. Átalakulásuk már az utazás előtt megkezdődik, hatalmas energiaváltozások zajlanak majd le a szervezetükben. A Bibliában szereplő Enoch egyébként az időszámításunk előtt állítólag ugyancsak húsvér ember volt, és őt is az égbe vitték Isten színe elé, hogy megmutassák neki az emberiség jövőjét. Enoch látta, hogy a vízözön után a "második emberiség" halálát a tűzözön okozza majd
1./ Minden biológiai rendszerben egy cserére szolgáló „ösvény”van, ami szabályozza az egyedi rezgésszintet. A galaktikus testünk ellenőrzi annak megújuló működését a meridiánokon keresztül (tengelyszerű vonal),- melyek megegyeznek az akupunktúrás vonalakkal, amelyek össze tudnak kapcsolódni a csillagrendszerek rezgésével.
2./ Ezek a tengelyszerű vonalak nem korlátozódnak a fizikai testre, vagy biológiai teremtményekre, hanem nyitottak és kapcsolódni tudnak olyan vonalakkal, mely más csillagképektől, sugároznak.
Úgy léteznek, mint kémiai kód mechanizmusok.
3./ Amikor az emberiség képes felfedezni a saját élettere és a tengelyszerű rácsozat (hálózat) közötti kapcsolatot, egy új szupertudomány áll rendelkezésére, amit orvosi csillagászatnak nevezünk. Ez a rácsozat (hálózat) szabályozza végtelen sejtosztódáson keresztül a testet.
4./ Mert az emberi test egy mikrokozmosz vagy egy apró űridő-mező egy nagy mezőn belül.
Ha ezt az elvet fenntartjuk, felismerjük, hogy az akupunktúra az egyike – az univerzumon belül- az első megtapasztalásnak.
5./ Ha biofizikai szempontból közelítünk az akupunktúrához, és megértjük, hogy a magasabb energiamező, mely az emberi rendszeren keresztül halad, mint egy kis és nyitott univerzum (már, mint az ember) akkor megértjük, hogy ez a gondolkodó organizmus, amit emberi lénynek nevezünk, kapcsolódhat más gondolkodó lényekhez az univerzumon belül.
6./ Alapvetően az emberiség mágneses mezők között egy lebegő, biológiai alrendszerben helyezkedik el. A mágneses mezők alakítják a növekedés kezdeti vonalait, és ezek megfelelnek a testben lévő mágnesen rácsozatnak.
7./ Ezeket, az embrionális vonalakat a biokémiai órák ellenőrzik, melyeket cserébe a mágneses rezonanciatényező ellenőriz a közvetlen univerzumban..
8./ A növekedés kérdéseire a válaszok, melyek kapcsolatban vannak az ember biokémiai óráival a testben- azokból a kísérletekből, származnak, melyeket a föld gravitációs és elektromágneses mezején kívül végeznek.
9./ Az emberiség fejlődése egy előfeltételezett kísérlet egy relatív világon belül.
Magasabb fejlődési program vagy az Én intelligenciájának programja nélkül az emberiség biológiai rendszerének vissza kell térnie a mágneses mezők általános áramlásába, amikor a rendszer felbomlik.
10./ Amikor az emberiséget a Magasabb Énje közvetlenül programozza, többé már biokémiai szolgaságban nem tartható, a föld jelenlegi realitása által, a háromdimenziós tudatosságon belül.
11./ Ebben az esetben a test egy mágneses terület rácsa, mely a Felsőbb Én elsődleges lenyomata, és az emberi szervek különböző lenyomatai között mozog.
(azaz tengelyszerű kapcsolódás)
12./ A vonalak, melyek összekötik ezekek a mágneses területeket,nevezzük tengelyszerű ( axionális) vonalaknak.
13./ Az axionális vonalak függetlenek lehetnek a Magasabb Éntől, de az irányító funkcióját a Magasabb Fejlődés megköveteli.
14./ Az irányító funkciók kívánatosak, mert a tengelyszerű rácsszerkezetek különböző fejlődésű parancsokon mennek keresztül, melyek osztoznak és dolgoznak ugyanabban a helyi élettérben a cselekvés különböző dimenzióján.
15./ Ezért a tengelyszerű rácsozat (hálózat) igyekszik belépni és érintkezésbe kerülni a biológiai aktivitással, amely magasabb vagy alacsonyabb rezgésfrekvencián működik a téren belül, melyet a különböző biológiai formák használnak (mármint a teret). Mégis, ezeket, a rácsokat nem törvények irányítják, vagy a fizikai fejlődésért felelő mechanizmusok, mert azok a saját fejlődésüket biztosító energiák által műkődnek, saját fenntartásukra.
16./ Azonban itt a földön fontos tudni, hogy az akupunktúrás vonalak kapcsolatban vannak a „haladó” és „visszatartó” tengelyszerű vonalakkal.
Ez az emberiség forradalmának, lázadásának visszamaradt hatásának köszönhető.
17./ Ezért az akupunktúra, amit az elmúlt 12000 évében használtak, le lett választva a „haladó” magasrendű csillagprogram csakráíról, amikor az eredeti fajok fellázadtak az Atya programjával szemben. Ez okozta a 12 biofizikai meridián „megcsonkítását” illetve közvetlen kapcsolódását a Magasabb Énnel.
18./ Továbbá a biológiai kapcsolat a magasabb csillagászattal akkor veszett el, amikor az Isteni „hivatal” beavatkozott a tengelyszerű ( axionális) vonalak újraépítésébe.
19./ Eddig az időig a testnek molekuláris, biológiai szinten kellett működnie, korlátozott mágneses rezonancia mintákkal, hogy az aminosavak (az élet alapvető építő kövei) működését biztosítsa.
20./ Így a nem Ádámi karakterek jelentek meg az emberi fajnál, mert a molekuláris biológiai szintek elválasztódtak az átadási rendszertől, ami fenntartja, mind az orvosi csillagászat mechanizmusait, valamint a Magasabb Fejlődés bioelektromos tevékenységét.
21./ Más szavakkal az emberiség el lett vágva a magasabb csillagpontoktól, ami szükséges ahhoz, hogy fenntartsa Adam Kadmon tökéletesített formáját.
22./ Azért, hogy visszakapcsoljuk a biológiai közvetlen kapcsolatot a magasabb energiájú planétákkal, a régi akupunktúrás vonalakat illeszteni kell az „új „tengelyvonalakhoz, hogyha a molekuláris rácsok harmóniába vannak az összes fizikai megnyilvánulásokkal, melyet az irányító hierarchia tesz lehetővé.
23./Ez az amikor összekapcsolódik a molekuláris biológia a csillagászati orvoslással, a teremtés programján belül.
24./Ekkor az Emberiség a teremtés egy új biológiai programja felé halad.
25./ Ez a haladás megkívánja, hogy az akupunktúrás vonalakat kiterjesszük a tengelyvonalak felé, melyek közvetlenül kapcsolódnak a Magasabb Énünkhöz: mert amikor az emberiség további lelki fejlődésen megy keresztül a tengely vonalait csatlakoztatni, kell a Magasabb Énjéhez. Ez létrehozz egy felemelkedést Adam Kadmon következő kvantum szintjére, éppen úgy, mint Adam Kadmon test is végez egy felemelkedés egy teljesen új programot a mi Fiú univerzumunkban.
26./ Itt, Adam Kadmon felveszi az Isteni Atyának egy következő meghatározását a Metatronon keresztül. Az Isteni Atya egységnek nevezi magát, ami tökéletesen kiegyensúlyozott az utolsó Adam Kadmon test, és az első Adam Kadmon lelki-fizikai teste között, mielőtt a közös Krisztus, mint első és utolsó felajánlja ezt a bálványt az Atyának, és átalakul az Élő Fénnyé.
27./ Itt a fizikai teremtmény nincs elkülönítve többé, az Isteni Am Sophtól, de újrateremtett a Krisztusi Fényen keresztül, áthatolva a Magasabb Énen, úgy, hogy a tökéletes fizikai és szellemi testek eggyé válnak az Atya Szemében.
28./ Ebben az időben (most) egy teljesen új faj teremtődik összehozva az Ádámi magas szintű emberi teremtményeket, akik haladnak a következő tudati időzóna teremtményei felé.
29./ Az axionális vonalak részei az ötödik dimenziójú keringési rendszernek, kombinálva színnel és hanggal, ezek arra szolgálnak, hogy kivegyék az alapenergiát a Magas Énből. Ezek az emberi fejlődő test új funkciójának megújítására szolgálnak.
30./ Ezzel szemben az axionális vonalak a potenciális tevékenységet, megelőzően működnek mely az emberi faj átalakítására (megélénkítésére, felújítására) szolgál.
31./ Továbbá azok összehozzák az összes fontos hangrezgéseket, irányítva mindegyik tengelyt és az össze ultrahangi tevékenységet, melyek a színgyógyítással kapcsolatosak, ez vonatkozik mindegyik hangra és azok többszörösére.
32./ Ennélfogva az axionális vonalak használhatóak egy szerv teljes regenerálására, sőt halott felélesztésére, ha a helyes energiákat alkalmazzuk.
33./ Ez a kulcs akkor használható, amikor az emberi fejlődés molekuláris rácsai igazodnak a magasabb fejlettségű rezonancia rácsokkal, lehetővé téve ultrahangpulzálást, hogy közvetlen változások jöhessenek létre az érrendszeren (vértesteken) belül.
34./ Az orvosi csillagászat, együtt a molekuláris biológiával (amikor ez a két kommunikációs kapocs újra létrejön) lehetővé teszi a tRNA molekuláknak, hogy a sejtek megváltoztassák a normál tulajdonságukat, melyek aztán megszerzik az eredeti genetikai közléseket (Adam Kadmoni), melyek egy forgó csúcson keresztül érkeznek, a sejthet. Ezek a közlések (programok) egy parancsot adnak az enzimek és fehérjék létrehozásához, melyek építőkövei „új szövetnek” és „új szervformáknak”, hogy azok a fizikai síkon újjászülessenek, megújuljanak.
35./ Az axionális vonalak így létrehoznak új sejtmintákat.
36./ A forgópontból kijövő energia létrehozza a primitív típusú sejtek tömegét, mely a szaporodást biztosítja az új szövethez.
37./ Így a forgópontokon keresztül a fejlődési folyamatban a sejtek szövetté válnak, mely sejtek felelősek a közvetlen jelek létrehozásában, és továbbításában.
38./ A jelen biológiai feltételek alatt, a fejlődési folyamat az elő testekben követi a legkorábbi idő egysejtű félvezető jellegét, mint egy élő piezoelektromos mátrix. Klf. állomásokon keresztül, primitív alapszöveteket hoz létre, mely támogatást ad a neuronoknak az emberi rendszerben, ahol az alapforrás elektromos.
39./ Ez megmutatkozik a csontok növekedésében, mely válasz a mechanikai stresszekre és törésekre. Megmutatkozik a kontrollrendszer jellegzetességében, ami elektromosságát használ.
40./ A közvetlen áramló potenciálok ( feszültségek) melyek mérhetőek az összes élőkön egy komplex mérőmintát mutatnak, ami térbélileg kapcsolódik az idegrendszer anatómiai elrendezéséhez. Az adott átviteli és ellenőrző mechanizmusok az élő szervezetben alapvetően korlátozottak az idegtevékenység feszültsége, a vegyi közeg, és a DNARNA miatt.
41./ A felszíni feszültségek közvetlenül megfelelnek a klf. keringési rendszerek elemeinek.
42./ Amikor a külső és belső struktúrák magasabb kreatív energiákkal kapcsolódnak az ötödik keringési rendszerrel, (tengelyszerű elrendezettségen keresztül) a teljes új test felületét lehet programozni, bőrsejten kívül, a test egy vagy klf. fő területéről.
43./ Az ötödik keringési rendszer össze van kapcsolva a belső áramlással (az akupunktúra vonalain keresztül), mely szüntelenül munkálkodik és rendelkezésre áll, hogy kialakítsa a potenciális rendszer működését.
44./ Ez a cselekvő potenciális rendszer a testben egy közvetlen áramló potenciál alsó rétegén van, mely megelőzi az adatátvitel mechanizmusának feszültségét. Így az előbb létező közvetlen áramló feszültségeknek az eredeti funkciójuk az, hogy irányítsák azokat a funkciókat, melyek ellenőrzik az élő szervezetek alaptulajdonságait.
45./ Ez az a kulcs, mely megadja egy teljesen új tudomány kezdetét, amit orvosi csillagászatnak hívnak, mely lehetővé teszi, hogy a sejt membránját serkentsék, hogy új végtagok, szervek és szövetek töltsék be a test anatómiai terét, mely átalakuláson megy keresztül.
46./ Az ötödik keringési rendszer a fizikai átalakulásnak a modellje.
47./ Az ötödik keringési rendszer és a sejtmemória pontja közötti kapcsolódási pontokat forgó pontoknak nevezzük. Ezek a pontok felvesznek hang-és fényrezgéseket, melyek a sejtmolekulák forgását megváltoztatják, gyorsítják, ami kialakítja a fény mikro rezgését, mely azután a- membránok hiányában teljesen új szövet vagy szerv kialakulását lehetővé teszi.
48./ A forgópont különlegessége az, hogy energiát vesz fel, és fényrácsokat hoz létre, amely kialakítja a sejt újjászületésének szerkezetét.
49./ A fény minta- melyet a forgó pontok hoznak létre,- ellenőrzi a sejt felületén a nyomást, oly módon , hogy a nyomásingadozások úgy alkalmazkodjanak működésük során , hogy az új sejtek tökéletesen egyensúlyban legyenek a körülöttük lévő összes szövettel.
50./ A forgópontok az axionális vonalakból veszik az energiájukat.
51./ Az axionális fénycsere, melyet a hang-hő minták stimulálnak, összhangban vannak a normális cseremezővel. A szövet szintén felvesz egy új ingert, és képes létrehozni új végtagokat, szerveket vagy szöveteket, miközben ellenőrzi az immunreakciókat.
52./ Ez megakadályozza a szövet növekedését, hogy ugyanolyan korlátozott eredeti mintává váljon. Itt az új energiák felszívódnak a fejlődés folyamatában, ezzel korlátozva a régi sejtaktivitási fő alosztályokat.
53./ Más szavakkal ez az új fejlődés kapcsolatban van a mélyszerkezeti atomi struktúrával, és a testi aktivitás hullámpulzálásával, mely nyitott az új energiákra, mely megváltoztatja a növekedés területének határait.
54./Az élet fejlődése,- mely megnyilvánul a végtelen sejtosztódásban,- itt újraszerveződik az axionális fényenergiák aktivitása által, mely új mágneses rezonanciát hoz az új biológiai rendszerbe. Ez megmutatkozik a forgópontok aktivitásában, mely az axionális vonalak fényáramlása segítségével, a fény mikro sejt rácsait hozza létre.
55./ Ezek a rácsozatok, a genetikai információ cseréjére szerveződnek a testen keresztül, üzenetvivő sejtek hálózata által, melyek a test bármely részébe eljutnak. Más szavakkal az axionális rácsozaton keresztül megtalálható a kulcsváz, mely szükséges egy új végtag, szerv stb. megfelelő létrehozásához. Ez a testen belüli rácshálózat kapcsolatban van a gerincoszloppal, mely a fő antenna a Fényjelek leföldeléséhez. (felfogadásához).
56./Ugyanúgy, ahogyan a sejteket fel lehet osztani (hasítani, megosztani) az egész gerincoszlop hálózat is felosztható az axionális vonalak által, bármilyen számú párhuzamos test hálózatra, mert a gerincoszlop párosult a test hét fő energia mezejével ( csakra) az ősagytörzs és az agy kéregállomány vonatkozásában.
57./ Ez ellenőrzi a tér nagyságát, mely a test egyensúlyához szükséges, a medulapont, talamusz, középagy, hipotalamusz vonatkozásában, melyeket serkenteni tudnak, hogy elfogadják az új végtagot, szervet, vagy szövetet.
58./ Ez a kulcs a teljes emberre vonatkozik a test 7 szintjén, mely Shekinah energiájában van teremtve, és újra teremtve. Shekinah energiájának, ez az axionális hálózata ellenőrzi a térbeli nyomáshullámzásokat, melyek alapjául szolgálnak azoknak az új mechanizmusoknak, amelyek az új mutációkat ellenőrzik, és segítenek az emberi fény kémiájának valós információ áramlásában, hogy a Magasabb Fejlődés hullámformája megvalósuljon.
59./ Az axionális elrendezésen keresztül mind a spirituális, mind a tápláló szeretet az emberi rendszerbe továbbítódik, behozva az Élő Fény dicsőségét és örömét.
60./ Metatron (Angyal) megmutatta nekem, hogyan kapcsolódnak az axionális vonalak az univerzális hullámformák teljes skálájával, mely a hang és ultrahang frekvenciát is magába foglalja. Az univerzális hullámformák hozzák létre azt a rezgést, mely alkotja a mintát az élet kialakulásához.
61./ Amikor ez létrejön, a hang és hő skálák irányítják, és szinkronba hozzák az élet mechanizmusait az axionális hálózaton keresztül.
62./ A kulcs azután nyitja az ajtót a hangrezgésekre( hang és ultrahang kristály alakban) generálva a gravitációs fényt a testen belül.
63./ A tér, megfelelve az adott hullámprogram mintáknak, lehetővé teszi a forgópont hálózatnak, hogy kifejlesszen megfelelő végtagot, szervet vagy szövetet, a test megfelelő helyén belül.
64./ Megvizsgálva e hullám készletet a Testvériség Fényének meg van az a képessége, hogy az abnormális hullámformákat is felvegye, érzékelje. Ha egy abnormalitás van valahol a testben, az egészséges test hullámmintájának energiáját belepumpálja e speciális hálózati pontok (forgópontok) bármelyikébe, és a szerv újra egészséges lesz.
65./ Ez az axionális vonal polarizált mezeje elősegíti az új sejtek növekedését egészségesebb alakban, legyengítve az abnormális beteg struktúrát, és megerősítve a normális, vagy egészséges struktúrát.
66./ Ugyanakkor a testen belüli axionális vonalak serkentve vannak a hang-hő fokozati által, így lehetséges, hogy a Testvériség közvetlenül gyógyítsa a testet az axionális vonal akupunktúra mezőkön keresztül.
67./ Ez a gyógyulási folyamat először létrehoz fénybuborékot, melyek kagylóformájú fényformák. Ezek a fénybuborékok a forgópontok körül, mint egy tartó környezetet biztosítanak.
68./ Ezeket a hang-hőhatások hozzák létre, melyeket kristályrezgések generálnak.
69./ A megfelelő arányok a molekuláris sűrűségformák, és a hang-hő mintázatok között elősegíti, hogy a fő határok körül fénybuborékok építkezzenek( jöjjenek létre), melyen belül a forgópontok, megújulása elkezdődjön.
70./ A területi határok átmeneti zónák, amelyen keresztül mágnesesség jön létre a degenerált vagy ellenálló szövetekben, ellenkező irányban. A terület falának ereje, összekapcsolódik a külső mező erejével, hogy csökkentse a terület pillanatnyi veszteségét vagy megsemmisülését, pusztulását.
71./ A folyamat folytatódik egy hang-hő erőmezőben addig, amíg a folytonossági hiányai lecsökkennek” sziget területekre” és a kis, ellenkező mágneses mezők eltűnnek.
72./ E folyamat intenzitása- a növekedés változásában- elkerüli a jelen módszereket, mely különbséget tesz az antigénekhez csatlakozó terület és a független területek között a „fluoreszkáló, virágzó” antitestek által.
73./ Ez a fényállandóság képes az antitestek hatékonyságának közvetlen ellenőrzésére, azzal, hogy javítja azokat a mechanizmusokat, amelyek ellenőrzik az immunreakciókat.
74./ Mindegyik fénybuborék a saját tulajdonságú fényét hozza létre, melyek megfelelnek azoknak a funkcióknak. A fénybuborék hullámhossza funkciónak van alárendelve, és kapcsolatban van a fény rövid pulzálásával, mely által a buborék kiterjed, hogy körülfogja a csomót, ahol is a szövetek és szervek regenerációja történik.
75./ Itt a megújított fényélet-fejlődés a mi spektrumunkon belül működik, ahol nem lineáris (nem egyirányú) funkciók kapcsolódnak az új Fény spektrumhoz ( a kristályok nem lineáris polarizációján keresztül)
76./ A Magasabb Fejlődésnek úgy kell beállítani a hang-hő fokozatokat, hogy az emberi szervezetben bármilyen kristály mátrix esetében működjön, beleértve azokat a kristályszerkezeteteket, melyeknek aszimmetrikus központjai vannak.
77./ A Testvériség a Fény kristályszerkezetén keresztül létrehoz hang-hő beállításokat, csatlakozva azon kristálykörnyezethez, melyek az átlátszó tiszta kristályszerkezetből a lineáris kristályformák területéhez kapcsolódnak. Ez létrehoz komplex szín kristályokat, társulva bármely hang-hő mintához. A tiszta kristály áttetszőség új hullámhosszúságú területekkel tud működni.
78./ Itt láthatjuk Urim és Thummim újrateremtő erejének használatát és bemutatását, mely ellenőrzi a hang-hő mintákat, és serkenti az axionális (tengelyszerű) vonalakat, melyek fényrácsok. Ezeket a Testvériséggel való közvetlen kapcsolódásra használjuk, melyek az emberiség fejlődését újra rendezik.
79./ Urim és Thummin kreativ energiájának körülményei közepette az orvosi gyógyítás, és szövet újrateremtése úgy értelmezhető, mint egy helyi esemény, ahol egy személy, szerv, szövet, vagy végtag gyógyítva van, a normál rendezetlenség vonatkozásában.
80./ Amikor a mi közvetlen Naprendszerünk, ki van téve új hullámhosszúságú területeknek, lehetséges lesz fenntartani az élet megújításának mechanizmusait.
81./A tiszta kristály átláthatóság ereje- mely a csillagrendszerek II és III-as területén fordul elő - arra lesz használva, hogy ellenőrizze az instabil és gyors elhatárolódási energiákat az I. Népességnél a Csillagrendszerekben.
82./ Mi az I. Népesség vagyunk, ahol a magas energiarezgés az ember számára elérhető, energiavesztés van a humán kristálystruktúrák vonatkozásában.
83./ Azonban a hang-hő fénysugár új axionális vonalakat serkent, ahol egy új molekuláris összesség alakul ki egy „izgalmi” állapotban.
84./ Amikor a molekula egy izgalmi „élénk” állapotban van,- hidrogén ionok keringése közepette- átalakul egy sugárzás állapotába.
85./ A serkentett sugárzási tartomány egy jelzés, mit kell az embernek megerősítenie, mielőtt megérti a hang-hő mértékeket.
87./A fénytelen mezők, vagy a szennyezett fénymezők, melyek különböznek a természeteses spektrumtól, eltűnnek új fénybiológiai rendszer eljövetelével, mely biológiai és vegyi hatást fog okozni a növényekre, állatokra és emberi életre, egy új fénykörnyezetben.
88./ Jelenleg bizonyos fényspektrumok hiánya, abnormalitást teremt a hormonok előállításában.
89./A serkentett hang-fénysugárzások azokat a mechanizmusokat gyógyítják meg, melyek vakságot, izületi gyulladást, leukémiát, rákot és bizonyos elmebetegséget okoznak. A hang-fény kalibrációk (beállítások) a test bizonyos sejtjein keresztül fókuszálódnak.
90./Például a szem pigmentált (színezett) sejtjei az abnormális növekedés széles skáláját mutatják, amikor a hang-fény kalibrációk alá helyezzük őket.
91./Azontúl a szín és hang helyes kombinációja, egy egészséges rezonancia rácsot épít fel, az élet hidrogén mátrixán belül, hogy létrehozza a DNA-RNA emberi kifejezését, hogy egyensúlyban legyen a 64 szimbólummal, használva az Isteni nevet.
92./A helyes Fény küszöbértéken keresztül az Isteni rácsozat ( Adam Kadmon kifejezése) így egyensúlyba kerül a DNA-RNA-nak 64 szent betűjével.
93./A Testvériség eljövetelével egy teljesen új fénykörnyezet lesz a bolygón. Sejtszintű mikro rezgés fog kifejlődni a teljes vegetáción, hosszú láncreakción keresztül. Az axionális rezgések új tápanyagokat hoznak létre, egy magasabb szintű fénykörnyezetből, mely irányul a bolygó szennyezett talaj környezetére.
94./ Akkor az enzimek nem lesznek membrán határoltak, a régi membrán struktúrák hiányában mesterséges szintézis biztosítani fogja az enzimek kialakulását. Ekkor majd a növ&
http://etelka.hu/index.php... és meditatív állapotban bekerültök a mátrixba és elérhetővé válnak számotokra azok a kulcsok, amik szinkronban vannak a számotokra szükséges megtapasztalásokkal. Enoch megalkotta a Bölcsesség és Tudás Kulcsait, hogy általuk elvezesse a lelkeket egy magasabb tudatosság szintjére. Ezután elrejtette a kulcsokat a mátrixban, hogy csak azok találjanak rájuk, akik kiválasztottak, hogy taníthassák az emberiséget mindazokról a változásokról, amik a ciklus végére várhatóak. Enochnak két segítője van, ők működtetik és őrzik a kulcsokat. Mostanra a kulcsokat megtalálták és az információk elérhetővé váltak. Jöjjetek és csatlakozzatok hozzám, menjünk ennek a piramisnak a csarnokaiba, ott találhatóak a kulcsok, melyek visszavezetnek benneteket létetek természetes (eredendő) állapotába. Fel fogjátok ismerni a kulcsokat.
„Testünkben különleges rezgés szintekből álló hálózat van. Testünk minden megújuló funkcióját az ún. Meridián Axiotonális vonalak segítségével szabályozza. Ezen Axiotonalis Vonalak nem végesek, hanem nyitott végűek. Túlnyúlnak fizikai testünkön és teljesebb mértékben kötnek bennünket össze az Univerzummal. Amikor az Emberiség felfedezi a kapcsolatot élettere és az Axiotonális hálók között, akkor egy tökéletesen új tudomány keletkezik, az orvosi asztronómia.
Az orvosi asztronómia az összes létező szinten gyógyít majd: testi, mentális, és szellemi szinten. Az Univerzummal való új szintű, tudatos kapcsolatról beszél majd.
Az Axiális vonalak az Univerzum hálóvonalai, részei a magasabb dimenziók rendszerének, és mint ilyen színeket, hangokat, fényt és információt kötnek össze.
Felsőbb Énünk hívja be az alap energiát és információt és ilyen módon megújítja teljes testünket, Emberi Testünket. Az összes létező szinten működik a rendszer, sejtek, DNS, agy, érzelmek stb.
Ahogy elkezdjük használni ezt az információforrást, a háló rendszer lehetővé teszi számunkra, hogy genetikai információhoz jussunk, és minden olyan információhoz, amely sejtjeinkbe áramlik. Betegségekből tudunk kigyógyulni, regenerálni tudjuk testünket, szerveinket.

UI:

Megmutatjuk, mi fog történni, ha a Föld összes jege elolvad
https://www.origo.hu/tudomany/20190423-felkavaro-animacio-mutatja-mi-tortenik-ha-az-osszes-jeg-elolvad.html?utm_source=fb_origo&utm_medium=whatever&utm_campaign=tudomany&fbclid=IwAR3xBcj8Hkgwr0-I7NCbvY67DNpSYVImA2quPeb4MCP8uoe7TWHK3eop2W0
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.25. 08:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A homoszexualításról

Részlet az 2005.11.29-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV: Egy kis közösségben, ahol komolyan veszik a szellemi munkálkodást, felmerült egy kérdés: a homoszexualitás. Miért terjed a mai korban ilyen fokozottan, szinte létjogosultságot nyert és elfogadott, oly annyira, hogy még a törvények is megengedik közöttük a házasságot. Tudjuk, hogy az előző, atlantiszi kornak is nagy problémája volt, a bukásuk egyik velejárója.
TSZ: Az, hogy mi volt Atlantisz bukásának oka, az rendkívül komplex, mert nem csak egy vagy két dolgot emlegethetünk, bár ez a divat. Nézzük egy másik oldalról a felvetett kérdést. Régi tanítások szóltak arról, hogy bármely korban vagy népnél a homoszexualitás fellépte nem volt egyéb, mint isteni büntetés az előző életekben elkövetett szellemi bűnökért, hogy ilyen elhajló vágyakkal legyenek kénytelenek az emberek szembesülni. Ahol enyhesebben kezelték ezeket a kérdéseket, mint az elmúlt századokban, még ott sem volt dicséretes. Akiknek ilyen hajlamaik voltak, mindig érezték, hogy velük valami nem stimmel, valami rendkívüli, szokatlan, a többiektől eltérő dolog van jelen az életükben, amelyet leküzdeni nem tudtak. Bujkálni, szégyenkezni kellett, sokszor még önmaguknak is sok lelki zavart okozva.
Nézzük meg ugyancsak a lelki oldalon a régebbi duáltörvényt, amely azt mondta, hogy kettészakadtak a szellemi lények férfi és női lélekre. Tehát a testesülésben is férfi és női jellegű, nemű félre esett szét a lélek a fizikai megjelenésben. Az, aki nem ennek a kettőnek az összeillő szexuális életét folytatta, az hamis, büntetendő, az nem igazi, az rossz. Csakhogy azóta változott sok minden, és sokkal erősebb jelleggel lépett elő, elevenebbé vált az, amit a jézusi tanítások úgy mondanak, hogy a szeretet korszaka.
Itt nem arról van szó, hogy férfi és nő, és hogy az együttes életük egyedül a kétféle nemben lehetséges, hanem a jelenlegi megvilágításban nem annyira a szexualitást veszik tekintetbe, mint ahogyan eddig ezt elhajlásnak vették. Az egymás iránti szeretet és összefonódottság kezd hangsúlyossá válni. Ez a magyarázat, és nem az, hogy egyre több eset fordul elő, csak többre derül fény, mert kevésbé rejtegetik, tiltják.
Vannak olyan, a társadalomban is előforduló nézetek, melyek nem bűnözőnek vagy kiirtanivalónak tartják azt, aki egy másneműtől eltérően a saját neműben találja meg azt a szeretetet, vonzódást, összekapcsolódást, amelynél már szinte mellékes a szexualitás, bár vele jár. Hiszen a férfi-nő kapcsolatban a legszebb, legtökéletesebb, a legnagyszerűbb mindig a szexuális életben találja meg a kiegyenlítődést, a kettő egybeolvadásának kifejeződését.
Miért ne lehetne azonos neműek szívből, tisztán, a legnagyobb vonzalommal, egymás iránti elkötelezettséggel járó belső lelki kapcsolata? Ennek a megnyilvánulása az ő szexualitásuk. Mert az ilyen hajlamú ember nem azért szeret, áldoz oda mindent a másikért, mert vele akar aludni, hanem mert ezzel fejezi ki azt, ami benne él és sokkal magasabb: a hozzá való ragaszkodást és szeretetet, a tiszteletet, a vele együtt élni akarást.
Ezt soha nem tudják megakadályozni, de ugyanakkor üldözni, elítélni, bűnözőnek tartani, undorodni tőle lehet. Az emberek nagy többsége jól tenné, ha előbb saját magába nézne! Mit jelent egy másik embert elvetni, üldözni, sokszor még meg is ölni! Lehetetlenné tenni az életüket, bélyeget sütni rájuk, vagy csak egyszerűen kinevetni, bármiképp idegennek tekinteni azokat, akik éppen úgy szeretik egymást, szívből ragaszkodnak egymáshoz, mint éppen az illető a férjéhez vagy feleségéhez.
Az, hogy a nemi élet a szexualitáson keresztül nyilvánul meg mint összetartozás, az csaknem másodrangú. Itt a fő az egymás iránt érzett megbecsülés, szeretet, az a vágy, kívánság, ami a másik emberben találja meg önmaga kiegészítő részét, és ez erőteljesen szellemi vonalú.
Tehát aki így ítélkezik, annak ezt is át kellene gondolnia, és nem örökösen kandi szemekkel a szexualitásra sandítania. Ugyanakkor az is mondható, hogy az ún. szeretet-korszak, az a kétezer év, amely zászlajára tűzte a szeretetet, misztifikálja és oly nagyra tartja, igazán megvalósítani nem tudta. Csakhogy ez a megvalósítás továbbgördül, meg nem áll!
Az egymás iránti szeretetnek, megbecsülésnek, toleranciának, minden, ami a szeretettel összefügg, arról ki fog derülni, hogy nem a tárgya a fontos, hanem maga a szeretet megnyilvánítása, de ez a következő korszakra van hagyva. A másik ember megértése, szeretete abban is megnyilvánul, hogy nem támad az ellen, aki őtőle eltérő, a szabályokat nem úgy tartja be, ahogy ő, és ahogy azt kötelezőnek tartja a másik számára is. Ez egy csekély megvilágítás, de ha az emberszeretetből indulnának ki, nem lenne kérdés, és a homoszexualitásban élők elítélése.
KV: Amit elmondtál, az eddigi beidegződött felfogás számára nagyon meglepő, de semmiképp nem vitatható az igazsága. Ezek után mennyire elítélendő vagy elfogadható ez a problémakör, és ha polgárjogot nyer ez a fajta felfogás, mire vezethető ez a szabadosság?
TSZ: A szabadosság épp úgy túllép bizonyos korlátokon, mint más területeken. Az, hogy most ennyire felszínre került és gyakorinak tartott, mégis nem annyira jelentős a létszáma ennek a magatartásnak, és ez pontosan a korszakzárás lelki viharainak, érzelmi túlkapásainak, és olykor még szabadosságának is köszönhető.
Amint a következő korszakban a már letisztultabb, a szellemi életet megújító, sokkal több megértést, szelídséget, összefogást hozó évszázadok jönnek, ez a fajta nemi változat kezd lecsökkenni. Nem azért, mert betegség, vagy idegi dolog, - sokan orvosi témának tartják – hanem mert ennek a megjelenésére nem lesz már szükség. Az igazi szeretet és megértés lassú kifejeződése megszünteti a szexuális túlkapásokat mind a férfi-nő kapcsolatban, mind ebben. Nem arról van szó, hogy vég nélkül az egész világ ilyenné válik a következő évezredekben, hanem fordítva.
KV: Igen, ez túlkapás. A történelem folyamán olyan orgiák zajlottak, melyek sokkal károsabbak, mint egy így megnyilvánuló szeretet.
TSZ: Így van! A történelemben előforduló dolgok mindig egy kicsit előremutatók is. Ezek megítélése is változik, mint az ember egész felfogás-rendszere, hozzáállása. Minden, ami manapság történik, és ebbe ez a kérdés is beletartozik, mint a terrorizmus, a vallási túlkapások és minden más egyéb, de még a természeti katasztrófák és az emberek egészségét fenyegető járványok és betegségek is, ez mind kortünet, a korszak-átalakulás velejárója. Amint átalakul, lecsitul, megszelídül és a maga színeit kezdi továbbépíteni, akkor ezeknek a túlkapásoknak a régi megítélése is megváltozik. Lecseng, megszelídül, az ember sokkal jobban megértőbbé és türelmesebbé válik önmagával és a másikkal szemben is, aki nem egészen tetszik neki.

UI:

Miért vannak a rossz tulajdonságaink és mi a dolgunk velük?
https://tudatostudat.blog.hu/2019/04/01/miert_vannak_a_rossz_tulajdonsagaink_es_mi_a_dolgunk_veluk?fbclid=IwAR1uYnweedd3POxiP59DCXyU2fyAA1jyE2SxXrFZooHaQYjaYrsqCKIiV2Y
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.24. 06:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Minden életfolyamat ütközés
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 27
Minden szükséges, amit az ember a közjó érdekében cselekszik, mert az ember nem élheti csak a maga életét és aki nem ezt teszi a következő fordulónál olyan helyzetekbe és állapotokba kebeleztetik be, hogy éppen a nagy egésznek szolgájává kell lennie. Pedig a szolgálat terhes dolog, különösen annak számára, aki abba beleilleszkedni nem akar. Nagyobb tudományt ad a földnek az egyszerű hitű, igazat cselekvő ember, aki egyszerűen él, de érzéseivel és gondolataival Isten törvényébe illeszkedik bele és cselekedeteivel — ha nem is világra szóló nagybecsű dolgokat cselekszik — előbbre viszi a földet, mint az a tudós, akinek tudománya ismét a föld porába veti vissza a szellemet.
A szellemi igazságokat nagyon hiányosan és nagyon gyengén vagytok képesek felfogni, annál kevésbé vagytok képesek azokat elfogadni és alkalmazni. Azzal tisztában vagytok, hogy minden tévedésnek, minden bűnnek megvan a maga következménye a lelki világban és ennek következtében a testi világban is.
Istennek nincsen abban öröme, hogy a bűnös szenvedjen, gyötrődjék, vergődjék. Isten örömöt és boldogságot nyújt a bukott léleknek is éppúgy, mint a tisztának. Isten kezében nincsenek fegyverek, büntető eszközök; az ő kezében csak áldások és különböző fokozatú boldogságok vannak, amelyeket a léleknek nyújtani kíván. A szenvedések az ember lelkének hibás természetében gyökereznek.
Az öngyilkosság bűn, még pedig nagy bűn, amelyet az öngyilkosok tudatlanságból követnek el, mert hiszen az élet óriási ajándék. Sőt maga az egészség is óriási ajándék, mert a lélek olyan a testben, amely nincs elrontva, és amelyben a maga fejlődését élheti, jól érzi magát, törekvései fölfrissülnek, érzései megvidámulnak, és ilyen testtel csak előbbre juthat a fejlődés vonalán.
Mindennel visszaélnek az emberek; olyan dolgokat cselekszenek, amelyek ártalmasak az egészségre. A természetes ösztönök ellen az egész vonalon vétenek: a megromlott levegő, amelyet belélegzenek, a testre nézve ártalmas és méregként hat. A túlfűtött ínyencség a gyomor természetét rontja meg. Olyan foglalkozást találnak ki, amelyek a testnek szükséges mozgást és szabadságot gátolják vagy a szükséges pihenést elvonják, és egymást rabságra kényszerítik csak azért, hogy valamilyen szenvedélynek, valamilyen ferde nézetnek eleget tehessenek.
A fajfenntartó erőt, amelynek tulajdonképpen a legtisztább, a legérintetlenebb erőnek kellene lennie, hogy az elkövetkezendő nemzedéknek megtisztított, feljavított erőket juttathasson az ember, csak öncélnak tekinti, a jövendővel semmit sem törődvén. Ugyanúgy az életösztönnel is folyton visszaél az ember, mindenfélével izgatja, és bódító szereket alkalmazva rengeteget ront ezen az ösztönön annyira, hogy az élet nem egyszer elviselhetetlenné, fájdalmassá és szenvedéssel teljessé válik.
Minden folyamat ütközés. Az anyag szétesése is ütközés, mert anyagrészecskék ütköznek a természeti erők részecskéivel, amelyek amazokat, mint ellenségeket szétrobbantani, szétbomlasztani törekszenek. Az ember élete maga is csupa ütközésekből áll. A levegő, amelyet beszívtok, ütközés, mert a levegőt a tüdő elemeire bontja, és ami nem szükséges a szervezetnek, azt ismét kileheli, a levegőnek tápláló és éltető elemeit pedig, amelyekre a testnek szüksége van, megtartja. A táplálkozás szintén ütközések sorozatából áll, mert ha nem ütköznek meg az erők, az azt jelenti, hogy a test egyáltalán nem képes táplálékot kivonni az anyagokból. Az ütközés által alakul át a táplálék hővé, delejességgé, elektromossággá és a test építésére szükséges különböző anyagokká. Ha nincs ütközés, vagyis a testnek nincs már annyi ütközési ereje, hogy a táplálék anyagait felbontsa, akkor nem képes továbbélni; felhasználja a saját anyagát a végsőkig, azután a test mint ilyen megszűnik élni, azaz az életnek egy formája megszűnik. Ütközés áll élő úgy az állati, mint a növényi szervezeteknél a hím- és nőnemű petének és csírának egybeolvadása révén, amely folyamat hasonló testeket, új formákat produkál. A hímnemű csírasejtnek a nőnemű petével való egyesülése nem új élet kezdete, mint az ti gondoljátok, hanem csak az életnek új alakban való megjelenése.
Meg kell az embernek tapasztalnia, hogy az ő téves gondolata, eszméje mit eredményezett a világban. Mert az gondolatról-gondolatra, érzésről-érzésre, lélekről-lélekre ragad, és ezek a létrehozott természetes erők eredményeket produkálnak az ütközések folytán is. Így jönnek létre a természetben a betegségre való hajlandóságok. Az emberi testben és az emberi test körül ott vannak azok az erők, amelyeket felszív, és lead mint gondolatokat, érzéseket és hajlandóságokat, amelyek ezekben latens fekszenek. S az emberi testnek sejtvilága milliárd és milliárd sejtből áll, amelyek mind különböző hajlandóságokat, különböző elveknek az érvényesülési tendenciáit hurcolják tovább. Mikor az ember az ő testét felépíti, és már ifjúi éveiben tudatosan küzd rossz hajlamai ellen, és tudatosan küzd meglévő rossz szokásai ellen férfi korában, ez által a küzdelem által az ő sejtrendszerében bizonyos princípiumokat teremt meg. Ezek a princípiumok azonban az ő közvetlen utódaiban már nem juthatnak kifejezésre, de kifejezésre juthatnak unokáiban. Az ilyen megszerzett tulajdonságokkal az ember hasznos lelki és testi korlátokat ad az elkövetkezendő nemzedék mellé.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.23. 10:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A bűnök és a betegségek összefüggése.

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 26

Minden fűszál, minden gyümölcs, minden kis virág az emberi lélek teremtménye, így van a földön sok szép, jó, kívánatos, de van sok gonosz, félelmetes, rettenetes és utálatos dolog is. Az emberszellem köteles a jóért éppúgy munkálkodni, mint a rosszért, mert hiszen a rossz is az ő lelkének a terméke. A rosszat azonban irtani köteles s ezt ösztönszerűleg meg is cselekszi. A dúvadakat irtja az ember, mert kártékonyak, irtja a tüskét, a csalánt, a bozótot, mert ezek elfoglalják a helyet a nemesebb és tápláló növényektől és elvonják a létlehetőséget azoktól.
Az ég, mielőtt az áldást hozó cseppeket kiárasztaná a földre, tüzes villámokat szór, amelyek meggyújtják az emberek otthonát, az erdők fáit és pusztítást visznek végbe. Ezekben mind-mind az ellentétes erők nyilatkoznak meg.. Az egész föld felszíne meg van mételyezve a rossztól, a gonosztól, a félelmetestől. Elemi csapások, jégverés, árvíz, tűzvész örökös rettegésben tartják az embereket még akkor is, amikor szeretnék becsületes munkájuk gyümölcsét élvezni, amikor szeretnének fejlődni és értelmüket közelebb vinni a világosság felé.
Az ember a látszat világában él és fejlődésének mindig csak azt a folyamatát látja, amely éppen előtte áll. Honnan indult, hova megy, hol vész él a nyom, azt a véges emberi elme kikutatni képtelen. Tehát az ember reá van szorulva, hogy magát a láthatatlan világ Kormányzójának kezébe helyezze, Reá bízza sorsát, Tőle várja a segítséget, az indíttatást. Isten nélkül az emberi lélek nem tud feljebb emelkedni, csak a testet, a megjelenési formát látja, és nincs tovább! Azonban ha Istenbe helyezi hitét és bizalmát, akkor Isten elvezeti őt szent Lelkével ahhoz a forráshoz, ahol minden eddigi tudását lerakhatja, hogy új tudással kezdhesse újra az útját.
Mily rövid a földi élet és telve van szenvedéssel és nyomorúsággal még akkor is, ha minden a legkedvezőbben megy részére, mert szenvedéssel jár az egész élet, a nyavalyákat sehogysem tudják kiirtani, mert azok a bűnnek, a szenvedésnek elkerülhetetlen következményei. Szükségesek a szenvedések, a háborúságok, nyomorúságok; nem mintha valami okos dolgot cselekednék az, aki ezeket felidézi, hanem azért, hogy a homály az értelemről letisztuljon.
Megjegyzés: Számunkra az Isten Szent Lelkének kisugárzása az élet, ez pedig maga a mozgás és a változások. Ezért az élet az ember vágyai és akarata szerinti tepsedő, pangó állapotokat képtelen elviselni, mert az élet olyan mint a folyóvíz, ha gátakat, akadályokat talál kellően felduzzad, míg ereje elsöpri azokat, legtöbbször a gátak létrehozóival együtt.
Az élet működésének célszerűsége van, és ez a folyamatos fejlődés. Űzi és hajtja az ember-szellemet ebbe az irányba, aki a maga homályos tudatával Isten verésének, csapásának véli a Kegyelem őt vezető, irányító munkáját.
Néha bizonyos társadalmak lemerevednek rossz szokásaikban, hagyományőrző gondolkozás módjukban. Ilyenkor az őket felemelni szándékozó életáram útjába megváltozni nem akaró akadályként magasodnak és ez a makacs ellenállás okozza végül a vesztüket, mert a megnőtt feszültségeket végül a Földanya angyalai rendezik le, olyan természeti katasztrófák formájában, melyek az érintett társadalmat is eltüntetik a föld színéről. Ez tudtukon kivül is számukra a legüdvösebb és jobb megoldás, mert ezáltal a fejlődésüket gátló szellemi béklyó is megszűnik és a következő testet öltést új lapokkal kezdhetik.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.22. 08:08  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi lélek fejlődése a gőgtől az alázatig

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 25

A lélek megkezdi a kegyelem általi újraszületések ciklusát, folyamatosan változik és morzsolódnak le róla a kemény, durva rétegek és ezzel együtt a világában megjelenő növényi és állati életelv is követi ezt a változást, amely az egyik fordulóban még mérges, káros hatású erőket, gázokat dolgozott fel a latens pihenő fluidokból és elemekből, a következő fordulónál már egy fokkal enyhébb, és magasabb rendű elv szerint termi meg az ő hatásait, az ő gyümölcseit. Mikor már a füvet, a növényt megeheti az ember és az állat, akkor már annak a növénynek a lelke óriási nagyot emelkedett a minősítésben.
Így szükséges és megengedett dolog, hogy az ártalmas dúvadakat, amelyek az ellentétgondolatnak és érzésvilágnak megjelenési formái, pusztítsa és tőlük bizonyos időben megszabadítsa magát az ember, hogy a bennük fogva, lévő elv azután jobb, tisztább megjelenési formákat éltethessen. Ugyancsak a fejlődés érdekében szükséges, hogy a csapások, katasztrófák és felfordulások bekövetkezhessenek a földön, amelyek sokszor egész embercsoportokat irtanak ki. Ezeknek célja az, hogy egy-egy ilyen embercsoportban kifejlődött bizonyos igazságok és elvek megsemmisüljenek a földön, s ne tudjanak újból formába öltözködni; hogy ezáltal kényszerüljenek azok a szellemcsoportok fejlettebb igazságokat és elveket kialakítani maguknak. Szükséges, hogy népek, nemzetek kihaljanak, állatfajok kipusztuljanak, hogy a jobb és igazabb princípiumok érvényesülhessenek.
A nagy hegyek az ember lelkének a gőgjét ábrázolják, amellyel az ember felemelkedik abba a magasságba, ameddig csak önmagát a tudás által feltolni képes. Az emberi lélek igyekszik az ő gőgjével mindenen felülemelkedni, mert ez az ő természete; ez az a természet, amely az Istentől való függését megszakította. Ameddig pedig nem engedelmes, ameddig nem alázatos, ameddig nem bízza magát Isten, kegyelmére és nem helyezi az ő lelkét Isten gondviselő akarata alá: mindaddig ellenszegülő szellem ő, legyen bár az ismeretnek birtokában, vagy legyen bár a hatalom legmagasabb fokán és ismerjen bár minden nyílt és rejtett tudományt.
Minél magasabbra emelkedik ki a tudat a homályból, az ellentét annál nagyobb árnyékot vet arra a lehetőségre, hogy ő az Istennel összekapcsolódjék. Mert a tudás növekedésével a gőg növekedési lehetősége is fennáll, amely megtéveszti őt, és arra a hiedelemre indítja, hogy ez a világosság belőle, az ő szelleméből származik. Mert az üdvösségre való legigazabb vágyakozás mellett is ott él az egyéni célok elérésére irányuló vágy; a legigazabb és legtisztább eszmék mellett is ott burjánzik az uralomvágy, a gőg, a hiúság, a dicsőségszomj és ott áll a makacsság is.
Mindennek ismét oda kell fejlődnie, ahol volt. A szellemnek ismét arra a pontra kell feljutnia, ahonnan lebukott, be kell látnia, hogy Isten nélkül semmit sem cselekedhetik. Ha szellemszemekkel néznétek, akkor látnátok csak, hogy valóban az alázatosság erénye újjáteremtő ereje a földnek. A szeretet meleg, fejlesztő telepévé válik az alázatos lélek.. Az igaz embernek egyik kezében az alázatosság fegyverével kell küzdenie, a másikkal munkálkodnia a jóban és igazban, hogy ez terjeszkedhessék el a földön.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.21. 08:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Én egyke gyerek voltam,sokat voltam egyedül, de mégse voltam egyedül, mert állandóan a szellem gyerek társaimmal játszottam, bújócskáztunk vívtunk és csatáztunk, beszélgettem velük, jól éreztem magam. Főleg 3 és 6 éves korom között volt.

Szüleim intézetbe akartak adni, csak azért házasodtak meg, mert anyám terhes lett, és akkor bűn lett volna elvetetni a gyereket, a Ratkó korszak után voltunk. Apámat zavartam, így a keresztmamám magához vett pár évre.
Ez érdekes volt, mert nem ismertem egyik nagypapám se, meghaltak a háborúban, sőt az apai nagymamámat se, ő is meghalt.
A keresztszüleimet kineveztem nagymama és nagypapának, pedig a férjéhez semmi közöm nem volt, volt neki vidéken saját családja akik nem foglalkoztak vele és ők Budapesten laktak.
Így kineveztem őket apai nagyszülőnek és így is éltük le az életünket amíg csak életek. Anyai ágon nagymamám férje nem volt igazi nagypapa, de ő is ki lett nevezve, és mai napig is így gondolok rájuk, azóta mindketten meghaltak.
Svédcsavar még a dologban, hogy anyám se töltötte be azt a tisztet amit egy anyának be kellett volna tölteni (apám se), így az anyai nagymamám vette át ezt a tisztet, és tőle kaptam meg azt a szeretet amit amúgy egy édesanyától meg kellene kapni.

A mama- nagymama nagyon szereti a szintén szülei által eldobott Dettykémet, a mostani feleségem (már 9. éve élünk együtt), átvette felette is az anyai szerepet, igaz Detty nem ismerte személyesen, mert már meghalt 18 éve, de jókat beszélgetnek, humorizálnak és néha rajtam. Megmossák közösen a fejem, és hasonló érdekességek.

Innen is látszik, hogy a két világ mennyire egybevan forrva…
Gyerekkoromban ez természetes volt nekem,hogy játszok a szellemtársaimmal, azt hittem mindenki látja őket, felnőtt koromban jöttem rá, hogy ez mások számára láthatatlan volt. A keresztszüleimnél töltöttem a gyerekkoromat, náluk voltak ezek a történések, szép nagy kertjük volt.

Nézték, hogy „magamban beszélek”, rohangálok a kertbe és a padlásra, vívok fakardal egy láthatatlan ellenséggel és így sorban.. én meg azt hittem, hogy látják őket!:)

Kapcsolatom azóta is folyamatos a másik világgal, csak nem látom őket, hanem beszélgetek velük,, még a munkámhoz is sok segítséget kapok.
Szellemi és fizikai munkához.

Ha otthon hagyok valamit rám szólnak, és visszamegyek érte, vagy szólnak, amikor elmegyek dolgozni, hogy tegyek be valamit ami nem lenne (alkatrész ) a kocsiba, és napközben kapok egy telefont és milyenérdekes, pont arra az alkatrészre van szükségem!

Sok emberrel beszélgettem, nem egyedi eset, indigó barátaim közül is sokan elmondták, hogy nekik is természetes volt gyerekkorukban, hogy mások is ugyanazt látják amit ők, és felnőtt korukban derült ki, hogy csak ők látták egyedül! 


Mellékelek egy érdekes videót, de sajnos csak azok látják akiknek van facebook elérhetőségük..

https://www.facebook.com/100027390323506/videos/316471072609234/
írta: Karsay István

Budapest. 2019.június 19.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.20. 06:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lehanyatló korszak – Szellemi tanítás – Felvezetés

Részlet a Névtelen Szellem Titkos Tanítások című munkájából
Azok az emberi lelkek, akik ezzel a korszakkal elmúlnak, ennek az atmoszférájával hosszú-hosszú időre pihenni térnek; az ő gondolataik, felfogásuk, igazságaik velük együtt sírba szállnak. Csupán akiknek a lelkük ébren van, akiknek a lelkét megérinti annak az életnek a szellője, mely felülről jön és végig hullámzik a világon, a világon élők gondolat- és érzésvibrációin: azok érzik, hogy valami van a levegőben, hogy változás előtt állnak.
De ezek sem tudják, honnan, merről jön a változás, mi okozza azt a különös feszültséget, amely a mát a holnaptól elválasztja. Kínosan érzik magukban is ezt a változást és szenvednek a külső nyomás alatt, de a lelkükben már elfogadták a mennyei szellő által hozott újat, frisset, világosabbat, üdítőbbet, és mintegy az emberi akaratukon kívül megragadja azt a lelkük, mert érzik és a tudatalatti énjükben meg vannak róla győződve, hogyha élni akarnak, és a lelkük előmenetelét akarják munkálni, akkor ehhez az égből alászállt eszméhez kell pártolniuk.
Ezek legtöbbnyire már mint szellemek elfogadták az igazságot és magukban sok fogadkozással és kemény elhatározással jöttek a földre, hogy részt vegyenek ebben az átalakuló és átalakító munkában, mint ahogyan ti is részt vesztek benne.
Boldogok mindazok a lelkek, akik megérzik az idők szelét, akik megérzik, hogy jönnie kell valaminek, ami átalakítja a világot, mert úgy, ahogy eddig volt, nem maradhat. Ez az új eszmeáramlat lelkeket vonz, lelkeket sodor magával, és mindjobban és jobban terjed szét a világon az ébredés a lelki megmozdulások, a lelki feleszmélések alakjában.
Nézzetek szét: a lelkek mindenfelé fáradtak és keresik, kutatják a megoldást; keresik, hogyan lehetne jobb, igazabb és több életet élni, mert elfáradtak a saját tévelygő eszméik következményeinek feldolgozásában. Elfáradtak és szeretnének megpihenni; szeretnék a lelküket felfrissíteni, hogy az újabb, a jobb, a tisztább, a becsületesebb áramlatban munkálkodhassanak a saját lelkükön. Azért látjátok, hogy az egész világon mindenfelé hirdetik az evangéliumot. Az egész világon mindenfelé széjjel járnak, és hirdetik a megtérésnek, az újjászületésnek szükségességét. A spiritizmus is egyik ilyen ága, ilyen mellékfolyója annak az eszmeáramlatnak, amely a világon keresztülfolyik és végzi a maga munkáját az emberi lelkeken.
Boldog az, aki észreveszi az idők jeleit, és engedi magát felébresztetni ez által az áramlat által! Mert ki miben munkálkodik, kit miféle eszme szív fel, szükséges, hogy az annak az eszmének a diadalra-jutásában fáradozzék, szükséges, hogy áldozzék az életéből.
Amikor pedig az az eszme diadalra jut, ki mit tudott benne munkálni, ki mit tudott érte áldozni, az az eszme annyit fizet vissza az ő munkásainak. És hogyha az az eszme Istentől való és az igazságot, a kegyelmet hirdető, akkor boldogok lehetnek azok, akik annak az 'eszmének a szolgálatába szegődtek és elfeledkeznek érte az ő múlandó életükről, az ő testi szükségleteikről, igényeikről, önző emberi céljaikról, s ahelyett a lélek céljának szolgálatában élik le az ő kicsiny életüket.


Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A lehanyatló korszak – Szellemi tanítás
A lélek beltartalmainak minőségi átalakulása a halál után
HANG - Elvesztettem minden reményemet
Nagy Judit_Élet és halál
A reinkarnációról
Mesterek egykor és ma
A kereszt - Rege
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhes4u3cVmoPVrQQYMA
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhetAV-_J-dIQBw16iw
Zita médium közlései – Lehetőségek a mai időkben és látomás a Szentlélek munkásaival
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=HDWEjuWduK4
Tóth Gyula – Kitalált középkor a Kárpát-medencében 1. Rész

https://www.youtube.com/watch?v=gFahQAvY__Q
Kiáltó szó a pusztában - A világunkban több az ellenségképzet mint a valódi ellenség

https://www.youtube.com/watch?v=ts6l9wYH26A
Pap Gábor – A szkíta erkölcs (Előadásrészlet)

https://www.youtube.com/watch?v=8E3ZvN85UYQ
Szkíta gének, szkíta nyelven. - Na ez az ősmúltunk!

https://www.youtube.com/watch?v=-45gH1hNk2g
Volt egyszer egy szerelem – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=DoK8lIzp5_g
Gyerekről egy szót se – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.19. 03:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Látnak-e, hallanak-e szellemtestvéreink?

Részlet az 1999.07.06-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem

KV.: Köszönöm, a következő kérdésünk már sokszor elhangzott, és sokszor kaptunk is rá választ, de valahogy mindig újra és újra előjön. Neveze¬tesen az, hogy a szellemtestvéreink hallják-e a szavainkat, vagy csak a gondolatrez¬géseinket fogják fel? Látnak-e minket a földi testünk valójában és csele¬kedeteiben, vagy pedig itt is az erőkisugárzások, a szín, a tömörség, tehát az, amit ők érzékelnek, vagy amit Ti érzékeltek? Tehát nem a mi testi valónk formájában láttok.
TSZ.: Arra nincsen szükség...
KV.: Mi csak a földi szava¬inkon keresztül tudnánk kommunikálni, de a gondolatainkat mennyire ismeritek úgy, mintha ki¬mondanánk? Hányszor van az, mint ma is, hogy még fel sem tettük a kérdést, és máris megadtátok a választ.
TSZ.: Mert az a gondolat kisugárzás, amely szellemi termék, jelen van, és általunk a legvilágosabban érezhető, látható. Most egy kicsit figyelje¬tek arra, amit mindnyájan nagyon jól tudtok, de éppen a kérdés újabb feltevése okán néz¬zük át egy kicsit más szempontból, egy kicsit más szavakkal. Régóta tudott, hogy a szellemi síkon szellemi gondolatátvétel történik. Ti szellemi lények vagytok, akik kö¬rül a testburkolat, mint megjelenési forma, de főképpen tanulmányi és érzékelési munka szempontjából felvett ruházat.
Nekünk nem szükséges a ruházatot látni, nem szükséges a hangokban megformálódott gondolatokat fogni, mert miután ti magatok is szellemi lények vagytok, és mindig, minden körülmények között, most is a szellemi síkon is tartózkodtok, csak a földi érzékszerveitek ettől elzárnak benneteket.
Ettől füg¬getlenül ott vagytok, világosan látjuk és tudjuk a gondolataitokat, amelyek a követ¬kező másodpercben testen keresztül hangokká formálódva földi emberi fogalmakba és szavakba öltözötten jelennek meg. Nem erre van szükségünk. Nekünk a ti szellemeteknek feltett kérdései és gondolatai egy kicsit másabbak, mint amelyek itt a Földön hangokban, emberi gondolatokban formálódnak meg, de mi az erede¬tet látjuk, tudjuk, felfogjuk.
Éppen így minden olyan érzéshullámot, érzést, ami a cselekedeteket indítja, azokat mi a ti kisugárzásaitokból látjuk, sokkal pon¬tosabban, és sokkal részletesebben, mint ahogyan az cselekedetekben megnyilvánulni tud testileg. Nincsen szükségünk fizikailag látni benneteket.
A fizikai léteteket, egész¬ségi fokotokat, testetek működését, úgy ahogyan itt vagytok, nem látjuk, de hajszálpon¬tosan látjuk, és gyógyító szellemeink pontosan ugyanígy látják az éterikus test sokkal pontosabb, és sokkal jobban megkülönböztetőbb és részletdúsabb kisugárzásaikat. Tehát akár gyógyításról lenne szó szellemi oldalról, vagy valamely segítségnyújtásról, pontosab¬ban tud működni - ha szükséges - a szellemi beavatkozás, ami szinte áttételesen kerül át utána a testi valóságba, hiszen hányszor, de hányszor tudtatok, hallottatok, megél¬tetek érdekes és különleges gyors gyógyulásokat, melyeknek szinte semmi előzménye nem volt, váratlanul, hirtelen bekövetezett, vagy éppen a fordítottja, egy romlás.
Mi in¬kább látjuk és tudjuk ezt, mint ahogyan azt látnánk, hogyha csak az anyagban megjelenő dolgok lennének előttünk. A gondolataitok, érzéseitek sokkal fényesebbek és sokkal jobban vehetők a számunkra, mert szellemek vagytok, és mert szellemi oldalú mindennemű kisugárzás, ami van. Még az akaraterőiteket is világosan látjuk, amelyek érzések és gondolatok nyomán az akaraterőkkel megtoldva esetleg egy egészen könnyű kis mozdulat¬tá, testi cselekedetté válna. Nincsen szűkségünk az egészen sűrű dolgok szemlélésére és hallására, mert mi más szemmel tekintünk rátok.
KV.: Igen, nagyon sok esetben ez a mi szerencsénk, mert látjátok az össze¬függéseket, az okokat, az indokokat, és tiszta törvények szerint rangsoroljátok vagy értékelitek a dolgainkat, nem ahogy mi sokszor elügyetlenkedjük.
TSZ.: Hányszor és hányszor történt az, - egy kicsit könnyedebb hangvételre tér¬jünk át - hogy feltettetek valamely olyan kérdést, amit kissé súlytalanabbnak véltetek, de azért érdekelt mégis benneteket, és kaptatok rá egy olyan választ, - el is ismerté¬tek nem egyszer - ami teljességgel felborította esetleg addigi elképzeléseteket, és sokkal bővebbet és hatalmas tananyagot jelentett egy jelentéktelennek vélt, majdnem felületes kis kérdés.
Miért, mit gondoltok, honnan keletkezett az? Abból, amit az i¬mént elmagyaráztam. Láttuk azokat az indító okokat, azokat a mellék gondolatokat, ame¬lyek emberi szavakkal és emberi gondolatokkal egy kicsi, de érdekes kérdésfeltevésnek tűnt. Mögötte azonnal lehetett látni, hogy itt sokkal több minden van, amit nagyon helyes, hogyha külön megmagyarázunk. Értitek már a két összefüggést, hogy hogyan látunk benneteket, és hogyan történnek ezek a meglehetősen meglepő és váratlan, sokkal bősé¬gesebb magyarázatok?

UI:

Hogyan üzennek nekünk a szemmel nem látható világok?
https://www.youtube.com/watch?v=LDYRPQe_dXA
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.18. 04:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Ufókkal kapcsolatos tanítás

Részlet az 1998.10.13-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem

KV.: Szintén írásban kapott tanítás az ufókkal kapcsolatos. A tanítás szerint az emberi képzelet erőinek a formaadásából jönnek elő ezek az ufók.
TSZ.: Sokkal nagyobb az emberi képzelet formaadó készsége, mint amiről tud¬tok.
KV.: Ugye ők nem anyagban létező lények, formák. Ugyanakkor a kétségtelen nyomaikat és hatásaikat az anyagi síkon érezzük, vagy látjuk, megtapasztaljuk. Az emberi gondolat képes anyagi jelenségeket lét¬rehozni?
TSZ.: Nem az emberi gondolat hozza ezt létre. Nagyon meg kell figyeljétek azt, hogy itt erőkről van szó, és ezeknek az erőknek a formába öltözése, és a formák¬ban is megnyilvánuló erőhatásairól beszélünk.
Ezt a két részt külön kell venni, mert vannak olyan erőkötegek, erőcsomók, amelyek az emberi szem számára nem láthatók, de vannak, létezők, hatók. Éppen kevéssel ezelőtt került ismertetségi körö¬tökbe ilyesmi. Éppen csak, hogy nem látható, a határ közelébe vannak, és akkor, amikor ezek az erők annyira megsürüsödnek, hogy már anyagszerű formát öltenek fel és láthatóvá válnak, akkor ezek az erők természetesen tudnak az anyagra bizonyos fokú hatást gyakorolni.
Az, hogy ez milyen célzattal történik, arról már nem egyszer ad¬tunk tájékoztatást. Nem ezzel van gondotok, nem ezzel kell megküzdene¬tek, hanem olyan erőkkel, amelyek bennetek vannak. Nem kívül próbál ti¬rátok hatni, hanem belülről. Ez a kettő különböző. Így érthető? Mert hatást kíván gyakorol¬ni az ilyen látvány, az ilyen megéltnek vélt, valódinak tartott esemény. Hatni akar. Semmi körülmények között nem egyértelműen jó.
KV.: Még azt megérteném, hogy hatni akar, a gondolat és érzésvilágunkban rezgé¬seket hoznak létre, csakhogy az anyagvilágban is, ahol fizikálisan kell beavatkozni dolgokba ahhoz, hogy az létrejöjjön, vagy eltűnjön, ezeket a fizikális, materiá¬lisan kézzelfogható dolgokat is ezek a gondolatok létre tudják hozni, ilyen fizikális dolgokat meg tudnak alkotni?
TSZ.: Tömegében, nagyságrendjében igen. Itt nem olyan kis apró erőkről van szó, évmilliók öszszegyűlt, különféle azonos minőségű erői, amelyek olyan irányító be¬hatás alá kerültek és kerülnek, amely hozzájuk hasonló. Itt már érdekli az, hogy hon¬nan irányul, és ezeket az erőket felhasználva hogyan hat, és hogy micsoda óriási erőkről van szó.
Gondoljátok meg, hogy egyetlen villámcsapás micsoda óriás nyomokat hagy, óriás energiák pusztító, romboló erői. Itt nem pusztító, romboló e¬rőkről, hanem nyomot hagyó erőkről van szó, de természetes módon igen nagy, és igen komoly erőkről van szó. Különös módon soha senki jelen nem volt akkor, amikor ezek keletkeztek, igaz?
Ki számolt be, mely emberi lény beszámolóját olvastátok, vagy tud¬ták bárhol is a világon, aki nyomon követte, jelen volt, tanúja volt ezeknek a kelet¬kezésének. Csak akkor fedezik fel őket, amikor már vannak, és rejtélyes módon nem le¬het tudni azt, hogy kik csinálták, hogyan csinálták. És a rejtélyek, a titkok, azok a csodák, mindig nagyon foglalkoztatták az emberi fantáziát. Mindig lekötötték, és min¬dig elindították valamerre a gondolatsorokat, igaz?
KV.: Teljesen igaz, teljes mértékben megértjük, elfogadjuk, hogy ezek az erők hogy jöttek létre, és hogy hatnak, csak minekutána - mivel a villámcsapást említetted az előbb - a villámcsapásnak nyoma marad, de itt nemcsak, hogy nyom marad, hanem olyan nyomok, amelyek - most hirtelen a gabonakörök jutottak eszembe - az erőknek a gondolkodási képessége. Azt meg kellett formálni, nemcsak egy nyom van ott, hanem az egy szabályos formát hoz létre...
TSZ.: Ezt már nem az ember formaalkotó képessége hozta létre, mint ahogy az úgynevezett ufós emberek küllemének, különféle repülő tárgyaknak az érzékelhető ré¬szét, képét. Ez más formaalkotó kezéből kerül ki. Itt kell különbséget tennetek, mert vannak olyan földi anyagban megnyilvánuló változások, forrás felfakadások, egyebek, amelyek úgyszin¬tén szellemi erők közreműködésére keletkeztek. Ezek az úgynevezett csodahelyek, jele¬nési helyek és egyebek. És a két leható erő minősége között nagy különbség van, de a megjelenése formáiban ugyancsak az szerepel mindkettőnél, hogy anyagban ész¬lelhető, és anyagban megtapasztalható. De amíg az egyik gyógyító, emelő, jó hatású annak, aki nyitott szívvel és lélekkel segélykérőn fordul felé, addig a másik külön¬féle eltérítő, elhajlító, a hideg ész következtetése számára gerjeszt lehetőséget, i¬gaz?
Hallottatok már olyat, hogy egy gabonakörbe odament emberek meggyógyultak, vagy lelki emelkedés történt ott? Ugye itt máris van egy kis kü¬lönbség, ami elgondolkoztató. Mit indukál az egyik, mit a másik?
KV.: Világos, hogy két külön¬böző dologról van szó, értem, köszönöm szépen.UI:

Dr. Bagdy Emőke: Dolgozd fel a sérelmeidet!
https://www.youtube.com/watch?v=yg9LE-NA3Eo
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.17. 06:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Találtam pár régebbi mp3 előadást, feltöltöttem. Nem a legjobb minőség, de érthető.
Vannak közöttük 8 órás előadások is, teljes hétvége….

Akkor a második az indigó előadás után:

Jézus szellemtani munkássága a Titkos Tanítások alapján. Névtelen Szellem tanítása, magyarázata.
Karsay István Kecskeméti előadása 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=N3SALE3WmV0&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.17. 06:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A Nincsen az emberi értelem homályossága

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 24

Isten Egy, Ő a Valóság; Őrajta kívül nincsen semmi valóság; mert ami van, ami létezik, az Őbenne van, Őbelőle van, mert Őrajta kívül nincsen semmi egyéb. A szellemek teremtése, a világok keletkezése, minden az Isten lényegének a szétterjeszkedése. A Nincsen mindig a létezőnek a határát jelenti. A tulajdonképpeni eltávolodás onnan kezdődik, hogy a lélek az abszolút Igaztól, az abszolút Jótól elfordult. Az értelmi énjére homály borult, az érzelmi világára pedig sűrűség és dermedtség szállt alá és mint valami köd árnyékolta be az egész lényét.
A Nincsen az a homály, az a semmi, az a lehetetlen, az a köd, amely ráborul az értelemre. Az a merevség és hidegség, amely az érzésvilágot megbénítja és későbben, későbbi eredményekben nehézzé és súlyossá teszi a mozgási lehetőséget s folyton szűkebb határok közé szorítja a szellemet. Ez az a bizonyos bűnbeesés, a teremtésnek az elkorcsosodása és eltévelyedése, amely az ő eredményeivel együtt a szellemre nézve bűnhődést, kárhozatot, dermedtséget és halált okoz.
A tagadás az, amit a léleknek első, kicsiny, téves rezdülésében, a gőgnek megszületésében látunk jelentkezni. A gőg az Istennel szembehelyezkedésre kényszeríti a teremtett lényt, s arra indítja, hogy önmagát Istenhez hasonlónak tartsa. Azt hiszi az első pillanatban, hogy neki nincsen szüksége az összeköttetésre, nincsen szüksége a Teremtőjével folyton-folyvást való egyesülésre, mert hiszen ő hasonló az ő Teremtőjéhez és ő is képes lesz mindazokat megcselekedni, amiket az ő Teremtője cselekszik.
Ez az a bizonyos szabadakarat a maga őseredeti formájában. Amennyire érzelmileg hidegül és halványul a szeretet Isten iránt, annyira veszít a szellem az ő ragyogásából és érzelmi melegségéből és egyszersmind az ő hatalmából és ténykedési lehetőségeiből. És ez természetes is. Hiszen nincsen többé, ami pótolja azt az erőforrást, amelyből az ő ténykedéseihez, az ő alkotásaihoz, az ő teremtéséhez erőt meríthetne.
Amit ti mint anyagi természetet láttok magatok körül ezen a földön, az mind a ti szellemeteknek a lelketeken keresztül történt kivetítése. Persze ő nem tudja azt, hogy ez mind az ő lelkén keresztül elfolyt isteni erőknek a materializációja, anyaggá változása, nem tudja, hogy mindezt az ő akaratával, az ő vágyával teremtette meg maga körül. Mert az ő akarata, vágya testesült meg; a Nincsenből, a lehetetlenből vett eszme megfogta és körülzárta őt és megállította az ő terjeszkedésében, körülötte minden van, él és fogva-tartja az Ő akaratát. És előtte áll a rémek-réme: a megsemmisülés, a halál.
Megjegyzés: Itt arra utal a tanítás, hogy a minket körülvevő anyagi világ és természet kötelezően a szellemlégiónk tisztátalan lelki tartalmait tükrözi. A gondolat és vágy-világunknak tükre. Erre folyamatosan hatunk és ő visszahat ránk, ezért van az, hogy amin folyamatosan agyalunk és amire vágyunk mindég beteljesül, függetlenül a minőségtől és értékrendtől. Aki ezt képes megérteni, az önkéntelenül be kell lássa, hogy, ha nincs megelégedve azzal, amit lát és tapasztal a világában, akkor változtatnia kell ezen a világon.
A fejletlen lélek még arra törekedik, hogy a környező világon változtasson, azt igyekezzen maga számára kellemesebbé tenni, de ez tévút rengeteg fölösleges küzdelemmel és kínlódással és halála előtt azzal a keserű csalódással, hogy nem vihet el semmit abból, amit élete során létrhozott és halála után az egész széthull és elenyészik.
A fejlett lelkű ember előbb-utóbb felismeri, hogy ő maga képtelen megváltoztatni a világot, hiszen még a gyermekeit sem tudja olyanná alakítani, amilyeneknek szeretné. Rájön arra, hogy semmi és senki mást nem képes megváltoztatni, csak önmagát. Ha ez sikerült, akkor tapasztalhatja meg, hogy megváltozik körülötte minden és olyanná alakul, amilyenre vágyott.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.06.16. 00:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1876
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Karsay István 2011.tavaszi Kecskeméti előadása az indigógyerekekről. Felismerések, példaesetek, megoldások.

https://www.youtube.com/watch?v=PJ3uJbOU0Bw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=laGep0jL8xU&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IUAcubYbSm8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=EiwuqZdYVw0&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron