Szellemtan

Kép
Karsay   2018.01.27. 07:20  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Megtörtént események 1
Részlet Imre Margit médium közléseiből - 2007.01.02.

2006. december 10-én befejeztem a “A lélek öröme és szomorúsága” című kéziratból készült könyvet, amely az égi segítőim által készült, még 2005. márciusában. 2006. szeptember 20-án elkezdtem gépelni este és éjszaka, volt idő amikor az édesanyám betegsége miatt napokig képtelen voltam vele foglalkozni. Mindig csak a szabad időmben gépeltem, amikor már más családi teendőim nem voltak.
Nagyon nagy örömmel csináltam mert égi segítőim csak arra biztattak, hogy nagyon fontos lenne mihamarabb az emberi kezekbe kerülni ennek a könyvnek. Én nagyon siettem vele, hogy elkészüljön mielőbb, de édesanyám halála és az azzal járó intézkedések ismét elvettek tőlem időt, és a lelki állapotom, sem mindig volt tökéletes, néha nyugtalan voltam, olyankor le sem ültem a géphez írni, mert amikor nincs bennem lelki béke, akkor az Istennel kapcsolatos írásokat mellőzöm, mert számomra nagyon fontos egy írásnak a tisztasága.
Mindig is erre törekedtem az életem során, hogy az égi tanításból csak a tisztát tudjam átvenni és átadni. December elejére elkészültem a 80 oldalas írással de voltak, még szerkeszteni valók, amit a fiaim segítettek, gondolok itt a könyv borítójára és a képeslapra. Meg kell, hogy említsem a könyv címét sem én találtam ki, ugyanúgy mint a kézírást sem. A kézírás az teljes médiumi írással történt, én is néha meglepődtem azon, hogy a kezem elindult a papíron és csak ír, de nem is úgy, ahogyan azt én szoktam, nem az én betűformáimmal, hanem egészen új betűkkel, és olyan gyorsan haladt az írás a papíron, hogy én magam is csak csodálkoztam, valósággal fogták az égiek a kezemet és írtak a kezemmel.
Eleinte megijedtem, hogy mi történt velem, de az írásban tájékoztattak, engem, hogy nekem csak a kezemet használják, az amit leírok, azt nem én írom, mert földi ember nem is lenne képes olyan gyorsan és sokat leírni egyszerre, csak azt láttam, hogy a kezem halad a papíron és a sorok, pedig nagyon gyorsan szaporodnak, ami olyan írásokat tartalmazott, amit én nem lettem volna képes emberi gondolkodásból leírni.
Hát így született meg a “Lélek öröme és szomorúsága” c. első könyvem, kézírásban. Tudom, hogy sokan ezt nem hiszik el, mert nem tartják ezt hitelesnek, mert, hogy szerintük, ilyen nincs, azt én írtam le. Igen de csak a kezem fogta a tollat, de én nem mozgattam, és a tartalmát is csak utólag, amikor elolvastam, akkor láttam igazán.
Teljesen meditációs, ellazult állapotban voltam, mint amikor hosszan imádkozom és beszélgetek az én Jézusomhoz.
Emberi gondolkodásból ez hihetetlennek tűnik azok számára, akik még nem tapasztalták meg Jézus Krisztus munkálkodását saját magukon. Én nagyon örülök annak, hogy ezeket Jézus Krisztus nekem megmutatta, és megélhettem azokat az eseményeket, az életemben amelyeket az evangéliumban leírva olvasunk. Ha igazán hiszünk benne, akkor az velünk és általunk is megtörténhet. Ha hagyjuk magunkat az Isten által vezetni, akkor a Szent Lélek ugyan úgy tud működni, mint Jézus Krisztus idejében a tanítványoknál.
Én megtapasztaltam, ugyanúgy mint Feri bácsi mesélte és a Hang könyvekben is olvasható, a csodálatos testi gyógyulás. Aki ezeket nem tapasztalta meg olyan formában, hogy orvosilag is kimutatható betegségek szűntek meg rajtam, amit a mai orvostudomány nem is tud hová tenni, csak éppen azon csodálkozom, hogy azok az emberek, akik évek óta tanulják az evangéliumot, azok csak mesének tartják és nem hisznek abban, hogy most is ugyan az a Jézus él, és tanít és gyógyít közöttünk, mint 2000 évvel ezelőtt.
Feri bácsi (HANG) sokat beszélt, erről, csak ezt a kedves testvérek már régen elfeledték, ugyanúgy, mint azt, amit tanított, mert különben, ami ebben a könyvben került leírásra, az a Feri bácsi által adott tanításon alapszik, csak már sokan a nagy tudástól megszédültek és teljesen új alapokra helyezték az életük útját, és azért nem ismerik fel benne a reájuk vonatkozó részeket. Mindent ki lehet magyarázni, mindent meg lehet másítani, de az emberi gyengeséget és gyarlóságot nem lehet olyan színben feltüntetni, mintha az véletlen volna. Az emberek elkezdték azt az életüket, amit nem az Isten irányít, hanem ők saját maguk, és ha olyan írással találkoznak, ami eltér az ő gondolkodásuktól, akkor az már nem az Istentől való, sajnálják azt a szegény embert, aki ennyire eltévedt, mert az már nem arról beszél, ami az ő lelkükben van. Pedig valamikor még ők is azt tanulták mint te, csak ők azóta már sokat “fejlődtek” a tudásukban és elfelejtették a lényeget, az egyszerűséget, kicsinységet.
https://1drv.ms/b/s!AsgSMxsrdSeGg9MPTcDGmykeE25Hrw
Imre Margit médium_A lélek öröme és szomorúsága – Letöltés a tárolóból

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGvyvriPgkQEwVH_Yv
Kedvenc mantrám a Dalai Láma előadásában – Letöltés a tárolóból

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.26. 16:45  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
annak aki még nem kapta meg

2018. jan. 21. du. 6:03 ezt írta ("Takács Gábor" <gtakacs@ash.hu>):
Kedves szűkebb családom, tágabb baráti köröm, ismerősök!

Sajnos nincs elég nagy mozgósítás az ügyben, nincs elegendő hírverés: április 3–ig legalább 7 EU országból legalább 1 millió támogató aláírás szükséges ahhoz, hogy az EU Bizottságnak kötelező legyen foglalkoznia az „őshonos európai kisebbségek” jogainak szabályozásával.
Mindenki előtt ismert, hogy a Kárpát medencében cca. 2 millió magyar él „őshonos kisebbségben”. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk érdekükben. Ez nem politikai kérdés, hanem emberi kötelességünk, minden nagykorú magyarnak alá kell írnia a támogatást. Az 1 millió aláírásból eddig sajnos csak 162 ezer van meg. Most csatlakozz, mert holnap elfelejted!

A kezdeményezés a www.jogaink.hu<http://www.jogaink.hu> oldalon írható alá, erre kell ráklikkelni. Ott a továbbiakban minden magát mutatja. Aláírásod után kérlek küldd tovább minden ismerősödnek, mindenkinek ezt a kérést, akinek az e-mail címét tudod. Ha van barátod, rokonod más EU országban, őket is kérd meg a támogatásra.

Az alábbi szöveg gyors tájékoztatást, áttekintést ad az ügyről.

Remélve, hogy nem háborgatásnak veszitek jelentkezésemet, kinek – kinek
rokoni, baráti, ismerősi üdvözlettel
TG


Mi az a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés, miről szól?

2017 tavaszán az Európai Bizottság bejegyezte az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által életre hívott Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést (Minority SafePack polgári kezdeményezés). A kezdeményezés arra irányul, hogy az Európai Bizottság végre foglalkozzon az őshonos nemzeti közösségek jogaival, és az Európai Unió fogadjon el jogi aktusokat a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében.

A szervezőknek 2018. április 3-áig kell összegyűjteni 7 tagállamból legalább egymillió aláírást, hogy a Bizottság érdemben foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetével.

Miért van erre szükség?

Bár az Európai Unióban 60 millióan tartoznak valamely őshonos nemzeti kisebbséghez, a mai napig nem született átfogó európai uniós kisebbségvédelmi szabályozás. Az őshonos nemzeti kisebbségek jogai szülőföldjükön különböző mértékben biztosítottak. Míg egyes uniós tagállamokban ezen közösségek nyelvét és kultúráját az országot erősítő értékként kezelik, másutt a kisebbségek mielőbbi beolvasztásában érdekeltek. Egy európai szintű kötelező kisebbségvédelmi szabályozás jelentős mértékben javítaná a nemzeti kisebbségek helyzetét.

Hogy érint ez minket?

Magyarország jelenlegi határain kívül jelentős számú magyar kisebbség él. A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülésén a külhoni magyar szervezetek egyértelmű kérést fogalmaztak meg az anyaországi civil szervezetek és a politikai pártok felé, hogy Magyarország álljon ki a külhoni magyar nemzetrészek jogvédelme mellett, és támogassa az aláírásgyűjtést. A MÁÉRT Zárónyilatkozatában a tagszervezetek kifejezésre juttatták, hogy kiemelt törekvésként kezelik a kezdeményezés támogatását, valamint arra biztatták a magyar szervezetek képviselőit, hogy minél szélesebb körben nyújtsanak tájékoztatást a kezdeményezés fontosságáról.

Miért támogassam a kezdeményezést?

A Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikere kulcsfontosságú mind a külhoni magyarok jogvédelme, mind a többi, Európában őshonos kisebbség szempontjából. Az aláírásgyűjtés sikertelensége több évtizedre visszavetheti az európai uniós kisebbségvédelmi érdekérvényesítési lehetőségeket. Mindannyiunk közös ügye, hogy eleget téve a külhoni magyarok kérésének, írjuk alá a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést, és ezáltal bírjuk rá az Európai Uniót, hogy ne csupán az új, bevándorló kisebbségeket részesítse védelemben, hanem szenteljen kiemelt figyelmet az őshonos nemzeti kisebbségek jogvédelmének is. Az Európában őshonos kisebbségek nyelve, kultúrája és hagyományai a keresztény Európa szerves részét képezi, gazdagítva a kontinens történelmi és kulturális értékeit.

Hogyan támogathatom a kezdeményezést?

A kezdeményezést online és papír alapon is lehet támogatni. A kezdeményezés a www.jogaink.hu oldalon írható alá, illetve további információ is itt érhető el. Az oldalon az “Írd alá online” gombra kattintva online tudjuk támogatni a kezdeményezést, az „Írd alá papíron” gombra kattintva pedig letölthető a papír alapú támogató nyilatkozat. Magyarországon a papír alapú aláírási íveket a Rákóczi Szövetség gyűjti, így ezeket nyilatkozatokat a szervezet részre kell eljuttatni postai úton (1255 Budapest, Pf.23.) vagy személyesen (1027 Budapest, Szász Károly utca 1. 4.em.1.). További kérdés esetén a Rákóczi Szövetség áll szíves rendelkezésére a témában illetékes szakértőjével, Tárnok Balázzsal (tel: 0630/779 3188; e-mail: tarnok.balazs@rakocziszovetseg.hu<mailto:tarnok.balazs@rakocziszovetseg.hu>) együtt.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.26. 06:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Lucifer 2
Az Ézs.14:12-14-es szakaszban ezt olvashatjuk: "Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! (Lucifer / Sátán) Lehulltál a földre, népek legyőzője! Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe, Isten csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon. Fölmegyek a felhők csúcsára, hasonló leszek a Felségeshez!"
elterjedt értelmezés:
Feltételezik, hogy Lucifer valaha egy hatalommal bíró angyal volt, aki Ádám idejében vétkezett, és ezért levettetett a földre, ahol gondokat okoz Isten embereinek.
Magyarázatok:
1. Azok a szavak, hogy "ördög", "sátán" vagy "angyal" egyszer sem szerepelnek ebben a részben. A Szentírásban ez az egyetlen hely, ahol a "Lucifer" szó előfordul.
2. Nincs rá bizonyíték, hogy Ézsaiás Könyvének 14. fejezete bármit is leírna abból, ami az Édenkertben történt, ha mégis így lenne, akkor vajon miért maradt ezekről a dolgokról hallgatás 3000 éven át a Teremtéstől számítva, amikor végre megtudhatjuk, hogy valójában mi történt ott?
3. Luciferrel kapcsolatban olyanokat olvashatunk, hogy "férgek a derékaljad" (11.v.), és gúnyolják az emberek (16.v.), mivel már semmilyen hatalommal sem bír, miután kivettetett a mennyből (5-8.v.), tehát nincs igazolva az a feltevés / gondolat, hogy Lucifer most a földön van, és megtéveszti a hívőket.
4. Miért volt Lucifer azért a mondásáért megbüntetve, hogy "Fölmegyek a mennybe" (13.v.), ha már egyébként is ott volt?
5. Lucifer egy sírgödörben bomlásnak indul: "Sírba omlott gőgöd... férgek a derékaljad..."(11.v.). Tudjuk, hogy az angyalok nem halhatnak meg (Lk.20:35-36), tehát Lucifer ennélfogva nem lehet egy angyal, ez a leírás sokkal inkább egy emberre illik.
6. A 13-14. verseknek kapcsolatuk van a 2Thessz.2:3-4. versekkel, melyek a "kárhozat fiáról" szólnak – tehát Lucifer előremutat egy másik emberre – nem pedig egy angyalról van szó.
Javasolt magyarázatok:
1. Több modern fordítás az Ézsaiás Könyv 13-23. fejezeteiben kiemeli a különböző nemzetek jövőjére (sorsára) vonatkozó jövendöléseket pl. Babilónia, Móab, Egyiptom stb. Az Ézs.14:4-es vers meghatározza a szóban forgó versek szövegösszefüggését: "ezt a gúnydalt (példabeszéd) fogod énekelni a babiloni királyról". Tehát ez a prófécia Babilónia emberi királyáról szól, akit "Lucifernek" nevez. Bukásával kapcsolatban ezt olvassuk: "Akik csak meglátnak, bámulnak, elgondolkoznak rajtad: Ettől az embertől reszketett a föld, ettől remegtek az országok?" (16.v.). Lucifer egyértelműen úgy van meghatározva, mint ember.
2. Mivel Lucifer egy emberi király volt, ezt olvashatjuk róla: "Megrendült ott lent a holtak hazája, látva jöttödet ... Te is erőtlen lettél, mint mi, hozzánk hasonlóvá lettél!" (9-10.versek). Lucifer éppen olyan király volt, mint bármelyik másik az emberek között.
3. A 20. vers kijelenti, hogy Lucifer ivadékáról emlékezet sem lesz. A 22. vers azt mondja, hogy Babilónia ivadéka lesz kiirtva, a kettő ugyanarról beszél.
4. Emlékezzünk arra, hogy ez egy "gúnydal (példázat)" "a babiloni királyról" (4.v.). "Lucifer" jelentése "hajnalcsillag", amely a legfényesebb a csillagok között. E gúnydal szerint ez a csillag büszkén elhatározza, hogy "Fölmegyek az égbe, Isten (többi) csillagai fölé emelem trónomat, odaülök az istenek hegyére a messze északon" (13.v.). Ennek következtében lett e csillag a földre vettetve. A csillag Babilónia királyát szimbolizálja. Dániel Könyvének 4. fejezetében arról olvashatunk, hogy Nebukadneccar, Babilónia királya büszkén szétnézett hatalmas királyságban, amelyet építtetett, arra gondolván, hogy leigázott más nemzeteket a saját erejével, ahelyett, hogy felismerte volna, hogy mindezt Isten segítségével vihette véghez. Hatalma / büszkesége "megnőtt", felért az "égig" (22.v.). Emiatt "Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt szőre, mint a sasnak a tolla, és olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak" (30.v.). A világ egyik legnagyobb hatalommal bíró emberének hirtelen megalázása, melynek folytán annyi értelme maradt, mint egy állatnak, egy olyan drámai esemény volt, hogy maga után vonhatta a mennyből földre hulló hajnalcsillag példázatát. A csillagok hatalommal bíró embereket szimbolizálnak, például az 1Móz:37:9; Ézs.13:10 versekben (Babilónia vezetőire vonatkoznak); Ezé 32:7 (egyiptom vezetőjére vonatkozik); Dán.8:10 vö. 24.verssel. A mennyig való felemelkedés és az onnan való leesés a földre gyakran alkalmazott bibliai kifejezésmódok a felfuvalkodásra és az abból következő megalázásra – Ld. Jób.20:6; Jer.51:53 (Babilonról); JSir 2:1; Mt.11:23 (Kapernaumról): "Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A pokolig fogsz levettetni" (a sírgödörig).
5. A 17. vers Lucifert vádolja, mert "pusztává tette a világot, lerombolta a városokat, és nem engedte haza a foglyokat ... Állítsatok vágóhidat fiainak őseik bűne miatt ... hogy ... be ne töltsék városokkal a világot" (17,21 versek). Ezek Babilónia katonai eljárásmódjainak leírásai – egész területeket romboltak földig (ahogyan ezt tették Jeruzsálemmel is), foglyokat szállítottak el más területekre, és nem engedték meg nekik, hogy saját hazájukba visszatérjenek (a zsidókkal is ezt tették), új városokat építettek, és adót szedtek aranyban a nemzetektől melyeket elnyomtak. A hangsúly azon, hogy Lucifert még csak nem is temették el a többi királyokhoz hasonló temetéssel (18-19 v.), magában foglalja, hogy ő csak egy hozzájuk hasonló emberi király volt, hiszen az ő teste is eltemetést kívánt volna meg.
6. A 12. vers azt mondja Luciferrel kapcsolatban, hogy "lehulltál a földre" – amely értelmileg azt tartalmazza, hogy ő egy fa volt. Ez egy további kapcsolatot mutat a Dán.4:8-16-os versekkel, ahol Nebukadneccar és Babilónia egy kivágott fához van hasonlítva.
7. Babilon és Asszíria gyakran váltófogalmak a próféciákban, Babilónia királyának halál esetéről például a 25. vers így ír, "Országomban töröm össze Asszíriát ...".
Az Ézs.14 (vő Ézs 47) fejezetében szereplő Babilóniáról szóló próféciák meg vannak ismételve Asszíriára vonatkozólag a Náh.3:5,4,18; Zof.2:13,15 és 2Krón.33:11-es versekben, ahol az szerepel, hogy Asszíria királya Manassét Babilonba vitte fogolyként – rámutatván a szavak felcserélhetőségére. Az Ám.5:27-es vers arról ír, hogy Izráelt Isten fogságba küldi "Damaszkuszon túlra", azaz Asszíriába, azonban István ezt úgy idézi, hogy "Babilonon túlra" (ApCsel.7:43). Az Ezsdr.6:1-es vers azt írja Dáriuszról, Babilónia királyáról, hogy kiadott egy parancsot a templom újjáépítésével kapcsolatban. A zsidók kérték Istent, hogy fordítsa hozzájuk "Asszíria királyának a szivét" (Ezsdr.6:22), ismét azt látjuk, hogy ezek felcserélhető szavak. Az Ézsaiás Könyv 14. fejezetének próféciája sok más ebben a könyvben szereplő próféciával együtt, tökéletesen összefügg az Ezékiás idejében történt asszírai invázió leírásával (Ézs 36 és 37) ; ennélfogva beszélhet a 25. vers az asszírok összetöréséről. A 13. verset könnyebb megérteni, ha az az istenkáromló asszírokról ír, akik megostromolták Jeruzsálemet, be akartak hatolni oda, és lefoglalni a templomot saját isteneik számára. Valamivel korábban az asszír király, Tilgat-Pileszer valószínűleg ugyanezt akarta tenni (2Krón.28:20,21), az Ézs.14:13-as vers pedig ezt írja: "Pedig ezt mondtad magadban: Fölmegyek az égbe... (a templom és a bárka szimbóluma – 1Kir.8:30; 2Krón.30:27; Zsolt.20:2,6, 11:4; Zsid.7:26) odaülök az istenek hegyére (Sion hegyére, ahol a templom volt) a messze északon" (Jeruzsálem – Zsolt.48:1,2).Ézsaiás könyve 14.12:

IMIT Biblia: – Jesája 14.12:
„Mint hullottál le az égről, fényes csillag, hajnal fia, levágattál a földre, ki népek fölött sorsot vetettél!”

Károli: – Ésaiás 14.12:
„Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia. Levágattál a földre, ki a népeken tapostál!”

Magyar Bibliatársulat (protestáns): – Ézsaiás 14.12:
„Leestél az égről, fényes hajnalcsillag! Lehulltál a földre, népek legyőzője!”

Szt. István Társulat (katolikus): – Ézsaiás 14.12:
„Hogy is hullottál le az égből, te fényes csillag, hajnalnak fia? Hogyan buktál a földre, te, aki szolgaságba döntötted a nemzeteket?

Szt. Jeromos: – Vulgata (latin), Isaias 14.12:
„quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes”

King James Bible: – Isaiah 14.12:
„How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning! how art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!”


folyt.köv…

UI:

Égi Béke a Földön - Dombi Ferenc, Jézus XX. századi prófétájának életrajzi riportfilmje
https://www.youtube.com/watch?v=uI_6SVmPIOM
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.25. 16:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kedves Barátaim!

Budapesten négy helyen kaphatók szellemtani könyvek, Adelma, Eszter, Amerikai Szellemkutatók könyvei, Pataky Árpád, Jókay István könyvei és hosszú sor a sok könyvről. Ezek négy magánszemélynél érhetőek el, akit érdekel küldök listát és elérhetőséget, tőlem kell kérni e. mailben! Kereskedelmi forgalomban nem kaphatók.
Kizárólag szellemtan iránt érdeklődőknek szánjuk őket önköltségi áron, nem kereskedelmi célra!


Lehetőség van a Szellemtani Közlemények 2018 évi előfizetésére.

A Szellemtani Közlemények egy különleges válogatás olyan szellemtani anyagokból, melyhez sokan nem is tudnak hozzáférni, és csak itt találkozatnak vele. A szerkesztők nagyon régi szellemtanosok, sok anyaguk van, és itt osztják meg az olvasókkal.
Sajnos nagy eséllyel a 2018 év lesz az utolsó, amikor nyomtatásban megjelenik, utána ha lesz rá lehetőség internetes szerkesztés formájában folytatódik. Miután tapasztalt szellemtanosokról van szó, sajnos el kell mondani, hogy a tapasztalás idővel is összefonódik, és sajnos az eredeti szerkesztő bizottság 10 tagjából ma már csak 3 él.
Ők osztják meg az olvasókkal az anyagaikat!

Az előfizetést annyival szeretném módosítani, hogy mint minden évben lehetőség van arra, hogy átutalással is lehet fizetni, erre én adok lehetőséget, sok előfizetőnek az a kényelmesebbik megoldás, telefonról is intézhetik. Akit érdekel az a lehetőség, az írjon nekem a karsay@vnet.hu vagy a karsayistvan@gmail.com címemre, elküldöm a számlaszámom, és kérem a befizető pontos címét a kiküldéshez. Akit érdekelnek régebbi számok, azokat is megrendelheti akár tőlem is, és elpostázom utánvéttel!
Olvassuk el a mostani kiadvány Szerkesztői üzenetét:

Szerkesztői üzenetek.

Továbbra is kérjük Olvasóink hűségüket, és új előfizetők toborzását, hogy ezekben a nehéz időkben is lehetőség legyen a szellemi táplálék átnyújtására.
Továbbra is tartjuk magunkat kizárólag csak az önköltség felszámolásához, melyet elsősorban a folyamatosan emelkedő postaköltségek határoznak meg. Az előfizetési díj meghatározásában nagy segítségünkre van a nyomda segítő jó szándéka, ezért a személyes átvétel előfizetési díja nem változik.
Előfizetés:
Postai kiküldés: 2600 Ft.
Egyes szám ára: 400 Ft.
A Szellemtani Közlemények továbbra is minden negyedév közepén jelenik meg a megszokott formában és terjedelemben. Kérjük és várjuk Olvasóink észrevételeit, javaslatait, hogy minél színesebb, sokoldalúbb tartalommal készíthessük folyóiratunkat, lelki épülésre, a szellemi ismeretek bővítésére.
Személyes előfizetés és átvétel az eddigi kapcsolatoknál lehetséges, vagy a mellékelt általános postai utalványon történik. Az előfizetői cím változik, a megbízottunk címe: Kuklis Henrik, Budapest, 1131 Unoka utca 52, (telefon: 3201-160), az előfizetést erre a címre szíveskedjenek küldeni. A tévedések elkerülése érdekében kérjük a feladóvevényen a feladó nevének és pontos címének jól olvasható kitöltését.
Korábbi számaink olvashatók a www.spiritualitas.hu honlapon, a Szellemtani Közlemények archívumában. A korábbi számok kedvezményes áron átvehetők, ill. megrendelhetők a fenti címen, és az eddigi kapcsolatoknál. A 2012 és 2013 évfolyamonként: 1000 Ft; a 2007, 2008, 2009, 2010 és 2011 évfolyamonként 600 Ft., postai kiküldés esetén plusz annak a díja.
A Spirituális Baráti Kör találkozóinak a lehetősége a MagNet Bank Szolgáltató Házban megszűnt, így a személyes átvétel megteremtéséig egyelőre csak postai úton tudjuk a lapot az Előfizetőkhöz eljuttatni.a Szerkesztőbizottság
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.25. 06:36  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A földi események láthatatlan háttere - Felvezetés

Krisztus által megígértetett az egész emberiségnek, hogy a Szentlélek minden igazságra elvezeti őket. Csakhogy még a kíváncsi természetű ember is minden másra inkább kíváncsi, mint arra, hogy mit hozhat számára a szellemi jövője. A földi jövő jobban érdekli, de az is csak addig, amíg azt hallhatja, hogy számára, már mint testi én számára, mi jót és élvezhetőt hozhat az idő.
A mai alkalommal megpróbálom ecsetelni előttetek a másik, a láthatatlan oldalát a dolgoknak. Amit a jelen korról vagy az elkövetkezendő még hátralévő jövőről mondunk, az az igazság, az a valóság, de bizonyos dolgokat még mindig a homályban hagyunk, mert mondandónkkal nem akarjuk érzés- és gondolatvilágotokat leterhelni. Ezzel azt akarom mondani, hogy sajnos sokkal rosszabb a helyzet a világ egyes részein élők, de mondhatnám, a Föld lakóinak többsége számára, mint amiről ti bármilyen úton tudomást vehettek. Ezért erről még mi sem rántjuk le a leplet, de ha igazán érdekelné az embert, hogy az ő saját élete és az összemberiség élete hova tart, akkor jó lenne, ha utána nézne és alaposan megnézné, hogy ami történt a múltban, annak jelenleg mi a következménye, és mivé fajul az majd még inkább a jövőben.
Minden kis érték számít, amit az ember a földi világban életével megszerez, arra nagyon oda kell figyelnie és vigyáznia kell rá: azokat nem szabad könnyelműen elfecsérelni az ember testies igényeinek kielégítésére. Értem ez alatt azt is, hogy amikor valakinek bizonyos képessége, talentuma (lehetősége) van, amit szellemi előrehaladása érdekében kapott, azt nehogy a testi ember igényeinek, vágyainak kielégítésére hasznosítsa. Mert ideát, ha ez a kevés hiányzik, nem lehet biztos az ember, hogy a mi Atyánk, Istenünk kinek mit néz el, vagy mit pótol ki.
Ha a jelenleg Földön élők többsége nem érte, vagy a közeljövőben nem éri el a harmadik légköri gyűrű fokozatát, az bizony nagy veszedelemet, bajt jelent a számára. Ma a Földön élők többsége az első és második légköri gyűrű szféráinak lakója volt, mielőtt Isten kegyelméből itt megszülethetett. Olyan nagyfokú kegyelemből, hogy az első és második légköri gyűrű lelkei nagy számban testhez jutnak, hogy még egy utolsó lehetőséggel, az utolsó idők egyre rövidülő szakaszában még próbálkozhassanak, és senki ne mondhassa közülük, hogy neki erre a kegyelmes és szerető Isten nem adott lehetőséget.
Mindennek eredete a láthatatlan világban van, ezért ez a gyorsan változó sodrás, ez a hullámzás mind a szellemvilágban, mind a Földön, tehát mindkét oldalon érezhető, és ez gyors változásokat idéz elő itt a földi életben. Amivel ma még rendelkezik valaki, nem tudhatja, hogy az holnap is meglesz-e neki, hogy a láthatatlan világ alsó világaiban uralkodó szelek nem sodorják-e el őt is, vagy azt, amit ő szeretne magáénak tudni.
A Földön látható kaotikus állapotok a lelkek világából indulnak el, és a lelkek ide születésével bontakoznak ki. Ne felejtsétek el, hogy mindennek kiindulópontja a szellem, tehát a magvacska, amiből elv, elgondolás, idea, eszme, feltalálás, tudomány, vallás vagy bármi, ami a Földön létrejön, megvalósul, az már előbb létezett a láthatatlan világban.
Nagyon sajnálatos, hogy az ember ezt a hihetetlenül nagy szellemi kincset, a Szentlélek utolsó időkre adott igazságát, nem vette a maga szellemi fejlődéséhez segédeszközül. Hiszen ez azért adatott az utolsó idők gyermekeinek, hogy minden igazságra elvezesse őket. De sem az egyén, sem a vallások, sem a tudomány nem kért belőle, hanem úgy gondolták, ha van is benne valami kis igazság, - de lehet, hogy nincs - ez inkább az együgyűeknek, nem pedig az értelmes és magukra valamit adó embereknek való. Ha így gondolták, akkor mást nem mondhatok, mint mindenki arassa azt, amit magának vetett.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

A földi események láthatatlan háttere
HANG – A Rendről
A bűn zsoldja a halál
A médiumok érzékenységéről
A pálos rend megtöretése
A magyar portya
A három narancs szerelme – Szerelmes mese


https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=N2-vyW_5c_k
Őseink nyomában - Elhallgatott történelmünk tabuk nélkül
(Obrusánszky Borbála, Mónus József, Bencze István)

https://www.youtube.com/watch?v=4ufbdeixOtg
Wass Albert – Igaz ügyünkről – Előadás (eredeti hangfelvétel)

https://www.youtube.com/watch?v=f0aD-Z7Om2Y
Kicsoda a Sátán? – Folk Zsuzsa előadása

https://www.youtube.com/watch?v=_BrAtniBdxY
Kik a démonok – Folk Iván előadása

http://www.magnificat.ro:8187/evangelium/2018-01-09
Napi evangélium – Csaba testvér elmélkedései

https://www.youtube.com/watch?v=flaZbIc2t_I
Túlontúl – Dokumentumfilm a klinikai halálról

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGg8xwTGu-uzuDHDNpaA
Válogatott klasszikus muzsika – Letöltési lehetőség a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=6Z1dOlFqrTs&t=56s
A manderlay ház asszonya – Izgalmas romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=pzx8Ov_SlTI&t=15s
Délutáni szerelem – Régi romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.24. 07:27  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Lucifer 1
A Wikipédiából, a szabad lexikonból.
Lucifer egy latin szóösszetétel a lux (fény) és ferre (hozni) szavakból, jelentése így „fényhozó”, „fényhordozó”. A Biblia szerint Isten egyik főangyalát nevezték héberül Hélél ben Sáchárnak, melynek jelentése Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia; Ezt a héber nevet (Ézsaiás könyve 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak, azaz Hajnalcsillagnak, ennek latin fordítása pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent). Lucifer lázadása és bukása után új nevet kapott: Szátán, görögül Diabolosz, melynek jelentése Vádló, Rágalmazó, Ellenálló, Ellenség. Legelőször a művészetben a görög és római költők használták a Vénusz bolygó jelzőjeként.
Lucifer a héber Bibliában
A héber Bibliában Ézsaiás 14:12-ben a helel ben-shachar (הילל בן שחר) kifejezés szerepel. Helel a Vénusz bolygó héber neve, ben-shachar jelenése „a hajnal fia”. Ézsaiás minden bizonnyal egy népszerű korabeli legendára utal, ami a hajnalcsillaghoz kötődik, és a túlzott büszkeség veszélyeire figyelmeztet (egy hasonló történet Phaëtoné a görög mitológiában).
A későbbi zsidó hagyomány sokat foglalkozik az angyalok bukásával, akiket Samhazai és Azael vezetett. A történetnek többféle befejezése is van; a Midrás egyik legendájában Samhazai csillagként függve marad félúton a menny és a föld között. Helel-Lucifer legendáját az i.e. 1. században kapcsolták össze Sátánnal; ez megfigyelhető például az Ádám és Éva könyve vagy a szláv Énókh könyve című apokrif iratokban. Az utóbbi szerint Sátán-Satanielt túlzott büszkeségéért levetették a mennyből, és azóta a levegőben repül a mélység felett.
A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természetfölötti, szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek; szellemi testük van, képesek testben megjelenni a földi szférában, és így részt venni földi eseményekben. Az angyalok általános állapotukban az emberek számára láthatatlan szellemi lények.
Vannak jó, illetve gonosz angyalok; életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül a Föld felszínén és a Föld mélyében is megtalálhatók. Számuk meghaladhatja a százmilliót, ám a pontos adatot a Biblia nem közli velünk.
A Szentírás három főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaélt (Mihály), Gabriélt (Gábriel), valamint Hélél ben Sáchárt (Lucifer), aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett. A Biblia utal arra, hogy az angyalok egyharmadát rántotta magával a lázadásba.
Hélél ben Sáchár jelentése: Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia; Ezt a héber nevet (Ézs 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak, azaz Hajnalcsillagnak, ennek latin fordítása pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent). Lucifer lázadása és bukása után új nevet kapott: Szátán, görögül Diabolosz, amelynek jelentése: Vádló, Rágalmazó, Ellenálló, Ellenség
A Biblia több néven említi a Sátánt, amelyek egyúttal fő tevékenységeit is meghatározzák. Ilyenek: pusztító, vádló, tolvaj, ördög, rágalmazó, hazugság atyja, embergyilkos, e világ istene, a levegőbeli hatalmasságok fejedelme, stb.

Lucifer bukása a Biblia szerint
A bibliai világnézet egyik sajátossága az, hogy a világban jelen lévő rosszat a személyes Gonosz létezésére vezeti vissza. Ézsaiás próféta szerint eredendően Lucifernek hívták azt a szellemi lényt, aki a gonoszság forrásává és megtestesítőjévé vált. Nem Isten teremtette őt romlott és gonosz lénynek, hanem saját maga vált azzá szabad akaratánál fogva.
A Biblia szerint Isten Lucifert szabad akarattal rendelkező lénynek teremtette, felruházta rendkívüli bölcsességgel és szépséggel, és legszűkebb udvartartásába helyezte be. Ennélfogva Lucifer saját magától vált gonosszá és minden későbbi rossz végső forrásává, amikor eldöntötte magában, hogy szembefordul Teremtőjével. Az ilyen módon Isten ellenségévé, azaz Sátánná vált angyali fejedelem követőiből egy Isten országával szembenálló antibirodalmat szervezett. Főhadiszállásuk a magasságban van.
Lucifer az egyik leghatalmasabb és legszebb angyali fejedelem, Isten fölkent kerubja volt. Felfuvalkodott különleges szerepe és hatalma miatt. Isten ellen lázadást szervezett Ádám teremtése előtt. Célja az volt, hogy egyenlővé tegye magát Istennel. Lázadásába magával vonta az angyalok egy részét is. Erre válaszul Isten Lucifert minden követőjével együtt levetette a mennyből.


folyt.köv..

Pap Gábor: A mai kor emberének istenképei
https://www.youtube.com/watch?v=Ijjsj7N2GMM&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.23. 09:39  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mi a parapszichológia?
Bevezető a titokzatosság lenyűgöző világába 2. rész
A paranormális jelenségek
A paranormális jelenségek értelmezésénél két alapállást találunk: az animisztikus, és a spiritiszta hipotézist.
Az animizmus kifejezés az anima (lélek) szóból ered. A parapszichológusok közé tartozó animisták állítása az emberiség alapkérdésére, a halál problémájára vonatkozóan az, hogy bár nem bizonyítható, ugyanakkor cá-folhatatlan. Minden a halál utáni azonnali életre utaló jelenség, mint az em-beri lélek ismeretlen képessége, fogható fel. E csodálatraméltó trükkök és képességek a tudatalattinak tudhatók be.
A spiritiszta hipotézis képviselői a dolgokat nem ennyire egysíkúnak látják. Ebből kifolyólag a halál utáni tovább éles lehetőségét figyelembe veszik, és tapasztalat-tudományi alapon néhány tény így egyszerűbben értelmezhető, mint a gyakran igen távolról közelítő animista teóriával. Sok kutató belátja azonban, hogy a kétfajta értelmezési modell nem tartalmaz elfogadhatatlan ellentmondásokat, sőt kiegészítik egymást: csupán két, ugyanarra a tájra néző, ám különböző ablakról van szó, és ez a "táj" az ember, a máig ismeretlen lelki és szellemi képességeivel.
A gyakorlatban ez azt jelenti: ha egy jelenség egy élő személyiséggel kapcsolatos (pl. telepatikus érintkezés vagy ún. testen kívüli megtapasztalás), akkor az animista hipotézist alkalmazzák. A spiritizmust akkor veszik figyelembe, ha a jelenség eredete halottra vonatkozik.
A parapszichológiai kutatás hatalmas mennyiségű anyaga mindenesetre egyértelműen amellett szól, hogy az olyannyira rettegett halál létünk fo-lyamatosságában nem egy végpont, hanem csak egy fordulópont.Mivel foglalkoznak tulajdonképpen a parapszichológusok?
Melyek a parapszichika, ill. parafizika részei? És egyáltalán komolyan vehetők-e ezek az emberek? Vagy minden függönyrezdülés mögött kísértetet látnak?
Nos, a komoly parapszichológus nem egy könnyen becsapható rajongó, sem egy az ezotéria-piacon üzletelő ember. Gondoljunk csak Dr. Carl du Prel szavaira, aki így írt:
"Elég a csillagos égre tekintetünk, hogy ráeszméljünk: tudásunk ahhoz a tudáshoz képest, aminek még nem vagyunk birtokában annyi, mint egy csepp víz az óceánban."
A kritikátlan hiszékenység viszont éppúgy távol kell, hogy álljon egy parakutatótól, mint az elfogultság, illetve a túlzott kétkedés. Utóbbi ugyanis sokkal gyakoribb bizonyítéka a bizonytalanságnak, mint a tudományosságnak.
Az igazi kutató kész elfogadni a tényeket, de nem így az, aki szőrszálhasogatással és gyanúsítgatásokkal megpróbálja a tényeket eltávolítani a világból.
A parapszichológia magába foglalja az egyéb tudományágak által nem vizsgált összes tudományos terület megfigyelését és kutatását. Foglalkozunk például az inga működésével, a tisztánlátás különböző formáival, a te-lepátiával és a hipnózissal, a rendkívüli gyógymódokkal, az asztrológia ko-molyan veendő aspektusaival, a "kísértet"-jelenségekkel, az Uri Geller esetekkel, a gabonakörökkel, a belső hangokkal és ufókkal, egyszóval min-dennel, ami úgy tűnik, kimaradt a számunkra ismert természettudományos világképből.
Mindemellett a jelenségek két területre oszthatók: a parapszichikai csoportra, az ún. érzékelésen túli észlelésre, és a parafizikai csoportra, az ún. pszichokinézisre. Mindkét, önmagában is sokrétegű terület magába foglalja a spontán fellépő és a tudatosan megfigyelés céljára tudományos alapon előidézett jelenségeket.
A parapszichikai jelenségek közé tartoznak: a telepátia, a hipnózis, az ún. tiszta illetve figyelmeztető álmok, sejtések, stb. Továbbá az ún. "lelki automatizmusok", mint az automatikus írás, a mediális beszéd, rajzolás, zenélés, és más hasonló jelenségek. A tisztánlátás, - érzés - és hallás szintén ide tartozik.
A tisztán-érzést "pszichometriának" nevezik, és a tisztánlátás egy változataként értelmezhető. "Pszichometristának" nevezzük azt a személyt, aki - legyen ébrenléti, transz vagy hipnotizált állapotban, az általa megérintett tárggyal kapcsolatban képes kijelentéseket tenni. Az utóbbi idők legismertebb pszichometristája a holland Gerard Croiset volt. Nehezebben felderíthető bűnügyi eseteknél gyakran fordult hozzá a rendőrség segítségért. Ilyenkor elegendő volt, ha Croiset egy tárgyat, ami az áldozaté volt, vagy amit a betörés helyszínén találtak, a kezébe vett.
Szemmel láthatólag minden tárgyon, amivel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépünk, marad valamilyen - mondjuk úgy - "személyiség-részecske" (biofotonoknak vagy ódnak nevezhetjük), amelyeket a tisztánlátók megváltozott tudatállapotban észlelnek.
A parafizikai jelenségek
Míg az előbbi parapszichikai jelenségek alapját inkább szubjektív élmények képezik, a parafizikai jelenségeknél lehetőség van objektív megfigyelésekre, és a változások mérésére.
A parafizikai megnyilvánulások területéhez tartozik mindenek előtt a "pszichokinézis" számos jelenségével, legelsőként az ún. fantom mindenki számára látható megjelenése. Itt is két típust különböztetünk meg, a személyhez kötött, illetve a helyhez kötött kísértetet.
A pszichokinézis - egyszerűbben kifejezve - tárgyak mozgatása, vagy befolyásolása közvetlen érintés nélkül. Uri Geller például képes villát vagy kanalat csupán kezét a tárgy felé tartva meghajlítani. Hasonlóan az orosz Nina Kulagina: erősen koncentrálva, kezét egy iránytű fölött mozgatva képes a tűt mindkét irányban mozgásba hozni, míg az eljut a körbe forgásig!
A parafizika területéről ismert továbbá a pohártologatás, (orákulum táblán) illetve az asztaltáncoltatás, az ún. "apport", (tárgyaknak zárt térbe való behozatala rejtélyes módon) az akusztikai jelenségek, mint pl. a "közvetlen hang" ritka jelensége (ha eredeti hang szabad térben embertől függetlenül felhangzik).
Viszonylag gyakran előforduló jelenség a halottól érkező tárgy, üzenet. Ha a halott intenzíven az otthonára gondol, ez ott kísértetszerű jelenséget, tárgyak mozgását, vagy akár a nemrég eltávozott élő emberként való megjelenését idézheti elő.
A parafizikailag figyelemre méltó jelenségek kategóriájába tartozik a szintén ritka materializálódási folyamat. A semmiből, vagy füstszerű képződményből ilyenkor testrészek képződnek, legtöbbször csak egy fej vagy egy kéz, ahogyan ez az Ószövetségben olvasható Belsazar király lakomájánál is egy szabadon lebegő kéz a "Mene tekel upharkin" szavakat a falra írta.
Előfordulhat azonban teljes materializáció is, pl. teljes alak keletkezése, ezt nevezzük fantom-jelenségnek. Az említett materializációs jelenséghez hasonlóan a médiumitás is igen változatos formákban jelenhet meg. A médium legtöbbször mély transzállapotban van, és később egyáltalán nem emlékezik a történtekre. Elisabeth d'Esperance-nak azonban sikerült a transzállapotot kikapcsolnia, és a materializálódási folyamatot teljes tudatában átélnie. Nála is, mint majd' minden ilyen típusú médiumnál, a kinyilatkoztatás idejére félhomályra volt szükség.
A dán Einer Nielsen híres materializációs médium
Megfelelő fokú materializációnál a fantom már megkülönböztethetlenné válik a valódi embertől! A korábban említett apporttal ellentétben e fantomalakok ismét eltűnnek.
Az utolsó nagy ilyen típusú európai médium a dán Einer Nielsen volt, aki 1965-ben halt meg. Transzállapotban lehelete ködszerű képződménnyé alakult át, melyből - gyakran hirtelen gyorsasággal - mindkét nemhez tartozó emberi alakok jöttek létre. Ezekben a jelenlévők többnyire meghalt hozzátartozóikat ismerték fel, és beszéltek velük.
Katolikus oldalról neves parapszichológust küldtek megfigyelésre. Kerek 50 év leforgása alatt, míg Einer Nielsen médiumként működött, kb. 20.000 materializációra került sor!
Dr. Hohenwarter professzor, szintén megfigyelőként így írt: "Ha Nielsenen kívül más materializációs médium nem is létezne, az ő esetében azonosított fantomjelenségek ezerszeresen bizonyítják a személyiség testi halál utáni azonnali továbbélését. Az akadémia, tudományok, szervezetek igyekeztek ezt az óriási és szinte bárkinek hozzáférhető tényanyagot észre sem venni.
A médiumokról
Azok az emberek, akik paranormális képességek hordozói, illetve kiváltói (pl. kísértetjelenségek), médiumoknak nevezzük. A médium szó jelentése "közvetítő". Közvetítésről beszélünk olyan értelemben, hogy e jelenségek illetve információk továbbítása a megfelelő mediális képesség nélkül nem történhetne meg. A medialitásnak betegséghez vagy elmebajhoz egyáltalán semmi köze sincs.
A vallások ilyen mediális képességet hajdanán igen nagyra becsültek, és isteni eredetűnek tartották. A korinthoszi levél szerint "lelki adománynak" tekintették, amit Istennel szembeni tiszteletből, illetve a közösség épülésére ápolni kell.
Új világkép alakul
Ily módon a komoly parapszichológia teljesen új világképet tár fel számunkra. Hans Driesch híres biológus, zoológus és filozófus az értelemfelettiséggel foglalkozó tudományban a tudományok jövendő királynőjét látta. Driesch szerint: „A parapszichológiát tekintve fennáll a világkép módosításának lehetősége, olyan világkép megjelenése, mely a korábbival összehasonlíthatatlanul gyökeresen eltér. Igazi kincs felfedezéséről van szó, nem csupán időlegesen népszerűvé vált kutatási területről.
A kvantumfizika által feltárt világkép szintén merőben újat jelent. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a legkisebb anyagrészecskék területén az ok-okozat összefüggést leíró alaptétel érvényessége megszűnik. Ott sem az azonos, hanem csak a hasonló ismétlődéséről van szó.
Ezen keresztül bizonyosodott be, hogy az anyag (a „materializmus istene“) eredetileg energia, így nem rendelkezik mechanikus struktúrával. Az elsődleges valóság tehát az anyagtalan valóság, az anyag csak másodlagos jelleggel bír.
Mindehhez jön még egy további aspektus, a több dimenzióban való gondolkodás a magfizika területéről. Burkhard Heim, a zseniális fizikus például matematikai úton hat dimenziót mutatott ki, ezek közül kettő ún. „paratér.“
Ezeken belül Heim szerint az értelmünket meghaladó történéseket már nem éljük meg, fizikailag ezek már nem kimutathatóak. Burkhard Heim ezeket a dimenziókat „entelechale“-nak illetve „aonische“-nak nevezte el. Ez azonban nem más, mint az, amit mi „túlvilágnak“ nevezünk!
Alapvetően ezt állítják más neves magfizikusok is, például Wolfgang Pauli a „Természetértelmezés és psziché“ című, C.G. Jung-gal közösen ki-adott könyvében. Eszerint az atomáris és szubatomáris szint között létezik még egy máig nem kutatott idő és tér nélküli dimenzió, mely lényegében a túlvilággal lenne azonosítható. Itt leomlik a fénysebesség által meghatározott időfal.
Az, hogy még mennyi ideig tart, amíg a fentiekben vázolt tények és aspektusok hivatalosan és általában elismerésre találnak, nehezen jósolható. Tudományos tévedések (mint a korábbi csak anyagi világkép) Max Planck szerint legkorábban akkor tűnnek el, ha nemcsak tanítóik, hanem már azok tanítványai is eltávoztak, kihaltak.
Prof. Dr. Werner Schiebeler

UI:
Bakos Attila - Ég a szívben - a megvilágosodás filozófiája és pszichológiája
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2072&v=SRjDDAIsUNg
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.22. 07:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi szeretet a mindennapi életben
Részlet Imre Margit médium közléseiből - 2007.03.03.

Az emberek azokkal az eseményekkel találják magukat szembe, amiben éppen a legnagyobbat hibázták, mert folyamatosan ad az Isten a számukra újabb és újabb lehetőségeket a javításra.. Mindig csak az embereken múlik annak a lehetőségnek a kijavítása amiben hibáztak, hogy mennyire figyelmes, és mennyire ismeri fel benne a saját maga részére adott feladatot.
Az emberek hajlamosak arra, hogy mindenképpen magukat tüntessék fel olyan színben, hogy ők a legjobbat cselekszik, mert nekik ez már megadatott. Itt történik a legnagyobb tévedés, mert itt nem az embereknek kell megfelelni, nem az ő elvárasaiknak kell a legjobbat mutatni, hanem az Isten az, akinek meg kell, hogy feleljen az ember az életében elvégzett feladatai által. Úgy, hogy azokat a legjobb tudása szerint tudja elvégezni, mert az Isten nem fél munkát vár el az emberektől, hanem a teljes egészében szeretné, ha a reábízott feladatokat sikeresen végezné el. Ehhez az Isten az embernek megadja a leszületésével a lehetőséget és a képességet ahhoz feladathoz, amelyben az embernek élnie és cselekednie kell.
Ehelyett az emberek nagy része egyáltalán nem azzal foglalkozik, hogy ő azt végezze el amit éppen a lelke diktál a számára. Lazán, nemtörődöm módon éli az életét azt hiszi, hogy az Isteni kegyelem állandóan elfogja őt halmozni az életében minden jóval és neki ehhez nem kell semmit sem tennie.
Így alakulnak ki az emberek között azok a nézet különbségek, amelyek ezeket idézik elő azokban, akik erről másként vélekednek. Minden földi ember, aki másként él és cselekszik mint embertestvére, az már nem úgy teszi ahogyan azt ő elvárná tőle. Így alakul ki az emberekben az ellentét. Nem egymásnak akarnak ők rosszat, csak éppen a bennük lévő rossz tulajdonságok következtében nem képesek úgy cselekedni, ahogyan azt abban a szituációban éppen kellene nekik.
Mindig arra törekedjetek az életetek során, hogy soha ne legyen bennetek ellentétes érzés embertársaitok iránt, hanem csak szeretettel legyetek egymással.

Szemlézte: Bíró László
https://www.youtube.com/watch?v=sRahgQd43pg&feature=player_embedded
Rudolf Steiner öröksége - Dokumentumfilm
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.21. 07:25  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mi a parapszichológia?
Bevezető a titokzatosság lenyűgöző világába 1 rész

Prof. Schiebeler neve jól ismert a hazai szellemtannal foglalkozók körében. Többször járt Magyarországon. Részt vett, előadást tartott a rendszerváltás után megújult Szellemi Búvárok Egyesülete által 1996-ban megszervezett III. Ezoterikus-Szellemtani-Para-tudományos Fórumán.
Írásának közreadása – annak máig ható felvetései miatt indokoltnak tűnik.
Bár a para-tudományok ma már elfogadottabbak, de a professzor által felvázolt áttörésről még nem beszélhetünk. Írása jó áttekintést ad a sorra megszülető új tudományágakról, mint a psi-kutatás, a pa-rapszichológia, parapszicho-fizika, bemutatja a spiritizmus – spiritualizmus fogalmi fejlődését a ma használatos szellemtanig, illetve szellemtudományig.
A köztudatba kevésbé került be a modern fizikának, a kvantumfizikától a magfizikáig ható törekvése, amely a többdimenziós terek elméletére épülő szellemi dimenziók felvetésével egy új fizikai világkép felé mutat.

Ma is keveset tudunk a jelenségek lényegéről
Minden dolog hatásmechanizmus. Ez annyit jelent, hogy valamennyi természeti erőt, az elektromosságot, a mágnesességet, nehézségi erőt, a hő-, hang-, illetve fényenergiát stb. csupán hatásán keresztül ismerjük. Ke-veset tudunk azonban a jelenség lényegéről, és arról, hogy miért éppen így és nem más módon hatnak.
A tudomány sem lát mélyebbre. Tiszteletreméltó teljesítményének minden elismerése mellett fennáll, hogy az élettel kapcsolatos legfontosabb kérdésekre nem képes elfogadható választ adni. Melyek ezek a kérdések?
Honnan jövünk és hová megyünk? Mi életünk értelme? Mi a halál, ill. a testi elmúlás mélyebb értelme? A halál valóban az abszolút végét jelenti személyiségünk létének?
A parapszichológia új tudomány
Ezek a parapszichológia már több mint egy évszázada nemzetközi szinten vitatott alapkérdései. Pontosan azóta, amikor Londonban világhíres tu-dósok összefogásával megalakult a Brit Pszichikai Kutatók Társasága. (Society for Psychical Research.) Tevékenységüket ma parapszichológia kutatásnak nevezhetjük. Mit takar ez a fogalom?
A "para" szó jelentése valami mellett, felett. Feltételezhetnénk tehát, hogy csupán a pszichológia határterületeivel való kapcsolatról van szó. Ez azonban nem helytálló, hiszen a parapszichológia éppúgy foglalkozik a fi-zika, a biológia, vagy az orvostan határterületeivel is. Számtalan "paranormális", azaz a szokásostól eltérő (rendkívüli) diagnosztizálási és kezelési módszer létezik, a kézrátéttől kezdve a transzállapotban való operációig, érzéstelenítés és fertőtlenítés nélkül.
Több kezdeményezés is történt ezért a parapszichológia szónál találóbb kifejezés választására, így jött létre pl. a "parapszichofizika" kifejezés is.
A "psi-kutatás" fogalma is (psi: mint görög betű) az ismeretlenre, még feltáratlanra vonatkozik.
Dr. Andreas Resch, a parapszichológia vezető katolikus innsbrucki professzora vezette be a paranormológia fogalmát, a paranormális, nem mindennapi jelenségek kutatására. Resch professzor oktatja is e tárgyat a Ró-mai Laterán-egyetemen. Kevesen tudják a katolikusok közül, hogy ez az egyetem rendelkezik egy ún. paranormológiai tanszékkel.)
A parapszichológia annak idején a tudományos okkultizmusból fejlődött ki. E fogalom ma épp annyira negatív tartalommal bír, mint a spiritizmus szó. Célszerűnek tartanám ezért a következőkben néhány fogalom definiálását.
A fogalmakról
Az "okkult" jelentése: rejtett. A 19. században az okkultizmus, a "titokzatos tudományok", a hipnózis témakörét is magába foglalta. Ma inkább az ezotéria (belső út, meditációk, amelyek tudatállapot-változásokat is előidézhetnek) elnevezést használják.
Ezalatt olyan tudást értünk, mely korábban csak beavatottak számára volt hozzáférhető. Az ezoterikus nézetek (belső lelkiségi önfejlesztés, szemben az exotériával, ill. az egyházi szervezésű hitoktatással) és gyakorlat képezik a világszerte elterjedt "New-Age-zűrzavar" alapját. Különbséget teszünk tehát egyrészt az ezotéria, mint színes világnézeti csoportosulások, másrészt a parapszichológia, mint világszemléletileg semlegesebb megfigyelő, rendszerező, tudományosabb kutatás közt. (Hazánkban a szellemtan kifejezés is használatos.)
A "spiritizmus" és a "spiritualizmus" fogalmához
Spiritizmus alatt általában a személyiség halál utáni azonnali tovább élésében, illetve a halottakkal való kapcsolattartás lehetőségét értjük. A halottak itt csupán fizikai test nélküli emberek. Mindemellett különbséget teszünk vulgár-spiritizmus, és az ún. magasabb rendű spiritualizmus közt. A vulgár-spiritiszta gyakorlatra különösen a 3. világ népeinek kultuszformáinál lelhetünk rá, amelyre jellemző a szellemnek ceremoniális keretek közti idézése.
A magasabb rendű spiritizmus ezzel ellentétben - (Allan Kardec alapító után) különösen erősen Brazíliában jelenik meg, inkább egy hangsúlyozott keresztény-etikai gondolkodás hordozója.
Ebben az összefüggésben a keresztény-orientált spiritualizmus lényegében a halál utáni életnek a spiritizmusból és a parapszichológiai kutatásból eredő bizonyítását foglalja össze - az ebből levezetett végkövetkeztetésekkel együtt: tanítások az ember eredetéről és meghatározottságáról, a természetfeletti jelenségek és folyamatok törvényszerűségeiről, az ember gondolkodásáért és cselekedeteiért való felelősségéről, illetve Istennel és Krisztussal szembeni alárendeltségéről.
E fő kijelentésein keresztül értelmezett spiritualizmus teljes mértékben egybevág a keresztény tanítással, főleg a nagy misztikusok fejtegetéseivel. Az, hogy az egyház oldaláról mégis támadás éri, annak oka mindenekelőtt a dogmatikai elfogultságra, és az idevágó ismeretek hiányára vezethető vissza.
A spiritizmus a parapszichológiában tehát kutatási terület és munkahipotézis.


folyt.köv…
Gyenis Gábor összeállítsa a Teremtésről
https://data.hu/get/10887725/Gyenis__Gabor_Teremtes__anyag.doc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.19. 09:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
HANG - A SZELLEMVILÁG ELFOGADÁSÁRÓL


Kérdező:
1. A SZBE és a BOKOR hogyan tud együttműködni?
2. Milyen támadásokra kell felkészülnünk?
3. Mi volna a legmeggyőzőbb módszer a szellemvilág
elfogadására?
4. A tanító szellemek tudnak-e megfelelő logikai meggyőzéssel
szolgálni?
HANG: "Kedves Barátom!

1. Két forrás, mely Tőlem ered, kétségtelenül pozitív hatásokat tud eredményezni, ha átölelik egymást. Mindkét táborban megvannak azok az alanyok, akik alkalmasak e találkozások létrehozására, ápolására. E kapcsolat nyitottság kérdése.
A Szellemi Búvárok Egyesülete főleg olyan metafizikai érzékkel rendelkezőket fogad magába, akik az intézményes egyházak szűk kereteinek szorítását nem bírták elviselni, és benső igényük által vezérelve keresték azokat a személyeket, előadásokat, klubokat, melyek által szárnyakat növeszthettek, s értelmet adhattak további életüknek.
A BOKOR bázisközösség főleg olyanoknak ad megoldást, akik, függetlenül a metafizikai érzéktől, az értelmi megalapozottságra teszik a hangsúlyt, s bíznak abban, hogy amit igaznak tart az ember, az hajtóerővé is válik arra, hogy az átalakított gondolkodás élet-átalakítást hozzon létre.
Mindkettő forrása Én vagyok. A szellemvilág ugyanúgy az Én Titokzatos Testemhez tartozik, mint a Földön anyagban, testben megjelent szellem, az ember! Ez akkor is igaz, ha a szellemvilágban és a földi létben élők között nem kevés azoknak a száma, akik nem akarnak Hozzám tartozni, s így nem a szeretet igazságára, nem az igazság szeretetére, hanem az önzés hazug bódítására, a hazugság önző uralkodni akarására tették életüket. Ez utóbbiaknak is csak Nálam van igazi otthonuk, mert ők is arra lettek teremtve, amire Titokzatos Testem élő tagjai, vagyis Rám, aki a Szőlőtőkéje vagyok azoknak is, akik magukat lemetszették Rólam! Amikor ezt mondtam: "Ha majd fölemelnek a földről, akkor mindenkit magamhoz vonzok" (János 12;32), reájuk is gondoltam! Van, aki birtokolja, van, aki vágyja, van, aki ellenzi Lelkem éltető erejét, de mindegyik tudja, hogy boldog élet csak az az élet, amelyet Lelkem táplál életre!
Ha tehát a SZBE igyekszik a BOKORRA sugározni metafizikai érzékének sziklaalappal rendelkező valóságát, ha BOKOR igyekszik rámutatni arra, hogy az első kegyelem a natúra, tehát a magát érzelmektől is függetleníteni képes józan ész, amely minden erkölcsi életnek alapja, tehát alapja a bódítást megszüntető boldogságnak, békének, akkor e két patak folyammá duzzadva hordhatja hátán az emberi élet kicsiny csónakjait, lélekvesztőit csakúgy, mint a nagy, nemzeteket jelképező óceánjáró hajókat!

2. A támadás felülete adott. A SZBE nincs eléggé felkészülve az értelmi támadásokra, a BOKOR nincs felkészülve a tudattalanból feltörő, érzelmi töltésű szellemi megnyilvánulásokra. Nem intézményektől kell várnotok a támadásokat, hanem személyektől, akik természetesen intézményekre is igyekeznek befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy sem az egyik, sem a másik ne legyen alkalmas a kovászosításra.
Mindkét részhez tartozóknak naponta kérniük kell a BÖLCSESSÉG LELKÉT (Jakab 1;5) annak érdekében, hogy egymásra hatva áldásom hordozói lehessenek! Nem szabad engednetek, hogy állami vagy egyházi uralom alá kerüljön bármelyik is. Ezt furcsa módon nem az egymás melletti kiállásban tudjátok elérni, hanem pontosan ellenkezőleg! A felszínen a másik másságát kell tudomásra juttatni! Így érhetitek el, hogy ha támadnak benneteket, akkor nem azzal a fegyverrel kell védekeznetek, amelyikben gyengék vagytok, tehát a SZBE-nek nem a logika fegyverével, a BOKORNAK nem a tudattalan erőinek igazolásával, hanem azzal, amiben erősek vagytok. Mindegyik a saját fegyverével tudja visszaverni a támadásokat.
Nektek nem egymást kell megnyernetek egymásnak, mivel mindketten az Enyéim vagytok, hanem azokat, akik jó szándékú keresők, és akik nyitottak az Általam meghirdetett és bemutatott gyakorlati szeretet felé! Ez természetesen azt is jelenti, hogy egyiknek sem szabad a másik ellen beszélni, cselekedni.
Ha van a SZBE-ben olyan, aki ódzkodik a BOKORTÓL, ha van a BOKORBAN olyan, aki ódzkodik a SZBE-től, ezeket a gyerekbetegségeket majd kinövitek! Bizonyos közös rendezvények ezt nagyon okosan meg tudják valósítani! Lelketek mélyén tudnotok kell, hogy amikor valamelyik önmagát erősíti, akkor erősíti igazán a másikat is! Ha szabad e téren duálpárról beszélni, akkor ti valóban azok vagytok! A szellemvilág realitása (SZBE), a józan ész használatának fontossága (BOKOR) Lelkem által alkotja a Földön a SZENTHÁROMSÁGOT!, vagyis a mindenkit boldogító isteni életet a Földön.
A szellemvilág elfogadásának leghatékonyabb megvalósítói maguk a MÉDIUMOK! Nekik kell zöld utat adni!
A tiszta jézusi tanításra pedig azok tudnak leghatékonyabban rámutatni, akik a KIO-n (Keressétek Isten Otthonát – Bulányi György) formálódott értelmükkel és szívükkel tesznek tanúságot Rólam, Jézusról, mint ÚTRÓL!

3. 4. Senki nem tud senkire sem logikai érvekkel, sem érzelmi élménysorozattal eredményesen hatni. Mindannyitoknak az a feladata, hogy kirakjátok kincseiteket, és így tegyétek lehetővé azoknak, akik valóban valódi kincseket keresők, hogy Rám találjanak.

Én sem tudtam sem tanításommal, sem csodáimmal eredményt elérni ott, ahol nem voltak vevők Rám! E téren nem tudtok ti sem Engem felülüberelni!

Megáldalak benneteket a
HIT, REMÉNY, SZERETET LELKÉVEL!"

*****************
Szemlézte: Bíró LászlóSaját kiegészítésem a tapasztalataimból:

A SZBE a Szellemi Búvárok Pesti Egyletének hagyományait követte , mely a 19. század végén jött létre, és ezért alakult meg a rendszerváltás után, ekkor volt rá csak lehetőség.

A Bokor körről annyit kell tudni, hogy felvilágosult papokból álltak a körök, hasonlóan a Szellemi Búvárok Pest Egyletéhez önálló kis csoportként működtek a 2. világháború után.
A kommunista rendszernek nem tetszettek az ilyen kezdeményezések, a Szellemi Búvárok Pesti Egylete is illegalitásba vonult, eldugtuk a könyveket amit lehetett az oroszok elől, mert amihez hozzáfértek bezúzták, elégették!

Bokor körről annyit kell tudni, hogy az akkori katolikus egyház félelmében, kényszerből letraktált az akkori pártvezetéssel, és Vatikáni belegyezéssel sok papot átadtak az akkori hatalomnak, jelezve az Egyház behódolását.
Erre jellemző példa volt Tivadar Atya, aki barátom volt, és egyben a papunk aki összeadott minket 2011.-ben. 1954 környékén letartóztatták több paptársával együtt koholt vádak alapján - atombomba gyártás - másfél évi börtön után amnesztiával szabadult, elbocsátották a katolikus egyházból, majd száműzték a Csepel művekbe, és kb. 10 évig világi életet élet, utána volt lehetősége a változásokkal visszatérni az Egyházba mint pap.
Tömegével jártak hasonlóan a elárult kispapok.
Szerencsém volt ismerni személyesen Bulányi Atyát és Dombi Ferencet. Bulányit akkor ismertem meg, amikor elmentem hozzá a csodálatos könyvéért, a Keressétek Isten Országát.

Azért jellemző az Egyházra, hogy később rehabilitálták őt is - és Dombi Feri bácsit is, őt a másik világgal történt kapcsolatfelvétel miatt állították félre - de hiába történt rehabilitáció, titokban ki volt adva a papoknak, hogy ne hagyják misézni sehol se, ne kapjon lehetőséget!
Szerencsére a Máriaremetei templomban rendesek voltak, és néha vasárnaponként, a halálig volt lehetősége a misékre, természetesen teltházas volt a templom.

Megjegyzem ha valaki a youtuben megnézi a templomi esküvőmet, különleges papi beszédet hallhat, van benne szellemtan, régi kommunista rendszer kritikája és sok érdekesség!

Másik ami fontos dolog, az a TÁMADÁS!

Ahogyan ki is volt hangsúlyozva a Hang által a SZBE komoly támadás alatt volt működése során, ami részben sikeres is volt. Ez 2003-ra kiteljesedett, a legnagyobb támadás belülről érte a legmagasabb szintről - most részletekbe nem akarok belemenni - így ekkora az Egyesület működésképtelenné vált. Ekkor alapítottam meg a Spirituális Baráti Kört, és az egész tagságot tanítókkal együtt "elhoztam", és önálló életet kezdtünk el élni, és fellendült újra a szellemi munka, ami azóta is tart! Sőt, még jobban kiteljesedett.

Visszatértünk a Szellemi Búvárok Pesti Egylete hagyományaihoz, önálló körönként folytattuk a munkáinkat, de összejártunk, összejárunk rendszeresen, ilyen volt a Pataky Árpád köre médiummal, A Budapesti Szellemkutatók köre Gizi médiummal Kotányi Ottó és barátai komoly munkájával, mely a mai napig tart.

Azért visszatérve a támadásokra 2003-ban nem csak belső támadás áldozata lett az SZBE, hanem én is komoly támadásokat éltem át, támadtak a hibáimon keresztül, és mentálisan a szellemvilág sötét erői. Már látványos volt a támadás, de.. nagyon sok segítséget kaptam a tagjainktól és a segítő szellemvilágtól, melynek a segítsége azóta még jobban kiteljesedett és folyamatosan árad ránk!

Még lenne egy fontos dolog, és remélem ezzel nem gázolok senkinek a lelkébe!

Most nagyon mély szellemtani dologról beszélek, de általában akik olvassák a tanításaimat már ezen téren részben tájékozottak.

Lényege az, hogy a Teremtő és Jézus annyira magas szinten áll, hogy képtelenség személyesen beszélgetni és találkozni velük, a Teremtővel személyesen a rendszer mentális - szellemi felépítése miatt egyszerűen képtelenség. Ezzel nem szeretnék senki lelkébe taposni, itt gondolok önjelölt médiumoktól kezdve sok mindenre, de a tények azok akkor is azok maradnak!
A Hang kötetekben egy nagyon magas szellemi vezető ad nagyon tökéletes magyarázatokat, ami semmit nem vesz el az értékéből, mert a magas szellemi vezető Jézus engedélyével és tudtával adta át a tanításait! Neki már volt lehetősége Jézussal kapcsolatot teremteni, de a teremtővel (Isten) még neki sincs közvetlen kapcsolata.

Mellékesen megjegyzem, hogy most hajnalban felkelés után írom ezt a tanítást és mindjárt egy másikat, és komoly szellemi mediális segítséget kapok ilyenkor a szellemi világtól.

Amikor megjelent Neale Donald Walsch: Beszélgetések Istennel című első könyve én már komolyabban foglalkoztam a szellemtudományokkal, felkapott könyv lett és híres pillanatok alatt, és majdnem "megköveztek" persze átvitt értelemben, amikor elmondtam, hogy Ő se tud Istennel közvetlenül beszélgetni! Hiába jó és tökéletes a tanítás!
Pár évnek kellett eltelnie hozzá, amikor azt hiszem a harmadik könyvében ismerte el, hogy valóban nem Istennel beszél közvetlenül, hanem egy nagyon magas szellemi lénnyel, akinek az engedélyével adta a könyve címét amiben Isten nevét felhasználta a jó cél elérése érdekében.
Ez valóban igaz, mert többen olvasták a könyvet mint a Bibliát szerintem!
Tökéletes szellemi tanítások vannak benne!

Karsay István
Budapest, 2018. január 15. hajnali órák.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.18. 08:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Krisztus az út, az igazság és az élet - Szellemi tanítás - Felvezetés

Az én Atyám, Istenem nevében köszöntelek benneteket testvéreim! „Én vagyok az út, az igazság és az élet”... (János 14:6) „én vagyok a feltámadás és az élet; aki bennem hisz, még ha meghalt is, élni fog”... (János 11:25) „én vagyok a világ világossága” (János 9:5) mondja mindezeket magáról a mi Urunk, a Jézus Krisztus. Ezek voltak azok a kijelentései és állításai önmagáról, amelyet a farizeusok és írástudók nem szívlelhettek, amelyekért elítélték és a keresztre juttatták Őt.
A legnagyobb káromlásnak tekintették az Úrnak ezen kijelentéseit. Bizony-bizony nagy dolog valakinek ilyeneket állítani önmagáról, de mégis testvéreim, ez a valóság, ez az igazság; amit az Úr mondott magáról, az tény és elvitathatatlan. Ő valóban mindaz, akinek és aminek állította Magát; hogy Ő az Isten Fia, hogy Ő az út, az igazság és az élet, hogy Ő a világ világossága, hogy Ő és az Atya egy - teljesen egy az akaratban.
Tehát Ő eszköz Isten akaratának kivitelezéséhez, eszköz, hogy a Földön élő emberiség hallja és megtudja, hogy mi az Isten akarata. „Én vagyok az út!” Út nélkül testvéreim, nem lehet egyik helyről a másikra eljutni. Az emberek újabb és újabb utakat építenek, hogy minél könnyebben, minél élvezetesebben és minél gyorsabban eljussanak a Föld egyik területéről a másikra.
Az Úr magáról mondja ezt: „én vagyok az út”. Igen, Ő az az út, amely a Földről a mennybe vezet. Ő az az út, amely az Atyához vezet; Ő az az út, amely haza vezet; Ő az az út, amelyen haza lehet találni a békesség és a boldogság világába, ahol „halál többé nem lészen”, ahol a teremtménynek örök élete, örök boldogsága van, ahol szépség, tehetség, tudás és szeretet lakozik, ahol az éltető nap soha le nem nyugszik. Itt, az Isten országában, ahol mindig fény és világosság honol és a fényben és világosságban minden szépség és jóság visszatükröződik, minden megjelenhetik a maga beérkezettségében.
Ez a beérkezettség a tökéletesség állapota, ahol mindenki kihozta már magából azt a gondolatot és azt az érzést, amiért teremtetett, és amit csakis ő reprezentál (képvisel) a világmindenségben, és ami híven fejezi ki a teremtő Isten akaratát: azt a gondolatot, azt az érzést, amelyet a megteremtés pillanatában abba a szellembe belehelyezett.
Az üdvösség állapotába minden teremtménynek be kell érkeznie, nemcsak a másod, a harmad, a negyed és az ötödnapokból, hanem a Földről is. Nem a magas világokban született meg emberként az Úr, hanem e Földön, minden bukottért, minden eltévelyedettért. Ő az eltévelyedett bárányokat, a tékozló fiakat keresi, akik a mennyei örökségüket eltékozolták.
Alázatos lélekkel, Isten akarata szerint bemutatta minden bukott léleknek, a tékozló fiúknak, hogyan találhatnak a hazavezető útra, ha Vele találkoznak és Rajta keresztül hogyan juthatnak el egykoron az Atyához.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Krisztus az út, az igazság és az élet
A tékozló fiú a fele úton
A testet öltés nagy próbája
Az őrszellemekről
A hunok nem haltak ki
A magyar huszár születése, dícső harcai és történelmi jelentősége
Mosolygó Tündér Ilona

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=_lGKkqIYKxE
Kubinyi Tamás – A Hunyadiak titkos története –
Könyvismertető, első bevezető előadás a könyvhöz

https://www.youtube.com/watch?v=CCFxc-wMods
Kubinyi Tamás – A Hunyadiak titkos története –
Könyvismertető, második bevezető előadás a könyvhöz

https://www.youtube.com/watch?v=x55lRVLj70s
Kubinyi Tamás – A Hunyadiak titkos története –
Könyvismertető, harmadik bevezető előadás a könyvhöz

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg8tVR2PbGk4-ht-sZQ
888 – A krisztusi engram – Makk István előadása (Letöltés a tárolóból)

https://www.youtube.com/watch?v=OBvxE-3B52Y&list=PLLrSPGdDqytc4n-Zx6as3X2Jdb_KTC4ZS&index=4
Mi lenne ha... – Misztikus romantikus film – Felíratos

https://www.youtube.com/watch?v=Z-PTz6oWw3c
Mennyei csodák – Spirituális családi film

https://www.youtube.com/watch?v=arULVr-PeF0
Csodák a mennyből – Annabel Bean története
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.17. 09:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Dimenzióváltás és a medence kapcsolata.

Minap üldögélek Veresegyházon a termálmedencében, és eszembe jutottak érdekes gondolatok! Hogyan lehet a legjobban megérteni a mostani helyzetünket a legegyszerűbben?

A medence a föld, és akik betegek azok beutalót kapnak a fürdőbe, hogy gyógyuljanak.
A medencében csak 20 percet lehet tartozódni az ajánlás szerint a veszélyek miatt, így ki kell menni pihenni rendszeresen. Ez a be és kimenetel az élet – halál, leszületés a földre, és visszatérés a szellemi otthonunkba.
Vannak viszont renitens emberek, akik nem mossák meg a lábukat, őket az úszómester figyelmezteti erre, és közli, aki nem tartja be a szabályokat, sokáig nem mehet be emiatt a medencébe, mert rossz volt. Ez gyakorlatilag az 1. szellemi szféra, amit köznyelven pokolnak hívunk, de semmi köze az ördögökhöz és az üstökhöz, itt addig kell tartózkodni, míg fel nem fogjuk, hogy a földön nem szabad bűnben élni, nem szabad bűnismétlése esni. (Tisztítótűz)

Vannak, akik ugrálnak, és rosszalkodnak a medencében, őket idő előtt kiküldi az úszómester a medencéből, ezek azok az emberek, akiket a spirituális fejletlenségük, bűneik miatt idő előtt levesznek az ÉLET színpadáról. És lesz idők gondolkozni azon, hogy érdemes-e betartani a szabályokat, és az úszómester, amikor látja rajtuk a megbánást, beengedi őket a medencébe.

Akkor most közeledjünk a dimenzióváltás kérdéséhez!

Nagyon sok renitens emberke van, akik a sok figyelmeztetés és kitiltás hatására se tartották be a szabályokat, nekik építettek egy gyerekmedencét sokkal távolabb a másik medencétől, és ők büntetésből nem mehetnek be a nagymedencébe, és addig kell a gyerekmedencében tartózkodni, míg sok – sok idő után be nem bizonyítják, hogy alkalmasak arra, hogy bemehessenek a nagymedencébe. Ez lefordítva a mi nyelvünkre azt jelenti, hogy mi a 6. napkörben vagyunk, és készen van a 7. napkör, ahova azokat az ember – szellemeket száműzik, akik képtelenek voltak betartani a játékszabályokat hosszú – hosszú időn keresztül, s sok figyelmeztetés dacára is. (János Jelenések, ”száműzve az örök sötétségbe”)
Meg lesz tisztítva a nagymedence, és csak azok lesznek benne, akik méltónak bizonyultak, azaz a föld (és a 6. napkör a mi Kozmoszunkkal együtt) megtisztul.

Sokan találgatják, hogy mikor kell elhagyni a nagymedencét, és okoskodnak, hogy ha el kell menni a medencéből, akkor véglegesen bezárják a fürdőt (világvége), sőt ők pontos időpontot is tudnak (2012. december vége), miközben csak annyit hallottak csak erről, hogy a mérnökök beszéltek a parton, hogy felújítják a medencét és kitisztítják. De azt nem hallották meg, hogy utána újra be birtokba lehet venni azoknak, akik méltók rá! Emiatt rémhíreket terjesztenek, ijesztgetve társaikat, akik páran végső elkeseredésüknek elkezdenek rosszalkodni azzal a felfogással, hogy kihasználják az utolsó pillanatot, amit még a medencében tölthetnek!
Szerencsére sokan azonban felfogták, hogy nagy a baj, és szeretnének itt maradni arra a kis időre is, és elkezdenek javulni, hogy megmutassák az úszómesternek, hogy ők erre képesek, és nem lesznek kitiltva a maradék időre a medencéből.

Az úszómestert hiába kérdezik, hogy mikor lesz felújítva a medence, ő azt mondja, hogy a pontos időt a fürdő üzemeltetője ismeri csak, még ő se, így elkezdenek sokan találgatni, pedig hiába, lehetőségük sincs rá, hogy eltalálják! („a pontos időt az Atya tudja egyedül”)


A strand vezetője rendszeresen figyeli a nagymedence állapotát, és amikor jónak látja bezárja, és felújítja, de még ő maga se tudja, hogy ez mikor történik meg.
(Bibliai tanítások szerint, amikor a jó gazda szeme látja, hogy beérett a vetés, akkor kezdi az aratást, de ugye ez időjárásfüggő! És befolyásolja a termés érése, érettsége)

Most jön egy nagyon fontos dolog!

Mikortól nem lehet bemenni a nagymedencébe? Erre sokaknak több időpont is van, ami folyamatos, és egyénre szabva.

Vannak, akik annyira rosszak, állandóan rosszalkodnak, ugrálnak a medencében, itt az úszómester a saját hatáskörében eltiltja őket a nagymedence használatáról, kiküldi őket a partra a padokra ültetve őket, és amikor készen van teljesen a gyerekmedence, beengedi őket oda, addig meg vágyakozva nézhetnek a nagymedence után és gondolkozhatnak.
Mi nyelvünkre lefordítva ez azt jelenti, hogy akik olyan életet élnek, hogy már látszik rajtuk, hogy képtelenek a változásokig megjavulni, utolsó életüket élik a fizikai síkon, és már nem születnek, nem inkarnálódnak vissza, részükre a kegyelem ideje lejárt.

Amikor a medencébe bemegyünk, minden egyes alkalommal újra és újra jegyet kell váltani, azaz amikor átmegyünk a tisztítótűz állapotán, és Isten megmásíthatatlan minősítési törvényei jónak látják, leszülethetünk a földre.
A fürdő este hétig van nyitva, jegyet csak hat óráig adnak a pénztárnál. Így akit kitilt az úszómester, és nem tud jegyet venni még az utolsó pillanatban, lekési a nagymedence fürdési, gyógyítási lehetőségét. Most ezt éljük meg ebben a pillanatban. És nagy sorban állás van!

Vannak, akik most sorban állnak, és megpróbálnak az utolsó pillanatban bejutni!

Vannak, akik nem fogják fel, hogy bezár a pénztár, és rosszalkodnak, és nem értik meg, hogy ha az úszómester kitiltja őket, akkor a gyerekmedencébe lesznek száműzve. Pedig a nagymedencébe lévő okos társaik rendszeresen figyelmeztetik erre őket, és elmondják, hogy milyen veszélynek vannak kitéve. Ez a bibliai „megpecsételés” A bibliai 144000 egy kitalált szám, ezzel csak azt jelképezték, hogy számszerűen ki lesznek tiltva az emberek, akik alkalmatlanok az együttlétre, nevesítve, amikor elkövetkezik a pontos változás ideje, azaz a fürdő felújítása.
(Csak halkan jegyzem meg, hogy erre a kitalált számra teljes szellemi iskolát, tanfolyamok épülnek, drága pénzért biztosítva a helyüket azoknak, akik beiratkoznak rá. Könyveket árulnak szintén jó pénzért, biztosítva ezzel az írójának anyagi hátterét, amivel a félelemben lévő társaikat rémisztgetik. Persze vannak „komoly” tanítómesterek, akik fennhangon közlik, hogy ők az emberiség megmentésért vannak a földön, már nem is kellene itt lenniük, és egyike a 144 ezer felemelkedett mesternek. Valószínűleg ők a gyerekmedencében fognak felébredni! A medencében a fürdők fele vagy esetleg kétharmada is ki lesz tiltva, és mennek a másik medencébe, ilyen komoly a tét!

Most folyik a megpecsételés, azaz aki méltónak bizonyul az utolsó pillanatban, hallgat társaira, az megmenekül, és visszajöhet a medencébe.

Sokan fennhangon hirdetik, hogy nincs is úszómester! Fogjuk fel, hogy a víz szintje a fizikai sík, és a szellemi sík (asztrálsík) határa, minél bűnösebb a szellem, annál mélyebben van a fizikai síkban, azaz a víz alatt, így képtelen látni az úszómestert (Jézus), a strand igazgatóját (Mennyei Atya), mert a víz alól nem lehet kilátni.
Sőt azt suttogják a társaiknak, hogy nincs is úszómester és igazgató, ez csak kitalált dolog, sőt szerintük víz sincs, mert nem veszik észre, hogy ők a vízben élnek! Mert az életterük, csak természetes, és nem látják ezt meg. Persze azért vannak, akik találgatnak, hogy lehet, hogy van élet a vízen kívül is, mások meg nevetnek ezen a gondolaton!

A partról a pihenő (nem kitiltott társaik) bekiabálnak nekik, hogy segítsék őket amikor rosszalkodnak, de minél mélyebben vannak, annál messzebb távolodnak a víz felszínétől, így képtelen meghallgatni társaik hangját, aki a víz felszínén úszkál, az meghallja, minél feljebb van, annál jobban hallja. Ez a mi nyelvünkre lefordítva azt jelenti, hogy az őrangyalaink, szellemi segítőink segítenek minket a másik világból, de aki nagyon mélyre le van süllyedve az anyagi világba, az elveszti a kapcsolatát őrangyalával, vagy nehezen hallja meg a hangját!
Minél feljebb van, annál erősebben hallja a segítői hangát!

Vannak sajnos, akik a víz alatt rosszalkodnak, mert azt hiszik, hogy az úszómester nem látja őket, pedig fentről a partról mindent lehet látni az átlátszó vízben egyidőben, nincsenek elrejtett titkok, rosszaságok, csak ők hiszik ez. Az atya szeme mindent lát, és minél magasabban van valaki, annál nagyobb rálátása van a dolgokra!

Vannak sajnos, akik annyira rosszak, hogy be se mehetnek a medencébe, pedig beutalták őket a fürdőbe. Ezek azok a sötét erők, akik még odáig se juthattak el, hogy méltók legyenek a testetöltésre a fizikai síkon. Ellenben akkora és erős hangjuk van, hogy lehallatszik a víz alá is, erősebb, mint az őrangyaloké, és mondják, hogy csak rosszalkodjatok, nincs is úszómester, strandigazgató, miközben ezt szándékosan mondják, pedig tudják az igazságot!
De céljuk az, hogy megtévesszenek nagyon sok fürdőző embert, mert a kismedencében azt hiszik, hogy újra ők lesznek a parancsolók, vezetők, mint sokáig tették ezt a nagymedencében, amíg meg nem jelent törvényszerűen az úszómester, azaz Jézus leszületett a fizikai síkra.
Az úszómester mielőtt megjelent a medence partján elkezdte megtisztítani a medence környékét, azaz Jézus átvilágította a szellemi szférákat, mielőtt megjelent volna.

A rosszak fővezetője azt mondta az úszómesternek, hogy ha annyira okos, akkor bizonyítsa be, hogy ő is tud úszni, és be tudja tartani a játékszabályokat, és akkor kiengedi a medencéből pihenni azokat, akik már nagyon fáradtak ugyanis akkora ereje volt, hogy visszatartotta az elfáradt, de már gyógyult fürdőzőket. Az úszómester elvállata a feladatot, bement a már koszos, felújításra váró medencébe, bekoszolva ezzel magát a felemelő cél érdekében!
Azaz Jézus magára vette a világ bűneit, a fizikai sík gonosz gondolatokkal teli rezgéseit! Így nem a bűneinket vette el, hiszen aki rosszalkodik a vízben, az attól, hogy az úszómester is vizes lesz nem fog megjavulni. A javulás akkor következett be, akkor kezdődött el, amikor az úszómester arra rövid kis időre, amit a vízben töltött elkezdett tanítani, és megértette a fürdőzőkkel, hogy legyenek jók. Persze a sötét erő a partról komoly kísértésnek vettette alá, megígérte, ha itt marad, akkor Ő lehet a medence Ura és parancsolója, persze csak úgy, ha a helyettese lesz, és őt szolgája.

Ez volt Jézus megkísértése és próbája. De az úszómester kiállta a próbát! Megpróbálta a sötét erő a vízbe fojtani dühében, és rávette a mélyben lévő fürdőzőket, hogy öljék meg az úszómestert, és akkor ő marad örökre a medence ura, és nem lesz változás. Ezt még ő maga is elhitte. (sátáni erők)
De ezt más a strandigazgató is érdeklődéssel szemlélte, hiszen az Ő engedélyével ment be az úszómester, aki egyben a elsőszülött gyermeke is volt, és ezért bízta rá ezt a komoly feladatot.
Amikor látta, hogy belefojtják a vízbe a gyermekét, amikor a gyermek elájult érte nyúlt, kiemelte vízből és megmentette.
A gyermek (úszómester) nem haragudott a fürdőzőkre, mert nagyon szerette őket még így is, hiszen a rokonai voltak egytől – egyig, testvérei oldalágon, és ott maradt továbbra is úszómesternek mellettünk, vigyázva és óva őket. (Kereszthalál, feltámadás)

Felvett egy búvárruhát is, és mégegyszer lement a medence aljára, hogy megmutassa kétkedőknek, hogy van élet a medence vízén kívül is, egy ideig még a medencében tartózkodott, majd amikor jónak látta, érezte, hogy sokan hallgatnak a szavára, elment a medencéből, mert akik hallgattak rá, elvállalták azt a feladatot, hogy hirdetik igéit, azaz Jézus szétküldte a tanítványait a föld több részére. (Ekkor jelent meg tanítványai számára, és folytatta, kiegészítette a tanításokat, többek közt bizonyítva, hogy van a víz felett, sőt a medencén kívül is élet)

A sötét erő a partról persze dühös lett, mert elvesztette a fogadást az úszómesterrel szemben, és köteles volt kiengedni azokat a tiszta és gyógyult fürdőzőket, akik már méltók voltak rá.
Sőt, ha tudta volna, hogy az úszómester vízbefojtásával csak azt érte el, hogy egyre többen rájöttek, hogy van élet a medencén kívül, akkor békén hagyta volna az úszómestert, mert pont ezzel a cselekedetével pont ellentétes hatást ért el. De már késő volt.

Az úszómester nagyon okos volt, és előre látta, hogy az Ő szellemiségét, nem fogja legyőzni a partról kiabáló rosszalkodó fürdőzők főnöke, de azt is tudta, hogy törvényszerűen hatást tud gyakorolnia vízben a fizikai testére, így előre tudta, mielőtt bement volna vízbe, hogy ez be fog következni. De bízott a strand vezetőjében, az édesapjában, aki megígérte, hogy állandóan figyelni fogja, és ha baj lesz akkor megmenti, így ezzel a tudattal is ment be a vízbe!
Volt pillanat, amikor még Ő is kételkedett, amikor fojtogatták és fuldoklott, és felkiáltott. „Atyám miért hagytál el engem!”, de rájött, hogy nem hagyta el, csak a vízben nem tudta, hogy az Atya mikor menti meg, mikor látja fentről, hogy melyik pillanatban kell beavatkozni.
De eszébe jutottak édesapja szavai, megnyugodott, bízott benne, sőt hangosan megbocsátott a kínzóinak, sőt kérte a strandigazgatót, hogy bocsásson meg Ő is a mélyben lévő fürdőzőknek, mert „nem tudják, hogy mit cselekszenek”

Nem sokára zár a strand, felújítják a medencét, készül a gyerekmedence, és már nem lehet belépőt váltani. Zárás előtt pár másodperccel vagyunk. Az úszómester figyelmeztetett minket, hogy amikor leromlik a medence állapota akkor fel lesz újítva, és elmondta, hogy mik fognak bekövetkezni, omló vakolat például, mert Ő ezt előre látta, persze nem hittek neki sokan, de az idő bebizonyította, hogy neki lett igaza. Ki nem hisz benne csak olvasson bele a János Jelenésekbe, és kapcsolja be a híradót!

Most jön egy nagyon fontos dolog!

Ha visszaemlékszünk, az írás elején elmondtam, hogy azok vannak a fürdőbe, akik betegek lettek, és be lettek utalva. Így az egészséges lényektől mi elszakadtunk, mert a saját viselkedésünkkel beteggé tettük saját magunkat, és így emiatt el kellett hagyni igazi lakóhelyünket, mert ott is rosszak voltunk és ebbe betegedtük bele, mert az hatással volt ránk.

Sorra utaltak be az orvosok minket egyik helyről a másikra, míg a gyógymedencében kötöttünk ki, az akkori utolsó lehetőségünkön, de most a medence egy gyógyító szinttel feljebb lép, és lesz egy alacsonyabb szintű gyógyító gyerekmedence is, a végső állomás.


Ha kiszabadulunk gyógyultan a fürdőből, akkor tovább kell menni rehabilitációk sorozatán, bizonyítva, hogy gyógyultak vagyunk, és ez még hosszú időbe telik, mire hazaérünk!
Azaz visszatérünk a paradicsomi síkra, ahonnan eljöttünk szabad akarattal megbetegítve magunkat édesapánk, a Mennyi Atya figyelmeztetése ellenére.

Kedves barátom remélem Te időben megváltottad a strandjegyed vagy bérleted van, és visszatérhetsz a felújított medencébe, vagy esetleg feljebb emelkedhetsz, és elhagyva a strand terültét elindulsz visszafelé a gyógyulás hosszú, de gyönyörűséggel teli útján.

Írta: Karsay István mediális úton szellemi segítőjének segítségével.


Csömör, 2010-03-07
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.16. 06:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Tanítás a migránshelyzet alakulásáról mediális segítséggel.

Én álltában nem személyes segítség miatt kapok üzenetet, tanítást a másik világtól, hanem csoportoknak, egyszerre több embernek, persze vannak kivételek, de... ezek erősítik a szabályt.
2017 karácsony és szilveszter közötti időszakban világítottak rá sok dologra ami aránylag rövidtávú történésekről szólnak, ami pár év, és persze van hosszú távú is, d ezekről már pár videómban beszéltem részletesen, de most még részletesebben fogok erről pár mondatot mondani. Nem mondom, hogy ennek sokan örülni fognak...
A tanítás leadásával ezért vártam majdnem 3 hetet és ezért elnézést kérek, de sikerült megfertőződnöm a mostani vírusok valamelyikével - vagy vegyesen többel is - és így január elején kizártam magam a normális emberi életvitelből, és főleg ágyban töltöttem az időm nagy részét. De most már teljesen a topon vagyok!
Migráns áradat nagy része emberi gyarlóság miatt jött létre, anyagi megfontolásból (munkaerő), de néha ez egyezik a magasabb szellemi tervezéssel is.

Az atlantiszi itt maradt nemzedék - akik mi vagyunk - ideje lejárt. Aki olvassa rendszeresen a hírlevelem, az ezt látja minden hírlevelem oldalának alján lábjegyzetként:
Ne feledd: Te az utolsók körébe tartozol a meghívottaknak, akiket az út szélén szedtek össze!”
Lejárt egy szellemcsoport ideje, a szellemcsoport itt maradt tagjai már sok "vizsgán" részt vettek, és most éljük az utolsó vizsgaidőszakot. A bevándorló népeknek ugyan úgy szükségük van a fejlődésre - és itt főleg a lelkekről beszélek, aki rendszeresen tanulni visszaszületnek a fizikai síkra.

Mondhatnám, hogy "helycserés támadás folyik", de lesznek még sokan,akik majd a megtisztult és átalakult Földön fogják folytatni szellemi tanulmányaikat mondjuk pár száz év múlva, ezekről az időkről most nem beszélek külön, ezt elmondtam a videó tanításaimban a youtuben, még a Föld fizikai változásairól is beszélek.
De a rövid lényeg az, hogy például Európában addigra - 2300 körül - már egy kevert faj fog kialakulni, egy érdekes bőrszínnel, ami ötvözi a kínai - arab . néger - és a fehér faj külső jegyeit.
Most azért térjünk vissza rövidebb intervallumra. Mondjuk az se véletlen, hogy ma hajnalban jutottam al az írás elkészítéséhez, mert tegnap este olyan információk kerültek a híreken keresztül a birtokomba, amik visszaigazolják a kapott három héttel ezelőtti mediális információimat, de erről nemsokára beszélek.
Nézzük akkor, hogy mi fog történni - a tudásom szerint.
A migráns helyezett annyira kicsúszik az államok vezetésének a kezéből, hogy tarthatatlan lesz az állapot!
Most utalok az esti riportra, ahol elmondják, hogy a nagy európai fölvárásokban már olyan területek alakultak ki, ahova se a rendőrök, tűzoltók, mentősök nem mernek bemenni, elkerülik őket, mert élve onnan már nem jönnek ki, nem tudnak rendet tartani.
Most szilveszterkor biztonsági zónákat alakítottak ki az ünneplő tömegnek, mondhatnánk úgyis hogy, hogy minden más zóna már nem biztonságos!

Ne mernek lépni a kormányok vezetései tartva a politikai visszhangtól, és ezért egy idő után a nép fogja az adott országokban a kezébe venni a védekezést, szabadcsapatok fognak alakulni, első időben az éj leple alatt, majd később nyíltan háborúzni fognak az adott területen, komoly összecsapások lesznek, melyek majd kiteljesednek teljes polgárháborús övezetté, és elszabadul a pokol! Addigra az államok vezetései is megpróbálnak beavatkozni, de a saját civil lakosságuk védelme érdekében korlátozott lesz a lehetőségük, sőt a rendfenntartó erők is menekülni dognak bizonyos helyeken.
Svédország, Németország, majd Franciaország lesznek az első áldozatok, Anglia sokáig biztonságban lesz. Közben létre fogják hozni az Európai Egyesült államokat is, megjegyzem erről Eszter médium beszélt régebben:.
Eszter médium közlése 1916-ból, amikor elmondta, hogy 1941-ben kitör a második világháború, és megjósolta annak a végét is.

Íme még egy részlet Eszter médium látomásából. A látomás dátuma 1945, még tart a második világháború!
„Egy nagy térkép van kiterítve előttem, rajta, főleg az egész Szovjetunió látszik. Egyszerre csak elmozdul a térkép, rázkódni kezd, és hullanak szét, válnak le az egyes tagországok. Majd kialakulni látom az Európai Egyesült Államokat, benne Magyarországot”

Eszter médium 1935. július 13.-i látomása a Utolsó ítélet” című Névtelen Szellem nyilatkozatról:

„Úgy látom, hogy még ez a század, és még kb. egy harmad rész, vagyis mostantól számított kb. 100 esztendő: és be fog következni a vég” (2035)

Az idő azét halad, az események drasztikusan felgyorsulnak. Sokig biztonságban lesznek a volt szocialista államok, mert nem letelepedési cél egyenlőre a területük, de sajnos egyszer ezeket az országokat is utoléri a végzete, de itt nem rövidtávú történésekről kel beszélnünk, hanem több tíz vagy esetleg száz évről, bár ez utóbbinak kisebb az esélye.
Fordulni fog a helyzet, és a keleti országokba fognak sokan menekülni! Említetem régebben egy másik mediális közlés kapcsán, hogy Kína lesz a világ kereskedelmi központja, minden gazdaságilag is átváltozik az új helyzethez igazodva, és a múltszázad eleji mediális közlés mára kezd megvalósulni!

A európai polgárháborúba szinte észrevétlenül fogunk belecsúszni, egyik napról a másikra!
Ez komoly gazdasági összeomlással is fog járni, éhezéssel, betegséggel, komoly ellenőrizhetetlen járványokkal, ami felett elveszítjük majd a felügyeletet. Olyan betegségek kerülnek elő, amiről azt hittük, hogy már nem létezik, kolera, himlő stb...
Megjegyzem kevesen tudják, hogy a spanyolnáthának annak idején - aminek semmi köze nem volt Spanyolországhoz - több áldozata volt, mint a két világháborúban összesen meghalt áldozatoknak.

Most térjünk ki a vallásra!
Jelenleg a világon az iszlám a legnagyobb vallás számszakilag, vannak országok, ahol a mai napig üldözik a keresztény vallásokat, Kínában például sok keresztény vallás titokban tartja az összejöveteleit.
A keleti országokban is sok helyen bátorság volt a keresztény vallást gyakorolni.
Nem akarok senki lelkébe taposni, de a európai kultúrában, és itt beértem Magyarországot is, rengeteg az ál keresztény, aki csak nevében keresztény, eljár megszokásból vagy kötelezettségből templomba, de igazi valóságtartalma érzéseinek nincsen, a Jézus Törvények betartásáról nem is akar hallani vagy csak felületesen.
Ők lesznek az első "júdások", illetve már ők azok, mert a migránsok által gyakorolt iszlámnak már sok országban behódoltak, részben félelemből, részben politikai célzattal, keresztek leszedése templomokról, karácsonyi ünnepségek nevének megváltoztatása fény ünnepre és hosszú a sor.

Pápa ugyanúgy alá fogja rendelni a kereszténységet részben félelmében az iszlámnak, mely teljesen teret fog nyerni nagyon sok időre, és most fog majd kezdődni a másik igazi keresztény üldözés, mely kiteljesedik majd a polgárháború céljaiban is, újabb indok lesz az öldöklésre, az atlantiszi népcsoport munkájának teljes lezárásának.

Fontos dolog: nem lesz világvége, Korszakváltás lesz , szellemi csoportok (Népcsoportok) átrendeződése, átalakulása, elmenetele egy másik síkra, bolygóra, és ez a föld fizikai átalakulásával is fog járni, mely napi szinten egyre erősebb a katasztrófákban, hiszem minden átalakulás fájdalommal jár és törvényszerűen szenvedéssel.
Ez az átalakulás15 - 20 éven belül annyira látványos lesz, hogy szinte mindenki valamilyen szinten szenvedő alanya lesz, ha nem máshogy de érintve lesz valamelyik ismerőse, rokona által.

A tanításom végére azért mondok segítséget is, és jó dolgokat!

Örüljünk minden pillanatnak, amit békében, szeretetben a barátinkkal, családunkkal tölthetünk.
Gyönyörködjünk a természetben amíg lehet, kiránduljunk olvadjunk össze vele.
Ismerjük fel újra s szépségeit amit sokan csak fotelból és képernyőről ismernek.
Merjük kimondani érzéseinek, nem tudjuk, hogy meddig lesz rá lehetőségünk, és itt arra is gondolok, akinek el lehetne ezt mondani!
Ismerjük fel, hogy minden egy egység, amit másnak okozok jót vagy rosszat, azt magammal cselekszem meg!

Ne felejtsük el a szerelmes szavakat, érzéseket, a kérlek - bocsáss meg és hasonló kifejezések használatát.
Bármi történjen is velünk hitünk maradjon töretlen, hiszem minden a MI érdekünkben történik még akkor is, ha az adott helyzetben ez rossznak érezzük - ezt sajnos én napi szinten átélem, bármilyen furcsa. A szobámban egy csodálatos lány él, a két lábon járó SZERETET, Ő a feleségem akiről még én is példát vehetnék. A szomszédomban (a közvetlen szomszédom ) a két lábón járó gonoszság, a szemeiből, tetteiből árad a gyűlölet, ölni akarás és tönkre szeretné tenni az életünket. Ellene a legjobb fegyver a türelem és a szeretet és a megbocsátás. Lehet gyakorolnom és van mit bőven!

De.. mindenkinek megvan a saját "keresztje" a maga spirituális szintjén, és ezt már sokan felismerik.

Ha betartjuk a Jézusi Törvényeket, és a legfontosabbat a szeretet törvényét semmi baj nem érhet minket hosszútávon, és itt már a szellemi életre is gondolok.
"Aki érettem elveszti az életét annak örök életet adok"
"Minden emberrel cselekedd meg amit szeretnél, hogy veled cselekedjenek meg"
A szeretet mellett kiemelem a másik legfontosabb szellemi törvényt,a megbocsátás erejét.
Hiszem egyik legnagyobb tanítás volt erre, hogy Jézus a kereszten megbocsátást kért a hóhérjai számára!

Gondolkozzunk pozitívan, próbáljunk meg rálátni a velünk történtekre, fogadjuk el amin nem tudunk változtatni, változtassunk amin csak tudunk, és ismerjük fel a kettő közötti különbséget!

Szeretettel:

Karsay István
Budapest, 2018. január 15. hajnali órák.

9 jel, hogy a lelked már korábban is járt a Földön
http://rejtelyekszigete.com/9-jel-hogy-lelked-mar-korabban-jart-foldon/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.15. 06:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Apró szellemtani gondolatok
1. Gondolkozz egész életedben úgy, mint egy kisgyermek. Életed könnyebb lesz, problémamentes és egyszerű.
2. A lelki és fizikai fájdalom a testben lévő lélek szükségszerű fejlődésének része, magunk választottuk szabad akaratunkból, ne akarj kitérni előle, viseld el hősiesen és fejlődj benne.
3. Kötelességed az földi dimenzióban eltöltött idődben tanulni, fejlődni és a megszerzett tudást meg kell osztani társaiddal, mert közösen lehet csak a fejlődés fokán átlépni. Hiába sietsz előre, ha a társaid lemaradtak meg kell várni, míg ők utolérnek, egyszerűbb és gyorsabb, ha közös erővel egymást segítve haladtok a szellemi fejlődés útján.
4. Az Isten a változtathatatlan Jó, az ember a változtatható Rossz!
5. Élj úgy, hogy halálod után kevesebb rosszal keljen szellemként elszámolni.
6. Ne várj az adott szeretetért, jóért semmi köszönetet, viszontszolgálatot, mert az pozitív karmádat fogja erősíteni és nem biztos, hogy az jó lesz neked!
7. Légy elnéző alsóbb szellemi szinten lévő embertársaiddal, te is innen indultál, segítsed Őket!
8. A vallásos élet nem törvényszerűen párosul szellemi tudattal.
9. Légy partnere segítő szellemednek, jól fog esni az ő segítsége, hasonló helyzetben!
10. Meditáláskor imádkozz Istenhez és a csendben meg fogod hallani válaszát.
11. Légy tiszta, mint a gyertya lángja, vedd magad körbe a fénnyel, megvéd minden külső ártó hatástól és megtisztít. Égesd ki a rosszat magadból, készíts helyet a jónak!
12. A földi testet szabad akaratodból választottad fejlődésed érdekében, viselkedj a választott testhez méltóan.
13 Az élet olyan, mint a tenger hulláma, egyszer lent, egyszer fent. Egyszer szellem, egyszer ember. Ez így váltakozik évezredek óta.
14. A Tudás benned van, de ki kell érdemelni birtoklását.
15. A leszületés olyan, mint a katonaság. Egyforma idősek vagyunk, csak van aki hamarabb vonult be és hamarabb szerel le. Utána megvárjuk egymást.
16. Ha valakinek megbocsátottál valamit, azt magadnak bocsátottad meg,
ha valakinek jót tettél, azt magaddal tetted!
17. Istent létét nem lehet megtanulni, elmagyarázni; egyedül megtapasztalni lehet.
18. Ha elfogadod a másik világ létezését, életed leegyszerűsödik, minden „megmagyarázhatatlan” dolog értelmet kap, a veled történtek világosak lesznek, átláthatóak és irányíthatóak.
19. Fogadd el szellemi társad segítségét, őrszellemed kérés nélkül is segít neked, de együttműködve gyorsabban tudtok haladni.
20. Ne kutass és keresgélj Mestered után. Ő láthatatlanul mindig melletted van, hívás nélkül jelentkezik ha elérkezett az idő, és ha érettnek bizonyultál előtte elvégzi beavatásod . Beavatáskor kapsz egy kulcsot egy másik dimenzió kapujához, s ha azt kinyitod, az ajtó mögött találsz egy könyvet; és kezdheted a tanulást elölről, mert rádöbbensz arra, hogy milyen kevés a tudás mit eddig szereztél, birtokoltál.
Karsay István
https://www.youtube.com/watch?v=irsuTR_cU60
Levél a pokolból
Aki a szellemi tudás birtokába jutott az talentumokat kapott. Ezek lehetőségek, hogy szellemi tudásunkat mint
magvető a magokat eljuttassuk oda, ahol igény és lehetőség van rá. Ennek a mulasztása bűnnek tekinthető.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2018.01.14. 08:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Megsemmisülés, vagy örök élet?
4 részAz emberi élet érték
Mivel az emberi lény isteni eredetű, kell benne azon képességnek is lennie, hogy létének feltételeit felismerje, és e célnak éljen és dolgozzon. Erre szolgál azon észbeli tehetsége, mely a gondolkodás révén benne kifejlődik, ha ezt használni fogja.
Hogy milyen tökélyre viheti ebbeli képességeit, azt például a Kereszténység Szentírásaiban megtaláljuk abban a tanításban, mely Máté evangéliumának 5.-ik részében a 48.-ik versben imígy van megírva: »Legyetek tökéletesek, mint az Atyátok tökéletes.« Ennek lehetősége pedig olvasható Pál apostolnak a Korinthusiakhoz írt 1.-ső levelének 3.-ik része 16.-ik versében, ahol azt jelenti ki, hogy: »Istennek temploma ti vagytok«.
Ha ezt a megállapítást elfogadhatjuk, akkor nyilvánvaló, hogy az emberi lény egy értéket képvisel. Ezt az értéket Istentől nyerte. Az embernek különösen értékesnek kell tekintenie életét, azt óvnia, fenntartania kell, mivel élete célját csak így érheti el. Rendeltetését csak így töltheti be.
A vallási tanítások is így mondják: Isten adománya az élet. Ezt az életet oly becsesnek és értékesnek nyilvánítják, hogy annak elpusztítását bűnnek, még pedig nagy bűnnek tekintik.
Így tehát mind az anyagi bölcselet, mind a vallási tanítások megegyeznek abban, hogy az élet, mely a gondolkodás útján jut az ember tudatába, az oly valami, mely egy nagy értéket képvisel az összemberiség szempontjából. Így tehát óvni kell, el nem pusztítandó. Addig tartandó fenn, amíg a tőlünk nem függő okból, mintegy magától meg nem szűnik, avagy – mint azt már ez idő szerint az anyagi bölcselet megállapítja, de mint azt a vallások örök időktől fogva mindig tanították – át nem változik, hogy tovább éljen egy új formában.
Diszharmónia, megrekedtség
Kövessük előbb az anyagi bölcselet elméletét, mely szerint a nagy Mindenségben semmi sem vész el, hanem csak átváltozik, tehát az egyes emberi lény parányai sem vesznek el, hanem átváltoznak, ha betöltötték földi céljukat. Ez esetben elfogadható azon feltevés, hogy egyik életcél eléretvén, bizonyára tovább fejlődnek, mert a fejlődés a Természetben mint törvény, megállapítható.
Ha azonban nem érték el földi életükben a kitűzött célt, mert valamely okból előbb erőszakosan megszakadt földi életük, akkor feltehető, hogy az ily parányok bizonyos tökéletlenségben léteznek tovább, mert nem élték át hivatásukat.
Miután azonban azt tapasztalhatjuk, hogy az emberi lény életében a parányok az ember gondolatával telítettek, mert általuk irányítást nyernek, fel kell tételezni, hogy ezen gondolatokból bizonyos mennyiség a parányokban benn reked, mert nem élte ki magát.
Ekkor azt kell következtetni, hogy ezek az ilyképp megrekedt gondolatok – mint rezgések – bizonyos ideig tovább élnek, és azokban a »parányokban« zavarokat, diszharmóniát okoznak. Nem messze fekvő a gondolat, hogy e zavarok épp oly kellemetlen, talán még fájó érzéseket is okoznak, mint ahogy diszharmonikus rezgések az élő egyedben is kiváltanak fájdalmakat, betegségeket.
Kövessük már most azt a gondolatot, hogy a vallási tanítások szerint az egyes embert Isten teremtette, még pedig örök életre. Ekkor feltehető, hogy még nagyobb bajt szerzett magának, aki idő előtt veszti el földi, életét, mert nem felelt meg isteni rendeltetésének.
Ha tehát hinni tudunk Istenben, akkor hinnünk kell a feltámadásban is, mely az Istenhitnek természetes következménye, és akkor elképzelhető, hogy például aki saját maga okozza tudatosan korai halálát, az hasonlítható azon katonához, ki eldobja az ellenség előtt fegyverét, vagy elhagyja engedély nélkül a csata színterét.
Miután a vallási tanítás szerint az élet örök, nem semmisül meg, nem is kerülheti ki azt, ami elől szökni akart, és így sorsát csak rosszabbította, mert ami reája volt mérve, az elől nem bujdoshat el, az örökéletben rátalál a Mindenható keze!
Íme, mindkét rendszer, az anyagi bölcselet és a vallási tanítások alapján a természet rendje elleni halál, vagy öngyilkosság súlyos következményeket von maga után. Ugyanis az öntudatnak az emberi lény élete folyamán kifejlődött összessége minden elmélet értelmében fennmarad. Akár mint a parányok tartozéka, akár azok nélkül, mint egy elpusztíthatatlan tényező. Mindegyik esetben a tökéletlen fejlődés szenvedést okoz.
Mit kell tehát tennünk, hogy ily hibát, tévedést és hiábavaló cselekedetet el ne kövessünk?
A törvények megismerése
Törekednünk kell azon törvényeket felismerni, melyeknek betartása mellett életünk oly irányzatot nyer, hogy nem azokkal ellentétbe, hanem velük, és nem ellenük haladjunk egy bizonyos fokú tökéletesség felé.
Vannak tehát természeti és isteni törvények. Ha az utóbbiakat még nem ismertük, akkor az előbbiek kutatása rá fog bennünket vezetni arra, hogy a természeti törvények sem alakulhattak ki önmagukból, hanem azokat valamely öntudatos és bölcsességgel teli Hatalom alkothatta meg, és ekkor törekedni fogunk életünket mind a két rendszerű törvényekkel összhangba hozni.
Mert például lehetünk csak a természeti törvényekben hívők, és akkor előbb-utóbb ellentétbe jutunk erkölcsi és etikai törvényekkel. Ugyanis ekkor csakis önzésünk kielégítésében találjuk életcélunkat, már pedig az élet összessége utalhat 'bennünket arra, hogy nem vonhatjuk ki magunkat embertársainkkal való megegyezés alól. Ha csak azt nézzük, ami nekünk jó és nekünk kedvez, akkor csakhamar oly helyzetbe kerülünk, hogy érdekeinket sértve találjuk, ami aztán nagyfokú elégedetlenséget szül, mely a kétségbeesésig fokozódhat.
De lehetünk csak isteni törvényekben hívők, és ekkor tekinteten kívül hagyhatjuk a természeti törvényeket, melyek elhanyagolása fizikai hátrányokat szül, és testi rosszullétet, betegségeket okoznak.
Ezek is kétségbeesésig vihetnek bennünket, bár az isteni törvényekben hívő könnyen arra az álláspontra tud helyezkedni, hogy azon megpróbáltatásokat, melyek bennünket látszólag – mert okait fel nem ismerjük – önhibánkon kívül érnek, mint Istentől eredőket, türelemmel el kell viselni. De ha ezek folytán elveszítik az Istenben való hitet, mint azt sokszor tapasztalhatjuk, akkor a kétségbeesés okai szaporodnak, és katasztrofális véghez vezetnek.
Ha azonban mindkét rendbeli törvények ismeretében vagyunk, akkor azon felismeréshez jutunk, hogy mindig csak magunk vagyunk bajainknak oka, mert valamikor – mert elfeledtük – megsértettük, akár tudatosan, akár tudatlanul ezen törvényeket és így magunk okoztuk úgy a fizikai, mint lelki fájdalmainkat.
Mindkét rendbeli bajokat azonban bizonyos önbeismerés útján helyre hozhatjuk. Kigyógyulhatunk fizikai bajainkból, (ha még nem hatalmasodtak el) és megvigasztalódhatunk lelki bajainkban is, ha feltaláljuk magunkban a baj okát.
Ha nem tudunk magunkon segíteni, ne restelljük embertársainkat segítségül hívni!!! Mert a nem érdekeltek tisztábban látnak, nem lévén elfogultak. Így aztán sikerülni fog új emberré lenni és hivatásunkat e Földön betölteni, és fejlődésünket már itt az életben elősegíteni.

Közreadta: Tolnai György

UI:

A 2018-as év asztrológiai előrejelzése
https://www.youtube.com/watch?v=wMl6cgyiohU
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron