Szellemtan

Kép
Karsay   2017.09.17. 06:04  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Végzetes megszállottság.A mostani történet megtörtént eseten alapul. Egy barátom barátnője volt a szenvedő és tragikus alanya, mely a lány halálával zárult. A pontos eseményeket a halála után személyesen a tőle tudtuk meg egy médium segítségével.

Anna nem foglalkozott ezoterikával egész életében, nem volt vallásos, bár szokás szerint a szülei megkeresztelték. Földhözragadt gondolkodásmódja végigkísérte életének 45 évét. A változás februárban következett be. A munkahelyén megismerkedett egy kolleganőjével, akivel szorosabb barátságot alakítottak ki. Barátnője pszichológiával foglalkozott, elvégezte az agykontroll tanfolyamot és javasolta ezt Annának is. Anna elment egy hétvégi tanfolyamra és nagyon megtetszett neki a láthatatlan világ ízlelése és ráérzett a működésére is. A barátnője mesélt neki a veszélyekről, de ezek a figyelmeztetések süket fülekre találtak. Kezdett odafigyelni a meditációra és nagyon tetszett neki, hogy különleges gondolatai vannak, ami egyértelműen nem a saját gondolatokat, érzéseket tükrözi. Összeismerkedett egy baráti társasággal, ahol szellemidézéssel foglalkoztak kedvtelésből. Egy este meghívásra ő is elment és részese lett egy ilyen jellegű médiumi összejövetelnek. Nem kellett volna. Ha odafigyelt volna barátnője intelmeire, akkor megtudta volna tőle, hogy védelem és beavatott médium nélkül ez a „játék” komoly veszélyeket rejt magában. A köztes létben lévő negatív szellemek csak arra várnak, hogy valaki behívja őket és rögtön rátelepednek, megszállják a testét. Most is ez történt. Minden védelem és szaktudás nélkül elkezdtek szellemet idézni, ráadásul Anna elkövette azt a hibát, hogy meditált is magában közben és ezzel teljesen nyitott lett a másik világ sötét erői felé. Sikerült egy olyan erős szellemnek a megszállása alá kerülni, aki irányítani kezdte az életét.

Miután a benne lévő szellem látta a többi szellemet, akik körülöttük voltak, a kívülálló ember csak annyit vett észre, hogy Anna magában beszél. Nem a lány beszélt magában és a körülötte lévő „semmihez”, hanem a benne lévő szellem folytatott eszmecserét a szellemtársaival!
Anna szakított barátjával és a pszichológus barátnőjével is, aki ugyan észrevette a veszélyt, de nem tudott segíteni rajta, mert ő minden próbálkozást elutasított. Munkahelyén közölte, hogy ki fog lépni és egy olyan helyre megy dolgozni, ahol nagyon sokáig fog tartózkodni és hosszú távra garantálják, hogy ott maradhat. Lakása eladást gondolkodott, közben elkezdte felújítani, hogy több pénzt kérhessen érte. Közben elkerülte minden régi ismerősét, ha találkozott valamelyikkel elfordította a fejét és nem nézett többé senki szemébe, de ha tehette, akkor inkább kikerülte őket az utcán. A benne lévő szellem tudatosan és jól dolgozott. Valószínűleg többen támadtak rá és tartották irányításuk alatt. Ez az állapot két hónapig tartott. Anna egy szép tavaszi napon a lakótelepi lakásuk előtt két ismerős idősebb szomszédot megkért, hogy maradjanak ott, mert mutatni szeretne valamit. Utána felment a 4. Emeleti lakásába és áthívott egy másik ismerőst, majd eltorzult arccal kimászott az ablakpárkányra. Valamit beszélt a levegőbe, mintha tartózkodna mellette valaki, majd búcsút intve a szomszédnak, magváltozott arckifejezéssel, kidülledt szemekkel kiugrott az ablakon és szörnyethalt!Barátom teljesen kikészült, amikor megtudta az eseményeket. Nagyon fájt neki barátnőjének halála és halálának körülményei. Mindig reménykedett benne, hogy meggyógyul, de ez az esemény felborította minden elképzelését.

A lány halála után különleges dolgok kezdtek történni vele. Furcsa bizsergéseket kezdett érezni, olyan érzése támadt, mintha a barátnője ott tartózkodna vele a lakásban. Sokszor megmagyarázhatatlan rosszullétek jöttek rá, amik egyik pillanatról a másikra megszűntek. Annának volt egy lánya, aki nem vele élt, de tartotta vele rendszeresen a kapcsolatot. Amikor barátom Anna a lányával beszélt furcsa bizsergés járta át. A lakásban a képek elkezdtek mozogni a falon, furcsa jelenségek történtek. Tamás, mert így hívták barátomat érthetetlenül állt az események előtt. Élete során nem találkozott soha para jelenségekkel, még olvasmány szinten sem, legfeljebb a televízió képernyőjén keresztül kapott valamilyen szintű információt, de betudta azokat is a képzelet szüleményének. Nem mert ezekről senkinek beszélni, mert félt, hogy kinevetik. Magában tartotta a történéseket és egyre jobban félt attól, hogy még mi történhet vele.

Ekkor találkoztunk egy munkavégzés kapcsán Miután véletlenek nincsenek, már belépéskor láttam Tamáson, hogy valami nagyon nyomja a lelkét és bánatot okoz. Pillanatok alatt megnyílt és először félve, majd egyre bátrabban mesélte az eseményeket. Nagyon örült, hogy végre valaki meghallgatja és nem neveti ki. Mikor keresztkérdéseket tettem fel egészen meglepődött, mert olyan dolgokra kérdeztem rá, amit ő is tudott, de még nekem se mert elmondani. Egyértelműen megállapítható volt, hogy barátnője szelleme van vele a lakásban és akar valamit tőle. Szerencsésebb esetben csak mondani akar valamit, rosszabb esetben rátelepedni Tamásra. Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk egy általam ismert szellemidézőhöz, akivel már volt kapcsolatom és megbízhatónak tartottam. Erről már írásaim elején tettem említést. A szellemidéző megfelelő védelemmel és szaktudással rendelkezett.
Megidézte Anna szellemét, aki elmesélte az előbb megismert történetet. Azért jelentkezett Tamásnál, mert Tamásban volt nyitottság a médiumi közlések felé, csak ő még ezt nem tudta akkor magáról. Egyedüli gondja Annának az volt, hogy azt szeretné, ha Tamás figyelemmel kísérné a lánya életét és távolról vigyázna rá. Ezt Tamás megígérte. Anna nagyon hálás volt érte és megköszönte. Elmondta, hogy Tamást most már békén hagyja, mert a célját elérte és eltávozik egy másik dimenzióba és ha Tamás szereti még egy picit, akkor nem idézi meg többet, mert nagyon sok dolga van és azzal szeretne foglalkozni! Egy – egy ilyen szellemidézés eltereli figyelmét a munkájáról és visszaveti a szellemi fejlődésben.

Tamás, aki régen nem foglalkozott ezoterikus dolgokkal azóta megváltoztatta az életét. Szintén elvégezte az agykontrollt, mert szellemi tudásának tárházát bővíteni szerette volna és ez nagyon jó kiindulási alap volt a számára. Olyan szintre emelte a megszerzett tudását, hogy már szellemgyógyászati kísérleteket is elkezdett és eddig eredményeket tapasztalt. Barátnője halála kizökkentette nyugvó szellemét a holtpontról. Valószínűleg a tragikus haláleset olyan traumát okozott Tamás életében, hogy megnyílt a médiumi képessége. Sok embernek egy-egy ilyen hírtelen trauma, stressz helyzet kell ahhoz, hogy olyan képességek birtokába kerüljön, amiről eddig nem is volt tudomása. Tanulmányozom a Halálközeli Élményeket és kijelenthető, hogy az élményeket átélt emberek nagy része szinte egy beavatáson megy keresztül és megváltozik az élete értelme, életfelfogása. Sokan gyógyító erő vagy médiumi képesség birtokába kerülnek. Egy hasonló helyzet is oldhat fel olyan tudást takaró zárt kapukat, melyek kinyílnak és a tudás kiáramlik az egyénre. Sok mindennek a birtokában vagyunk, csak nem vagyunk eléggé érettek ahhoz, hogy megkaphassuk. Mikor elérjük azt a szintet, hogy alkalmasak leszünk a megszerzett tudás birtoklására és megfelelő alkalmazására, akkor beavatásként egyszerre vagy részletekben megkapjuk azt a részt belőle, amire szükségünk lehet további szellemi fejlődésünkhöz.

írta: Karsay István


UI:

Mi tennél, ha a pénz nem számítana ?
https://www.youtube.com/watch?v=aaszqp_GCGI
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.16. 06:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A LÉLEK MINT TEMETŐ 3
Részletek szabadon
Zita médium által 2016. február 14.

Addig, amíg az ember nem vigyáz beszédjére, mint ahogy az Úr hívja fel arra a figyelmet, hogy „Beszédetek legyen: igen-igen; nem-nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van.” ( Máté 5,37). Amíg az ember nem éber és jó megfigyelő sem önmaga, sem a történtek iránt, amíg csak a testi embernek jólesők érdeklik, addig nagy árat kell fizetnie azért, hogy végül önmagát legyőzze. Pedig az lenne a fontos, hogy ami a lelke mélyéből a felszínre kerül, azt górcső alatt megnézve, pontosan felismerje annak, ami az a valójában.
Ne azon legyen, hogy mindig önmagát adja, ugyanis aki sokat beszél, az csak azzal törődik, hogy kiadja magából azt, ami benne van, és a legtöbb esetben meg sem figyeli azt, akinek az övénél jobb és több tudás van, aki egyetlen bölcs mondatával eligazíthatná őt abban, amit helytelenül fogott fel. Rávilágíthatna a dolgok gyökerére, és így felismerhetné önmagában a helytelent, a rosszat, és azt nehogy még egyszer visszaküldje a tudatalattiba, mert az azért került a felszínre, hogy attól megszabaduljon. Tehát ne csak felismerje, mint rosszat, hanem attól meg is szabaduljon.
Óriási munka vár az emberre a lelki megtisztulás terén. Nem úgy, ahogy azt egyes emberek elgondolják, hogy majd rendeletekkel, törvényekkel, jogszolgáltatással javítják a társadalmat. Ez nem elég! Elsősorban mindenkinek magán kell a munkát megkezdeni, és ha mindenki külön-külön hajlandó lenne önmagán dolgozni, a benső lelki világát megismerni, a lekötött szellemi energiáit felszabadítani, akkor ennek következményeként természetesen általa is jobbá válna a földi világ. De nem, mindenki a másikat akarja megváltoztatni. Ilyen a férjem, mondja a feleség, majd megváltoztatom. Olyan a gyermekem, mondja a szülő, majd teszek róla. De a gyermek is már előző földi életeiben megélt felnőtt kort, tehát bizonyos tapasztalattal rendelkezik, hisz az ő lelki világa is „temető”. Nem azt mondom, hogy a neveléssel nem lehet helyes irányba terelni a gyermek érdeklődését, mert a nevelésnek pont az a feladata, hogy amíg fogékony a gyermeki lélek az új dolgok befogadására, addig kell azt megtölteni jó, nemes tudással, ismerettel, gondolatokkal.
Tehát az iskolában kettősnek kellene lenni a célnak: egyrészt a nevelésre, másrészt a jó tudás megszerzésére kell törekedni. Ennek ellenére egy csomó olyan tudással töltik meg a tanulók, az ifjúság a fejét, amelyek teljesen szükségtelenek, amire öt, tíz, húsz év múlva már nem is emlékeznek. Fontos, hogy bizonyos fokú általános műveltséget adjon az iskola, mert a műveletlen emberrel nem lehet a jót megértetni, pláne elfogadtatni. De a túl okosokkal sem, mert ha értelmileg a rossz tudással telítődtek, akkor abból nagy bajok lesznek, hisz mindig azok zúdították, és ma még inkább zúdítják a legnagyobb bajokat az embertársaikra, akiknek az értelmi fejlettsége sokkal magasabb szintű, mint az érzelmi világuk, vagyis a láthatatlanra, a jóra való érzékenységük, fogékonyságuk.
Tehát ismétlem: nevelésre és a jó tudás megszerzésére kellene, hogy az iskolák fent álljanak, és a valóságnak megfelelően tanítsák a tanulókat. A reáltantárgyaknál kevesebb, bár nem mondom, hogy nincs, de kevesebb a félrecsúszás lehetősége, mert a matematika, fizika, kémia, biológia a természet-törvény bizonyos ismereteire épülnek. De a humánus dolgoknál, hogy hogyan juthatnának közelebb a helyes, a jó tudáshoz, annak megismeréséhez, az már kevésbé megy. Ugyanis minden nemzet fel akarja magát magasztalni, miközben - különösen nagy birodalmak - nemzetek valós szellemi értékeit leszólják, történelmét meghamisítják, amivel annak a népnek nemzeti öntudatát teszik tönkre, és annak a nemzetnek fennmaradását veszélyeztetik.
De hát ezen el sem gondolkozik az átlagember, és akik tanítanak, azok sincsenek mindig a helyzet magaslatán, mert amit ilyen megmásított, meghamisított formában előír a tankönyv, azt teszik tananyagként az ifjúság elé. Bizonyos érdekcsoportok, netán egy regnáló birodalom részéről ezzel az a szándék, hogy az emberek nagy része elfelejtsen gondolkodni tudni. Ez ma a cél, hogy az ember ne gondolkodjon. Csak annyit tudjon, hogy rutinmunkáját elvégezze, de semmi esetre se tudjon logikusan gondolkodni. Ehhez még hozzáadódik az is, hogy a testi ember szereti a kényelmet. Olvasni? Gondolkozni? Ugyan miért? Hisz azzal csak terhelem az agyamat. Ezért úgy gondolja, nem olvas, különösen szellemi szempontból értékes olvasmányokat nem. Az ember memóriája idős korra ugyanis csökkenő tendenciát mutat, tehát fiatalabb korban tegyen meg mindent annak megőrzése, gyarapítása érdekében.
Ekkor még nem is beszéltem arról, hogy az erkölcsi tudományok, mint amilyen a harmadik isteni kijelentés (a szellemtan) is, amelyet teljesen ingyen kapott az emberiség, amit az emberek nemtörődése miatt, és az igen nehéz körülmények ellenére is át szeretnénk adni, hogy az erkölcsi törvényeket ismerve, a mindennapi életben is igazságosak legyenek, és igazságot, ne pedig jogot szolgáltassanak a törvénykezés terén.

szemlézte: Bíró Lszló
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.15. 05:10  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A nagymama.Nagymamám 1921-ben született. Vidéken élt gyermekkorában, majd Budapestre költözött. Vallásos nevelésben részesült addig amíg elemi iskolába járt, mert tanítói között volt a helyi pap is, aki hittanórát tartott rendszeresen. Szíve mélyén hitt is valamiben, de igaziból nem tudta megfogalmazni, hogy miben. Elhitte Isten létezését, hitt Jézus és Mária létezésben, de érdekes módon a túlvilágban már nem hitt, szerinte a halál után megszűnünk létezni. Keveredtek benne a katolikus vallás tanításai és a külső információk hatásai. Sokszor beszélgettem vele a szellemvilágról, a túlvilág felépítéséről és hasonló dolgokról. Ő jó nagymamaként mindig meghallgatott, bólogatott, de a szíve mélyén nem adott nekem igazat, mert szerinte valami igaz hogy van, de nem biztos ennek a létezésében.
Fiatalabb korában időnként elment a templomba, később évente egyszer, majd az is befejezte, mert nehezen mozgott, fárasztó volt számára kimozdulni is a lakásból. Évente egyszer feladott egy csekket az egyház részére és ezzel letudta a maga részét. Annyit kivettem a szavából, hogy a papokkal szemben fenntartásai voltak és az a gyermekkori emlékeknek volt tulajdonítható, amikor rendszeres kapcsolatban állt az egyházi oktatókkal.
Beszélgetéseink során elmeséltem a szellemvilág felépítését, működését, a feladatokat, célokat. Mindig meghallgatott, később már odafigyelt amit meséltem és kérdésekkel árasztott el, mert sokan meghaltak az ismerősei és a rokonok közül és sok furcsa esemény történt körülötte, ami az elbeszéléseim által könnyen beazonosítható a szellemvilág valós jelenlétének. Érezte, hogy van valaki mellette a lakásban, de nem látott senkit. Éjjel rendszeresen csengett a telefon és nem szólt bele senki és érdekes módon amikor a vonal megszakadt nem volt kattanás a telefonban. Különleges szagokat érzett, tárgyak elmozdulását, ami megmagyarázhatatlan volt a számára. S ezek a dolgok így mentek évekig. Megszokta a különleges dolgokat, velük élt

Egyre nehezebb volt számára a mozgás, ritkán hagyta el a lakását, sokszor már az is eszébe jutott, hogy véget vet önkezével életének, mert annyira terhes volt már a számára a földi élet nyomorúsága. Fájt mindene, állandóan szédült, nehezen tudta magát ellátni. Elmeséltem neki, hogy minden teher egy próbatétel a számunkra és Isten nem rak több terhet gyermekei vállára, csak amennyit azok elbírnak.

Január elején kimentem hozzá és sírva fogadott.
Elmesélte, hogy most akart felhívni, mert különleges dolog történt vele. Éjszaka lefeküdt aludni és nem tudta, hogy meddig aludt, de egy angyal ébresztette fel. Elvitte egy különleges világba, ahol hatalmas boldogság és szeretett érzés járta át, szinte minden ismerős volt a számára. Nagyon hamar rájött, hogy ez az a túlvilág, amiről eddig meséltem neki.
Mindenhol csodálatos fény volt és virágok, angyalok sürögtek, dolgoztak. A vigyázó angyalka elmesélte neki, hogy mi lesz a feladata, ha itt lesz közöttük. Kapus lesz, fogadnia kell a földről idejövő lelkeket. Ez érdekes volt a számomra, mert egész életében a földön is portásként dolgozott, még a nyugdíjasként is. Később felébredt az ágyában és még reggel is a hatása alatt volt az eseményeknek, amikor megérkeztem hozzá.
Elmondta, hogy most már érti, hogy miről beszéltem eddig és elhiszi azokat a dolgokat, amiket elmondtam neki erről a világról. Most már ő is tudja, hogy létezik egy másik világ, mert átélte élethűen és meggyőződött róla. Átöleltem és üdvözöltem a „túlvilági klubban”.
Megmondtam neki, ha valóban el szeretne a földről menni, akkor most kérje a Teremtőt, hogy vigye el oda, ahol az éjszaka járt.
Három nap múlva leült az ágyra pihenni és elaludt. Többé nem ébredt fel, álmában még mosolygott egy picit, lehunyta szemét és átment a másik világba.

Most már tudom, hogy ha átmegyek a másik világ kapuján, egy drága szőke angyal fog várni és nem leszek egyedül az első pillanatokban sem. Önzetlen szeretet végigkísérte az egész életét és mindenét odaadta a másiknak, még akkor is, ha éheznie, nélkülöznie kellett.

Természetesen ez egy megható történet lenne, ha nem végződött volna a temetése a számomra végzetesen. Újra találkoztam a katolikus vallási ceremóniával, a pappal megpróbáltam egyeztetni a halotti beszédet, de kiderült, hogy teljesen felesleges, a vallásnak megkötött szövege van a temetésre, csak a neveket kell az aktuális névvel behelyettesíteni és kész. A pap közölte: a többi Isten dolga. Az, hogy egy pár szót beszéljünk a nagymama jó tulajdonságairól szóba se jöhetett. Eredetileg Pál Apostol szeretetről szóló sorait szerettem volna elmondatni, de még a gondolatom csíráját is kiölte a pap a nézésével belőlem, így maradt a betanult katolikus temetési szöveg. Utólag bánom, lehet, hogy jobb lett volna egy másik vallás szószólójával eltemettetni, de a végén azt gondoltam magamban: teljesen mindegy, ez csak az élők felé egy ceremónia!

A ravatalozóban történt a következő eset. Ahogyan állunk a feleségemmel erősen éreztük a szellemi jelenlétet. Annyit tudni kell a dologhoz, hogy egy temetőben rengeteg földhöz ragadt, köztes szférában tartózkodó szellem van. Jelen van sok esetben az elhunyt szelleme is. Szinte „kóstolgattak”, lehetett érezni. Kifejlődött bennünk egy olyan mentális érzékelés, hogy az erős szellemi jelenlétet megérezzük. Elkövettük sajnos azt a hibát, hogy gyermekeinket elfelejtettük „levédeni” a temetés előtt. A védelem egy olyan jellegű fehér védőpajzsot képez körülöttünk, mely távol tartja az idegen, alacsony rezgésszámú szellemeket, melyek a megszállásra vagy az életenergia elszívásra törekednek a saját fenntartásuk érdekében.
A pap mondja a saját betanult szövegét, amikor egy hatalmas zajra lettünk figyelmesek. Nagyobbik gyermekem - aki komoly fejlődés alatt áll - elájult. Akkorát esett, hogy mint később kiderült agyrázkódást is kapott. Az ájulást sok minden egybeesése okozta nála, most nem is az a fontos. Abban a pillanatban, mikor elesett mellette voltunk. Pár másodperc múlva magához tért és egy teljesen vadidegen ember nézett velem szemben. Akkor amikor leesett a földre megszállta a testét egy szellem és ott is akart maradni. Feleségem rákiabált, hogy gyere vissza fiam! Én teljes erőmmel arra koncentráltam, hogy kiűzzem az idegen betolakodót gyermekem testéből. Sikerült. Az idegen szellem gyermekem testét felhasználva tiltakozott kézzel – lábbal, hogy hagyjuk békén, de mi nem hagytuk. Az egész szerintem olyan fél percig tartott. Utána gyermekem visszanyerte öntudatát, az igazi nézett velem szembe. Miután ki voltunk téve újabb támadás lehetőségének a temetést ott hagytuk és gyermekemet elcipeltem a temetőből. Sajnos a nagyobbik fiam mentálisan nyitott az ilyen jellegű támadásoknak. Egy ismerősöm elvitte egyszer egy olyan vallási gyülekezetbe érdekességből családommal együtt, ahol több ezren voltak és olyan jellegű negatív erők voltak jelen a szekta szerű Istentiszteleten, hogy a fiam szinte megrázkódott és kikészült egy perc alatt. Feleségem azonnal eljött a gyerekekkel együtt. Ez egy modern gyülekezet, sok fiatal tartozik hozzájuk. Nemrég láttam egy afrikai Vudu szertartást, ahol minden évben a törzs varázslója a negatív erőknek feláldoz egy délutánt és átenged egy pár fiatalt a törzsből és különböző rituális szertartást tartanak. Megdöbbenve vettem észre a kísérteties hasonlóságot a magyarországi gyülekezet és az afrikai Vudu szertartás között. A különbség annyi, hogy az afrikai varázsló a szertartás után elűzi az ártó szellemeket és megtisztítja őket teljesen, védelem alá helyezi a törzset. Az évi egyszeri szertartás alatt az ártó erők kiélhetik szenvedélyeiket, de utána távozniuk kell! Sajnos ezek az itteni gyülekezet esetében nem történnek meg, sőt egyre több embert csalogatnak magukhoz, megtévesztve, paramódszerekkel agymosást tartanak és magukhoz láncolják a mentálisan gyengébb embertársaikat.


írta: Karsay István

UI:

https://www.youtube.com/watch?v=jON_tb7SG7c
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.14. 05:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Bűn és bűnhődés – Szellemi tanítás - Felvezetés

Tavasz. Fénylő napsugár, csodálatos és illatos virágok. Harmónia és békesség mindenütt. Nincsenek homályok, nincsenek tévedések és tévelygések, nincs bűn. A másodnapok (a paradicsomi világok), a boldogságok világai olyan világok, amelyről az embernek képzelete sem lehet.
Zord tél. Mindenütt hiány, sűrű sötétség, félelem, bánat, betegség, szenvedés, csalódás, halál. Ez lett a bukás következménye. Ez ma is a szegény, szegény földi ember élete. Bűn és annak következménye a bűnhődés. Nem büntetés, bűn és bűnhődés. A fénynek hosszúra nyúlt sötét árnyéka lett. A csodálatos fénynek szurok sötét éjszakája, a boldogságnak, a boldogtalanság világa.
A bőség, a gazdagság elenyészett, ninccsé, szegénységgé változott. Minden, minden az ellenkezőjére fordult. Ezt hozta szeretett testvéreim mindnyájatok számára a bűn. Keményen, vastagon írva, fekete ceruzával, minden betűje nagy betűvel: BŰN, BŰN, BŰN. Amerre nézünk, ami a figyelmünket leköti, a bűnnek orgiája. A bűnnek sűrű takarója. A bűnnek szomorú, nagyon szomorú következményei. És az ember, mint a bukottak legbukottabbja, mégsem ébred, mégsem éled. Képtelen felfogni, hogy minden nyomorúságának, csalódásának, betegségének, szomorúságának oka a bűn. Sőt, egyesek, egyes emberek úgy hiszik, úgy gondolják, hogy bűn nem is létezik, csak valami fokozata, primitív fokozata a lélek fejlődésének. Úgy hiszik, hogy nem fentről, a magasból, a csodálatos fénylő világokból bukott ide a mélységbe az ember, hanem ide teremtetett és egy hosszú fejlődés szabja meg irányát, életét.
Hát igen, de mindez testvéreim már a bukás után, amikor és akik nem tudták becsülni, értékelni, amit az ő atyjuktól, Istenüktől, mindnyájunk atyjától, Istenétől kaptak: a csodálatos, boldog, fénylő, örömteljes örök életet. Azt hitték, azt gondolták, hogy a maguk esze után járva, mivel intelligens lények, hisz annak teremtette őket Isten, mindent tudnak vagy amit nem, majd értelmükkel képesek lesznek meghatározni, képesek kigondolni, és lesz erejük mindazt véghezvinni. Azt hitték nagyobbá, hatalmasabbá, erősebbé lehetnek, mint maga a teremtő Isten. Ez az első gondolat vajon tévedés volt vagy már bűn? Úgy hiszem, úgy gondolom, tévedés volt. A tévedésből még lehetett volna visszatérés, ha a teremtmények nem fonták volna tovább ezt a téves gondolatot, hogy olyanok lehetnek, mint az Isten.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Bűn és bűnhődés – Szellemi tanítás
Adelma_A dícséret
A Föld még nem az igazságok hazája
A lelki betegségek három fő csoportja
A Dalai Láma üzenete
A magyar ember sorsa
A francia forradalom igazi arca

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGg7hQDs2Gkk1KS8SJ_Q
Gizi médium közlései – Ezoteriák (Letöltés mp3)

https://www.youtube.com/watch?v=ATjyt0XEJcc
Dr. Őrlős Gábor előadása - Teremtés test lélek szellem szinten

https://www.youtube.com/watch?v=bm8vkB9A2qE
A létezés egyetemes törvényei. Mint fent, úgy lent - Az analógia törvénye

https://www.youtube.com/watch?v=9hjQpkvvq5Y
Az emberiség lehetőségei – Anasztázia 3

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGg8xwTGu-uzuDHDNpaA
Válogatott klasszikus muzsika – Letöltési lehetőség a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=cMvTdx9Gl18
Farkaskölykök – Misztikus családi film
A megindító történet főhőse Jim (Michael Flynn) elveszíti feleségét, s úgy érzi, hogy élete üressé, értelmetlenné vált. Fordulat akkor következik mindennapjaiban, amikor Jim és négy elárvult farkaskölyök egymásra talál.

https://www.youtube.com/watch?v=wShQ-SvR_oU
Katie Fforde – Szerelem a hegyekben – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.13. 09:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A BŰN MAGYARÁZATA 5. rész

A Földre jellemző, hogy a tömeglelkek az alsó rétegekben helyezkednek el az érzéseik miatt, nem pedig azért, mintha különbséget tenne a jóágos Isten, de a tömeglélek a gondolkodásban, érzésben egy nagy tömeget, széles talapzatot alkot.
Erről a széles talapzatról kellett volna, kellene a szakrális talapzatra átemelni az emberek tömegeit, vagyis hogy a tömeg-lelkek önálló gondolkodású egyéniséggé váljanak.
Ahogy a piramis mutatja, a csúcsban, a legmagasabban a mi Atyánk, Istenünk van egyedül "egy az Isten", és alatta azok, akik nem buktak, akik tiszták, akik az Elsődökhöz, vagy a "Fiúk" rendjéhez, vagy a Szentlélek közösségéhez tartoznak. A cél az, hogy a fent lévők az alattuk levőt, az alattuk lévők a még mélyebben levőket segítsék és húzzák felfelé.

Tehát nem az a fontos, hogy mindenki egyenlő legyen, hanem az, hogy arról a fokozatról, amin a teremtmény van, mindig egy fokkal - mert ugrások a fejlődésben nincsenek - feljebb emelkedjék. És mindig az, aki feljebb van, tud segíteni annak, aki lejjebb van.
Például, aki a gödörbe esett, az nem tud onnan kijönni, fentről kell érkezni a segítségnek. Tehát akik alant vannak, azokat a felettük lévők, akik feljebb vannak, azokat a még felettük lévők segítik, tanítják, és tiszta erőkkel látják el. És ez mindenkor azoknak az áldozatába kerül, akik ezt a munkát végzik.
A legnagyobb áldozatot a mi Urunk, Jézus Krisztus, a szeretet messiása hozta, mert minden bukott teremtményért jött, minden bukott érdekében végezte a megváltás munkáját, minden bukott részére megadta a lehetőséget a megtérésre, hogy a bűnös zsoldja ne halál legyen, hanem "megtérjen és éljen", - ez a kettő összefügg.
De ez nem azt jelenti, hogy a bukottak, és így az emberek is karba tett kézzel azt mondják: "az Úr felvitte bűneinket a fára, megmenekültünk." Az Úr azért jött, hogy utat mutasson: "Én vagyok az út, az igazság és az élet, aki bennem hisz és követ engem…", az érheti el azt a csodálatos szellemi eredményt, hogy a Földről visszakerüljön a magasba.
Tehát van elég tennivalója az embernek. Nem a világ ügyes-bajos dolgait kell intéznie, hanem elsősorban önmagával, másodsorban a családjával, harmadsorban a környezetével, negyedsorban a nemzetével, ötödsorban az egész földi világgal kell törődnie.

Minden ember testvére egymásnak, mert egy Isten teremtménye, test-vére lehet Jézus Krisztusban is, de ehhez át kell alakulni, meg kell változnia. És majd akkor beszélhetünk egyenlőségről, amikor a régmúltról, a bűnről többé szó nem lészen, amikor mindenki az Istentől rendelt helyét tölti be. Akkor beszélhetünk a szó nemes értelmében testvériségről és szabadságról.
Minden lélek érzése, gondolata, vágyvilága belefolyik a világlélekbe, és ez mindenkiről kiállítja a bizonyítványt, hogy mi az, amit az egyén be-lead, mint ahogy megszennyezi a tengerek és a folyók vizét a festék, amit beleeresztenek, amiért az felelős, aki beleeresztette, annak kell - nem másnak - azt feltisztítania.
Ugyanígy, aki fertőzést, szennyet a világlélekben vagy egy másik lélekben, vagy az ifjúság lelkében könyveivel, írásaival, távolbalátó műsoraival, elgondolásaival okozott, Istentől és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól kaphat erőt, de azokat neki magának kell feltisztítana.
Talán mára ennyit, és ha időm és lehetőségem lesz, majd folytatom egy másik, ehhez kapcsolódó témával.
Isten legyen mindnyájatokkal, Isten veletek!


Zita médium.

http://dszilvia.blogspot.hu/2017/09/ezek-az-ervek-melyek-bizonyitjak-hogy.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.12. 06:17  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A BŰN MAGYARÁZATA 4. rész

Nincs egyenlőség azokon a világokon, amelyek a bűn világai. És nincs szabadság sem, amikor még azokon a fórumokon is, ahol igazságot kellene szolgáltatni, az igazságszolgáltatás kedvez az egyiknek, és elítéli a másikat. Aki pedig mélyen a bűnbe van beleágyazva, az egyre inkább a saját bűneinek, szenvedélyeinek, vágyainak lesz a foglya, nincs szabadsága.
Testvériség? Ugyan! Már a zsidók kérdezték Jézust, hogy ki az embernek a felebarátja. Az ember megválogatja: ez ellenség, ezt ki kell irtani, ez, ha nem is a testvérem, de legalább az érdekemet szolgálja, vagy nem is a barátom, de legalább a társam. Lehetnek testvérek, barátok, társak a bűn-ben, a rosszban, a fosztogatásban, azokban a kilengésekben, amik evésben, ivásban, szexuális vágyak kiélésében eggyé teszik őket addig, amíg az egyik a másikat szolgálja, vagy amíg az egyik a másikat rabszolgává nem teszi.
Mert nehogy azt gondolja az ember, hogy csak az ókorra volt jellemző a rabszolgaság, amikor a rabszolgapiacokon, a tereken embereket lehetett megvásárolni nemcsak munkára, hanem azt tehettek velük, amit akartak: agyoncsaphatták őket, az életüket elvehették.
És ma talán nincs gyermekrabszolgaság? Ma talán nincs szexuális rabszolgaság? Ma talán nincsenek emberrablók, akik embereket nehéz vagy lehetetlen körülmények között dolgoztatják? Talán ebben az országban az 1960-as évekig egyenlő volt a fekete ember a fehér emberrel? Vajon elől ülhetett-e a buszon a fekete ember? Vajon aki komoly tehetség volt akármilyen művészi téren, bemehetett-e az előadásokon az első ajtón, vagy csak a hátsó ajtón engedték be? (Amerikában –szerk.)

Ne gondolja a mai ember, hogy ő felszabadult, ha a bűneitől meg nem szabadult. Nem! A bűn ma is uralkodik az emberek felett. A bűn az, ami minden gonoszságnak, minden rossznak, minden hiánynak, minden tévelygésnek a kiindulópontja.
A kezdetek kezdetén a tévedésekből lettek a tévelygések, de ezután a hazugság és a szándékosan elkövetetett bűnök még nagyobb tévelygéseket és tévedéseket eredményeztek. Ma, az utolsó időkben, a hazugság nagyon elterjedt nemcsak a hitetlen és az ateista világban, hanem az úgynevezett keresztény világban is. Mert az ember hazudik önmagának is és másoknak is, amikor jobbnak, különbnek, tökéletesebbnek, magasabb rangúnak képzeli magát.
A mai kort az Úr utolsó időkkel jelöli. Hát igen, ezt a közvetlen át-változást, a korszakváltás előtti időszakot jelöli, de ez időpontot jelent, nem értéket, amikor utolsóról beszélünk. Mert például, ha valakit egy utolsó embernek neveznek, az erkölcsi fogyatékossága miatt egy utolsó ember. Az utolsó időben vannak - méghozzá nagy számban - ilyen utolsó emberek, akik másoknak a szenvedését, kifosztását, meggyötrettetését tűzték ki maguknak célul.

A javulni vágyó emberek biztatására az Úr azt mondta, hogy "az utolsókból lehetnek elsők." Csakhogy ma már sajnos éppen az ellenkezője történik. Többen lesznek "elsőkből utolsók", és ha ezt az időszakot meg nem rövidítené a kegyelmes Isten, akkor még több "első" is áldozatul esne és "utolsóvá" válna, mert nem bírná azt a hihetetlen nyomást és követelményeket az antikrisztustól és a világ fejedelmétől.
Tehát minden az erők tisztaságán és mennyiségén múlik, mert ez fizikai törvény is. A földi világban megvan, hogy mennyi energiával, tehát erővel lehet működtetni egy mozdonyt, egy gépet vagy egy autót. De ugyanígy meg van a szellemi erőknek az ereje is. A szellemi erők ereje nemcsak a mennyiségben van, hanem a minőségében is. Tehát minél gonoszabb érzésekkel, vágyakkal, törekvésekkel, szándékkal van telítve a világ, az az egész emberiségre nézve rossz és veszélyes.
Azok, akik a gonosz dolgoknak és rossznak az irányítói, azok tudatosan, szándékosan arra törekszenek, hogy ahol még szakrális alapok vannak, azokat megsemmisítsék.
Beszéltem nektek az egyenlőségről, testvériségről és szabadságról, és láthatjátok, hogy a régi, ókori, nagy kultúrák is, és a szellemi fejlődés is lépcsőzetes, olyan, mint egy piramis. A piramis a szellemi fejlődés szem-pontjából a legtökéletesebb építkezés. Az alapnak szélesnek kell lennie. Például egy magas embernek nem lehet csak akkora lába, mint egy pici kis asszonykának, mert nem tudná a súlyt és a magasságot megtartani, eldőlne. Tehát fontos a szükséges alap minden vonatkozásban.

folyt.köv...

UI:

A lány aki 5 percre elhallgattatta a világot
https://www.youtube.com/watch?v=Hx2vD2FPydU
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.10. 23:50  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A LÉLEK MINT TEMETŐ 2
Részletek szabadon
Zita médium által 2016. február 14.

Beszélek nektek most arról a tudásról, amellyel a Földön találkoztok. Az ember azt gondolja és úgy is van, hogy a tudás hatalom, csak kérdés, hogy milyen az a tudás, és mire használja fel. Sorolhatnám a végtelenségig a rossz és a rosszra használt tudást, akár pénzügyekről, akár energiák felhasználásáról, akár politikai dolgokról, és nem utolsó sorban történelemről van szó. Mert a történelem akkor nyújtana az embernek eligazítást és helyes tudást, ha abból a valóságot ismerné meg, és így abból levonhatná a tanulságot, hogy mit kell, és mit nem szabadna akkor, és majd a jövőben tennie. De a helyes tudás is helytelen tudássá vált, mert az ember már az események indító okait is a valóságnak nem megfelelően állítja be, vagy pedig elferdíti, megmásítja. Eltemeti a tényeket, a valóságot, különösen akkor, amikor a győzők írják kényük-kedvük szerint a történelmet. Tehát ezáltal a történelem is ingoványos talajjá vált, mert nem azt taníttatják már az iskolákban sem, ami a valóság szerint a múltban, vagy akár a közelmúltban is megtörtént, hanem azt, ami egyeseket felemel, és nekik ezáltal hatalmat ad. Az anyagiak, a hatalom megszerzése érdekében fordulnak a bukott teremtmények leginkább a hazugsághoz, vagyis úgy bemutatni a dolgot külső szerint, hogy az rájuk nézve tetszetős, jól kinéző és dicséretreméltó legyen.
Tehát hihetetlenül sokféle tévismeret, téves tudás van. Az ilyen tudást mindig fel lehet használni mások ellen is, de ez helytelen, Isten szerint tiltott dolog, mert az ilyen tudás hazugságon, vagy hazugságok egész sorozatán alapszik, amire nem lehet építeni. Így a világban sokszor felemelnek egy-egy rossz tudást, azt óriási pénzekkel fizetik meg, számtalan esetben pedig azt, aki a valóságot az igazság törvényének megfelelően mutatná meg, elmarasztalják, ellehetetlenítik. Pedig általa pont az igazságtól messze eső dolgokra akart fényt deríteni az isteni Gondviselés, azokat szeretné az ember előtt megnyitni, hogy ezáltal minél több ember többhöz, értékesebbhez juthasson. A hatalom birtokosai viszont azt akarják, hogy a tisztább, a világosabb, a fejlődést szolgáló jó tudás ne valósulhasson meg, ne válhasson közkinccsé. Így tulajdonképpen testvéreim minden ilyen alkalomkor újabb és újabb rétegeket dobál az ember mind a maga, mind mások lelkére is, és tovább fertőzi az érzés- és gondolatvilágát a helytelen, a rossz tudással.
A mélybe aztán azokat a nemkívánatos emlékeket temeti, amelyeket emberi énje nem tart megfelelőnek, amelyek érdekeinek nem felelnek meg. A mélyre próbálja dobni azokat az emlékeket is, amelyek még ha kellemetlenek is, de megtaníthatnák arra, hogy amely emlék zavaró, ott valamit helytelenül cselekedett, valakivel rosszul bánt, valakit tönkretett, és sorolhatnám mi mindent tett. Tehát, ha ezt világossá tenné önmaga előtt az ember, akkor levonhatná belőle a következtetést, hogy azt többé el ne kövesse.
Az ember lelkében benne vannak az elmúlt földi életekből azok a nemkívánatos tettei, gondolatai, cselekedetei, vágyai, törekvései, amelyek nem vezettek semmi jóra, sőt egyre inkább megrongálták a jövőbeli lehetőségeit. Ezeket az emlékeket visszanyomja, nem akar tudomást venni róluk, és újabb dolgokkal tetézi, sőt felmagasztalja magát önmaga és mások előtt is, amit főleg szavaival igyekszik bizonyítani.
Tulajdonképpen ezáltal válik temetővé a lélek, és ezen a vastag erőrétegen, ami ennyire fertőzött és eltemeti a valóságot, csak nagyon nehezen tud áttörni a lelkiismeret szava. Mert a lelkiismeret szava figyelmeztetné az embert, a helyes utat mutatná számára, és azt is, hogy mi volt helytelen a cselekedeteiben, hogy azt többé ne cselekedje. De egyben előre arra is figyelmeztet, hogy minden erejét összeszedve, a kísértést felismerve, annak ellent álljon, nehogy utólag legyen kénytelen megállapítani, hogy mit nem cselekedett, mit nem mondott az igazságnak megfelelően. A kísértést sohasem a szerető és kegyelmes Isten hozza az emberre, hanem mindazok a tévedések, bűnök, gyarlóságok, amelyektől még nem szabadult meg, amiket még újra és újra a homályba küld, újra és újra eltemet, amikről nem akar tudomást venni, pedig léteznek, vannak.
Ezért van szüksége az embernek arra, hogy vizsgálja önmagát, és vizsgálja, hogy minek mi lett a következménye. Tanuljon és tudjon következtetni, hogy a múltban elkövetett cselekedetei mit eredményeztek a számára. Bár a jelenlegi kegyelmi korszakban, vagyis az utolsó időkben a beérési idő hosszabb, mégis szükséges lenne, hogy mindenki tisztába jöjjön önmagával. De ez nem történhet meg, ha nem akar önvizsgálatot tartani, vagy ha tart is, azt úgy teszi, hogy próbálja magának megmagyarázni, hogy mit miért tett, vagy miért mondott. Amíg ebben a hiedelemben él, addig nagy baj van, mert meg van győződve arról, hogy ő semmiben nem hibázik, neki másokkal szemben nincs felelőssége. Szerinte, aki kénytelen életét az élet árnyékos oldalán élni, az az ő problémája, neki ahhoz semmi köze. Nem képes felfogni, hogy a szegénység, a betegség, a boldogtalanság is megszüntethető, ha az ember - ő is - megtisztítja a lelkét mindattól a rossztól, amit oda eltemetett.
Természetesen a temetés egy rövidebb procedúra, mint a feltárás - gondoljatok csak az archeológiával foglalkozók munkájára: mennyi időt, fáradtságot igényel a feltárt tárgyak, épületmaradványok kibontása, megtisztítása, hogy az ember azokból következtetéseket tudjon levonni. Az értékeket szét kell választani az értéktelen, használhatatlan dolgoktól, ezekről a tárgyakról le kell tisztítani a port és a hamut, mielőtt a múzeumba szállítják. Éppen így a lélekben eltemetett értékeket is el kell választani a bűn által szennyezettektől. Először is ketté kell választani a jó tudást a rossztól, és a rossz tudást el kell hagyni, hogy az ember tisztán lássa a dolgokat, a megszerzett és felismert értékeire pedig vigyáznia kell, hogy azokat el ne tékozolja hiúságból, feltűnési, szerepelni vágyásból, hanem inkább tartsa meg elzárva a lelki világába. Bár ezek a lelki kincsek arra valók, hogy azokkal a jelen életében még több szellemi értéket szerezhessen magának. Az alázatossága hiányában azonban nem tud több értéket szerezni, mert értékeit a külsőségekre, külső mutatásra használja fel.
A másik oldalon az emberi lélekben még a jóra való törekvés mellett is több a rosszra hajló természet, amit aztán a kísértések idején könnyű a rosszra, a rossz elv, a rossz eszme irányába befolyásolni. Ezért a lélekben eltemetett rosszat kell kiásni, megtisztítani, és a másik oldalra, az értékek oldalára átállítani. Csakhogy ez komoly lemondással, a testi ember mindenféle vágyának a megnyirbálásával, visszaszorításával jár.

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.10. 05:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A BŰN MAGYARÁZATA 3. részAz Írás, a Tízparancsolat szerint az embernek a hetedik napot meg kellene szentelnie. Mit jelent ez? Azt, hogy el kell hagynia azon a napon mindazt, ami az anyagi világ erőszakos követelése, és csakis a lelki táplá-lék megszerzésével, gondolkodással, imával, meditációval, jó cselekedetekkel tölteni a napot. Mert ha ezeket az ünnepnapokat vagy vasárnapokat, - vásárnapokat... a magyarból így alakult, vagy az angolból Sunday, a napból származtatva - tehát ha ezeket nem arra használja, amire kapta, hanem emberi dolgokra, akkor elsilányul a lelkivilága.

Azt mondja az úgynevezett jó ember és az úgynevezett barátságos ember, - vagy ruházzátok fel olyan jelzővel, amivel akarjátok - hogy ő hisz Istenben és ő jó ember. De akkor vasárnap vagy az ünnepnapokon, amikor lelki erőt gyűjthetne magának a szürke hétköznapokra és a nehéz küzdelmekhez, akkor a templomba, az Isten házába nem megy el, hogy a vasárnap vagy ünnepnap 24 órájából ott egy órát eltöltsön, ugyan miért nem teszi? Azért, mert az ember kényelemszerető, mert nem annak hiszi ma-gát, ami, mert nem azt cselekszi, amit cselekednie kellene, hanem minden egyébbel tölti el az idejét. Ezért azután nem tud olyan erőhöz jutni, ami a bűnnel vívott küzdelmében a segítségére lehetne.

De ha már itt tartunk, az emberek ünneplése sem olyan, mint ami-yennek lenni kellene, akár állami ünnep az, akár egyházi ünnep. Az egyházi ünnepnél lélek szerint kellene ünnepelnie. De az állami ünnepeket sem azért ünneplik, hogy a hálaadás napja hálaadás legyen, hogy a keresztény Karácsony a mi Urunk Jézus Krisztusnak földrejövetelének ünnepe legyen. Nem veszik ki az ünnepből azt, amit kivehetnének, ha jól és helyesen tudnának ünnepelni, ha nem foglalná le minden gondolatukat és érzésvilágukat a testi ember kívánsága.
A koncentráció erőgyűjtés, erőösszpontosítás. Egy pontba hozza össze az ember érzéseit és gondolatait, hogy azok ne csapongjanak szerte-széjjel. Ha az ember egy dologra koncentrál, akkor az bizonyos gyakorlás után megvilágosodáshoz vezethet.
Próbáljátok meg, hogy milyen mértékig tudtok valami szent és komoly dologra koncentrálni. Ha pedig az ember nem képes koncentrálni a mi Urunk, a Jézus Krisztus tanítására, igéjére, példabeszédjeire, akkor próbáljon egy szál égő gyertya fényére koncentrálni. Ha ezt megpróbálja, ez a fény egyre nagyobbá válik, válhatik, és akkor más fényt lát. A sárgás fény átalakul fehér fénnyé, majd magasztosabb fehér fénnyé, és ebben a fehér fényben már a fénynek azokat a teremtményeit is látja, akik maguk is fény-ővé váltak, és a fény hordozói.

Ez a földi világban kevés embernél és ritkán történik meg, azaz az em-ber abból a dimenziójából, ami a testi embernek minden rossz tulajdonsága, akarnoksága, erőszakossága, mindennemű dolog megszerzésére irányuló tendenciájából tevődik össze, még rövid időre sem képes felemel-kedni egy magasabb dimenzióba, amiben olyan dolgokat láthatna, érezhet-ne, tudásként megszerezhetne, amiket semmiféle könyvből nem lehet megtanulni.
Sok embernek életcélja az utazás, hogy új vidékeket, új országokat lásson, de ez mind jelentéktelen ahhoz, amit így tapasztalhat meg. Bár a földi természetet Isten csodálatosan szépnek teremtette, és ennek a szemlélése lelkileg is emelheti az embert, de még mindig kevés ahhoz, amit a magasabb rendű dimenzióban az ember képes lenne a maga részére megszerezni.
Ahhoz, hogy ezt a magasabb dimenziót elérje az ember, nem kell más, mint akár térdelve, akár lótuszülésben végzett koncentrálás, de úgy, hogy a fizikai fájdalom vagy a kényelmetlen helyzet ebben ne akadályozza őt. Lehet koncentrálni akár egy karosszékben is, de nem szabad elaludni, mert az alvás nem egyenlő azzal, amiről beszélek, és nem egyenlő a médiumitással sem.
Mert a médiumitáshoz nem alvás, hanem nagyon is komoly ébren-lét kell, hogy a médium át tudja venni az ismereteket és erőket attól a megnyilatkozótól, akinek ez alatt az idő alatt szeretetből, jó szándékból átadja a helyét.
Tehát a megismeréshez mindig fel kellene emelkedni egy magasabb szférába, mert ha valaki egy könyvet maga elé tesz, de csak olvassa, az sem elég. Olvassa a szavakat szó szerint. De az embernek az olvasottak mondanivalóját, értelmét, szellemét kell megérteni és a magáévá tenni. Úgy, mint a növények az asszimilációval, amik az atmoszférában vannak, átalakítják oxigénné, ami az ember részére szükséges.

Az embernek minden percét, minden pillanatát úgy kell végigélnie, hogy abból lelki haszna legyen, olyan tiszta erőkhöz jusson, amik neki a lelki fejlődése szempontjából segítségére vannak. A bűnök éppen az ellenkezőjét okozzák, mert a jóra adott erőmennyiséget elszívják, beteggé te-szik, őrült, perverz gondolatokat adnak, hogy másokat hogyan lehet kínozni, kifosztani, megölni.
Hogy lehet mások ellen úgy háborút viselni, mintha egy szent cél érdekében lenne, de rabló szándék az igazi ok. Mindenütt azzal takarják a szándékukat, hogy jót akarnak, nemes szándékaik vannak, segíteni akarnak az emberen, mert minden ember egyenlő. Ezt hirdetik a jelenlegi demokráciák is.
Csakhogy a jelenlegi demokráciák a klasszikus értelemben nevezett demokráciától hihetetlenül messze vannak, mert a háttérben ott vannak az egyre növekvő szegények rétegei, és ezért mindig fennáll az a probléma, hogy azokat hogyan tudják kordában tartani, hogy ne lázadjanak azok ellen, akik a jótékonyság, szabadság, egyenlőség, testvériség leple alatt igyekeznek őket kirabolni vagy helyzetüket nehezíteni.
Mert nem lehet "szabadság, egyenlőség, testvériség" az olyan világokban, mint a Föld, ahol az embernek sok-sok bűne van, és a bűnöknek különböző fajtája, nagysága elválasztja egyiket a másiktól. És ha egy ember, amikor a mélységből - "a mélységből kiáltok hozzád Uram…" - szabadulni akar, aki már a szellemi fejlődésén dolgozik, az nem egyenlő azzal, aki még a bűnben jól érzi magát.
Vagy aki jó szándékú, segítőkész, a mások terhét segíti vinni, aki ismeretre, tudásra akar szert tenni, szorgalmas, arra nem lehet azt mondani, hogy egyenlő azzal a rablógyilkossal vagy azzal az erőszakos emberrel, aki szenvedélye kiélése miatt egy másik embert meggyötör vagy megöl.
Tehát szellemi értelemben sem, és anyagi értelemben sincs egyenlőség egy többszörös milliárdos és egy szegény között, aki a gyermekének egy falat kenyeret sem tud adni, és ezért az éhen hal.

folyt.köv...


UI:

Találkozás
https://www.youtube.com/watch?v=5EkkdhkCkF0

Találkozások 2
https://www.youtube.com/watch?v=yW79ELgVllc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.09. 00:47  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A LÉLEK MINT TEMETŐ 1
Részletek szabadon
Zita médium által 2016. február 14.

A jellem a lélek színe. A szín viszont csak akkor képes átütni, - ha már bizonyos rétegek lekoptak a lélekről, vagy bizonyos rétegek némileg átvilágíttattak vagy bizonyos rétegek felett a felsőbbrendű én már uralmat nyert. Végeredményben minden bukott teremtménynél, de legfőképpen az embernél a lélek egy temető. Talán ez a kifejezés számotokra kicsit furcsán hangzik, de csak ezt mondhatom: az emberi lélek egy temető, amiben már sok-sok minden van eltemetve. Van, - amit az isteni Gondviselés temetett el oda, hogy majd a megfelelő időben, és csakis kicsiny részekben a felszínre hozzon, de többnyire olyan dolgok vannak benne eltemetve, amivel az ember nem akart, vagy még ma sem akar foglalkozni. Mivel nem akar tudni róla, azért a lélek mélységeibe küldte vissza, és ott eltemette azokat, pedig a feltisztuláshoz, a megtisztuláshoz szükséges, ha előbb nem, akkor utóbb minden a felszínre kerüljön.
Olyan ez testvéreim, mint a tályog, amit bőrréteg fed, vagy mint egy csúnya gennyes seb, ami már bevarasodott, azonban alatta még fertőzött és gennyes. Ilyenkor válik szükségessé, hogy ezt a felső bevarasodott réteget az orvos eltávolítsa, és az alatta lévő rétegekből a gennyet, a gennyes váladékot kitisztítsa, mert csak így következhet be a gyógyulás. Hasonlóképpen az ember lelkében is előbb vagy utóbb mindennek a napvilágra, a felszínre kell kerülnie. Az ember lelki világa különben is titkos, és legtöbb esetben sötétséget tartalmaz. Mint tudjátok, a lélek a szellem ruhája, és egyben a szellem energia és erő tárháza, amit a szellem tisztán azért kapott, hogy ezzel az Istentől kapott tiszta erővel szabad akaratánál fogva megvalósíthassa azt a gondolatot, amit teremtéskor Isten belé helyezett, hogy a későbbiekben tökéletességét elérve hatalmas, csodálatos világok tárulhassanak ki előtte, és örök boldogságot élvezhessen. De a boldogság szinten tartása is energiát igényel.
A bukottak viszont ezt az energiát nem arra és nem úgy használták fel, amire azt a teremtés pillanatában kapták, hanem pont az ellenkezőjére. A teremtmény először boldog volt, hogy ilyen nagy mennyiségű energia áll a rendelkezésére, és szabad akaratával ezen energiákkal azt tesz, azt cselekedhet, és abba fektetheti, amibe akarja. Mind a gondolatok, mind az érzések, a vágyak és törekvések energiák. A tiszta gondolat növeli, és egyre nagyobb mennyiségű felhasználható energiát hoz létre. Viszont, amikor nem az Isten akarata, nem Isten törvényei szerint fekteti be ezeket a csodálatos, tiszta energiákat, hanem a maga akarata szerinti elgondolásokba, akkor ezzel megkezdődik egy olyan folyamat, amelynek végkimenetelét, végeredményét végkövetkezményeit a kezdeti stádiumban a szellem fel sem képes mérni. Amikor azonban a nem kívánatos eredményt tapasztalva eszmélni kezd, mert rájön, hogy valami nincs rendben és vizsgálni kezdi érzés-, gondolat- és vágyvilágát, hogy mi is történt, akkor még van lehetősége a megfordulásra, a helyes irányba való térésre, az aranyközépútra való visszatérésre. De ha ezt az önmaga túlértékelése miatt nem képes átlátni és felfogni, mert nagynak, sőt Istennek képzeli magát, akkor egyre inkább veszít erőiből, energiájából. Ugyanis azokkal a gondolatokkal, vágyakkal, célokkal, törekvésekkel, érzésekkel telítődik meg, amelyektől a teremtő Isten teremtése pillanatától óvta őt. Ez vonatkozott mind az elsőd, mind a másod teremtményekre; ugyanis a jó tudást kellett volna megtartaniuk, mert az mutatta volna számukra a helyes irányt, de sajnos a bukással sokféle rossz tudás jött létre.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.08. 03:40  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A BŰN MAGYARÁZATA 2. rész
A bűnöknek három kategóriáját különböztethetjük meg. Megkülönböztethetjük az Isten ellen elkövetett bűnöket, az embernek az önmaga el-len elkövetett bűneit, és a felebarát, vagyis a többi teremtmény ellen elkövetett bűneit. De ezek között is összefüggés van, mert tulajdonképpen minden, amivel Isten akarata, vagyis törvényei ellen vét valaki, az Isten elleni bűnt is elköveti. Tehát az ember önmagának az ellensége, bár ő úgy hiszi, hogy nem az. Azt hiszi, ha sokat eszik, ha alkoholt fogyaszt, ha kábítószert használ, ha túlhajtja magát, ha túl sokat pihen, ha dolgokat elhanyagoll, ezekkel nem árt magának, pedig nagyon is árt önmagának.

De ugyanakkor mindazt, amit az ember önzésből cselekszik, azzal árt a felebarátjának is. Amikor felvetődött a zsidóknál, hogy tulajdonképpen ki a felebarát, a példabeszédében az Úr világosan megmondta, hogy az embernek az a felebarátja, aki segítségre szorul, vagy akinek jót tesz még akkor is, ha az neki áldozatba kerül.
Tehát az embernek az önszeretetét, az önzését és nagyot akarását kellene visszaszorítania. Vissza kellene szorítania minden bűnét, csakhogy legtöbbször az ember a bűnös gondolatát, érzését, cselekedetét nem tartja bűnnek. Sőt sok esetben másokkal el akarja hitetni, hogy benne a jószándék munkálkodik, és ő nem ellensége a másiknak, hanem felebarátja. Nem ismeri el önmagában a bűnt bűnnek, nem tudja, hogy milyen erények meg-szerzésére lenne szüksége, és nem tudja, hogy mit kellene tennie ahhoz, hogy ezek a bűnös tendenciák és ellentétes, erőszakos erők gyengüljenek benne.

Ha az ember meg akarja szemlélni magát, hogy külsőleg milyen, nem úgy kell a tükörbe nézni, hogy kicicomázza magát, hanem úgy, hogy lemezteleníti magát. Ugyanígy kell megszemlélnie az orvosnak is a beteget, hogy levetkőzteti, hogy tapogatja a test különböző részein elhelyezkedő szerveket, vagy megnézi a különböző színeket, amik megmutatkoznak a testen foltok formájában, hogy azokból következtethessen, hogy a benső baj és a betegség kiindulási pontja mi lehet, és nem csupán a tüneteket igyekszik tompítani vagy megszüntetni, hanem magát az okot. A gyógyítás azért olyan nehéz az orvostudomány részére, mert nem tud az ember testének azon rétegeibe behatolni, amikben a bűn, a bűnök szövevénye okozta a bajt.

Ezzel azt akarom mondani, hogy amikor az ember meg akarja ismerni önmagát, akkor nem szabad kendőznie magát, akkor nem szabad szépítenie cselekedeteit, gondolatait, érzéseit, vágyait, hanem mezítelenre kell vetkőztetnie magát az igazság tükre előtt, hogy magát annak lássa, mint aki. Az embernek megvannak a szavai minden érzésére, de hogy azok milyen mértékben rosszak, vagy rosszak-e egyáltalán, abban már bizonytalan. Úgy gondolja az ember, hogy az a rossz, ha nem teljesedik a kívánsága, ha nem teheti azt, amit ő szeretne megvalósítani. Az ember többnyire nem mutatja magát annak, ami őnmaga, de ezáltal önmagát csapja be, azaz hazudik önmagának.

A hazudozás, a képmutatás, a kendőzés mindig lefedi a valóságot, tehát nem viszi előbbre az embert az önmaga és az igazság megismerésében. Tehát az ember nem akarja a bűnt bűnnek látni és szabadulni tőle, hanem testetöltésről testetöltésre dédelgeti, szépítgeti, javítgatja, de nem önmagát, hanem azt a képet, azt az illúziót, amit magáról akar kelteni akár a társadalomban, akár más emberek előtt, akár önmaga előtt.
Ezért az ember a Földnek a legnehezebben érő gyümölcse, ahogy a Névtelen Szellem mondja. Az ember érlelhetné önmagát, mint gyümölcsöt azokkal az igazságokkal, amelyek Istentől származnak, mert a legmélyebbre bukottak világában is, mihelyt valaki valaminek a megértésére megérik, -mármint az igazság törvényeinek a megértésére - akkor megkapja azt az ismeretet, aminek a révén tisztába jöhet önmagával, vagy legalábbis a lelkének azon oldalával, ami arra a testetöltésre kifelé van fordítva.
Az ember akármilyen magas pozíciót foglal is el a világban, mindenképpen többet képzel magáról, mint ami. Többnyire azt hiszi, hogy neki van igaza, hogy ő látja helyesen a dolgokat. Amit pedig nem ért, vagy amit az öt érzékszervével nem tud érzékelni, azt letagadja, vagy azt mondja, hogy nincs.

Pedig a földi világban sok minden van, ami a látás, a hallás, a tapintás, a szaglás, vagy bármilyen érzékelés révén felfedezhető. Például, ha valaki nem lát valamit, akkor érzékelheti a szagláson vagy a tapintáson keresztül, vagy ha nem hallja, akkor a belső hang figyelmezteti arra, amit tulajdonképpen a fizikai hallásával kellene felfognia. Mert általában amikor egy fizikai érzékszerv gyengül, akkor egy másik fizikai érzékszerv kifinomodik, és így ezen keresztül az impulzusokat, amik körülötte történnek, felvehetné. De tény az, hogy az emberek legnagyobb részének "nincs füle a hallásra, és nincs szeme a látásra", vagyis néz, de nem lát; hall, de nem érti meg azt, amit hallania kellene.
Így nem érti meg az emberek többsége sem a törvény szükségességét, sem annak betöltését. Nem érti meg, hogy a törvény a barátja, segítőtársa, hogy a törvény segíti őt, hogy megtérjen, és ezáltal élete lehessen. Ha például egy embernek van egy kardinális bűne, nemhogy ezt a kardinális hibát vagy bűnt gyengítené, hanem annak egész szövevényét kiépíti, és a miatt sok apró bűn jön létre.

De ezek az apró bűnök rendkívül veszélyesek, mert paraziták. Elszívják az ember jóra törekvő erejét, például azt az erőt, ami szükséges lenne az egy pontban való koncentrációra. Mert minél inkább egy pontba koncentráljuk az erőt, annál erősebb lesz, úgy, mint a fény is. De a sok apró bűn elszívja a lélekből azokat az erőket, amiket ingyen kegyelemből, Isten gondviselése által kapott az ember azért, hogy "megtérjen és éljen"! Tehát nem azért kapta, mintha az neki járna, hanem kegyelemből.

Az apró bűnök által az ember átszolgáltatja a világ fejedelmének azokat az erőket, amiket kapott, és koldussá teszi magát, mert nem lesz ereje a helyes dolgokkal, az isteni dolgokkal való foglalkozásra, azoknak a meg-értésére, betöltésére, vagy ha marad is még ereje, azokat is elpocsékolja azzal a sok felesleges dologgal, amivel a nap 24 óráját eltölti.

folyt.köv..


UI:

Peller Mariann reinkarnációs utazása
http://dszilvia.blogspot.hu/2017/09/peller-mariann-reinkarnacios-utazasa.htm

Szellemtevékenységet ilyen közelről nem gyakran látni
http://dszilvia.blogspot.hu/2017/09/szellemtevekenyseget-ilyen-kozelrol-nem.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.07. 00:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az élet üresjárata - Felvezetés

Képzeljetek el egy malmot, amely csakis az Igazság szerinti magokat érzékeli és azokat őrli meg. Bármilyen mag, amely eltér ettől az igazságmércétől a malom számára olyan mintha nem is létezne, ugyanis az őrlés előtti rostákon kihullik és nem kerülhet be a kövek közé. Így ebből a malomból kizárólag a tiszta és tápláló búzaliszt kerül a zsákokba. Amikor a malomba hamis, hazug és igaztalan magvakat öntenek, azt mondjuk, hogy a malom gépezete üresjártban van. Gondolom észrevettétek, hogy ez egy analógia, mert a malom az maga az élet.
Ez az élet Istenből árad ki az egész mindenségre és élteti annak minden létezőjét. De kik és mi a létező a mindenségben? Mindenki és minden, aki és ami az isteni igazság fényében VAN. A vanság egy tény, amely mindég és mindenhol megállja a helyét, amit nem lehet kétségbe vonni, mert valóság.
Vele szemben az Istentől elfordult szellemiség megteremtette a NINCSEN fogalmát és adott neki létet a saját szellemi erejéből. Igen ám, de ez a hamis lét az isteni igazság fényében nem látható és érzékelhető, csupán a megteremtői számára tűnik valóságnak és a fölöttünk állók számára nyivánvaló, hogy ez nem több mint egy illúzió és csak addig tart, míg az emberi tudatosság fölé nem emelkedik és rá nem döbben, hogy mindezidáig egy saját maga által létrehozott illúzióvilágban élt.
Ezekből megérthetjük, hogy a malom garatjába öntött magok, akárcsak a konkoly és a búza példázatában két félék. Egy részük „van” és létezik, más részük „nincs” és nincs valós létezése, mert csak a lefokozódott emberi tudat hiszi, hogy létezik. A bukottak Istentől elfordult tudatossága a „nincsen” létrehozásával egy egész hamis illúzióvilágot épített fel, mely mint egy ókori labirintus magába zárta és fogva tartja az embert.
A NINCSEN számos formában megnyilvánulhat, de egyik legjellemzőbb a hazugság, amely képes bármilyen valótlant létrehozni, ezért az ellentét egyik leghatékonyabb fegyvere az igazsággal szemben az emberi tudatban. Jézus az ellentéterők képviselőjét a sátánt a hazugság fejedelmének nevezi.
Leegyszerűsítve az analógiát mondhatjuk, hogy a malomba jutott magok egy részének az igazság, más részének a hazugság adott életet, így ami van azt megőrli, ami nincs, azt viszont észre sem veszi az igazság malma.
Mivel a malom analógiáját a nagy betüs ÉLET-nek tekintettük, nézzük meg hogyan mutatkozik meg ez az igazság a szellem életei során. Az élet Isten kiáradó, éltető és fenntartó szeretete minden létező felé. Ezt megfejteni egyetlen teremtmény sem tudja, ezt csupán megtapasztaljuk és hálásak vagyunk érte.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:

Az élet üresjárata
Idők jelei
Jézus követésének feltételei
Keressétek Isten országát
Az ember aurája
Atilla és a catalaunumi csata
Aranyhajszál


https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=NcAR-JYBMI8
https://www.youtube.com/watch?v=lw3kNTVoAF4
Nép szava Isten szava 1-2 - Pap Gábor előadása

https://www.youtube.com/watch?v=bJNhF6hR5kA
Kovács-Magyar András - A növények beszéde - II. VNTV Fesztivál

https://www.youtube.com/watch?v=2WzzMlfqKzk
Putnoki Tibor + Regélő Fehér Táltos Dobosok - Álmos Király Akadémia
Egy remek tanítás egy halálközeli élmény után

https://www.youtube.com/watch?v=I1Kcc6nBcvY
Budaházy György Balogh Béla íróval beszélget

https://www.youtube.com/watch?v=xY0oB8Og2lI
Varga Csaba – A magyar ősműveltség igazi arca

https://www.youtube.com/watch?v=PcQGRmxWQPo&t=162s
Ünnepi otthon – Családi film

https://www.youtube.com/watch?v=xcJTFwySLYo
Rosamunde Pilcher: A második lehetőség - Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.06. 03:03  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Sziasztok!

Folytatva tanítás sorozatunkat, utóbbi hetekben a Bűn témáját jártuk körbe, és most ehhez egy mediális közlés mint magyarázat is segítséget ad, pár napig ezt fogom feltenni, és érdemes elgondolkozni rajta.
Nagyon fontos dolog, hogy ez általános dolog, és visszamenőleg is ad magyarázatot az előző életeinkre, mert sok esetben ez most van ránk sajnos hatással.
De mi ezt ugye felismerjük, és mától kezdve legkésőbb nagyon jók leszünk!

Egyetlen szó van csak amit a gyakorlatban kell megélni, és ez a legnagyobb karma oldó: SZERETET

A BŰN MAGYARÁZATA 1. rész

Zita médium által 2013 november 10.

A megváltó Krisztus nevében, szeretettel köszöntelek benneteket test-véreim. Ahogy az Írás mondja: "a bűn zsoldja a halál." A Bűn - fekete tussal aláhúzva - rettenetet és félelmet kelt mindazokban, akik az isteni törvényekhez hűségesek maradtak és betöltötték azokat. Mert e betűk mögött fekete, sötét, rothadó, halált hozó, sűrű, elanyagiasodott erők működnek.

A bűnben élők nem tudják, hogy valójában milyen rombolást végez bennük is, és az egész világmindenségben is a bűn. Lehet, hogy egyeseknél kis tévedésekből indult ki, de minden teremtmény részére megmondatott, hogy mi a követendő, mi az, ami az üdvösségre visz, mi az, ami tökéletessé teheti, illetve teszi őket.

Mivel Isten nem robotokat teremtett, hanem szabad akaratot adott minden teremtményének, ezért a teremtmények választhattak, de válasz- tásuknak jó vagy rossz következményeit viselniük kellett. Mindazok az erők, amelyeket teremtésük pillanatában a teremtmények kaptak, finom, tiszta erők voltak, hajlíthatók, amiket a teremtmények arra használhattak fel, amire akarták. Az erő rendkívül fontos az élethez, a tanuláshoz, a mozgáshoz, az alkotáshoz, a teremtéshez, tehát mindahhoz, ami a teremtmény vágyvilágában megszületett vagy megszületik, hogy azokat meg is valósíthassa.
Minél magasabbra fejlődtek a teremtmények, minél jobban az isteni törvényeket, vagyis Isten akaratát betöltötték, annál boldogabbá és öröm-teljesebbé vált az életük. Ha pedig az ellenkezőjét választották, akkor a bű-nök egész szövevénye jött létre, ami a gondolkodásukat elhomályosította, az érzésvilágukat átalakította, cselekvőképességüket megbénította, és a rájuk rakódó, megsűrűsödő erőhalmaz miatt egyre inkább mindenben gátolva érezték magukat.

A bűn ellenkezője az alkotásnak, és a teremtmény minél inkább belemerül ezekbe a bűnökbe, téves elgondolásokba, annál kevésbé engedelmeskednek neki az erők, és elérnek egy pontot, amikor már nem a teremtmény kormányozza és uralja a részére fennálló, Istentől kapott erőket, hanem a megfertőzött erők uralkodnak a teremtményeken, és végül kárhozatba döntik őket.

Mindennek következménye van, és a bűnnek nem lehet élvezhető gyümölcse. Sokan úgy gondolják, hogy a bűn édes, az igazság törvénye és az erkölcsi törvény az, ami őket korlátozza, azaz nem tehetik azt, amit akarnak. De a törvény az, ami megszabja a teremtménynek, hogy mit tegyen, és úgy tegyen, hogy neki egyre nagyobb örömet, boldogságot és szabadságot biztosítson, és ne a tévelygés útján járjon, ami végsősorban a halálba, illetve a halálnak egy súlyosabb formájához, a kárhozatba vezet.

A teremtményeknek az életlehetőségét a bűn időterminusokra bontja fel. Tehát a bűnnel együtt lép a teremtmények életébe az idő, ami szakaszokra bontja az életüket, és a megsűrűsödött, páncéllá vált erőik körülveszik őket. Ezek az erők a teremtményeket mindennemű mozgásukban, gondolkodásukban akadályozzák, az érzésvilágukban döbbenetes és rossz változásokat hoznak létre.
Így tehát az embernek, aki igen mélyre süllyedt, szellem-teste lesz, ami nem más, mint a megsűrűsödött erők halmaza. Tehát nemcsak fizikai és lelki teste lesz, - vagy más szóval periszprit - hanem maga a fizikai test is, kezdve a bőr rétegétől befelé, különböző rétegekre bomlik, és a különböző rétegek különböző szerveket hoznak létre a különböző funkciók végzésére. De ha nincs meg az erőrétegek vagy szervek között a harmónia, -márpedig a bűnben élőkre az jellemző, hogy a harmónia hiányzik, éppen ezért ezeknek a szerveknek a működése egy-egy életszakasz alatt bizonyos fokig meggyengül, vagy a működésük leáll, és beáll a halál.

Ugyanakkor a periszprit, azaz a lelki test is különböző rétegekre válik, tehát többféle erőréteg képződik, amiket tudományos nyelven is - már akik ezzel egyáltalán foglalkoznak és az igazság ismeretében jártasak - többféle névvel jelölnek. Ezek a rétegek nem simulnak egymáshoz, hanem a rétegek között súrlódások vannak. A súrlódást a köztük lévő ellentét hozza létre. De még ha súrlódás van is, az mégis valamiféle mozgást, tehát életjelenséget jelent.

Mert az élet egyik jelensége a mozgás. Sőt a mozgás az élethez feltétlenül szükséges, és az az ember a maga ellensége, aki a fizikai mozgást elhanyagolja, és idejének nagy részét egy karosszékben vagy kényelmes pozícióban tölti. Tehát az embernek az életfenntartáshoz mozgásra, légzésre, - az is mozgás, a szívműködés is mozgás - tehát mindenképpen ezekre a fontos életjelenségekre van szüksége. Van olyan, ami az ember akaratától független, és van, amit az ember az akaratával javítani, illetve a lustaságával rontani tud. Az egésznek a lényege az, hogy a bűn az erő-rétegeket szétválasztja és megfertőzi.

folyt.köv....

UI:

Soós Péter
https://www.youtube.com/results?search_query=p%C3%A9ter+so%C3%B3s

Tanítások
https://www.youtube.com/watch?v=BZdPOA270cw&list=PLmPnH3oNkxZYGrrmps4h4_k68aHdOtJug

Hamis próféták
https://www.youtube.com/watch?v=YEre2wGhM2s

Hit Gyüli
https://www.youtube.com/watch?v=P8_vcYPREHY

és mellette sok érdekes előadás!


http://soospeter.blogspot.hu/

http://hitvedelem.blogspot.hu/2016/10/bevezeto-hitvedelem-c-blog-inditasahoz.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.05. 02:23  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A következő írás a Szellemtani Közlemények folyóiratból lett szemlézve.

A SZELLEMEK

Részlet a Mai kor vallása című kötetből

A következő rész azt hiszem fog meglepetést okozni!
Akkor nézzük:
Találkozások
Ki ne akarná viszontlátni az ő régen elköltözött rokonait, szeretteit, ha megérkezik valamely országba? Bizonyára mindenki arra gondol legelőször, hogy felkeresse őket. De a szellemvilágban, sajnos ez nem így van; itt mindent ki kell érdemelni előbb. Sokan meg fognak ütközni ezen kijelentésemen, hogy vannak, akik évszázadokon keresztül keresik egymást eredménytelenül, mert egyikük sem érdemli meg, hogy a viszontlátás örömeit élvezhesse.
Ne higgyétek, hogy a mennyei Atya tiltja meg neki. Nem. Saját bűneik és makacsságuk választja el őket egymástól. Szomorú állapotok ezek a föl-di emberre nézve, mert a Földön leghamarább javulással lehet érdemeket szerezni a viszonylagos boldogság elnyerésére, és még sem használják ki az alkalmat. Azért ha szereteted tárgya a szellemvilágba költözött légy azon, kedves testvérem, hogy minél jobban javuljál, és javulási vágyad együtt haladjon a viszontlátás vágyával, mert csak úgy találkozhatsz az általad oly nagyon szeretett lénnyel.
A szellemvilágba való megérkezésed se töltsön el rémülettel, hanem örömmel, mert sokan vannak ott már olyanok, akik téged fogadnak, akiket ebben az életben nem is ismertél, de egy másik életben szoros szeretet kapcsolt egybe velük.
Oh, mily leírhatatlan boldogság az egymást szerető lelkek találkozása a szellemvilágban. Itt minden a maga valóságában mutatkozik, és milyen édes tudat tölti el a szellemet, ha egy-egy hozzátartozójának fényes lelki ruhája a magasabb szellemvilág lakójára vall, aki szeretettel munkálkodik nálánál gyengébb kedveseinek előrehaladásán is.
A szeretet összeköti a szellemet, a bűn elválasztja. Mi egy földi élet az ő rövid esztendőivel az örökkévalóság időt nem ismerő végtelenében? Egy csepp a nagy tengerből. És mégis oly nagyon ragaszkodtok ehhez a csepphez, a cseppnek parányi örömeihez, mert nagy örömökre, nagy boldogságra nincs a földi ember teste berendezve.
De a szellem más, ő már magasabb állapotban él; neki több öröm és több szenvedés jut ki, mint a földi embernek, mert a földi test belepusztul a lélek szenvedésébe, és az örömök is gyors hervadást okoznak. Azonban a testtől megszabadult szellem a szenvedések mérhetetlen súlyát is elbírja, és az örömök kimondhatatlan nagyságánál sem hervad el, hanem fejlődik tőle erőben és akaratban. Azért a földi ember sem a „mennyek” gyönyöreit, sem a „poklok” kínjait nem tudja helyesen elképzelni, mert hiányzik hozzá az ereje.
Az igazság meglátása a szellemi életben
Az Istenség eszméje azért fogható fel oly nehezen, és a szellemek létezése azért oly hihetetlen az emberek túlnyomó része előtt, mert minden fájdalmat, szenvedést, boldogságot és gyönyörűséget csak érzékeiken keresztül tudnak észlelni, a magasabb szellemi érzések iránt pedig vagy érzéketlenek, vagy nem akarják azokat valónak elismerni.
De minden éjszaka után világos reggel következik, és minden tudatlanságnak tudássá kell válnia. Amit megérteni nem volt képes, mint ember, t.i. az igazságot, keserűen tapasztalja meg, mint szellem. Mert megérkezve a szellemvilágba, a sötét megsemmisülés helyett világos öntudatot kénytelen magában felismerni, és megzavarodva tapasztalja, hogy nem halt meg, ha-nem határozottan él, és emlékszik mindenre. A jó tettek kellemes érzéseket ébresztenek fel benne, a rosszak pedig kellemetlent. Létezését a halál után tehát pontosan megállapítja, csak azt nem tudja, hogyan és miképp élhet, hiszen meghalt?
Elkezd érdeklődni, kutatni, és a hozzá hasonlók között akar magának felvilágosítást szerezni, de ezek ugyanazt keresik, kutatják, amit ő. Azonban, ha egy ilyen csoportban elkezd valaki imádkozni hittel, az Úr ezt látja és elszólítja egy haladottabb csoportba. A haladottabbaknál aztán nyer annyi felvilágosítást, amennyit az ő értelme elbír.
Ebben a tudásban megerősödve engedelmet nyer, hogy elhagyott testvéreit taníthassa, és ha van közöttük olyan, aki megérett a megtérésre, szintén kiválik a többi közül, és magasabb légkörbe jut, hogy fejlődjön tudásban és hitben, és hogy megszerezhesse a harmadikat: az igazi testvéri szeretetet.
Az elmondott állapotok eme kifejlődéséhez néha évszázadok kellenek, mert testetöltve újra beleesnek a hitetlenségbe, amihez hajlammal bírnak. Minden bűn, mely már egyszer rabul ejtette a lelket, egy bizonyos ponton meggyengíti, és ezen a régi helyen újra hozzáférkőzik, ha a szellem nem eléggé óvatosan vigyáz rá.
A hitetlenség áldozattá tesz
A hitetlenség az ellentét legélesebb fegyvere; ezzel támadja meg a szenvedésben kimerült, és már javulni, megtérni vágyó szellemet, és ha nem elég erős, ismét csak behálózza, a bűnök sötét fátyolába takarja, hogy ezentúl se ne lássa, se ne hallja ama bizonyítékokat, melyek az örök életet hirdetik, és makacs gőgöt ébreszt a szívben, hogy még csak ne is kutasson utána.
Nehéz az élet hit nélkül a Földön is, de még nehezebb a síron túl, ahol a szellemek minden vagyona, gazdagsága: a hite, szeretete, és e kettőből származó jó cselekedetei.
A hitetlen szellem sötétben, vagy félhomályban érzi magát, és keresi a világosságot, de amíg bizonyos hitre szert nem tesz, addig nem találja meg. Nyomasztó érzések lepik el lelkét; mindenképpen szabadulni igyekszik ebből az állapotból, de a sötétség bizonytalanságából nem talál kivezető utat, és lemondva minden reményről, valami tompa, álomszerű állapotba süllyed.
Mindenki kap figyelmeztetést
De mielőtt ez az álomszerű állapot bekövetkezik, többször megjelenik előtte egy-egy hozzátartozója vagy ismerőse, akiben a Földön szeretetet ébresztett maga iránt. Ez feltárja előtte a valót, vagyis igyekszik lelkében hitet ébreszteni, hogy el ne vesszen a hitetlenségben, hanem ébredjen fel a munkára, mely reá vár, és végezze el minél hamarabb. Ha erre a figyelmeztetésre sem hisz, akkor ráborul az álom, ami a szellemnek szenvedést jelent, és minél később ébred, annál nagyobbat.
Sokan azt gondolják, hogy ha haláluk óráján valamely egyházi szertartásnak eleget tettek, bizonyára mindent elvégeztek, ami az ő és hozzá-tartozójuk üdvösségére elég. Ha azonban bármely oknál fogva ezt nem tehették meg, vagy szeretett hozzátartozójuk iránt nem tudták meghozni ezt az áldozatot, úgy bizonyosan ennek hiányát megérzi az elköltözött, és tán szenved emiatt.
Sokan alaptalanul vádolják is önmagukat az ilyenféle képzelgésekkel. Nem helyes sem egyik, sem a másik, mert a halál órájában vagy, az élet utolsó napjaiban való megtérés nem pótolja az egész életben elmulasztott munkálkodást. Az ilyen lelkek hasonlók ahhoz a lomha munkáshoz, aki az egész napot elhevervén, este, amikor a fizetés ideje eljön, ő is követeli a bért, amit a szorgalmas munkások kapnak.
Oh, ne higgyétek! Mindenki megkapja az ő megérdemelt jutalmát, de érdemen felül semmit nem kaphat. Ez az igazság. Tehát ha elköltözött hozzátartozóitok a Földön rossz szívűek, békétlenek, vagy más hibáik, bűneik voltak, ne higgyétek, hogy itt már mint tiszta szellemek jelennek meg. Min-den ember magával hozza az ő bűneit, hajlamait, melyeket a Földön még le nem küzdött, és ez az, ami az örök örvények folytán az ő szellemi állapotát kellemetlenné, boldogtalanná teszi. A jó cselekedetek és jó gondolatok azonban boldog szellemé ébresztik az elköltözött hozzátartozót.
Imádkozzatok!
Imádkozzatok testvéreim a boldogtalan, bűnös lelkűekért forró szere-tettel, hogy mire a viszontlátás elkövetkezik, megváltozva, megtisztulva lát-hassátok egymást, mert a szívből elmondott imádságnak nagy ereje van, és a bűnös lélek erős támasztékot talál benne az ő előrehaladásához. Ne higgyétek, hogy már egy földi élet után örök kárhozat következik. Nem! A szellem haladhat vagy süllyedhet azután is, ha a Földről távozott, mert Isten az Ő nagy kegyelmét egyre árasztja teremtményeire, és ezt szívből elmondott imával mind a szellem, mind az ember magához vonhatja, és erőt nyer vele a javuláshoz.
Imádkozzatok jólelkű testvéreitekért is, mert a szeretet a síron túl is szeretet marad, és ezzel ti barátokat szereztek magatoknak abban az új hazában, ahová biztosan meg fogtok egyszer érkezni. Amidőn el fog hívni az Úr angyalának szava a földről, milyen jó lesz majd neked, ha szeretettel várnak ott, ahová sorsod vezérel. Milyen jó lesz, ha az a kis szeretet kamatozik neked, amennyiben haladottabb testvéred segítségül siet, ha valamiben rászorulsz a segítségre.
A legtöbb ember csak saját hozzátartozóit szereti, akiket ismer ebben az életben, és csak azokért imádkozik (ha imádkozik), míg többi testvéreivel nem törődik. Pedig a sok testvér között nagyon soka van olyan, akit egykor egy másik létezésben vagy életben szoros kötelékek fűztek hozzád. Vannak köztük kedves ismerőseid, gyermekeid, szülőid, barátaid; ezek már mind testvérek és mind szeretettel segítenek neked.
A vér köteléke megszűnik a testtel; a vér szerinti rokonság felbomlik a sírnál, de a szellemi összetartozandóság, a szellemi szeretet örökéletű és nem bomlik fel soha. A szellemvilágban megerősödve köti össze az egyéneket, és boldogító eredményeket mutat fel.
Imádkozzál ellenségeidért is, mert ilyenek is vannak, ha rászolgáltál valaha. A harag rossz tanácsadó, és ezek haraggal eltelve irántad, bosszúra gondolnak és várják az alkalmat, hogy leszámolhassanak veled. Imádkozzál értük, hogy térjenek meg tévelygéseikből és bocsánatkérésedet imába foglalva küldd el hozzájuk. Ők megérzik ezt, haragjuk csökken, és így ők is, te is haladhattok a javulás útján, hogy mire találkoztok, a gyűlölet már szeretetté váljon.
Mert nincs az a harag, az a gyűlölet, amit a szeretet és jóakarat le nem tud győzni. A szellemek éppen olyanok, mint ti. Sohasem felejtsétek el, és ha nektek, földi embereknek jól esik a szeretet, úgy nekik is jobban, mert itt ez képezi a haladás alapját.
Ha feltekintesz a kék égre, nem látsz semmit. Pedig forrongó, nyüzsgő élet folyik feletted, melletted és alattad; a szellemek körülveszik a földet és az egész világmindenséget. Kellemes vagy kellemetlen érzéseket támasztanak benned, és jóra vagy rosszra befolyásolnak.
A szeretet és imádság meleg ódot és delejt bocsát ki, és kellemesen, vonzólag hat mind az emberekre, mind a szellemekre. Az ilyen erőket ki-bocsátó szellem közelsége jó gondolatokat, kellemes érzéseket ébreszt, és gyógyítólag hat.
A szeretetlenség, szenvedélyes harag, türelmetlenség ellenben hideg áramokat fejleszt, és ez taszítólag hat; az ilyen szellemek közelsége hara-got, hitetlenséget, önzést ébreszt és rosszullétet, kellemetlen érzéseket eredményez.
Ha most már tudod kedves testvérem, hogy a fluidok és erők mennyire vannak érzéseidtől befolyásolva, azt is fogod tudni, hogy a folytonos változásban erőid aszerint alakulnak, amint saját érzéseid javulnak vagy süllyednek, és aszerint változik a te kis köröd is.
Ha jó vagy: a jobb, tisztább fluid, a jobb szellemeket vonzza közeledbe, és ilyen társaságban kellemesen töltöd életedet akár a Földön, akár a szellemvilágban; ellenben ha rossz érzéseid kerekednek felül, rossz barátokat vonzol magadhoz, egyre süllyedsz, és rosszabbul érzed magad mind a Földön, mind a szférákon. A rossz szellembarátok kikutatják a lélek sebeit, és egyre durvább bűnök után való vágyakat ébresztenek fel benned.
A bűn a lelket beteggé, rúttá teszi. Az egyiknél itt, a másiknál ott támadja meg; sohasem hat egyszerre, hanem lassan, alattomosan terjed, és mire kifejlődik, teljesen hatalmába keríti a lelket.
Tehát a kis bajból nagy baj lesz, és a szellem nehéz időket él, amíg a tisztítás munkáját el nem végezte. Azért az ember ne adjon alkalmat a rossz szellemtestvérek közeledésére, hogy ezek őt tisztulási munkájában vissza ne tartsák, vagy rossz befolyásukkal még mélyebbre ne süllyesszék, hanem igenis adjon példát szeretetével, jóakaratával, tiszta érzéseivel amazoknak is a javulásra.
A földi élet Isten ajándéka a bűnös szellemeknek, hogy itt a testben mind önmaguk, mind környezetük javulásán dolgozhassanak, vagyis ha jönnek a rossz gondolatok, vágyak, – mindegy, akár kívülről, akár belülről, – a csábítást leküzdjék.
Közreadta: Tolnai György

A teljes anyag a októberi Hírlevelemben lesz olvasható.


UI:
Az indigó emberek 7 tulajdonsága! Ők azok, akik képesek jobbá tenni a világot!
http://filantropikum.com/az-indigo-emberek-7-tulajdonsaga-ok-azok-akik-kepesek-jobba-tenni-a-vilagot/

Szellemtevékenység közelről
http://dszilvia.blogspot.hu/2017/09/szellemtevekenyseget-ilyen-kozelrol-nem.html
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.04. 08:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A FEJSZE MÁR A FÁK GYÖKERÉRE VETTETETT 2
Részlet a Névtelen Szellem „Örökértékű igazságok” című kötetéből

Azért veszélyes a jövő a félig megtért lélek részére, mert elbukik és időben és lehetőségekben messze eltávolodik a jelen embereitől ugyannyira, hogy az összetartozókat szétválasztja és sok lélekben időtlen időkig ki nem egyenlített érzések, áthidalhatatlan akadályok állják útját az összetalálkozásnak és a kiengesztelődésnek.
Csak amikor a lélek ismét visszatér az egészen egyszerű igazsághoz és az alázatos szeretethez, csak akkor vonzza ezeket majd újból együvé a mindent kibontó és átminősítő Természettörvény. A nagy tudás, a kedvező eshetőségek, kívánatos életkeret, a dicsőség és hírnév, az élet javainak könnyűszerrel való megszerezhetősége nagyon csábító az emberi lélek részére. Hogy mindezekről lemondjon, és keresse az élet rejtett célját - arra képtelen, ha egy titkos ösztönzést nem érez. Ezt a titkos ösztönzést pedig csak az érzi meg, akiben már megindult a szellemi fejlődés után való vágy és akarat.
Hogy ez elinduljon, szükséges testi életében szorongattatást és fájdalmakat éreznie, hogy ennek okát: a bűnt felismerje és elkerülje, s mint minden bajnak és szenvedésnek gyökerét kigyomlálja a maga lelkéből és életéből. Mert amíg ezt meg nem teszi, addig a bűn és következményei nyomon kísérik életét. Valahol egyszer meg kell kezdeni a bűn kiirtását a lélekből, hogy helyébe az Istentől kapott erényeket el lehessen ültetni. De mielőtt ezeket a Gondviselés Angyalai elültetnék, előbb porhanyóvá kell tenni a földet, hogy a gyenge mennyei növény meggyökeresedhessen és fejlődésnek indulhasson. Ilyen folyamaton megy át most a világ. A csoportszellemek tömegei kénytelenek az okkal foglalkozni, mert az okozatok nagyon fájdalmasak. Ezek meg fognak oldódni és egy jobb, könnyebb anyagi élet lesz az eredménye. Ez az anyagi könnyebbség közönyössé és önmagát túlértékelővé teszi az embereket.
A feltalálások kora lesz ennek a századnak a második fele és mivel a szellemi tan is nagy külső eredményeket hoz a világba, ezeket nem az isteni kegyelemnek, hanem a tudomány előhaladásának tekintik majd. A belső, szellemi értékek, mindinkább veszítenek érdekességükből és megindul a vetélkedés, ami már most is folyik titkon, de akkor nyilvánosan. Kevesen lesznek, akik megérzik és megértik Isten célját és akaratát az emberek világával és nem készülnek a nagy átalakulásra. Csak azok, akik minden külső kedvezőnek látszó körülmény ellenére, aggódva kémlelik az elkövetkezendő időket. Éppen a tudomány, a természet titkainak felfedezése sietteti és hozza az emberiségre a veszedelmet.
Azért jó az embernek mind életében, mind halálában; mind boldog, mind boldogtalan állapotában az isteni igazság előtt meghajolni és magát ehhez engedelmesen hozzáilleszteni életének minden változataiban. Mert nem a külső látszat, hanem a belső lényeg szerint felemeltetik, vagy elvettetik az ítéletre. Te azért ne aggódjál és ne kétségeskedjél, akinek idáig gondja volt reád és ügyünkre, az ezentúl is gondoskodik és Ő nem tesz semmit hiába. Az Ő cselekedeteinek oka és célja volt, van és lesz a jövőben is, hogy az Ő akaratát véghez vigye. Mert eljön az idő, amikor az mindent megmagyaráz és te áldani fogod az Úr kegyelmét, mellyel téged körülövezett. És áldani fogod még ezekért a fájdalmakért és szenvedésekért is, mert sok titkok nyílnak meg ezeknek nyomán előtted.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2017.09.03. 02:01  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 1776
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Egy pár gondolat a bűn fogalmáról. 4 részAz igazi megbánás harmadik ismérve a Jóvátétel.

A harmadik ismertetőjele a megbánásnak a jóvátétel. Ez lemérhető a következőkön:

1. Kendőzetlenül elismerte-e, amit rosszat cselekedet?
2. Tudatára ébredt-e annak, hogy a legkisebb bűn is Jézus golgotai halálának kiváltója?
3. Rendezi-e embertársával és Istennel jóvátétel formájában a bűnt, és bűnöket?

A lelkiismeret és Isten törvénye egyaránt a károk messzemenő, méltányos rendezését írják elő. Erről csak olyan világ feledkezhet meg, mely hazugságokon alapszik

Sajnos léteznek jóvátehetetlen károk. Az élet elvételéért, a szülök bántalmazásáért és a házasfél megcsalásáért az Ószövetségi időben halállal kellett lakolni.
Erre azonban jó előre felkészítették az embereket. A bibliai törvények bármilyen szigorúnak is látszanak, inkább megszégyenítők, s nem a megtorlás, hanem a megjobbítás jegyében fogantak.

(Fontos megjegyzés: a szellemvilág tudta, hogy az emberi élet végével a lélek tovább él, így a halálbüntetés a többi lélek számára tanuló értékű, és segít a Törvény betartásában, igaz kicsit drasztikusan, de mint említettük „vérontás nélkül nincs bűnbocsánat”!)

Jézus halála minden bűn büntetését magába foglalta. Ami jóvátehetetlennek látszik, az Ő áldozata befedezte, jóvátette.
A Kegyelem így sem lesz soha megérdemelt, hiszen méltatlanokért és bűnösökért adta életét. Ez a kegyelem – Dietrich Bonhoffer találó jelzője szerint – soha sem válhat azonban „olcsóvá” sem, noha ingyenesen mindenki rendelkezésére áll. A „drága kegyelem” sokra kötelez, viszonszeretetre a szeretetért, viszonáldozatra az áldozatért, a Krisztust követő élet.

"Amíg ugyanis testi emberként éltünk, a törvény fölébresztette bűnös szenvedélyek működtek tagjaikban, hogy a halálnak teremjünk gyümölcsöt.
Most azonban felszabadultunk a törvény alól, mert meghaltunk annak, ami fogva tartott, s ezért új lélekkel szolgálunk, nem az elavult betű szerint.
Mit mondjunk tehát? Talán a törvény bűn? Semmi esetre sem. De a bűnt a törvény alapján ismertem meg, hiszen a bűnös kívánság nem vált volna bennem tudottá, ha a törvény nem mondaná: Ne kívánd meg!
A tilalom tehát alkalmat nyújtott a bűnnek arra, hogy fölébresszen bennem mindenféle kívánságot. Törvény nélkül ugyanis a bűn halott volna.
Valamikor törvény nélkül éltem, de azután jött a parancs, a bűn föléledt, én pedig meghaltam.
Így a parancs, bár életre szólt, halálomra vált.
A bűn ugyanis a tilalommal kapta vonzóerejét, ezzel tévútra vezetett és megölt."

Szász Ilma könyvében (A nagy vallások végső üzenete)gyönyörű párhuzamot találtam ehhez az íráshoz:
Konfuciusz (Beszélgetések 15, 23) Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd másnak se.

Hillel (Sabbath 31a) Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek.

Jézus (Mt.7 12., Lk 6 31.) Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.

Iszlám ( an-Nawawri 40 Hadit 13) Senki sem igaz hívő közületek, amíg nem kívánja testvére számára ugyanazt, amit magának kíván.

Dzsainizmus ( Sutrakritanga 1.11.33) Úgy bánjon az ember a világ minden teremtményével, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.

Buddhizmus (Samyuta Nikaja V. 353.35-354.2) Ami se nem kellemes, se nem örvendetes számomra, hogy okozhatnám azt valaki másnak.

Hinduizmus (Mahabharata XIII. 114.8) Nem volna szabad úgy viselkednünk másokkal szemben, ahogy az nekünk magunknak kellemetlen volna. Ez az erkölcs lényege.

írta: Karsay István

UI:

Létezik-e szabad akarat?
http://paranormal.hu/letezik-e-szabad-akarat/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron