Szellemtan

Kép
Karsay   2019.05.16. 06:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek mint temető – Szellemi tanítás – Felvezetés

A jellem a lélek színe. A szín viszont csak akkor képes átütni, - ha már bizonyos rétegek lekoptak a lélekről, vagy bizonyos rétegek némileg átvilágíttattak vagy bizonyos rétegek felett a felsőbbrendű én már uralmat nyert. Végeredményben minden bukott teremtménynél, de legfőképpen az embernél a lélek egy temető. Talán ez a kifejezés számotokra kicsit furcsán hangzik, de csak ezt mondhatom: az emberi lélek egy temető, amiben már sok-sok minden van eltemetve. Van, - amit az isteni Gondviselés temetett el oda, hogy majd a megfelelő időben, és csakis kicsiny részekben a felszínre hozzon, de többnyire olyan dolgok vannak benne eltemetve, amivel az ember nem akart, vagy még ma sem akar foglalkozni. Mivel nem akar tudni róla, azért a lélek mélységeibe küldte vissza, és ott eltemette azokat, pedig a feltisztuláshoz, a megtisztuláshoz szükséges, ha előbb nem, akkor utóbb minden a felszínre kerüljön.
Olyan ez testvéreim, mint a tályog, amit bőrréteg fed, vagy mint egy csúnya gennyes seb, ami már bevarasodott, azonban alatta még fertőzött és gennyes. Ilyenkor válik szükségessé, hogy ezt a felső bevarasodott réteget az orvos eltávolítsa, és az alatta lévő rétegekből a gennyet, a gennyes váladékot kitisztítsa, mert csak így következhet be a gyógyulás. Hasonlóképpen az ember lelkében is előbb vagy utóbb mindennek a napvilágra, a felszínre kell kerülnie. Az ember lelki világa különben is titkos, és legtöbb esetben sötétséget tartalmaz. Mint tudjátok, a lélek a szellem ruhája, és egyben a szellem energia és erő tárháza, amit a szellem tisztán azért kapott, hogy ezzel az Istentől kapott tiszta erővel szabad akaratánál fogva megvalósíthassa azt a gondolatot, amit teremtéskor Isten belé helyezett, hogy a későbbiekben tökéletességét elérve hatalmas, csodálatos világok tárulhassanak ki előtte, és örök boldogságot élvezhessen. De a boldogság szinten tartása is energiát igényel.
A bukottak viszont ezt az energiát nem arra és nem úgy használták fel, amire azt a teremtés pillanatában kapták, hanem pont az ellenkezőjére. A teremtmény először boldog volt, hogy ilyen nagy mennyiségű energia áll a rendelkezésére, és szabad akaratával ezen energiákkal azt tesz, azt cselekedhet, és abba fektetheti, amibe akarja. Mind a gondolatok, mind az érzések, a vágyak és törekvések energiák.
A tiszta gondolat növeli, és egyre nagyobb mennyiségű felhasználható energiát hoz létre. Viszont, amikor nem az Isten akarata, nem Isten törvényei szerint fekteti be ezeket a csodálatos, tiszta energiákat, hanem a maga akarata szerinti elgondolásokba, akkor ezzel megkezdődik egy olyan folyamat, amelynek végkimenetelét, végeredményét végkövetkezményeit a kezdeti stádiumban a szellem fel sem képes mérni.
Amikor azonban a nem kívánatos eredményt tapasztalva eszmélni kezd, mert rájön, hogy valami nincs rendben és vizsgálni kezdi érzés-, gondolat- és vágyvilágát, hogy mi is történt, akkor még van lehetősége a megfordulásra, a helyes irányba való térésre, az aranyközépútra való visszatérésre. De ha ezt az önmaga túlértékelése miatt nem képes átlátni és felfogni, mert nagynak, sőt Istennek képzeli magát, akkor egyre inkább veszít erőiből, energiájából.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
A lélek mint temető – Szellemi tanítás
Angyal kurzusok, extrém nézetek
Mit kell tudnunk a Kryon könyvekről?
HANG - Családi problémáim vannak
Jézus szavai a reinkarnacióról
Szerencsés csillagzat alatt született
Ur város feltárása
https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhepn19TpEvX9x07KUA
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=t06B5ENAZj0
Balogh Béla - Minden titok nyitja a frekvencia – A gyógyítás új utjai

https://www.youtube.com/watch?v=hi_biM58mSM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hZkIFPU53UqSxXrgxs4cxMxPgD-wv6vq1elLYLfCovYyzN0BHbKp5HTs
Bagdy Emőke - A testi betegségel kelki okai

https://www.youtube.com/watch?v=UQ0-LPA0N94
Kiáltó szó a pusztába – Isten országa tibennetek van

https://www.youtube.com/watch?v=SyNnnrfV6zg&t=167s
A vitéz Hunyadi Jánosról

https://www.youtube.com/watch?v=F4ApaWE3rj8
Egy apró bökkenő – Romantikus film

https://www.youtube.com/watch?v=xkQkNfrGM1c
Szabad egy táncra – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.15. 07:34  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

Találtam egy nagyon jó mediális közlést, de pár dolgot magyarázatként hozzátennék a könnyebb megértéshez.


2. részlet

Akik akár az Úr eljövetele előtt, vagy Keresztelő János ideje alatt az erős felszólításokra magukba tekintettek és megtértek, azok Izrael népéből mind elmehettek innen. Visszamaradtak azok, akik nem hittek és csak külső szerint cselekedtek, és visszamaradtak a megtéretlen pogány népek is.

E két csoporthoz tartozók számára vált szükségessé, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus eljöjjön, a bűn által megfertőzött erőkből magára vegyen, azokat megtisztítsa, majd küldetésének befejezése után, mennybemenetelekor visszaadja ezeket a megtisztított erőket oda, ahonnan azokat magára vette. Azt akarta elérni ezzel az Úr, hogy a bűn által fertőzött bűnös anyagi és fél anyagi világokon is új, tiszta erőtartályok jöjjenek létre, amelyek a bukottakat a megtérésükben segítik elő.

saját megjegyzés:

Jézus amikor megjelent a fizikai síkon végig kellett járni az asztrálsíkot ahol hét komoly réteg van.

Az első 3 szférából kötelező a testetöltés, sőt Jézus leszületéséig a 3 szféra után az átmenet le volt zárva, nagyon kevesen tudtak átmenni, a sötét erő nagy erővel lezárta.
Jézusnak is végig kellet járni a szférákat, és ahogy jött le megtisztította, és elvetette a szeretet magvait is, ugyanúgy bevilágította a Fénnyel.

nagyon fontos, hogy lejövetelével megnyílt a hármas lezárt szféra kapuja, és aki méltó rá, és elérte a megfelelő spirituális szintet átmehetett a negyedik szférába, ami a "menny előcsarnoka"...

Szerencsére Jézus előtt is sokan ráébredtek, hogy rossz útra tévedtek, és a s"szenvedtető karma" ráébresztette erre őket, és el tudtak menni a fizikai síkról...

folyt. köv...

UI:

Ilyen hatással van az imádság a vérre
https://metropolita.hu/2019/01/ilyen-hatassal-van-az-imadsag-a-verre-a-kiserlet-ami-mindenkit-igencsak-meglepett/

Csendes gyilkosok
http://hasznaldfel.hu/2016/10/csendes-gyilkosok.html?fbclid=IwAR2KNbI4I7b5ne
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.14. 08:08  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
KERESZTELŐ JÁNOS MA IS A VILÁGBAN VAN

részletek Zita médium 2015. december 13 közléséből.

Találtam egy nagyon jó mediális közlést, de pár dolgot magyarázatként hozzátennék a könnyebb megértéshez.

1. részlet:

A mi Urunk Jézus Krisztus Földre születése előtt megjelent a földi világban egy hatalmas szellem, aki magáról azt mondta, hogy mielőtt én lettem Ő már volt, és arra sem vagyok méltó, hogy saruszíját megoldjam. Keresztelő János, a pusztáknak embere határozott és erőteljes hangon figyelmeztetett a megtérés szükségességére. Ő az, aki az emberi szívekhez egyengeti az utat, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus világba való lépésekor az út tiszta és nyitott legyen az emberi szívekhez.
Fizikailag is robosztus, erős ember volt, aki a pusztában élt, és csakis azzal táplálkozott, amit a puszta adott néki. Eledele többnyire sás és erdei méz volt. Szőr ruhát viselt. Szeme villámokat és lángokat szórt, és mennydörgő hangjának, figyelmeztetéseinek híre a pusztából eljutott a városokba is, ahonnan egyre többen, egyre nagyobb számban jöttek ki hozzá, hogy hallgassák intelmeit, és akikre hatást tett azokat megkeresztelje a Jordán vizében.
Ő a törvény szellemének, a szemet szemért, fogat fogért törvénynek utolsó láncszeme volt, amely Krisztus eljövetelével lejáródott, és Krisztussal megnyílt az út a Földről a mennybe. A Keresztelő János előtti időkben nem ismerték az irgalmat és a kegyelmet, mert a törvény szigora a rajta esett sérelem miatt büntette a bűnöst. Keresztelő Jánossal ez a korszak befejeződött, de mint mondom, egyben ő az, aki utat nyitott a mi Urunk Jézus Krisztus fellépéséhez.
Tulajdonképpen Krisztusnak, a Megváltónak születésétől harminc esztendőnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a bukottak különböző félanyagi és anyagi világaiból magára vett bűnös rétegeket átvilágítsa, megtisztítsa.


Ezen idő alatt hirdeti Keresztelő János a megtérés szükségességét és, hogy az már halaszthatatlanná vált az emberek számára. Akkor is, és ma is Illés lelkületével járja a világot, hiszen Illés, a nagy izraeli próféta reinkarnációja volt ő, akit annak idején tüzes szekér ragadott el az anyagi világból, hogy aztán most a Szentlélek kinyilatkoztatása idején, mint szellem visszatérjen, és ezzel a tűzzel, ezzel a lelkülettel hívja fel az emberek figyelmét a régi jelszóra: Térjetek meg emberek bűneitekből minél előbb! „Tartsatok bűnbánatot, mert elkövetkezett Istennek országa!”

Igen, ma is a világban van, és mindenütt hangosan hívja az embereket a megtérésre, mert rövidesen elkövetkezik Krisztus Urunk második eljövetele e földi világra. Azt kívánja Keresztelő János, hogy minél kevesebb legyen a megtéretlenek száma, és minél többen legyenek azok, akik ha az utolsó percben, mi több az utolsó pillanatokban térnek is meg, és Szentlelket vesznek.

Saját megjegyzés:

Ne feledd: Te az utolsók körébe tartozol a meghívottaknak, akiket az út szélén szedtek össze!”

folyt.köv...

UI:


A lány tánccsapat színpadra lép, cs A lány tánccsapat színpadra lép, csakhogy a tömeg elveszíti a kontrollt, amikor a lámpák hirtelen kialszanak ahogy a tömeg elveszíti a kontrollt, amikor a lámpák hirtelen kialszanak
https://www.minden-egyben.com/egyeb-videok/a-lany-tanccsapat-szinpadra-lep-csakhogy
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.13. 07:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek részeinek nyitogatása és lezárása

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 9


A belső (felső) ént úgy lehet elképzelni, mint egy gyertya lángját, az azt körülvevő lelket, azaz a természetes ént pedig, mint egy szobát, amit ennek a lángnak kell bevilágítania. Minél több a bűn és tévelygés a lélek természetében, annál kevésbé képes azt átvilágítani a szellem világossága, s az annál inkább össze van szorítva és tehetetlenségre kárhoztatva. Az ilyen elsötétedett és megsűrűsödött léleknek testbe kell öltöznie, egyszerűen azért, mivel a szellemvilágban nem képes az életet-adó táplálékhoz jutni s így kénytelen az élet után való vágyát és ösztönét minden kínálkozó alkalom felhasználásával kielégíteni, nagyon szegények az élettel való telítődés lehetőségében.
Így kénytelenek a bennük lévő életösztöntől indíttatva az életnek olyan folytatására, amilyen éppen előttük áll. Mert ne higgyétek, hogy a szellemlény szívesen ölt testet, sohasem venné fel magára ezt a terhet, ha őt azok a szükségszerűségek nem kényszerítenék, amelyeket a szellemvilágban érez, tehát az élet szomjazása éppúgy űzi, hajtja őt, mint ahogyan a fuldokló ember kapkod a levegő után. Amely részen leginkább ki van éhezve és szomjazva, azaz amely részen leginkább érez szükséget: az a rész kapcsolódik bele az anyagi életbe.
Mivel azonban az ő elrontott erői, mint „természet” veszik őt körül, mivel a jóról nincsen helyes fogalma, tehát cselekszik jót meg rosszat felelősség nélkül, ahogyan azt neki az ő „természete” diktálja, ilyen módon képződik egy én. Ez az én mindaddig gyarapodik, növekedik, világosodik és a szellemnek mindig nagyobb és nagyobb mozgási lehetőséget biztosít, ameddig csak az ember meg nem hal, azaz a test le nem válik az egyénről.
Ezután a szellem tovább éli a maga életét, azaz az elmúlt földi élet mozzanatait feldolgozza, belőlük a maga számára tanulságokat von le, vagyis az a gyertyafény átvilágítja a léleknek azt a részét, amellyel az anyagi világhoz kapcsolódott. Ez által az átvilágítás által egy kivezető utat nyer a szellem a maga számára.

Megjegyzés: A fejletlen lélek egész mentális és asztrális tartalma tele van tisztátalanságokkal, azaz téves gondolatokkal, hitelvekkel, képzeletekkel és érzésekkel. Ezek a tartalmak kell idővel megtisztuljanak, ezért a Kegyelem a leghatékonyabb tisztító eszközzel, a testetöltéssel teszi ezt lehetővé. Mivel a lélek ütközésekkel, dörzsölődésekkel és rengeteg szenvedéssel képes tisztulni, ezért lehetetlen ezekből többet rápakolni, mint amennyit kibír az élete során. Ezt jól tudja a leszületéseket irányító és vezérlő szellemvilág, ezért csak annyival terheli a lelket, amennyit föltétlenül kibír.
Ezért szó sem lehet arról, hogy a lélek egész tartalma egyszerre megtisztítódjék. Az élettervet összeállító entitások a célszerűség és a leghatékonyabb fejlődés elve szerint a lélek bizonyos tartalmi részeit képesek kinyitni vagy lezárni. Kiválasztják azt a tartalmat, amelyre az élettervet építik és nyitva hagyják, minden más tartalmat lezárva. Az élettervbe foglalt sorshelyzetek, ütközések, fájdalmak, csalódások csak ehhez a nyitva hagyott lélekrészhez kötődnek. Ezt ütik, dörzsölik, csíszolják, amíg megtisztul. Ha a lélek életfeladatát nem teljesítette hiánytalanul, akkor adós marad a sorsának, ezért egyik következő testetöltésében belefoglalják, mint "pótvizsgát" ezt az adósságot is.
A szellemvilág pontos törvények és elvek szerint végzi rajtunk a dolgát. Az életfeladatok elvileg könnyűek, játszva teljesíthetők, mert hozzá bőven elegendő életerővel rendelkezik a leszülető lélek. Szó sem lehet róla, hogy bármelyik feladat teljesíthetetlen lenne. A nem teljesítés, vagy hiányosan teljesítés oka kizárólag a lélek szabad akarati döntésén vagy hanyagságán múlik, ezért az övé a felelősség és bűntetés jár érte. Ez a büntetés abban nyilvánul meg, hogy a "pótvizsga" feltételei és adott körülményei már sokkal nehezebbek, fájdalmasabbak, akár egy betegség esetén, ha elhanyagoljuk és akuttá válik.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.12. 06:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A testetöltés kényszere a szellem számára

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 8


Gondolható, milyen fájdalmakat okoz egy rosszul eltöltött élet a szellemvilágban és az embert, ha sokat szenved, bizonyos írtózat szállja meg azzal a szenvedéssel szemben, miután pedig a gondolattársítás folytán nemcsak a szenvedés, hanem az azt okozó dolog is fölmerül a lelkében, megutálja azokat a bűnöket, amelyek ilyen gonosz eredményeket okoztak számára.
Ti nem tudjátok mi az: megundorodni a bűntől, de a szellemek tudják. Találkoztok az életben emberekkel, akik azt mondják, hogy nem képesek vért látni. Mi volna ez más, mint a lélek óriási szenvedéseinek a nyoma, mert valaha sok vért ontott, valaha nagy szenvedéseket okozott másoknak, úgy hogy a vérnek látása mindaddig szenvedést okoz neki, míg csak ez a hajlam teljesen ki nem tisztul a lélekből. Tehát mindaddig tart a szenvedése és sóvárgása, amíg a saját lelki természetének törvénye le nem forog. Vágyai, amelyek élénken, bár latens fekszenek a lelkében, olyan állapotokhoz kapcsolják őt, amelyek szinte automatikusan viszik előbbre. Így törvényvilágból törvényvilágba szállítja őt javulásra való hajlandósága.
Az emberi testek és az asztrálvilág olyanforma viszonyban állnak egymással, mint a tüdő a levegővel. A tüdőnek szüksége van a levegőre, azaz annak éltető részeire. Az ember világnak szüksége van az önmaga-kifejezésének lehetőségére. A tüdő lélegzik és minden belélegzésnél magához ragad molekulákat a levegőből, felbontja azokat elemeire és elhelyezi a testben. Így jutnak a szellemek is az emberi világba, mert a fizikai világ mintegy fölszívja őket. T.i. az asztrálvilág a túltelítettség folytán, mintegy a túltöltött feszültségtől való szabadulás érzetével nyomást gyakorol a fizikai világra, és erői belepréselődnek az anyagi kifejezés lehetőségeibe. Így táplálkozik a fizikai világ az asztrálvilág erőiből. Mert itt, a fizikai világban van az asztrálvilág vágyainak beteljesülése és elérése. A fizikai világ nem más, mint az asztrálvilág anyagba való öltözködése. Az asztrálvilág erői és természete itt érik el a beteljesülésüket.
A fizikai világon megjelenő természet nemcsak alulról, hanem felülről is kap táplálékot, a felsőbb rendű világ erői is keresztüljárják a fizikai világot, tehát a fizikai világ telítve van a felsőbb rendű világ anyagával is, ''azaz ennek az anyaga is alámerül a fizikai világba, és feljebb emeli az életet magával. A halál után belekerül minden lélek a minősítési törvénybe, amely mindenkor munkálkodik ugyan, de az ember nem veszi észre és besorolja rezgésszintje szerint.
Eljutottunk tehát odáig, amikor a testet ölteni készülő szellem a szülők fluidjaihoz kapcsolódik. Néha évekig vannak egyes szellemek bizonyos emberek környezetében, míg ott végül testet ölthetnek. Hasonlítani lehet ezt a testöltés után való sóvárgást ahhoz az égő vágyhoz, amelyben a férfi és nő él az egyesülés pillanata előtt, amely az egész idegrendszert a legnagyobb feszültségben tartja. És amilyen megkönnyebbülés és nyugalom lesz úrrá az idegeken a kiegyenlítődés pillanata után, éppen olyan megnyugvás, éppen olyan pihenés érzése váltja fel a testöltés után sóvárgó szellem élnivágyását a megfogamzás után. A küzdelmek véget értek, a vágyak megszűntek. A bekövetkezendő testi fájdalmak, a bajok, a betegségek, a küzdelmek: mind semmik ahhoz a nyomáshoz képest, ami azelőtt, szellemvilági állapotában reánehezült és őt a föld felé sodorta.
Megjegyzés: A szellemek fejlettségének viszonylatában a testetöltés olyan analógikusan, mint a testetöltött ember életkorának sajátosságai. A fejletlen szellem, akár a kicsi gyermek még segítségre szorul, mert alig van tudomása mi történik vele. Később mint a csintalan és felelőtlen gyermek kívánja a testetöltést és alig várja, hogy “jöjjön már a jó buli”. Miután jó párszor kitombolta magát és meg is égette a száját, óvatosabb lesz, tudatossága megnő és már bevonható az életterv megismerésébe. Ez odáig fejlődhet, hogy ő maga is részt vesz az életterv megtervezésében, sőt ő maga, látván mennyi tisztogatni valója lenne, bevállalhat saját elképzelése szerinti plusz feladatokat is, bízván erejében és tudásában. Hiába mondja a szellemi vezetője, hogy sok lesz ez a vállalása és nem fogja kibírni, de ő hajthatatlan, annyira vágyik megszabadulni hibás lélektartalmaitól.
Persze a leszületéssel a feledés fátylai mögött elfelejti mi a célja, mi a dolga és beleveti magát az “édes” életbe, amelyben csúfos kudarcot vall. Miután ezt is elismételte egy jó néhányszor és elegendő tapasztalatot szerzett óvatosabbá, megfontoltabbá válik, csak annyit vállal, amit el is tud végezni. Ez már a szellem érett kora, amikor a testetöltései mind eredményesebbek. Öreg korára már megszabadulva a leszületések kényszerétől már nem szívesen vállal újabb testetöltést, viszolyog tőle, mert tudja, hogy ha rosszul végzi, nagyon sokat veszíthet, ezért nagyjában három oka lehet, ha mégis elvállalja: egy vagy több szerettének megsegítése, kimentése; a lélek egy még megmaradt tisztátalan tartalmának kijavítása, mely által magasabb szférába juthat; vagy isteni megbizatásból egy olyan feladatra, mely neki éppen megfelelő.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.11. 05:53  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélek nyitott része a testetöltésben

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 7


Nem lehet ítéletet mondani valakire, hogy ilyen, vagy olyan formát mutat, hiszen a léleknek mindig csak egy része van nyitva az élet számára, a másik rész el van zárva, hogy abban pihenjen az ő alvásának idején. Mindig a nagyobb rész van zárva. Azt mondhatnám, hogy a nagyon nagy képességű emberek lelkének is — akiket úgy szoktatok jellemezni, hogy nagyon sokoldalúak — csak egyharmad része van nyitva, tehát a képességeiknek csak egyharmad részét tudják kivetíteni a világba; ellenben sokszor egyszerű, majdnem tudatlannak látszó emberekben olyan latens tulajdonságok pihennek, amelyeket ha megnyitnának a gondviselés munkájának menetét vezető égi kezek, talán csodájára járnának az emberek. Ezt pedig azért rendezik így, mert a léleknek talán egy foltja, egy hibája, egy botlása következtében folt, homály van éppen azon a pontján, amely nyitva van, úgy hogy azt csak az ezen az oldalon váló folytonos ütközésekkel tudja magáról letisztítani. Azért szükséges, hogy ilyen nagy tudatlanságban vagy egyszerűségben éljen.
A test elvesztése után mindaddig helytelen érzések, gondolatok és vágyak izgatják a szellemet, amíg fel nem találja magát új, szellemi hazájában. Amikor azonban tudatára ébred szellemi képességeinek és a szellemi élet előnyeinek, akkor meg már nem kívánatos előtte a testi élet, mivel most — nem érezvén korlátokat maga körül — sokkal nagyobb szabadságot élvez, és jobban élhet vágyainak és érzéseinek, mint ahogyan azt a testben tehette. A tudatos testöltés előtt félelemmel és rettegéssel áll meg még a bizonyos tudással, sőt bölcsességgel rendelkező szellem is. Olyan folyamat ez, mint mikor valaki alámerül a hullámokba, s feje fölött összecsap a víz és, a víz fölött való egész lét megszűnik számára.
Az a cél, amiért a szellem testet ölt, csak néhány szellemnél tudatos, a túlnyomó többségnél azonban nem tudatos, annyira, hogy a szellemek kilenctized része nem is tud a saját testöltéséről. Ezeket a körforgás vezeti, amelybe őket a minősítési törvény dobja bele cselekedeteik, gondolataik és érzéseik szerint. Tehát a testöltés által az ember mindig újabb és újabb ruhába öltözködik egyrészt abból a természetből, amit az Isten kegyelme tisztán tart készen számára, másrészt abból, amit önmaga mint hibásat azelőtt megalkotott.
A tiszta természeti erők, amelyeket Isten kegyelméből kapott, készek az ember lelkében mindig a jobbat, az igazabbat, a tisztábbat fölerősíteni. Ezek azok az erők, amelyekbe mint újat, a szebbet, a jobbat, az igazabbat bele lehet nevelni gyermekkorában. Így lehet elnyomni a már meglevő rosszat, amit az elődök kifejlesztettek. A felnőtt embert csak nagyon ritkán lehet más álláspontra bírni, mert azon már többnyire a megcsontosodott szokás és a kialakult természet uralkodik. A jó és igaz elvekben nevelt gyermekeknek lesz hivatásuk, hogy az elődök hibás törvényeit és szokásait mintegy eltöröljék a föld színéről. Nem is gondoljátok, mennyi szellem munkálkodik azon, hogy a világot átformálja, a régi rossz szokásoktól és elvektől megtisztítsa. És ennek a munkának egyik leghathatósabb eszköze a helyes gyermeknevelés.
Jó munkát végeznek tehát a papok, a tanítók és mindazok, akik a jót és igazat szemlélhetővé, hozzáférhetővé és élvezetessé tudják tenni mind a felnőtt emberek, mind a serdülő ifjak előtt, s azt mint követendő példát tárják eléjük. Ezzel szemben azok, akik a jót, a becsületeset kigúnyolják, nevetségessé teszik és az ifjúság lelkében a salakos, alacsony rendű érzéseknek nyújtanak tápot, kárhozatos munkát végeznek.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.10. 05:36  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TESTETÖLTÉS Eszter médiumon keresztül a Névtelen Szellem tanítása.
3. rész.
Részlet a Mai kor vallása című kötetből

Eszter médium által írta: Névtelen szellem 1913.


Itt a sok médiumi tanítás után Eszter médiumnak ad személyes tanítást a Névtelen Szellem!


Tanításom célja
Ne legyen az én kis munkám a lelkek közt izgató hatású, csak egy szerény hang a túlvilágról, mely arra inti az embereket, hogy semmi el nem vész és hogy ennél fogva cselekedeteik és beszédeik magvát úgy vessék el, hogy van egy hely, ahol mindennek van aratása, ahol sokszor a legszörnyűbb gyümölcsöt akarják a földi élet magvetői.
Tehát jó ezen gondolkozni. Jó erről beszélgetni, mert az idő mindenkire eljő biztosan, amikor a porhüvely leválik róla, és ott áll mezítelenül vagy rongyosan, mert a talentumokat és javakat elfecsérelte, amit pedig számon kérnek tőle.
Azt akarom csak megvilágítani és bebizonyítani, hogy mi az igaz, mit kell megtartani, és mit kell kivetni az élet süllyedő hajójából, ha már nehéz a menekülés.
Ébredj fel kedves testvérem! Ne botorkálj a sötétben, és ne keresd a földi élet posványában üdvödet, boldogságodat, mert te nem vagy a Föld szülötte, nem itt van a te hazád; magas származású a te halhatatlan szellemed. Isteni szikra vagy ember, de egy messze lebukott szikra.
Keresd igazi hazádat és szerető Atyádat, Aki tárt karokkal vár vissza téged, hogy a boldogságban te is részesülj. És ha megtértél Őhozzá, nem jársz sötétben, mert a Szeretet – Isten fényt szór utadra, hogy el ne tévedj és megtaláld helyed az Ő házában, az Ő kebelén.
De nem lehet ezen az úton és a bűnök országútján egyszerre járni, és kevesen vannak, akik a keskenyebb utat választják, mert ez nem oly kényelmes, mint a széles, ahol a bűnök is elférnek, és együtt juthatnak a szenvedések és gyötrelmek helyére.
Egy ilyen széles úton járt uralkodóval kezdtem az én beszédemet és egy keskeny úton járó, egyszerű, jelentéktelen asszonnyal végeztem, aki egy és ugyanaz, de más körülmények, és más feltételek mellett kezdett az ő javulásán munkálkodni.
Mikor a szellem látta, hogy a gőg és büszkeség hová vezet, megijedve az eredménytől, borzadva fordult vissza az élet széles országútjától és a keskenyet választotta, ahol sokszor megütközött a kőben, és a tüskék is megvérezték, de mindannyiszor látta, hogy el-elmaradt egy-egy nehéz bűn.
Mert az isteni szeretet fénye bevilágítja ezt a keskeny utat, és akik ezt járják, már messziről látják a célt, ahonnan ez a fény sugárzik, hogy biztassa, bátorítsa az úton-járót, hogy minden küzdelme és minden fáradsága semmivé válik abban a nagy boldogságban, ami ott vár reá, a tiszta lelkek honában.
Más a széles út. Ott kevesebb a kő, melyben megütközne, kevesebb a tüske, ami megvérezne, és kábító illatú virágok nyílnak rajta. Fényes ennek az útnak a kezdete, de annál sötétebb a vége, mert a bűnök kábító illatú virágai elaltatják a lelkiismeret szavát, és nincs, ami figyelmeztesse a szegény úton-járót, hogy verembe esik már a következő lépésnél, ahol aztán hiába sír, hiába nyög és szenved, mert nincs, aki kimentse onnan, amíg a könyörület Istenéhez nem fordul.
És ha újra kezdi, ismét csak a széles utat választja, még mélyebb verembe esik, és még nehezebben jön a segítő kéz. Így az emberek évszázadokat, évezredeket töltenek el kínban, szenvedésben, és rideggé válik, lelkük kietlenné, hideggé a szívük, ahelyett, hogy az Atyát keresnék, az Ő oltalmába helyeznék magukat, és megjárnák a keskeny utat, ahol tövisek mellett a kegyelem és irgalom virágai is nyílnak. Ezeknek az illatuk üdítő és éltető, és a szegény vándor annyit szedhet belőlük, amennyi csak tetszik, mert hisz imádkozhat, közeledhetik az Atyához, Akitől ezek a virágok származnak.
Az első bukástól származó bűnök megsokszorozódva többszörös bukást vontak maguk után és így a keskeny út ki van rakva tövisekkel, éles kövekkel, mert a törvény nem tűri a bűnt és ezen a keskeny úton a törvény az uralkodó.
Nem fér be a szellem bűneivel együtt a mennyek országába, szükséges, hogy a tövisek s a kövek figyelmeztessék az úton-járót arra, hogy még van elhagyni valója, és ha megütközöl, ha szenvedsz, ne az utat okold, ha-nem saját bűnökkel megterhelt lelkedet, mert csak a bűn súlya nehéz, az húz le, hogy újra és újra megütközz és eless.
Emeld fel tekintetedet az ég felé, és kérd a kegyelem Istenét! Ő megszán téged és megkönnyíti lelked, hogy ezentúl kevesebb tövisekre és éles kövekre találj. Megmutatja az utat, mely hozzá vezet.
Ez a szeretet útja. Ha ezen haladsz, könnyű lesz terhed, mintegy leolvad rólad, fáradságod eltűnik, és te frissen, üdén jutsz be oda, hová az Úr hívogatja gyermekeit, és te részt vehetsz azon a nagy örömünnepen, melyet az Ő eltévedt, de megtért tékozló gyermekei viszontlátására rendez a szeretet Istene.

UI:

Élet az Akadémián kívül és belül - Dr. Egely György, Jakab István
https://www.youtube.com/watch?v=QDWBNJZbgPQ&feature=share&fbclid=IwAR1c0Vgfl

UI2:

Eszter médium munkásságáról


"A XX. századi spiritiszta irodalom két tündöklő nevet tart számon: az 1882. december 13-án a Somogy megyei Kőröshegyen született Esztert (meghalt 1977-ben Budapesten), aki hatvan évig volt kizárólagos és fölülmúlhatatlan munkatársa a magas vezetőnknek a Névtelen szellemnek – valamint Pátkai Pált, aki által Laurentius Az utolsó óra munkásaihoz köteteiben a hatások és viszonthatások ismertetéseként a spiritizmust, mint ezt a célt szolgáló tudományos búvárlatot és empirikus bölcseletét írja le.” (Lásd Az úton hazafelé III. kötet I. rész, 182 oldalon, Vay Valéria írásából).
Eszterről lévén szó fiatal koráról annyit tudunk, hogy hívő keresztény szülők gyermeke volt, aki saját elbeszélése szerint már hat éves kora óta tapasztalt olyan titokzatos jelenségeket amelyek a médiumitással együtt járnak.
Ahhoz, hogy küldetését és munkásságát megismerjük a Névtelen szellem és Lajos szellem Eszter által írt könyvekben találhatunk hiteles információt.

A MAI KOR VALLÁSA Eszter szellemi fejlődéstörténetét kilenc földi életének leírásával mutatja be. Megtudhatjuk hogyan hozta őt össze az isteni Gondviselés duáljával, aki abban az életükben Lajos, ő pedig Zsofka volt. Sajnos elbuktak, ami mindkettőjük számára nehéz következményekkel járt.
A MÉDIUMI ÉLMÉNYEK- ben Eszter az 1977-ben befejezett földi életének eseményeit a szellemekkel tapasztalt élményeit, látomásait, a spiritizmussal való ismerkedését, médiummá fejlődését, valamint duáljával Lajos szellemmel létrejött és azóta is fent álló kapcsolatát illetve akkori életük történetét beszéli el. Ez a könyv érdekfeszítő bepillantást nyújt Eszter életébe gyermekkorától egészen 1931-ig bezárólag.

A MISZTÉRIUMOK Pátkai Pál szerkesztésében 1937-ben került kiadásra. Az Egy élet tanulságai I fejezetbe Pál testvér önvallomásai találhatók, a továbiakban pedig Eszter révén kapott különös álmokkal, élményekkel, jelenségekkel és Eszter médium munkásságával foglalkozik.

MESE A SOK SZÍVŰ ZSOFKÁRÓL I. és II. kötet Vay Valéria szerkesztésében.
Az első kötet I. rész az előbb felsorolt könyvekből vett idézetekkel foglalja össze Lajos és Zsofka-Eszter történetét, a továbbiakban és a II. kötetben a szerkesztő harminc évnyi íróóra anyagából válogatott, Lajos testvér közleményei találhatók.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.09. 14:11  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Gyenesdiási Gyógyító Gyöngy rendezvény.


A Keszthely kistérségében 12 év óta működő Léleknektár kisközösséget az elmúlt évben az a megtiszteltetés érte, hogy beválasztották őket Magyarország ötven legeredményesebb alternatív gyógyászattal foglalkozói közé. A klub vezetői tavaly meghívást kaptak az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, ahol a Magyarok Országos Gyűlésén térítésmentes szolgálattevőként vettek részt a gyógyító falu felépítésében és sikeres működtetésében. A békességre törekvést, a test -lélek-szellem megújítását, a másik ember segítésének gondolatát magukénak érezve a Léleknektár Klub vezetése úgy döntött, hogy a család -és gyermekbarát Nyugat-Balatoni nagyközség is ideális helyszíne lehet egy alternatív gyógyítást népszerűsítő programnak.

A klub tagjai úgy határoztak, hogy a Gyenesdiási Nagymezőn 2019. június 27-30-áig életre hívják a Gyenesdiási Gyógyító Gyöngy névre keresztelt rendezvényt, megszervezik a gyógyító falut, amelyre május elejéig mintegy negyedszáz, az ezotéria terén jártas szakember regisztrált. A misztikus eredetű, valódi gyöngyszemekből fűzött program ügye mellé támogatóként a Gyenesdiási önkormányzat és a Bakonyerdő Zrt. is becsatlakozott. A rendezők úgy érzik, hogy a mai rohanó világban a hagyományos orvoslás létjogosultsága mellett szükség van különféle természetes gyógymódokra, terápiákra; az ember fizikai testén túlmutató, a lelkünk és szellemünk gyógyítására is alkalmas megoldásokra, amelyek a sokszor túlterhelt és esetenként tanácstalan medicinát eredményesen kiegészítik, illetve hatásosan helyettesítik.

Június utolsó hétvégéjén a Nagymezőre hívták mindazon egészségjavító technikák hozzáértőit, gyógyító módszerek avatott szakértőit, akik hajlandók önkéntes helytállással, pénzt nem kérve, három napon keresztül, baráti- testvéri kezet nyújtani az alternatív gyógyítás iránt érdeklődőnek. Minden ember más, így mások az igényeik, más és más értékeket tudnak el-, és befogadni, de a lényeg, hajlandóak-e változtatni az eddig megszokott felfogásukon és értékrendjükön. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott program ebben az útkeresésben kíván segíteni. Az önmagunk és mások boldogságának, boldogulásának előmozdításán fáradozók a térítésmentes gyógyításon túl élményfestészeti bemutatókat, előadásokat, meditációkat és mozgásbemutatókat is tartanak majd. Az eseményre kilátogatók a megszerzett ismereteket önfejlesztő módon magukba építve, képesek lehetnek arra, hogy tartamosan megőrizzék az egészségüket. Lesz chi kung, jóga, spirituális tornabemutató.

A Természet Háza Látogatóközpontban tartott előadások témája rendkívül szerteágazónak ígérkezik. E helyütt kiállításon mutatkoznak be azok a helyi és környékbeli festők és művészek, akik e tárlatra lélekemelő alkotások elkészítésén fáradoznak. Az előadásokon szó lesz a szívbéke megszerzésének és megtartásának fontosságáról, az angyalgyógyítások sikerességéről, a test-lélek-szellem hármas egységéről, a mozgásterápiák jelentőségéről, az emberként vállalt "gerinces élet" lényegéről.

A gyógyítók köréből jelezte részvételét: csontkovács, természetgyógyász, lélekgyógyász, szellemgyógyász, kristálygyógyász, alternatív mozgásterapeuta, feng shui oktató, angyalterapeuta, kineziológus, hipnózis -és művészetterapeuta, parapszichológus. Jövetelét ígérte: népi gyógyító, masszőr, talpmasszázs terapeuta, ízület kimozgató, fül -és testgyertyát használó gyógyító, shiatshu masszírozó, reiki mester, energiagyógyász és asztrológus is. A programon az 1800-as évek végétől működő szellemtan képviselői is tiszteletüket teszik.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

https://www.facebook.com/events/997927550404065/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.08. 23:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A krisztusi megváltásról – Felvezetés

Az ember a bukása után a Sátán fogságába került, az Ellentétek világába, ahol a hazugság atyja (Jn.8,44) az úr. A Sátán nemcsak hazugságokkal kevert részigazságokkal tévesztette meg az embert, de hatalmi erejével azt is megakadályozta, hogy közvetlen kapcsolat létesüljön a menny és a föld között. Krisztus a golgotai áldozatával a Sátánnak ezt a hatalmát törte meg, miáltal szabaddá tette az utat a menny felé. Az első Pünkösd – a Szent Szellem kitöltetése már ennek a vesztegzár feloldásának az első jele és ünnepélyes bemutatása volt.
A golgotai áldozat előtt ez nem volt lehetséges. Krisztus megtörte a Sátán erejét, egyrészt az Igazság hirdetésével, másrészt azzal, hogy legyőzve a sátáni erőket, szabaddá tette az utat az Atyához – az Élet teljességébe. Krisztus azért a Megváltó, mert áldozatával ismét létrehozta a kapcsolatot a menny és a sötétség világai között és elküldte a Szent Szellemet, Aki elvezet a teljes igazságra (Jn.14,12-31; Jn.16,7-15.) Ezzel a munkájával előkészítette a szellemi egyesítés nagy munkáját, aminek során minden bukott létforma visszatérhet Istenhez.
A feltámadás csak végső eseménye a megváltásnak. A megváltás átfogja az emberiség egész történelmét, sőt kiterjed a fizikai világ teremtésére is, és szigorúan meghatározott terv szerint megy végbe.
Isten a bűn és a bukás bekövetkezésének lehetőségét előre látta és olyan törvényeket alkotott, amelyek lehetővé teszik a bukott lények visszavezetését. A megváltási tervben az Atyaisten szeretet-szándéka volt a kezdeményező. Krisztus azért a Megváltó, mert Ő a létrehozója, megteremtője Isten megváltási tervének (Kol.1,16) és áldozat-vállalásával Ő a végső beteljesítője is.
A megváltás potenciálisan minden emberre kiterjed, azokra is, akik jelenleg nem vallják magukat keresztényeknek, de a különböző utaknak majdan Krisztusban kell egyesülniük és bevégződniük! Ezt jelképezi a keleti bölcsek hódolata a Messiás születésénél. A karácsonyi történet azt is jelképezheti számunkra, hogy a Megváltó megszületését kétféle embertípus ismerhette fel:
A pásztorok - azok az egyszerű emberek, akik szívükben tiszták voltak; - érzelmi típus
És a bölcsek - akik az igazság megismerésének vágyától hajtva az isteni törvények odaadó tanulmányozása útján juthattak el ennek felismerésére; - értelmi típus.
Az első út a közvetlenebb és rövidebb: a pásztorok mindvégig ott voltak Jézus közelében, míg a keleti bölcsek csak igen hosszú és fáradságos út után találhatták meg a Messiást. Még egy különbség látszik a pásztorok és a bölcsek jelképe között: míg a pásztorok közvetlen kijelentésben részesültek angyalok által, addig a bölcsek közvetett úton, a jelekből következtetve találtak rá az Igazság forrására. Ennek jelképes mondanivalója: a szív útja közvetlenebb út, mint az értelem útja. A pásztorokat és a bölcseket, akik ezt a két lelki-típust képviselték, a Megváltó Krisztus személye egyesíti és köti össze egymással szellemileg. Vagyis a tiszta-szívűeket és azokat, akik éheznek és szomjaznak az igazságra (Mt.5,8.)
Összegezve az előbbieket, Krisztus elsődlegesen azért is a Megváltó, mert Általa fogant a megváltási terv, ami felöleli a bukott emberi szellem visszavezetésének egész folyamatát.


Összeállította: Bíró László


A csatolt anyagok listája:

A krisztusi megváltásról
Mi a megváltás meghatározása
HANG - Boldog házasságban szeretnék élni
Hermész Triszmegisztosz_48 alapelv
Visszatérő lelkek
Rossz tanács
Száznyolc mondat Atilla királytól

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGhepGaF5pcCEyawGosA
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://www.youtube.com/watch?v=GcFgyNNOeUo
https://www.youtube.com/watch?v=Z34-zCifP1M
Avatara – Titkok a Húsvéttal kapcsolatban – Előadás 1-2 rész

https://1drv.ms/w/s!AsgSMxsrdSeGhbBiPXEqNDIGP1A-Qw
Gizi médium naplója – Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=3dlpi_uuhH4&t=1688s
Kiáltó szó a pusztában – Aszfaltos video – Hogyan vesznek kárba az emberi lelkek?

https://www.youtube.com/watch?v=-H8I5HTESbQ
Pál Feri atya – Fájdalom és remény

https://www.youtube.com/watch?v=XL92mH1Pl8A
Kiáltás a hegyek közül – Családi film

https://www.youtube.com/watch?v=MOibyiMbpNY&t=231s
A múlt angyala – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.08. 23:04  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A legújabb kutatási eredmények szerint a gát környékén levő PC izom feszessége is képes növelni szervezetünk energiaszintjét. Ennek az izomnak a stimulálása valószínűleg a kundalini energiát ébreszti fel. A PC-izom ingerlése szexuális aktus során, és lótuszülésben is létrejöhet. Ez utóbbi esetben a reakciót az váltja ki, hogy a jobb láb sarka nyomja a gáttájékot. Az ily módon megsokszorozódott energia egyébként nem növeli meg számottevően az élettartamot, viszont rendkívül egész¬ségessé, és ellenállóvá teszi a jógik szervezetét. Több beszámoló szól arról is, hogy a jógik ebben az állapotban különböző parapszichológiai jelenségek előidézésére is képesek; de valószínűleg ennek nem a megnövekedett ener¬giaszint az oka, hanem az agyfrekvencia lecsökkentésének képessége.

Érdekes megnyilvánulása a pránaelméletnek, hogy sokan úgy próbálnak többletenergiát a szervezetükbe bevinni, hogy ételeiket fogyasztás előtt kiteszik a napra, hogy jól átjárja az életenergia. Nem kevesen vallják, hogy a vízben vagy egyéb szomjoltó italokban lévő prána úgy nyerhető ki a leghatéko¬nyabban, hogy ha lassan kortyolva isszuk. A leg¬több ember ezeknek a hiedelmeknek nem tulajdonít jelentőséget, az viszont tapasztalati tény, hogy a kortyolgatva ivott és szánkban többször megforgatott folyadék sokkal jobban oltja szomjunkat, mintha gyorsan lenyelnénk az egészet.

A lótuszülésben végzett önszuggesztiós jógagyakor¬latok hatásmechanizmusa lényegét tekintve szintén megegyezik az Agykontrollal. Az Agykontrollnak ez a misztikus köntösbe öltöztetett ősi megnyilvánulási formája a pszichoorientációs gyógyítás terminológiája szerint passzív meditációs tevékenységnek tekinthető. A hatha jóga passzív meditációval párosított gyakorlatain keresztül vezet az út az egyes jógafokozatokon keresztül az aktív meditációhoz. Az alfába jutásnak tehát van egy ősidők óta alkalmazott módja is, a meditáció, vagyis a befelé fordulás. Ennek fizikai alapjai arra a megfigyelésre vezethetők vissza, hogy ha a szem és a fül nem kap elegendő ingert a külvilágból, akkor elkezd csökkenni az agyfrekvencia. Ezért is vonulnak félre a jógik templomokba, vagy csendes erdők mélyére a szellemi jógagyakorlatok végzése során.

A távol-keleti gyógymódok sokszínűségére jellemző, hogy a szubatomi energia testbe juttatására országonként más-más módszerek alakultak ki. Amíg Indiában a jógagyakor¬latok szolgálnak a többletenergia felvételére, addig Kínában a Chi Kung terápia gyakorlása útján növelik a szervezet vitalitását. Ezekkel a többnyire szabadban végzett sajátos tornagyakorlatokkal először átjárhatóvá teszik a perifériális meridiánokat, és felerősítik a szervezet ellen¬állását. A második fázisban megtanulják, hogy miként kell a pránát vagy ahogyan a kínaiak nevezik, a “chi” (csi) -t az akaratukkal tudatosan keresztülvezetni a meridiánokon. Végül a harmadik szakaszban azt tanulják meg, hogy az energiát hogyan lehet az egyik helyről a másikra áramoltatni. Ezek az előírt légzésritmussal végzett gyakorlatok a jógához hasonlóan nagyfokú koncent¬rációt igényelnek, és a kívánt cél eléréséhez itt is sok időre van szükség. A Chi Kungnak létezik egy könnyebben elsajátítható változata, a Tai Chi (taj csi), vagy közismert nevén az “árnyékbokszolás” amely a nyugati országokban is egyre jobban terjed. Ennél a gyakorlatnál a lassított filmekben látható mozdulatokkal irányítják az energiát a testben, fentről lefelé, belülről kifelé, majd kívülről befelé. Míg a nyugati mozgáskultúrában az izmok erősítését fizikai módszerekkel érik el, ez a mozgássor a bioenergia tudat általi mobilizá¬lásával hat a fizikumra.


folyt.köv---
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.08. 06:07  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TESTETÖLTÉS Eszter médiumon keresztül a Névtelen Szellem tanítása.
2 rész.
Részlet a Mai kor vallása című kötetből

Eszter médium által írta: Névtelen szellem 1913.


Itt a sok médiumi tanítás után Eszter médiumnak ad személyes tanítást a Névtelen Szellem!


A szellem feltámadása
Te már látod, hogy az élet a Földön nem egy testetöltéstől számítódik, és most beszéljünk a feltámadásról. Arról a feltámadásról mely nem az el-használt ruhára (testre) vár, amit a temetőkben elhantoltak, hanem a lélek, a szellem feltámadásáról.
Szellemed szabad, nem köti a földhöz semmi. Minden adósságot kifizetettnek vett az Úr, és te emelkedsz fel a magasba, ahonnan már a Föld minden gőgjével, minden gazdagságával és élvezetével együtt nem más, mint a megpróbáltatás egy helye, ahonnan a szellem olyan érzésekkel távozik, mint a börtönből szabaduló rab, hogy felébredjen egy szabad hazában, ahol Isten szeretetének és kegyelmének napja világít a boldog szellem-lakókra, az Ő gyermekeire.
Most újból végig tekintünk a te életeidnek folyásán, és kérdem, melyiket kívánod vissza?
„Egyiket sem!”
Elhiszem: hisz mind meg volt rakva szenvedéssel, amit pedig senki sem kíván. Most csak arra akarok rámutatni, hogy a fájdalmak és szenvedések dacára mindenütt látszik és érzik a gondviselő Isten vezetése. Mert lám, ha előbb a tisztulás útjára léptél volna, nem süllyedtél volna a gőgben annyira, hogy az Úr az emberek büntetésére küldjön a Földre. De te egészen le akartál süllyedni, míg csak a saját szíved hidegségében és szeretetlenségében nem didergett lelked. Akkor láttad, hová vezetett az út, amelyen haladtál és ekkor kérted Istent, hogyha lehet, más utat mutasson, melyen lelked eléri azt, amit a Földön hiába kerestek bármilyen gazdag vagy hatalmas embernek a szívében: a lelki nyugalmat és boldogságot.
Azért jöttek a nehéz és terhes testetöltések gyors egymásutánban, mert lelked menekülni akart a hidegség és szeretetlenség honából, ahova minden alkalommal a test levetésekor jutottál.
Nincs ugrás a természetben. Haladni is csak fokonként lehet előre. Nem lehet a télből a nyárba jutni. Nem lehet a didergő fagyos szíveket egyszerre meleg helyre vinni, mert még kárukra válna ahelyett, hogy használna nekik. Így kell fejlődni napról-napra a virágnak is, és így kell haladni évről-évre és életről-életre a szellemnek (az embernek) a szeretetben.
Azért mondom én, hogy a Föld a szeretet iskolája, ahol osztályokra van berendezve az élet. Mert a Föld bukott világ, és engesztelve kell önmagát tisztítania. Ez a feladata a rajta élő embereknek.
Nehéz azt a földi emberrel elhitetni, hogy ő már élt, ki tudja hányszor, és azért van a Földön, hogy vezekeljen, nem pedig azért, hogy elégedetlenkedjen, és bűnt-bűnre halmozva adósságát szaporítsa, amit bizony le kell fizetni az utolsó fillérig.
Eredj, és többé ne vétkezzél!
Boldog, aki csendes béketűréssel várja Isten kegyelmét és segítségét, mert nem csalódik várakozásában; lefizeti békével tartozása egy részét, a többi úgyis elengedtetik neki, mert Isten nem azért a szeretet Istene, hogy gyermekeit sanyargassa. Ő szeretettel hajol le hozzánk és bekötözi lelkünk sebeit, és azt mondja: „Eredj el, és többé ne vétkezzél.” Mert ha vétkezel, újra a törvénybe ütközöl, és az neked csak fájdalmat okoz.
Megfogja kezed és vezet Ő téged, csak bízd reá magad! Higgy és szeress! Ez az a két szó, amely feltárja előtted a mennyek kapuját. De hited legyen erős kőszikla, amely meg nem inog, ha ég és föld összeomlana is előtted. Mert mindezek felett él a te Istened, a te szerető Atyád, aki tud rólad, és számon tartja fejed hajszálait is. Megérti bánatodat és megvigasztal. Meglátja örömödet, megáldja és megszenteli azt, csak keressed Őt. Csak szíved legyen tele hittel, és úgy imádkozz, úgy közeledj Hozzá.
Szeress! Mindent átható igaz, tettetés nélküli szeretettel. Mindent megbocsátó, mindent kiegyenlítő, mindent átölelő érzéssel, és mennyei Atyád megbocsátja bűneidet és megajándékoz kegyelmével, szeretetével.
Nem tudod, oh ember, micsoda ez, mert nem ismered értékét, míg csak át nem költözöl a szellemhazába, ahol bánatosan visszasírod a te elfecsérelt életedet!
Nem érzem magam oly erősnek, hogy a tudomány embereit meggyőzzem állításaimmal, tehát csak a hívő lelkeket akarom megmenteni a vakhittől, vagy teljes hitetlenségtől, mert az emberek szeretik a szélsőségeket, és hol egyik, hol a másik oldalon jártnak, ahelyett, hogy keresnék az egyenes utat, amely elvezetné őket oda, ahol már nincs felekezeti vagy faji gyűlölet. Ahol a lélek szabad levegőt szívhat, és nem ütközik meg a dogmák és ceremóniák különféle kinövésein. Szabadon, minden mellék- és utógondolat nélkül érezhet vágyat az ő Teremtőjét, Alkotóját, és Fenntartóját megismerni.


folyt. köv..

UI:

Fergeteges videó a pletyka terjedéséről
https://lajk.startlap.hu/2019/02/26/fergeteges-video-pletyka-terjedeserol/?f
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.07. 04:33  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A TESTETÖLTÉS Eszter médiumon keresztül a Névtelen Szellem tanítása.
1 rész.
Részlet a Mai kor vallása című kötetből

Eszter médium által írta: Névtelen szellem 1913.


Itt a sok médiumi tanítás után Eszter médiumnak ad személyes tanítást a Névtelen Szellem!

Akkor nézzük a tanítást..A szellemi úton készült tanítás érzékletes példán vezeti végig a szellemi énünk fejlődését a többszöri újraszületés által, amelynek során az önző életből a másokért vállalt áldozatos életen keresztül történik meg a lélek tisztulása.

Nem találom szükségesnek elmondani a téged ért megpróbáltatásokat, elég, ha a te saját szavaidat idézem: „Nem kívánnám még egyszer végig élni ezt az életet.” Én azt mondom: Dicsérjed az Istent, aki nem hagyott el téged és minden fáradtságod, szenvedésed megáldotta. Nem veszett el semmi, mert mindennek megtalálod jutalmát az örök hazában.
Az Úr megjutalmazta szenvedő gyermekeit. Elhozta a szabadítást annak is, aki megtérve és már megtisztulva a bűnbánat könnyeiben, itt áll immár melletted. Duálod lelkére a földi élet után egy félig álomszerű tompultság nehezedett, és az ébredés ideje csak most jött el, mert az Úr nem engedte, hogy munkádban zavarjon, míg teljesen kész nem vagy és oly erős nem leszel, hogy őt is felemelhesd arra a fokozatra, ahol most te állsz.
Nem véletlenek irányítják sorsunkat
Semmi sem történik véletlenül. Minden a kiszámított sorrendben kell, hogy következzen. Te sokszor azt hitted csak álmodsz mikor egy (a mostani életedben teljesen ismeretlen) valakivel találkoztál álomban, nagy örömmel, boldogsággal üdvözöltétek egymást, és sírással végződött a búcsúzástok. Pedig ez valóság volt.
Őrszellemed azért rendezte ezeket a találkozásokat, hogy emlékezz rá, ha itt lesz az idő. Születésed óta médium vagy, de te ezt nem tudtad, álmokat látsz, melyek valóra válnak. Látomásaid vannak, melyekről soha sejtelmed sem volt, és te félsz ettől az adománytól, és kéred Isten, hogy ez szűnjön meg, mert egy babonás érzés visszariasztott és különös hideg fut rajtad végig, a szellemekről vagy halottakról kezdenek beszélni. De szíved mélységes hálát és szeretet érzett Isten, a mindenek teremtője és az Úr Jézus, a Megváltó iránt. Miden szép és jó visszhangot kelt szívedben, ahol mélyen be vannak vésve a Megváltó szavai: „Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem életnek világossága lesz annak”, és te követted, ahogy tőled, a te erődből telik. Rábízod magad a Megváltóra, és Ő vezet téged egyre az Ő hazája felé, mert engedelmes gyermeke akarsz lenni, és az Ő akaratában meg tudsz nyugodni.
Én vállaltam vezetésedet a szellemvilágban, és elvezetlek az üdvösség és szeretet honába, a mi Urunk Üdvözítőnkhöz. Most már nem érzel többé hideget, ha szellemekről beszélnek, mert a szellemek meleg érzéseket fakasztanak lelkedben, és a testvéri szeretetet csak most kezded érteni a maga gyönyörű valóságában. Már nem félős, nem reszket a szíved, hanem meleg érzéssel adsz hálát az Úrnak, aki téged nem hagyott el, hanem világosságot gyújtott lelkedben.
Megtanultad, hogy a szellemek nem arra valók, hogy a földi embereket ijesztgessék, vagy róluk babonás meséket költsenek, hanem arra, hogy a síron túli életet bebizonyítsák, és Isten szeretetét és jóságát hirdessék. Mert az emberek elfelejtik az anyagban, hogy miért élnek, honnan jöttek, hová mennek, és az életet úgy élik le, hogy sokan szegényebben jönnek vissza, mint ahogyan elindultak.
De a végtelen jóságú Isten elküldi hozzájuk szellem-testvéreiket, hogy még időben figyelmeztessék őket a jövőre, hogy megforduljanak a földi élet kárhozatra vivő széles országútjáról arra a keskeny útra, mely az üdvösségre vezet.


folyt.köv..

UI:

Zseniális képeken a 21.század legnagyobb betegsége, az elidegenedés
https://zacc.cafeblog.hu/2019/02/20/zsenialis-kepeken-a-21-szazad-legnagyobb-betegsege-az-elidegenedes/

Érdekesség
http://titokterminal.com/35-evnyi-repules-utan-92-csontvazzal-tert-vissza-az-513-as-jarat-lezaratlan-aktak/?fbclid=IwAR04aZE3AabpoMIbnrY6lX2z8WJHCxc2_bwzCOaE59djWmmZiEOdN9yex94
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.06. 06:36  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A testetöltés szellemi háttere

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 6


Az embernek kötelessége, hogy az egészségét és tisztaságát megőrizze, hogy fizikai teste önmagának jó szolgálatot tehessen és utódaira is jó génállományt hagyjon. Az embernek sohasem szabad elfelejtenie, hogy nem egyedül magának él. Különben is minden, amit testbeöltözése alkalmával kapott, Isten kegyelmi ajándéka, amiről élete végén el kell számolnia, tehát úgy ezeket a testi erőket, mint a Kegyelem által nyújtott alkalmakat, egyszóval mindent az igaz jónak szolgálatába kell állítania. Mert hogyha rosszul és helytelenül éli az életét s ezeket az erőket a gonosz elvének a szolgálatában érvényesíti: ugyanezek az erők ugyanebben az elvben bosszulják meg rajta magukat, megteremtik az ember számára a pokoli jövőt.
Nincs egyetlen hang, gondolat, vagy érzés, amellyel újból ne találkoznék az emberi lélek úgy ebben az életben, mint a jövendőben, mert a gonosz elvekkel megteremtett rossz hatások lélekről-lélekre terjeszkedve gyarapodnak; ugyanis a hasonló gondolkodású és érzésű szellemek ezeket a gondolatokat és érzéseket a saját erőikkel továbbfejlesztik. Ha tehát gonosz volt a csíra, még gonoszabb lesz az eredmény, amellyel az emberi lélek találkozik, és a szomorú következmények alól nem vonhatja ki magát.
A halállal levetkőzik az ember mindent, minden szertefoszlik, semmivé válik, és semmit nem vihet át a szellemvilágba abból, ami itt az övé volt, ami felett rendelkezett. Csak a lélek tulajdonságai, érzései, gondolatai maradnak meg. De amikor újra visszakerül a földre, akkor sem hozhat magával semmit abból, amivel azelőtt rendelkezett, így egyik megszületéstől a másikig óriási, úgyszólván áthidalhatatlan űr képződik a szellem életében.
A halál nagy, hatalmas törvény, amelynek senki ellen nem állhat, amelyet föl nem oldhat sem a legnagyobb bölcsesség, sem a legnagyobb tudomány. Olyan hatalmas törvény ez, hogy e felett egyedül Istennek és az őrszellemeknek van hatalma, akik a szellemek és az emberek sorsát intézik. Innen van, hogy az ember sorsa nem úgy alakul, ahogy ő szeretné, hanem úgy, ahogyan az ő fejlődését vezető szellemek irányítják, akik mindig arra törekszenek, hogy a lélek fejlődésére nézve a legjobb eredmény legyen elérhető.
Mielőtt egy emberszellem testet öltene, őrszelleme át- meg áttanulmányozza annak minden legkisebb rejtett hajlamát, vágyát, gondolatát, érzését; elzárja, vagy kinyitja azokat a hajlamokat, amelyekkel rendelkezik, hogy egyensúlyban tarthassa védencének életfolyását, hogy az lehetőleg el ne bukjék, vagy ha elbukik, ne essék olyan nagyot. Amit az ember egy életben elvégezhet, amire alkalom kínálkozik, azt meg kell ragadnia, azt el kell végeznie.
Ugyan ki tudná megmondani, hogy majd a másik, vagy a harmadik életben adódik-e neki alkalom levizsgáznia abból a kérdésből, amelynek megoldására ma nyitva vannak a hajlamai? Vagy, hogy ezek a hajlamai, melyek az őrszellem munkája folytán ma akcióképesek, vajon a következő életben akcióképesek lesznek-e? Vajon nem más hajlamoknak kell-e majd akkor a lélekben megnyilatkozniuk, hogy előbbre vigyék őt a fejlődés útján? Mert hogyha más rejtett képességek ajtaja nyílik meg, akkor természetesen más hajlamoknak megfelelő lehetőségek állnak is elő. Mindig ilyen lehetőségek láncolatából alakul az ember sorsa.

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.05. 06:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A lélekrészecskék misztériuma

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 5


Most visszatérek a fejlődés menetének taglalásához.. Amikor a szervező életerő átvette a vezetést, feloldódik az az elv, amelyben az erő megsűrűsödött. Ezt a folyamatot a világosság indítja meg. A szervező életerő összevonzza egyik parányt a másikkal, azután felhasználja különböző alakulatok létrehozására, először a kicsinyt, mint önmagát fenntartó egységet képezi ki, azután sok ilyent összegezve nagyobb élet-telepet alkot, hogy ezeket az élettelepeket egymással ismét úgy csoportosítsa, hogy bizonyos cél szolgálatára alkalmasak legyenek.
Végül ezeket a célokat összegezi, hogy a kisebb célok együtt nagyobb célokat szolgáljanak és végül az összes célok együttes célja egy egység legyen. (Vagyis a parányokból molekulákat alkot, a molekulákból sejteket, a sejtekből szöveteket, a szövetekből szerveket, s mindezek összességéből és harmonikus együttműködéséből egy egységet, egy életformát alkot.)
Mindaz, amit eddig végezett, csak fluid, azaz a testnek éterikus fantomja, amely nem szolgál más célt, mint hogy összeköttetést létesítsen a lélek és más lelkek világa között. Mikor pedig ezzel az előkészítő munkával a szervező életerő elkészült, akkor a felszínre hozza, vagyis megkezdi a sejtesítést.
Mindennek pedig a legmagasabb állomása az emberi test.
Nem mintha a növények, a virágok talán alacsonyabb erőkből állanának; csakhogy ezeknek egészen más elvük van és igen messze állnak az ember lelkétől; de amikor a fizikai síkon megjelenik az ember az ő világában, a céljuk eggyé válik. Az ember t. i. a lélek céljait van hívatva szolgálni és ugyanebben a célban egyesül minden, ami a földön megjelenik. Ennek a célnak szolgálatában működik a természet is. Az emberi testnek a fantomja, a megszervezett erőrendszer félig a lélek, félig pedig a természet erőiből van megalkotva. Ezért szükséges, hogy az bizonyos tekintetben szép, jó, használható legyen és minél tökéletesebb gépezetül szolgáljon a lélek részére, amikor az itt a földön megjelenik.
Megjegyzés: Tehát eljutottunk az ember éterikus testének kialakulásáig, melynek az a föltétele, hogy az anyagban szétszóródott apró kis lélekrészecskék mindannyian egyesülhessenek, miután bejárták az egész anyagi világot az ásványtól az állati lelkek legmagasabb szintjéig. Az eredetileg anyaghoz kötött részecskék egy bizonyos létrezgésszint elérésekor leválasztódnak saját teremtéseikről és keresik egymást, hogy a vonzás törvénye alapján egyesülhessenek, így előbb kisebb csoportokban egy-egy kisebb és fejletlenebb lényt lelkesítenek meg, majd a csoportok egyesülésével mind fejlettebbeket, míg valamennyi lélekrész egyesül. Ekkor válik a lélek alkalmassá, hogy egy emberi éteri testet éltessen. Majd ez az éteri test lesz a leendő fizikai test "öntőtégelye", azaz formaadója és fenntartója az inkarnáció ideje alatt.
A Föld életében, még jóval a kéreg megszilárdulása előtt megkezdődött az emberi szellem földi élete és fejlődése, előbb éteri testben, majd félanyagiban, mint most a Jupiteren és a Vénuszon, és végül, amikor a feltételek kialakultak a földi környezetben, megjelenhetett a fizikai testben való inkarnáció is.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.05.03. 23:29  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2134
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A múlandóság misztériuma
Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 4
Csak ami igaz, ami tökéletes, az a „Van”, mert az örökéletű. A bűn, szenvedés, gonoszság, tévelygés pedig a „Nincsen”; és ha ez az időleges világban ennek dacára mégis van, a tévelygő szellem tette a Nincsent Vanná, tehát neki kell megtapasztalnia, hogy amit ő a Nincsenből merített, az nem életképes (múlandó). De mivel a szellem, aki ezt létrehozta, az ő lényegében Istenből való lényeg, s ennél fogva ránézve megsemmisülés nincsen: mindaddig megmaradnak az ő hibás elveinek a következményei, ameddig csak azokat az elveket meg nem változtatja, vagy fel nem adja. Itt a fizikai síkon, az ember a maga erőiben, a maga járulékainak testesülésében cselekedhet, hathat.
Azok az ércek, amelyeket nemes érceknek neveztek: az arany, meg az ezüst, bizonyos kőzetekben mint apró, alig észrevehető erecskék vannak beágyazva. Ezek a kőzetek képezik a salakot és ezek is mind szellem-termékek (gondolatok és érzések), amelyek így öltöttek testet, így materializálódtak, ugyanígy a növények közt is vannak nemes, meg teljesen vad, káros növények is, és ezek együtt tenyésznek a mezőn, vagy az erdőn. Az egyiket felismeri az ember és ragaszkodik hozzá, a másikat felismeri és eldobja, egészen addig, ameddig annak a hasznát is föl nem ismeri. Mert nincsen olyan hiábavaló dolog, amit az emberiség fel nem tudna használni, csakhogy még nem érett annyira, hogy az ásványoknak minden fajtáját hasznosítani tudná a maga életében. Mert mindennek csak annyi haszna van a földön (éppúgy, mint az embernek is), amennyit jobbá tud tenni, vagyis aminek az átváltozása egy fokkal előbbre tudja segíteni a szellemet.
Mindennek a szellem szolgálatára kell állnia. Minél magasabb rendű elv van az ásványba, növénybe, vagy állatba zárva, annál többet fel tud használni belőle a szellem, és amit felhasznál, amit szellemesít, az már ide többé nem jön vissza mint erő, mert a magasabb légkörben végezheti tovább a maga pályafutását, vagy magasabb világokhoz kapcsoltatik aszerint, amint a szellemek céljait jobban szolgálja. Ugyanígy a szellemeknek meg az Isten céljait kell szolgálniuk, vagyis mindenféle elvnek a magasabb rendűt.
Csak látszólagos rögzítése mindennek a megjelenése a világon, mert itt minden mulandó. A mai kor embere már kezd hinni a láthatatlan erőkben, és egy lépés kell csak ahhoz, hogy behatoljon a lélek világába. Nem mondom, hogy a szellem világába (Isten országába, mely a negyedik és a fölötte lévő szférákat jelenti), mert oda nem léphet be. Oda csak szellemileg léphet be; de a lélek világába behatolhat (Az asztrál és mentál síknak az alsó tartományaiba).
Az emberek bele akarnak látni az előttük elrejtett titkokba, és tudománnyá akarják tenni azokat, pedig ha az emberek megváltoznának, nagyon sok titokra rájöhetnének. Mert a szférákban, ahova az ő szellemük alvás idején pihenni tér, mindenféle dolgok nyitva állnak, természetesen kinek-kinek fokozata szerint. És amire azt mondja a földi ember, hogy gondolkodásával rájött, arra nem az ember jött rá, hanem az ő szelleme, az ő lelke szívta azt magába a szférában, ameddig ott időzött, amikor ott kutatott (vagy tanult, mert aki arra érdemes azt tanítják).
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég

cron