100 éve ért véget a nagy háború

Kép
nzyang   2018.11.13. 09:32  Hozzászólás
AvatarAdminisztrátor

Hozzászólások: 1288
Csatlakozott: 2017.06.29. 07:20
Tartózkodási hely: Bácskossuthfalva
 
Kep
Majláth Béla

100 éve ért véget a nagy háború

A BÁCSKOSSUTHFALVI TÚLÉLŐK, KIK SEBESÜLTEN UGYAN, DE ÉLVE HAZATÉRTEK: (Saját gyűjtés, nem teljes jegyzék)

1. Ádor Lajos,
cipészmester. Születetett 1898-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1917 januárjában vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1917. május 1-től a 301. komb. gy. ezred és és az 51. h. rohamhadosztály kötelékében az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
2. Ambrus János,
gazdálkodó. Született 1890-ben Bácskossuthfalván. 1911-ben vonult be tényleges katonai szolgálatra. A világháború kitörésekor a 86. közös gy. ezredben a 3. menetszázaddal került a harctérre, a szerb, és olasz fronton vett részt, a háborút végig küzdötte. Kitüntetései: a V. br. és a K. cs. k
3. Asztalos József,
gazdálkodó. Született 1896-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915 június 15-én vonult be Szabadkára, a 8. k. huszárezredhez. 1917 szeptemberétől a román és az olasz hadszíntereken küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. 1918. november 3-án olasz hadifogságba esett. Tizedesként szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
4. Atyánszky József,
gazdálkodó. Született 1888-ban Bajsán, Tényleges katonai éveit a 86. cs. és kir. gy. ezredben töltötte el. 1910-1919-ig a csendőrség kötelékében teljesített szolgálatot, mint 50%-os rokkant szerelt le. Több elismerésben és dicséretben részesült. Neje: Matolcsy Mária, gyermeke: Verona.
5. Bajsai István,
tanító. Született 1882-ben Bajsán. Bevonult a 62. h. zászlóaljhoz, Zomborba. 1914-ben az orosz, 1915-ben a szerb, 1916-17-ig ismét az orosz, majd 1918-ban az olasz harctéren mint helyettes századparancsnok teljesített szolgálatot. 1918-ban súlyosan megsebesült. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Hadnagyként szerelt le, a szerbek korán nyugdíjazták.
6. Balla József,
gazdálkodó. Született 1888-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. közös gy. ezredhez. 1914 augusztusától a szerb és az olasz hadszíntereken küzdött. 1918-ban súlyos légnyomást szenvedett. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. é., és Heé.
7. Banai József,
gazdálkodó. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914. július 28-tól a szerb, orosz és olasz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában kitüntette magát. 1914. október 13-án megsebesült. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: O2., Ob., K. cs. k., Heé, és az 1912-13. évi emlékérem.
8. Banczik András,
gazdálkodó. Született 1878-ben Bácskossuthfalván. 1899-ben kezdte katonaéveinek leszolgálását Szabadkán. A világháború kitörésekor a 6. h. gy.-ezred első menetszázadával került a szerb frontra. 1914 decemberében fogságba esett és 1920 májusában került haza Franciaországból.
9. Bábity Lajos,
gazdálkodó. Született 1884-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 6. h. gyalogezredhez. 1914 augusztusától a szerb, orosz, és az olasz harctereken küzdött. Háromszor súlyosan megsebesült. A forradalom kitörése után szerelt le, őrvezetői rangban. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k., Seb. é. háromszor, és Heé.
10. Becze József,
trafikos. Született 1895-ben Topolyán. Bevonult a 6. h. gy. ezredhez Szabadkára. 1914-15-ig az orosz harctéren küzdött, ahol súlyosan megsebesült.
11. Bika István,
gazdálkodó. Született 1879-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 6. h, gy. ezredhez. 1914 júliusától a szerb és az olasz hadszíntereken harcolt. Számos nagy csatában vitézül küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. érem, és Heé.
12. Bíró Bálint,
szabómester. Született 1893-ban Bácskossuthfalván. A világháború idején 1916-ban vonult be Szabadkára, a 6. honvéd gy. ezred kötelékébe és kiképzése után az orosz harctérre került, ahol több ütközetben vett részt. Később az olasz arcvonalon harcolt a háború végéig. A háború lezárta után, 1918 novemberében szerelt le Szabadkán.
13. Bogáncs István,
gazdálkodó. Született 1896-ban Pacséron. A világháborús katonai szolgálatát 1915-ben kezdte meg a szabadkai cs. és kir. 8. huszárezred kötelékében. A harctérre a 15. huszárezreddel került és az orosz arcvonalon harcolt, míg meg nem sebesült. Felépülése után visszahelyezték ezredéhez és az olasz hadszíntéren küzdött az háború végéig. Ekkor négy sebből vérezve került olasz fogságba, ahol egy évet töltött. Mint tizedes szerelt le. Kitüntetései: V.2., V br. és K. cs. k.
14. Boldog Sándor,
gazdálkodó. Született 1889-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1908-ban jelentkezett a kecskeméti cs. és kir. 8. huszárezrednél és ugyanide vonult be a világháború kitörésekor. 1914-ben decemberében ment ki az orosz harctérre, ahol több ütközetben vett részt. 1917-ben a bal térdén súlyosan megsebesült és felépülése után a háború végéig szolgált. Mint szakaszvezető szerelt le.
15. Boros János,
gazdálkodó. Született 1883-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. közös gy. ezredhez. 1914 augusztus elsejétől, egyszeri megszakítással az orosz harctéren küzdött. 1914 augusztus 11-én, és 1915 február 28-án megsebesült. A háború végén szerelt le, szakaszvezetői rangban. Kitüntetései: O2., K. cs. k., Seb. é. kétszer és Heé.
16. Boza József,
asztalosmester. Született 1887-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. közös gy. ezredhez. 1915. március 15-től az orosz, román és az olasz harctereken küzdött. Kétszer súlyosan megsebesült. Számos nagy csatában vitézül kitüntette magát. 1918-ban szerelt le, őrvezetői rangban. Kitüntetései: O1., OB., K. cs. k., Seb. é. kétszer és Heé.
17. Csepella György,
gazdálkodó. Született 1888-ban Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be a 86. közös gy. ezredhez és Boszniában teljesített szolgálatot. A világháború kitörése idején, mint tényleges katona az ezredtörzzsel ment ki a harctérre. Egy évig a hadtestparancsnokságnál teljesített tábori csendőri szolgálatot, majd három évig az orosz, olasz és román arcvonalon vett részt különböző hadműveletekben. A V. br. és a K. cs. k. tulajdonosa. 1919-ben szerelt le.
18. Cziczeri Mihály,
gazdálkodó. Született 1891-ben Piroson. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be Ceglédre, a 8. h. huszárezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914 augusztusától a szerb és az orosz harctereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül küzdött. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
19. Dávid János,
gazdálkodó. Született 1877-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. közös gy. ezredhez. 1914 júliusától a szerb, orosz és az olasz harctereken küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: OB., K, cs. k. és Heé.
20. Dávid József,
gazdálkodó. Született 1883-ban Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatát 1904-ben kezdte meg Kecskeméten a 8. huszárezred állományában. A világháború idején ezredének távbeszélő osztagában teljesített szolgálatot a mozgósítástól egészen a háború végéig. A szerbiai előnyomuláson kívül a hercegovinai, dalmáciai és montenegrói harcokban vett részt.
21. Dávid Sándor,
korcsmáros. Született 1873-ban Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatát a 4-es honvéd huszárezrednél teljesítette. Ugyanide vonult be a világháború idején, 1915 januárjában. Megjárta az orosz és román harctereket, 1916-ban szeptemberében megsebesült, majd az olasz arcvonalra került és a háború végén szerelt le mint szakaszvezető. 1939-ben hunyt el. Özvegye: Fekete Katalin.
22. Dévity István,
gazdálkodó. Született 1894-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1914 augusztusától az az orosz és az olasz harctereken küzdött. Kétszer súlyosan megsebesült. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: O2., K. cs. k., Seb. érem kétszer, és Heé.
23. Domján János,
gazdálkodó. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914 júliusától a szerb és az orosz fronton küzdött. Starisambor mellett megsebesült. A háború végén szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. érem és Heé.
24. Dózsa Mátyás,
gazdálkodó. Született 1882-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatát 1904-ben látta el a 6. honvéd gy. ezred állományában. A világháború kitörésekor nyomban bevonult ezredéhez és előbb a szerb, majd az orosz hadszíntereken harcolt. Részt vett ezredének számos ütközetében és 1915 márciusában orosz fogságba esett, ahonnan csak 1920 őszén szabadult haza. Őrvezetői rangban szerelt le.
25. Dragity József,
fodrászmester. Született 1882-ben bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915-ben vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1916-tól, egyszeri megszakítással az orosz hadszíntéren küzdött. 1916-ban betegen kórházba került. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
26. Drenyovszki János,
gazdálkodó. Született 1895-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915. május 15-én vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1915 júniusától az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Ezrede több nagy csatájában kitüntette magát. 1918. novemberében szerelt le. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k., Heé. – Testvére, András az orosz fronton hősi halált halt.
27. Drobina György,
gazdálkodó. Született 1884-ben Bajsán. Tényleges katonai szolgálatra Budapesten jelentkezett 1905-ben, a cs. és kir. 86. gy. ezrednél. A világháború kitörésekor nyomban bevonult ezredéhez és az első menetszázaddal került ki a harctérre. Előbb a szerb, majd az olasz harctéren teljesített frontszolgálatot és számos harcban vett részt. A szerb fronton, a bal lábán megsebesült. 1918-ban szerelt le. Kitüntetései: V.1., V.2., V. br., K. cs. k., és Ferenc József é.k.
28. Facsar Sándor,
kántortanító. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. Bevonult a 6. h. gy. ezredhez Szabadkára. 1916-17-ig az orosz, 1918-ban az olasz fronton kiképzőtisztként teljesített szolgálatot. Szakaszvezetői rangban szerelt le.
29. Fábián Ferenc,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bajmokon. A világháború idején, 1916 januárjában vonult be a 23. honvéd gy. ezred kötelékébe és már áprilisban kikerült a harctérre. Az orosz arcvonalon küzdött rövid ideig, mert egy hónap múlva tüdőlövés érte. Súlyos sérülésével sokáig ápolták és 1918 júliusában szerelt le mint háborús rokkant.
30. Farkas Miklós,
gazdálkodó. Született 1893-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. közös gy. ezredhez. Az orosz és az olasz frontokon küzdött. Ezrede számos nagy csatájában vitézül küzdött. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
31. Fodor István,
gazdálkodó. Született 1898-ban Bácsgyulafalván. A világháború alatt, 1916 májusában vonult be Zomborba a 23. k. gy. ezredhez. Az orosz és az olasz harctereken küzdött. Ezrede több nagy csatájában kitüntette magát. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k. és Heé.
32. Földi Sándor,
gazdálkodó. Született 1878-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915 elején vonult be Szabadkára a 4. h. huszár ezredhez. Az orosz és az olasz harctéren küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
33. Fütő Mihály,
gazdálkodó. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1917. január 17-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1917 júniusában az orosz harctérre ment, ahol Kirlibabánál harcolt, majd az olasz frontra vitték. Ezrede összes nagy csatájában vitézül harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
34. Gaál Lajos,
gazdálkodó. Született 1895-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1916 januárjában vonult be Szabadkára, 86. k. gy. ezredhez. Az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., k. CS. k. ÉS Heé.
35. Gannai József,
gazdálkodó. Született 1889-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 4. h. huszár ezredhez. 1914 augusztusától a szerb és az orosz frontokon küzdött. 1915-ben március 22-én a Przemysl vár feladásakor orosz hadifogságba esett. A háború végén jött haza. Kitüntetései: K. cs. k. és Heé.
36. Gellér Sándor,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A 6. honvéd gy. ezred kötelékében 1915-ben vonult be, és 1916-ban került az olasz frontra. Orosz és olasz frontokon harcolt, két évet töltött az oroszok fogságában. Kitüntetései: V. br., és a K. cs. k. 1918-ban szerelt le.
37. Gulyás Lajos,
gazdálkodó. Született 1898-bab Bácskossuthfalván. A világháború ideje alatt, 1916 májusában vonult be Szabadkára, a 86. közös gy. ezredhez. 1916 augusztusától az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. 1917. július 2-án súlyosan megsebesült. Ezrede számos nagy csatájában vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
38. Gyarmati Sándor,
banktisztviselő. Született 1893-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Brünnbe a 49. közös gyalog ezredhez. 1914. augusztus 6-tól az orosz és az olasz frontokon küzdött. Háromszor súlyosan megsebesült. 1918. november 4-én olasz hadifogságba esett. 1919. augusztus 31-én szerelt le, tartalékos főhadnagyként. Kitüntetései: III. oszt. kat. érd. ker., Ez. Sign. Laud., Br. Sign. Laud., K. cs. k., Seb. é.
39. Gyütő Sándor,
korcsmáros. Született 1887-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatát 1908-ban kezdte meg. A 6. honvéd gy. ezred kötelékébe került, a világháború kitörésekor a szerb harctérre és 1915-ben az orosz frontra vezényelték, ahol március 21-én fogságba esett és csak három évi fogság után tért haza. 1918 novemberében szerelt le.
40. Halgató Sándor,
gazdálkodó. Született 1874-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 8. k. huszárezredhez. Az orosz, román és az olasz hadszíntereken küzdött. Több nagy csatában kitüntette magát. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k., Heé.
41. Harczi Ferenc,
gazdálkodó. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 8. k. huszárezredhez.
1915 márciusától az orosz, román és az olasz harctereken küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. 1918 november hó 3-án olasz hadifogságba esett. 1919 végén tért haza. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. é. és Heé.
42. Hajdu János,
gazdálkodó. Született 1886-ban Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatát a szabadkai 4-es honvéd huszároknál végezte 1907-10-ben. A világháború első napján vonult be ismét és 1914 júliusában a hírszerző menetszázaddal ment ki az orosz harctérre. Részt vett ezredének valamennyi hadműveletében 1915 márciusáig, amikor Przemyslben orosz fogságba esett. A hadifogságból 1920 őszén szabadult.
43. Hevesi András,
Született 1896-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915. július 2-án vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1915. augusztus 30-tól az orosz és az olasz harctereken küzdött. Kirlibaba és Piave mellett tüntette ki magát. Háromszor súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: O1., O2., OB., és K. cs. k.
44. Hideg János,
gazdálkodó. Született 1896-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. június 15-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1915. augusztusától az orosz és az olasz frontokon küzdött. Ezrede több nagy csatájában kitüntette magát. Kétszer súlyos légnyomást szenvedett. 1918. novemberében szerelt le. Kitüntetései: O2 kétszer, OB., K. cs. k., és Heé.
45. Homogyi Lajos,
gazdálkodó. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1915. február 15-től, az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. 1917 februárjában megsebesült és súlyos lábfagyást szenvedett. A forradalom kitörése után szerelt le, őrvezetői rangban. Kitüntetései: O2., K. cs. k., Heé.
46. Horváth István,
gazdálkodó. Született 1876-ban Bácsmadarason. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 4. h. huszárezredhez. Az orosz fronton küzdött. Részt vett az ezrede összes nagy csatáiban. 1916 július 7-én orosz hadifogságba esett. 1918 végén jött haza. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
47. id. Ivanyos Sándor,
gazdálkodó. Született 1868-ban Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatának békeidőben tett eleget. 1889-1892-ig szolgált a szabadkai cs. és kir. 86. gy. ezred kötelékében és mint tizedes szerelt le. Neje: Jeges Mária. Négy fia volt. János mint zászlós vett részt a világháborúban és az orosz harctéren 1916-ban hősi halált halt. Lajos fia református lelkész, Sándor fia is katona volt, szakaszvezetői rangban szerelt le.
48. Jeges Sándor,
gazdálkodó. Született 1878-ban Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1899-ben jelentkezett a cs. és kir. 8. huszárezrednél, ahol három évi szolgálat után mint őrvezető szerelt le. A világháború idején, 1915-ben vonult be a 4. honvéd huszárezredhez, amellyel az orosz harctéren küzdött és számos ütközetben vett részt. Neje: Bézi Mária, két gyermeke volt.
49. Józsa Kálmán,
gazdálkodó. Született 1887-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 8. k. huszárezredhez. 1914. július 28-tól az orosz harctéren küzdött. Stryj, Stary-Sambor és Lemberg mellett harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
50. Juhász János,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915 október 15-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1915. december 12-től az olasz, orosz, román, majd ismét az olasz hadszíntereken küzdött. Háromszor súlyosan megsebesült. A forradalom kitörése után szerelt le, szakaszvezetői rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. é. háromszor, és Heé.
51. Juhász János,
kőművesmester. Született 1881-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. 1914-ben júliusától a szerb, orosz, olasz, és francia harctereken küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
52. Juhász József,
gazdálkodó. Született 1894-ben Szabadkán. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. Az orosz, román és az olasz frontvonalakon küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A forradalom kitörése után szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k. és Heé.
53. Kapornyai Illés,
dohányárus. Született 1895-ben Bácsgyulafalván. A világháború alatt, 1915 május 15-én vonult be Zomborba a 23. k. gy. ezredhez. Az orosz fronton küzdött. Súlyos lábfagyást szenvedett. Mindkét lábát elvesztette. 1915. szeptember 28-án orosz hadifogságba esett. 1916. április 20-án mint csererokkant jött haza.
Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é. és Heé.
54. Karai Bálint,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A világháború idején, 1915 októberében vonult be Szabadkára, a cs. és kir. 86. gy. ezred kötelékébe. Előbb az orosz, majd az olasz harctéren küzdött és részt vett ezredének minden jelentősebb hadműveletében. Bátor magatartásáért megkapta a V.1.-et. 1933-ban hunyt el Bácskossuthfalván. Özvegye: Natkai Julianna, három gyermeke volt.
55. Karai József,
gazdálkodó. Született 1881-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatát Szabadkán végezte, 1902-ben a 86. közös gy. ezred állományában. A világháború idején, 1915 novemberében ment ki az orosz harctérre, részt vett ezredének hadműveleteiben, a Kárpátok számos ütközetében és 1916 júniusában orosz fogságba került, ahonnan 1918 nyarán szabadult haza és ezredénél való jelentkezése után, leszerelt.
56. Kardos József,
gazdálkodó. Született 1891-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be Szabadkára a 4. h. huszárezredhez. 1914 augusztusában az orosz harctérre ment. 1915 március 22-én Przemysl várának feladásakor orosz fogságba került. 1918. január 4-én jött haza. 1918 májusában az olasz frontra került. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k, és Heé.
57. Kardos Sándor,
gazdálkodó. Született 1875-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915 január 15-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. A román és az orosz harctereken küzdött. 1916. július 5-én súlyosan megsebesülve orosz hadifogságba esett. 1918. augusztus 10-én jött haza. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
58. Kádár István,
Született 1884-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. február 15-én vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1915. június 15-én az orosz harctérre ment. Számos nagy csatában vitézül harcolt. 1917. szeptember 20-án orosz hadifogságba esett. 1918. április 20-án jött haza. 1918 novemberében szerelt le.
Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
59. Kecskeméti Pál,
kovácsmester. Született 1880-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1914 augusztusától a szerb és az olasz harctéren küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. 1914. november 9-én súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. é., és Heé.
60. Király János,
gazdálkodó. Született 1874-ben Bácsfeketehegyen. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 4. h. huszárezredhez. 1915. augusztus 20-án az orosz frontra ment. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A forradalom kitörése után szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
61. Király János,
gazdálkodó. Született 1894-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. 1914 augusztusától az orosz, román és az olasz frontokon küzdött. Egyszer megsebesült és súlyos lábfagyást szenvedett. 1918 novemberében szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k..
62. Király Lajos,
gazdálkodó. Született 1876-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1914 augusztusától mint géppuskás a szerb montenegrói és az olasz frontokon küzdött. Egyszer sebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. é., és Heé.
63. Király Mihály,
fodrászmester. Született 1888-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 8. közös huszárezredhez. 1914 augusztusától a szerb és az orosz frontokon küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
64. Kis Áron,
gazdálkodó. Született 1878-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Nagyszebenbe, a 12. vonatosztályhoz. 1914 augusztusától az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
65. Kiss Bálint,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1916-ban vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1916 novemberében az orosz frontra ment. 1917. május 20-án súlyosan megsebesült. Felépülése után Budapesten segédszolgálatot teljesített. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
66. Kiss Gábor,
kereskedő. Született 1888-ban Beskán. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 4. h. huszárezredhez. 1914 augusztusától az orosz és az olasz frontokon küzdött. 1916. június 4től, 1918. február 2-ig orosz hadifogságot szenvedett. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetése: K. cs. k.
67. Kiss István,
gazdálkodó. Született 1893-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. Az olasz harctéren küzdött. Számos nagy csatában vitézült harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k. és Heé.
68. Kiss István,
gazdálkodó. Született 1881-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1914 júliusától a szerb fronton küzdött. 1914. szeptember 9-én súlyosan megsebesült. Felépülése után a m. kir. csendőrségnél teljesített szolgálatot. 1918 novemberében szerelt le, szakaszvezetői rangban. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
69. Kiss József,
gazdálkodó. Született 1884-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 4. h. huszárezredhez. 1914 júliusától a szerb és az orosz harctereken küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
70. Kiss József,
gazdálkodó. Született 1896-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915-ben vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1915 októberétől az olasz és a román harctereken küzdött. A Doberdón súlyos légnyomást szenvedett. Aháború végén szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k. és Heé.
71. Kisa Pál,
kereskedő. Született 1890-ben Bajsán. Tényleges katonai szolgálatra 1911-ben vonult be Szabadkára a 86. közös gy. ezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914 júliusától a szerb, orosz és olasz harctereken küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. 1918. november 3-án olasz hadifogságba esett. 1919 novemberében jött haza, tizedsi rangban. Kitüntetései: O2, OB., K. cs. k., Seb. é., Heé. és 1912-13 évi e.érem.
72. Klézer Ádám,
gazdálkodó. Született 1877-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. A román és az orosz harctereken küzdött. 1916 júniusában orosz hadifogságba esett. 1918 októberében jött haza. A háború végén szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetése: K. cs. k.
73. Kocsis Lajos,
gazdálkodó. Született 1890-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben, a mozgósításkor vonult be Szabadkára, a 86. k. gy. ezredhez. 1914 augusztusától mint géppuskás a szerb és az orosz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában kitüntette magát. A háború végén szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: OB. kétszer, K. cs. k., és Heé.
74. Kovács Lajos,
gazdálkodó. Született 1896-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. június 15-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1915. augusztus 15-től az orosz és az olasz fronton küzdött. Jablonka, Strypa és a Monte-Grappa mellett vitézül harcolt. 1917. július 16-án súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetése: O2., OB., K. cs. k. és Heé.
75. Kovács Sándor,
gazdálkodó. Született 1880-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 6. gy. ezredhez. 1914. július 28-tól a szerb és az orosz frontokon küzdött. 1915. június 10-én súlyosan megsebesült. 1916. július 6-án orosz fogságba esett. 1918. március 15-én jött haza. A háború végén szerelt le, szakaszvezetői rangban. Kitüntetései: K. cs. k., Heé., és német Vaskereszt.
76. Körtvélyesi Mihály,
gazdálkodó. Született 1883-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915 elején vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1915 áprilisától az orosz, olasz és román hadszíntereken küzdött. Ezrede számos nagy csatáiban vitézül harcolt. A háború lezártakor szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k. és Heé.
77. Kötő Lajos,
gazdálkodó. Született 1879-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 86. k. gy. ezredhez. 1914. július 28-tól a szerb, és az orosz fronton küzdött. Számos nagy csatában vitézül küzdött. 1916. szeptember hó 18-án orosz hadifogságba esett. 1918. november 18-án jött haza. Kitüntetései: K. cs. k. és Heé.
78. Kötő Mihály,
gazdálkodó. Született 1887-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914. július 30-tól a szerb és az orosz hadszíntereken küzdött. Sabác és Kirov mellett harcolt. 1914. október hó 13-án súlyosan megsebesülve orosz hadifogságba esett. 1918. augusztus 28-án jött haza. 1918. novemberében szerelt le. O2., K. cs. k. és Heé.
79. Kuczor Sándor,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1916 augusztusában vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1916. november 10-től az orosz és az olasz frontokon küzdött. 1917. november 5-én, és 1918. szeptember 15-én súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k., Seb. é., és Heé.
80. Lak János,
gazdálkodó. Született 1879-ben Csúzán. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 6. h. gy. ezredhez. 1914. augusztus 20-tól a szerb, orosz, és az olasz frontokon küzdött. Számos nagy csatában kitüntette magát. 1916. június 8-án súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le, szakaszvezetői rangban. Kitüntetései: O1., O2., OB., K. cs. k. Seb. é., és Heé.
81. Lak Sándor,
gazdálkodó. Született 1887-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914 júliusában a szerb harctérre ment. 1914. november 6-án súlyosan megsebesült. Felépülése után mint hadirokkant felmentést nyert. Kitüntetései: O2., K. cs. k. Seb. é., Heé. és 1912-13. évi emlékérem.
82. Laki Lajos,
kereskedő. Született 1891-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban vonult be a 8. k. huszárezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914 júliusától a szerb, és az orosz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k. és Heé.
83. Lebovits László,
községi pénztáros. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. Bevonult a 7. tüzérezredhez Szabadkára. 1916-tól, a háború befejezéséig az olasz és a román harctéren küzdött. Kitüntetései: OB., K. cs. k. és Heé.
84. Maruzsenszki József,
gazdálkodó. Született 1898-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1916. május 29-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1916. augusztus 23-tól az orosz és az olasz frontokon küzdött. 1918 júniusában súlyosan megsebesült. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k. Seb. é., és Heé.
85. Matolcsy László,
gépész és kovács. Született 188-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 4. h. huszárezredhez. 1914 augusztusától az orosz és az olasz harctereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetése: Heé.
86. Matolcsi Pál,
gazdálkodó. Született 1886-nan Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 4. h. huszárezredhez. 1914 augusztusában az orosz harctérre került. 1915. március 22-én Przemysl várának feladásakor orosz hadifogságba esett. 1920-ban jött haza. Kitüntetése: K. cs. k.
87. Mészáros András,
gazdálkodó. Született 1895-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt, 1915. július 15-én vonult be Szabadkára a 8. k. h. ezredhez. Az orosz és az olasz harctereken küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. 1918. november 3-án olasz hadifogságba esett. 1919 novemberében jött haza, tizedesi rangban. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
88. Mészáros János,
gazdálkodó. Született 1889-ben Topolyán. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 8. k. huszárezredhez. 1914. november 3-tól az orosz, román és az olasz hadszíntereken küzdött. 1918. október 28-án olasz hadifogságba esett. 1919 szeptemberében jött haza, őrmesteri rangban. Kitüntetései: O1, O2., OB., K. cs. k. Seb. é., Heé., és az 1912-13. évi emlékérem.
89. Mészáros József,
gazdálkodó. Született 1883-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914 augusztusában az orosz frontra került. Egyszer megsebesült. 1917. július 2-án Zborovnál orosz hadifogságba esett. 1918. április 18-án jött haza. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
90. Muhi András,
gazdálkodó. Született 1888-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Kecskemétre a 4. h. huszárezredhez. 1914. augusztus 6-tól az orosz harctéren küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le, őrvezetői rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
91. Nagy Bálint,
gazdálkodó. Született 1900-ban Bácskossuthfalván. A világháború idején, 1918 februárjában vonult be katonának a szabadkai cs. és kir. 86. gy. ezred kötelékébe. Kiképzése után, 1918 júniusában, Prágába vezényelték rendfenntartásra és ebben a kötelékben működött október végéig, amikor a fegyver letétel következtében véget ért a háború és leszerelt.
92. Nagy Ferenc,
gazdálkodó. Született 1894-ben Bácskossuthfalván. A világháború kitörésekor szabadkára vonult be, a 6. honvéd gyalog ezred kötelékébe. Kiképzése után a szerb harctérre ment, majd az orosz arcvonalra került, ahol kétszer is megsebesült: 1915 januárjában és 1916 márciusában. Újra visszakerült az orosz frontra, ahol 1916 júliusában orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918 novemberében tért haza. Kitüntetései: V 2., V. br., és K. cs. k.
93. Nagy János,
gazdálkodó. Született 1899-ben Bácskossuthfalván. A világháború idején, 1917 márciusában vonult be Szegedre, a 2. lovas tüzérezredhez. Kiképzése után, 1918 márciusában az orosz frontra ment, majd az ezredét Ukrajnába vezényelték és a megszálló csapatban teljesített szolgálatot a háború végéig. Kitüntetései: V. br. és K. cs. k. Mint főtüzér szerelt le.
94. Nagy József,
gazdálkodó. Született 1874-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be 6. h. gy. ezredhez. Az orosz fronton küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: OB kétszer, és K. cs. k.
95. Nagy Mihály,
gazdálkodó. Született 1891-ben Martonoson. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be Szabadkára, a 6. honvéd gyalog ezred kötelékébe és ott érte a világháború kitörése. A tábori ezreddel ment ki a szerb harctérre, ahol 1914 októberében megsebesült. Felépülése után az orosz arcvonalon harcolt a fegyverletételig. Kitüntetései: V.2., V. br., K. cs. k., 1912-13-as mozg. ek. Szakaszvezetői rangban szerelt le.
96. Nagy Sándor,
gazdálkodó. Született 1887-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. november 15-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1916. január 15-től az olasz és az orosz hadszíntereken küzdött. 1916. július 16-án orosz hadifogságba esett. 1918. szeptember 20-án jött haza. A forradalom kitörése után szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetései: O2., K. cs k., és Heé.
97. Nagy Sándor,
gazdálkodó. Született 1883-ban Bácsfeketehegyen. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 4. h. huszárezredhez. 1914. július 27-től az orosz és az olasz frontokon küzdött. 1915. március 22-én Przemysl várának feladásakor orosz hadifogságba esett. 1918 májusában jött haza. Rövid szabadság után az olasz harctérre került. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
98. Nagy Sándor,
gazdálkodó. Született 1890-ben Kőröstarcsán. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 8. k. huszárezredhez. 1914 augusztusától az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. 1916. augusztus 19-én súlyosan megsebesült. 1918. novemberében szerelt le, őrmesteri rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Seb. é., és Heé.
99. Natkai Sándor,
gazdálkodó. Született 1895-ben Bácskossuthfalván. Világháborús katonai szolgálatra 1915 májusában vonult be a szabadkai cs. és kir. 8. huszár ezred kötelékébe, miután előzőleg a világháború kitörésétől, mint fiatalkorú hadi önkéntes a vonatosztálynál teljesített szolgálatot. Kiképzése után az orosz harctérre került és a Luck-Rovno szakaszon vett részt, több ütközetben. 1915 novemberében közelharcban, szuronytól megsebesült és így került orosz fogságba. Onnan szökött meg 1918 májusában. Kisezüstre előterjesztették, de fogságba esése miatt nem kaphatta meg. Neje: Szűcs Katalin, két gyermeke volt.
100. Nemes Mihály,
gazdálkodó. Született 1891-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915-ben vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. Az orosz fronton küzdött. Ezrede számos nagy csatájában vitézül küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. A forradalomn kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
101. Németh Péter,
gazdálkodó. Született 1885-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914. július 28-tól a szerb és az olasz hadszíntereken küzdött. Számos nagy csatában kitüntette magát. A háború végén szerelt le, szakaszvezetői rangban. Kitüntetései: O2 kétszer, OB, K. cs. k., és Heé.
102. Onadi Bálint,
gazdálkodó. Született 1874-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915-ben vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. Az orosz, román és az olasz hadszíntéren küzdött. Részt vett ezrede összes nagy csatáiban. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k. és Heé.
103. Otterbein Henrik,
tanító. Szabadkára vonult be a 6. h. gy. ezredhez. Kiképzése után, 1917-ben az orosz hadszíntéren küzdött mint rajparancsnok, majd 1918-ban az olasz harctérre vezényelték. Itt mint géppuskás szakasz parancsnok harcolt. A bácskossuthfalvai Tűzharcos Szövetség szervező tisztje. Tartalékos zászlósi rangban szerelt le.
104. Novoth József,
malom tulajdonos. Született 1887-ben Bajmokon. Bevonult a 23. k. gy. ezredhez Zomborba. 1914-ben a szerb, 1915-ben az orosz fronton harcolt, ahol fogságba esett. 1918-ban tért haza.
105. Papp János,
gazdálkodó. Született 1880-ban Bácskossuthfalván. Békebeli tényleges katonai szolgálata után a világháború kitörésekor Szabadkára vonult be, a cs. és kir. 86. gy. ezred kötelékébe és előbb a szerb, majd az olasz arcvonalon harcolt, később munkásszázadba osztották be és a háború végéig teljesített katonai szolgálatot. Kitüntetései: V. br., és K cs k. kutatás alatt.
106. Papp János,
OTI megbízott. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. október 15-én vonult be Szabadkára, a 6. h. gy. ezredhez. 1917. május 6-tól a román, orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. Ezrede összes nagy csatáiban vitézül harcolt. A világháború után szerelt le. Kitüntetései: OB., k. CS. K., és Heé.
107. Papp Lajos,
gazdálkodó. Született 1871-ben Bácskossuthfalván. Békeidőben volt tényleges katona. A szabadkai cs. és kir. 86. gy. ezred kötelékében látta el szolgálatát. Fia: Lajos részt vett a világháborúban, az orosz arcvonalon harcolt, több ütközetben vett részt, majd orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban szabadult meg. Neje: néhai Tóth Zsófia, négy gyermeke volt.
108. Plaki Mihály,
gazdálkodó. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1915. január 26-tól az orosz és az olasz hadszíntereken küzdött. A Piave és a Monte Asalone mellett harcolt. A háború lezárta után szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
109. Polyvás Antal,
gazdálkodó. Született 1890-ben Szabadkán. A világháború alatt 1915-ben vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. Később áthelyezték a 4. h. huszárezredhez. Az orosz hadszíntéren számos nagy csatában vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
110. Popovics Szlávkó dr.,
ügyvéd. Született 1891-ben Körtéden. Bevonult a 43. h. gy. ezredhez Karánsebesre. Kitüntetései: O1., O2., OB., és K. cs. k. Zsidó származása végett, a II. világháború idején Auschwitzbe deportálták bácskossuthfalváról.
111. Róka István,
gazdálkodó. Született 1891-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 23. k. gy. ezredhez. 1914 augusztusától a szerb és az orosz hadszíntereken küzdött. 1915. április 4-én súlyosan megsebesülve orosz hadifogságba esett. 1920-ban, szakaszvezetői rangban szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
112. Schreck Sándor,
nyugalmazott tiszthelyettes. Született 1881-ben Kishegyesen. Tényleges katonai szolgálatra 1902-ben vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914 júliusától a szerb, orosz, és az olasz harctereken küzdött. A Monte Grappa és a Monte Asalone mellett vitézül harcolt. Egyszer súlyosan megsebesült. Kitüntetései: O2., OB., K. cs. k., Seb. é., és Heé.
113. Sebők András,
gazdálkodó. Született 1877-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. A román és az orosz hadszíntereken küzdött. 1916. július 20-án orosz hadifogságba esett. 1917. szeptember 29-én jött haza. A háború végén szerelt le, tizedesi rangban. Kitüntetése: K. cs. k
114. Soós Lajos,
gazdálkodó. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. Tényleges katonai szolgálatra 1913-ban vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. Itt érte a világháború kitörése. 1914 júliusától a szerb és az orosz hadszíntereken küzdött. 1914. október 3-án megsebesült. 1916. június 6-án orosz hadifogságba esett. 1918. november 14-én szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
115. Szabó Lajos,
gazdálkodó. Született 1885-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1917. április 15-én vonult be Budapestre a 6. vártüzérezredhez. 1917. november 15-én az olasz hadszíntérre vitték. A Monte Grappán harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
116. Szabó Cs. József,
gazdálkodó. Született 1898-ban Bácskossuthfalván. Világháborús katonai szolgálatra 1916-ban jelentkezett. Májusban vonult be a szabadkai 86. közös gy. ezredhez és kiképzése után augusztusban ment ki az orosz harctérre. Számos ütközetben vett részt, majd az olasz frontra került és ott küzdött a háború végéig, az első vonalban. Kitüntetései: V. 2.,V. br., és K. cs. k.
117. Székely Pál,
ny. csendőrőrmester. Született 1888-ban Felsőrákoson. Tényleges katonai szolgálatra 1912-ben vonult be a m. kir. csendőrséghez. Itt érte a világháború kitörése. 1916. január 12-től a szerb harctéren küzdött. Mitrovicza és Valjevo mellett vitézül küzdött. Kitüntetései: O2., Kor. vas érdemker a vit. é. szal., K. cs. k., Heé., és 1912-13. évi emlékérem.
118. Szőczi József,
gazdálkodó. Született 1897-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. otóber 15-én vonult be Budapestre a 6. vártüzérezredhez. 1918. február 10-én az olasz harctérre ment. Asiagó mellett mellett vitézül harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k. és Heé.
119. Szolga János,
gazdálkodó. Született 1893-ban Bácsfeketehegyen. A világháború kitörésekor a nagyváradi 1. honvéd gy. ezredhez vonult be és kiképzése után az orosz harctérre ment, ahol több ütközetben vett részt, majd nyakínszakadást szenvedett, aminek következtében hadirokkant lett. Baleset következtében hunyt el, 1941-ben. Özvegye: Meleg Mária, fia: István. Apósa, néhai Meleg Dániel hősi halált halt a világ-háborúban.
120. Steiner József,
gazdálkodó. Született 1874-ben Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915-ben vonult be a 4. h. gy. ezredhez. A szerb és az olasz harctéren küzdött. Ezrede több nagy csatájában kitüntette magát. A háború után szerelt le. Kitüntetései: O1., O2., OB., K cs. k.
121. Tóth János,
gazdálkodó. Született 1895-ben Bácsgyulafalván. A világháború alkalmával 1915 májusában vonult be Budapestre, a 4. hegy tüzér ezredhez és a kiképzése után az olasz harctérre került. Később a szerb, majd a román frontokon is harcolt és végül visszakerült az olasz hadszíntérre, ahol a háború végéig küzdött. Háromszor sebesült. Kitüntetései: OB., Vas érdemkereszt, K. cs. k., Seb. é., kétszer és Heé.
122. Tóth József,
gazdálkodó. Született 1890-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 4. huszárezredhez. 1914. augusztus 14-től az orosz és az olasz harctereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül küzdött. 1918 novemberében szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., Heé., és 1912-13. évi emlékérem.
123. Tóth Lajos,
gazdálkodó. Született 1893-ban Bajmokon. A világháború alatt 1915. október 5-én vonult be Zomborba a 23. k. gy. ezredhez. 1916. május 20-án az olasz frontra került. A Monte Asalone és a Monte Grappa mellett vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
124. Tóth Jeges Sándor,
gazdálkodó. Született 1878-ban Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 8. k. huszárezredhez. 1915. április 15-én az orosz hadszíntérre került. Számos nagy csatában vitézül harcolt. A forradalom kitörése után szerelt le, őrvezetői rangban. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.
125. Vankó Mihály,
gazdálkodó. Született 1882-ben Ószivácon. Zomborban 1904-ben kezdte tényleges katonai szolgálatát és a világháború kitörésekor 1914-ben a 30. honvéd gy. ezredhez került Budapestre. Mint segédszolgálatra beosztott teljesítette kötelességét és 1918 novemberében szerelt le.
126. Varga Ferenc,
gazdálkodó. Született 1885-ben Topolyán. 1914-ben a mozgósításkor vonult be a 6. h. gy. ezredhez. 1914. augusztus 5-től a szerb és az orosz harctereken küzdött. Számos nagy csatában vitézül harcolt. Súlyos betegségére való tekintettel 1917 februárjában felmentést nyert. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
127. Varga Sándor,
kereskedő. Született 1881-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914. július 28-tól a szerb és az orosz harctéren küzdött. Egyszer súlyosan megsebesült. 1917. július 6-án orosz hadifogságba esett. 1918 márciusában jött haza. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
128. Varjas Lajos,
gazdálkodó. Született 1884-ben Bácskossuthfalván. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914. augusztus 1-től a szerb, orosz, román és olasz harctereken küzdött. Starysambor, Görz és az Isonzó mellett tüntette ki magát. A háború végén szerelt le, őrmesteri rangban. Kitüntetései: O1., O2., OB., K. cs. k. és Heé.
129. Varró Lajos,
gazdálkodó. Született 1888-ban Bácskossuthfalván. A világháború alatt 1915. január 16-án vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1915. szeptember 16-án az orosz hadszíntérre került. Számos nagy csatában vitézül harcolt. Egyszer megsebesült. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., Seb. é., és Heé.
130. Vida Mihály,
gazdálkodó. Született 1886-ban Szabadkán. 1914-ben a mozgósításkor vonult be Szabadkára a 86. k. gy. ezredhez. 1914 augusztusától a szerb, orosz és az olasz frontokon küzdött. Ezrede számos nagy csatáiban vitézül harcolt. A háború végén szerelt le. Kitüntetései: K. cs. k., és Heé.
131. Zádory András,
malom tulajdonos. Született 1892-ben Bácskossuthfalván. Bevonult a 19. tábori ágyúsezredhez Nagyváradra. 1914-ben a szerb, 1915-ben az olasz, majd majd az orosz harctéren teljesített szolgálatot. Főhadnagyi rangban szerelt le. Kitüntetései: Signum Laudis a kardokkal, K. cs. k., és O1.
132. Zsáki Mihály,
gazdálkodó. Született 1898-ban Topolyán. A világháború alatt 1916. május 29-én vonult be Szabadkára a 6. h. gy. ezredhez. 1916. júliusától az orosz és az olasz hadszíntéren küzdött. Dél-Tirolban vitézül küzdött. A forradalom kitörése után szerelt le. Kitüntetései: OB., K. cs. k., és Heé.

1-vilag-majlat-1.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 01
Megtekintve 27 alkalommal.
1-vilag-majlat-2.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 02
Megtekintve 27 alkalommal.
1-vilag-majlat-3.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 03
Megtekintve 27 alkalommal.


1-vilag-majlat-4.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 04
Megtekintve 27 alkalommal.
1-vilag-majlat-5.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 05
Megtekintve 27 alkalommal.
1-vilag-majlat-6.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 06
Megtekintve 27 alkalommal.
$


1-vilag-majlat-7.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 07
Megtekintve 27 alkalommal.
1-vilag-majlat-8.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 08
Megtekintve 27 alkalommal.
1-vilag-majlat-9.jpg
100 éve ért véget a nagy háború 09
Megtekintve 27 alkalommal.
Kép
ezofestőVissza: Majláth Béla helytörténeti és történelmi fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég

cron