Szellemtan

Kép
Karsay   Ma, 00:08  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberi test spontán elégéséről

Részlet az 2005.10.04-i „Köri találkozó” kérdés-felelet anyagából, melyek
a Budapesti Szellemkutatók Társaságának a mediális ülésein hangzottak el
Gizi médium által.
Jelölések: KV = körvezető; TSZ = tanítószellem


KV: Mi a magyarázata, - konkrét, megtörtént eset alapján kérdezem – ha valaki elég az ágyában, csak egy vagy két szerve marad meg hibátlanul, miközben az egész teste elég, de az ágynemű még csak meg sem pörkölődik. Ez a régi ördögi legendákra emlékeztet, de nyilvánvalóan nem erről van szó. A tény azonban akkor is tény.
TSZ: Csak egy gyengéd mosoly arra a megjegyzésre, hogy ördögi praktikákra és egyebekre magyarázták régebben. Az természetes, hogyha ilyen csodálatos és érthetetlen esetek fordulnak elő, az ember mindenképp meg akarta tudni, hogyan van, megpróbált magyarázatot találni, és ahogy régen mindig kísértetre, szellemre, ördögre, boszorkányra, ártó lidércekre gondoltak, mindig magán kívül keresett valami megoldást.
Sajnos sok másra is vonatkozik, hogy az ember hajlamos valamit magán kívül magyarázni és megtudni. Mi az emberi test? Anyag, de ez nemcsak lelket hordoz magában, hanem természet adta energia-áramok folynak át rajta. Ő maga is egy hatalmas energiatömeg-módosulás, amely fölött úr és parancsnok, éltető erőket áramoltató maga a lélek, melyet sokszor a szellem szóval helyettesítenek. Vegyük léleknek azt, ami az ember testbeélése alatt az egész életfolyamatot, őt magát is irányítja.
Szokás mondani, hogy az emberi test Isten lelkéből lelkedzett kis emberi léleknek a temploma, a burka, a háza, ruhája. Ez az egész hatalmas energiafolyamat a legkülönfélébb mintázatokat alkotja, folyik át és sugárzik ki is az emberből, tehát nem csak bemegy. Ez egy állandó cserefolyamat, mely az ún. energiapályákon és ezen belül is a csakrákon, a befogadó, átdolgozó és irányító láthatatlan szervezeteken keresztül történik.
Ezek képesek a maguk speciális voltukban, az összes többivel összefüggésben az egész élő szervezetet, a lélek vezetésével, az értelem és érzelem jelenlétével az életfolyamatot végezni. De nem csak ezt végzi, nem csak ez az egy hatás nyilvánul meg rajta. Vannak olyan szélsőséges esetek, amikor olyan energiafolyamatok veszik körül, ill. kerülnek be az emberi szervezetbe ezeken a csakrákon keresztül, amelyek azoknak a befogadó és átalakító képességét felülmúlják.
Ez nem büntetés, gonosz szellem hatása, vagy isteni parancsolat, semmiféle olyasmi, amit szeretnek az emberek egy tőlük külső dologhoz kötni. Vannak olyan események, energiaáramlások, amelyek szinte kiégetik, mintha egy készülékbe olyan áramot vezetnek be, amelyek egy nagy ipari centrumot látnak el. Mi történik? Szinte szétrobban, kiég. Hogy ez miért történik, vagy, hogy egy nagyobb energiaáram lehetne, ez kevésbé valószínű, mert akkor hatna a környező anyagra is.
Itt speciálisan az emberi test anyagában lévő energia feldolgozó módszerekre, részeire hirtelen egy olyan hatás jut, akár csak néhány pillanatra is, amelyet elviselni nem tud, és így reagál rá. Ez egyfajta magyarázat erre. Mindenképp energia és feldolgozási kérdés. Ezért vannak a furcsa dolgok, hogy a környező anyagokra nem érvényes az az energiatípus, működésféle, amelyet az ő átdolgozó szervei pillanatnyilag fogadni nem tudnak, kiégnek. Az anyag, amely szoros összeköttetésben van ezekkel az energia-átalakító, módosító szervekkel és áramló vonalaival, mint egy ér vagy ideghálózat, ezzel a leterheléssel nem tudott megbirkózni.
Hogy mitől volt éppen olyan állapotban? Ez minden esetben külön és különös egyedi esetre mutat, de az eredmény ugyanaz. Van egy régi tanítás az életkígyóról, melyet kundalininek neveznek, az egész energiarendszert összeköti, és a legalsó energiától a legfelsőig egyenletesen és jól kell dolgoznia.
Ha valaki óvatlanul, elégtelen felkészültséggel indítja el és készíti fel az energiapályáit, nagyon csúnyán pórul járhat. Az enyhe kifejezés, hogy egészségi károsodást szenved. Rettenetes dolgot tud művelni egy nem fogadásra kész állapotú energiaszervezet, ha egy nagyobb energiatömeget bocsátanak rá.
Ezek bizonyos keleti tanokhoz tartozó módszerek, ott is előfordultak balesetek az ilyen nem szabályosan folytatott kísérletekkel. De itt olyan ártatlan emberekről van szó, akik nem is hallottak, tudtak ezekről a módszerekről, és mégis ilyen helyzetbe kerültek. Ez nem végzetszerűség, emberi hiba, bűnözés következménye. Könnyű lenne azt mondani, hogy néhány pillanat véletlenszerűségéből következett. A véletlen, mint olyan, nem létezik. De van egy olyan oldala, ami mégis létezik, mert itt a dualitásban minden kettős.
Amikor arról esik szó, hogy mindennek oka van, olyan is van, és ez a véletlen másik oldala, ami minden különösebb előre elszánás, elrendelés, vagy egyéb nélkül egy olyan összeállást eredményez, ami ha ritkán is, de ezt hozza létre. Egy kicsit tréfásan: a véletlen tényleg nincs, de működni tud. Azonban számításba venni, vagy félni tőle abszolút felesleges.
KV: Engedd meg kiegészítő kérdésül: az érthető, hogy vannak olyan energiák, melyek az emberre hatnak, de a környezetre nem. Más rezgés, más energia; ezt a szellemi ismereteink alapján megértjük. De…
TSZ: Figyeljük meg: nem közönséges energiáról van szó, hanem az ún. életenergiáról, arról, amely az emberi szervezetet, a lelket hordozza magában, azzal szoros összműködésben. Ezt a lélekkel bíró biológiai szervezetet élteti egy speciális energia, nem akármilyen. És ennek vannak, lehetnek olyan kapcsolódó részei, amelyek esetleg alkalmatlanná teszik a biológiai feldolgozás hirtelen, váratlan működését. Erre gondoltál?
KV: Igen, de akkor mi okozza ezt a hirtelen energia megemelkedést, mert azt mondtad, hogy nagy valószínűséggel ő maga idézte elő. Mivel? Annál is inkább, mert ez úgy néz ki, hogy ördögi erőkkel játszik valaki, és visszacsap a láng.
TSZ: Itt nem egy életenergia nagyságrendjének feldúsulása a lényeg, nem az, hogy az ember maga idézte elő azt, ami vele történik, hanem az ő átvevő készüléke, nevezzük továbbra is csakra-rendszernek, amely mindenféle életenergia-típus mintázatának a kiszűrésével, átdolgozásával, adagolásával, áramoltatásával foglalkozik, annak egy zárlata. Erre nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy egyértelműen az ember az oka, szó sincs róla. Egy olyan pillanatnyi állapotról van szó, amely egy hirtelen történésnél egy ilyen energia-módosulatot fogadni nem tud, és szinte lebénul. Így jobban felfogható?
KV: Ha ezt az energiazárlatot alkalmatlan fogadni, akkor ez a zárlat vagy egyetemesen, általánosan van, és ő nem tudja fogadni, vagy mégis ő idézte elő, hiszen másra nem hat.
TSZ: Ez elképzelhető, olyan is előfordul, hogy egy ilyen esetnél egy másik ember tartózkodik a közelében, mégis bekövetkezett. Ez egy speciális, mindig egyedi eset, az ő energiabefogadó és átalakító képességének kihagyása, alkalmatlansága. Csak rá vonatkozott, aki mellette áll, vagy közelében van ugyanabban a légkörben és energiaáramban, annak semmi baja nincsen, a rajta és a környezetében lévő anyagokra nem vonatkozik. Ezért is jellemző az, hogy kizárólag a pillanatnyi egyéni befogadó és átalakító képességnek a hibája, alkalmatlansága.
Nem az ő érzése, gondolata, hanem egy pillanatnyi energiahelyzet, amikor a teljes csakrarendszer, az összes hozzárendelt rész, az összes vezeték olyan megterhelés alá kerül, amit nem tud elviselni. Itt van a lényeg! Hogy miért nem, arra vonatkozólag kell azt mondani, hogy ezt biológiailag, vagy akár szellemi vonatkozásban is, megmagyarázni nem lehet, mert olyan fogalmakat kellene elővenni, amelyek ismeretlenek, csak zavart keltenek, megterhelik ezt a kérdést.
KV: Kicsit elszomorodik az ember, hogy ennyi év után is ott tartunk, hogy egyre többször merül fel, hogy ezt mi még befogadni, megérteni nem tudnánk.
TSZ: Ez semmit nem jelent! Nehogy véletlenül bárki is elszomorodjon, ennek nincs jelentősége. Ezeknek a dolgoknak megértéséhez, hogy az egész összeálljon, annyi mindenféle részből kellene mindent érteni, amire semmi szükség nincs. Ilyen váratlan és különleges események a Föld életében, és máshol is egyre több megmagyarázhatatlan, szokatlan dolog történik. Össze vagytok kötve test- és földanyag, a lélek és az élet.
Az egész bolygón egy nagy változás van, szokatlan jelenségekkel. Ezek a jelenségek mellékvonal, mert annyi magyarázat mindig érkezik, amikor ilyen furcsaság történik, ami az érdeklődés első vonalát kielégítheti. Ne szomorodjatok el, amikor olyan válasz érkezik, hogy várjatok vele, nem tartozik ide, csak zavart okozna és összebonyolódna minden, ha meg is kísérelne bárki is részletes magyarázatot adni. Ez nem bűn, kicsiség, az ember hitványsága, kicsisége, hanem időszerűtlenség.

UI:

Párom a tükröm /bevezető rész/
A képzésemből készítek egy sorozatot. Fogadják szeretettel.
Készítette: Kalo Jenő tv.
https://www.youtube.com/watch?v=7e6wNKdc4uc
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Tegnap, 04:42  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A hetes és a tizenkettes szám szellemi jelentősége

Részlet a "Titkos tanítások"-ból – 75

A 7-es szám beteljesedést jelent. Mikor valami a fejlődés során a számsorban elér a 7- ig, akkor a továbbfejlődés nem folytatódik 8-cal, hanem elölről kezdődik ismét 1-gyel. Mindamellett a 7-es számot nem kell úgy tekinteni, mint végleges befejezettséget, hanem csak mint bizonyos mértékű beteljesedést, egy ciklus beteljesedését. A 7-es inkább a megnyugvásnak, a megpihenésnek száma, ideje és napja. A 7 egy semleges szám, összekötő kapocs a fejlődési turnus és egy továbbfejlődési lehetőség között, vagyis a következő 7 megindulása között.
Mikor két fejlődési turnus teljesedik be: 2X6=12 szám áll elő, úgy, hogy a 13-as szám ismét a beteljesedés száma. Mikor tehát a beteljesedés beáll és elérte a kétszer hatot, azaz belejutott a 13-as számba, vagyis a második befejezéshez, akkor beteljesedett az az idő, az az állapot, az a turnus, és utána nem következik annak a folytatása, hanem egy egészen új állapot, egészen új számtörvényekkel, egy új 7-es szám. Ez azonban már egészen új alapokon nyugvó törvény.
A 12-es szám jelenti a föld 12 szellem-típusát is. A 13-nak a korszaka megsemmisíti a 12-nek a vezető elvét és egy új, magasabb rendű vezető elvet állít be a világba.
A Krisztus körül sereglett 12 tanítvány a 12 lelki típust mutatja. A tanítványok mind különböző természetűek voltak; látnivaló, hogy még az a típus is felvétetett, amit Júdás képviselt a tizenkettő között. Tehát még ez a típus is fel van véve a kegyelembe. Ennek a tizenkét szellemtípusnak tizenkét féle törvénye van. És mielőtt a föld a maga számtörvényét, a tizenkettőt befejezné, már a tizenhármasnak, az elkövetkezendő új embertípus fény-vetítésének meg kell látszania a földön azokban a lélek-típusokban, akik elég érettek arra, hogy az ő elveiken, az ő igazságukon, az ő természetükön keresztül az Isten igazságát feldolgozták, magukévá tették. Mind a 12-féle természetben külön-külön lejön a tanítás, hogy itt maradjon megörökítve, a földi szférákra lesugározva. Azért az ember a tanulással nem jut olyan messzire, és a következtetésekkel nem tud olyan mélyre hatolni, mint az engedelmességgel.
Ne rögzítsen meg az ember semmit, mint igazságot, mert amikor a maga igazságát pontokhoz köti és lerögzíti, akkor máris megnehezíti a másik ember lényegtörvénye számára a haladásnak ugyanazt az útját. És hogyha megnehezíti ezt a haladási utat, és olyan terheket rak, ezáltal a másik ember lelkére, amelyeket az elhordozni képtelen, akkor újra csak a saját előhaladását nehezíti meg vele, mert az összetartozandóság kötelező tőrvénye folytán vissza kell jönnie az elhagyott állomásra és felbontania azokat a lerögzített igazság-részeket, hogy járhatóvá tegye az általa eltorlaszolt utat, és az igazság helyett az Isten törvénye szerint áldozatot kell hoznia.
Minden élet csak munka, amelyet el kell végezni. Munka a szennyes árban, amelyet az ember tévelygése tett szennyessé, piszkossá. Minden alakulatnak, minden megjelenési formának, legyen bár az itt a földön tökéletesnek, vagy tökéletlennek látszó, meg kell szűnnie. Minden mulandóság alá vettetett; nemcsak a fizikai síknak, hanem a fizikai síkot körülvevő gondolat- és érzésvilágoknak (szféráknak) is át kell változniuk, és újjá kell születniük.
Megjegyzés: Azok a szellemek, akik előbbi életeikben egy hibás eszmerendszert hoztak a világba, illetve egy már meglévő jót félresiklattak, azaz megrontottak, a maguk módján nagyon fejlett értelmi világú lelkek. A tisztító tűzben szembesülnek hibás elveik és cselekedeteik káros következményeivel és keményen megszenvednek értük. Jobb belátásra térnek és minden vágyuk az, hogy valamilyen módon jóvá tehessék hibáikat, ezért a Kegyelem sokuknak megadja a lehetőséget, hogy akkor szülessenek le, amikor a saját tevékenységük révén hatalomra jutott korszellem a vesztét érezve tombol és szedi áldozatait. A következő korszellem harcosainak hatalmas áldozatokat vállaló előörsébe kerülve tesznek meg mindent, többnyire életüket is feláldozva, hogy az új korszellemet, mondhatni, sinekre helyezzék és működését elindítsák.

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.13. 07:09  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A terméketlen fügefa példázata

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 74

Ha az Úr valamit cselekedett, azt sohasem az ő emberi személyének kiemelésére, hatalmának megmutatására tette, olyankor mindig csak azoknak engedte meg, hogy jelen legyenek a csodálatos jelenségek létrejötténél, akikről meg volt győződve, hogy lélekben fel is tudják fogni azoknak horderejét. Nem az utca népének cselekedte az Úr a csodákat, hanem azoknak, akiknek a lelke ki volt nyitva az Isten nagyságának és hatalmának elismerésére és befogadására. Mindennek megvolt a maga, célja, hogy az Úr mit, miért, és mikor tett.
A terméketlen fügefával azt jelképezte az Úr, hogy ha a földi élet, mint ez a képletbeli fügefa, nem mutat semmiféle gyümölcsöt, sem hajlandóságot arra, hogy rajta gyümölcs, egyáltalában teremhessen, akkor azt még az isteni akarat sem veheti ki az igazság törvényének kezéből. Így sorsukra kell hagyni mindazokat az emberlelkeket és világlelkeket, akiken és amelyeken a múlandó élet nem tud felmutatni semmit, az a sorsát, a végzetét korábban fölidézheti, azaz arra hamarább elkövetkezhetik végzete, mint amikorra azt földi szemmel és földi számítással várni lehetne.
Ez a fügefa igen-igen szomorú előképe a hitetlen világnak. A hitetlen világ a fejlődés útján Isten által mintegy elültetve, felnövelve, megterebélyesedve, kifejlődve itt áll, mint a terméketlen fügefa; az ő ideje, mint a terméketlen fügefáé, még nem jött el, hogy kivágattassák. Isten célja minden lélekkel és minden teremtménnyel az, hogy gyümölcsöt teremjen. Ehelyett azonban, ha fejlődik és nagyobbodik is az élet és csak önmagáért akar élni, itt áll az életúton, és hiábavaló életet él. És akkor találkozik Krisztussal.
Az Isten Fiának megéhezésében a Megváltó emberi eljövetelének és az emberi élet fáján való gyümölcskeresésnek szimbólumát tartalmazza a terméketlen fügefa története. Krisztus, ha azon a fügefán akár csak az elmúlt évről ottfelejtett egyetlen fügét, vagy pedig akár egy még bimbójában rejlő termést talált volna is: ezt mutatta volna meg azoknak, akik az övéi voltak. Kihozta és megérlelte volna a gyümölcsöt. De mivel a fügefán nem volt termés, és még csak hajlandóság sem mutatkozott, hogy valaha termést hozhat, így Krisztus nem mutathatott más példát, mint hogy sorsára bízta a fát.
Isten nem igazságtalan sem az emberlélekkel, sem a természet lelkével szemben. De mindennek ki kell hoznia a maga gyümölcsét; minden léleknek ki kell termelnie azt a kicsiny, vagy nagyobb eredményt, amiért számára Isten lehetőséget adott, amiért a nap világossága megérinthette. És minden léleknek — mégpedig nemcsak az ember lelkének, hanem az állat lelkének és a növény lelkének is — fizetnie kell az életért a fejlődésnek azzal az eredményével, amelyet tőle a fejlődés törvénye elvár. S hogyha már minden léleknek fizetnie kell, mennyivel inkább fizetnie kell az ember lelkének, az egyénesült szellemnek!
Mert tudnivaló, hogy az ember az Istenhez mindig csak az engedelmesség szálán keresztül kapcsolódhat. S ha az ember lelke így kapcsolódik az Istenhez, akkor keresnie, kutatnia kell az ő Teremtő Istenének akaratát, hogy megszűnhessen felette az ellentét törvénye, amely őt ellentétes irányba igyekszik terelni, és akkor az Isten gondolata, az Isten akarata lesz úrrá a vágyaiban, gondolataiban és cselekvéseiben és a lélek áldásává válhat a világnak.
Amint kezdjük megismerni létezésünk célját, ráeszmélünk arra a boldogító igazságra, amiért Isten nekünk az életet, a létezést ajándékozta. S ez maga az üdvösség. Ehhez az üdvösséghez a testnek és vérnek semmi köze. A test és a vér nem vehetnek abból részt. Akik a testben és a vérben keresik és találják meg életük célját, azok azt elvesztik, azok terméketlen fügefák, akik minden pillanatban a halál martalékaivá lehetnek, mert nincsen bennük az isteni életnek lényege.

szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.12. 09:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A kegyelem ereje

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 73

Az Isten Szentlelkének igazsága és világossága egyformán árad minden teremtett lélekre, és hogy abból ki mennyit és hogyan fog fel, az az egyéni lélek önmaga odaadásának, mértékétől függ. Minél engedelmesebb, minél inkább alárendeli magát Isten akaratának, annál nagyobb teljességgel telítődik meg az igazság lelkével, és annál inkább fel tudja fogni azt az igazságot és világosságot, amely Istentől reásugárzik. Annál inkább tudja mindig, hogy mit hogyan cselekedjék.
Mikor odáig eljutottunk, akkor az Istennek a Lelke vezet bennünket mindig oda, ahova Ő a legjobbnak látja, ahol minket a legjobban tud felhasználni. Én titeket a Krisztus szellemében akarlak új életre kelteni. Én a ti halhatatlan részeteket akarom vezetni, és nem a ti külső embereteket. Én tehát csak a ti halhatatlan részeteket tudom és akarom megtölteni világossággal és szeretettel.
Ameddig ti a külső, emberi énetek okoskodása, bölcselkedése, fontoskodása szerint éltek, addig csak félmunkát, végeztek, mert addig a ti földi embereteknek is van beleszólása. Ha ezt feladjátok és elfogadjátok a Gondviselés irányítását, a lélek fogékonyabbá és érzékenyebbé válik és megérzi, hogy Isten kezében van, Isten vezeti őt és bízza meg azokkal a munkákkal, melyeket itt a földi életben, a mulandóságban el kell végeznie. És amikor az emberi lélek ezt átérzi, akkor az emberi cselekvés, az emberi fontoskodás igazán piciny, jelentőségnélküli semmiséggé zsugorodik össze, de naggyá és hatalmassá terjeszkedik ki a lelki szemei előtt az a látókör, amely a szellemvilágban, a lelki világban eléje tárul. Én titeket ide, ebbe a világba akarlak felemelni. Ne dogmákat alkossatok, hanem hirdessétek a lelkiismeret szabadságát és a lelkiismeret felelősségteljes elkötelezettségét mind a mulandóban, mind az örökkévalóságban.
Én azt mondom nektek, hogy ha ti azokat az igazságokat, amelyeket én hirdetek nektek, a lelketekbe befogadjátok, akkor ezek az igazságok bennetek új világot építenek. Az emberi lélek kötött, azért azt mondjátok: én ezt keresem, ez az én vezetőm. Névhez, formához, megjelenési alakhoz kötitek azt a szellemet, akit a saját ízlésetek szerint kiválasztatok, hogy ő legyen a vezetőtök. Ez helytelen.
Az Isten Szentlelke érzi és látja a ti lelki sóvárgásotokat és teszi a dolgát, mindig akkor és azt nyújtja a léleknek amire éppen szüksége van és annyit amennyit befogadni képes. És sokszor, mielőtt kigondolnátok, vagy csak a vágy is kialakulna bennetek, Ő máris készen tartja számotokra az irányító erőket és a szükséges segedelmet.
Csak rajtatok múlik, az alázatotok szintjén, mikor mennyit fogadtok el belőle. Azért az emberi lélek helyesen teszi, ha ilyen tekintetben nem „akar”, hanem hagyja az ő mennyei Atyját akarni őáltala. A legnagyobb erény, amit az emberi lélek önmagából mint eredményt kifejthet: az engedelmesség. Mi nem adhatunk semmit, amit ne ő adott volna, csak egyet adhatunk a mi szabadakaratunkból, azaz abból, ami a miénk, és ez az, hogy a mi engedelmességünkkel hozzákapcsolódunk Istenhez. A többit mind ő végzi el mirajtunk.
Sokszor nagy, gondolkodó elmék körül összeroppan a világ, mert szükséges, hogy az a nagy emberi bölcsesség semmivé váljék, hogy az előtte fekvő igazságot megtalálhassa.
Amikor a lelkek valami igazságra rájönnek, valami igazságot megtanulnak, azt a szférákban nem érvényesíthetik, mert elméletileg nem lehet előrehaladniuk. Az ember bűnei, tévelygései hozták létre a természetes világot, és ez szükségképpen vonja maga után azt, hogy neki a természetes világon újra meg újra meg kell jelennie, ki kell venniük a részüket a természetben való munkából is, és a megtanult szellemi igazságot itt a természetben kell érvényesíteniük.
Ezeket az igazságokat kell nektek itt a földi életben érvényre juttatnotok. Azaz ha megtagadjátok magatokat, amikor másoknak szolgáltok és mások lelkéhez a jót, az igazat hozzáférhetővé teszitek: akkor olyan munkát végeztek, amely a legnagyobb eredményeket termi a földi ember számára.
Isten megváltó kegyelme kárpótol titeket minden olyan fáradozásotokért, minden megaláztatásotokért, minden szenvedésetekért, minden testi és lelki nyavalyáért, amelyet az ilyen földi életben el kell szenvednetek. Isten kegyelme kiszámíthatatlan mértékben hullatja rátok az ő áldását. Az én programom az, hogy a figyelmeteket felhívjam arra, hogy a földi életet minél jobban kihasználjátok az igazságnak és a szeretetnek érvényesítésében, az alázatosság gyakorlásában, a bűn megismerésében, megismertetésében és felbontásában, hogy védekezhessetek ellene.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.11. 08:44  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Szentlélek elleni bűn fogalma és a sötét erő működésnek kapcsolata.
Ma hallgattam egy nagyon jó mediális közlést, amit a sötét erőről mondott nagyon találó és sok ember erre magától nem jön rá! Még a szellemtan csoportom is támadták nemrég, idén már többedszer, sötét erős mágia fenyegetés, stb.
A médium a közlésben beszélt a Szentlélek elleni bűnről, erről még annak idején én is készítettem két előadást.
Eredendő bűn és a Szentlélek elleni bűn fogalma
https://www.youtube.com/watch?v=XKc6yP4nwEs

Szent Szellem elleni bűn fogalma Karsay István előadása
https://www.youtube.com/watch?v=n010ZoIXcMc
Kezdjük az utóbbival.
A Szentlélek - Szentszellem, az elbukott elsőd teremtett szellemek milliárdjai, akik 150 milliárd évvel ezelőtt eltávolodtak szabad akaratból Istentől, majd lebuktak a mélységbe. (Most lerövidítem, akit érdekel a videó tanításimból mindent megtudhat) Szembeszálltak a sötét erővel (ellenerő a hivatalosos neve a szellemtanban), és minden ármánykodásuk ellenére saját erőből kiszabadultak a most már Szentszellemnek hívott és áldott, segítőkész szellemek,, és felemelkedtek újra az Isteni szintre.
Ezalatt az idő alatt nagy tudásra és tapasztalatra tettek szert, minden fortélyt, taktikát megismertek.
Ezt a hatalmas tudást és segítséget küldte nekünk Jézus rajtuk keresztül, és aki szabad akaratból kéri - mert ez fontos - megkapja a segítségüket..
Mert a szabad akarat fontos tényező!
Az Szentlélek a Szentszellemek összessége, hatalmas teremtő és tudású energiával!!!
Most nézzük az első részt, a sötét erő működését.
Vagy a mélybe taszít, hogy elveszítsük az életkedvünket is, öngyilkosságba kerget ha szükséges, és kételkedjünk akár Isten létezésében és erejében, vagy az anyagi világ csábításával szerzi meg a lelkünket, hírnév, pénz, hatalom, becsvágy és hosszú a sor.
Egyszer élünk, élvezzük az életet! Carpe diam!
Isten létezését tagadja ez az erő, de saját magát megmutatja az anyagi világ csillogásával és annak birtoklásával.
Ismeri a gyengéinket, ki milyen spirituális szintet ér el, olyan erősségű a támadás.
Tudja a sebezhető pontjainkat és ott támad a legerősebben, személyre szabottan.
Az igazi spirituális embert már nem vonja a csillogás, a hatalom, a pénz.
Most ráadásul könnyű helyzetben van, mert egyre nehezebb a megélhetés a földön, klíma, gazdasági, politikai, így könybben hatással tud lenni RÁNK!
Minden hónapban fizetni kell a rezsiköltséget, jönnek a számlák...
Ezen kell túllátnunk, átlátnunk, felismernünk, és ami fontos: MEGTÉRNI.
Akik olvassák ezt az írást nagy részének ez nem új, de vannak még akinek segíteni kell.
Magyon FONTOS dolog, hogy nem a világot kell megváltani, hanem saját magunkat. Nem másokért születtünk le, hanem saját magunkért, de közösen dolgozunk egy komoly CÉL érdekében, így egymást kell segíteni! Ilyenek a családtagjaink, gyerekeink, barátaink.
De nem értük születtünk le!
Ami miatt most "felemelem" a szavam, az a Szentlélek elleni BŰN!
Egyet tudni kell, nagyon nehéz elkövetni, de ugyanakkor akár könnyű is lehet...ha tudatos, ami lehet akár a saját tudatlanságunk!
Miről is van szó?
Példával magyarázom:
Ha kiirtom a családom, vagy akár egy egész falut lemészárolok, az az én saját karmám, és ezért én fogok felelni!!
Vagy egy jó nagyot lejjebb bukni.. de eznem Szentlélek elleni bűn.
Ha ellenben egy embert eltántorítok Isten létezésétől (és ide tartozik Jézus is természetesen),kétségbe vonom a tanításokat, egy ember társamat elfordítom a helyes úttól, amiben már a Szentlélek segíti az első lépéseitől kezdve, és Ő visszalép miattam, ez a Szentlélek elleni bűn fogalma! Ez komoly büntetést von maga után!
Volt olyan, aki a saját szellemtani csoportomban vagy levelező listámon próbálta meg ezt, megfenyegetve mágiával a Tagokat, akiket tanítunk, csak aki ilyet tesz nem tudja: a csoport, levelezőlista mentális védelem alatt áll!
Nem egyénekkel fog kikezdeni, hanem a mögöttünk lévő szellemi erővel, vezetéssel.
Nemrég történt egy ilyen eset, túl vagyunk rajta, de volt már több támadás is..
Utoljára egy éve fenyegettek meg élőszóban fekete mágiával, aki megfenyegetett éjjel az ablakom alatt eltűnt a környezetemből, utcára került, többször összeverték úgy, hogy kórházba került, most éppen börtönben ül..
Másik - akkor komoly - fenyegetést egy magas szintű sötét erőtől kaptam 2003-ban, Ő mentálisan akart rám szállni, előtte Ő avatott be a látás egy részére, de visszafelé sült el, és ezzel a látással ráláttam. Megláttam őt!
Rájöttem a mesterkedésére, be akarta tenni a lábát a spirituális klubba, és szétverni a társaságot, megzavarni.. megszállt egy emberi testet és azon keresztül kommunikált.
Az a nő aki összehozott vele "parancsra" mentálisan teljesen becsavarodott, és pszichésen tönkrement, rá hatással volt....
Egy pár RTL-es műsornál is megpróbáltak "megszívatni" (Mónika - Balázs show), egyik esetben se sikerült a legnagyobb meglepetésükre, Mónika showban beépített ember is volt, a halálközeli élményekről szólt.. ők a beépített embert "elfelejtették"
elmondani, de én meg elfelejtettem elmondani, hogy nem "sima halálközeli élményes" vagyok, hanem képzett tanfolyamot végzett terapeuta és előadó....és az oklevelem személyesen Dr. Moody professzor írta alá személyes találkozásunknál.....de elmondtam a szervezőknek a Balázs show felvétele előtt, ha be mernek csapni, lehet, hogy velem jól fognak szórakozni, de a mögöttem lévő és támogató szellemvilággal garantáltan találkozni fognak! Tanultak a Mónika felsülésükből, amiből egy komoly előadásom lett a végén a showban, nem mertek hozzám nyúlni, Gyurcsok József haveromat akkor ellenben meg merték szívatni, de az már az ő gondja volt...
A XX. század és Fókusz műsorában már nem volt semmi gond, és a többi tv felvételnél...de ez már egy másik történet..azok már komoly műsorok voltak.
Szóval visszatérve az eredeti témára fontos a megtérés, és a tiszta, szeretettel teli becsületes élet, ismerjük fel hibáinkat és javítsuk ki, és a legfontosabb tanítás:
Szász Ilma könyvében gyönyörű párhuzamot találtam ezekhez az írásokhoz, üzenetként elküldöm neked ( A nagy vallások végső üzenete ):
Konfuciusz (Beszélgetések 15, 23) Amit nem kívánsz magadnak, azt ne tedd
másnak se.
Hillel (Sabbath 31a) Ne tedd mással, amit nem akarsz, hogy veled tegyenek.
Jézus (Mt.7 12., Lk 6 31.) Amit tehát szeretnétek, hogy emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.
Iszlám ( an-Nawawri 40 Hadit 13) Senki sem igaz hívő közületek, amíg nem kívánja testvére számára ugyanazt, amit magának kíván.
Dzsainizmus ( Sutrakritanga 1.11.33) Úgy bánjon az ember a világ minden teremtményével, ahogy szeretné, hogy vele bánjanak.
Buddhizmus (Samyuta Nikaja V. 353.35-354.2) Ami se nem kellemes, se nem örvendetes számomra, hogy okozhatnám azt valaki másnak.
Hinduizmus (Mahabharata XIII. 114.8) Nem volna szabad úgy viselkednünk másokkal szemben, ahogy az nekünk magunknak kellemetlen volna. Ez az erkölcs lényege.
Ha ezeket betartjuk nagy baj nem érhet minket.
FONTOS: az internetre ellenőrizetlenül kerülnek fel anyagok,bárki bármit feltehet, még a sötét erős sugallatára is.
Sokan ezt elhiszik, és ellenőrizetlenül terjesztik, ahelyett, hogy a szívükbe és a lelkükbe néznének.
Ezeket továbbadják, biztos információnak beállítják, és ilyenkor követik el tudatlanul a Szentlélek elleni bűnt, mert másokat eltántorítanak az igazi Úttól!
Annyira tökéletesnek tűnnek néha ezek az írások, hogy még a képzett szellemtanosokat is megtévesztik néha!
Akár Jézusról, akár Istenről vagy az egész szellemvilág felépítéséről.
Sokan nézik az eget, keresik az idegen rendszereket, űrhajókat, életformákat és közben elfelejtenek a lábuk elé nézni, és elesnek egy kőben!
Pedig aki a Földön jár a valóságban, de megnézi az eget is, és tanulmányozza, minden estben megtalálja Istent és a szellemi vezetést ott is!
írta: Karsay István
Budapest, 2019.október. 8.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.09. 23:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az emberiség múltja, jelene és jövője – Szellemi tanítás – Felvezetés

Zita médium közlése

……A Föld körülbelül 4 milliárd éves lehet, vagy még több is, és hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy hat korszak alatt a mi Atyánk Istenünk ezekből a sűrű fluidokból, ebből a káoszból egy "élhető" világot teremthessen, és ezen az élhető világon aztán fejlődések során megjelenhessen sejtesített fluid-testben a bukott szellem, mint ember. Mivel fél-anyagi világokról jutottak idáig emberré válásukkor, így még volt némi visszaemlékezésük azokról az időkről, azokról a világokról, amelyekből a bűn következményeképpen idáig kerültek.
Miként tudjátok, a hatodik naprendszer egyik legalsóbb szintű bolygója a Föld, ahol voltak olyanok is, akik a Napról érkeztek, a Napról jöttek, így azok visszaemlékezése a régebbi időkre élénkebb volt, ezért ők az itt élő emberek vezetőivé váltak. Tulajdonképpen maga az ember, ebben a jelenlegi emberi formában körülbelül 10-12 ezer éve él a Földön, és annak az első kora a visszaemlékezések hatására még aranykorszaknak is mondható. Az azt követő későbbi időszakokban viszont, akik magasabbról, így a Napról is érkeztek, elvégezve megbízatásukat lassan-lassan eltávoztak innen. A későbbiek folyamán is, akiknek szellemi vezetőik helyes, vagy legalábbis némileg megfelelő útra tudták az embereket téríteni és azon megtartani, azok különböző fejlettebb népcsoportokként elmehettek innen.
Azonban a salak, az isteni jóra kevésbé fogékonyak mindenkor visszamaradtak, sőt az állapotuk a bűneik következtében még súlyosabbá vált, egészen addig a fokozatig, hogy az állatember színvonalára süllyedtek. A tudományotok szerint innen veszi kezdetét az emberiség fejlődése.
Mivel ez az igazi lelki tisztulás, felemelkedés lépésről lépésre, fokozatról fokozatra nem történt meg, ez az itt maradtak súlyos, beteges állapotait idézte elő, hozta létre, ezért ekkor a mi Atyánknak, Istenünknek nem volt már más lehetősége, mint az, amit már előre látott, hogy az emberiségnek szüksége lesz arra, hogy fizikai testbe eljöjjön valaki Isten országából, Aki a saját példájával és tanításaival megpróbálja az embereket helyes útra téríteni.
Körülbelül háromezer évvel ezelőtta Földön már nem volt egyenesen felfelé irányuló, folyamatos fejlődés, hanem mint a tengerek hullámai: hol fent, hol lent csapkodták a partokat. Amikor az ember a mélység szörnyűségeit már nem bírta, kezdődhetett az újravaló lassú, fokozatos felemelkedés. De Krisztus ideje előtt körülbelül ezer esztendővel megint olyan hullámvölgybe került az emberiség, azaz annyira elhatalmasodott az emberi lelkekben a gonoszság, a szeretetlenség, hogy a másik ember élete csak annyit jelentett a hatalmon levők számára, hogy azt milyen mértékben tudja ki- és felhasználni a maga önző céljai érdekében. Ez volt a rabszolgaság kora a földi világban.
Az utolsó idők második részének ma már utolsó rövid perceit, mondhatom pillanatait, azaz a legutolsó lehetőségeit élitek. Voltak, vannak, akik elszegődtek az utolsó idők munkásainak, és az utolsó idők munkásaivá váltak, amely kétcélú: egyrészt az önmaguk tisztítása, megtérése, megigazulása a cél, ami egy egész életre szóló feladat, másrészt az igazságismeretükkel, példájukkal, valamint a benső dolgokra való bizonyos fokú ráérzésükkel képesek legyenek azt adni embertársaiknak, amit én misztériumoknak, azaz belső lényegnek neveznék. Tehát ezek az utolsó óra munkásai, az utolsó idők utolsó órájában, perceiben.
…. Szűkül az út, szűkül a kapu, szűkülnek a lehetőségek a megtérésre, visszavonul a kegyelem, és újra nagy erővel előtérbe kerül a törvény szelleme, amely a Krisztus eljövetelét megelőző időkben érvényesült, hogy visszafordíthatatlanul osztályozza az emberi lelkeket. Az elpecsételés már folyamatban van, aminek végső mozzanata Krisztus második eljövetele lesz.

Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Az emberiség múltja, jelene és jövője
Krisztus katonája
Egy riporter megnyilatkozása
HANG - Vállaljam-e iszákos élettársamat?
A krisztusi szeretet példája
A bujdosó herceg
A halál anyja – Székely monda
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhfcFHjoeBXUK2S5obQ?e=sUII9Q
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://data.hu/get/12082438/SBK_Hirlevel_176.doc
https://1drv.ms/w/s!AsgSMxsrdSeGhfZsDUpiIOFyFKSyKA?e=jsAJdZ
Karsay István – Szellemtani Hírlevél 2019 októberi száma
Letöltés a tárolóból illetve a data-ról

https://1drv.ms/w/s!AsgSMxsrdSeGrVopnc4TYMXjj3CF?e=XBjJGE
Alfa az őrangyal – Letöltés a tárolóból (feledhetetlen olvasási élmény)

https://www.youtube.com/watch?v=ZpjXzvPxGXw
Pap Gábor_Erkölcs – Beszélgetés a „Szemlélezváltás” sorozatban

https://www.youtube.com/watch?v=3xmjqgHjvV0
HUN TV – Hunok a brit trónon - Előadás

https://gloria.tv/video/1DJ1AjYDN67n3NW4nkFdxDjbn?fbclid=IwAR3LUny9VwjAoDOFU
Csodák a mennyből – Családi film
Megindító történet egy súlyosan beteg kislány csodás gyógyulásáról. Megtörtént események alapján.

https://www.youtube.com/watch?v=xYdHdigK9Yw
Egy angyal a földön – Misztikus romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.09. 05:15  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A MÉDIUMOKRÓL ÉS A MÉDIUMITÁSRÓL 6
Névtelen szellem tanításában


Ha a médiumok, illetve médiumitással rendelkező személyek kicsit többet törődnének önmaguk képzésével, úgyszintén ezt tennék a szellemtannal foglalkozó körök tagjai is, akkor lehetővé válna olyan manifesztációk létrejötte, amelyek megvilágosítanák, előbbre vinnék, fellendítenék országunk szellemtannal foglalkozó köreit. Ezáltal lehetővé válna a ma még sajnálatosan atomizálódott szellemi mozgalmak, egyesületek egymáshoz való közelebb kerülése. Kiszűrhetőbb lenne a sok megtévesztő csaló, a szellemi adományokat pénzért áruló fekete-mágus, az ellentét szolgálatában álló siserehad.
Ma még sok az önhitt, megbizatásában tetszelgő médium. Némelyikük egyenesen prófétának képzeli magát. Miután már az ószövetségi próféták által is jelzett utolsó idők végefelé járunk, sokan várják a Megváltó újbóli eljövetelét.
Némelyik szellemlény egyenesen Jézusnak adja ki magát, és a megdöbbent hallgatóságnak szóvirágoktól hemzsegő, gyakran megtévesztő közleményt nyilatkoztat ki, a meghatódott médiumon át.

Nem olvastam még olyan szellemközleményt, amelyet Jézus személyesen jelentett ki médium útján, és ami felért volna az Újszövetségben megírt jézusi tanítással.

A médiumi megbízatást nagyon komolyan kell venni, mert a médium személye és különleges képessége tulajdonképpen híd az ember és szellemvilág között.
A médium Isten kegyelmének hordozója és közvetítője az emberek felé. Ehhez a hivatáshoz a megbízatás a láthatatlan világból érkezik. Ám nemcsak hivatás, hanem egyszersmind szolgálat is. A médium szolgálja a megbízót: Krisztust és azt is, akinek az érdekében vállalta a megbízatást: a földi embert.

Felmerülhet a kérdés: - és ezért a felelősségteljes szolgálatért mi a fizetség? - mert hiszen a megbízónak nincsenek forintjai. Forintjai ugyan nincsenek, de olyan különleges értékei bőven vannak, amelyek pénzen meg nem vásárolhatók, mert nem anyagiak és egyetemes értékűek. A láthatatlan megbízó ilyen értékekkel fizet többek között a szolgálattevőnek, mint például: életkörülményeinek bölcs elrendezése, lényeglátás képességének kifejlesztése, belső béke és kiegyensúlyozottság elérése, szellemi védelem nyújtása és így tovább!
Aki már részesült valaha ilyen, vagy ezekhez hasonló értékekben, az tudja ezeket igazán megbecsülni, mivelhogy mennyei származásúak. Végezze tehát minden médium tisztán és becsületesen Istentől kapott megbízatását, hogy részesülhessen a mennyei kincsekben.

Összeállította a Névtelen Szellem közleményeiből:
Kuklis Kálmán

UI:

A HARMÓNIA ÁLLAPOTA l Lásd meg a jót a rossz helyzetben
https://www.youtube.com/watch?v=BBGIwCii_CM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3crM
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.08. 09:32  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A MÉDIUMOKRÓL ÉS A MÉDIUMITÁSRÓL 5
Névtelen szellem tanításábanA kritikai érzéknek hiányában fordul elő nagyon sokszor spiritiszta üléseken és egyes médiumoknál, hogy olyan neveket említenek, amelyeknek hordozóit nagyoknak, bölcseknek igazaknak, sőt szenteknek tartották és tartják az emberek. Pedig nem az egyéni szellem van vele, aki azt írja, vagy mondja, hanem csak az a gondolatforma, azok az érzésrezgések, amelyek azt a földön élt emberszellemet annak idején megragadták és azzá tették, akivé lett. Mert hiszen Istennek ugyanaz a lelke, ugyanazokat a gondolatokat és érzéseket bocsátja lélekről-lélekre, tovább és tovább, s látva a médiumnak a név után való vágyódását, annak ellenére, hogy nem ők írják, vagy mondják, előáll az a kényszerűség (anélkül, hogy hazugságról, vagy az igazság megmásításáról lehetne beszélni), hogy egy névnek a cégére alatt jön létre a megnyilatkozás, amely névvel a médium saját szelleme ruházza fel az isteni léleknek azt a kiáradását, amely rajta keresztül működik.

Azért szükséges a testi tudatrész kifejlesztése, hogy a benső ezen át fejezhesse ki magát. Ez a tudatrész a test öntudatának lerakott mennyisége, ezen keresztül lehetséges beszélni, azaz a gondolatokat kifejezni, és ezen keresztül lehet a dolgokról képeket alkotni a képzelet világában. Tehát a tudatnak ez a szűrőképessége az a médiumi tulajdonság, amelyen keresztül a léllek áthozza azokat a tapasztalatokat, azokat a fogalmakat, amelyeket beleírunk, belenyomunk, vagy hogy úgy mondjam, belerajzolunk, belevetítünk a médium lelkébe. A tökéletlenül képzett tudat tökéletlenül adja azokat vissza. Azután ha ez a tudatszűrő sűrű, tudniillik nagyon el van a szellem határolva a test által úgy, hogy nem tudja magát olyan tökéletesen kifejezni (most a saját egyéniségről beszélek), akkor csak olyan félig művelt, félig képzett eszköz lesz a saját egyénisége számára is.

A médiumokkal szemben kétféle eshetőség lehetséges, éspedig mind a kettő káros. Az egyik az, hogy a médium saját magának mindent elhisz, és ugyanebbe a tévedésbe esnek az őt körülvevő hallgatók is. Ebből származhat a csalhatatlanság érzése, a hallgatókban pedig a vakhit. A másik pedig az, amikor túlságosan éles kritikával élnek, amely visszautasításban, vagy gúnyolódásban nyilvánul meg. Ez viszont a médium lelkében a saját képességeibe vetett hit megrendüléséhez, esetleg tökéletes megsemmisüléséhez is vezethet. Mert a médiumitás annyira sokféle, hogy még árnyalatilag is különböznek a hasonló természetű médiumitások. Mert hiszen nem egyformák az emberek, nem egyforma a lelkület, nem egyforma az érzés és a fluid, ennélfogva nem egyformák a médiumi képességek sem.
Így aki médium, de ezzel az adományával nem áll az Úr szolgálatában, annak jobb lett volna, ha a médiumitását elzárták volna, és nem nyitották volna ki a szellemvilág felé. Vannak, akiket a kísértés visz rá, hogy médiumizáljanak. Ezt a kísértést néha az anyagi érdekek képezik, sokszor egy kis hiúság, bizonyos hatnivágyás, szereplési, feltűnési vágy, stb. Van rá eset, hogy a lélek vakhitű rajongása is felszínre hozza az önámító médiumi kijelentéseket.
Tehát első feltétel, hogy a közlés valóban manifesztáció legyen, nem pedig animizmus; a második feltétel, hogy feleljen meg az igazságnak. Ezért csak azt kell elfogadni, ami mindenképpen lelki haszonnal jár, mert ha ez hiányzik, akkor az ülésezés céltalan.
A médium ne adjon tanítást olyan kérdésekben, amelyeknek horderejét még nem ismeri és nem is ismerheti, mert lelki és szellemi fejlettsége még nem emelkedett odáig.
Minél sokoldalúbban csiszolt a lélek a tanulás és a tudás következményeképpen, annál kevésbé hozzáférhető az idegen akarat számára, annak az öntudatlanul hatásokat felvevő rétege, mert hiszen ez is fel lett használva az egyén lelki munkájához. Az ilyen ember gondolatainak képzésére, a saját szellemi munkálkodására annyira igénybe veszi lelkének minden részét, hogy a tudatalatti énben nem marad felhasználatlan erőmennyiség, mert arra neki magának szüksége van.

A békesség és a megnyugvás időszakaiban haladhat a lélek a jóban, akkor hozhatja magából felszínre azt, ami benne megért, illetve ami kialakult benne. Ez az az idő, amikor maga körül telehinti a világot lelkének eredményeivel; és ha ezek Istennek tetszők - akár érzések, akár gondolatok vagy cselekedetek formájában nyilatkoznak meg - akkor ezek számára áldást hozók.


folyt. köv… (utolsó rész)

UI:

A Legjobb Beszéd, Amit Valaha Hallottál | Gary Yourofsky Érvei a VEGÁNIZMUS Mellett
https://www.youtube.com/watch?v=KnTWcPAE42s&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2o33
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.07. 07:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A böjtölés céljai és ezek veszélyei

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 72

Nincs semmi szükség a kilengésekre.. Az összes ösztönöket, amelyek a földi életben a test által felébrednek, tartsa meg az ember a szükséges színvonalon, mert az Isten azt úgy adta neki, és ne essék túlzásba se az egyik, se a másik irányban. Mert ameddig fehér mágiába akarja átfejleszteni a jóra törekvéseit, nem tudja, hogy az erők keveredése folytán a fekete mágiából, vagyis az őt környező természeti erők világából is mennyit ébreszt föl.
A testi erők letompítása, meg a táplálék és a pihenés elvonása az asztrálvilágba helyezik át az ember lelkét. Itt azonban ezer meg ezer veszedelem fenyegeti az éretlen lelket, mert az asztrálvilág képe még nem a valóságos világ képe. Ezekbe az erőkbe csak hatalmas, magasan fejlett szellemek nyúlhatnak, akiknek erős hitük és Istenben hatalmas támaszuk van. Mert az asztrálvilágnak egyik része felfelé, a fehér fény felé, a másik része pedig lefelé, a sötétség felé vonzódik és a lehetőségek óriási csábító hatást gyakorolnak az ingadozó, gyenge lélekre. A lélekben levő gőg, az önzés, a szenvedélyek és indulatok tombolása olyan mérveket ölthet ebben az állapotvilágban, hogy az egyén elveszti a szellemi egyensúlyát és zuhan lefelé!
Azért én azt mondom, gyermekeim, hogyha ezt a mértékletességi fokot nem tudjátok még elérni sem az önmegtagadásban, sem a tudományban: maradjatok meg azon a helyen, ahová titeket az Isten helyezett; tudjatok ott engedelmesek lenni, tudjátok ott megtalálni mindig a helyes irányt: és ez lesz a legjobb cselekedet, amit tehettek, mert akkor megtettétek azt, amit emberileg a legnehezebb megtenni. Legyetek elsősorban alázatosak; az alázatosság első foka pedig az engedelmesség Isten akaratával szemben. Azután igyekezzetek szelídségre, jóakaratra, szerénységre, türelemre, elnézésre, megelégedésre és a háládatosság érzésére. Ezek a lélek legszebb virágai.
Éljetek okosan és használjátok a föld javait. Ne mondjatok le semmiről se, de maradjatok meg mértékleteseknek, maradjatok meg embereknek, akikben az Isten Lelke lakozik. És akkor nem vetitek meg a jót, nem utáljátok meg a szépet, nem kerültök ellenkezésbe a saját testetekkel, nem juttok kísértésbe sem szellemileg, sem lelkileg, sem testileg, mert nem akartok önmagatokat felülmúló tetteket véghezvinni, mert nem bizakodtok magatokban, s így nem juttok kísértésbe a saját erőitekkel. Hanem amit szereztetek, közöljétek mindenkivel, aki körülöttetek él, hogy áldásává váljatok korotoknak, és akkor megtettétek a legnagyobbat, amit ember tenni képes.
A böjtölés nem más, mint a lemondás egyik alakja. Az ember sokszor böjtöl akkor is, ha ott áll előtte az enni- és innivaló, és mégis kénytelen böjtölni, mert a lélek tart böjtöt. Például nem ízlik az evés és ivás, ha a léleknek bánata, szomorúsága van. Minden szenvedés böjtölés. A testtől való táplálékmegvonás annyit jelent, hogy a lélek kezdi a maga akarata szerint gyakorolni az őt megillető uralmat a test fölött. A böjtölésnél mindenkor tekintetbe kell venni a test hajlandóságát, képességeit és kellő erőben tartását is.
Amikor böjtöltök, sokat imádkozzatok, mert a böjtölés imádkozás nélkül ferde útra való kilépés. Mert amikor a lélek a legkisebb eredményt észreveszi, amit megmozdulásával kierőszakolt az erők világában, nem lehet benne biztos, hogy a sátán befolyása ellenében tud-e vele rendelkezni is? Mert a sátán azon van, hogy minden megszerzett erőt és képességet, amellyel az ember rendelkezik, a maga céljára használjon fel. Lehet, hogy amikor megpróbálod az akaratból való böjtölést, olyan kísértésekben lesz részed, amilyenekről eddig talán fogalmad sem volt; olyan hullámzások kerülgetnek meg, amelyekről sokszor már azt hiszed, hogy képtelenség ellenük védekezni. Ha ez bekövetkezik, akkor imádkozzál és egyél, kérd Istent, hogy emelje fel a lelkedet és tisztítsa meg a szívedet minden olyan érzéstől, gondolattól és befolyástól, amely az általad megismert igazsággal és világossággal ellenkezik.
Az ún. ráböjtölés azt jelenti, hogy az ember erőket von el a testtől, és áthelyezi azokat az asztrálvilágba, hogy ott a lélek azokkal az erőkkel dolgozzék és hasson. Azt mondom nektek, hogy ne ezen az úton akarjatok hatni az asztrálvilágra. Sokkal közelebb jut céljához a lélek, ha a test erőit meghagyja a test világában, vagyis a földi világban, és mindenestől Istenhez kapcsolva magát, az ő akaratához simulva az életét úgy éli vagy úgy szenvedi végig, hogy abban a lehetőség szerint mindig békesség legyen. Az ember ne akarjon még betegért se böjtölni. Sokkal többet használ, ha imádkozik Istenhez segítségért. Könyörögjetek és imádkozzatok a betegekért, és éljetek mértékletesen. Ne tápláljátok túl a testeteket se evéssel, se ivással, se túlontúl való pihentetéssel és kíméléssel. Ne legyen a testetek az első, hanem legyen a léleknek a szolgája. Azért a testi életben a minél nagyobb egyszerűséget ajánlom.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.06. 08:21  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A böjt fogalma, ahogyan Jézus értette

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 71

Az emberi test a szellemnek harmadik rendű életrétege, amely által összeköttetésben áll a természetes világgal. Így a test neki nemcsak eszköze, hanem egy külön világa is. A testben a természetes világnak mintegy felsőbb rendű tükörképe képződik. Hogyha a szellem ebben a világban nagyon jól érzi magát, ha ebbe nagyon beleéli magát, akkor az ő szellemi világossága meghomályosodik, szellemi állapotáról való fogalmai és emlékei elmosódnak s elfelejti azt, hogy ő tulajdonképpen szellem. Ilyen esetben azután nagyon beleéli magát ebbe a természetbe és nemhogy felemelné azokat, hanem éppen ő süllyed le lassan-lassan azoknak a járulékoknak a színvonalára, amiket együttesen állati testnek mondanak. És ez tényleg állati test is, mert az állati életnek vonatkozásait viseli magán.
Megjegyzés: Az emberek nagy része, akiknek minden figyelme és érdeklődése a test szükségleteinek és vágyinak kielégítésére irányul, fel sem fogják, mennyire az állatokhoz hasonló életet élnek. Számukra nem létezik szellemi élet, mert ők csak a múlandó anyagi életet szeretik és akarják élni. Ezekre mondta Jézus Urunk, hogy (szellemi szempontból) "halottak". Az Újszövetség irányvonala a halottak felébresztése és szellemi életre keltése, míg az Ószövetségé a szellemi halottak kordában tartása a törvények erejével. A legalacsonyabb emberi állapotot a legmagasabb állati létállapottól csak egyetlen tényező választja el, éspedig az állatot kizárólag az életprincipium élteti, míg az embernél már jelen van a szellemi éltető principium is. Ezért nem lehet az állat, mondjuk a majom soha sem ember, de az ember viszont mélyen lesüllyedhet az állati szint alá viselkedésében és magatartásában pontosan az értelmének segítségével, ha a rosszra és a gonoszságra adja magát.
Ezeknek az öntudatlan ösztönöknek nyomán bizonyos állatiasság ragad a lélekre, s nem a testet használja fel eszközül arra, hogy az ő magasabb rendű lelki tulajdonságainak érvényt szerezzen, hanem a testet tekinti célnak. S ezzel tulajdonképpen lefelé süllyedt, mert hiszen magasabb rendű lelki tulajdonságait az állati test szolgálatába állította. Ilyen az ösztönök túlságos kihasználása. Pl. az ember sokat vétkezik az evéssel és ivással és az érzékiség más formáival. Mert míg az állat csak az éhségének csillapítása céljából eszik, addig az ember az ő lelkének képességeivel kifejleszti a test vágyait, és a testnek szükségleteit sokszor lelki vágyakká emeli. Ilyen az ínyencség, a torkosság, a falánkság, a tobzódás ételekben és italokban.

Az élet kényszerítő körülményei mindenkit bizonyos anyagi kényszermunkába fognak be, ha meg akar élni. Tehát mindenképpen dolgozni kell, ez az élet kényszere. De vannak az embernek vágyai, amelyeket kényszer nélkül kíván munkálni. Ez a munka már élvezet és szórakozás. Ilyen szórakozások a különböző játékok, utazások, sportok, a mulatozások és a kedvtelésnek mindenféle válfajai. Az ember tehát, hacsak teheti, magának a kívánatosabb és kellemesebb tevékenységet: a szórakozást akarja megszerezni, másokra pedig a kényszert, a munkát, a terheket, a szükségeset kétszeresen reárakni.
Tehát az ember ragaszkodik ahhoz, hogy mindezeket a dolgokat, amelyeket bűnösen továbbfejlesztett, mint amennyire szabad lett volna, minél tovább élvezhesse, és a maga számára megtarthassa. Azért önzésében feláldozza a szeretetet, amelyet esetleg érez és maga helyett szívesen áldozatul dobja a mások életét, mert a mások élete reá nézve nem képvisel értéket, annyira elkülöníti magát embertestvéreitől. Így önzésében szívtelenné és önzővé válik s nem egyszer a másik halálából, a másiktól elvett életlehetőségekből akarja a saját életlehetőségeit megtoldani, az élvezésekre való lehetőségeket megnövelni.

Nos tehát, amikor böjtölésről szól az Úr, az Üdvözítő, nem csupán az ételnek a megvonását, hanem az életösztönök (testi érzékiség) túlfejlesztésének visszaszorítását, vagyis a lemondást ajánlja a „böjt” név alatt az embernek. Szükséges az embernek a mindennapi kenyér, a rendes napi táplálék, de nem szükségesek az ínyenckedő lakomák, a fényűzés; nem szükséges az, hogy az ember az ínyének kedves dolgokat keresse; hanem keresse az egyszerűt, a táplálót, a test fenntartásához szükségeset. Azon túl pedig, amit az ember magához vesz, minden bűn.
Szükséges a pihenés, az álom, és azért szükséges, hogy az ember a természet viszontagságai ellen védve legyen; ezért szükségesek a hajlékok, de nem szükségesek a fényűzően berendezett paloták. Szükséges a tiszta és rendes ruházkodás, de nem szükséges a drágaságokkal való ékeskedés.. Nem szükséges az, hogy egyik ember húzza az igát, a másik pedig örökösen csak a saját kedvtelésének és a szórakozásnak éljen és a testét minden fáradtságtól megkímélje.
Szükséges a fajfenntartó ösztön a családban, hogy emberek születhessenek a földre és a családi összetartozás, a szeretet növekedjék a lelkekben. De nem szükséges a paráznaság, amely csak az örömöket keresi anélkül, hogy a fény után következő árnyékra is gondolna. Az örömöket a terhekkel együtt kell hordozni, és a jogokat a kötelességekkel együtt gyakorolni.
Szükséges, hogy az ember féltse az életét az alacsony-rendű támadásokkal szemben, de nem szükséges, hogy féltse az életét, amikor nagy és nemes eszmékről, célokról és tettekről van szó, hogy azokat szolgálja vele, és azokért feláldozza azt. Mert az életnek a féltése itt már gyávaság. Nem szabad az élettel könnyelműen játszani és azt haszontalanságokért feláldozni, de nem szabad ott félteni, ahol isteni gondolatok, magas, nemes eszmények szolgálatáról és megvalósításáról van szó.
Amikor az ember ezekkel tisztába jön, és a lelkében számot vett magával akkor állt be számára legelső sorban a böjtölésnek, vagyis a lemondásnak szükségessége maradandó céljainak elérése érdekében. Ez betegségek gyógyításánál is alkalmazható, valamint az akaraterő kifejlesztésénél.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.05. 07:59  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az aktív és a passzív természetről

Részlet a "Titkos tanítások"-ból - 70

A lélek aktív és passzív erőket tartalmaz és nem közömbös, hogy ezek milyen arányban vannak meg a lélekben. A passzív természet arra való, hogy hatásokat fogadjon el, az elfogadott hatásokat minősítse, és ezt a minősítést átvegye az aktív természet. Mert az aktív és a passzív természet egy egészet képez, s ennek a kettőnek egymást ki kell egészítenie.
A passzív természet minősítéséből vonja le magának a szellemi tudat azt, ami helyesebb, jobb, célravezetőbb, vagyis állapítja meg a lélek egészén keresztülfolyt munkának értékét. És így ezen keresztül szűrődik le az a bizonyos bölcsesség, amivel a szellem rendelkezik. Az aktív természet cselekvésre indító erő, amely mindig az önmagáéból ad, azzal akar hatni, azt akarja továbbadni; mégpedig mindenesetre mindig úgy, ahogyan ő jónak látja.
A passzív természet a külvilágból, a szellemvilágból és az emberi énből eredő hatások elfogadására van beállítva. A tulajdonképpeni énnek is van egy belső körforgása, amely a passzív természeten keresztülhaladva, ezeket a hatásokat elfogadja és viszi egyenesen az egyén magasabb ítélete elé, amely nem más, mint a szellemi értelem, a szellem megérzése a szerint a bölcsesség szerint, amelyet már megszerzett magának. Hiszen ha az embernek nem volna passzív természete, sohasem tudna előrehaladni, sohasem tudna feljebb emelkedni, jobbá, tisztábbá lenni, mert sohasem tudna magának a tapasztalatokból eredményt leszűrni, s így sohasem tudna bölcsebbé lenni. Ennélfogva a passzív természet elhanyagolása egyoldalú erőkifejtésre ösztönzi a lelket, és ez előbb-utóbb izgalmakra és az idegszféra túlságos kiélésére vezet.
Ez az állapot elsősorban lelki megbetegedést, azután ennek kísérőjeképpen testi megbetegedést is okozhat. Olyan a passzív természet, mint valami finom műszer, amelynek ha eltompul az érzékenysége, azután már nem sok hasznát lehet venni. Viszont nem egészséges dolog a passzív természetet sem túlfejleszteni. Mert ha valaki csak a hatások elfogadására rendezi be a lelkét, akkor a hatások, túlhalmozzák az elfogadó és észrevevő idegerőket, s így a lélek túlérzékennyé válik, ami életuntsághoz, letargiához, félénkséghez vezet, s az egyént visszatartja minden aktivitástól, mivel mindent hiábavalónak ítél, mert egyoldalúvá lesz az ítélőképessége is. A passzív természetet nem lehet az embernek magában akarattal kifejlesztenie. A nyugalomban, a békében, a hitben, a reményben, a bizalommal növekedik és erősödik az meg.
Megjegyzés: Ebből a tanításból kitűnik, hogy a lélek természete analógikus a férfi és a női természettel, vagy a kinai hitvilág jing-jangjával. A lelki bölcsesség eléréséhez elsődleges szerepe van a női befogadó természetnek, viszont, hogy a megszerzett bölcsesség kifejeződhessen és hathasson a környező világban, ahhoz az aktív férfierő hatékonysága szükséges. Ahhoz, hogy a lélek fejlődése optimális lehessen, ez a két természete harmonikus egységben kell legyen, egymást kiegyensúlyozva, mert, amint láttátok bármelyikük túlpörgése károsan befolyásolja a fejlődést és fizikai szinten betegségekhez vezet.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.04. 06:41  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A MÉDIUMOKRÓL ÉS A MÉDIUMITÁSRÓL 4
Névtelen szellem tanításábanMinél nyugodtabb és passzívabb a médium, annál jobban befolyásolható, annál tisztábban jelenik meg a szavakban a szellem gondolata. Ez sokaknál gépiesen történik. A különbözőség a médiumi leadások között azért van, mert nem egyforma hatások váltódnak ki a médiumokban. Minél több valakinél az anyagi élet befolyása a tudatra, annál kevésbé élethű az átvétel és a szavakban való kifejezés.
Általában a médiumok kétfélék. Az egyik rész örökösen kételkedő és félszeg, míg a másik rész vakon hívő és bizonyos képzelgéssel vegyes hiúság rabja. Az ilyenek mindig bátrak, sőt sokszor vakmerők; az óvatosságot egyáltalán nem ismerik, vagy ha ismerik is, elfelejtik alkalmazni a hit kérdésében. Így aztán többet ártanak az ügynek, mint használnak. Kárbavész a jóakaratuk, buzgólkodásuk, mert az alapos munkát végző szellemek nem fogadják szimpátiával az ilyenek közeledését és így azoknak a tolakodó szellemeknek eszközeivé válnak, akik hangzatos nevek alatt kétes értékű bölcselkedésekkel halmozzák el őket csak azért, hogy szereplési vágyukat kielégítsék és magukat csodáltassák. Sőt az ilyenek nem csak kétes értékű, hanem egészen hamis irányú utasításokat sem átallanak leadni, különösen, ha látják, hogy az emberek mindent kritika nélkül elfogadnak.

A következőkben Tanítónk megkísérli közel hozni, megértetni velünk magának a médiumitásnak a lényegét.

Azt mondhatnánk a ti nyelveteken, hogy ez olyan természeti tünemény, amelyet sem megfejteni, sem megmagyarázni nem vagytok képesek. Azért tehát csak úgy vegyétek ezt a dolgot, mint olyan meggyőződést, amely egy másik világ létezését, életét és működését adja tudomásul és ennek mintegy meggyőző bizonyítékául szolgál.
Úgy vegyétek, mint Isten ajándékát, de semmi esetre sem olyan állandó képességnek, mint amellyel a ti akaratotok és kívánságotok szerint bármikor és bármely körülmények között ott és azt vehetitek át, amit éppen akartok. Azért tehát legyetek résen a médiumitás törvényén keresztül mutatkozó jelenségekkel szemben, mert ha meggyőző bizonyítékok jelentkeznek is, az értelem- és érzelemvilág számára, mégis minden ember lelkében ki kell alakulnia valami bizonyosság-félének. Ez azt jelenti, hogy nem kell az embernek a médiumitás révén megismert igazságok tekintetében csupán elfogadónak lennie, hanem akár milyen meggyőző és bármilyen bizonyító erővel rendelkező jelenség is az, azt mindig a maga helyére kell állítani szellemi érték tekintetében.


_ _
Az egész médíumitás nagyon laza talajon álló tulajdonság Tehát az ember ne legyen vakhitű a szellemvilágból jövő igazsággal szemben se, hanem az emberi énjében is engedjen mindenkor a lélek tiszta vágyódását és tiszta törekvését érvényesíteni. Mi nem adhatunk a médiumnak szavakat, csak érzéseket és gondolatokat, sőt a gondolatokban is sokszor csak olyan formákat, amelyeket éppen rá lehet illeszteni a médium gondolataira.
Nagyon fontosnak tartja a megfelelő kritikai érzék kifejlesztését bölcs Tanítónk, mert ennek hiányában könnyen a nagy nevek bűvöletébe esik az eszköz, és ez a hiszékenység a manifesztáción keresztül megtéveszti az ülésen résztvevőket vagy a közlemény olvasóját is.
Nemkülönben fontos a testi tudat kifejlesztése és tovább építése a médium részéről azért, hogy a megnyilatkozások világosak, tiszták és jól érthetők legyenek.


folyt. köv….

UI:

A hamis én életformája | Gunagriha előadása
https://www.youtube.com/watch?v=fzi2GcE6Eac&feature=share
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.03. 06:51  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Jó és rossz tudás – Szellemi tanítás – Felvezetés

Zita médium közlése
A tudás hatalom, tartják az emberek, és ez valóban így is van, de a hatalommal, amit a tudás ad, lehet helyesen élni, de lehet visszaélni is. Valaha az én Atyámnak, Istenemnek országában minden tudás, minden ismeret az élő, a teremtő Istennél volt. Mivel, hogy teremtményeit a maga hasonlatosságára teremtette, éppen ezért nekik is ismeretük és tudásuk volt. Ismeretük az isteni jóról, és a célról, amit el kell érniük, és tudásuk mindarról, ami Isten szándéka volt velük, azaz ami az isteni akarat volt. Tehát tudással és ismerettel rendelkeztek: isteni tudással, vagyis a helyes, a valós, a jó tudásról.
Amikor azonban az Elsődök között a bukás megtörtént, szükségessé vált, hogy a másodnapok létrejöjjenek. Az ott élő másodteremtményeket külön védte az isteni akarat azzal, hogy a kertnek minden gyümölcséből ehettek, vagyis minden ismeretre és tudásra szert tehettek, csak egyetlen fának, a rossz tudásának fájáról ne egyetek.
Ez a bukott Elsődök rossz tudása volt, aminek következtében kénytelenek voltak azon körülmények között élni, amit bukásukkal teremtettek maguknak. Ez volt az az ismeret, az a tapasztalat és az a tudás, amelytől a másodteremtményeket Isten akarata, Istennek törvényei védték. Sajnos közölük is sokan vétkeztek, bűnt követtek el, mert olyan tudásra akartak szert tenni, amely Istent által tiltott volt.
Ezzel a vétkezéssel, és ebben a környezetben a tudás két részre bomlott, azaz két ágra szakadt: az isteni jó tudásra, és arra a rossz tudásra, amellyel a bukott Elsődök irigységből és más rossz tulajdonságaiktól indíttatva mételyezték és tévedésbe akarták vinni azokat, akik Isten törvényeihez és akaratához hűek maradtak.
Azóta tulajdonképpen mindig ez a két tudás vetélkedett egymással: az, ami előrevisz, ami a fejlődést, a beérkezést, a teremtmények tökéletességének elérését szolgálja, és az a tudás, amely Isten által tiltott, hiszen tudta, hogy azok, akik ezt a tudást teszik magukévá, szomorú állapotokat teremtenek a maguk részére, és káoszt hoznak létre az egész világmindenségben.
Ennek ellenére, aszerint, hogy mennyire nőtt az ellentétbe süllyedt teremtmények száma, a jónak, az Istentől valónak tagadása megvetette lábát. Ezeken a helyeken aztán már nehezen, és igen fáradtságos munka árán lehetett csak némi valós tudást az attól eltért bukott teremtmények érzés- és gondolatvilágába csepegtetni.
Az alantasabb világokban, azaz az anyagi és fél anyagi világokon, a harmad-, negyed-, ötöd- és sajnos hatod rendű napokon, így az emberekből lassan kihalt az igaz, a jó isteni tudás ismerete, és helyét lelkükben átvette az a rossz tudás, amit tudatlanságukban jónak, helyesnek tartottak, ami aztán mindent megfertőzött.
Ezeken a világokon, így a Földeteken is egyre nagyobb mértékben terjedt a hazugság, vagyis az igazság, a valóság tagadása, sőt Isten helyett magukat képzelték istennek. Az isteni hatalom helyett ők akartak hatalommal rendelkezni, és megkövetelték az ebben a tudásban kevésbé járatos társaiktól, hogy Isten helyett őket imádják. Így jöttek létre a Földön azok a korok, korszakok, amikor már egyáltalán nem ismerték a valóságot, és teljes lett a szellemi sötétség.
Összeállította: Bíró László

A csatolt anyagok listája:
Jó és rossz tudás
Krisztus erejével minden lehetséges
Egy őrhelyenálló megnyilatkozása
HANG - Vállaljak-e tanfolyamokat?
A becsületességről
A Csonkavár
A fakard
https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhfVl9h9rqqqKkI5o-Q?e=LyW3Ca
Innen letölthetőek külön a mai csatolmányok

https://1drv.ms/f/s!AsgSMxsrdSeGgvNLHzgCWgy08yOURw
A csatolt anyagokat az OneDrive tároló „Frissen feltöltve” fiókjában
Ezekkel együtt minden tanítás fel van töltve a SZELLEMTAN könyvtár
Szellemi tanítások fiókjába is több mint öt évre visszamenőleg.

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGhfVWAmwAgxN56dZZlw?e=BaPG5w
Tóvölgyi Titusz_A Mindenség 1-2 – Letöltés a tárolóból kétféle formában

https://1drv.ms/u/s!AsgSMxsrdSeGg7he4f9tkSTj8AeNfA?e=7fXiPK
Gizi médium_Ezoteriák – Az életben mindent kegyelemből kapunk
Letöltés a tárolóból

https://www.youtube.com/watch?v=wJINSuPyJog
Pap Gábor – Hollós Mátyás az üdvtörténet időrendjében - Előadás

https://www.youtube.com/watch?v=TgbaBua0uTI&t=4134s
A tökéletes apapótló – Romantikus családi film

https://www.youtube.com/watch?v=D9WwVJefON0
Szökevény hercegnő – Romantikus film
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.02. 06:00  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A MÉDIUMOKRÓL ÉS A MÉDIUMITÁSRÓL 3
Névtelen szellem tanításában
Miután minden Istennél van, és mindennek, így a médiumnak és a médiumitásnak is meg kell hagyni azt a területet, amelyben a médium otthon van lélekben; nem szabad ugyan vadon hinni, de nem szabad lerombolni sem a médium Ielki környezetét, azaz, ami őt lélekben befolyásolja, tehát nem szabad lerombolni azokat az igazságokat, amelyek ma még egy-egy embercsoportot táplálnak, ameddig nem tudunk nekik nagyobb és tisztább igazságot adni, mégpedig abban a formában, amelyben elfogadhatja és magáévá teheti.
A következőkben arról kapunk eligazítást Tanítónk részéről, hogy a megnyilatkozó szellemlények hol és miként kapcsolódnak a médiumhoz.
A szellemi vezető a léleknek mindig azon a részén kapcsolódik a médiumhoz, amely leginkább nyitva van a felső világ számára.
A szellemi vezetést ugyanis úgy kell elképzelni, hogy a szellemi vezető az én-nek csak a legmagasabb felé törekvő részéhez kapcsolódhat, és az a rész mindig nyitva áll a vezető számára. Ő bezárhatja és kinyithatja azt olyan módon, hogy az más szellemek részére úgyszólván hozzáférhetetlenné válik, s ha ezt – akár testi egészségének megóvása érdekében – jobbnak látja a szellemi vezető.

Az átlagember szelleme, akinek még nincsenek magasabbrendű lelki és szellemi törekvései, aki az igazságnak még csak egy kicsiny hányadát képes magában feldolgozni, ami éppen csak az ő létének anyagi vonatkozásában köti le gondolatait: a rekeszizom (diafragma) vonalában kapcsolódik a médiumhoz, mivel ez tulajdonképpen az anyagi és lelki életnek a választó vonala, ennélfogva ez a legalkalmasabb pont a kapcsolódásra.
A magasabb érzelmi szférákat betöltő szellemek a szív tájékán kapcsolódnak és inkább az érzelmi világot ragadják meg. Azért egy erre alkalmas médiumon keresztül ugyanaz a szellem inkább csak az érzéseit képes kifejezni.
Azok a szellemek, akik ezeket az érzéseket is legyőzték, helyesebben mondva átnemesítették, átfinomították, inkább a hátsó agyon keresztül veszik igénybe az idegszférát, és ezen keresztül befolyásolják a gondolkozó központot. Ezek inkább a gondolati világukat tudják kifejezni ugyanazon médium által.

A médiumokkal kapcsolatos tudnivalókban elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol Névtelen Szellem felhívja a figyelmünket a médiumitás, illetve az eszközzé válás nehézségeire, sőt veszélyeire, valamint a médiumi karakter különbözőségeire.
Annyi bizonyos, hogy túl zaklatott idegéletű és túl erős és gyorsan alakuló fantáziával rendelkező emberek nem alkalmasak médiumi közlemények átvételére, mert a passzivitás hiányzik belőlük, vagyis csak igen kis mértékben van meg, és az impressziókat a saját szellem gyors fantáziájával tökéletlenül alakítja, illetőleg kerekíti ki. Ezért én azokat, akiknek erős vonzásuk van a szellemvilággal szemben, de nem látom a felsőbbrendű énjükben a garanciát arra nézve, hogy ellent tudjanak állni, mindenkor lebeszélem a médiumitás kifejlesztéséről.
Nagyon sokszor nem is helyes és nem is törvényes az ilyen médiumitást felszabadítani, mert az ilyenfajta médiumitás nagy részben, mondhatni 90 %-ban, súlyos veszélyeket rejt magában: megőrülés, megszálltság lehetőségét, vagy legalább is a szenvedélyekben való tobzódást vonhat maga után. A szeretetben gyenge emberek számára egyáltalán nem találom helyesnek a médiumitás kifejlesztését.


folyt.köv….

UI:

Gyöngy Napok: Majoros Katalin - A világ változásainak hatása a családra és a házasságra
https://www.youtube.com/watch?v=XkgZxJN4oyI&feature=push-u-sub&attr_tag=VO71
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.01. 07:49  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A MÉDIUMOKRÓL ÉS A MÉDIUMITÁSRÓL 2
Névtelen szellem tanításábanÓvom azokat, akiknek lelke nem erős és nincs átitatva a hittől, szeretettől és az igazságtól, hogy a médiumi képességet ne fejlesszék ki magukban, mert hamar célt ér a félrevezetés szelleme. A médium ugyanis jelentős próbának van kitéve, nem úgy mint azt többen hiszik.
A médiumitást a maga kifejlődött állapotában a prófétáknak nevezett egyének birtokolták; voltak azonban mindenkor hamis próféták is; azért mondja az Úr, hogy sok hamis próféták akadnak, akik ellene prófétálnak, jeleket és csodákat tesznek az utolsó időben. A jó, a tiszta, mindig kevesebb lesz a földön, és akinek már csak jelek és csodák tudják a hitet megadni - és nem a belső lelki törvény - azok ezeknek a hamis prófétáknak esnek áldozatul. Sőt e hamis próféták még majd arra is vetemednek, hogy Krisztus nevében tesznek és beszélnek. Azért, ha a médium gőgös, büszke, szívtelen, parázna, hazug, irigy, emberszóló vagy dorbézoló, attól nem lehet jót várni. Azért az ilyenek közleményeit mindig erős kritikával kell fogadni. A médiumot csak az alázatossága teheti jobb szellemek központjává. Mindenkor az ember jelleme a fő, mert a jó bort rossz hordóba nem töltik. Ami értékes, csak azt becsülik meg.
A médium a gyülekezet szeme, füle, szája, orra, tapogató szerve. Ha tehát ezek közül a szervek közül valamelyik hibás, akkor tévelygésekre vezető eszközzé válik.
Ilyen esetben mi haszna van a lelkeknek abból, hogy szellemtannal foglalkoznak? Ha az írásokat nem is értik tökéletesen, nem olyan nagy baj, mintha rosszul magyarázzák és rossz tanácsokat osztogatnak, szóval konkolyt hintenek.


Csak az fejlessze ki a médiumitást, aki már nem nagyon világias, és ha az már kifejlődött, akkor is tovább javuljon. Az a fő, hogy az emberek között az összhang meglegyen, mert ha az megbomlik, semmiféle hatalom sem képes rendes manifesztációt létrehozni. Az embereknél az a baj, hogy nem képesek egymás hibáit elnézni, és ez a szellemeknek rossz példa.; mert hogy a kör-ülés iskola, ahová csak az jöjjön, aki javulni és szeretni tud, vagy, aki tanulni akar.
Amit a természet jónak lát letakarni, azt büntetlenüI, eg törvényben élő szellem sem takarhatja ki, mert veszélyeknek teszi ki magát. Tehát aki ilyen terhes múlttal rendelkezik, annak nem ajánlatos, ha médiummá fejlesztik. Vajon mit adhatnak a világnak a szenvedélyek rabjai, a tévelygések fiai és leányai? Jót semmi esetre sem, csak bűnt és rossz levegőjű szférájuk hazug igazságait. Csak a megtérésre alkalmas lelkek, akik inkább a jóra befolyásolhatók, mint a rosszra, kapcsolódhatnak bele veszély nélkül a szellemek világába.

Én sohasem mondtam, hogy százszázalékig lehet médiumon keresztül megnyilatkozni. Adódnak ugyan olyan - hogy úgy mondjam - óvatlan pillanatok és engedelmes erők, idők, és alkalmak, amikor és amelyekkel a gondolatokat, szavakat és formákat tisztán lehet a médium lelklén keresztül, azaz a médium lényétől függetlenül közölni; de ez nem valami meghatározott idő és állapot, mert örök hullámzásnak van kitéve. Azért a médium lelkiállapotától sok függ, sőt sokszor azoknak a lelkiállapotától is, akik az ülésen részt vesznek. Minél jobban át tudja magát valaki adni, minél inkább képes megfeledkezni a saját énjéről, annál tisztább, annál egyénibb lehet a megnyilatkozás.
Elkoptathatja és megsemmisítheti egészen a médiumitást – főként nagyobb közösségben - a széthúzás, a felette éles kritika, a túlzott ellenőrzés, ami a médium lelkét félelemmel és bizonytalansággal tölti el; elkoptatja az egymás közötti súrlódás, bizalmatlanság és a túl nagy igények, - mindegy akár a médiumban vannak meg ezek az igények, akár a környezetében.
Legyenek nagyon szerények és alázatosak a médiumok is. Mi minden lehetőséget, amit kihasználunk, igyekszünk a magunk részére felhasználni, hiszen csak a lehetőségekben van meg a választás, és azokban, amelyeket mint kész lelki eredményeket a kör tagjai már kidolgoztak és szolgálatra felkínáltak.
Amely léleknek csak az a vágya, hogy az átlagból kiemelkedjen - és így az érdeklődést magára vonja - az már eleve elvetendő, mert ez többet árt, mint használ, nemcsak az embereknek, hanem a szellemeknek is.
Ha megfelelő harmonikus egységet képez egy kis társaság, ha csak egy-két egyén van is köztük, aki testileg és lelkileg is alkalmas a szellemekkel való összeköttetésre, sokkal nagyobb eredményt lehet elérni kisebb tehetséggel is, mint nagy rátermettséggel, de kevés jóakarattal.


folyt. köv…..

UI:

Miért pont a Fibonacci számok mozgatják a világmindenséget?
https://curiocity.blog.hu/2014/10/12/miert_pont_a_fibonacci_szamok_mozgatjak_a_vilagmindenseget?fbclid=IwAR1l8Qox83vO75bcseu1nFD-8fDVyjR9HzgZMbezeDe9cusLlwK40jo8-zg
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég

cron