Mesék, szép történetek

Kép
Karsay   2019.10.23. 01:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A zöld csapda

A Földön, amint az Égen, minden a teremtő tudat kivetülése. Elménk az, ami feldarabolja az EGYsÉGet ezernyi darabra, létrehozza a kívül s belül fogalmát, így született meg a környezet, mint minket körülvevő fogalma. Egy újabb feldarabolása az EGYnek, mellyel valamitől elhatároljuk magunkat, és különválásunkat elmészkedésben szentesítjük. Holott nincs kívül és nincs belül, csak a teljesség állapotának a hiánya mindaz, ami e képzetet elménkben elülteti, s a valóság dzsungelévé burjánoztatja. Ez az a dzsungel, melyben elvesztjük önmagunkat, és az ezernyi darabra tördelt EGY szilánkjait hiányosan próbáljuk összerakni (vagy próbálják nekünk összerakni mások, ha hagyjuk.)
A huszonegyedik század embere saját önteltségében és gőgjében fetrengve úgy érzékeli, hogy létezik Ő, az individuum és az őt körülvevő világ. Ez utóbbin feladatának érzi az uralkodást. Nem veszi észre, hogy amikor az általa környezetnek nevezett Természetet pusztítja, EGYben önmagát teszi tönkre.
A múlt század derekán már fizikai síkon is láthatóvá váltak a jelek, hogy önMAGunk pusztítása hová vezet. Ekkoriban azok az emberek, akikben megszólalt a lelkiismeret, úgy gondolták, hogy valamit tenniük kell a környezet, a Föld megóvásának érdekében. Mozgalmak szerveződtek, ám ezeket hamarosan „lenyúlták” azok a háttérhatalmi struktúrák, melyek kihasználva az emberi lelkiismeretet és a jószándékú emberek aggodalmait a maguk képére formálták mindazt, amit ma világ szinten „Zöld Mozgalomnak” nevezünk. Aztán megjelentek ezen irányzatok a politika berkeiben is, tovább bonyolítva a megvezetés és a porhintés mátrixát.
A mai kor torz, teremtő isteni tudattól elszakadt emberének legutolsó vergődései közé tartozik az, amit „környezetvédelemnek” nevez. Valójában ez a legarrogánsabb, hazug hozzáállások egyike. Ez csak porhintés, és az emberi lelkiismeret elaltatása, mert a környezetet nem védeni és óvni kell, hanem HARMÓNIÁBAN ÉLNI VELE. A Földanyánk, a mi valódi fizikai szülőnk, jóval idősebb és bölcsebb nálunk, és mindazt amit tőle kapunk, a legnagyobb és legőszintébb hálával kell fogadnunk. Ha jót, ha rosszat, de ne merüljünk most bele a jó és rossz etikai-filozófiai értelmezésébe. (a környezetvédelem egy görbe tükörrel számomra olyan, mint amikor kiírtjuk az őslakosokat egy földrészen „a civilizáció” nevében, majd ha már elég kevesen maradtak, rezervátumot létesítünk nekik. Na ez a Földdel nem fog menni!)
Fel kell tehát ébredjünk: itt nem mi uralkodunk, hanem JELENLEG pusztán kegyelemből megtűrt lények vagyunk. Miért? Mert arrogáns, leigázó, kizsákmányoló emberi tudatunkkal jelenleg csak ezt érdemeljük a Természettől. Ha ismét vissza tudunk térni ahhoz az isteni, kozmikus teremtő etikán alapuló Föld-Ember viszonyhoz, mely nem az ószövetség hamisan értelmezett „vonjátok uralmatok alá” elvén alapul, hanem valódi *szakrális királyokként, IGAZi, VALÓdi, féltő, óvó, gyarapító GAZDÁI leszünk e bolygónak, akkor majd be fogjuk látni, mennyire hamisak ezek a szlogenek, melyek „környezetvédelem” címén tévesztenek meg, sokszor nagyon jószándékú, ám a dolgok valódi énjét felismerni képtelen embereket is. (*szakrális királyságban az uralkodó számára az uralkodás nem zsarnokoskodást és kizsákmányolást, önkényeskedést és arroganciát, hanem isteni hivatást, önfeláldozást és szeretetteljes törődést jelent)
Földünket ezért nem féltenünk kell, hanem SZERETENI. A SZERetet soha nem aggódik önmaga miatt, mint a „környezetvédelem”. Ameddig csak önmagunkért aggódva érezzük fontosnak a Földet, addig még messze állunk attól, hogy igazi, jó TÁRSAIKÉNT, TÁRSTEREMTŐI lehessünk Földanyánknak, Istennek.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.21. 00:09  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A belső béke jelei és tünetei


Keresd te is magadon a belső béke jeleit! Már sokak lettek kitéve ennek a "fertőzésnek". Lehet, hogy te is közöttük vagy? A belső béke állapota komoly fenyegetést jelent a világban és a körülötted zajló konfliktusokra nézve! Eltűnhetnek, vagy átalakulhatnak valami sokkal kellemesebb élménnyé! A főbb tüneteket itt felsoroltuk, továbbiakért vagy egyéb mellékhatásokért kérdezd azokat, akiken félreérthetetlenül látszanak a jelek.
A belső béke jelei és tünetei:
* Spontán gondolkodásra és cselekvésre való hajlam; ahelyett, hogy a múlt félelmeiből és tapasztalataiból keresnél válaszokat
* Félreérthetetlen képesség arra, hogy élvezz minden pillanatot
* Elveszíted az érdeklődésed az irányban, hogy mások cselekedeteit megfejtsd, megmagyarázd
* Elveszíted az érdeklődésed a konfliktusok iránt
* Elveszíted az aggódásra való képességed (ez egy igen erős jel)
* Gyakori hála érzet és az életed minden pillanatának értékelése
* Gyakori elégedettség-érzés csak azért, mert létezel
* Örömérzet a másokkal és a természettel való kapcsolódáskor
* Gyakori mosolygás (általában különösebb ok nélkül)
* Növekvő tendencia arra, hogy hagyod a dolgokat megtörténni, ahelyett, hogy te akarnád őket megtenni, kézben tartani mindenáron
* Megnövekedett fogékonyság a többiek felől áradó szeretetre, éppúgy, mint a kontrollálhatatlan vágy erősödése, hogy viszont szeresd őket.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.20. 05:48  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
"Sokszor van úgy, hogy egy pár mindkét tagja tiszta szívvel állítja, hogy szereti a másikat, a házastárs azonban nem érzi ezt a szeretetet, hozzá az nem érkezik meg.
Gary Chapman amerikai családterapeuta rájött, hogy azért nem, mert a szeretet különböző utakon tud az egyik embertől a másikhoz eljutni, és bizonyos szeretetnyelvek ránk jellemzőbbek, mások pedig kevésbé.
Az első szeretetnyelv: a beszéd, az elismerő szavak.
A második szeretetnyelv: a minőségi idő. Ez azt jelenti, hogy az ember azt éli meg, a társa minden figyelmével, teljes valójával felé fordul, most egyedül ő a fontos neki.
A harmadik szeretetnyelv: a szívességek. Például a társam befizeti helyettem a csekkeket, vagyis lehet rá számítani mindennapi ügyekben is, azokon túl is. Kérhetek tőle, és tud igent mondani.
A negyedik szeretetnyelv: ajándékok. Ajándékozni persze nemcsak tárgyakat lehet, hanem gesztusokat is. Ha valaki például az ajándékozás nyelvén ért a legjobban, és nem kap a házassági évfordulóra virágot a férjétől, akkor úgy érezheti, őt nem is szeretik igazán. Egy másik nő azonban a virágnak esetleg nem is örül, és magában azt gondolja: mit jön nekem ezekkel a gazokkal, inkább mennénk el egyszer együtt kirándulni!
Az ötödik szeretetnyelv pedig a testi érintés, a gyöngédség. Egyszer egy feleség azt mondta nekem: 'Annyira szeretem a férjemet, olyan gyöngéd, jó ember, amikor például mosogatok, és elmegy mellettem, minden alkalommal megsimogatja a hátamat.' Neki tehát a testi érintés, a gyöngédség a szeretetnyelve. Most képzeljünk el ugyanebben a szituációban egy olyan nőt, akinek a szívesség a szeretetnyelve! Ő lehet, hogy azt mondja a hátsimogatásra: 'Ne macerálj már engem, inkább állnál ide, és mosogatnál el egyszer te!'
Érdemes tehát kiderítenünk és megtanulnunk egymás szeretetnyelvét."


Pál Feri: Vágyaink: Szárnyak vagy börtönfalak?
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.19. 06:04  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Mennyei Prófécia magyarázata. Karsay István előadása
https://www.youtube.com/watch?v=jJGG1oJxXp8&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.18. 06:42  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Én, a kutya, ma megmentettem egy embert

A pillantásunk találkozott, amikor az én folyosómon sétált, és benézett a kennelekbe. Azonnal éreztem, hogy gondterhelt és szomorú és, hogy segítenem kell neki. Elkezdtem csóválni a farkam, de nem túl gyorsan, nehogy megijesszem. Amikor megállt nálam, úgy álltam, hogy ne lássa hátul a kis balesetet, ami aznap történt velem. Nem akartam, hogy tudja, hogy ma még nem sétáltattak. A gondozóknak itt rengeteg dolguk van, és nem akartam, hogy rosszat gondoljon róluk..
Amikor elolvasta az ajtón a leírásomat és a múltamat, reméltem, hogy az nem szomorítja el őt nagyon. Én már csak előre tudok nézni, és szeretnék valakit szeretni, és valakinek sokat jelenteni. Leguggolt hozzám és gyengéden cuppogott. Én hozzányomtam a vállamat és a fejemet a rácsokhoz, hogy megnyugtassam. Az ujjai elkezdték simogatni a nyakamat, sürgősen társaságra volt szüksége. Egy könnycsepp gördült végig az arcán és én felemeltem a mancsomat, hogy biztosítsam arról, hogy minden rendbe fog jönni.
Röviddel ezután kinyílt a kennel ajtaja, és olyan ragyogó mosoly töltötte be az arcát, hogy én rögtön a karjai közé ugrottam. Megígértem neki, hogy nálam biztonságban lesz.
Megígértem neki, hogy mindig kísérni fogom. Megígértem neki, hogy mindent meg fogok tenni, hogy a mosoly az arcáról és a szeme csillogása soha ne tűnjön el.
Óriási szerencsém volt, hogy pont az én folyosómon sétált.. És hányan vannak még odakint, akik ezeken a folyosókon még nem jártak. Mennyien vannak, akiket még meg kell menteni. Nekem sikerült legalább egyet megmenteni közülük.

UI:


A szellemi tanítások szerint a kutya azért van a földön és az a feladata, hogy megtanítsa az embert a hűségre és az odaadó szeretetre. Sok-sok ember, akinek még nem volt kutyakedvence fel sem tudja fogni mit veszít azzal, hogy lelki gazdagsága hiányos marad élete végéig, pontosan azokkal az érzelmi tartalmakkal lesz szegényebb, melyeket a kutya segítségével lehet kifejleszteni.

Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.17. 07:06  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
MINDEGY HOGYAN NEVEZED
Templomom mélyen ott ragyog lelkemben,
ragyognia kellene minden emberben,
hol minden alázattal teljes, mert a Lélek
maga a Szeretet, Isten, hozzá térek,
nevezheted bárhogy, nem a név a lényeg.
Tudom, nehéz ma sok-sok ember élete,
felgyorsult minden , elhalkult a belső ének,
rohanás, taposás, hatalom vágy, s félnek,
sok-sok betegségnek lesz így a részese.
Mikor lelkemnek templomába betérek,
alázattal a következőket kérem:
figyelmet, megértést ítélkezés helyett,
és a Szeretet erejét ismerje fel,
napjait szívének békéjével élje.
Klement B. Mária verse
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.16. 06:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Máté László

Karácsonyi ajándék
A férfi lassan megmozdult, átfagyott tagjait dörzsölgette. Gondolataiban, a régmúlt karácsonyok emlékei kavarogtak.
A meghitt gyerekkori karácsonyok, amikor a nagy barna mackót, vagy a villany-vonatot kapta. A későbbi éveken, amikor már felnőttként saját családjával ünnepelt. A kislánya földöntúli boldogsága a játék baba, vagy a bababútor láttán. Istenem, hogy tudott örülni, és mennyire szeretett hozzábújni - gondolta a férfi. Mennyire apás volt.
Már régóta nem várta a karácsonyokat, sőt egy idő óta egyenesen gyűlölte.
A válása utáni magányos karácsonyokra sem szívesen gondolt. Amióta pedig az utcán tengette életét, gyűlölt minden ünnepet. Ez a hatodik karácsony, amit hajléktalanként az utcán élt meg, és számára csak az emlékek maradtak.
Megszokta a számkivetettek és megvetettek életét. Először még zavarta egy-egy szánakozó adomány elfogadása, mára azonban a teljes közönyösség és beletörődés vált az életszemléletévé.
A telet nem szerette a hideg miatt, a többi évszakok elfogadhatóvá váltak. A lényeg, hogy legyen egy kis ennivaló és néha-néha valami innivaló. Az ital, az jó. Elbódít és segít elfeledtetni a kilátástalan helyzetet.
Ismét érezte a csontokig hatoló hideget. Felnézett az égre és úgy gondolta, 10-11 között lehet az idő.
Elhatározta, hogy minden ellenérzését félretéve, elmegy a menhelyre ebédelni. Nem szerette a menhelyet. Nem tudta meghatározni az okát, de nem szerette. A menhelyen jó meleg, néhány ismerős sorstárs barátságos köszöntése, és ünnepinek éppen nem nevezhető ebéd fogadta.
Az ebédosztó, mikor rákerült a sor megkérdezte, tegnap este miért nem jött, hiszen sült hús volt és még egy szelet sütemény is. A férfi csak megrántotta a vállát, de nem válaszolt. Az ebédosztó - mintegy kárpótlásul - két kemény tojást adott a főzelék mellé.
A leves meleg és sós volt. Más jót nem igen lehetett elmondani az ételről. A főzelék íztelen volt, ráadásul nem is szerette. De meg kell enni, mert szüksége van az energiára. A férfi lassan evett és minden falatot jól megrágott. Nem volt miért sietni. Régóta nem volt miért sietni. A két tojást a végére hagyta, majd gondolva a holnapra is, csak az egyiket ette meg. A másik kemény tojást egy kétes tisztaságú zsebkendőbe csavarta és a szatyorba rejtette.
Amikor kifelé indult, meglátta a menhely vezetőjét. Nem akart vele találkozni, mert tudta, hogy megint rákezdi, hogy miért az utcán tölti az éjszakát. Szerencséje volt, mert megállították a menhely vezetőjét. A férfi kihasználva a helyzetet, gyorsan távozott.
Az utcán csoszogva megindult a körút felé. Azt gondolta, karácsony lévén az emberek talán adakozóbbak. A szokott helyére ment. Igaz, nem a legjobb hely volt a körúton, de néha egészen jó kis pénz összejött.
A forgalom hullámzó, de inkább gyér volt. Ennek megfelelően a kocsiból kinyújtott forintok is igen kevés összeget adtak ki. Már sötétedni kezdett, és alig több mint négyszáz forint gyűlt össze. Megvárom, amíg teljesen besötétedik gondolta a férfi, azután elmegyek. Sok jó már úgysem lesz.
Ahogy csoszogott a kocsik között látta, hogy a következő autó ablaka leereszkedik és egy kéz az alamizsnát nyújtja. Óda csoszogott, hogy elvegye a pénzt. A férfi és a sofőrülésen ülő nő tekintete egyszerre találkoztak. Mindketten megkövülve nézték a másikat.
- Apa? - csúszott ki önkéntelenül a nő száján a kérdés.
- Kislányom - dadogta a férfi zavartan.
A lámpa zöldre váltott, de a nő nem indult el. A két ember zavartan megmerevedve nézte egymást.
- Anya miért nem indulsz már? - csivitelte a hátsó ülésen ülő aranyszőke hajú kisfiú.
- Drágám, valami baj van? - kérgezte a nő mellett ülő férfi is.
A hátsó kocsik előbb bősz dudálásba kezdtek, majd szép sorban kikerülték a zöld lámpánál veszteglő kocsit.
A nő visszarakta a fémpénzt a tárcájába, hosszasan kotorászott benne, majd a férfi kezébe nyomott két papírbankót. Az ismét zöldre váltó lámpánál, visító kerekekkel indítva, vadul elszáguldott az autó. A férfi a kezében lévő két darab ötezrest nézte, és szeme megtelt könnyel.
Először könnyezett amióta az utcán él, és először érezte, hogy megalázták.


UI:

Ha azt gondolnád egyedül vagyunk a világmindenségben, nézd meg ezt a látványos animációt
https://rejtelyekszigete.com/latvanyos-animacio-a-vilagegyetemrol/?fbclid=IwAR2aTRdH9dCmwj6VvW4oD2cRe-BYD5N4-CAPugFUiLTRygtjzn8JT_ulzho
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.15. 00:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Tudatos gyakorlatok Karsay István előadása
https://www.youtube.com/watch?v=hkuOosHh8aY&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.15. 00:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az álmodozás a jelen megrontója
**
Részlet Terry Lynn Taylor: Mennyből az angyal vezesse lépteidet c. könyvből:
Egy asszony ül a sziklán, és az ideális férifiról álmodozik.
- Szép lesz, magas, és elbűvölő. - mondja boldogan merengve.
Egy férfi érkezik fehér paripán, megáll az asszony mellett, és így szól:
- Itt vagyok!
- Magas lesz, szép, és elbűvölő! - folytatja az asszony megfeledkezve látogatójáról.
- Asszonyom, - mondja a herceg - én vagyok a herceg, fehér paripán!
- És kedves lesz, és vidám, és nagyszerű szerető...
- Figyeljen rám, - kéri a herceg - hiszen máris itt vagyok!
- És majd felkap engem, és magával visz, és együtt élünk majd boldogan.
Ekkor a herceg tehetetlenségében megvonja vállát, és ellovagol. Az asszony mélyet sóhajt, és így szól:
- Igen, egy nap majd eljön értem, az én hercegem."
Kérdés:
Te is a jövőben élsz, és ott akarod megtalálni a lehetőségeket és a boldogságot, ami már itt, a jelenben is létezik?


UI:

Böjte Csaba: szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2019/07/21/bojte-csaba-ferences-kolostor-vakacio-isten/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.13. 07:12  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A fiatalság mércéje a szellem és a lélek állapota, nem a kor!

Egy ausztrál vidéki város kórházának idősotthonában elhunyt egy idős férfi. Mindenki azt gondolta, semmi értékeset nem hagyott maga után. Később, amikor az ápolók csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi verset találták. Olyan erőteljes hatással volt rájuk a szépsége, a tartalma, hogy lemásolták, és a kórház minden nővérének odaadták.
Az egyik nővér Melbourne-be is magával vitte. Az öregembernek az utókor számára hagyott egyetlen öröksége azóta számos magazin karácsonyi számában megjelent országszerte, többek között mentális egészség témájú magazinokban. Egyszerű, de ékesszóló verse mellé diaporáma is készült. És ez az öregember, akinek nem volt mit hagynia a világra, most „névtelen” versével az interneten bejárja az egész világot.

A fura öreg

Kinek gondoltok, amikor rám néztek?
Mit láttok? Kit láttok, nővérek?
Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.
Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,
Hogy „Próbálja meg!” - választ sem kaptok.
Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,
Eltűnik mindig a zoknija, cipője…
Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát,
Fürdetés, etetés tölti ki a napját.
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?
Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva
Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…
Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,
Szerető fészkében egyik fiókája.
Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,
Szerelmes társának boldog bevárója.
Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik
Esküm emlékére, mit tartanom illik.
Huszonöt évemmel, magam is apaként
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.
Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek!
Téphetetlen szálak minket összefűznek.
Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.
Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak,
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.
Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt.
Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.
Gyermekeim most már nélkülem megállnak.
Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.
Most már öreg vagyok. Kemény a természet.
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.
A test, a kellem, erő széthullik, elillan,
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.
Ám az éltes testben ott belül fiatal
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:
A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,
Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.
Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:
Nézz csak meg közelről: hát EZ vagyok én!!

Jusson eszedbe ez a vers, amikor legközelebb idős emberrel találkozol, akit anélkül söpörnél félre, hogy észrevennéd rejtőző, fiatal lelkét. Egy nap valamennyien ilyenek leszünk!

Phyllis McCormack
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.12. 09:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Hétvégi spirituális filmajánló

Ghost
https://videa.hu/videok/film-animacio/ghost-teljes-film-amerikai-drama-misztikus-XWTuLpctoFAy5u2C?fbclid=IwAR0Yy8Ns4PLYMK2eL2bNNPQKtMzHZ_EthEawh2THfuQ8E4fpL9Ap5pnOkBI
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.11. 08:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kaptam egy web. oldalt és átnéztem, Jézusról szólt. Jézus nyilatkozott.
Rákérdeztem az amerikai szellem kutatok társaságánál Peöcze Józsefre tanácsot kérve:

Szerinted mi igaz ebből? Vatikáni nyilatkozat......
https://metropolita.hu/2016/05/jezus-krisztus-szent-vallsebe/?fbclid=IwAR3Rn2u2pemeRnxAoYopLamjKKPJzdJZuOqwdt0nvkIQNnWsV4NCSFZRGSM


Válasz:


Kedves István!
2019. szeptember29.

Ez a Katolikus Lexikonból vett írás engem a Névtelen Szellem: “Hit, Remény, Szeretet” című könyve 76. Oldalról vett alábbi idézetre emlékeztet:
“Egyetlen bizonyosság van, és ez Istenben van. Isten pedig Magáról folytonosan életjelt ad, kijelentéseket tesz. Legtökéletesebben az Úr Jézus Krisztus által adott önmagáról életjelt, amikor önmagát tökéletesen, félreismerhetetlenül, félremagyarázhatatlanul jelentette ki.
Mit tesz azonban az ember? Krisztus kijelentéseit, Krisztus törvényét is megmásítja, röghöz köti, emberi ceremóniákhoz, formákhoz rögzíti, és embereken keresztül olyan lehetőségeket tár más emberek lelki szemei elé, s olyan ígérettel biztatja őket, hogy ha bizonyos formákat, bizonyos ceremóniákat elvégeznek, megszabadulnak bűneiktől, bűneik következményeitől, megszabadulnak a terhektől, s szabadságot és üdvösséget nyernek.
Ezért nyit meg az Isten folyton-folyvást újabb meg újabb lehetőségeket az emberi szellemek előtt, hogy arról az igazságról, amelyet ő adott az ő szent Fia által, ne a felületes ember, hanem a lélek győződhessék meg, a lélek vethessen számot önmagával, a maga érzésével, a maga igazságértelmezésével, hogy beláthassa bűnös voltát, beláthassa tévelygését, és elfogadja azt a szellemi kezet, amelyet az ember megtérése révén Isten nyújt feléje a bűnbocsánat ígéretében.”

Idézetek a cikkből:

„Volt egy sebhely a vállamon, háromujjnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebhelyet a kereszt hordozása okozta: ez volt az a sebhely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek, és e sebhelyről az embereknek nincs is tudomásuk.”
Ez – nem vonom kétségbe – egy szörnyen fájdalmas seb lehetett Krisztus Urunk számára. Sajnálatos módon azevangéliumi spiritizmus irodalmában azonban, erre sehol nem találok utalást a Szentlélek küldöttei részéről.

“És mindazoknak pedig, akik e sebhely dicsőségére és tiszteletére elimádkoznak három Miatyánkot, három Üdvözlégyet és három Dicsőséget, arra a napra eltörlöm minden bocsánatos bűnüket, halálos bűnüket megbocsájtom, ők maguk pedig nem halnak hirtelen halált, haláluk pillanatában pedig meglátogatja őket a Boldogságos Szűz, és minden kegyelmet és isteni irgalmat megkapnak majd.”

Ez nem a megtéréshez, a bűnök lélekszerinti megbánásához, illetve azok tudatos elhagyására való törekvéshez, hanem bizonyos ceremóniák elvégzéséhez köti a bűnök megbocsájtását. Hozzám - imádsággal párosulva – az előbbi, eredményesebb megközelítés, mint ceremóniák végzése. (lásd Névtelen Szellem fenti gondolatait).
Csak ennyit kívántam megjegyezni kérdéseddel kapcsolatban.

Szeretettel, József
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.07. 07:43  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) orosz író

Az élet lényege, titka és értelme


Ha akarjátok, itt helyben megmagyarázom, mi az élet lényege, mi az élet titka és értelme. Ne fussatok ábrándok után, ne törekedjetek címre, vagyonra! Évtizedek idegőrlő munkája kell ezek eléréséhez, s egyetlen éjszaka elrabolhatja tőletek. Őrizzétek meg fölényes egykedvűségeteket az élettel szemben, ne rettegjetek a bajoktól, s ne sóvárogjatok a boldogság után, hisz úgyis mindegy: a keserűség nem tart örökké, s ami édes, az sem fenékig az. Örüljetek, ha nem fáztok, s ha éh és szomj nem gyötör benneteket, ha nincs megroppanva a gerincetek, ha lábatok járni, kezetek fogni, szemetek látni, fületek hallani képes – van-e még, akire irigykednetek kellene? Ne irigyeljetek másokat. Aki irigy, elsősorban önmagát emészti. Dörzsöljétek meg a szemetek, mossátok tisztára szíveteket, s becsüljétek, nagyon becsüljétek meg azokat, akik szeretnek benneteket, akik jó szívvel vannak irántatok. Ne bántsátok, ne szidalmazzátok őket, ne váljatok el tőlük haragban, mert nem tudjátok, nem az lesz-e utolsó cselekedetetek, s úgy is maradtok meg az ő emlékezetükben!
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.06. 08:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Amikor van miért élni
Tóth Tibor "Öregkori történetek"című könyvéből

Galambos bácsi nagyon beteg volt. Tudta ezt ő is, és magában le is számolt az élettel. A felesége mégis végtelen gondossággal ápolta.
- Nem kell ez már - mondogatta az öreg, - úgyis elmegyek nemsokára. Ha az asszony ilyenkor ellenkezett vele, csak legyintett. - Kár beszélni róla.
Galambosék kettesben éltek. Volt ugyan két lányuk, de az egyik Kanadába ment férjhez, és bár küldött néha egy-egy levelet, évek óta nem látták. A másik lány, igaz, Magyarországon lakott, de nem törődött a szüleivel, még csak nem is telefonált soha.
Az orvos, aki kezelte az öreget, ismerte a körülményeket, és nem sok jóval biztatott.
- Az a rossz - mondta -, hogy Galambos bácsinak elment az életkedve. Mindig akkor van baj, ha a beteg feladta a küzdelmet. Majd hozzátette.
- Az élni akarás a legjobb orvosság.
Az egyik nap Galambos bácsi maga mellé ültette a feleségét.
- Elmegyek, anyjuk. Nincs már nekem miért élnem.
Galambos néni megfogta a férje lesoványodott, vékony kezét, és ránézett az öregre.
- Hát én? Én már nem számítok? Énértem nem érdemes élned? Az asszony hangjában annyi szeretet volt, hogy attól három haldokló is meggyógyult volna. Galambos bácsi meglepődött, és arra gondolt, hogy ennél szebb szerelmi vallomást még fiatal korában sem mondott neki a felesége.
Amikor a doktor legközelebb eljött, fejcsóválva vallotta be Galambos néninek, hogy nem tudja mi történt, de a férje jobban van. Két hét után az öreg felkelt az ágyból, a harmadik héten kiment az udvarra, egy hónap múlva pedig elkísérte a feleségét a boltba. Hazafelé még a teli szatyrot is Ő akarta volna vinni, de az asszony ezt nem engedte.
Ettől kezdve együtt mentek mindenhova. Eleinte úgy jártak, hogy Galambos néni belekarolt a férjébe, aztán a karon fogásból kézen fogás lett, majd az, hogy egy-egy ujjukat összefűzték, mintha tizenéves kamaszok lettek volna. Mindig lassan lépegettek, mint akiknek rengeteg idejük van. Inkább csak sétáltak, andalogtak. A szemben jövők néha mosolyogtak rajtuk, de ők nem törődtek ezzel. Egyszer egy régi ismerős megállította őket, és megkérdezte.
- Tán ifjú szerelmesek vagytok?
Galambos bácsi mosolyogva helyesbített.
- Öreg szerelmesek! S ez sokkal-sokkal többet jelent.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.04. 06:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2214
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Apró gondolatok a szellemi tanításokból

Részlet Karsay István „Szellemtudomány alapjai” című jegyzetkötetéből


1. Gondolkozz egész életedben úgy, mint egy kisgyermek. Életed könnyebb lesz, problémamentes és egyszerű.
2. A lelki és fizikai fájdalom a testben lévő lélek szükségszerű fejlődésének része, magunk választottuk szabad akaratunkból, ne akarj kitérni előle, viseld el hősiesen és fejlődj benne.
3. Kötelességed az földi dimenzióban eltöltött idődben tanulni, fejlődni és a megszerzett tudást meg kell osztani társaiddal, mert közösen lehet csak a fejlődés fokán átlépni. Hiába sietsz előre, ha a társaid lemaradtak meg kell várni, míg ők utolérnek, egyszerűbb és gyorsabb, ha közös erővel egymást segítve haladtok a szellemi fejlődés útján.
4. Az Isten a változtathatatlan Jó, az ember a változtatható Rossz!
5. Élj úgy, hogy halálod után kevesebb rosszal keljen szellemként elszámolni.
6. Ne várj az adott szeretetért, jóért semmi köszönetet, viszontszolgálatot, mert az pozitív karmádat fogja erősíteni és nem biztos, hogy az jó lesz neked!
7. Légy elnéző alsóbb szellemi szinten lévő embertársaiddal, te is innen indultál, segítsed Őket!
9. A vallásos élet nem törvényszerűen párosul szellemi tudattal.
10. Légy partnere segítő szellemednek, jól fog esni az ő segítsége, hasonló helyzetben!
11. Meditáláskor imádkozz Istenhez és a csendben meg fogod hallani válaszát.
12. Légy tiszta mint a gyertya lángja, vedd magad körbe a fénnyel, megvéd minden külső ártó hatástól és megtisztít. Égesd ki a rosszat magadból, készíts helyet a jónak!
13. A földi testet szabad akaratodból választottad fejlődésed érdekében, viselkedj a választott testhez méltóan.
14. Az élet olyan mint a tenger hulláma, egyszer lent, egyszer fent. Egyszer szellem, egyszer ember. Ez így váltakozik évezredek óta..
15. A Tudás benned van, de ki kell érdemelni birtoklását.
16. A leszületés olyan mint a katonaság. Egyforma idősek vagyunk, csak van aki hamarabb vonult be és hamarabb szerel le. Utána megvárjuk egymást.
17. Ha valakinek megbocsátottál valamit, azt magadnak bocsátottad meg, ha valakinek jót tettél, azt magaddal tetted!
18. Istent létét nem lehet megtanulni, elmagyarázni; egyedül megtapasztalni lehet.
19. Ha elfogadod a másik világ létezését, életed leegyszerűsödik, minden „megmagyarázhatatlan” dolog értelmet kap, a veled történtek világosak lesznek, átláthatóak és irányíthatóak.
20. Fogadd el szellemi társad segítségét, őrszellemed kérés nélkül is segít neked, de együttműködve gyorsabban tudtok haladni.
21. Ne kutass és keresgélj Mestered után. Ő láthatatlanul mindig melletted van, hívás nélkül jelentkezik ha elérkezett az idő, és ha érettnek bizonyultál előtte elvégzi beavatásod . Beavatáskor kapsz egy kulcsot egy másik dimenzió kapujához, s ha azt kinyitod, az ajtó mögött találsz egy könyvet; és kezdheted a tanulást elölről, mert rádöbbensz arra, hogy milyen kevés a tudás mit eddig szereztél, birtokoltál.
Általában azok szeretnének egy másik, örökké tartó életet, akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni. Ebből a szemszögből nézve nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem az, hogy van-e élet a halál előtt?
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)ElőzőKövetkező

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég