Mesék, szép történetek

Kép
Karsay   Ma, 00:18  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Tudatos gyakorlatok Karsay István előadása
https://www.youtube.com/watch?v=hkuOosHh8aY&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   Ma, 00:14  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az álmodozás a jelen megrontója
**
Részlet Terry Lynn Taylor: Mennyből az angyal vezesse lépteidet c. könyvből:
Egy asszony ül a sziklán, és az ideális férifiról álmodozik.
- Szép lesz, magas, és elbűvölő. - mondja boldogan merengve.
Egy férfi érkezik fehér paripán, megáll az asszony mellett, és így szól:
- Itt vagyok!
- Magas lesz, szép, és elbűvölő! - folytatja az asszony megfeledkezve látogatójáról.
- Asszonyom, - mondja a herceg - én vagyok a herceg, fehér paripán!
- És kedves lesz, és vidám, és nagyszerű szerető...
- Figyeljen rám, - kéri a herceg - hiszen máris itt vagyok!
- És majd felkap engem, és magával visz, és együtt élünk majd boldogan.
Ekkor a herceg tehetetlenségében megvonja vállát, és ellovagol. Az asszony mélyet sóhajt, és így szól:
- Igen, egy nap majd eljön értem, az én hercegem."
Kérdés:
Te is a jövőben élsz, és ott akarod megtalálni a lehetőségeket és a boldogságot, ami már itt, a jelenben is létezik?


UI:

Böjte Csaba: szeretetté váljunk ott, ahol a legnagyobb szükség van ránk
https://sokszinuvidek.24.hu/eletmod/2019/07/21/bojte-csaba-ferences-kolostor-vakacio-isten/
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.13. 07:12  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A fiatalság mércéje a szellem és a lélek állapota, nem a kor!

Egy ausztrál vidéki város kórházának idősotthonában elhunyt egy idős férfi. Mindenki azt gondolta, semmi értékeset nem hagyott maga után. Később, amikor az ápolók csekélyke hagyatékát átnézték, az alábbi verset találták. Olyan erőteljes hatással volt rájuk a szépsége, a tartalma, hogy lemásolták, és a kórház minden nővérének odaadták.
Az egyik nővér Melbourne-be is magával vitte. Az öregembernek az utókor számára hagyott egyetlen öröksége azóta számos magazin karácsonyi számában megjelent országszerte, többek között mentális egészség témájú magazinokban. Egyszerű, de ékesszóló verse mellé diaporáma is készült. És ez az öregember, akinek nem volt mit hagynia a világra, most „névtelen” versével az interneten bejárja az egész világot.

A fura öreg

Kinek gondoltok, amikor rám néztek?
Mit láttok? Kit láttok, nővérek?
Egy fura öreget, nem annyira bölcset,
Mit lát, mit csinál – ő nem is tudja már.
Elejti a falatot. Ha hangosan szóltok,
Hogy „Próbálja meg!” - választ sem kaptok.
Hogy ti ott vagytok, mintha neki fel se tűnne,
Eltűnik mindig a zoknija, cipője…
Kénytekre-kedvtekre átadja önmagát,
Fürdetés, etetés tölti ki a napját.
Ezt gondoljátok? És ezt látjátok?
Szemetek nyissátok: hisz’ ez nem én vagyok!
Megmondom, ki vagyok: ki csendben meghúzódva
Megteszem, eszem is, mint a nővér mondja…
Apámnak, anyámnak kicsi fiacskája,
Szerető fészkében egyik fiókája.
Szárnyra kelő kamasz, jövő álmodója,
Szerelmes társának boldog bevárója.
Húszéves vőlegény: szívem nagyot ugrik
Esküm emlékére, mit tartanom illik.
Huszonöt évemmel, magam is apaként
Őrzöm kicsinyeim boldog otthon keblén.
Harmincéves férfi: ó de gyorsan nőnek!
Téphetetlen szálak minket összefűznek.
Negyven lettem: kirepültek, üres már a fészek,
De marad a párom, így nem hullanak könnyek.
Ötven éves lábaimnál kisbabák játszódnak,
Nagyszülők lettünk már, unokáink vannak.
Majd sötétség jő rám: feleségem meghalt.
Jövőm eddig fény volt, mit most a rém felfalt.
Gyermekeim most már nélkülem megállnak.
Múlt szeretet jár át, évek, mik elszálltak.
Most már öreg vagyok. Kemény a természet.
Az idős ember vicces. Vicc csak az enyészet.
A test, a kellem, erő széthullik, elillan,
Kő maradt, ahol rég mondták: a szívem van.
Ám az éltes testben ott belül fiatal
Vagyok még. Tépett szívem duzzad:
A múlt sok örömet és fájdalmat visszaad.
Újraélem szerelmünket, hosszú életünket,
Túlságosan gyorsan elszállt éveinket.
Elfogadom szépen, hogy minden elmúlik.
Nyisd hát ki a szemed, láss túl azon, mi vén:
Nézz csak meg közelről: hát EZ vagyok én!!

Jusson eszedbe ez a vers, amikor legközelebb idős emberrel találkozol, akit anélkül söpörnél félre, hogy észrevennéd rejtőző, fiatal lelkét. Egy nap valamennyien ilyenek leszünk!

Phyllis McCormack
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.12. 09:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Hétvégi spirituális filmajánló

Ghost
https://videa.hu/videok/film-animacio/ghost-teljes-film-amerikai-drama-misztikus-XWTuLpctoFAy5u2C?fbclid=IwAR0Yy8Ns4PLYMK2eL2bNNPQKtMzHZ_EthEawh2THfuQ8E4fpL9Ap5pnOkBI
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.11. 08:37  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Kaptam egy web. oldalt és átnéztem, Jézusról szólt. Jézus nyilatkozott.
Rákérdeztem az amerikai szellem kutatok társaságánál Peöcze Józsefre tanácsot kérve:

Szerinted mi igaz ebből? Vatikáni nyilatkozat......
https://metropolita.hu/2016/05/jezus-krisztus-szent-vallsebe/?fbclid=IwAR3Rn2u2pemeRnxAoYopLamjKKPJzdJZuOqwdt0nvkIQNnWsV4NCSFZRGSM


Válasz:


Kedves István!
2019. szeptember29.

Ez a Katolikus Lexikonból vett írás engem a Névtelen Szellem: “Hit, Remény, Szeretet” című könyve 76. Oldalról vett alábbi idézetre emlékeztet:
“Egyetlen bizonyosság van, és ez Istenben van. Isten pedig Magáról folytonosan életjelt ad, kijelentéseket tesz. Legtökéletesebben az Úr Jézus Krisztus által adott önmagáról életjelt, amikor önmagát tökéletesen, félreismerhetetlenül, félremagyarázhatatlanul jelentette ki.
Mit tesz azonban az ember? Krisztus kijelentéseit, Krisztus törvényét is megmásítja, röghöz köti, emberi ceremóniákhoz, formákhoz rögzíti, és embereken keresztül olyan lehetőségeket tár más emberek lelki szemei elé, s olyan ígérettel biztatja őket, hogy ha bizonyos formákat, bizonyos ceremóniákat elvégeznek, megszabadulnak bűneiktől, bűneik következményeitől, megszabadulnak a terhektől, s szabadságot és üdvösséget nyernek.
Ezért nyit meg az Isten folyton-folyvást újabb meg újabb lehetőségeket az emberi szellemek előtt, hogy arról az igazságról, amelyet ő adott az ő szent Fia által, ne a felületes ember, hanem a lélek győződhessék meg, a lélek vethessen számot önmagával, a maga érzésével, a maga igazságértelmezésével, hogy beláthassa bűnös voltát, beláthassa tévelygését, és elfogadja azt a szellemi kezet, amelyet az ember megtérése révén Isten nyújt feléje a bűnbocsánat ígéretében.”

Idézetek a cikkből:

„Volt egy sebhely a vállamon, háromujjnyi mély, három csontom is láthatóvá vált általa. Ezt a sebhelyet a kereszt hordozása okozta: ez volt az a sebhely, amely a legnagyobb fájdalmat okozta testemnek, és e sebhelyről az embereknek nincs is tudomásuk.”
Ez – nem vonom kétségbe – egy szörnyen fájdalmas seb lehetett Krisztus Urunk számára. Sajnálatos módon azevangéliumi spiritizmus irodalmában azonban, erre sehol nem találok utalást a Szentlélek küldöttei részéről.

“És mindazoknak pedig, akik e sebhely dicsőségére és tiszteletére elimádkoznak három Miatyánkot, három Üdvözlégyet és három Dicsőséget, arra a napra eltörlöm minden bocsánatos bűnüket, halálos bűnüket megbocsájtom, ők maguk pedig nem halnak hirtelen halált, haláluk pillanatában pedig meglátogatja őket a Boldogságos Szűz, és minden kegyelmet és isteni irgalmat megkapnak majd.”

Ez nem a megtéréshez, a bűnök lélekszerinti megbánásához, illetve azok tudatos elhagyására való törekvéshez, hanem bizonyos ceremóniák elvégzéséhez köti a bűnök megbocsájtását. Hozzám - imádsággal párosulva – az előbbi, eredményesebb megközelítés, mint ceremóniák végzése. (lásd Névtelen Szellem fenti gondolatait).
Csak ennyit kívántam megjegyezni kérdéseddel kapcsolatban.

Szeretettel, József
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.07. 07:43  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin (1918-2008) orosz író

Az élet lényege, titka és értelme


Ha akarjátok, itt helyben megmagyarázom, mi az élet lényege, mi az élet titka és értelme. Ne fussatok ábrándok után, ne törekedjetek címre, vagyonra! Évtizedek idegőrlő munkája kell ezek eléréséhez, s egyetlen éjszaka elrabolhatja tőletek. Őrizzétek meg fölényes egykedvűségeteket az élettel szemben, ne rettegjetek a bajoktól, s ne sóvárogjatok a boldogság után, hisz úgyis mindegy: a keserűség nem tart örökké, s ami édes, az sem fenékig az. Örüljetek, ha nem fáztok, s ha éh és szomj nem gyötör benneteket, ha nincs megroppanva a gerincetek, ha lábatok járni, kezetek fogni, szemetek látni, fületek hallani képes – van-e még, akire irigykednetek kellene? Ne irigyeljetek másokat. Aki irigy, elsősorban önmagát emészti. Dörzsöljétek meg a szemetek, mossátok tisztára szíveteket, s becsüljétek, nagyon becsüljétek meg azokat, akik szeretnek benneteket, akik jó szívvel vannak irántatok. Ne bántsátok, ne szidalmazzátok őket, ne váljatok el tőlük haragban, mert nem tudjátok, nem az lesz-e utolsó cselekedetetek, s úgy is maradtok meg az ő emlékezetükben!
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.06. 08:31  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Amikor van miért élni
Tóth Tibor "Öregkori történetek"című könyvéből

Galambos bácsi nagyon beteg volt. Tudta ezt ő is, és magában le is számolt az élettel. A felesége mégis végtelen gondossággal ápolta.
- Nem kell ez már - mondogatta az öreg, - úgyis elmegyek nemsokára. Ha az asszony ilyenkor ellenkezett vele, csak legyintett. - Kár beszélni róla.
Galambosék kettesben éltek. Volt ugyan két lányuk, de az egyik Kanadába ment férjhez, és bár küldött néha egy-egy levelet, évek óta nem látták. A másik lány, igaz, Magyarországon lakott, de nem törődött a szüleivel, még csak nem is telefonált soha.
Az orvos, aki kezelte az öreget, ismerte a körülményeket, és nem sok jóval biztatott.
- Az a rossz - mondta -, hogy Galambos bácsinak elment az életkedve. Mindig akkor van baj, ha a beteg feladta a küzdelmet. Majd hozzátette.
- Az élni akarás a legjobb orvosság.
Az egyik nap Galambos bácsi maga mellé ültette a feleségét.
- Elmegyek, anyjuk. Nincs már nekem miért élnem.
Galambos néni megfogta a férje lesoványodott, vékony kezét, és ránézett az öregre.
- Hát én? Én már nem számítok? Énértem nem érdemes élned? Az asszony hangjában annyi szeretet volt, hogy attól három haldokló is meggyógyult volna. Galambos bácsi meglepődött, és arra gondolt, hogy ennél szebb szerelmi vallomást még fiatal korában sem mondott neki a felesége.
Amikor a doktor legközelebb eljött, fejcsóválva vallotta be Galambos néninek, hogy nem tudja mi történt, de a férje jobban van. Két hét után az öreg felkelt az ágyból, a harmadik héten kiment az udvarra, egy hónap múlva pedig elkísérte a feleségét a boltba. Hazafelé még a teli szatyrot is Ő akarta volna vinni, de az asszony ezt nem engedte.
Ettől kezdve együtt mentek mindenhova. Eleinte úgy jártak, hogy Galambos néni belekarolt a férjébe, aztán a karon fogásból kézen fogás lett, majd az, hogy egy-egy ujjukat összefűzték, mintha tizenéves kamaszok lettek volna. Mindig lassan lépegettek, mint akiknek rengeteg idejük van. Inkább csak sétáltak, andalogtak. A szemben jövők néha mosolyogtak rajtuk, de ők nem törődtek ezzel. Egyszer egy régi ismerős megállította őket, és megkérdezte.
- Tán ifjú szerelmesek vagytok?
Galambos bácsi mosolyogva helyesbített.
- Öreg szerelmesek! S ez sokkal-sokkal többet jelent.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.04. 06:46  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Apró gondolatok a szellemi tanításokból

Részlet Karsay István „Szellemtudomány alapjai” című jegyzetkötetéből


1. Gondolkozz egész életedben úgy, mint egy kisgyermek. Életed könnyebb lesz, problémamentes és egyszerű.
2. A lelki és fizikai fájdalom a testben lévő lélek szükségszerű fejlődésének része, magunk választottuk szabad akaratunkból, ne akarj kitérni előle, viseld el hősiesen és fejlődj benne.
3. Kötelességed az földi dimenzióban eltöltött idődben tanulni, fejlődni és a megszerzett tudást meg kell osztani társaiddal, mert közösen lehet csak a fejlődés fokán átlépni. Hiába sietsz előre, ha a társaid lemaradtak meg kell várni, míg ők utolérnek, egyszerűbb és gyorsabb, ha közös erővel egymást segítve haladtok a szellemi fejlődés útján.
4. Az Isten a változtathatatlan Jó, az ember a változtatható Rossz!
5. Élj úgy, hogy halálod után kevesebb rosszal keljen szellemként elszámolni.
6. Ne várj az adott szeretetért, jóért semmi köszönetet, viszontszolgálatot, mert az pozitív karmádat fogja erősíteni és nem biztos, hogy az jó lesz neked!
7. Légy elnéző alsóbb szellemi szinten lévő embertársaiddal, te is innen indultál, segítsed Őket!
9. A vallásos élet nem törvényszerűen párosul szellemi tudattal.
10. Légy partnere segítő szellemednek, jól fog esni az ő segítsége, hasonló helyzetben!
11. Meditáláskor imádkozz Istenhez és a csendben meg fogod hallani válaszát.
12. Légy tiszta mint a gyertya lángja, vedd magad körbe a fénnyel, megvéd minden külső ártó hatástól és megtisztít. Égesd ki a rosszat magadból, készíts helyet a jónak!
13. A földi testet szabad akaratodból választottad fejlődésed érdekében, viselkedj a választott testhez méltóan.
14. Az élet olyan mint a tenger hulláma, egyszer lent, egyszer fent. Egyszer szellem, egyszer ember. Ez így váltakozik évezredek óta..
15. A Tudás benned van, de ki kell érdemelni birtoklását.
16. A leszületés olyan mint a katonaság. Egyforma idősek vagyunk, csak van aki hamarabb vonult be és hamarabb szerel le. Utána megvárjuk egymást.
17. Ha valakinek megbocsátottál valamit, azt magadnak bocsátottad meg, ha valakinek jót tettél, azt magaddal tetted!
18. Istent létét nem lehet megtanulni, elmagyarázni; egyedül megtapasztalni lehet.
19. Ha elfogadod a másik világ létezését, életed leegyszerűsödik, minden „megmagyarázhatatlan” dolog értelmet kap, a veled történtek világosak lesznek, átláthatóak és irányíthatóak.
20. Fogadd el szellemi társad segítségét, őrszellemed kérés nélkül is segít neked, de együttműködve gyorsabban tudtok haladni.
21. Ne kutass és keresgélj Mestered után. Ő láthatatlanul mindig melletted van, hívás nélkül jelentkezik ha elérkezett az idő, és ha érettnek bizonyultál előtte elvégzi beavatásod . Beavatáskor kapsz egy kulcsot egy másik dimenzió kapujához, s ha azt kinyitod, az ajtó mögött találsz egy könyvet; és kezdheted a tanulást elölről, mert rádöbbensz arra, hogy milyen kevés a tudás mit eddig szereztél, birtokoltál.
Általában azok szeretnének egy másik, örökké tartó életet, akik a jelenlegivel sem tudnak mit kezdeni. Ebből a szemszögből nézve nem az a kérdés, hogy van-e élet a halál után, hanem az, hogy van-e élet a halál előtt?
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.10.01. 07:56  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A LÜBECKI KRISZTUS SZOBOR FELIRATA

Ti Mesternek neveztek engem - és mégsem kérdeztek engem.
Ti Útnak neveztek engem - és mégsem jártok rajtam.
Ti Világosságnak neveztek engem - és mégsem láttok engem.
Ti Életnek neveztek engem - és mégsem kerestek engem.
Ti Bölcsnek neveztek engem - és mégsem követtek engem.
Ti Hatalmasnak neveztek engem - és mégsem kértek engem.
Ti Irgalmasnak neveztek engem - és mégsem bíztok bennem.
Ti Igazságosnak neveztek engem - és mégsem féltek tőlem.
Ha egyszer örökre elvesztek - ne okoljatok engem!


Bhagavad gītā áttekintés teljes szöveg 2018 09 17 és mellette a többi videó https://www.youtube.com/watch?v=Y8IRLCjOWAc&list=PLR1elb3e5EBmNXmGJm9KpXvrFopxBXV0a&fbclid=IwAR0pZEHEmhii4L7ZNlfHpM5ihpekfp6a2blDPNd8XrQXtsYLulZmEw9lajY
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.30. 08:13  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Verebné Sárközi Réka
Az ajtó


Mindenki helyet foglalt és türelemmel várták a felszállást. Elhangzott a figyelmeztetés is, hogy állítsák egyenesbe a szék támláját, és a mentőövet is kössék be. Minden ment a maga rendjén és várták az indulás idejét.
Váratlanul feltűnt egy férfi, aki lóhalálában futott a gép felé. A zuhogó esőben egy felöltőt tartott a feje fölé. Az elkésett vendég energikusan dübörgött a repülőgép ajtaján és bebocsátást kért.
Az utaskísérő gesztikulálva magyarázta, hogy nem lehet, már késő. Erre a férfi még erősebben dörömbölt. Az utaskísérő újból intett neki, hogy nem lehet már kinyitni az ajtót.
A kétségbeesett férfi nem engedte lerázni magát. Addig dörömbölt, amíg ajtót nyitottak neki. Nagyot néztek, amikor meglátták, hogy a kitartó férfi nem más, mint a repülő pilótája.

Vigyázz! Életed Pilótáját ne hagyd a földön!
A húsvétnak pont ez lényege, szerintem, hogy Ő nem hagy magunkra, semmilyen körülmények között. Persze, előfordul, hogy néha nagyon elhagyatottnak érezzük magunkat, de van Vigasztaló, akitől erőt meríthetünk.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.29. 06:54  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Az arany csomagolópapír


Egyszer egy ember megbüntette a lányát, amiért az eltüntette a drága pénzen vásárolt arany csomagolópapírt. Amiről az apa nem tudott, az az volt, hogy lány hosszú órákat azzal töltött, hogy az aranypapírból kivágjon egy darabot, amivel az apja számára készített ajándékot, egy dobozba csomagolta be, és tette a fa alá.
Amikor szenteste az apja meglátta az ajándékot, kibontotta, látta, hogy a doboz belül üres. Azt mondta a lányának:
- Tudod kislányom, az úgy szokás, hogy ha valakinek ajándékot adunk, akkor nem szabad üres dobozt adni..
- De apa - így a lány - hiszen ez a doboz nem üres, tele van csókokkal, amiket én raktam el neked karácsonyra. Az apa könnyeivel küszködve ölelte át a lányt, bocsánatáért esedezve. A kislány átölelte apját és sírva bocsátott meg neki.
Nem sokkal ezután a kislány meghalt egy balesetben. Az apa egész életén át az ágya mellett őrizte az arany dobozt. Amikor rosszul érezte magát, mindig kinyitotta a dobozt és egy emlékezetes csókot vett ki belőle így emlékezve az ő gyermekére, aki azt odatette.

Mindannyiunknak van ilyen aranydobozunk, amely tele van csókokkal gyermekünktől, családunktól, barátainktól, Istentől.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.28. 05:56  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Hétvégéi filmajánló

Báthory-a legenda másik arca
https://videa.hu/videok/film-animacio/bathory-a-legenda-masik-arca-eutwqlFBrMQq2LRW?fbclid=IwAR0XUjxOxmMTU5fv-CE9iV3P7Ss5WUFQw4g51UaYCzQxhrPWZrCmt2dSYMw
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.27. 06:56  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
2019.09.26.
Fekete Jànos
Az èn imàm.....
Mièrt van az ,hogy nem làtlak,
a hangod sem hallhatom, - csak
ha az ègre nèzek,- azt mondod
itt vagyok....
,, szàz kèrdèsem volt màr, de
de vàlaszt nem kaptam,- mi van
odaàt, ès most hol tartasz?
Mond van- e mèg Isten,- szabad-e
hinni,- vagy semmi sincsem - kinek
mondjam,- miatyànk ott fent a
mennyekben,- van aki meghallgat ?
- vagy csak magamat ismètlem.
,,, pedig hinnem kell,- hogy Ő ott van
èn èrtem, - ha kèrem fogja meg kezem,
megfogja, èrzem,
Ha elmondom imàmat Ő meghallgat,
ès nem vagyok egymagam.
Nem vagyok egymagam.
Mert a magam ùtjàt jàrom, az èn
szìvem ès lelkem az oltàrom.
Nem tartozom màshoz, csak az
Úr kegyelmèhez, ìgy kapom meg
bèkèm, - az Ő szeretetèvel.
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.24. 08:04  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
Karsay István és Kassai Csilla beszélgetése a szellemtanról és halálközeli élményeiről
https://www.youtube.com/watch?v=7gXpMcZyhcs&feature=youtu.be
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Karsay   2019.09.23. 11:35  Hozzászólás
AvatarSpirituális tanító

Hozzászólások: 2036
Csatlakozott: 2017.07.16. 08:01
Tartózkodási hely: Budapest IV.
 
A feltétlen hit és a tévhit

Részlet az "Ezoteriák" című kötetből


Kétféle hit lehetséges. Az egyik az a tévhit, amelyet az Istentől való elfordulásával erősített meg a szellem magában. A maga erejében, a maga okoskodásában való hit, amely az Istentől elfordult eshetőségekre épít, s ezektől az eshetőségektől várja vágyainak és törekvéseinek megvalósulását, s a szenvedésekből való szabadulást. Ez a beteg hit, ez az elferdült hit, ez az elkorcsosult hit.
Aki ennek a hitnek rabja, annak csalódásokon, fájdalmakon, szenvedéseken és gyötrődéseken keresztül kell megtanulnia, hogy nem jó az út, amelyet választott. Amikor az ilyen lélek megfárad, elgyengül, kétségbeesik, akkor a kegyelem Istene lehajol hozzája, és olyan helyzeteket, olyan állapotokat ajándékoz neki, amelyeken keresztül megismerheti azt a másik utat, azt a másik irányt, amelyet Isten ad neki ingyen való kegyelméből és szeretetéből.
Az ilyen lélek számára nem szükséges, hogy ő maga okoskodja ki az életét, a maga szabadulását, mert van, aki helyette gondolkozik, aki helyette igazgatja a sorsát, az érdekeit. Ez a feltétlen hit, az Isten iránti engedelmességre tanító hit, az alázatosságra vezérlő hit szükséges itt ebben a mulandó földi életben.. Egyáltalában szükséges, hogy minden egyes ember úgy fogja fel ezt a földi életet, hogy ő azért van itt, hogy az Isten rávezethesse őt a helyes útra, és ezen az úton munkába szólítsa őt, hogy ebből a munkából a lelke meggazdagodhassék.
Mindenkinek föl kell vennie a maga keresztjét, mindenkinek hordoznia kell a terhet, mindenkinek munkálkodnia kell a jó és igaz érvényesüléséért, mindenkinek tűrnie kell nemcsak az igazságos büntetést, nemcsak az igazságos vezeklést, hanem az igazságtalan bántalmakat is, mert mindenkinek hordoznia kell azt a terhet, amely az egész világra nehezedik. Ha mindenki kihúzná magát a teherviselés alól, akkor ez a világ összeroppanna a bűn súlya alatt. Hordozzátok tehát jó szívvel azt a terhet, amelyet a végzet rátok mért, mert minél igazabb odaadással hordozzátok, annál hamarabb elfogy a teher, amely a ti részetek, s annál hamarább elmúlik a megpróbáltatások ideje.
Megpróbáltatásul vagytok a földre küldve! Tűrjetek tehát jó szívvel, Istenbe vetett hittel, mert a megpróbáltatások célja nem az, hogy Isten gyönyörködjék a ti szenvedésetekben, hanem Isten gyönyörködni akar a ti hűségetekben, a ti állhatatosságotokban, a ti engedelmességetekben.


Szemlézte: Bíró László
Ne haladj előttem, mert nem tudlak követni! - Ne gyere utánam, mert nem tudlak vezetni! - Jöjj ide mellém, és legyünk csak barátok! - (Albert Camus)Következő

Vissza: Karsay István fóruma

Ki van itt

Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 0 vendég

cron